Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.09.1958
  • Bu listeler Demirperde gerisi memleketlerle yapılacak müzakerelerden sonra açıklanacak Almanya'dan tevzi sistemi ile dağıtılmak üzere 100 kamyonet ithâl edilecek j THALÂTÇELAJR,yabancı firmalarla anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1958
  • Afganistan,Pakistan ve iran'a yaptığı ziyaretten dün gece yurda dönen Reisicumhur Bayar solda)Ankara hava alanında Başvekil Menderes tarafından karşılanırken.[Telefoto MİLLİYET Adnan Atar Ankara İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1958
  • Yardımcı,vatandaş câmiveimam Hatip Okulu istiyor,dedi ELÂZIĞ,HUSUSÎ Maarif Vekili Celâl Yardımcı,Elâzığ İmam-Hatip Okulunun inşaat sahasında bir konuşma yapmış ve demiştir ki:Vatandaşların istekleri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1958
  • IRÜÇHAN ÜNVKR1 SUC KİMDE?Ramî me^danında Belediyeye ait bahçede Atatürk biis-^W s tü İlgisizliğimizin ve lâubaliliğimizin tipik bir örneğidir.Kuşların kirlettiği büstün önünde top oynayan bu çocukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1958
  • Cezayirliler oy vermiye başladı Anayasa referandumu iştirak nisbeti çok yüksek Müslüman kadınlar ilk defa oy kullanıyor CEZAYİR,TJ3A.CEZAYİR'de Anayasa referandumu dünden itibaren başlamıştır.General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1958
  • Şimdiye kadar 505 milyon lira vergi tahsil edildi Gelir Vergisi ikinci taksitlerinin ödeme müddeti salı günü aksamı sona erecektir.Düne kadar yapılan vergi tahsilatının tutarı 505 milyon liradır.Geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1958
  • I MİLLİYET] OPERANIN ONU ACILIYOR u*!binasının önündeki İ.E.T.T.İdaresine ait olan binanın yıkılmasına i-başlanmıştır.Binanın cephesi bu suretle Taksim meydanına açılacaktır 2nİ îriT deP°La,n V!2^Ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1958
  • Basına telefonda tercih hakkı yeniden tanındı İZMİR,HUSUSÎ Basın telefonlarından 19 dan sonra İçin tanınan tercih hakkı kısa bir müddet kaldırıldıktan sonra yeniden,ihdas edilmiştir.Bu karara sebep,Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1958
  • C.H.P.İl Başkanlığına Koperler getirildi Dünkü toplantıda ikinci başkanlığa Sâdık Batum seçildi.Bölükbaşı Karadeniz seyahatine çıkıyor HÜSNÜ Zeki Söylemezoğlu'nun istifası ile boşalan C.MP.İstanbul İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1958
  • Kıbrıs'ta bir İngiliz Generaline suikast E.O.K.A.ya karşı çarpışan General Kendrew kurtuldu.Türk temsilcisi bugünlerde ilân edilecek LEFKOŞE,AP.KIBRIS'taki İngiliz kuvvetlerinin harekât şefi Tümgenera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1958
  • inönü,iktidardan teminat istiyor CHP Lideri "Farkh muamele millî tesanüdü hosav„ dedi İnönü yeni kredinin sarfının iktidar için bir imtihan olacağını söyledi Dünkü basın toplantısında D.P.nin politika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1958
  • Amerika Dış Yardım Programı Müsteşarı Douglas Dillon Amerika Maliye Vekili ve Yardım Müsteşarı geliyor ANKARA,HUSUSÎ I BİRLEŞİK Amerika Ha-I riciye Vekâleti Dış Yar-I dım Programı ile ilgili kısmm müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.09.1958
  • 55» TÜRKİYE BANKASİ paranızın.istikbalinizin emniyeti EKİMDE 10 APARTMAN DAİRESİ Son Para Yatırma Tarihi:15 Ekim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1958
  • kitap yazarlar Türkçe telif ve tercüme eserler neşreden hususî şahıs ve müesseseleri bizimle temasa geçmiye davet ve bütün memleket kitap severlerine gönderilen bültenimizde bahsedilmek üzere mevcut e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1958
  • Bu Hafta PAZAR 113010 Adet Basıldı.Yarın Siz de Bir PAZAR Almayı Unutmayınız.1 ftSiS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1958
  • METREKARESİ 10 LİRADAN DENİZ KENARI UCUZ ARSALAR KÜÇÜK ÇEKMECE AVCILAR KÖYÜ ANBARLI SAHİL MAHALLESlNDE'ki Etrafı meskûn,kurulu çarşısı bulunan,ilk okulu olan,denize 350 metre mesafedeki arsaların satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1958
  • ti I İt I Bı İKİ Chmt OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Daldan dala atlamak huyundan vazgeçiniz.Bugün ancak sebatınız sizi İstediğinize ulaştıracak.KOVA BURÇ U [21 Ocak 19 Şubat] Hayal kırıklıkları birb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1958
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Aği2 armonikası ile melodiler 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Diplomalı hastabakıcı kız;Bir yerin gelişip güzelleşmesine ve yaşayışına uygun hale getirilmesine çalışma.2 Cöm e r t;Üzülerek düşünme.3 Güzel kokulu;Tersi yemin;Deniz kıyısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1958
  • VEFAT Merhum Tuğlacı Müteahhit Emin Benlioğlu esi,Muazzez Pilevnelioğlu,Münif Benlioğlu ve Müzehher Ünver'in anneleri,merhum doktor General Kemal Hüseyin Pilevnelioğlu ve Profesör Doktor Süheyl Ünver'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1958
  • tine VEFAT Nefise iffet Hanım ve Ali Rıza Paşanın oğlu,Bulcay Berk'olun babası,Feridun Berk' olun kayınpederi,Mina Berk'olun büyükbabası Emekli Albay Nuri Ulutaş Tanrının rahmekavuşmustur.Cenazesi 27.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1958
  • TEŞEKKÜR Ailemizin kıymetli varlığı,medarı iftiharımız,babamız,kuruyemiş tüccarlarından HÜSEYİN AKIS'm ölümü dolayısıyle cenazeye İştirak eden akraba,dost ve bilumum zevata,bugün için dükkânlarını kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1958
  • İPOTEK Bilûmum gayrimenküllere ipotek para verilir.Kardeşler Tel:22 91 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1958
  • Terbiye mevzuundaki toplantıya basın giremedi Pedagoji,Sosyoloji ve Psikoloji Cemiyetleri,Muallimler Birliği,Akıl Hıfzıssıhha Derneği,Kriminoloji Enstitüsü ve Çocuk Dostları Cemiyeti temsilcileri dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1958
  • Dolmuş şoförlerinin zam feklifi kabul edildi Dolmuş tarifelerinin hazırlanması için yapılan çalışma son safhaya gelmiştir.Belediye,şoförlerin kilometrede 104 kuruş ücret alınması hakkındaki teklifini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1958
  • TEŞEKKÜR Okulumuzun açılış törenine yüksek huzurlariyle şeref veren başta kıymetli Maarif erkânı olmak üzere sayın dostlarımız ve talebe velilerimize en derin minnet ve teşekkürlerimizi arz ederiz.Öze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1958
  • USTA AMBALAJ ELEMANLARI ARANIYOR İlâç fabrikasında ambalaj işlerinde istihdam edilmek üzere dolgun ücretle bayan elemanlar aranmaktadır.Müracaat:BİKBİL İLÂÇ FABRİKASI,Ordu caddesi 214 Lâleli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1958
  • Apartman Dairesi Dolgun Para ikramiyeleri TÜRKİYE KREDİ BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1958
  • Abdülhak Şinasi Hisar GEÇMİŞ ZAMAN FIKRALARI cGeçmiş zaman olur ki,hayali cihan değer».Ama o hayalin şiirini bize ancak geçmiş zaman üzerine muhabbetle eğilmesini bilen edibler verebilirler.Bize mazim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1958
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Sihirli Yüzük Hint filmi Türkçe.2 Simarron Fedaileri Sinset Carson Türkçe.ATLAS^ Tel:440835)Kaçak Âşıklar June Allyson Jack Lemman Renkli İng.EMEK Tel:449007
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1958
  • ALTIH DEKİZ PLAJ SİTESİ SAHİLLERİNDE Bahçenizden kumsal plaja gireceğiniz nadide satılık arsalar SAHİL ARSALARIMIZ Florya Kücükçekmece)bilhassa YARIMBURGAZ ve ALTIN ŞEHİR istasyonlarında ve civarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1958
  • MtiasCopco-TİCARET VE SANAYİ T.A.Ş.Halâskârgazi Caddesi No:284 ŞİŞLİ İSTANBUL SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE Mamulâtımız hava kompresörü,teçhizat,alât ve yedek aksam ihtiyaçlarmızm yeni dış ticaret rejimi dahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1958
  • MEVLİDİ ŞERİF Aile büyüğümüz,eşim ve babamız Em.Top.Tuğb.İsmail HAKKI TUNCA 323-8)nın vefatının kırkıncı gününe rastlayan 28 Eylül Pazar günü yarın)aziz ruhu için Beşiktaş Sinanpaşa Camiinde Hacı Hafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1958
  • rHAFTANIN İlFlLMLERİ KAÇAK I AŞIKLAR s I «You Can't Run Away From t It .Rejisör Dick Powell j* idaresinde renkli Technicolor)ve Sinemaskop sistemiyle çev-^j rilmiş bir Celumbia Amerikan)4t filmi.Oynay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1958
  • Amerika'dan getirilen ve tereyağ satışa çıkıyor ET VE BALIK KURUMU MAĞAZALARINDA PEYNİR KİLOSU 625 KURUŞTAN,TEREYAĞ İSE 11 LİRADAN SATILACAK Amerikadan thal edilen peynir ve Amerikadan ithal edilen s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1958
  • ı rMn.ııı.iMUMiiM.ıı.l.i,umu.mm umumim.ıııımiMiııımmııım Üç hakikat BİRİNCİ HAKİKAT X7" EMER Barajı açıldı.Millî istihsal vasıta-J\'arI tekniği büyük bir eser kazandı.Başvekil,önümüzdeki 6 8 ay içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • lir kadın Çocuğunu Pencereden Atmış 18 yaşındaki hizmetçi ise,gayrimeşrû çocuğunun ölü olarak doğduğunu söylüyor 18 yaşında bir kadının yeni doğurduğu çocuğunu öldürdüğü iddia edilmektedir.Taksimde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • Donanma günü bugün kutlanıyor Donanma günü,bugün şehrimizde ya.ak törenlerle kutlanacaktır.Taksim meydanındaki merasim saat 10 da,Beşiktasta Barbaros meydanındaki merasim de 11.30 da başlıyacaktır.Dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • SIRASI.Dilin Kemiği Yoktur.Polis taralından Halk sanat'kârlarına göbek altı espri yapmamaları tenbih edilmiş,siyasî nükteden kaçınmaları da bildirilmiş.Bu haber hana okuduğum ve dinlediğim bâzı fıkral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • sene;sonunatkadar îkıiçekilişte^:jij—w» w r%f*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • Tam otomatik ŞAHLAN Ütüleri Termik cihazı Altı ve üstü kromlu Paslanmaz Alman mika rezistanlı Kumaş,cinslerine göre ayar anahtarları Cereyan sarfiyatında ekonomik Bol yedek parça Garantilidir.HER YERD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • USTA DOKUMA işçisi aranıyor Müracaat:Silâhtar Kemerburgaz Cad.No.5/5 3711
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • Ramazana kadar bütün camiler restore edilecek İstanbuldaki camileri restore etmek vazifesini üzerine almış bulunan Piccinato,İstanbulda Ramazan ayına kadar restore edilmemiş tek tarihî camiin kalmıyac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • MARMARA VİLÂYETİ İHDAS OLUNUYOR ANKARA.HUSUSÎ Bazı kazaların vilâyet olmak hususunda vâki tekliflerinin bir kısmı önümüzdeki ay içinde karara bağlanmış olacaktır.Bu arada mülkî taksimat için de bu sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • Amerika Müdafaa Vekili geliyor ANKARA,HUSUSÎ Amerika Millî Müdafaa Vekili Neil Mc.Elroy Pazartesi günü Ankarada beklenmektedir.Elroy,bu seyahate Amerikanın Pasifik Kumandjanl iğin ı teftiş etmek ve Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • DENİZ İŞÇİLERİ ZAM İSTİYOR Tiirkiye Denizciler Sendikası başkanı,şehrimizde bulunan D.P.mebuslarını dün Sendikaya davet ederek gemi adamlarının taleplerini bildirmiştir.Başfcan,15 maddeden ibaret olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • "Üsküdar faciasına,ait karar ilîraza uğradı Vârislerin avukatı Suat Tahsin hâdisede kusur olduğu iddiasında kasdı denilecek ağır Mart ayının birinci günü Denizcilik Bankasına ait «Üsküdar» vapuru İzmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • 4 ZENCİ-BEYAZ İZDİVACI IA.P.J Amerika'nın Little fCock eyaletinden zenci bir havacı,İıaglltere'de 23 yaşında Shirley Ann Rix adında bir kızla evlenmiştir.N'orvvich'te yapılan nikâh merasimini müteakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • Lübnan,Amerikalıların ÇEKİLMESİNİ İSTEYECEK Beyrut'ta talebeler "Kahrolsun Nasır,diye bağırdılar.İngiliz askerlerinin Ürdün'den tahliyesi için müzakereler yapılıyor BEYRUT,A.A.Yeni Lübnan Hükümet başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • RİR 10'N RİR ADAM ÖLDÜRÜLDÜ SİVAS,HUSUSÎ Bugün vilâyetimizin İmranlı kazasına bağlı Alacahan köyünde yılın 50 nci cinayeti işlenmiştir.Bu köyden 60 yaşlarında Keleş Keleş ile Rıza Yılmaz adında bir ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • Eşeğini kaybedince ismini hattrlıyamadı ŞARKIŞLA,HUSUSÎ Eşeğini kaybeden bir köylü ismini hatırlayamamıştır.Şehrimiz Toprak Mahsulleri Ofisine mahsulünü satmak üzere gelen bir köylü vatandaş,alış sıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • Bir köpeğin cenazesi askeri törenle kaldırıldı JAMAİKA,A.P.İngiliz polis teşkilâtı Scotland Yard'ın Jamaika'ya gönderdiği Alsas cinsinden «Tinker» adlı bir köpek askerî törenle gömülmüştür.Hayvan evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Mahkemesinden 958/124 Aklen maluliyeti hasebiyle hacir altına alınan Nermin Zehir'e M.K.nun 369/2.maddesi gereğince Kadıköy Acıbadem Emin Bey sokak No.6 da annesi Hanife Kona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • TURKUVAZ ve MM ÇAKIL GAZİNOLARINDA 27 Eylül Cumartesi akşamından itibaren Her akşam 3üyük programa ilâveten senenin en rijinal sürprizi.Ayrıca programa ilâveten rakipsiz Dansöz SEMRA YILDIZ er Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • Altan açılan Separe)FERMUARLARIMIZ Gelmiştir.Toptan satışlara başladığımızı ihtiyaç sahiplerine bildiririz.Adres:Cak Kohen Tahtakale Cad.Yeni Çarşı No.17/25 Tel:22 67 73.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • HOLLANDA MALI SAMOFA ve KROMHOUT Kara Deniz ve Dizel Motorları için yedek parça ihtiyacı olan motor sahiplerinin bu ihtiyaçlarını tesblt ettirmek üzere,YENİ MOTOR almak isteyen şahısların da kaydolmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • USTON Sanayi,Deniz ve Ziraî Sulama DİZEL MOTORLARI'ndan Bir miktar ithal imkânı hâsıl olmuştur.Sayın müşterilerimizin ve ihtiyaç sahiplerinin acele müracaatları.İZMİR İSTANBUL Gazi Bulvarı 26 Galata,N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • Ev islerinden anlayan KADIN ARANİYOR Üç çocuklu Robert Kolejli bir aile bütün mes'uliyeti üzerine alarak,çocuklara bakacak,bazı gecelerde de çocuklarla kalarak istediği takdirde geceleri de kalabilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • İTHÂL MALI ASANSÖRLER 320 kiloluk 4 kişilik 6 katlık,kabinesi ve bütün malzemeleri orijinal olarak komple ithalâtçı sıfatiyle ve sinema ark kömürleri muhtelif cins olarak maliyetine satışa arzedilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • Tüccarlara Her türlü ticaret erbabına elverişli kiralık mağazalar,Sirkeci Doğu İş hanının pasajında Müracaat:Tel:22 06 97
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • D.D.T.BİKARBONAT DE SUD ŞAP GÖZTAŞI VE HIDROSÜLFİT Toptancı sıfatile satılmaktadır.Müracaat:Hasırcılar Cömert Türk sokak No:17 Telefon:22 10 64 27 12 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • SATILIK İmalâtçı,müteahhit ve fabrikatörlerin dikkat nazarma:Otomatik yağdanlıklı Alman malı fevkalâde konkasör komple satılıktır.Telefon:36 35 51.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA LAITGOZ İDEAL TAKDİM EDER BONLA1T-1DEAI TOZ HALİNDE AYRAN BABOR)VE ASİTLENDİRİLMİŞ SÜTLER No.1 YAĞSIZ TOZ BABÖR No 2 YARIM YAĞLI TOZ BABOR No 3 YARIM-YAĞLI ASİTLENDİRİLMİŞ S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • Acele ediniz.Kadıköy Koşu yolunda)EY DAİRE DÜKKÂN Emrinizdedir.Ödemede kolaylık)KREDİ YAPI SANDIĞI Tel:44 25 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • BİR YAPRAK Nâmûs!GEÇEN gün bâzı arkadaşlarla görüşürken alış verişte gayet dikkatli olmak lüzumundan bahsedildi.Herkes basına gelen bir aldatılma vak'asını anlattı.Bu vak'aların içinde en usta hokkaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • NİMET ERİM SENLİ Yıllarca Yurd idare etmiş,tanınmış ve takdir edilmiş olan NİMET ERİM Tecrübesi ve en ileri metodu ile biçki,dikiş,el işleri,şapka,korse,boya ve saire derslerini talebesine kolaylıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • Beyoğlu,istiklâl Caddesi No.309-311 KAT KAT DAİRE DAİRE SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR MÜRACAAT:T.A.Ş.TELEFON:44 47 55 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1958
  • BASBAYAĞ»!eaK KÖYLİJ HtKHİ 8iÜ L £ÎMİZ.KÖYUİLEW e.H BÎRÎ.O BİZE HEM EKMEK l HA,TKRAMeuERtH£M J KÖYLÜ KEK14H M£H NîAM* KÖY-BULACAĞIZ O YOK OLUR MU?KoYtİİ liEf^YeBDC VAROlR.HERHAtûE İŞTEN VAN ÇİMMEK ÎÇ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.09.1958
  • CİCİ CAN HİSSET/MIY0R.U/V1 £ "iNVOf2,OYNAMAK' İSTİVOKUM!HAYıC QSU_IM,VAN US anuadin:İâîi-SziM ŞART-ADAM DE&İUSİM?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1958
  • BE 4-WA iATl/V\QA Bövı-e P*İL_M AZ 30ROÜA\HAW„ HAK.HA Bu AQ4MIN İSMİ ne;Al_AAAO SMİTH.BEĞENDİN Mİ PATRON BU J=iı_Mİ PALVA ÇO ı* KOYBÖV.d ADI lUB Pl-1 VASAVA Çı.KARACAĞIZ.'vı mi.y j'İMüKBMAaJ V4UNIZ U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1958
  • Bakırköy Bahçeli Evler Haznedar Arsaları Müessesesinden DİKKAT:Mevsimin son satışları dolayısiyle 24 Eylül Çarşamba gününden itibaren 24 Ekim akvamına kadar bir aylık fevkalâde tenzilâtlı satışlar dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1958
  • Y Bahçelievlerdeki Arsaların Son Satışları Elektriği,i'elefonu,Belediye otobüsleri mevcut,LONDRA asfaltına bitişik yüzbinlerce liralık köşkler içerisinde şimdiye kadar bu gibi ucuz ve güzel arsalar İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1958
  • DE DENİZE NÂZlR VE TREN İSTASYONUNA SADECE 5 DAKİKA MESAFEDE 10 MİLYON LİRA MASRAFLA YENİ İKMAL EDİLEN PALERMO OTEL LİDO RESTORANIN TAM KARŞISINDA VE LONDRA ASFALTINDAN 200 ADIM GİBİ YAKIN ARSALARIMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1958
  • Yer,içer,yatar,uyur,gazaba gelince hemcinslerine tecavüz eder,şehvet galebe çalarsa kendisi gibi bir dişi ile çiftleşir.O kadar.Ona «nereden geliyorsun?diye sorsan «evden geliyorum» der,«nereye gidiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1958
  • ii;iliıliliiiıili!lllii!ılllli:iliil!iiliiı:iillıl!if!n«li:ill!lilii!i:i,illil!ii'!Mm E "O KLÂSİK BATI MÜZİĞİ Musiki ve milliyetçilik B BÜLENT.TAJJCAN İR okuyucumdan aldığım mektupta bana.ş| Musiki il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1958
  • AK «Sizi yakında Ceval beyle Deraber göreceğimizi ummaktayız.Veya:«Cevat'ı görmeye giderseniz geceleri yatarken girsin diye bir takke götürmeyi unutmayın.Jale bu mektupları kimlerin gönderebileceğim d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.09.1958
  • İN6NO İKTİDARDAN TEMİNAT ÎSTÎY0B t Baştarafı Birincide 1950 de İsmet İnönü ve C.H.P.içiıı yeni bir şerefli siyaset hayatı başlamıştır.Bu hayatın,onun hitanı bulduğunu ilk günden zihnine koyan bir ikti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1958
  • BİR AMERİKAN UÇAĞI MANİSA YOLUNA İNDİ İZMİR,HUSUSÎ Tek motorlu bir Amerikan askerî uçağı dün Manisa İzmir yolu üzerine mecburi iniş yapmıştır.Motöründeki arıza yüzünden asfalta inen uçağın bujilerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1958
  • HAFTA TATİLİ İLE İLGİLİ BİR İÇTİHAT KARARI YAYINLANDI ANKARA,HUSUSÎ İsçilerin haftalık ücretli izinleriyle ilgili olarak dün bir tevhidi içtihat kararı yayınlanmıştır.Bu kararda ezcümle şöyle denilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1958
  • KIBRIS'TA BİR İNGİLİZ GENERALİNE SUİKAST t Baştarafı Birincide İşçi Partisi ise 1 Ekimde adaya gönderilmesi icap eden Türk temsilcisinin daha bir müddet geri bırakılmasını teklif etmiştir.İşçi Partisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1958
  • YUNANİSTAN NATO'DAN ÇIKMIYOR ATİNA,A.P.Hükümetin yarı resmî organı olan Katimeri gazetesi,İngiltere Kıbrısta muvakkat plânı tatbike başlasa bile NATO'dan çıkamayacağını belirtmiştir.Gazete bu iddiasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1958
  • ZORLU DA DÖNDÜ Bir müddettenberi yurt dışında bulunan Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu,dün gece Ankara'ya dönmüştür.Zorlu hava alanında Hariciye Vekâleti mensupları ileri gelenleri tarafından karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1958
  • BAYAR DÜN YURDA DÖNDÜ t Baştarajı Birincide KABİNE MEVZUU Reisicumhur Celâl Bayar'la Başvekil Adnan Menderes'in şehrimize dönmeleri üzerine,kabinede vâki olan istifaların yerine yapılacak tâyinler mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1958
  • Amerika Maliye Vekili ve Yardım i Müsteşarı geliyor j ğ Baştarafı Birincide Dillon'un ziyareti,memleketimize yapılacak Amerikan yardımiyle alâkalıdır.Anderson da önümüzdeki hafta içinde Ankara'da olac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1958
  • C.M.P.il Başkanlığına K o p e r I e r getirildi t BaştdTafı Birincide Devletler Hususi Hukuku Profesörü olarak tedris hayatı da vardır.Kendisi kurulduğundanberi C.M.P.âzasıdır.BÖLÜKBAŞI DÖNÜYOR Birkaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1958
  • zamanımızın mucizesi A ve G Tipleri piyasaya arz edilmişfir.V AKÜM pompalı olan bu dolma kalemler sağlam ve ucuz olup her parçası vidalıdır.Bütün yedek parçaları mevcuttur.DİKKAT:üzerinde ATLAS markas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1958
  • 1 T A L Y A D A N PLÂSTİK HAN MADDESİ SUNİ KOMPÖZE GÜBRE İthal etmek isteyenlerin temsil ettiğimiz SOCİETA EDİSON YE SİGEDİSON Fabrikalarından Proforma Fatura temini için TEGENSO TECİM GENEL SOSYETESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1958
  • HİCRÎ Cumartesi RUMİ 1378 27 1374 Rebiül-cvvel EYLÜL Eylül 13 19 5 8 14 VAKİ T VASATÎ EZANİ Güneş 5.50 11.49 Öğle 12.05 6.04 İkindi 15.27 9.26 Akşam 18.00 12.00 Yatsı 19.30 1.31 İnısâk 4.13 10.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1958
  • «6L ^13 O^y im ÎKÎNCİ YÜZYILA GlKERKEN Sqûlbb tıp âleminin ilâç imalâtçılığında yüzüncü yılını tamamlamış bulunuyor.Amerikan ordusunun,o zaman,başka hiç bir yerden temin edemediği Standart ilâç ihtiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1958
  • LLOV ı i m» n.ı m ti n n Ekonomik Alman arabalarının hüeni.LLOYD'in 1958 modeli küçük arabaların bütün meziyetlerini bir arada toplayan vasıtadır.Kullanışlı,ekonomik,sağlam yapılı ve tam konforlu bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1958
  • FA BOZASI ÇIKTI Hiç bir yerde şubesi yoktur.Adres:VEFA Tel:22 37 97
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1958
  • 12 Bin Liraya 19 Bin Liraya 3 28 Bin Liraya 4 asreîer aireler aireler 2 Günde 30 Daire Satılmıştır Şartlarımız size uygun ise acele ediniz.4 ODALI BLOKLARDAN BİRİ Hem yazlık,hem kışlık Elektrikli tren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ |K Ü Mü vivMviv/I TELEFON •27 Ul 10 SATILIK EMLAK a BEYLERBEYİNDE,denize fevkalâde nazır bir dönüm arsa,acele sat.Tel:22 99 62.MALTEPE Cevizlik İstasyonunda müstakil,tara deniz manza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.09.1958
  • BEŞİKTAŞ İLE BEYKOZ KARŞILAŞIYOR Maç,Siyah Beyazlılar için sâdece puan mücadelesi değil,prestij meselesi de o acaktır B EŞIKTAŞ'IN,geçen haftaki üç gollü mağlûbiyetinin bir moral bozukluğuna mı,yoksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1958
  • Bir ziyaret dolayısiyle Eşfak AYKAÇ B IR müddet evvel,Marmara gazetesinde çıkan «Viva Nesim,yaşa Taksim» isimli bir yazıdan bahsetmiş ve mezkûr yazının delâlet ettiği mânayı takbihten kendimi alamamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1958
  • Belçika gazetelerinin Türk futbolu hakkındaki düşünceleri BRUXELLES,TÜRKTEL Burada intişar eden «Lo Soir» adlı gazetede,Türk futbocuları hakkında bâzı malûmat verilmektedir.Gazeteye göre,Türk futbolun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1958
  • 28 EULÜL YELKEN YARIŞLARI Kalamış Yelken kulübünün tertiplediği 28 eylül yelken yarışları yarın muhtelif sınıflarda ve muhtelif rotalar üzerinde cereyan,edecektir.Müsabakaların başlama saati dragonlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1958
  • ALLAH KABUL ETSİN Galatasaraylılar dün gene Eyüp Sultanda dua ettiler,bir de kurban kestiler.Geçen haftaki maçtan evvel Eyüp Sultanı ziyaret etmelerinin galibiyette tesiri olduğuna inanan Sarı-Kırmızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1958
  • S.v r»itı v ffi ila iıilfc" Vıu iaL.i [SAMİ ÖNEMLİ] DİD fiQL KAÇIYOR 1 ,tC yİne Kadri Aytaç.Zaafların yanı sıra,şanssızlık ta kaptanın peşini bırakacağa benzemiyor.Yukarıdaki,kaçan başka bir golün res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1958
  • Teşvîk Turnuasıniıbu çetin karşılaşmasında Sarı Lacivertliler,az da olsa şanslı görünüyor BU akşam yapılacak Moda Fenerbahçe maçı,bu iki takımın son senelerde yaptıkları maçların en mühimlerinden biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1958
  • REMONDİNİ' DEN İZAHAT İSTENDİ Beşiktaş İdare heyeti dün aksam antrenörRemondlni'den son mağlûbiyet hakkında izahat istemiştir.Antrenfl* Galatasaray maçının teknik tarafı.bir bir açıklamış ve görüşleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1958
  • Büyük maç biletleri karaborsada Yarm oynanacak büyük maça bilet bulmak için binlerce sporsever dün sabahın erken saatlerinden gecenin geç vakitlerine kadar kulüplere,Bölge Müdürlüğüne ve Vilâyete müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1958
  • CİHAT ARMAN'IN MAAŞINA ZAM.Kasımpaşa kulübü İdare heyeti,evvelki gece antrenör Cihat Arman'ın da iştirakiyle mühim bir toplantı yapmış ve profesyonel kadronun durumunu incelemiştir.Toplantıda,İdarecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1958
  • Federasyon'la G.Kılıç anlaşıyor Afgan'dan dönen Apak,Millî Takım anrrenörlüğü için:«Kendisiyle esasen mulabık kalmışhk» dedi DÜN Afganistan'dan dönen Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak,«Gündü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1958
  • [MİLLİYET] AMEDİlf A'VA ISİnfeYnD TUrk*ye yüksek atlama rekortmeni ve M m t RİIİ M İM UlUHUn Balkan şampiyonu Çetin Şahlner,vâki davet üzerine Kasım ayında Amerika'ya gidecektir.Ne\v-Yoı k'ta Madison
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1958
  • Galata Sarıyer maçı bugün İkinci profesyonel ligin,üçüncü hafta karşılaşmaları bugün Şeref Stadında başlayacaktır.İlk müsabakayı saat 11.30 da Emniyet ile yapacak olan Davutpaşa rakibine nazaran daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1958
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ TAKIMLAR O.G.B.M.A.Y.P.Karagtimrük 5 3 2-838 İstanbulspor 4 2 2-526 Beşiktaş 4 3 1 10 6 6 Fenerbahçe 2 2 11 1 4 Galatasaray 4 12 13 2 4 Vefa 5 12 2 8 9 4 Kasımpaşa 5 1 1 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1958
  • TURGUT ATAKOL İzahat verdi Turgut Atakol Madrid'den geldi Madridde yapılan Avrupa Basketbol Birliği toplantısına katılan Turgut Atakol,dönmüştür,Atakol,bu toplantı hakkında izahat vermiş ve Avrupa şam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor