Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.09.1958
  • Mahdut sermayeli ithalci,kredi bulamadığı için emlâkini satıyor j THALÂTÇILAR,ithalât I hazırlıklarına girişmişlerdir.Ticaret Odası,bünyesi ile alâkalı müracaatları dün kabule başlamıştır.Merkez Banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1958
  • I ADNAN ATAR] GÜL TAKIYOR inönü 8 yılın en sert konuşmasını yaptı 75 inci doğum gününde CHP lideri işin sonu iyi olacahdedi 'Hesab vermeğe hazırımıp diyen CHP Lideri "Doğru oldan ayrılanları kimsenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1958
  • IRÜÇHAN ÜNVERJ Gabriei'in Toplantısı Şehrimizde bulunan san'at tarihi profesörü Gabriel,dün basın toplantısı yaparak,meydana çıkarılan camilerin turistik ehemmiyetlerinin artacağını söylemiştir.Prof.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1958
  • Zorlu B.M.de ingiliz plânını destekledi Hariciye Vekili plânın "İdeal hal çaresi,olmamakla beraber alâkalılar arasında iş birliğine zemin hazırlayabileceğini söyledi NEW YORK,A.P.ZORLU,dün hükümetinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1958
  • Papaz Kıbrıs müstakil olsun diyor Makarios,adanın ne Türkiye'ye ve ne de I Yunanistan'a bağlanma-sini istiyormuş!GEÇENLERDE Atina,1 Ankara ve Lefkoşe'yi I ziyaret ederek Kıbrıs mevzuunda temaslar yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1958
  • İşçiler yüzde 50 ZAM İSTİYOR İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı şikâyetlerinin hükümetçe hallini talep etti ANKARA,HUSUSÎ TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Nuri Beşer dün yaptığı ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1958
  • i.E,T.T.otobüs için döviz buldu para bulamıyor İdare,gelir temini için elektrik,hava gazı,otobüs ve tramvaya zam yapılmasını zarurî görüyor OĞUZ ONGEN YENİ otobüs getirtilmesi için lüzumlu döviz permi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1958
  • "ULUS,un bir dâvası dün başladı C.H.P.Genel sekreteri Kasım Gülek in Kasımpaşa İlçe kongresinde yaptığı konuşmayı yayınladıkları için Ulus gazetesi Yazı işleri müdürü Beyhan Cenkçi ve İstanbul temsilc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1958
  • 898 f MEBUSLAR VE TALEBELER [RÜÇHAN ÜNVER] istanbul Mebuslarının dün Marmara lokaline yaptıkları ziyaret,tam mânasiyle bir «Dert Dinleme» toplantısı olmuştur.Öğrencilerin bilhassa ihtiyaç olarak ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1958
  • [RÜÇHAN ÜN VER] HAMAMDA ÇALDIĞI 16 BİN LİRANIN BİR KISMI İLE EYÜP SULTANDA SADAKA DAĞITAN METİN KARAKAÇAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE.Çaldığı paralarla sadaka veren hırsız Hamamda oda arkadaşının 16 bin lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1958
  • C.BAYAR Tahran' da Devlet Reisi Bayar,Şahla Türkiye,İran,Pakistan ve Afgan arasında bir pakt akdini görüşecek TAHRAN,A.P.Türkiye Devlet Reisi Celâl Bayar dün uçakla Karaşi'den buraya gelmiştir.48 saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1958
  • HULA HOOP DANSI Bu da yeni bir dans,hem de Amerika'da değil,Hllton otelinin holünde.Ailesi ile dünya seyahatine çıkan Tom Gillerd isminde 11 yaşında bir çocuk dün hula-hoop dansını göstermiştir.Herkes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1958
  • Menderes Kemer barajını açıyor Dün bâzı tesisleri açan Başvekilin bugünkü törende İnönü'ye tekrar cevap vereceği sanılıyor DENİZLİ,Hususî surette giden' arkadaşımız NEDRET SELÇUKER bildiriyor BAŞVEKİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1958
  • SUNAY OTO KURSU EHLİYET ALINCAYA KADAR Ücret 300 T.L.20 Eylülde başbyacak yeni devre kayıtları açılmıştır.Nişantaşı Emlâk Caddesi No.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.09.1958
  • SİYASET DÜNYASINDA ofc**** Konett Son Vapur Kaçmadan.DÖRT yıllık Cezayir ihtilâfı,Kahircde muvakkat bir Cezayir hükümetinin kurulmasile,yeni bir safhaya »irmiş bulunuyor.Şimdiye kadar Cezayir miHiyetç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1958
  • ÇEK0l«s TÜRKİYE BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti EKİMDE CEM'AN BİR MİLYON LİRA Son Para Yatırma Tarihi:15 Ekim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1958
  • Senelerdenberi lisan öğretiminde büyük bir başarı sağlayan GRAPHO ENGLISH inşaatı biten yeni binasına taşınmış olup Limasollu Naci İdaresindeki eğitim kadrosuyla Türkiye'nin her yerine okutarak,yazdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1958
  • TANINMIŞ FOTOĞRAF STÜDYOSU **ewyork'takı,«il;cschooJ ol Modern Photography» okulundan aldığı diplomasiyle,kurduğu yeni modern stüdyosunu,BEYOĞLU MİS sokak 18 numarada açtığını müjdeler ve Cuma günü 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1958
  • İlli.İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 I Karışık sabah müziği 8.00 Ha-berler 8.15 Şarkılar 8.30 İki E hafif uvertür 8.45 Türküler ve E oyun havaları 9.00 Kapanış.1 12.27 Açılış ve program 12.30 E H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1958
  • BULMAĞA SOLDAN SAĞA:1 Değerbilir.2 Öncesiz;Zamanın bölümlerinden.3 Eski mekteplerde bir dayak atma âleti;Köpek;Futbolda kıymetli oyunc$.4 Tam mânasiyle inanma;Kıyafet ve hareketleriyle aptal görünüşlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1958
  • K M 0 OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Kendi kendinize üzüntüler İcat ediyorsunuz.Bugün size güzel sürprizler hazırlıyor.KOVA BURÇ U [21 Ocak 19 Şubat] Yanılarak söylediğiniz bir söz yüzünden can sıkıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1958
  • 0 Yılın en enteresan tefrikalarını,en meraklı röportajlarını bulacaksınız AYLA DOĞANAY Türk sanatkârlarım tanıtan röportaj serimizin birincisini teşkil eden bu genç sanatkâr,verdiği birkaç konser hari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1958
  • VEFAT Ani bir kalp krizinden vefat eden Aile büyüğümüz Antalya Tüccarlarından Aksekill Mustafa Köseoglu'nun Cenazesi 25/9/958 perşembe günü Beyazıt Camiinde kılınacak öğle namazını müteakkip Merkez ef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1958
  • VEFAT Sürmene eşrafından merhum Hacıarifkaptanzâde Hacı Mehmet' in oğlu.Munise Sunar'ın eşi,Mahmut Sunar,Mehmet Sunar,Hüseyin Sunar,Sabahat Saydam,Melâhat Temeler'in babaları,Ömer Saydam ve Ömer Temel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1958
  • Yanlışlıkla tahliye edilen hırsız faaliyette Yanlışlıkla tahliye edilen Halil adında bir hırsız Kayışdağı caddesindeki bir eve girmiş ve külliyetli miktarda mücevherat çalmıştır.Birçok mahkemede dâvas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1958
  • Menderes'i tehdit eden memur karısından ayrıldı Hükümet başkanına tehdit mektupları gönderdiği iddiası ile yakalanan ve tevkif edilen Tekel Genel Müdürlüğü memurlarından Ali Ansan dün İkinci Asliye Hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1958
  • İran Şahının kızkardeşi bugün şehrimize geliyor İran Şahının kız kardeşi Prenses Şems ve beraberindeki heyet bugün 16.30 da uçakla şehrimize gelecektir.Prenses Şems 30 Eylüle kadar şehrimizde kalacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1958
  • Talebenin kıyafet mecburiyeti kalktı KARARIN ALINMASINA,VELİLERİN ÇOCUKLARINA BELLİ KIYAFETİ TEMlN İÇİN,BÜYÜK MASRAFA GİRDİKLERİNE DAİR ŞİKAYETLERİ SEBEP OLDU Maarif Müdürlüğü dün okullara bir tamim g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1958
  • Su Deposu Yaptırılacaktır Yeniköy,Arsa Alma ve Ev Yaptırma Kooperatifinin göstereceği mahalde 150 tonluk SU DEPOSU teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.Talip olanlarm tekliflerini YAZI ile mahallind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1958
  • I İnsanları insanlaştırmak yolunda "TX ÜNYA gazetesinde Julian Hıucley'in bir maka-1 leşinden alınmış parçayı okudum.Bu meşhur ş biyolojist,kendisi kadar tanınmış İngiliz romancısı Aldoııs Huxley'in k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1958
  • METREKARESİ 10 LİRADAN DENİZ KENARI UCUZ ARSALAR KÜÇÜK ÇEKMECE AVCILAR KÖYÜ ANBARLI SAHİL MAHALLESİNDEKİ Etrafı meskûn,kurulu çarşısı bulunan,ilk okulu olan arsaların satışları cumartesi saat 14.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1958
  • NECİPBEY YAĞLI v»YACSI2 B|S11İ TACIW~ İF^ S|!j=5 üjül!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1958
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Sihirli Yüzük Hint filmi Türkçe.2 Simarron Fedaileri Sinset Carson Türkçe.ATLAS Tel:440835)Kaçak Âşıklar June Allyson Jack Lemman Renkli İng.EMEK Tel:449007)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.09.1958
  • İl ÂUCCİ Berlin'in meşhur Brandenburg kapısı üzerinde HiMlıMI dört allı Koma arabasını süren zafer ilahesinin r» vykeli tamir edilmek üzere Batı Berlin'de bulunduğu yerden kaldırılmış-Brandenburg kapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1958
  • Boş evi olup da,bunları el altından kiraya vermek isteyenlerle mücadele artacak [NECMİ ONUR] Şehrimizde kiralık ev bulmak bir mesele halini almıştır.Bilhassa Lâleli,Aksaıay ve Beyazıt semtlerinde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1958
  • mmmm muini SOZ SIRASI.Hâkimin maaşı ADLİYE Vekili Budakoğlu,hâkim ödeneklerinin yakmda arttırılacağmı haber veriyor.Bu,üzerinde dikkatle durulması gerektiği kadar,isabeti de aşikâr bir karardır.Zira s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1958
  • hâdise başladı Sokakta bırakılan bütün otomobiller ateşe verildi.Amerikan kuvvetleri çatışmaları ö n le m e k için tedbir alıyor BEYRUT,AA.Beyrut'ta durum yeniden gerginleşmiş,bazı hâdiseler olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1958
  • Amerika'da 2 Türk filmi gösteriliyor NEW YORK,A.P.Türkiyenin tarihî zenginliğini ve modern hayatını gösteren iki film hususi bir dâvetji kitlesine gösterilmiş ve bir kolej profesörü bunlardan birini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1958
  • Sami El Sulh Yalova'ya gitti Şehrimizde bulunan sabık Lübnan Başvekili Sami El Sulh,B.M.M.Başkanı Refik Koraltan'ın daveti üzerine dün saai 16 da Yalova'ya gitmiştir.Sulh,Yalovada birkaç gün kalacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1958
  • Amerika'da çocuk felci salgın halde DETROİT,A.P.Saik aşısının keşfindenberi görülmemiş şiddette bir çocuk felci salgını başgöstermiştir.Bu yjl Detroit'te 12 si ölümle neticelenen 400 vak'a tesbit edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1958
  • DOĞU PAKİSTAN'DA MECLİS KAVGASINDA 4 MEBUS YARALANDI DAKKA,A.P.Doğu Pakistan mahallî meclisinin salı günkü toplantısında bir kısım üyelerle Meclis başkanı arasında bir kavga çıkmıştır.Mahallî hükümeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1958
  • 1211 kişi bir köyde maden aramak istiyor BALIKESİR EGE AJANSI Mecitler köyü yakınlarında bulunan «Borasit madeni» ni aramak için dün akşama kadar 518 müracaat yapılmıştır.Müracaat sayılarının 1211 e b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1958
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankası taralından Ataköy'de inşasına girişilen 60.000 Nüfuslu Sahil şehrinin şaatı ilerlemektedir.Yukarıdaki resim,inşası ikmal edilmiş bulunan Ataköy Plajını,sitenin içinden gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1958
  • Nato Hariciye Vekilleri Nisan' da toplanacak VVashington'daki olağanüstü toplantıdan önce Vekiller,Paris'te mutad müzakerelerini yapacak WASHİNGTON,A.P Amerikan Hariciye Vekâleti,NATO teşkilâtına dahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1958
  • V.1.1.1.1-4 BİR YAPRAK t ı l t â Peygamberimiz S.A.S)in Vilâdeii BÜTÜN tslâm âlemini,bütün din kardeşlerimizi tebrik ederim.Bu gece Allahın âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamberimiz Muhammed Mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1958
  • 18.SAYISI ÇIKTI •İNÖNÜ hayatını anlattı KİM Ekibi Ege'de it Kapakta İnönü'nün annesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1958
  • DOLANDIRILDILAR Londralı bir arabacı,kendilerini Hindistan ve Avustralya'ya götüreceğini ileri sürerek 20 Londralıyı dolandırmıştır.Pasaport ve sair işler için para alarak yolcuların yanından ayrılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1958
  • Yaşınız ne olursa olsun.Kazanır kazanmaz derhal almaya başlayacağınız GELİRİ size yalnız Aylık Gelirli Küçük Tasarruf Hesabı sağlar Bu hesaba yalnız bir yıl ayda en az 25 lira yotırırsanız 500 Liraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1958
  • MESELA NEDEN T TUHAFSINIZ o-ûne% ömce mebus bevpcndî,D06AR t A SÎZ.D£-ÖNCE E ATAR.f/SÎD7 ORSUNUZ,60N.RA DA ATMAK VATA&A &ÎR.MÎ Dfc,MUSUNUZ?IVI AMA NFDEN BÖVLt BÎR.DE&.ÎŞÎKİ.ÎK.OLMASI M?HA.EVET BEki U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.09.1958
  • GİCİ CAN OlGBSZ TARAFTAN» ŞAŞKINLIKTAN KUKTULAM GALATABAHCBlA TARAFTAK-İLER.KAR5 4ÜCaMAc=eıçTiLESÇ.f Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1958
  • İİt:İİ:İ DuŞUfJ BOL.T.PIUMI^ W/ı OVİHAOKTAN J&Z* soNjteA Hac İİ& KES BENİ TAN;vx»CAK.VÛMİMDA DOLAŞT1RJP Mu GİBİ GEZECS3İM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1958
  • Iİİ1İİİI1İ1İİİİİİ!iv i BAŞA^DiN KıS/AET.ŞİMDİ Şu HERİF1-ERL.E.j£rasauim.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1958
  • 9/AK:şskeb.v ,annem SENİN İÇİN BİK Ev iuACi GÖN.DESAVŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1958
  • Milliuet Sahi b i ERCÜMENT KARACAN Yazı iğlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1958
  • meni ı Perşembe Ri ™* j 1378 25 t3î* I Rebiül-1 evvel EYLÜL »^ul ıı I 1158 I u j VAKİT VASATI EZANI Güneg 5.48 11.43 Öğle 12.06 6.01 İkindi 15.29 9.25 Akşarff 18.03 12.00 Yatsı 19.34 1.31 İpıjâk 4.11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1958
  • 36 AY VADELİ ARSA SATIŞI DEVAM EDİYOR Bostancıdan Kartala kadar Anadolu cahilinde Marmaraya,Adalara nazır,Ankara ve Istanbulu bağlayan yollar civarında,asfaltlara bağlı,parsellenmiş imar görmüş yerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1958
  • Türkiye Şeker Fabrikaları İLŞ,Eskişehir Tohum Üretme Çiftliğinden Damızlık Boğa Ve Domuz Satışı Çiftliğimizde yetiştirilen damızlık safkan İsviçre Esmer Irkı Eraun Suisse)ve safkan Montofon boğalar il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1958
  • Cöte d'Azur'de çiçek toplayan kadınların elleri hayret edilecek ılerecede beyazdır.Bu müşahede fevkalâde bir güzellik müstahzarının ortaya çıkarmasına sebeb olmuştur.Bu usare güzelliklerine itina eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1958
  • A!Sıkılıyorum.Vakit geğirmek,oyalanmak için kocama ihanet ettim,pek eğlenmedim.Bana sizin gibi bir erkek lâzım.Siz kadınların nabzına göre şerbet vermesini bilen bir insansınız.Hayır,roman kahramanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1958
  • Simdi burada yine çiftliğin iyiliği kötülüğü hakkında münakaşa edecek değiliz,Nikolaki ile aranızda ne olduğunu bilmiyorum,fakat parayı sarrafın alması size aykırı geliyorsa ben istinkâf ederim,siz de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1958
  • Tarihsiz ve 1 talihsiz Edebiyat 1 PEYAMİSAFA s I T/DEBİYAT1MIZIN bütün sahalarını ka\ıa-S I yan umumî bir edebiyat tarihimiz yok-tur.Bu tarihin en uzun ve önemli devre-j H sini teşkil eden Osmanlı Ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1958
  • TYRONE POWER YENİ KARISI İLE DE KAVGA ETMEĞE BAŞLADI:HOLLYWOOD,BOSFO)Birkaç ay evvel evlenmiş bulunan Tyrone Power il Debbie Minardos sık sık kavga etmeğe başlamışlardır Tyrone Power mirasyedi karısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1958
  • TÜRKİYEDE İLK DEFA l TABAKHANELER VE i 'boyahaneler İÇİN İTHAL MALI AYARINDA ABDULLAH GÜLKILIK KİMYEVİ MADOELER SANAYİİ MÜESSESESİ ANKARA CAO.No.47 İSTANBUL TELEEON 22 09 7)TELGRAF A BROS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1958
  • Amerika'dan teneke levha,saç,ham kauçuk,sunî elyai ve naylon iplikleri uygun fiat ve 30 gün içinde teslimatlı siparişler kabul olunur.YANARDAĞ Koli.Sfî.İstiklâl Caddesi 390/8 Narmanlı Yurdu)Tel:44 99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1958
  • İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN İmtihanla Müfettiş Muavini Alınacaktır,Hukuk,iktisat,Siyasal Bilgiıer Fakülteleriyle Yüksek İktisat ve Ticaret Okulundan veya bunlara muadil Yabancı memleket Fakülte veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1958
  • İ SENE GARANTİLİ MADAS AKÜMÜLÂTÖRLER için Vilâyet ve kazalarda satış bayiler tayı:1 edilecektir TOPTAN SATIŞ HATLARI:6 Volt 90 Amper 165.81 Lira 12 Volt '70 Amper 319.82 Uta 6 120 180.47 12* 125 409.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.09.1958
  • İnönü 8 yılın en sert konuşmasını yaptı t Baştarafı Birincide İNÖNÜ'NÜN MENDERES'E CEVABI Akşam üzeri parti genel merkezine gelen İnönü,Başvekil'in son konuşmasını cevaplandırmış ve 8 yılın en sert 'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.09.1958
  • BİR BEKÇİ SATIŞA ÇIKARDI ADANA,HUSUSÎ Bir gece bekçisi,sağ gözünü 10 bin lira mukabilinde satışa çıkarmıştır.Şehrimizde intişar eden bir gazeteye gönderdiği mektupta,gece bekçisi şöyle demektedir:«Ayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.09.1958
  • "Servis vagonu,yanyarıya yandı Haydarpaşa garında bulunan ve devlet erkânına tahsis edilen servis vagonlarından birinde dün akşam üzeri yangın çıkmıştır.Vagonun çatısı ve eşyalardan bir kısmı yandıkta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.09.1958
  • ARSA İLÂNLARI İÇİN VALİLİĞİN AÇIKLAMASI ANKARA,HUSUSÎ Bâzı şahısların firmalarını tanıtmak gayesiyle,Gazetelere bilmece şeklinde ilân vererek doğru halledenlere arsa verileceği yolunda reklâm yapmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.09.1958
  • PAPAZ KIBRIS MÜSTAKİLİ OLSUN,DİYOR t Baştaraft Birincide^leııin Kıbrıslılar arasında yapı-I lacak müzakerelerle hallidir.S İngiltere takip ettiği politika ile Yunanistan ile Türkijcnın arasını açmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.09.1958
  • Zorlu,B.M.de ingiliz plânını destekledi |t Bastarajı Birincide Başkan Yardımcısına yaptığı teklif,hâlen suretinde bulunan Girne Piskoposu K'nriyanos tarafından şiddetle tenkid edilmiştir.Kıbrıs Ruhani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.09.1958
  • PAPA EFTİMİN BEYANNA*MESİ Türk OrtodoK.sl.iri ruhani reisi Papa Eftim Kıbrıs hakkındaki görüşlerini bir beyanname ile açıklamıştır.Papa Efüm bıı beyannamesinde Patrik Athenagoras'ın Kıbrıs dâvasında Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.09.1958
  • USTA DOKUMA İşçisi aranıyor Müracaat:Silâhtar Kemerburgaz caddesi No.5/5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.09.1958
  • KİRALIK Biçki atelyesi 340 M.Karadeniz Co.N.72 Her işe elverişlidir.Tel:21 58 82 52069)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.09.1958
  • MENDERES,KEMER BARAJINI AÇIYOR Baştarajı Birincide ğı kolaylıklar taraflı ve tarafsız,partili ve partisiz her muhitte takdirle karşılanmıştır.AÇILAN TESİSLER Başvekil Menderes,Aydın'dan hareketinden ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.09.1958
  • L'SANA" getirmeği sakın unutma!sevdiğin nefis yemekleri pişireceğim Haklıdır:SANA ile herşey nefis,lezzetli ve hafif olur.Meselâ,taze sebzelerinize büyük bir parça SANA ilâve ediniz:böylece,onlara,koc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.09.1958
  • Nişantaşı,Osmanbey,Beşiktaş,Talimhane,Sirkeci,Beyazıt ve Fatih'te Cadde üzerinde dükkânı Olup da elbise temizleme ve boyama işleri yapmak isteyenlere firma ve ajanslık verilecektir.1'Win 47 7fi 43 tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.09.1958
  • KADIKÖY SÜREYYA SİNEMASINDA Bu aKsamdan İtibaren ZATİ SUNGUR Temsilleri Her Akşam 21,15 te Suare CUMARTESİ PAZAR 15.30 da Matine YEPYENİ REPERTUAR Programa İlâveten modem komikler KARA KEDİLER NOT:Num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.09.1958
  • PEREJA LİMON ve LAVAND kolonyaları PE RE JA LAVAND KOLONYASI alırken şişeyi açık değil kapalı olarak isteyiniz.HALI,RADYO ve bir çok sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.09.1958
  • Kibar erkekler için asil bir losyon.Muhitinde alâka celbeden "havalı» erkekler giyimlerine,hal ve tavırlarına,hususi ihtimam gösteren kimselerdir».İşte Aqııa Velva bu gibi titiz ve kibar tavırlı erkek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.09.1958
  • 27 EYLÜL 1958 TARİHİNDEN İTİBAREN 44 04 97 telefonumuzun numarası 44 74 27 2 hat)olarak değiştirildiğini arzederiz.İSTİKBAL TİCARET T.A.Ş.Galata,Ömer Abed Han Kat 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.09.1958
  • C.BAYAR TAHRAN'DA fr Baştarajı Birincide SESSİZ MÜZAKERE Bayar,Karaşide kaldığı müddet zarfında büyük bir sessizlik içinde Pakistan Cumhurbaşkanı Mirza ve Başvekili Fi*uz Han Nun ile yetkili bir sözcü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.09.1958
  • TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK KÜÇÜKYALIDA Azizbey Sok.580 M2 köşebaşı,çamlı,istasyonla asfalta bir dakika arsa.55 22 09.0 SAT.apartman,Fatih Maltada,3 katlı ve bahçeli,8 odalı,geniş 136 metre mesahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.09.1958
  • İŞÇİLER YÜZDE 50 ZAM İSTİYOR t Baştarajı Birincide betinde zam yapılması bu sıkıntıyı kısmen olsun giderecektir.İŞÇİ İKRAMİYELERİ KALKMALIDIR «1954 iptidasındanhcri yılda iki defa verilmekte olan işçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.09.1958
  • ithalât hazırlığı başladı t Baştarajı Birincide Cumhuriyetteki düşüş 8,Reşatta 8,Guldende 5,İngilizde 7 lira,Külçede 80 kuruştur.Serbest piyasada dün Cumhuriyet 126.00,Reşat 164.00,Gulden 113.00,İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.09.1958
  • I.EJ.T.otobüs için döviz buldu para bulamıyor ğ Baştarajı Birincide havagazı tesislerini tevsi etmek için lâzım olan parayı temin etmesi de bugünkü şartlar içinde imkânsızdır.Bunun için bir ücret ayar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.09.1958
  • m m Amilli Esfak AYKAÇ Hayli zamandır ilânı beklenen milli Takım kadrosu nihayet dün açıklandı Çağırılacak oyuncuların tesbitin'3'* müşkülâta uğrandığı esbabı mûcu besiyle izahı cihetine girildiğini d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.09.1958
  • GÜREŞ ÖLÜ DEVREDE ANKARA,HUSUSÎ Türk-Rus Millî Güreş müsabakası kat'l olarak yapılmıyacaktır.Rusların son teklifi üzerine müsabakaların Demirspor ve Şekerspor tarafından organize edilmesi hakkında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.09.1958
  • G.Saray kampa girdi Fenerbahçe serbest "Büyük pa%ar„ için kurmayların ve ekiplerin çalışmaları ciddileşti GALATASARAY Fenerbahçe maçının hazırlıkları devam etmekte ve taraftarları saran heyecan her gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.09.1958
  • Ahmet GUre'nin istifası şayi oldu Semih Türkdoğanın teyit edilmeyen istifa haberinden sonra Galatasaray kulübüne yakın şahıslar tarafından idare heyeti âzası Ahmet Gürenin de istifa ettiği bildirilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.09.1958
  • Birinci devre lig maçlarına yabancı hakem yok.Merkez Hakem Komitesi sezonun başında aldığı bir prensip kararına uyarak profesyonel lig'in birinci devre sonuna kadar yabancı hakem getirtmeyecektir.Komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.09.1958
  • V SOFYA,ATLETLERİMİZ İÇİN BAŞARISIZLIK SAYILAMAZ Çeşil çeşit imkânsızlıklar ve gelişmeye engel bir zihniyet,ancak lakım halindeki neticeye tesir etti,fakat ferdî kaabiliyetlerimizin üstünlüğünü gölgel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.09.1958
  • Belçika,Çekoslovak hakemlerini istiyor Belçika Futbol Federasyonu,Brüksel'de oynanacak Türkiye Belçika milli maçı için Çekoslovak hakemlerini teklif etmiş ve Federasyonumuzun fikrini sormuştur.Futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.09.1958
  • öktem'e göre R e m o n d i n i ayrılabilir NAZMİ Öktem,Beşiktaş ida re heyetinden istifa sebeplerini dün açıklamış ve evvelki gece basma verilen tebliğin hakikatten uzak olduğunu ifade etmiştir.Müstaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.09.1958
  • Bugün Istanbulspor B.Sporla oynuyor CSaray galibinin puan kapbrmaması bâzı şartlara bağlı.Maç 15,30 da başlayacak ÇOKLARINA göre Istanbulspor,bugünkü lig maçında Beyoğluspor'a karşı favori kabul edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.09.1958
  • Sofya Şampiyonası tahkikat safhasında ANKARA,HUSUSÎ Beden terbiyesi umum müdürlüğü son Balkan atletizm oyunlarında naylon çorap ve Muzaffer Selvl hâdiseleri hakkında tahkikat açarak mesulleri merkez c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.09.1958
  • Beşiktaş Profesyonel Gençlerle berabere Beşiktaş profesyonel takımı dün saat 15 de Şeref Stadında Siyah-Beyazlı gençlerle bir karşılaşma yapmış ve 3-3 berabere kalmıştır.Profesyonel kadronun gollerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.09.1958
  • Sofya'dan Tahran'a Millî atletizm takımımız 18 Ekim 1958 tarihinde Tahran'da Iran milli atletizm takımı İle geçen yıl Ankarada yapılan müsabakanın revangı için yarışacaktır.Takımımız İrana 12 ekim tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.09.1958
  • Vefa K.Paşaya puan 1-1 Hilmi,üç fırsatı kaçırarak,hakemden sonra neticeye tesir eden adam oldu.Golleri Özer'Ie İbrahim attı I SAMI ÖNEMLİ] tik devrenin bitmesine Uç dakika kalmış ve Hilmi,Hazım'la Feh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor