Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.09.1958
  • Asrın ilmi:Sosyometri!Bu yeni ilme göre,insan grupları bir vücut gibi telâkki ediliyor,hastalıkları ve tedavisi de ona göre inceleniyor I" KİNCİ Dünya Harbine oldukça hazırlıksız bir şekilde giren Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1958
  • Umumî arzu üzerine 40 KİŞİLİK YUGOSLAV REVÜSÜ HALK TEMSİLLERİ Bu akşam suare saat 21 de SAN SİNEMASINDA Her yer 5 Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1958
  • ENEK Sinemasında YARIN AKŞAMDAN İTİBAREN Oscar Strausse'ın şahane müziği ile süslü İLÂHİ DANS Letzter Walge EVA BARTOK CURT JURGENS Yerlerin evvelden ayırtılması rica olunur.Tel:44 90 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1958
  • M i ıj R E C E o o*sat Hazırlayan:Ur.ı KULAK HASTALIKLARI Kulak hastalıları hakkında bir «kir edinebilmek için.kulagm yansından kısaca bahsetmek faydalı olacaktır.KULAĞIN YAPISI".halinde mütalâa et-I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1958
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 1 Karışık sabah müziği 8.00 Ha-berler 8.15 Şarkılar 8.30 Les jj Paul ve Mary Ford'dan sevilmiş parçalar 8.45 Türküler ve oyun havaları 9.00 Kapanışs 12.27 Açılış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1958
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Gündüzün aksilikler çıkacak.Gece ferahlık getirecek.Sabredinizm 0i KOVA BURÇ U [21 Ocak 19 Şubat)Baş ağrısı çekeceksiniz.Açık havaya çıkınız.Evden dışarıda tatlı bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1958
  • Ord.Prof.Dr.İhsan Şükrü Aksel geldi Viyana'da yapılan «Beynelmilel Akıl Sağlığı» ve Roma'da toplanan Beynelmilel «Akıl Hastalıklarının İlâçla Tedavisi» kongrelerine iştirak eden Tıp Fakültesi Psiklatr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1958
  • Avni Delsii,İktisadî Murakabe Müdürü oldu Eski Hukuk İşleri Müdürü Avni Delsünün İktisadî Murakabe Müdürlüğüne tâyin emri gelmiştir.Belediye Reis Müşavirliğine tâyin edilen Emniyet Dördüncü Şube Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1958
  • Sirkeci'deki depoların yıktırılmasına başlanıyor Sirkeci ile Eminönü arasındaki depoların yıktırılması için son hazırlıklar yapılmaktadır.Depoların hepsi tahliye edildikten sonra binalar istimlâk ekip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1958
  • Dün şehrimizde iki ceset bulundu Dün sabah Kartal sahilinde 11 yaşında Necdet Ataç adında bir çocuğun cesedi bulunmuştur.Çocuğun boğulduğu anlaşılmıştır.Polonez köyünde de yaşlı bir adamın cesedi bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1958
  • Prost'un imar plânında okullar unutulmuş Veliler arasında bir anket yapılarak okulların nerelerde açılması icabettiği sorulacak Uzun aman önce memleketimize davetli olarak gelmiş olan Fransız şehircil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1958
  • Tasarruf Sahipleri İş Bankasını neden tercih ediyor 24)ADI VE SOYADI Haldun Sanoğlu MESLEĞİ Ticaret MEDENİ HALİ Bekâr "Paramın her an emniyette olması bana huzur veriyor 1)Atatürkün kurduğu bütün mües
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1958
  • TEŞEKKÜR Çok sevgili ve kıymetli oğlumuz,eşim,kardeşim,babamız.Temyiz Mahkemesi âzası NAİL ÖZKAN'm aramızdan ebediyen ayrılışından ötürü büyük acımızı paylasan ve bu maksatla cenazesine çelenk gönderm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1958
  • TEŞEKKÜR Eşim ve babamız,kıymetli aile büyüğümüz Amerikan Askerî Yardım Kurulu 2 nci Ordu tercümanlarından M.SEMSİ KOÇAK geçirdiği ameliyat neticesi 16 Eylül 1958 Salı gecesi bizleri sonsuz acılara ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1958
  • İngiliz kaptan,gemicileri takibattan kurlardı «President Brand» tankerini kurtaran gemi efradına hediye edilen gömlek ve viskiler takibata sebep oldu Gelibolu yakınlarında karaya oturan gümrük resmini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1958
  • VEFAT Sır Kâtibi merhum Mustafa Paşa torunu,İtfaiye Kumandanı Miralay merhum Ali Muhsin Bey ile Afif Molla kızı merhum Emine Hanımın oğulları,sabık Trablusgarp Mutasarrıfı merhum Emin Beyin yeğeni,Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1958
  • İSTANBUL RADYOSUNDA Üç gece sürecek olan SEVDİĞİM ŞARKI Programını Kaçırmayınız Bu akşam:21.40 da Yaruı akşam:21.35 de Perşembe akşamı:20.30 da Okuyanlar:Tülin Korman,İnci Atalay,Ayla Doğana;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1958
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZaR Tel 44 25 62)1 Şehir Aslanı Scott Brady Renkli İng.2 Babil Melikesi Richard Conte Linda Christian Renkli İng.ATLAS^ Tel:44U835)Kaçak Âşıklar June Allyson Jack Lemman Renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 7 Menşei itibariyle hayvanî veya nebatî olan;Bir çiçek ismi.2 Ümitsizlik;Birini görmeğe gitme.3 İrmikle yumurtadan yapılan bir tatlı.4 Kaybolan şeyi buldurtmağa çalışan;Harmanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1958
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 133.00 Reşat 171.00 İngiliz 160.00 Gulden 117.00 Külçe 19.75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1958
  • O PANSİYONLU ilk okullara,anne ve babasını kaybetmiş çocuklar arasından imtihanla öğrenci alınacaktır.Namzetlerin imtihanları,yarın Mahmutpasa ilk okulunda yapılacaktır.BALIKHANEYE gelen palamut mikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1958
  • Kavgalı kelimeler I "N İL meseleleri okuyucular uma coştum-I V yor.Pazar günü,şu sevimsiz ta'n ger kelimesinin mânası evimdeki telefonumu bir hayli konuşturdu.Erkek ve kadm,bir kaç titiz dil meraklısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1958
  • Hayat pahalılığı on yılda iki misli arttı GEÇİM ENDEKSİNDEKİ YÜKSELME GOZONÜNE ALINIRSA,MEMUR MAAŞLARININ ORTALAMA 600 LİRA OLMASI LAZIM İstatistiklere göre hayat pahalılığı mıştır.1948 yılında 100 ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.09.1958
  • Dokuz ay içinde İstanbulda kaza oldu 39 kişi ö istatistiklere göre,kazalar ilkbaharın Pazartesi akşamları daha çok oluyormuş GAZETELERDE hemen her gün gördüğümüz trafik kazaları,biziın bu mevzuda araş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1958
  • KASIM GÜLEK PARİS'TE PAUİS,A.P.Türk muhalefet liderlerinden Kasım Gülek Avrupa Konseyinin iki gün sürecek olan komite toplantısına katılmak üzere buraya gelmiştir.Siyasî komitenin dün başlayan toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1958
  • KONUŞ Nizip-Birecik üzerinden Suruç yolu ile Urfaya geçiyoruz.Güneş tepemizde kaynıyor,bir nevi sarı örtü gibi havalanan toz bulutları teneffüs cihazlarımızı felce uğratıyor.Yolda rastladığımız kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1958
  • Pamukihracatı lisansa tâbi değil İZMİR.HUSUSÎ Yeni ticaret rejimine göre pamuk ihracatının tamamen serbest olduğu dün Ticaret Vekâletinden bildirilmiştir.İhracatçılar Birliğine gelen telgrafta,pamuğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1958
  • Dünya gazetesinin Eskişehir muhabiri tehdit edildi ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Dünya gazetesi Eskişehir Muhabiri Yılmaz Büyükerşen,birkaç gündenberi devamlı şekilde bozuk çimentolara ait yazı yazması üzerine bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1958
  • İRAN ŞAHININ KIZ KARDEŞİ ANKARA'DA ANKARA,HUSUSÎ İran Sâhı'nın kızkardeşi Altes Prenses Şems beraberinde İran Kızılarslan ve Güneş Cemiyetine mensup bir heyet olduğu halde dün Tahran'dan şehrimize gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1958
  • Mersin'de bir gazete renkli kâğıda basıldı MERSİN,HUSUSÎ Şehrimizde intişar eden bir gazete,renkli ambalaj kâğıdı ile çıkmaktadır.C.H.P.organı «Son Haber» gazetesi,birkaç gündenberi renkli olarak inti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1958
  • Dumlupınar'a bağlı şamandıralar koptu ÇANAKKALE,HUSUSÎ Üç gün evvel Dumlupınar denizaltısma bağlanan üç şamandıradan ikisi dün havaların muhalefeti yüzünden denizaltıdan kopmuş,dün zorlukla Dumlupınar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1958
  • ŞEKER PANCARINA ÖDENECEK PRİM TESBİT EDİLDİ ANKARA,HUSUSÎ 1958 yılı kampanyaları için şeker pancarı fiatlan ile müstalusile ödenecek olan prim ve tazminat tesbit edilerek dün Resmî Gazetede yayınlanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1958
  • [KEYSTONEI nrftieiiri İL' m CIIU RJİ Tokyo'nun meşhur Asakusa tiyatrosu,temsillerine değişik bir hava vermek DEÛlSlKUK OLSUN ÖA gayesivle,salonu dolduran seyirciler arasına,fin içine oturtulmuş çıplak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1958
  • Beyannameye lâbi gıda maddeleri iesbii edildi Tacirlerde 3 milyon kilo pirinç 500 bin kilo fasulye 1.5 milyon kilo nebatî yağ olduğu anlaşıldı Toptancılardan alman beyannâ-melerin tasnifi tamamlanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1958
  • EKMEĞİN VEZNİ 25 GRAM İNİYOR Ekmeklik un randımanının 84-86 dan 79-81 e yükseltilmesi için Belediyenin yaptığı teklif Ticaret Vekâletince muvafık görülmüştür.Resmî yazının hafta içinde Belediyeye gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1958
  • Bağda!Elçimiz yeni idarecilere itimatname verdi BAĞDAT,T.H.A.Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Behçet Türkmen dün sabah Irak Cumhuriyeti Hükümranlık konseyine itimatnamesini takdim etmiştir.Bu münasebetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1958
  • KADEŞ'TE KEŞİF vkfV;[RÜÇHAN ÜNVERİ Evvelki gün büyük bir yangın tehlikesi atlatan «Kades» vapurunda dün bilirkişi tahkikatı yapılmış,hâdise günü nöbetçi olan mürettebat ve 2 ncl kaptan Tarık Ünal'ın İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1958
  • wjm sc mmj,w «8y&:MAAs^ JBOVLK İPTİDAİ BİPt US.TuSu,Nt otDU V^r Ü&İJ,AGAÇlABf VETiŞTÎSr KİMİM AKLINA «»ElİRöİ,MSB US BEVFeNPİ?Kî,MESELÂ Bil_tsırajCIM VEMffK NİMETİNDE OLAH BÎR?İLKİN ONU VAKAUYACAK,KE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1958
  • LİCİLi CAMIİNİN kurşunları çalındı Veni restore edilen Nusretiye camiinden de dün gece 50 kiloluk kurşun çalındı [NECMİ ONUR] Şehrimiz camilerinin kubbe ve saçaklarındaki kaplama kursunlar çalınmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1958
  • RÜZGÂR,DAMATTAN ACELECİ [KEYSTONE] Birkaç gün evvel Londra kiliselerinden birinde yapılan bir evlenme merasiminden sonra hızlı esen rüzgâr heyecanlı damada hoş bir oyun oynamıştır.Karı koca ilân edild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1958
  • ııını mıı ııımmınıı Milinin m BİR YAPRAK n m d û t â Bu değirmenin suyu nereden?BİZİM memlekette ticarî malların iki türlü piyasası vardır.Biri dükkânlarda,mağazalarda mevcut olduğu farzedilen mallard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1958
  • DE GAULLE "EVET,TOPLAMAK İÇİN FRANSA'Y!DOLAŞIYOR PARİS,A.P.General De Gaulle,anayasa referandumu için geniş ölçüde «tasvib» almak üzere polis himayesi altında bir Fransa turuna çıkmıştır.Başvekil Renn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1958
  • SUŞEHRİ ORMAN yangını güç söndürüldü SİVAS,HUSUSÎ Evvelki gece Suşehri ormanlarında büyük bir yangın çıkmış,civar halkını heyecana vermiştir.Gecenin karanlığında alevleri göklere yükselen yangın,geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1958
  • Çocuğunu boğup öldüren bir ana tevkif edildi İZMİR,HUSUSÎ Gayri uıegrû çocuğunu boğup kör kuyuya atan 18 yağında bir kadın dün tevkif edilmiştir.Hâdise Denizli'nin Bozdoğan mevkiinde geçmiştir.Eli* Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1958
  • Amerikan televizyonunda konuşan Hariciye Vekilimiz,bu birliğin Bağdat Paktı üyelerinin emniyetini tehlikeye düşürmemesi gerektiğini belirtti NEW YORK,AA.HARİCİYE Vekili Fatin Rüştü Zorlu,Amerika'nın b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1958
  • fi S ¦M 0'Ma k-[RÜÇHAN ÜNVER] EMİRGÂN NERESİ,BEBEK NERESİ?SS-ğunu gösteren bu tabelâ otomobilli yolculardan birçoğu için sürpriz olmaktadır.Sarıyer'den Taksim'e sahil yolu ile gitmek isteyip Emirgân'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.09.1958
  • CİCİ CAN 8unlaRin« akLhSinûa Da YC K.CİCıCMN/BCV KARDı^Al,&RAZ KiM^pAR Midimiz f «ŞORAYA 6EtM oe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1958
  • Murad:Nikolaki Efendi I Siz çok tatlı dilli,güler yüzlü bir zatsınız.O kendi zatliğiııiz efendim.Fakat suyu yayığa koyup düğmekten ne çıkar?Sütü döversen yağ çıkar,sudan bir şey çıkar mı?Sarraf:Çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1958
  • AN Tafiar.oğiu ner yerde,yarasına güvenerek oür'etkâr davrandığı için Jale'nin gözüne girmişti.Cevat gençliğinde Taflanoğlu'ndan çok daha cür'etllydi.bugün de kendinde aynı kuvveti buluyordu.Onun yanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1958
  • YATILI VE 3ÜNDUZLÜ Öze!istanbul Ana Ve İlkokulu Park gibi bahçesi,kaloriferli binası:hususî öğrenci tabıma otoları,tabldot ve yemek servisleri,programlı İngilizce öğretimi,tecrübeli e mütehassıs öğret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1958
  • BULUNMAZ FIRSAT Bogazidndc Arsa Edinmek isteyenlere Muide Yeniköy vapur iskelesinin karşısında,meskûn bölge içerisinde yol,elektrik ve suyu bulunan arsalarımı'/denize tamamen nazırdır.Biner metrekare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1958
  • IRAK CUMHURİYETİ SIHHİYE VEKÂLETİNİN TEBLİĞİ Tahsillerini bitiren Iraklı Doktorların Irak Sıhhiye Vekâletinde çalışmaları için bir an evvel İrak'a dönmek üzere Irak Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna mürac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1958
  • Arıza mı yaptı,hemen telefon ediniz.Teknisyenlerimiz tarafından yerinde garantili tamirleri yapılır.Telefon:44 05 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1958
  • BETONYER İHTİYACI OLANLARA Dizel veya Elektrik motorla mücehhez 250 Litrelik BETONYER kısa zamanda teslim edilir.Mevcudu az olan Dizel Motor için cuz'î sipariş alınmaktadır.Müracaat:Şişhane Havayollar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1958
  • İŞÇİ ARANIYOR Ambalaj ve sair işlerde çahgniak;üzere işçi aranıyor.Şişli Mecidiyeköydo oturanlar tercih edilecektir.Müracaat:Mecidiyeküy Esehtepe b'J No.ya müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1958
  • Gönüllü Hemşire Ve Ev Hasta' Bakıcılığı Kursları Açılıyor Kızılay Cemiyetince her yıl İstanbul'da açılmakta oian GÖnüliü Hemşire ve Ev Hasta Bakıcılığı kursları bu yıl da 1 Ekim 1958 tarihinde açılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1958
  • %2*S8** Malik olduğu hassası dolayisile cildin bütün derinliklerine nutuı ederek cildi temizler ve besler cilt hücrelerinin yenslenmesînî sağlar.Sancak Tü!Perde Fabrikası'na Çok seri daktilo yazan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1958
  • DONJUAN HIRSIZIN SON BUSESİ PARA ETMEDİ NIJBNBEBG,BOSFOH «Donjuan hırsım» diye anılan 41 yaşındaki Boris Stankhen yakayı ele vermiştir.Hiç evlenmemiş yağlı kızları ve dulları tercih eden Boris,kurbanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1958
  • j Türkiye Mîllî Sanayi Sergisi Pulu Çıkıyor ğğ PTT Umum Müdürlüğünden resmen verilen Rl S malûmata göre,İstanbul'da açılacak »Türkiye S ğğ Millî Sanayi Sergisi» için bir hâtıra pulu bastı-5 S rılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1958
  • İİİiİliiİlİipİİİİİl ÜZÜUME SEKERİM ESKİ MENECERİM.SANA MUHAKKAK BİR ıŞ J Bulur.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1958
  • i&il x £ğ!&^JL2İiİ vijiSÜ^P Guu exfcA l.im„ ice vİn DEĞİL.AM AaaA BEn KAHCOL-U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • ATAKÖYd akil z^elt u ve ANKARA Jjlok Liba'ttmanuıu L TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • PfâBliaıef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • i HİCRÎ SALI RUMÎ 1 1378 Rebiül-evvel 23 EYLÜL 1374 Eylül 1 9 19 5 8 1» I VAKİ T VASATİ EZANÎ Güneş 5.46 11.38 Öğle 12.07 5.58 İkindi 15.32 9.24 i Akşam 18.07 12.00 1.31 10.00 J Yatsı 19.38 İmsak 4.09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • BU AKSAM 20.30 da İstanbul radyosunda Spor Dünyası PROGRAMINI DiNLEYi m ¦¦mı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 0 KAD1KÖYÜN en işlek yerinde,yolculuk dolayısiyle,hava parasız,içindeki kunduralarile 6 7000 lira arasında devren Kadıköy Serasker Sok.40 sayılı kundur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • Yarm matinelerden itibaren SARAY Sineması 1958 59 Mevsimini Norman Wisdom Margaret Rutheford ve Jill Dixon tarafından temsil edilen ENAYİLER KRALI AT YARIŞLARINDA Süper filmiyle başlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • Nişantaşı,Osrnanbey,Beşiktaş,Talimhane,Sirkeci,Beyazıt ve Fatih'te Cadde üzerinde dükkânı olup da elbise temizleme ve boyama işleri yapmak isteyenlere firma ve ajanslık verilecektir.İsteklilerin 47 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • KISA ZAMANDA İYİ DİKİŞ BİLEN BAYANLAR ALINACAKTIR TRİKO MISIRLI'ya Müracaat:Beyoğlu,Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • Hali Tasfiyede Bulunan Güven İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi Tasfiye Memurluğundan İKİNCİ İLAN İstanbulda Fatih semtinde Abdisubaşı mahallesinde Abdülezelpaşa caddesi No.282 de mukim ve istanbul Sic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • 25 Eylül Perşembeden itibaren ŞAN Sinemasında ^r Saat 21.15 te TEVHİD BİLGE OPERETİ CÜRMÜ MEŞHUT Büyük Operet 3 perde 2 tablo Yazan:BELİĞ SELÖNÜ Müzik:K.KAPOÇELLİ Danslar:SEMRA YILDIZ NAZİF SEN VE GEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • USTA DOKUMA işçisi aranıyor Müracaat:Silâhtar Kemerburgaz Cad.No.5/5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • İZMİR LİMAN TESİSİ AÇILDI t Bağtarafı Birincide l»acak konuşmaların esasları hazırlanmıştır.Menderes,akşam üzeri «İzmir Hilton -u denilen yeni bir otelin temel atma töreninde bulunmuştur.Bu otelin ars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • İTHALÂTA DAİR YENİ TALİMAT AÇIKLANDI t Baştarajı Birincide Resmi makamlarca ithalâtın imkânsız hale gelmesi Tabiî büyük âfetler Grev ve iflâs Nakliyatın durması vs.Bu mücbir sebepler Ticaret Vekâletin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • Irak Ataşesi Ankara'da Basın toplantısı yaptı t Baştarafı Birincide dışındaki mallarına el konduğunu bildiren tebliğde sefirin de bulunduğu hatırlatılınca,ataşe «İhtiyatî haczin,bu malların bu kimsele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • SAMİ EL SULH İSTİFA ETTİ t Baştarajı Birincide İsrail meselesini de ele alan Sulh,İsrailin mevcudiyetinin Arap Devletlerini her zaman harb endişesi içerisinde bırakacağını belirtmiş,Israilin,Arap devl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • Hazine hissesi bir çok eşyadan kalktı t Baştarafı Birincide ve cihazlar,demir ve muhtelif nevileri,demir mamulleri,çeşitli maden mamulleri,makas,bıçak,çatal,kaşık,ev ve yazıhane eşynları,küçük heykell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • MUHASEBECİ ARANIYOR İstanbul'da bir şirketin muhasebesini bihakkın tedvir edebilecek bir muhasebeciye ihtiyaç vardır.Tercümei halleri ile İstanbul Postahanesi 846 numarah Posta kutusuna «Muhasebeci» r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • ELMO TİRİSOLARININ yegâne toptan satış imtiyazı aşağıdaki adresteki ticarethaneye verilmiştir.Adres:Yeşildirek,Gökbakan Han No.30 Telefon:22 67 05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • Satılık Makineler Bir atelyeye uygun motor ve transmisyon,pres vesair âletler satılıktır.Beyoğlu Yenişehir Yaya Köprü Çıkmazında Fırıncı Mustafa'ya saat 9-11 arasında müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • Nötre Dame de Sion Lisesi Okulun açılması için lüzumlu hazırlıklar tamamlanmamış olduğundan,bir hafta gecikme ile,derslere 7 Ekim salı sabahı başlanacağı bildirilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • Söylemeze glu Menderes'in dâvetine uydu t Baştarafı Birincide kerek,Başvekilin «C.M.P.ve Hür.Plilere kollarımız açıktır şeklindeki hitabesini hüsnüniyetle telâkki ettiğini» bildirmiştir.Sabık il başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • İthal malları çok pahalı olmayacak t Baştarafı Birincide lan nisbî bir ucuzluğa kavuşacak ve sanıldığı gibi korkunç bir pahalılık meydana gelmlyecektir.Lâkin Hazine hissesinin lüks mallardan dahi isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • İran'da şiddetli zelzeleler oldu TAHRAN,MİLLİYET RADYO EKİBİ İran'ın muhtelif bölgelerinde kuvvetli zelzeleler olmuştur.Telefon ve telgraf hatlarının bozulması yüzünden can ve mal kaybına dair henüz h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • inönü ile televizyon mülakatı yapıldı it Baştarajı Birincide Orta Doğudaki huzursuzluğun tabiî bir milliyetçi cereyandan mı yoksa dış memleketlerin bilhassa Rusyanın tahrikinden mi doğduğu sualine «Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1958
  • İNÖNÜ,MENDERES'E DUN CEVAP VERDİ Baştarafı Birincide Dış tehlikeye karşı büyük kuvvet,büyük savunma gücü ancak içeride huzur ve tesanüdle kurulur.Bizim içimizde huzur ve tesanüd,müstakil adaletle,hür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.09.1958
  • Si w*^8İ ¦i.I v;[RÜÇHAN ÜNVERJ RIİI FUT YİTER P Al İD 5I ki,oda ilk müsabakayı Alman rakibi Staphani'ye karsı yapan millî bokstf-DUkCIII MI Lfll UALIr rUmüz Bülent Klter,üç raundluk maçta daima hâkim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1958
  • SZEKELLY,VEFA'DAN BAŞKA FERİKÖY'Ü DE ÇALIŞTIRACAK Vefa antrenörü Szekelly,ikinci profesyonel lig takımlarından Feriköyü de çalıştıracaktır.Vâki teklifi müsbet karşılayan antrenör şunları söylemiştir:«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1958
  • Beşiktaş Nazmi'den memnun görünmüyor Beşiktaş kulübünde,Nazmi aleyhinde bir hava mevcuttur.İyi oyun çıkaramamış olması,muhtelif şekillerde tefsir edilmektedir.Hattâ bu arada antrenör Remondini'nin,Naz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1958
  • Selvi artık Millî forma giyemiyecek Dün kampa dönen atlet trenle,tek başına fstanbuFa gönderildi.Kafile bugün geliyor [MİLLİYET] MUZAFFER SELVİ Fodepar ORHAN TÜREL SUr X A LUH* riiL-DiKİ Uxt DİSİPLİNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1958
  • Sandalyesiz azalar toptan istifa edecek Basketbol Tertip Komitesi Cuma gününe kadar Bölge tarafından kendilerine serbest giriş kartı verilmezse istifa edecektir.Dün akşam Bölge binasında ayakta toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1958
  • TURGAY:İSMAİL:METİN Emniyet veriyor ç«hjan kaşanır Terinin adamı ÖZ CAN:LEFTER:ERGUN lirtlkbal için Mayetro Enerji ve kafa NACİ Zor geçit B ASRİ:Tükenmez hırs CAN:Can iste AHMET Tek kartal HİLMİ:KADRİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1958
  • Hafifletici sebep nihayet açıklandı Galatasaray idare heyeti dün aksam yaptığı mûtad toplantısında Denizcilik Şubesindeki lisans yolsuzluğu meselesini müzakere etmiş,ve şube kaptanını dinlemiştir.İdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1958
  • Teşvikturnuasında:F.Bahçe Modasoor,G.Saray D.Şafaka İstanbul Basketbol Teşvik Tumuası domifinallerl bu hafta Cumartesi ve Pazar günleri Kadıköyspor Açıkhava sahasında oynanacaktır.Çok çetin seçecek bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1958
  • Cihanoğlu bahsi müştereki övüyor Beden Terbiyesi Bölge Müdürü Salt Selâhattln Cihanoğlu,Romanya ve Bulgaristan'daki tetkik seyahatından dönmüştür.Cihanoğlu,iki memleketin spor teşkilâtları tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1958
  • m ÜNDÜZ GÖZÜ İLE.ZAFER ERLERİNDİ.GEÇEN hafta bağlarında blrgün Galatasarayın nazik,sevimli,sportmen antrenörü Mister Dike rastlamıştım.Takımının başarısızlığından samimi olarak üzgündü.Hali içime doku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1958
  • FENERBAHÇE Pazar günü Bursa'da Acar idman ile yaptığı karşılaşmayı 8-0 kazanan Fenerbahçe profesyonel takımı dün saat 13 de vapurla şehrimize dönmüştür Galatasaray maçı için çalışmalara başlayacak ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1958
  • F.Bahçe G.Saray ılasması BEŞİKTAŞ'ın son mağlûbiyeti,Pazar günü oynanacak Galatasaray Fenerbahçe maçına,beklenenin üzerinde bir ehemmiyet kazandiriştir.Kulüp taraftarlarının görüşü,ezeli rakipler aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1958
  • G.Saray'da prim rekoru Beşiktaş galibiyeti,Galatasaray camiasında bayram havası yaratmış ve huzurun iadesini sağlamıştır.Dün klübe.yurdun hertaraıından tebrik telgrafları gelmiştir.Galatasaraylı futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1958
  • Uç futbolcunun cezası sona erdi Genç MIH!takım çalışmaları sırasında Umum MUdUrlUkçe birer ay müsabaka boykotu verilen Galatasaray'ın üç genç futbolcusu Cengiz,final ve Nuri'nin,cezaları bugün sona er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1958
  • K.PAŞA YARIN Vefa ile oynuyor Profesyonel lig tertip komitesi dün akgam yaptığı toplantıda bu hafta programının aynen tatbikine karar vermiştir.Saat 15.30 da başlayacak olan müsabakalar şunlardır:24 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1958
  • ÇOCUKLA ÖNUMUZOS rSlT\MBKK2Y2' Ftüs'û ziVArerreN sonra B.J.K.yi vbno» MOKAk CÖK0*V VBPUASMAN ASKAÇ GECEM HAFTAKİ KA-VlPjuÂNiNA 6&ENMeKrUPj asyö/v/5 AYKAÇ/M GAZereOEtf fLB KUÇULAhJ i tSALATÂSAKA YtH S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor