Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.09.1958
  • [İLHAN DEMİRELj Kadeş vapurunun kazan dairesinde çıkan yangının dumanı birinci mevki aalonu ve antreyi kaplamıştı.Duman itfaiyenin de çalışmasını hayli güçleştirmişti.Nitekim geminin bu kısmına ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1958
  • MEÇHUL ŞAHIS Bundan birkaçgün evvel hüviyeti meçhul bir şahıs Paris'teki Macar sefarethanesine hücum etmiş ve bir pencereye tırmanırken İçeriden atılan bir tabanca mermisi İle sol omuzundan yaralanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1958
  • C.H.P.LİDERLERİ KONGRELERDE KONUŞTULAR KIRKLARELİ HUSUSİ C.HJP.Grup Başkan Vekili Faik Ahmet Barutçu İle Avni Doğan,Ferda Güley ve Nusret Sefa Coşkun yanlarında Kırklareli adayları olduğu halde C.HJ».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1958
  • [İLHAN DEMİREL] Sami El Sulh ortada)dün şehirde dolaşmak İcln kaldığı otelden çıkarken.Sulh "Başvekilliği reddettim,diyor Menderes'in otomobiliyle gezen Sami El Sulh istifasının bugün Şamun'a verilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1958
  • Esnafa tevziat 15 Ekim'de başlıyor Esnaf ve küçilk sanat erbabının kullandığı maddelerin tevziatı 15 Ekimden itibaren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Teşkilâtı Konfederasyonu tarafından yapılacaktır.Duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1958
  • Fâzıl Cemalî'nin idamı istendi Sabık Başvekile isnad I edilen suçlar arasında Irak'ı Bağdat Paktı'na I dahil etmek de var I BAĞDAT,T.HA.SURİYE'ye karşı kom-I plo hazırlamaktan sa-nık olan eski inak Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1958
  • MAARİF VEKALETİNCE TASDİKLİ DİPLOMA VERİLİR Nebahat Tank Giıişken Biçki Dikiş Yurdu Çiçek Nakış Şapka Kursları Talebe kaydına devam etmektedir Adres:Selâmsız Caddesi No.204 Üsküdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1958
  • [FOTO BASINJ BAŞVEKİL ADNAN MENDERES İZMİR D.P.İL KONGRESİNDE SERT KONUŞMASINI YAPARKEN Hür.P.ve CMP teklifi reddetti Menderes tarafından izmir'de yapılan aralarına dönme davetini liderler kabul etmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1958
  • Menderes'e göre Valilere ve savcılara tekrar dil uzatılırsa "Demokrasiye paydos dedirtirler,Başvekil,İzmir DP Kongresinde "Siyaset sahtekârlığının ve şantajın millî hudutlar dışına atılacağını bildird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.09.1958
  • İÜ ¦yMae's.y*.vsss/ts''?s/boş yere ıstırap çekmeyiniz HUZURUNUZU KAÇIRAN BAŞ AĞRILARINA KARŞI OPON FAYDALIDIR oros,bıı.f.diş,adile,sinir Uf/rılnrıııı derhal testtin eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1958
  • Tİ 1 B(0i OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Malî durumunuz düzeliyor.Fakat başka aksilikler çıkacak-Bilhassa kimse ile konuşmayınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İçinizden geldiği şekilde hareket ederse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1958
  • BU L MACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Mukaddes sayılan şeylere kötülük etme;Argoda gözünü ayırmadan bir şeye bakma.2 Darmadağın;Kusur.3 Teşbihin baş tarafındaki uzunca parça;Tarihten önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1958
  • tSTAN B ü L 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Ethel Smith orkestrasından dans müziği 8-45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Dans m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1958
  • ACI BİR ÖLÜM Mersin eşrafından merhum hacı Fahri Güranl ve hacı Lâtife Gürani'nin oğlu,Nevin Güranl'nin eşi,Mahmut,Ömer,Selâmi Gürani'nin kardeşleri,Sadi Kaplancalı,Hasim Sabah,Kemal Güneren,Ali Besim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1958
  • Adalet mensucat fabrikasında yangın Adalet Mensucat Fabrikası dün sabah bir yangın tehlikesi atlatmıştır.Yangın,fabrika müştemilâtından olan marangozhane ve yemekhanenin bulunduğu dört katlı binanın,ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1958
  • HtlIMMItlı 'V; Xl rVJîlliyet Gazetesi Y *î azı işleri Md.lüğün r U„|„W,İ19I9U tariki!a reÜS hâdisesi^yanlış veri]1 li.p.Miiletvekiıi^DünyaĞax^v%\ne teeS*ai edl_ld.z| |Ş|er^e^,•k ve arkadaşlarına taban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1958
  • Kaçak otomobil satan iki Alman yakalandı Memleketimize turist olarak gelen Jurgenk Geor':Laue ve arkadaşı Monfred Zzchommler adında iki Alman hakkında kaçakçılık suçundan tahkikat yapılmaktadır.Bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1958
  • D.P.MEBUS EKİBİ DÜN Eyüb'ün derdini fesbit etti Yalnız D.P.İllerin alındığı toplantıda üzerinde en çok durulan mevzu "Hayat pahalılığı„ oldu D.P.li beş kişilik mebus heyeti,dün 4" de Eyüp Kazasına gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1958
  • BÜTÜN DÜNYADA BÜYÜK RAĞBET OÖPEN 40 KİŞİLİK YUGOSLAV FOLKLOR EKİBİ BUGÜN SON GÜN Matine saat 18,Suare saat 21.15'de ŞAN SİNEMASINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1958
  • TÜRK TİCARET RANKASI şube ve,ajanslarındo bir İKRAMİYELİ GRUPiMEVDUAT)hesabı l açtırırsanız.fikjfy yti vadeli BİN LİRA size 0/%fa{l ve BİN LİRA İŞ SERMAYESİ kazanma şansı saâlar Bütün gişelerimiz EMRI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1958
  • ŞİŞE suyu fiatları 12,5 kuruştan 15 kuruşa çıkarılacaktır.Hafta İçinde bu husus Belediye Reisinin tasvibini müteakip açıklanacaktır.TOPHANE Dolmabahçe yolunun 7 şer metrelik iki şeridinin Ekim ayı baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1958
  • ç**iUiŞtA H^M P*3 TÜRKİYE BANKASİ paranızın.istikbalinizin emniyeti f EKİMDE CEM'AN BiR MİLYON URA rnr.nırmmnınrmnt «Emn ~ın umsaammsr rr-T^ Son Para Yatırma Tarihi:15 Ekim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1958
  • 5 AYLIK TAKSİTLE KREDİLİ KUMA* Satış servisimiz kurulmuştur.Kredili satışlarımız yalnız memur veya İktisadî Devlet teşekküllerinde çalışan erkek müşterilerimize mahsustur.Kumaşlarımız kışlık ve Merino
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZ.ıR Tel 44 25 62)1 Şehir Aslanı Scott Brady Renkli İng.2 Babil Melikesi Richard Conte Linda Christian Renkli İng.ATLAS Tel:440835)SUARE:Kaçak Âşıklar June Allyson Jack Lemma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1958
  • III MIH 111111J 111111 i 1111 i 111 1:11 11111 111 11 111 1111 Bir Allahsıza cevap ŞU kısa okuyucu mektubu göründüğü kadar ehemmiyetsiz değildir:«Koca Peyami,«Şu Allah,Allahçı lâfları senin ağzına yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.09.1958
  • mam nwwiı ğneyi Kendimize OLAY I Diyarbakırdan Mardine gidiyorduk.Arabanın 3 yolcusundan önde oturanı,arkasına dönüp yanımdaki arkadaşına:«Geçenlerde gelen gazeteci kadın dün de Silvanda para topluyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1958
  • W ^|"ırrl»fc e son moda ışık saçan 18 renk sabit dudak boyası ile,dudaklarınıza cazibe verir.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1958
  • BALİNA OKÇEveTABANLARI SAĞLAM EKONOMİK ZARİF SATIŞ YERİ:tıtRCAN TIĞCfLAR-YALDIZLl HM-SSTA/VBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1958
  • ı:ı a«Jütait İN MACERALARI t' BALKANIM «Y1 nu Kuzeye SEN,9*5 eüJNtN "İSTİ-KAMETİ DO&UtMife.E EMİ£Ti.AMA KU P-SONRA E 'ıR.ÇAV KENARIMA ULANIR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1958
  • 30 Eylül Akşamına Kadar Bütün Şube Ve Ajanslarımızda En Az 250 Liralık Vadeli Hesap Açtıranlara Mahsus:ALTINCI KURULUŞ YILDÖNÜMÜ s FEVKALÂDE KEŞİDESİ BUICK II OTOMOBİL CONSUL Hesap açtırırken kura num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1958
  • Sayın Halkımıza GÜVEN EVLER BLOK SİTE İNŞAAT KOLLEKTİF ŞİRKETİMİZ 11 Mayıs 958 den bugüne kadar müşterilerine yapmakta olduğu 450 dairenin inşaatlarına hızla devam etmektedir.Bu defa binlerce talip ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1958
  • Parker ğuink Parker Quink kaleminizin ömrünü uzatır ve daha iyi yazmasını sağlar.Zira Parker Quink,kaleminizi yazarken temizleyen ve koruyan SOLV X maddesini hâvi yegâne mürekkeptir.Dolma kalemleri tı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1958
  • MADAS AKÜMÜLÂTÖRLERÎ Kalite bakımından en ileri memleketlerde imâl edilenlerin aynıdır.Tesisat tamamen otomatik olup imalât her bakımdan teminat altına alınmıştır.Fiat bakımından ise,üstün kalitesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1958
  • Akay Kliniği Sinir hastalarını,felçlileri,romatizmalıları,alkolikleri kabul ve tedavi eder.Her türlü elektrik ve fizik tedavi yapılır.ŞİŞMANLATMA ZAYIFLATMA KÜRLERİ Babçelievler,Eski Ömür Yoğurdu yanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1958
  • Eski Türkçe bilen Linotip Operatörü aranıyor Taliplilerin yazı ile »Posta Kutusu 1146 İstanbul» adresine müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1958
  • zamanımızın A ve G Tipleri piyasaya arz edilmişıir.V AKÜM pompalı olan bu dolma kalemler sağlam ve ucuz olup her parçası vidalıdır.Büfün yedek parçalan mevcuttur.OİKKAT:üzerinde ATLAS markasını taıımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1958
  • jffî MAREŞALİN VEDÂI IKEYSTONE] Birkaç gün evvel İngiliz mareşali Montgomery'nin emekliye ayrılması münasebetiyle Paris'teki NATO karargâhında bir merasim yapılmıştır.Yukarıdaki resimde NATO kumandanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1958
  • CIK HAVA TİYATROSU İRAYA VERİLEYECEK Belediye önümüzdeki mevsim Açıkava tiyatrosunu kiraya vermiyecektir.Jütün yaz boyunca ancak birkaç gece ¦»tifade edilebilen tiyatrodan İstanbuluların devamlı olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1958
  • Referandum neticesi için yapılan ankette Fransızların yüzde 98 inin de Gaulle'ü destekleyeceği anlaşılıyor PAKİS,AA.Fransa'da istatistik bürosu tarafınian basın mensupları arasında yapılan 3ir yoklama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1958
  • Birleşik Arab Cumhuriyetine yeni bir şekil veriliyor Nasır,kabineyi iptal ederek,Kahire'de çalışacak bir hükümet kuracak KAHİRE,A.P.Başkan Abdünnâsır,7.ay evvel meydana getirdiği Suriye Mısır birliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1958
  • ARA SOKAKLARIN TAMİRİ BAŞLAMADI Şehrin muhtelif semtlerindeki ara sokakların inşası işini üzerine alan müteahhitlerden bir kısmının hâlâ işe başlamadıkları görülmektedir.Müteahhidler Belediyeye müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1958
  • in zamlı zırlandı Gazoz Hatları da 10 kuruş arttırddı.Lokantacılarla sandöviçcilerin yaptığı zam teklifi inceleniyor ZAM talebiyle Belediyeye müracaat eden esnafdan ilk olarak Kahvecilerin zamlı tarif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1958
  • BİR YAPRAK Su ve Ateş.E 'I 'I VVELKİ gün değerli dostum ve hemşehrim İzzet Koyıınoğlu'ndan E ^m bir mektup nldım.Konya'ya gidenler bu zâtı çok iyi tanırlar.S •U Koyunoğlıı,bütün hayatını Şarkın ve Gar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.09.1958
  • Prens hiçbir şey söylemiyor,yalnız dinliyordu.Çehresinde ne Hanefî'nin,ne de Murad'ın sözlerini tasvip eylediğine dair bir emare vardı.Hanefî:O halde bendeniz.Diye söze başlarken salonun kapısı açıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1958
  • ANAT Başarılı bir topluluk Yugoslav Folklor Ekibi ALTANİLKİN YUGOSLAVYA'nın unlu folklor topluluğu «LA-DO».şehrimizde bulunmakta ve Şan sinemasında Yeşilay Gençlik Kolu yararına temsiller vermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1958
  • tik Sayımızda Son Filminin Şahane Resimlerini Bulacağınız ZEKİ MUREN EN ŞANSLI EN GÜZEL ADRES:KADIN DÜNYASI CAfiALOĞLU NURUOSMANİYE CAD.No.56 KAT:3 TEL:22 40 62,İST.En büyük film şirketlerinin ve şöhr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1958
  • AN «Gülyağım eller sürünür çatlasa bülbül.Cevat'ı gül ağaçlarının yanında görünce de kahkahayı basar:Beş on tane kopar,bir gülle ya:bitmez.diye alay ederdi.Cevat'm mahzun,keyifsiz somurtkan naline çoJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1958
  • İİİlill&İİE MflQfl8B9gCıaaBPggMMflıVU«EHIiaiHBi»l m$E mmAs,w% nnnE 8ıR TABANCA 9 4N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1958
  • »larAiüi:Bu RIL-MI KİM aup SİNEMASINDA ONATIR!KARRV,ŞU FÜ.Mİ BAS.ATT» BİRAZ Gü.UM 8ARÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.09.1958
  • Her kunduranın ökçesine tamamen intibak eden GOLF Ökçe Lâstikleri lâstik sanayiinin en son yeniliklerine uygun olarak tamamen otomatik makinelerle ve hususi kalıplarda imal edilmektedir GOLF Ökçe Lâst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1958
  • "Demokrasi t Baştarajı Birincide ken öte yandan da «nizamların yumuşatılmasını.istemekle tezada düştüğünü belirterek şöyle devam etmiştir:Böylece ne olacak.İktidar aşırı mesuliyetsizlik Bejimi irinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1958
  • İZMİR D.P.KONGRESİ İZMİR,HUSUSÎ Başvekilin sert bir konuşma yaptığı İl kongresinde,başkanlık makamını Nafia Vekili Tevflk İleri işgal etmiştir.İleri riyaset için gösterilen tek namzet idi.Kongreyi tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1958
  • SULH "BAŞVEKİLLİĞİ REDDETTİM DİYÜR t Baştarajı Birincide «Sulkastlerden birinde,otomobilimi 150 kilo dinamit infilâk ettirerek havaya uçurmak istediler.Allah beni korudu ve muvaffak olamadılar.Diğer t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1958
  • Balkan Atletizm Şampiyonasında sonuncu olduk SOFYA'DAN BİLDİRİYOR 1Q İNCİ Balkan atletizm JlÖ şampiyonası dün Vasili evski stadında yapılan son müsabakalar ve kapanış merasimiyle bitti.Bulgarlar birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1958
  • G.SARAY HINCINI Beşiktaş tan aldı:3 O t Bağtarajı Altıncıda Tam bu sırada L.tribünü sakinlerinden biri göyle bir espri yapmaktaydı:«Maneviyata inanmak başka şeydir.Eyüp Sultan'ı ziyaretteki dualar nos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1958
  • SAYIN HALKIMIZIN DİKKAT NAZARINA Gösterilen yakın alâkadan dolayı Tuzla İçmeleri otel ve lokantasının Ekim ayı sonuna kadar açık bulundurulacağını muhterem halkımıza saygı ile beyan ederiz.Tuzla içmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1958
  • TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI KADİKÖY ŞUBESİNDEN:Kadıköy,Göztepe mahallesinin Kadirağa sokağında 983 ada 15 parsel numaralı 919 metre kare mesaha!sathlyell Bahçeli ev aşağıda yazılı şartlar dairesinde v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1958
  • NAZARI DİKKATE TEKİN NEDİTR Müsabakasının doğru cevabı İSİM'dir.Müsabakayı kazananlara mektupların geliş sırasına göre cevap verilmektedir,ve BÜROMUZ namına vekaletname çıkartıp da gönderen talihliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1958
  • BRÜKSEL SERGİSİNDE PAVYONUMUZ ALTIN MADALYA ALDI BRÜKSEL,AA.1958 Brüksel Sergisinde yapılan ve gerek milletlerarası,gerek millî teşekkül olarak 106 pavyonun katıldığı umumî ve nihai müsabakada Türk pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1958
  • KONFEKSİYONU Mevsimlik zengin çeşitlerle emrinizdedir.Şişli:Etfal Hastahâne durağı karşısı Zanbalc Çarşısı Tel:47 66 97
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1958
  • Hür.P.ve C.M.Pteklifi reddetti Baştarafı Birincide vermiştir?Hepsini birer vesile ile partiden çıkartmış değilmidiv?O halde bu asi çocukları ne yapacaktır?Onları geri çağırmadan evvel kabine programın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1958
  • ES-KO Limon Çiçeği Kolonyası Yeni FM 6 formüllü ES KO limon çiçeği kolonyası yıllardan beri beklediğiniz ideal kolonyadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1958
  • S Hava Şehidinin cenazeleri kaldırıldı ORDU,HUSUSÎ Ordu dün en yaslı günlerinden birini yagamıştır.Geçen gün Alınca köyüne düşen Ç.B.K.81 numaralı askerî nakliye uçağında şehit olan 9 subay ve astsuba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1958
  • Mecidîyeköyünde acele satılık arsa 4202 M2 Tel.27 22 58 50282)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1958
  • KELİMESİ T5 KURUŞ HNMİ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK KADIKÖYDE,Modada.lüks malzemeli,tam konforlu,yedişer odalı,6 kat acele sat.36 23 78.KADIKÖYDE,Modanın en mutena yerinde,dörder odalı,konforlu aptd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.09.1958
  • FENERBAHÇE Acar'ı 8 O pdi STAD:Atatürk Bursa)SEYİRCİ:7000 HAKEMLER:Abdi Parlakay Raslt Uysal Sabahattin Yalınpala GOLLER:Can Dk.14 1-0)Lefter Dk.19 2-0)Lefter Dk.28 3-0)Şeref Dk.33 4-0)Şeref Dk.38 5-0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.09.1958
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Karagümrük 4 3 1 8 3 7 Beşiktaş 4 3 1 10 6 6 Fenerbahçe 2 2 11 1 4 Istanbulspor 3 1 2 4 2 4 Galatasaray 4 1 2 1 3 2 4 Vefa 4 1 1 2 7 8 3 Beykoz 3 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.09.1958
  • Yaptığı üç maçta bir tek gol atamayan G.Saray hıncını Beşiktaştan aldı:3-0 Sarı Kırmızılılar ligdeki ilk gollerini Coşkun9un kafasıyla kazandılar,öbürlerini Mete ve Salim yaptı 1 2 73.dakika.Metin,top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.09.1958
  • ı r „uı [İLHAN DEMİRELİ [SAMİ ÖNEMLİ] GOLÜN SEVİNCİ t,anblJetl Pe^^'eyen golün tesiri büyük oldu.Galatasaray'lı futbolcular Mete'nin attığı ikinci golden sonra sevinçle kucaklaştılar.Bu samimî kümele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor