Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.09.1958
  • ANNE SÜTÜNE EN AK1N MAMA TAM YAĞSIZ t YARIM YAĞLI TAM YAĞLI LATTGOZ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1958
  • ÜÇ İSTANBUL MEBUSU DÜN TALEBENİN DERDİNİ DİNLEDİ Gençler,Teknik Üniversite kanuninde yemek yiyen mebuslardan ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi İTİ eknik Üniversite Talebe Bir-liginin dün İstanbul M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1958
  • üniversiteye Giriş için test imtihanı kalktı Öğrenciler Lise bitirme imtihanlarında Fen ve Edebiyat derslerinden aldıkları notlara göre balotaja tâbi tutulacak İstanbul Üniversitesinde,namzet öğrencil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1958
  • Çorlu'da bir Jet uçağı düştü Çorlu yakınlarında yapılan bir atış tatbikatı esnasında bir F-84 jet uçağı düşmüştür.Gece geç vakitlere kadar yaptığımız tahkikattan sonra uçağın Eskişehir Hava Üssüne bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1958
  • C.H.P.[RÜÇHAN ÜNVERJ GENEL SEKRETERİ GÜLEK Gülek'in tekziblere ve Somuncuoğluna cevabı C.H.P.Sekreteri "Hâdiseyi hükme bağlayacak Karadeniz halkıdır,dedi ve iktidar'a "Kıyam halindeyiz,gibi tâbir kull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1958
  • kw ı.nıı«ı.**4ifmıw+i\wımuiwm»%mm*mm\Mmm—v w ya^&&Xrto .n^.S^'ift:frL [A.P.pAppiCAM TANIfFR Geçen hafta içinde,Oman Körfezi açıklarında bir Liberya ve bir Fransız tankeri çarpışmışlardı.Kaza esnasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1958
  • E.O.K.A.KIBRISTA mütarekeyi bozdu Rumlar iki Türk polisini,bir ingiliz pilotunu ve Amerikan Başkonsolos yardımcısını ağır yaraladı Hâdiseler üzerine Lefkoşe'de sokağa çıkma yasağı kondu B.M.Delegemiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1958
  • M siiüi& ^H ı s 7^ y l(Vİ n i i v jKl waBamaj^y' lü-yr?[A.A.RAVJID il E I* il M İİNİVEDCİTECİNlir Af?an Krah Zahir Şah'ın memleketimize yapmış olduğu ziya-DMIHn MrUMlI UlllVCnOll LOlnUC reu iade etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1958
  • Fevzi Ucaner dün istifa etti Münakalat Vekilinin "Sıhhî sebebe,dayanan istifası kabul edildi ANADOLU AJANSI)Kil ünakalât Vekili Fevzi Uçaner Başvekili ziyaret ederek sıhhî sebeplerle Vekâlet vazifesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1958
  • BAŞVEKİL Bugün İzmire GİDİYOR Menderes dün Çorlu' da yapılan askerî tatbikatta bulundu.Başvekil Adnan Menderes,Millî Müdafaa Vekili Ethem Menderes'le birlikte dün 6abah,üç günden beri yapılmakta olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1958
  • HürP.II Başkanlığına M.Akalın getirildi Yeni Başkan "İktidar,muhalefet damgası taşıyan hiç bir fikre ve tavsiyeye itibar etmiyor,dedi Amerikaya Columbia Üniversitesi'nin daveti üzerine bir sene kalmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1958
  • Amerikan Savunma Vekili ve Yardım idarecisi geliyor WASHİNGTON,A.P.Birleşik Amerika Hariciye Vekâleti di3 yardım programı ile görevli kısmının müsteşarı Douglas Dillon 11 Orta Şark memleketini dolaşac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1958
  • **^Hl^aldığı iddia edilen Emniyet İkinci Şube sivil poUslerlnden Bıza Gök,dün Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tevkif edilerek cezaevine gönderilmiştir.Sanık polis mahkemede verdiği ifadesinde isna dedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1958
  • İrak Elçisi azledildi,emlâkine el kondu ve İsviçre'ye gitti Irak'ın Ankara Büyükelçisi Necib Kİ Kavi dün temsilcilikten azledilmiş ve uçakla İsviçreye gitmiştir.Elçinin hareketinden önce de Irak Maliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1958
  • Haıine Hissesi Yakında Kalkıyor Beyannameye tâbi tutulan gıda maddelerini satmamak suç sayılıyor ANKARA,HUSUSÎ Bâzı ithâl malı istihlâk maddeleri ile sanayi ham maddelerinden yüzde 40 nisbetinde alınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • SİNEMA iluteatc C3k£ut 4 4 4 Xt l 4 4 4 4 xî 4 4 4 4 x-PERDE KAPANİRKEN Venedik Festivalinden son notlar 1957 Venedik Film Festivali kapanırken Rene Clair'in başkanlığındaki jüri,18.Venedik Festivalin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • AÇIK TEŞEKKÜR-Fabrikamızda yağ pişirme dairesinde vukua gelen yangın dolayısiyle telgraf,yazı,telefon ve şifahî tesellilerle üzüntümüze iştirak eden kıymetli müşterilerimize,dostlarımıza,vaktinde yeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • UZ KUAFÖR SALONU Pek yakmda sayın müşterilerinin hizmetine giriyor.YAŞAR ÖZ ŞÜKRÜ KAYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • SA6UK l8SKtWII|Sl Hazırlayan l)r UOK.SAT KOLERA Eskiden büyük salgmlar t£S£ tan'da ara sıra salgınlara sebep olmaktadır.Kolera aşısı ve salanların önünü almaya muvaffak ota^tur-&ir mikroptUr.Bu AMİLİ:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • OĞLAK BURCU B t B fi m B İKİ [22 Aralık 20 Ocak] Üzüntülerinizi içinize atmayınız.Yakınınızda sizi anlayacak bir insan var.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Gelirinizi arttırmak ihtiyacındasınız.Ve bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • MnıınınuiMiıuuıiMiMinıi!uiMiıınMiuıının.uKUulınnn nniJiıiiUnılUHMi(ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Sevilmiş calypsolar 8.45 Saz eserleri 9.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • BULMACA i SOLDAN SAĞA:1 Bilgi;Koru-yucu.2 Yiğit;1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 s MuıavassmiK.a İ Kıymet verilen kimseleri mutena yemek ve içkilerle 2 ağırlama;Külhan-beylvâri uzun ve 3 yüksek sesle ba-İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • V İRİYLE* PLÂSTİK DERİLERİ Sabit solmaz renk Zengin renk çeşidi Asitlerden müteesir olmaT* Haşarat barındırmaz Ekonomikti FEVKALADE DAYANIKLI Yenl.ve modern,desenler!FABRİKA:Mah«po.Kartal' IsL TeL 53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • Belediye Reisi Kemal Aygün Ankaraya gitti Belediye Reisi Kemal Aygün dün sabah saat 8 de uçakla Ankaraya gitmiştir.Aygün burada şehri ilgilendiren mevzular etrafında alâkalı Vekâletlerle temas edecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • Şehir Tiyatroları 1 Ekimde açılıyor Şehir Tiyatroları 1 Ekim günü perdelerini açacaktır.Ancak tiyatroların yeni talimatnamesi henüz hazırlanmamıştır.Talimatnamenin Belediye Meclisince tasdiki gerektiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • Narh koyulan maddeleri satmayanlar ceza görecek Şehrin muhtelif semtlerindeki bakkallardan bir kısmının tekrar azamî satış fiatı kcnulan fasulya,pirinç gibi gıda maddelerini ortadan kaldırdıkları ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • Amerikan tipi barakalar okul olarak kullanılacak MAARİF VEKÂLETİ 100 BARAKANIN KURULMASI İÇİN İLGİLİLERLE TEMASA GEÇTİ İstanbul'un İlkokul ihtiyacının^ karşılanması için Ordu'da kullanılan Amerikan Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • DİKKAT!^ üstutz&* BUYUK YILDIZ ZEKİ MÜREN EN ŞANSLI VE £N GÜZEL KIZI SEÇİYOR.Tafsilât:22 Eylül Sah günü ilk sayımızda Telf:22 40 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • BÜYÜK FELSEFE LÜGATİ 23 üncü Fasikül çıktı Mustafa Nâmık ÇANKI Fiatı 3 liradır Satış ve tevzi yerleri:Kanaat ve inkılâp Kitabevleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • Türk Mikrobioloji kongresi açıldı Sekizinci Türk Milrobiyoloji Kongresi dün İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi salonunda Sağlık Vekili Dr.Lütfi Kırdar'ın nutku ile açılmıştır.Kırdar'ın nutkunu Cemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • YEJİL ELBİSELİLER DURUMLA BEYAZ,KARA VE GRİ LİSTELER YAPILDI.GRİ LİSTEDE DURUMU ŞÜPHELİ MEMURLAR BULUNUYOR Belediye Zabıtasının gereği gibi hizmet edebilmesi için memurların ahlâki durumları birinci p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • Ut I Bir İsviçre mecmuasının {YALANLARI OKUYUCULARIMDAN çok rica ederim,mektuplarının içine posta pulu koyup beni cevap göndermek mükellefiyetinde bı-rakmasınlar.Dikkatle okunması saatler isteyen E me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • îkmal imtihanlarında basan nisbeti yüzde 2 1000 kadar öğrenci,gereği kadar not takdir edilmediğini ileri sürerek,neticelere itiraz etti t Şehrimiz Orta Öğretim Müesseselerinde,güz dönemi ikmâl imtihan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • LAMIA AKSEL ile CAN DEMİRÖREN Nişanlandılar Kadıköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • M E V L İ D Kıymetli esim Hacı Hamdi Ö Z E R 'in vefatının 52.gününe rastlayan 21 Eylül 1958 patar günü öğle namazını takiben Beyoğlu Ağacam i i şerifinde Kur'anı Kerim ve Mevlidi şerif kıraat olunaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • TEŞEKKÜR Sevgili aile büyüğümüz Bay JÜL RAKOS'ım vefatı münasebetiyle cenaze merasimine iştirak eden,telefon,telgraf,mektup,çelenk gönderen ve çelenk yerine hayır cemiyetlerine yardımda bulunan bütü^ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • YUGOSLAV MİLLÎ OYUNLARI fouclor)AÇIKHAVA TİYATROSUNDA Hergün şimdilik yalnız saat 18 de matine 75 5 2.5 liralık biletler Lüks Sinemasından ve Açıkhava Tiyatrosundan temin edilebilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • SİNEMALARI BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Şehir Aslanı Scott Brady Renkli İng.2 Babil Melikesi Richard Conte Linda Christian Renkli İng.ATLAS Tel:440835)Akşamları illüzyonist Zati Sungur temsilleri.EL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • TEŞEKKÜR Sevgili ve kıymetli varlığımız;Eşim,Babam,Ağabeyimiz,Dayımız ve Amcamız:Emekli Nakliye Albayı RIFKI AYERDEM'in vefatı dolayısile gerek cenaze Merasimine iştirak,gerekse Çelenk göndermek,Telef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1958
  • TEKNİK Ziraat Müdürlüğünün tertip ettiği «Üzüm Yetiştirme» müsabakası Pazar günü saat 14 de Küçükcekmeceye bağlı Firuz Köyünde yajilacaktır.İhraç kabiliyeti fazla olan üzüm yetiştiricilerine ziraat âl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • m is-IA.P.Beynelmilel polis teşkilâtı Interpol'un senelik toplantısı Londra'da yapılmıştır.Toplantıya Türkiye'den de üç delege katılmıştır.Resimde,Ankara Emniyet Umum Müdürlüğü radyo-telsiz operatörü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • Hamileliği önleyen m HAP BULUNDU 285 kadın üzerinde tecrübe edilen ve yüzde 100 netice veren ilâcın maliyeti 4,5 lira SAN FRANCİSCO,A.P.Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinin Nisaiye Mütehassısı John R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • Hâkimlerin I ödenekleri!yükseliyor İZMİR HUSUSÎ i Adliye Vekili Budakoğlu,i yakmda hâkim ödeneklerinin i arttırılacağını açıklamıştır.Tetkiklerde bulunmak üzere şehrimize gelen Vekil,Adalet mekanismas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • Sivas'ta DP müteşebbis İL HEYETİ KURULDU SİVAS,HUSUSÎ 135 gün evvel feshedilen cehrimiz D.İl İdare Heyetinin yerine,dün gece Dahiliye Vekili Nâmık Gedik tarafınlan müteşebbis bir heyet kurulmuştur.Müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • Lado Folklor grubu temsillerine başladı Yeşilay Gençlik Kolunun davetlisi olarak şehrimizde bulunan Yugoslavyanm «Lado» folklor topluluğu temsilleri kalabalık bir seyirci kitlesinin huzurunda devam et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • Kamyon Faresi dün bir Hâkimi reddetti Kamyon faresi Şehabettin Fırat dün kendisini muhakeme eden hâkimi reddetmiştir.Sevgilisi Münire'yi yüzünden yaraladığı için mahkemeye verilen Şehabettin Fırat Dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • Amerikalılar izmir'deki portatif evi bırakmıyor İZMİR,HUSUSÎ İzmir Fuarındaki Amerikan pavyonunun bahçe kısmında bulunan yüz bin lira değerindeki portatif evin İzmir Belediye Reisine hediye edildiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • İKİZDERE'DE BİR kamyon yuvarlandı RİZE,HUSUSÎ İçinde 30 yolcu ile Köhçer yaylasından şehrimize gelmekte olan Erzurum plâkalı bir kamyon,İkizdere yakınında frenlerinin patlaması neticesinde dereye yuva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • ŞEHİRLERARASI ÂDI konuşma yapılamıyor RİZE,HUSUSÎ Hatların kifayetsizliği yüzünden gündüz İstanbul,Ankara dahil hiç bir yerle âdi telefon konuşması yapılamamaktadır.Serbest konuşma saatinde bir saatte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • ELVİS PRİESLEY Almanya ya gidiyor TEXAS,A.A.Amerikan Rock'n Roll Kralı Elvis Priesley'in askerlik hizmetini yapmakta olduğu tugay 22 eylülde Almanyaya hareket edeceğinden meşhur şarkıcı bu suretle Avr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • CEZAYİR MİLLÎ Hükümeti bugün Kahire'de kuruluyor KAHİRE,T.H.A.Hâlen burada bulunan Cezayir Millî Kurtuluş Harekâtı lideri Ferhat Abbas,verdiği demeçte bugün Kahirede cuma namazını müteakip Cezayir Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • İZMİR'DE KÖY öğretmenleri Federasyon kurdu İZMİR,HUSUSÎ Ege Köy Öğretmenleri ile Göller Bölgesi köy öğretmenleri dün birleşmişlerdir.Orta Anadolu ve Akdeniz bölgeleri köy öğretmenlerinin de bu birleşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • PAMUK HATLARI sür'atle düşüyor İZMİR,HUSUSÎ Pamuk fiyatları sür'atle düşmektedir.Dün birinci akala 560 dan,530 a kadar düşmüştür.Dünkü muameleler sadece 24 balyaya inhisar etmiştir.İlgililere göre bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • BU,VlLUKBm KRAMWEP^0E6^ l-ne Kredi.ne Borç TAMAMI İKRAMİYE 27 Ekimde Türkiye İş Bankası 1 milyon lira tutarında ikramiye dağıtıyor.10 Apartman Dairesi 30 adet Büyük Para ikramiyesi zengin ve çeşitli p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • 'İN MACERALARI ÇORBA AD A-SlNl VE &AKİN L.ERÎNİ SİZE.TANITMAMIZI M SEBEBİ BURA I A ANLATMMA DEtVER B» E HADİSEN ÎNJ SEÇMÎŞ OLMA ŞIPIR-BU HADISE* İSE SoVLE.VİLAYETLERDEN BİRİNDE BlL TÜN HAYATLARI BOY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • YAPI ve KREDİ BANKASİ Bu hafta Cumartesi ve Pazar günleri sizi Fenerbahçe ve Adalara nazır îkbaliye Mahallesindeki ikramiye apartmanlarını gezmeye davet eder.Kadıköy şubemizin önünden her saat başı hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • Atom Sanayii Birliğine 800.000 Dolar yatırdık PARİS,ERGUN Göksandon Avrupa iktisadî İşbirliği teşkilâtında kurulan «Atom Sanayii Avrupa.Birliği" EUROCHEMİC» İn faaliyeti gittikçe gelişmektedir.Bu teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • Fransa'da Nasrettin Hocaya dair yeni bir kitap yayınlandı PARİS,ERGUN GÖKSAN'dan Umumiyetle Françoi?e Sagan'ın romanlariyle son yıllarda muazzam satış rekorları kıran Julliard kitapevi bu hafta Jean P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • BİR YAPRAK trk ıı 4 Ekim'e hazırlık T\T E zaman bir madun kardeş telâkki eylediğim hayvanlar yi hakkında bir yazı yazsam memleketimizin Hayvanları Koruma Cemiyeti mutlaka beni bir mektupla hatırlamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • Şehit pilotların cenazesi kaldırıldı ANKARA,AA.Tecrübe uçuşu sırasında,bindikleri planörün düşmesi neticesinde şehit olan Türkkuşu planörü okulu müdürü A^nl Yaykın ile yardımcı pilot Enver Gencer'in c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • Gene Tierney ÎYÎLEŞTİ HOLLYWOOD,BOSFOR Üç senedenberi Kansasdaki bir klinikde tedavi edilmekte bulunan Gene Tierney tamamiyle iyileşmiş olarak Hollywooda dönmüştür.Ali Han ile olan rabıtasının kopması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • 2 santim aşağıda çıkan bir tekzip dâva konusu oldu İZMİR,HUSUSÎ Bir tekzip yazısını iki santimetre aşağıda neşrettiği ve çerçeve içine almadığı iddiasiyle,«Demokrat İzmir» gazetesi mesulleri aleyhine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • 18 YAŞINDA BİR genç kaatil oldu TURGUTLU,EGE AJANSI Dün şehrimizin Sakarya mahallesinde 18 yaşlarında bir orta okul talebesi tarafından bir cinayet işlenmiştir.Dayısının oğlu olan Özdemir'le bir kız m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • İmralı mahkûmları El ve Balık Kurumu için balık utacak Kurum her hafta Trakyadan 4 bin Javuk getirip şehrimizde satacak Et ve Balık Kurumu İmralı Cezaevi ile işbirliği için teşebbüse geçmiştir.Anlaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • Montgomery Askerlik Hayalına Veda elli Paris'te NATO karargâhında yapılan törenden sonra Mareşal ingiltere'ye gitti PARİS,A.A.Mareşal Montgomery dün sabah müttefik kuvvetler genel karargâhında yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1958
  • [İLHAN DEMİREL] İnşa halinde olan Tophane Dolmabahçe yolunun açılması sırasında toprak kuyması yüzünden tehlikeye düşmesi üzerine tahliye ettirilen Fındıklı'da Güzel San'atlar Akademi binasının karsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.09.1958
  • C AAAA Bana VAC A *iOKA min jL s ¦İA İHTİ.ı ı—ı İJB EVET AMA KEN.İZE OE OlKKAT EOıN ıSA BiL TATİL SİZE ÇO ıvı „gele-nt/flOTjS;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1958
  • ¦raiHHHH TRAKTÖRÜ Kuı-UAfMAr INISAN4A ATEŞ ET.SU j 3X« i jffi^Ce |3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1958
  • CİSCO Kl£ SAiCA DBSÎı_CEBıN[ZDE SAKLA-D'GıNıZ NE aQŞE:ŞAt!RÖ^;REED:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1958
  • ALLAHLIK ALI BEY AL.IUI HADİ KAL-K.ŞU SODL «UMU BASAN Suı_A52ı BOSAi-T.VL Q V\KUO %m OBOlKUHRİAAİ ^iARARSAN SANA 1Q l-İRA Su BABANi DFL_ı EDEKİ $ı/V\Oı Sı_ıRAQA OTU-I rf7Tv 2u ORDu!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1958
  • TEKLİF İSTEME İLÂNI Talebe yurtlarımız için altlı üstlü «Ranza» yüzelli çift demir karyola alınacaktn.Taliplerin teldif mektuplarını 25/9/958 akşamına kadar Sirkecide Beşinci Vakıf han kat 2 No.15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1958
  • SOLVEY SATIŞI Ayvansarayda,67/71 numaralı Behçet Hıfzı Örnekal deposunda mevcut takriben 250 ton kâğıt torba içinde solveyler açık arttırma suretiyle 20 Eylül 1958 Cumartesi günü saat 11 de Galata Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1958
  • PMRLONLmMIHN HUSUSİYETLERİ:PAKTALÛMMlMIZ HAKİKİ AttiRİKAH TİPİDİR.HUSUSİ METTE 6EMTİ6İMİ2 ÛÇİ6NEIİM-Kimmn iumiuııum.İÇ DİKİŞLERİ lİHMLUe KMMIU ÜLIIP MRSERİIEİPLİtİHOMİR.MZ' gayet rhhbt»z0ftJr:0 SAĞLAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1958
  • RÖNTGEN 30 mA.lık,elle yatar kalkar masalı Dahiliyeci tipi Röntgen cihazlarımız gelmiştir.AyncaDi55,üNİT ve FOTÖYLERİ Müracaat:Vakıf İş hanı 4.kat No.20 Balıçekapı Tel:22 55 40 27 20 59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1958
  • Bu deneyi ÇATALINIZLA BİZZAT YAPINIZ 1)Çataldan kayan makarna hamuru iyi pişirilmemiş şöylesine bir makarnadır 2)Çatala dolanıp top top olan makarna yapışkan ve vasat bir kalitedir Piyale ise,resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1958
  • AMERİKA'DA YENİ BİR SALGIN HULA ÇEMBERİ NK\V-YORK,İSKENDER SONGUR'dar Hawai adalarının meşhur dansından ve Hula Hul;dansözlerinden ilham ahnan bir dans Anıerlkada bilhasss çocuklar arasında son haftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1958
  • JALATURKU im£ YAPMAK 1 EKREMKONG^ 3 Okuyucularımızdan S.A.3 Neden beste yapmadığımı ve bestelerim var-3 3 sa neden radyoda okumadığımı soruyor.Bestekârlık ayrı bir kabiliyet meselesidir.3 3 Mamafih mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1958
  • is£$İ&£H HAOı BAKAU/IA COCUKUAR,HAKc-M SABAYA ÇIKTI,BİZ S-ALATA8AHCEDEM ONiCE KO^ALIAA!ÜG-ÜRUU &EÜR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1958
  • Estağfurullah efendini.Prens,hal hatır sorarken Murad onu tetkik ediyordu.Süzül:siması,nekahat halinde bir hastanın yüzü gibi sararmıştı.Konuşurken asaletinin bir nişanesi gibi olan narin ellerini tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1958
  • Jale senin sayende kendime geldim.Benliğime kavuştum.Artık Taflanoğlunıı istemiyorum.Onunla kozumu paylaştım,artık ilgimiz kalmadı.Onu sana tanıttığım için özür dilerim.Artık sen de onunla alâkanı kes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • Genel Sekreler Hammerskjold,Orta Şark durumu ile ilgili raporunu Genel Kurula veriyor NEW-YORK,AA.Birleşmiş Milletler Genel Kurulunım 13 üncü oturumunu teşkil eden müzakerelere New-York'ta devam edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • HAZİNE HİSSESİ yakında kalkıyor t Baştaraiı Birincide zeytinyağı,pamuk yağı,ay çiçeği ynğı beyaz ve kaşar peyniri» nin alım ve satımını durdurarak ellerinde bu maddeleri bulunduranları 16 eylül günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • Üç istanbul mebusu dün talebenin derdini dinledi t Baştarafı Birincide sebepleri izah ettikten sonra,«Meselenin tetkik mevzuu yapılmayıp,tahkikat mevzuu edilişinin kendilerini çok üzdüğünü)ifâde etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • Llıyıi Askerî şefler arasındaki rekabetin yakın bir zamanda yeni hâdiselere yol açacağı sanılıyor LONDRA,A.P.Irakta askeri ve siyasî şefler arasında mevcut rekabet yüzünden yakında yeni hâdiselerin pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • Amerikan Savunma Vekili ve Yardım idarecisi geliyor Baştarafı Birincide ve 3 gün kaldıktan sonra Atinaya gi decektir.McElroy'un seyahati Asyada yapılan askerî yardımın arttırılması ve hızlandırılmasly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • E.O.K.A.KIBRISTA mütarekeyi bozdu 4 Boştarajı Birincide lât yapılması talebinde bulunacaktır.Belirtildiğine göre tadilâtın gayesi Türkler ve Rumlar tarafından tasvib edilecek hususlara plânda yer veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • Türkiye'nin demir,ÇELİK İSTİHSALİ PARİS,HUSUSÎ Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilât OECF tarafından yayınlanan bir rapora göre üye 17 memleket arasında memleketimiz çelik istihsalinde 13durumdadır.Font
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • AMERİKALI ZENCİ Çavuş Samuray'Iara tazminat verecek Amerikan Hükümeti,Amerikalı çavuş VVİUiam Lewis Jones'in yaptığı kazada,ölen Hüsnü Uzun ile bir cinayete kurban giden Feridun Samuray'ın ailelerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • İrak Ficisi azledildi,vb isvînrft'vR oitti 4 Bnstnraiı Birincide ntv.Jarın en gec bir ay zarfında hazırlayacakları sarih beyannameleri Irak*a göndermek mecburiyetinde olduklarını açıklamıştır.Türk res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • SON ANTRENMANLARI ÜMİT VERÎCİ DEOLD!Baştarafı Altıncıda sel Salm,İsmail Candcmir,1 ıtrim.Ahmet Mete,Suat,Uğur,Coşkun,Salim.Oyun,bu devrede Coşkun,Mete.Salim ve Coşkunun attığı gollerle 5-0 Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • BAŞVEKİL BUGÜN İZMİR'E GİDİYOR Başlarajı Birincide İZMİR KONGRESİNDE SEKİZ LİSTE VAR İZMİR,HUSUSÎ Pazar günü yapılacak DP.il kongresi münasebetiyle II İdare Heyetine seçilmek isteyenler arasında mevcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • HürP.İl Başkalığına M.Akalın getirildi t Baştmrafi Birincide İLERİNİN BİR SÖZÜ *Bir D.P.li 20 C.H.P.üye veya muhalife bedeldir yolundaki sözler harb zamanlarında milletin manevî kuvvetini düşmanlara k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • Gülek'in tekziblere ve Somuncuoğlu'na cevabı t Baştarafı Birincide siye ederiz.Sonra bunu kendilerinin söylediğini unutur ve gene ihtilâlden bahsediliyor derler.Bi/vazifemizi en ağır şartlar içinde da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • POLATKAN BUGÜN DÖNÜYOR Maliye Vekili Hasan Polatkan seyahat programındaki değişiklik riolayısile bu akşam saat 20 de dönecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • KOZAKLİ HÂKİMİN İN İSTİFASI SEBE Bİ YALANDIR Kozaklı Hâkimi Necdet Uğraş'ın,ruhsatsız tabanca taşımak,yaları şahadette bulunmak isnadiyle Kozaklı Demokrat Parti İlçe Başkanı Hayri Asıl ve 11 arkadaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • Alman boksörleri dün gece geldiler Ankara İstanbul boks karması ile Pazartesi günü ilk karşılaşmasını yapacak olan Berlin karması boks kafilesi dün saat 23.30 da trenle cehrimize gelmiştir.30 Ekime ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • Mc.Gregor gelmiyor.G.Saray'ı Uras veya King çalıştıracak Galatasaray basketbol takımını geçen sezon çalıştırmış olan Amerikalı antrenör Mc Gregor'un çeşitli söylentilere rağmen Türkiyeye dönmiyeceği a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • G.Sarayın dört tek'deki birinciliği sayılmadı Bölge Kürek Ajanlığı Galatasarayın geçen hafta Cuma günü dört tekte elde ettiği birinciliği iptal etmiştir.Buna sebep,Ajanlığın yaptığı tahkikat neticesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • BALKAN ŞAMPİYONASI bugün Sofyada başlıyor t Baştarajı Altıncıda retli mâniacısı Lorger favori olarak koşacak,Bulgarların Bacharov'u.Yunanlıların Yorgopulos'u ile kapışacak olan Aydın Onur da üçücü ohı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • Plâstik Yaçmurluk Muşamba yapıştırmak için 2 ADFT Makina Aranıyor Telefon:21 10 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • Ehliyetli tasdikli MADEN BAŞ ÇAVUŞU veva MADEN TEKNİSYENİ aranmaktadır.IMüracaat:Aşirefendi caddesi Ankara Konya Han No.24 Tel:27 23 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • BULUNMAZ FIRSAT—Boğaziçinde Arsa Edinmek isteyenlere Müjde Yeniköy vapur iskelesinin karşısında,meskûn bölge içersinde yol,elektrik ve suyu bulunan arsalarımız denize tamamen nazırdır.Biner metrekare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • HİCRÎ 1378 Rebîülevvel 5 CUMA 19 EYLÜL 19 5 8 RUMİ 1374 Eylül 6 VAKİT VASATI EZANI 5.42 12.08 15.36 18.13 19.45 4.04 11.27 5.53 9.21 12.00 1.32 9.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • Parker kaleminizin ömrünü uzatır Parker Quinkkoruyucu Solv-x maddesini ihtiva öden yegâne mürekkeptir.Kaleminizi yazarken temizler,tıkanması ve aşınmasını önler.Sabit mavi-siyah,veya yıkanır mavi Roya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • TUZLA İÇMELERİ 31 EKİM akşamına kadar hususî trenleri devam ederek tam teşkilâtiyle ziyaretçilerine açık bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • Mecidiyeköyiinde acele satılık arsa 4202 M2 Tel.27 22 58 50282)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • Y JANİN SURJEN GÜZELLİK KLİNİĞİ Hakikaten beğeneceğiniz ve benimseyeceğiniz bir tesistir.Fransız mütehassıs Bayan nezaretinde mütehassıs doktorlar,yetişkin elemanlar,son metodlarla tehlikesiz zaiflama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • GECELERİ:Yüzünüzü bol su ile yıkadıktan sonra Neslon Cold kremini sürünüz.Cildiniz kremi emer ve yumuşar.Ertesi sabah cildinizin taravetine ve canlılığına hayret edeceksiniz.Kremleri ile Cildinizin ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1958
  • TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK A 22.000 36.000 satılık S odalı,bahçeli evler,istasyona yürüyerek 6 dakika,elektrik,su,manzara,iyi murat,iıove kat ruhsatlı,boş.Küçükçekmece istasyon Sok.No.211 Namlı.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.09.1958
  • GÜNÜN MAC!Karagümrük 15.30 da iki puan da Beyogluspor' dan almaya çalışacak Profesyonel Lig'in yeni takımı Karagümrük dördüncü maçını bugün Beyoğlusporla oynayacaktır.Birinci ligde yaptığı üç karşılaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1958
  • ÇİFT MAÇLAR 15 EKİMDEN Sonra Başlıyor Vali teklifi zam olmamak şartiyle kabul etti Vali Etlıenı Yetkiner dün sabah kendisini ziyaret eden,birinci profesyonel lig tertip komitesi azalarına 15 Ekim tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1958
  • K I S A HABERLER EMNİYET Müdürlüğü dünkü Beykoz İstanbulspor maçında hakeme ve futbolculara küfreden yedi seyirciyi yakalamış ve haklarında takibata geçmiştir.VEFA kulübünün temliki dün Bölge muhasebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1958
  • m V [A.P.BİRER BİRER RAYLAR Ne var bu iki adamın l akı ında,inanılülnt" PIHSn »M I kMn nıaz bir şey m| görmüşler,yere İnen bir uçan daireden mi korkmuşlar?Hayır,Amerikalı Dick Savitt ile Avustralyalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1958
  • BALKAN ŞAMPİYONASI bugün Sofya'da başlıyor Çetin yüksek atlamada favori:Gül Çırayda 800 de koşacak ORHAN TÜREL SOFYA'DA^ üiLDİKlYOR:abahm 7 sinden gece yarısmdan sonra 1.30 a kadar devam eden yorucu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1958
  • PROFESYONEL LİG GOL KRALLIĞI 4 gol atanlar:Recep,K.Ahmet B.J.K.Şeref F.B.3 gol atanlar A.İhsan K.Paşa)Lefter F.B.2 gol atanlar:Nazml B.J.K.Tarık K.Gümrük)Erol III Ad.Ergun F.B.İhsan İst.Sp.Mustafa Bz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1958
  • w »ııırm rM» BEŞİKTAŞ PROFESYONELLERİ,DÜN GENÇLERİ YİNE YENEMEMİŞLERDİR.YUKARIDAKİ RESİMDE 2-2 BERABERE BİTEN MAÇTA KÜÇÜK AHMED'İN NETİCESİZ KALAN BİR HÜCUMU GÖRÜLÜYOR.Büyük rakiplerin yapacakları ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1958
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Beşiktaş 3 3-10 3 6 Karagümrük 3 2 1 5 15 Fenerbahçe 2 2-11 1 4 Istanbulspor 3 12 4 2 4 Adalet 2 1—13 3 2 Beykoz 3—21352 Kasımpaşa 4 1 3 7 14 2 Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] POZİSYON GÜÇTÜ AMMA *kinc» «evreye hızlı tem*!0 ile,ba«lavan Istanbulsporlular 57.dakikanın dolduğu sırada İhsan'ın «üç pozisyonda attığı süt neticesinde 2.gollerini kazandılar.Vfcivı wı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1958
  • Gol basma biı tepsi baklava Taraftarlar arasında şimdiden büyük iddialara yol açan bu karşılaşma için bir gelenek tazelenmiştir.Bu cümleden olarak Konya Lezzet Lokantası sahibi Galatasaray'ın galibiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1958
  • G.Saray eski Sökellerden Fikir alıyor tkincî Reis Yalman,dün Eşfak Aykaç'la hususî bir görüşmede bulundu Galatasaray Kulübü ikinci Reisi Mustafa Vacit Yalman ve idare heyeti âzası Ahmet Güre,sabık tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1958
  • Remondini gene mevzuu Kamp teklifi reddedilen Beşiktaş antrenörü istifadan bahsetti Galatasaray maçnıa üç gün kala Beşiktaş kulübünde yeni bir iç ihtilâf başgöstermiş ve takımın kampa alınmasını istey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor