Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.09.1958
  • yeni KREDİ ALIYORUZ 70 milyon Mark hususî teşebbüse h a sr olunacak Borçlarımızın tecili üzerine altın fiatı dün yeniden düştü BATI Almanya,memleketimize yeni krediler açacaktır.Bu hususta anlaşmaya v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1958
  • SUİKASTE MÂRUZ KALAN İSTİHBARAT VEKİLİ JACQUES SOUSTELLE SOUSTELLE'E SUİKAST Fransız İstihbarat Vekili,Cezayirli Milliyetçilerin suikast teşebbüsünden hafif sıyrıklarla kurîuidu Suikastçılardan biri ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1958
  • BAYAR ŞEREFİNE DÜN KABİL'DE BİR MERASİM YAPILDI KABİL.A.A.Afganistan'ı resmen ziyaret eden Reisicumhur Celâl Bayar şerefine dün Kabil stadyumunda büyük bir merasim yapılmış,Bayar'a hediyeler verilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1958
  • 9hk İKİ SEMİNER [İLHAN DEMIREL] İlkokul öğretmenleri için tertiplenen ve 12 gün devam edecek olan seminer çalışmalarına dün başlanmıştır.150 öğretmenin katıldığı seminerde,deneme ilkokullarında elde e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1958
  • B.M.BU GECE TOPLANIYOR NEW YORK,THA.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 13 üncü oturumunu,bu akşam Türkiye saati ile 23.00 de yapacaktır.Genel Kuvûlun oturumunda görüşülecek başlıca meseleler arasında Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1958
  • KULAKKAYA NAHİYE MÜDÜRÜNE BİR ER VEKÂLET EDİYOR GİRESUN,HUSUSÎ Kulakkaya Nahiye Müdürlüğüne bir jandarma eri vekâlet etmektedir.Nahiye Müdürü Remzi Uçar başka bir yere nakledildiğinden yerine tâyin ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1958
  • Otobüsler için yedek ir İLHAN DEMIRELİ DCI CnİYF TAUVİİ Pllf ARIYOR Belediye Meclisinin dün yapılan fevkalâde toplantısında 75 mil-DLLLIJIIE 1 Mn V lu yilVUtll I Un yon liralık tahvil çıkarılmasına ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1958
  • İLHAN DEMIRELİ İ M A D C Ali Al ADINI PE7I1İ Basvekil Adnan Menderes,beraberinde Belediye Reisi iTlELN ULftLO llnAlf OAnnLAnlIlI UZ.LV l Kemal Aygün olduğu halde dün imar sahalarını gezmiştir.Tophane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1958
  • C.H.P.Meclisinin feshi TEKLİFİ REDDEDİLDİ Parti Meclisinin bugün neşredilecek tebliğinin esasım teşkil eden iktisadî ve siyasî raporlar hazırlandı f* H-P.Meclisinin lâğvedilmesi yolundaki teklif,dün M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1958
  • TEVKİF EDİLDİ [RÜÇHAN ÜNVER] 10 gün önce Şişlideki «Dünya Kiliseler Konseyi» nin merkezinde kapıcı Hamdi Karadeniz'i kazma ile öldüren Hasan Kâhyaoğlu dün tevkif edilmiştir.Öğleden sonra kaatille bera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1958
  • MENDERES,KALAFAT İLE DÜN GÖRÜŞTÜ [NEDRET SELÇUKER] Başvekil Adnan Menderes,sabık Devlet Vekillerinden Emin Kalafat'ı dün Parkotelde öğle yemeğine alakoymuştur.Geçenlerde istifa eden Emin Kalafat'a kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1958
  • Milliyet Gazetesi Y azı işleri Md.lüğün e Ga%eteni%in 2/9/9S8 tarihli n iishasuttn birinci sahi fesinde K asım Gülek'ln Trabzona gelişi dolayı siyle neşredilen yazılar tamamile hilafı hakikat bulunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1958
  • fİLHAN DEMİREL] İstanbul Üniversitesinde,Hukuk Fakültesinin bulunduğu blokun altındaki salon,öğrenciler tarafından mescit olarak kullanılmağa başlanmıştır.Burada,bilhassa civarındaki camilere gitmeyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1958
  • Giresun hadisesin e C.H.P.liler seb ep oldu 11 polis g ösieri yürüyüşü y apan kalabalığı dağıtmakla kanunî vazifesini yapmıştır.Kasım Gülek ve refakatındakiler Giresuna gelişlerinde C.H.P.il teşkilâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1958
  • Talebe yurdundaki tahkikat durduruldu T.ü.T.B.Başkanı dertlerini dinlemek üzere İstanbul Mebuslarını yemeğe davet etti TEKNİK Üniversite,Gümüş-suyu yurdundaki hâdise hakkında,Maarif Vekâleti müfettişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1958
  • Irak'ta Cemiyet kurmak yasak edildi BAĞDAT,Milliyet Radyo Servisi Bağdat radyosu tarafından yapılan son neşriyattan,iki ay evvel bir ihtilâle şaline olan bu memlekette sükûnetin avdet etmediği anlaşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1958
  • Çözülmüş Cebir Problemleri Çözülmüş Geometri Problemleri Namık Kemalin Şiirleri Konuşulan Fransızca İngilizcede Cümle Kurma Tekniği İSTANBUL KİTABEVİ Beyazıt İstanbul Tel:22 81 44 NOT:İsteyenlere post
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.09.1958
  • GÜNÜN TIBBÎ BAHİSLERİ Tıbbın Yenmeğe Çalıştığı Düşmanlar:VİRÜSLER!Dr.RECEP DOKSAT SÜLFAMİDLİ ilâçların ve antibiyotiklerin keşfi,mikroplu hastalıklara karşı tıbbın,ezici bir zaferidir.Artık bir zatürr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1958
  • Kızılay Cemiyeti Umumî Merkezinden Bildirilmiştir:Cemiyetimizin Afyon Karahisar Madensuyu ve sodalarına ait şişelerin bazı şahıs ve ticaret müesseseleri tarafından başka mevzularda kullanılmakta olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr RECEP DOKSAT KIZAMIK Çocukların sarf hastalılarından olan Kızamığa,çocukluğunda yakalanmamış olanlar,herhangi bir yaşta yakalanabilirler.Bir defa kızamık geçirenler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1958
  • OĞLAK BURCU ti h [22 Aralık 20 Ocak] Bu sabah sevineceğiniz haberler alacaksınız.Ailenizden biriyle olan münasebetiniz düzelecek.{OVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İyi niyet ve gayretleriniz boşa gitmiyece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1958
  • ininim.İSTANBUL 727 Açılış ve program 7.3ı Karışık sabah müziği 8.00 Ha-berler 8.15 Şarkılar 8.30 Hel-muth Zacharias orkestrasından E valsler 8.45 Türküler ve oyun E havaları 00 Kapanış.E 12.27 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1958
  • BULMACA 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Binaları yıldırımdan koruyan tertibat:Tersi umulan kadar değil.I 2 Öbür dünya;Arttırma ile satış.2.3 Tutulacak yeri kalrtiamacasına 3 yırtık;İz.4 Mitolojide akıl ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1958
  • DEMÎR İHTİYACI OLANLARA TAVSİYE YAKOVA İNŞAAT MUESSESESi'ıieı 1956 senesindenberi binlerce vatandaşa demir tevzii yapan müessesemiz bu kerre Avrupa'dan 6-8-10-12-14-16 mm.lik demir temin ederek Tevzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1958
  • ÖLÜM Çatalca eşrafından Hacı Akif Efendi refikası,merhum Mustafa Sayar'ın annesi,Beyoğlu Tutum Bankası Müdürü Adnan Sayar ve öğretmen Leman Sayar'ın babaanneleri.Kadriye Sayar ve Muazzez Sayar'ın kayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1958
  • GİRESUN VAPURU İle 4 günlük İZMİR GEZİSİ 18 Eylül 1958 Perşembe MAHDUT II nci Mevki TL.280 III/A TL.205 TURİST KLAS TL.100 Yerlerimiz kalmıştır.TURİST SEYAHAT A.Ş.48 72 42 48 00 02 EKVATOR SEYAHAT Ş.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1958
  • Belediye Reisine bir Müşavir tâyin edildi Emniyet 4.Şube Müdürü bu vazifeyi görecek.Eski Hukuk işleri Müdürü Belediyeye dönüyor Belediye Reis Müşavirliğine tayin edileceği söylenen Emniyet Müdürlüğü D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1958
  • I DİKKAT!BÜYÜK YILDIZ ZEKİ MÜREN EN ŞANSLI VE EN GÜZEL KIZI SEÇİYOR.Tafsilât:22 Eylül Sah günü ilk sayımızda Teli:22 40 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1958
  • TÜRKİYE FİLARMONİ DERNEĞİ 1958 59 mevsimi abonman konseri Dünyaca tanmmıs Amerikan JİULİARD STRİNG QUARTET Yaylı Sazlar Kuarteti Tek Konseri 18 Eylül Perşembe saat 18.30 da S A R A Y d a Biletler gişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1958
  • ACELE SATILIK Küçükmustafapaşada 3 odalı,altı dükkân kârgir ev acele satılıktır.Müracaat:Moda Şinasi sok.No:10 Vasilyadis.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1958
  • 7i SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel.44 25 62)1 Acı Lokma Raf Vallone Carlo Del Poggio Fransızca.2 Kani t isyan Robert Franci* İng.ATLAS Tel:440835)Akşamları İllüzyonist Zati Sungur temsilleri ELHAMRA T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1958
  • 1 Yobazlar ve Kur'ân-ı Kerim T T ÂİZLERİMİZE örnek olacak derecede bilğ V İs'lını dininin esaslarına vâkıf,yobazlığa düşman bir vaizimizin,Hüsameddin Ergezen'in bana gönderdiği ikinci mektup çar-E saf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1958
  • FENERBAHÇE TARİHİ Çıktı.Yalnız Fenerbahçe mensup veya taraftarlarını değil,bütün sporseverleri ilgilendiren fevkalâde bir* eser.148 Resim,125 Tablo.C08 Sahife.Fiatı 10 liradır.SATIŞ YERLERİ:Ankara cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1958
  • c~ TÜRKİYE BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti EKİMDE 10 APARTMAN DAİRESİ Son Para Yatırma Tarihi:15 Ekim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1958
  • ÜNİVERSİTEYE İMTİHANSIZ ÖĞRENCİ ALINMASI MUHTEMEL ÜNİVERSİTE VE İLKOKULLARDA ÖĞRENCİ KAYDINA DÜN BAŞLANDI.TEKNİK ÜNİVERSİTEDE GİRİŞ İMTİHANI 6 7 EKİM'DE YAPILACAK o Üniversitelerde 1958-59 ders yılı n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1958
  • Yeni dolmuş tarifeleri ay sonunda açıklanacak #Dolmıış tarifelerinin tesbitinin gecikmesi halkı mutazarrır etmektedir.Aktarma usulünü tercih eden şoförler,ne kadar zam yapılırsa yapılsın bugünkü kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1958
  • Bir esrar satıcısı daha mahkûm oldu Esrar saatrken suçüstü yakalanan Veli Ceran dün Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde 8 sene,4 ay ağır hapis cezasına mahkûm olmuştur.Veli 2,5 sene müddetle de sürgüne gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1958
  • Gazeteciler Balosu Cuma gecesi yapılıyor İstanbul Gazeteciler Sendikası tarafından tertiplenen «Gazeteciler Balosun 19 Eylül Cuma gecesi YeşilköV Çınar Otelinde yapılacaktır.Mevsimin son büyük balosun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1958
  • Mesut Bir Evlenme Ord.Prof.Feridun Ansan' in kızı NUR ARISAN ile kıymetli trafik mühendislerimizden FİKRET EVLİYAGİL' in düğünleri dün Moda kulübünde seçkin bir davetli topluluğu huzurunda yapılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.09.1958
  • Brigitfe Bardot'un Jean Gabin'le çevirdiği «Felâket Hâlinde» isimli kordelâ,Fransız sinemasını temsil edecek değerde değildi TUNCAN VENEDİK Film Festivali yalnız sokaklarda,meydanlarda alkışlanan aktr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1958
  • bıçak,çatal,kaşık,tencere ve tavaları tertemiz yapar banyoları,lavaboları,mermerleri ve çinileri temizler ve parlatır KERŞEYİ Çünkü kullandığı FAY Temizleme Tozu sayesinde,temizlik işleri onun için bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1958
  • HİCRÎ SALI RUMÎ I 1378 Reblül-evvel 16 EYLÛL 1374 Eylûl 2 19 5 8 3 VAKİ T VASATİ EZANÎ Güne;5.39 11.19 Öğle 12.09 5.49 İkindi 15.40 9.20 Aksam 18.1!12.00 1 Yatsı 19.51 1.32 imsak 4.00 9.41 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1958
  • A fi O Ö L C AN B A Z' IN MAC E R A t A A t peki oünyau N£ yapa Lim Î9TIY0P.SUN?ESHvî'yE DûNÜŞ «KA0ft2 K0UWM«fcî.r ON VAN İN HALIHt ANLATAN &BDCU.CAN&KZ» WNtEY€N AYU LAfcl DERİN BİR fcb-âÜNCE ALÎM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1958
  • Sahibi eliyle satılık DAMPERLİ KAMYON Şevrole 46 model,3.5 ton lâstikleri yeni Tel:48 43 72
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1958
  • MİLLİ PİYANGODA Kazanan Numaralar Millî Piyangonun 15 Eylül 1958 çekilişi dün Ankara'da saat 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:500.000 Lira 026174 100.000 Lira 2191
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1958
  • I Ağlanacak hal GEÇEN gün yolum Açıkhava Tiyatrosunun bulunduğu yere E tesadüf etti.Tiyatronun cümle kapısının tam karşısında E,mermerden güzel bir çeşme yapılmıştı.Çeşmenin aynasında l E dört tane de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1958
  • ikinci defa yapılan seçimi de C.H.P.kazandı BALIKESİR,HUSUSÎ İvrindi ilçemizin Korucu bucağında iün ikinci defa yapılan muhtar selimini yine C.H.P.31 oy farkı ile ka-{onmıştır.İki ay kadar önce yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1958
  • ZİRAİ SİGORTA TASARISI HAZIR ANKARA,HUSUSÎ Üzerinde uzun zamandanberi çalışılnakta olan Ziraî Sigorta kanunu ta-•ariM nihaî seklini almak üzeredir.•¦Türkiye Zirai Sigorta Kurumu» adılı alacak »ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1958
  • ATLAS SİNEMASINDA ZATİ SUNGUR Yeni hünerleriyle gördüğü fevkalâde rağbet üzerine bir "aç gün daha seanslarına devam edecektirilâveten KARA KEDİLER Modern komikler Her akşam 21.15 de Cumartesi ve Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1958
  • 30 Eylül Akşamına Kadar Bütün Şube ve Ajanslarımızda en az 250 Liralık Vadeli Hesap Açtıranlara Mahsus Hesap açtırırken kura numaranızı da çekini;Kura fişi aynı zamanda Noter huzurunda yapılacak çekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1958
  • ŞEHİRHATLARI15 BİN MEMURA YAPTIĞI TENZİLATI KALDIRDI İktisadî Devlet teşekküllerinde çalışan memurlar 35 kuruşa aldıkları bilete 60 kuruş ödemeye başladı Şehir hatları isletmesi dün kendiliğinden 15-2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1958
  • Mısır,Prenses Dina'nın Türkiye'ye gelmesine izin vermedi Mısır hükümeti,sabık Ürdün Kraliçesi Prenses Dina'ya,Türkiye'yi ziyaret müsaadesi vermemiştir.Prenses Dina'nın şehrimize gelen yakın,ahbapların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1958
  • Bozcaada sulh halımlığı vasıtasiyle C.Müdeium umluğine İstanbul.İlişik Milliyet gazetesinin 1/8/958 tarih ve 2952 sayılı nüshasında 3 üçüncü sahifesinin 4 üncü sütunda,Taki şarapları sahibi Yunanistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1958
  • m t [RUÇHAN UNVER İZMİT'TEN İSTANBUL'A YÜRÜDÜ hir muharip,iş bulmak için İzmît'ten İstaııbula yürüyerek 3 günde gelmiştir.Balkan harbine,birinci Cihan harbine ve İstiklâl savasına katılarak 27 yara al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.09.1958
  • HAS^OLA PCLECÖM 6U NE NESfe BÖVUE?VA AK?£A-ÜM COK YOKSR V» DA KOP U0AM.BUSUN HAKİ U-9 5f SİZ.DEN S'K RİCAM vMg,SOVüNyvU ODASINA Bil?Al&CA-OA^'^l GE-YİK m6k:İSTİVO(2ÎiX!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1958
  • Bu ADAsk Ç.IL.DIRAMŞ KAPry/K/'L-'T "V/ASK 3AHNELB.T,A DE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1958
  • Iİİİİİİİk11İİ1İ;İİ xX:X:Xi:v:v:v:vx:İWti& i •^1S ittttLi İ2İ 8x£ JKt^rı •V:v.%V.xî x-x-Xv ra»x'-t sol-NS A Sas't.SAOHCE OV SETNES Mı,BİR ı-tAı PİSKAMH-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1958
  • GEVEZEL-İIC EDcıCEcâ'NE eteşevle e DüsuN.SENE SERS£,V\ÛZEOkSRİNOBN ucuP GECECE* DEĞı'UZ XA GEl-İnce NE" VARACA SIM'Z BA Aı_ı\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1958
  • VIKTORYA'DA SAATİN ALTINDA BİZİ QEKl_E Dİ.YORLAR.HEMEN G'TMEUYiVa KİMSEMİN AKLINA GELMİYECEK BİR.YERE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1958
  • SATILIK ÇİFTLİK Antalya civarında içinde bol suyu bulunan narenciye,muz ve hububat yetiştirilen hâlen üzerinde bir milyondan fazla mahsul ve ziraî tesisler bulunan sahilde ve yeni yapılan ana yola bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1958
  • ENGLİSH ELECTRIC AND CO.LTD.GEORGE WİMPEY AND CO.LTD.jn Hirfanlı Barajı İnşaatında çalıştırılmak üzere aşağıdaki elemanlara ihtiyacı vardır.1 Tercüman Daktilo 2 Tercüman 3 Telefon Operatörü Ankara Ofi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1958
  • ANKARADA Bir Evlik Arsa)Dağıtılacak 9000 parselden birine sahip olmak için aşağıdaki kuponu kesip posta kutusu 1153 Sirkeci İstanbul adresine göndermeniz kâfidir.50255)İskân Topluluğu Arsa Kuponu Post
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1958
  • RIZAPAŞA YOKUŞU TOPTAN tl rJlin.KIZANA YU K.U ŞU SATIŞ YERİ MUÖA MİLAS HAN İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1958
  • AN İşaret parmağını Sincaba dikti:Şu hatunu görüyor musun Ceval.Bana bağlıdır,bana sadıktır.Ama beni aldattı.Bana ihanet eni Önüme gelenle,hatta seninle Dile ihanet.etti.Ses çıkarmadım,çünkü ondan iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1958
  • Herkes aynı fikirde/Briyantininin yeri tutulamaz.Her kadın «açiarıoı modaya,zevkine ve güzelliğinin tarzına göre ttnzim eder.Kısa saçlar gayet pratiktir.Evet,fakat uzun saçlar ite o kadar güzel ki.ROJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1958
  • t0,W$8\Garantilidir Sağlamdır Ekonomiktir Boyasızdır Borular tamamen yekparedir.eksizdir.4-'®âİw MAVİ ALEVLİDİR Katiyen is ve koku yapmaz Kaynaklar tamamen gümüş olduğundan emsallerinden üstündür.Tama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1958
  • 6 METRE BOYUNDA MAYMUN GÖRÜLMÜŞ CAKARTA,AA Cakarta gazeteleri tarafından verilen bir habere naza ran,Borneo adası merkezinde Hulu gölü kıyılarında,ba lıkçılar altı metre boyunda sakallı ve kıllar için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1958
  • B.B.NİN RESMİNİ 30 RESSAM YAPACAK I MİLANO,A.A Otuz İtalyan ressamının Milano civarında Bergarru şehrinde toplanarak meşhur Fransız Brigftte Bardot'nur resmini hep birden yapmağa başlayacaklardır.Meşh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1958
  • iUllllllll!llll![ll!İHİIIIil!llll!lll!llillimilll!i!İIIIH!llimillll!it5 BÜYÜK Kurtarıcı Atatürk'ün Anadoluya Ej geçip İstiklâl bayrağını açması üzerine,S Osmanlı devletinin merkezi olan İstanbul-S dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1958
  • Bİl Hoğ bulduk.Şerbetten bir iki yudum içli.Ey islâm Ağa.t Anlat bakalım,seni dinliyorum.Arnavut bir iki öksürdü:Paşam,dedi,sen bu çiftliği mutlaka,ama mutlaka alacaksın.Çok para istiyorlar,İslâm Ağa.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.09.1958
  • BRÜKSEL SERGİSİNDE PAVYONLARA MADALYA VERİLECEK BRÜKSEL AA.Brüksel sergisine katılan 107 pavyon altın,gümüş ve bronz madalyalarla mükâfaılandırılacaktır.Daha önceki tahminlerin aksine pavyonlar arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1958
  • Giresun hâdisesine C.H.P.iller sebep oldu t Baştarajı Birincide rek Kasım Gülek ve refakatindekilere ve gerekse C.H.P.il idare kuruluna mensup bulunan şahıslara ne sözle,ne de fiilen hiçbir müdahalede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1958
  • 19 BİN LİRAYA 3 ODALI DAİRELER 4 ODALI BLOKLARDAN BİRİ Elektrikli tren ve Belediye otobüsleri sayesinde İstanbul' un vasıtası en bol,rahat ve yakın semti,turistik otelleri,motelleri ve plajları ile en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1958
  • ŞÜKRÜ KAYA YAŞAR ÖZ HÜSEYİN KUAFÖR Salonu ile alâkaları kalmamıştır.Müşterilerini pek yakında açacakları kendi salonlarında beklerler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1958
  • İdamı istenen polis beraat etti İZMİR,HUSUSÎ İdamı istenen bir sivil polis memuru dün beraat etmiştir.Hüseyin Ünay'ın birlikte nikâhsız yaşadığı Kevser ismindeki kadını üzerine petrol dökerek yaktığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1958
  • Arnavutköy'de şüpheli bir leylek yakalandı!Arnavutköyünde Kopenhag'dan gelmiş şüpheli bir leylek bulunmuştur.Hasibe adındaki kadın evinin bahçesine konmuş olan leyleği görünce yanına yaklaşmış ve kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1958
  • Amerika Kızıl Çin görüşmeleri başladı VARŞOVA,A.P.Amerika ve Kızıl Çin temsilcileri,Formoza ihtilâfının halli için müzakerelere başlamışlardır.Amerikanın Varşova Büyükelçisi Jakob Bern ile Komünist Çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1958
  • BİR OTOBÜS İLE KAMYON ÇARPIŞTI 3 KİŞİ ÖLDÜ ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Beylikahır plâkalı bir yolcu otobüsü Eskişehir'den Ankara istikametine giderken 47 nci kilometrede bir kamyonla çarpışmış,her iki vasıta par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1958
  • KELİMESİ 75 KURJJŞ SATILIK EMLAK 0 ACIBADEM yokuşunda,denize nazır,24 dönüm arsa,ehven fiatla,acele sat.36 33 51.0 GÖZTEPE Örnekbağ Öğretmenler Kooperatifi arsalarından iki parsel acele saLTel:36 33 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1958
  • ACELE SATILIK FABRİKA VE SİNEMA BİNASI 1050 metre arsa üzerine trifaze cereyanlı suyu bol,fabrikaya 1000)kişilik sinemaya,her şeye elverişli 1500)metre betonarme acele satılıktır,ipotek verilir.Ortak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1958
  • MUTEMET TAYİNİ HAKKINDA Odamıza 39.500 kilo saç tahsis edilmiştir.I sayılı sirkülerde belirtilen evsafı haiz firmalarm Odamız Sanayi ve Tevzi Şubesine müracaatla bu husustaki şartnameyi görerek 18.9.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1958
  • Tazeliği Gözükmeyen birJ renk,sıhhatli ve yumuşak olmayan bir cilt,sahibinin Malik olduğu bütün güzelliklerini ve cazibesini kayp ettirir.KREM Pertev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1958
  • ww:«i:W:r SİZLERE VERECEĞİMİZ HEDİYELERDİR,Görülmemiş Derecede Zengin Yıldönümü Hatıralarının Dağıtımı Bitmek Üzeredir Acele Ediniz.ŞUBELERİMİZDE ACELE BİR HESAP AÇINIZ ŞUBELERİMİZİ'BABIÂLİ ÇARŞIKAPI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.09.1958
  • MİLLÎ KADRO HÂLÂMECHUL Seleksiyonerlerin henüz kanaate varamam* olmalın namzedlerin ilânım bir haita daha geciktirdi Cihat Arman rakibimiz Romanya hakkında bir rapor hazırlıyor A MİLLÎ TAKIM kadrosunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1958
  • İNGEMAR JOHANSSON Sıra Floyd Pattersson'da JOHANSSON PATERSSON'LA DÖÖÜŞECEK JC VRUPA ağır sıklet boks şam-&A piyonu İsveçli,tngemar Jo-J-JL hansson Dünyanın 3 numaralı ağır sıkleti Amerikalı Eddie Mac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1958
  • GENÇ TAKİM ÇALIŞMALARI DEĞİŞİYOR Futbol Federasyonu genç takım çalışmalarına yeni bir şekil vermek İçin bütün yurda şâmil bir faaliyet programı hazırlamıştır.Bilhassa Avrupa şampiyonasına bir hazırlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1958
  • Kadri Aytaç'ın dün filmi alındı İstanbulspor maçında sakatlanan Karagümrük kaptanı Kadri Aytaç'ın göğüs nahiyesi filme alınmıştır.İdareciler bu muayenenin herhangi bir tehlikeyi önlemek için yaptırıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1958
  • ADALETLİ AYHAN SAKATLANDI Adalet solhafı Ayhan evvelki gün Bursa'da oynanan hususî maçta bir taban darbesi ile kolundan sakatlanmıştır.Dün röntgen muayenesi yaptırılan mili!futbolcunun Vefa maçında oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1958
  • KALECİ ÖZCAN İYİLEŞİYOR Ankara'dakl İkinci maçta ayağından sakatlanan Fenerbahçe kalecisi Özcan dun tedavi altına alınmıştır.Genç futbolcu iyileşmeye başladığı için yarın Kasımpaşa'ya karşı kalesini k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1958
  • MODASPOR'UN BAYRAMI BUGÜN KUTLANIYOR Modaspor kulübünün senelik spor bayramı bugün saat 14.00 de Moda yüzme havuzunda zengin bir programla ve bütün kulüplerin yüzücülerinin iştirakiyle yapılacaktır.MO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1958
  • Haftanın basket maçları Bu hafta oynanacak Teşvik Turnuası maçlarının programı:Cumartesi Galatasaray Beşiktaş Pazar Modaspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1958
  • BERLİN BOKS Karması ayın 18 inde geliyor ANKARA,HUSUSÎ Memleketimizde muhtelif,karşılaşmalar yapacak olan Berlin Boks Karması 18 Eylül akşamı İstanbula gelmiş olacaktır.Misafir boksörler İlk karşılaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1958
  • 1960 OLİMPİYADINA HAZIRLIK M [KEYSTONE] 19GO da Roma'da yapılacak Olimpiyat oyunlarının hazırlıkları Herlemektedir.Olimpiyat köyü 3 milyar 280 mllvon lirete ihale «Mfr.20u^ülde başlanacaktır.Resimde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1958
  • TÜRK GÜREŞİ Revizyona alınıyor Ataman,Federasyonda değişiklikleı yapılacağını açıkladı.Yeni biı çalışma sistemi de denenecek BEDEN Terbiyesi Umum Müdürlüğü,son zamanlarda hayli karışan güreş işlerimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1958
  • w^A/BüLUNAMAMJ&TlG.I güLAM/C] GÜMDDZ 6ÖZU ÎLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1958
  • Fenerbahçe-Kasımpaşa Karşılaşması İle:LİGDE DÖRDÜNCÜ hafta yarın açılıyor Haftada 3 maç için nsrar eden Vali Yetkiner'le Tertip Komiteni ihtilâfta LİGİN dördüncü hafta karşılaşmalarına yarından itibar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1958
  • Bir küstahlık ÖRNEĞİ Eşfalc AYKAÇ ŞEHRİMİZDE ermenıce olarak intişar eden Marmara gazetesinin i 3/9/1958 tarihli nüshasında,şayanı hayret derecede pervasız ve i aynı ölçüde küstah bir yazı neşredildiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1958
  • Filibe Güreşçileri Ankara'ya geliyor ANKARA,HUSUSÎ Aralarında Bulgar millî takımına mensup elemanlar da bulunan Filibe Şehir Güreş takımı Şeker Hilâl kulübünün davetlisi olarak 27 Eylülde şehrimize ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1958
  • Vefa Kulübü Özcariın defterini kapamıyor Futbol Federasyonunun Özcan'ı Fenerbahçenin malı sayması üzerine Vefanın Devlet Şûrasına yaptığı itiraza,şimdi bir yenisi eklenmiştir Yeşll-Beyazlılar Özcan'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1958
  • G.Saray Camiası Çıkar yol Arıyor Bâzı şöhretlerin kadro dışı bırakılması kuvvetle muhtemel DÜN sabahın erken saatlerinden gecenin geç vakitlerine kadar Galatasaray Kulübü azalar,taraftarlar ve eski sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Galatasaray kulübünün başka bir köşesi.Eski teknik komite azalarından Muzaffer Bozok,santrfor Metin'le dertleşiyor.İki Galatasaraylının duvar dibinde ne konuştuklarını anlamak kolaydır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor