Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.09.1958
  • C.H.P.yeni bir programı haz Tüzük tâdilâtıyla Genel Parti Meclisince seçilme çalışma ırlıyor Sekreterin isteniyor iç politika ve parti içi meselelerin kesif oluşu toplantıların uzamasına sebep oldu Bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1958
  • ZİRAÎ GELİR TASARISI MECLİSE GELİYOR Yılbaşından evvel sevkedilecek tasarı,Hazîneye yılda 600 milyon gelir sağlıyor ANKARA,HUSUSÎ ZİRAÎ Gelir Vergisi» kanun tasarısının yılbaşından evvel Meclise sevke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1958
  • [İLHAN DEMİREL] Mustafa iyileşti Gazetemizin Bismil'den getirerek tedavi ettirdiği Mustafa Kaçmaz hemen hemen iyileşmiştir.Ancak,vücudunun bâzı yerlerindeki yaraların kabukları tamamen düşmediği İçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1958
  • ERTUĞRUL GAZİ dün törenle anıldı BİLECİK,HUSUSÎ Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin ölümünün 677 nci yıldönümü münasebetiyle.Söğütte,türbesi basında dün muhteşem bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1958
  • EOKA KIBRIS'TA İNGİLİZLERE HÜCUMA GEÇTİ Bir İngiliz askeri öldürüldü,üçü yaralandı.Tethişçiler sivil İngilizlerin öldürüleceğini bildirdi JLEFKOŞE,A.P.TJÎA.NGİLİZ askerleri ile tedhiş-I çiler arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1958
  • YJİ'fÜrİMİı.i-'aiOTi t [İLHAN DEMİREL] M AIIE1IÎ 9 E I İDAI lifi AD RACII Tedavüldeki 2,5 liralık kâğıtların eskimeleri ve kullanıl-IIIAUC.nl £şU LltfALIItLAfl DHOILI I Un mayacak hale gelmeleri gözön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1958
  • Dede,oğul ve torunun kurduğu eroin şebekesi Bursa'da meydana çıkarılan şebeke ile emekli bir binbaşının ve ordudan ayrılma bir eczacının da ilgili olduğu anlaşıldı Kaçakçı ailesinden torun kaçtı.Emekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ TAMAMI ANMACIVA OAI 1011 Belediye sarayı merasim blok'u inşaatının Şubat ayına kadar tamamlanmasına çalışılmaktadır.Bu I Aftl AmLAII mudili A yALIOlLI I Un kısımda Belediye reisi odası,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1958
  • İKTİSADÎ SEBEPLER YÜZÜNDEN ÇARŞAF GİYENLER ÇÖĞALIYORMUŞ GAZETELERDEN)YAZISIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1958
  • Baykam;"Anjin 100,tifo 1000 liraya tedavi edilir,diyor ANKARA,HUSUSÎ İlâç fiatlarının yükselmesi üzerine Ankara Tablb Odası başkanı Doktor Suphi Baykam bir beyanat vererek durumu tenkld etmiştir.Evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1958
  • [KIîYSTONE] IfCMClVriA Aylardan beri,Kıt'a Çin'inde mevzi almış Komünist Çin KLmUI UM bataryalarının ara vermeden top ateşine tuttukları ve ytlr binlerce merminin yağdığı Kemoy adasında hayat herşeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1958
  • Okullarda üçlü ve dörtlü tedrisat kaldırılıyor MAARİF VEKİLİ EN FAZLA İKİLİ TEDRİSATIN YAPILMASININ SAĞLANACAĞINI SÖYLEDİ Teknik Üniversite talebe yurdundaki tahkikat devam ediyor.Zonguldak' ta bir ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1958
  • BAYAR,BÂBÜR Şah'm mezarını ZİYARET ETTİ C.Bayar Afganistan'dan dönerken Pakistan'a da uğrayarak Karaşi'de üç g ün kalacak ANKARA,HUSUSÎ REİSİCUMHUR Celâl Bayar,Afganistan ziyaretinden dönerken.Pakista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1958
  • [İLHAN DEMİREL] Reisicumhur Vekili şehrimizde S2Z2£*2£SiZ2 13 d* uçakla Ankara'dan gelmiştir.Reisicumhur vekili,Kemal Aygünle Belediyeye giderek,İzahat almıştır.Başvekil Menderes de saat 16 da sehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1958
  • E.P.U.Memleketlerine borcumuz tecil ediliyor Polatkan Paris'e gidiyor.Ankara'da neşredilen tebliğde 75 milyon Dolarlık yardımın ithalât için derhal,işlemeye başlayacağı bildirildi NEW YORK,MİLLİYET RA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1958
  • YENİ ÇIKTI TEMEL FRANSIZCA GRAHER-LÜGATÇE Fransızca öğretmeni Enver Esenkovanın hazırladığı bu eser gerek Fransız dilini yeni öğrenenlere ve gerekse ilerlemişler için bir rehberdir.İSTANBUL KİTABEYİ B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.09.1958
  • v'-r:MEKTUP MİLLİYET okuyu-I HİKMET GÜLDEREM Hasan Yılmaer Nezih İzmiroğulları Kalem yerine kazma,fırça yerine Kürek sil MİLLİYET'te bugüne kadar imzasını tanıdığınız ve tanımadığınız bütün muharrirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1958
  • •y-v-y-5 KASIM 1958 AİLE SANDIĞI KEŞİDESİNDE ¦•f«ıi mm 80.000 ^S LİRA PARA İKRAMİYESİ x:x $ğGİZLERİMİZE MORAC A AT EDİNİZ ğjŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1958
  • AYAKKABICILARIN NAZARI DİKKATİNE ÇOK MÜHİMDİR Derneğimize kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı olmayan)kunduracılık ve tâli hizmetiyle meşgul olan her ustanın derneğimize müracaat edip ihtiyaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1958
  • T£fc$î2?yıhmr/Parker Quink Yıkanır Mavi Mürekkebi Yıkanır mavi Royal Blue)Quink mürekkebi lekeleri kolaylıkla temizlenebilir.Okul ve ev için,yıkanır mavi Royal Blue)kayıt ve vesika işleri için iso.sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1958
  • 14.15 Kemal Karasüleymanoğlu-dan türküler 14.30 Operet melo-dileri 15.00 Necmi Rıza Ahıs-kan'dan şarkılar 15.30 Ken ş Grlffin'den sinema orgu ile hafif ş melodiler 16.00 Program ve ka-E panış.E 16.57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1958
  • OĞLAK BURCU M [22 Aralık 20 OcakJ Ufak bir can sıkıntınızı büyük bir basarı sevinci takip edecekt KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Üzüntünüzü en yakınınıza açınız.Hafifliyecekslm BALIK BURCU [20 Şubat 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1958
  • BULMACA I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUI.DAN hAUA:1 Eskiden Bektaşl tarikatının bir başka adı;Maden eritilen saplı pota.2 Âmirler;Sonsuz 3 Konuşurken yüzde beliren hareket;Hep beraber seyahat eden kalab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1958
  • Tahsil parası da birikiyor,İlk sermayesi de.Çünkü,onun adına her ay ikramiye kazanma şansı en az o/o 50 olan AİLE TEVDİATI HESABI na para yatırılıyor.Tasarrufu en çok destekleyen bankadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1958
  • Salıpazarında 8 vinç daha faaliyete geçti Salıpazarı antrepolarının inşaatı hızla İlerlemektedir.Bitmiş olan antrepo binalarındaki «kapalı anhar» ların yüz ölçümü 100 bin metrekareye ulaşmıştır.Antrep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1958
  • Sigara darlığına istihlâk artışı s e b e b olmuş Piyasada bazı cins sigaraiarın bulunmamasına Cibali tütün fabrikasındaki kadın isçilerin,mesai ücretlerini az bularak islerinden ayrılmalarının sebep o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1958
  • Harem ve Salacak halkı Başvekil'e müracaat elti Şelıir Hatları işletmesinin vaptırsuzluk sebebile 5 aydanberi iptal ettiği Harem Salacak seferleri kış programına da alınmamıştır.Binlerce Salacak ve Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1958
  • Öldürüldüğü sanılan kadın sağ bulundu Eeykozun Tokat köyünde oturan Osman Bayram adında biri Jandarma karakoluna müracaat ederek annesini boğarak öldürdüğünü söylemiştir.Bunun üzerine jandarmalar Osma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1958
  • Akdeniz'de vapurculuk rekabetine çiriştik Denizcilik Bankası Akdenizdeki acentaları ile bir toplantı yaparak,bu hatta gün geçtikçe artan İtalya ve Yunanistanın rekabeti ile mücadele etmek için yeni bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1958
  • Gemi Adamları Sendikası İşçilere zam istiyor Gemi Adamları Sendikası Denizcilik Bankasına müracaat ederek,navluna yapılan son zamlardan önce vaadedilen i$çi zamlarının tatbikini istemiştir.Sendikanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1958
  • c SİNEMALAR J BYYOĞLU ALKAZAR Tel 44 25 62 :1 Acı Lokma Raf Vallone Carlo Del Poggio Fransızca.2 Kanlı İsyan Robert Franci» İııg.ATLAS Tel:440*35)Akşamlan İllüzyonist Zail Sungur temsilleri E L B A M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1958
  • L.E.T SCHOOL Türkiyede ilk defa ve ciddî bir programla Türk ve ingiliz profesörlerle açılan dershanemizde acemiler ve ilerilere İNGİLİZCE KURSU için kayıtlar başlamıştır.Acele ediniz.Müracaat:Bilgi De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1958
  • ÇEKlUş^ TÜRKİYF BANKASI Ui paranızın.istikbalinizin emniyeti EKİMDE,CEM'AN BİR MİLYON LİRA SON PARA YATIRMA TARİHİ:13 EKİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1958
  • "'Hunini.muininin.n.KOMtK iftira İSTANBUL'DA çıkan mâhud iktidar gazetesi,iki üç gün evvel birinci sayfasına oturttuğu bir fıkrasında benim ko-münist)olduğumu iddiaya kalkmasın mı!Evet,komünist,komüni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1958
  • Özel SİSLİ KOLEJİ Orta 1 2 ve Lise 1 de yatılı,ilk kısmın bütün sınıflarında yatılı ve yatısız yerimiz vardır.Belgeli ve yaşı müsait olmayan öğrenci alınmaz.Tafsilât için Tel:47 75 03 48 41 23 49634)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1958
  • Kadıköy'de imar faaliyeti ilerliyor Bağdat Caddesinin genişletilmesi hazırlıkları tamamlandı-Gazhane'den Göztepe'ye yeni bir yol açılıyor Kadıköy cihetinde imar hareketi devam etmektedir.Bağdat caddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.09.1958
  • n EYLÜL 1958' MİLLİYET FIRTINA VAPUR seferlerini aksattı Rüzgârın şiddeti saatte 32 mile kadar çıktı Kadeş Vapuru Bandırma'ya yanaşamadı Karadeniz ve Marmarada başlıyan Fırtınanın sürati saat 13-15 ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.09.1958
  • SAYFA:4 MîLLIYET-1C^ yyj.1/if *SSS aoşi:^öpiffliSR0©şfiEEB:Veririm be paşam.Ahırdan beraber çıktılar.Murad çardağın altına doğru giderken Râşid beyle kâhya konuşmalarını bitirmiş olacaklardı ki sükût
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.09.1958
  • Milliuef ^BSfih.^^Kk Bak IÖZDEMİR GÜRSOY] CÂIf İH OLUNUZ» Arkadaşımız Eşfak Aykaç,matbaamızın önünde toplanan Galatasaraylı taraftarlarla *I,İ konuşurken.Aykaç gençlere «Akin olmalarını ve dağılmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor