Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.09.1958
  • 6a iftp* r t-j.x #Ş [RÜÇHAN ÜNVER] i| EDI IVflD Aksarây Yenlkapı caddesinin inşası devam etmektedir.ILCttLI I Uıı Yolun tamamı Ekim ayı başında trafiğe açılacaktır.Refuj,Atatürk Bulvarındaki refuj'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1958
  • İZMİR'DE TÜRK BAYRAĞINI YIRTAN ki Amerikalı 10 ar aya mahkûm oldu Bir kadın Hâkim tarafından verilen karardan sonra erlerden biri ağladı Amerikan Konsolosu ve bir albay,Belediye Reisinden özür diledil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1958
  • TEMSİLCİ DOYLE Amerikan Mebusan Meclisinde Kaliforniya eyaletini temsil eden Clyde Doyle,Türkiyeye yapılan Amerikan askerî yardım programını,Türk askerî şahsiyetleriyle müzakere etmek üzere İstanbula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1958
  • BAYAR KABİL'DE KARACİ,A.P.Türkiye Reisicumhuru Celâl Bayar iyi niyet seyahati için öğleden sonra Afganistanm Başşehri Kabil'e vâsıl olmuştur.Bayar,hava alanında Afgan Kralı Zehir Şah tarafından karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1958
  • Yalman hakkında TAKİBAT AÇILDI ANKARA,A.A.Haber aldığımıza göre Vatan gazetesi baş yazarı Ahmet Emin Yalmanın Muğla mebusu ve Zafer gazetesi başmuharriri Burhan Belge'ye solculuk isnadında bulunan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1958
  • [A.P.itUllDAUİI fi ED EH UOİ Vll RA EsW İngiliz »aşvekill Sir Winston Churchill ve eşi dün evliliklerinin UİtUKunEL LCIf PU ItUİ TILUA 50 nci yıldönümünü Londra'nın Hyde fark semtindeki evlerinde JkVt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1958
  • Zorlu gelecek hafta Amerika'ya gidiyor ANKARA,HUSUSÎ Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu hafta başında Amerika'ya gidecektir.Reisicumhurun Afganistanı ziyaretinde kendisine refakat eden Zorlu,engeç Paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1958
  • TÜRKİYE'YE 37,5 MİLYON DOLARLIK KREDİ AÇİLDİ Amerikadaki temaslarını bitiren Polatkan,İthalât-İhracat Bankası ile bu husustaki anlaşmayı imzaladı WASHİNGTON,Milliyet Radyo Servisi Türklyeye.iktisadî k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1958
  • GIDA MADDELERİ beyâna tâbi Bugün yürürlüğe girecek karara fasulya,pirinç,zeytinyağı,pamuk ve ayçiçeği yağı ile peynirler dahil Ticaret Vekili Erkmen,bu suretle anormal fiat yükselişlerinin önleneceğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1958
  • IÖZDEMİR GÜRSOYJ FIRTİNA'YI YARALAYAN GENÇ GÖnİİ1 Fırtlna ile annesini yaralayan 17 yağındaki Ert.ı«rul Ergül J,u k Utl,V sağda)dün AdUyeye verilmiştir.Ertuğrul,sorgusunda şunları söylemistir:«Babam G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1958
  • Teknik Üniversite hâdisesi büyüyor Talebe Birliği Başkanı Vilâyete davet olundu.Vali hâdisenin siyasî sebeplerle yaratıldığım söylüyor TEKNİK Üniversite yurdundaki hâdiseye Vilâyet ve Maarif Vekâleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1958
  • SUNAY OTO KURSU EHLİYET ALINCAYA KADAR Ücret 300 T.L 20 Eylülde baslıyacak yeni devre kayıtiarı açılmıştır.Nişantaşı Emlâk caddesi No.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVER] KASİM GULEK FAİK AHMET BARUTÇU Clj p |f CİM İÇİ C.H.P.Meclisi dün toplantılarına başlamıştır.Soldan sağa Şahap Gürler,Hasan Resid Tankut,Fazıl Şerafeddin Bürge,Necati Hı Ti HlEvLlOl iıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1958
  • IRUÇHAN ÜNVER)I İki CİMİ Nunun Gemisini ara-LIDI mak üzere memleketimize gelen «John Libi» dün saat 12 de Marsilyaya hareket eden «Ankara» vapuru ile şehrimizden ayrılmıştır.Libi,ilk fırsatta tekrar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1958
  • S.Erkoğlu ETT Umum Huduru Oluyor Kâmuran Görgün ise Teknik Üniversite'deki kürsüsüne dönüyor Belediye Reis Muavinlerinden Sedat Erkoğlunun İ.E.T.T.Umum Müdürlüğüne getirilmesi kat'ileşmis gibidir.İ.E.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1958
  • İDEAL KOCANIN VASIFLARI GAZETELERDEN)BIR FRANSIZ KAI A\R A%IK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1958
  • BİR ADAM hâmile karısı ile oğlunu öldürdü DİYARBAKIR,HUSUSÎ Şehrimizde dün akşam bir adam hamile karısı İle 11 yaşındaki oğlunu tabanca ile öldürmüştür.Liceli elup Fatihpaşa mahallesinde oturmakta ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.09.1958
  • izdivaçlar ve Bebekler,VENEDİK Lido)Venedik'te,yarışma dışı gösterilen «tanıtçı-filmler arasında özel bir jüri tarafından yapılan bir seçimde İngmar Bergman'ın «Günün Sonunda» Smultronstallet İsveç)ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1958
  • m mm m m m w& vm m m HUSUSİ AÇILIŞ KEŞİDESİ 10000 LİRADIR.ZARİF AÇILIŞ HEDİYELERİ Her 100 liraya bir kura numarası TÜRKİYE KREDİ BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1958
  • HALI-Tüccarlarının Nazan Dikkatine MENSUCAT FABRİKASI A.Ş.den Mağazanızın halı ihtiyacını temin etmeden evvel müessesemizle temas etmeniz menfaatiniz icabıdır.İSTANBUL:Harbiye Cumhuriyet Cad.315/A İZM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1958
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocakj Bir isyan karşısında isyan duyuyorsunuz.Düşünürseniz karşınızdakine hak vereceksiniz.KOVA BURCU f21 Ocak 19 Şubat] Bugün rmıhitinizdekilerin gönlünü fethedeceksiniz.Arz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1958
  • Ne kodor nej'tli bir gurup Çünkü Onlar Yaz Karikatür Albümü 0 kui o 11oı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1958
  • Kasaplar et narhının kaldırılmasını istiyor Bazı gıda maddelerinden narh'ın kaldırılması üzerine,kasaplar et Hatlarının da serbest bırakılmasını temin için faaliyete girişmişlerdir.Belediye İktisat Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1958
  • Bu hafta PAZAR 111980)adet basıldı Yarın bir PAZAR almayı unutmayınız wA nfıı.'ı i.'i 1 1 rlXr\IY İM İSmI^^KS £B2" J jSaK^H ¦MM İS*'-x ^9%k 9 vv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1958
  • Şehre verilen su miktarı arttırılmak isteniyor Şehre verilen su miktarını arttırabilmek için Terkosla Kâğıthane arasında üçüncü isale hattı inşasından başka çâre görülmemektedir.Hâlen terkostan şehre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1958
  • Bediî Faik «Lord Havhav» yüzünden yargılanacak Yeni İstanbul Gazetesi sahibi Habib Edib Törehan'm muvafakatiyle Bediî Faik aleyhine Toplu Basın Mahkemesinde bir hakaret dâvası açılmıştır.Dâva mevzuu B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1958
  • TÜRK KÜLTÜR OCAKLA ÇARŞAFLA MÜCADELE Dünkü toplantıda bu mevzu üzerinde durularak "Türk kadınını bu acayip haliyle gülünç duruma düşürmeye kimsenin hakkı olmadığı,belirtildi Türk Kültür Ocağının dün t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1958
  • BU AKSAM Saat 21:30 da İstanbul Radyosunda 21 PUAN İpâllâ BİLGİ YARIŞI PROGRAMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1958
  • S/S SEFER Eşyayi Ticariye alarak 16/9/1958 Sah akşamı doğru posta IZMIR'e hareket edecektir.44 84 18 Telefona müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1958
  • KONGRE İLÂN!Yarış Atları Yetiştiricileri ve Sahipleri Cemiyetinden:Cemiyetimizin alelade kongresi 21/9/1958 tarihine tesadüf eden Pazar günü saat onda Cemiyetin Veliefendi Hipodromundaki lokalinde yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1958
  • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TALEBE BİRLİĞİNİN TERTİP ETTİĞİ TEKNİK ÜNİVERSİTE GİRİŞ İMTİHANI HAZIRLAMA KURSLARININ Son devresi 22 EylûFde başlayacaktır Kayıtlar için müracaat:Gümüşsüyü Talebe Yurdunr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1958
  • DENİZ KENARI.DENİZE 300 METRE MESAFEDE OLAN VE SATIŞLARI SABIRSIZLIKLA BEK-LENEN ARSALARIMIZIN SATIŞLARI BUGÜN ve YARIN YAPILACAKTIR Civarımızda yüksek bedellerle 30-40-50 liraya)satışları yapılan ars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1958
  • ÖLÜM Sivas Valisi merhum Reşit Paşanın eşi,Cevdet Lagaş,Aziz Ronabar,Celâl Ronabar,Nimet Paşakay,Hikmet Altınbaşak ve Fikret Karanakçının sevgili anneleri,merhum General Reşat Paşakay,Sefaettin Karana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1958
  • jv«j1*lKL,lHiSAHIN içinde Şark tipi bir gazino tesis edilecektir.Mehter takımının da haftanın muayyen günleri Hisarda konser vermesi düşünülmektedir.FATİH'TE Mehmet adında bir berber,dün İstanbul Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1958
  • YABANCI KELİNE SUİİSTİMALİ E Çl İŞLİ'den Harbiye'ye kadar,sağlı sollu he-E ij men bütün mağazaların isimleri ya Fran-sızca veya İngilizce kırması yabancı keli-I melerdir.Müsbet veya menfi reklâm yapma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1958
  • FUARI ZİYARET İÇİN SON FIRSAT «TURİST.Seyahat Şirketinin tertiplediği "İZMİR GEZİSİ,Fîatlar:155 ila 430 TL.TURİST KLAS:100 TL.İkamet dahil,yemeksiz)M/V GÜÖESUN İLE Üç gün,dört gece.Yemek ikamet dahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1958
  • r SİNEMALAR J BYYOGLU ALKAZAR Tel.44 25 62)1 Acı Lokma Raf Vallone Carlo Del Poggio Fransızca.2 Kanlı isyan Robert Francia İng.ATLAS Tel:440835)Aksamları İllüzyonist Zati Sungur temsilleri ELHAMRA Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1958
  • r~ İKl^% İKfU»^ TÜRKİYE BANKAS paranızın.istikbalinizin emniyeti EKİMDE 10 APARTMAN DAİRESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1958
  • BUL M A G A 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA;1 İyi yaşıyacak kadar geliri yolunda olma;Başkasının hesabına üzülme.2—İnanma;Ses.3 Yürüyerek;Vakit geçirmeden.4 Çadır halkı;Emreden.5 Tersi yabancı;K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1958
  • MHIMIIMMIIIMIJM,IIIIIIM1I I İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Baddy Cole'den piyano ile melodiler 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • 'A icatçılar E.P.Umemleketlere satmak istiyor atçılardan müteşekkil bir grup karaya giderek,İncir,Üüzüm,t tiftik'in E.P.U.dışı nıemleketihracının teminine çalışmışlaratçılar İngilterenin bu sene 1500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • A O 'Evinizin ve Salonların Hes'esi z Karikatür Albümüdür,Sizde bı.tane alın L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • IORMANDİYA j|iJ Gazinosunda Her Akşam YEVZAT YALAZ'ın İştiraki ile IEJAT CENDERLÎ Kuarteti Beynelmilel Meşhur Yıldızlar:»UO MONTANO 1 42 10 02 IKAT:Öğle ve Akşam yemeklerinde memleketimizin tanınmış l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • Ko ede TÜRKİYE PETROLLERİ İNONİM ORTAKLIĞINDAN:si:22:azın Matı,Val ce ^a*man-da Garzan mmtakamız için dışı oluklu,içi düz Ater-A R mitle kaplı,sökülebilir ve kabili nakil iki adet Lojman yapl iti tırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • 38 vatır İYOK CAZ KONSERİ m ivilmiş Orkestralar geçit resminde îene İ ralar I b*U 13/9/958 Cumartesi 16-20 arasında 3ffi HAVA TİYATROSUNDA tvetiyeler gişelerden 5 ve 3 lira mukabilinde alınır Tel:48 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • 5 21)llyson' hlar J İng.06 82)ean ATAKÖY İTESİNE BİTİŞİK ARSALAR l Çul 3 A.AJ-salarımız 65.000 nüfuslu ATAKÖY sitesine bitişik olup Lonba asfaltı üzerindedir.Peşin fiatlarımız:25,30,35,40 Liradıra j ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • U*:IRAK BÜYÜK ELÇİLİĞİNDEN İLAN olunur Tel:i trak Ziraat Vekâletinde istihdam edilmek üzere Toprak ve TiM?^mya mütehassısları almacaktır.Alâkadarların şartları öğ-Tel:ıe^ üzere belgeleriyle birlikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • »ZILAY PİYANGOSUNDAN ARABA KAZANMIŞ TALİHLİLERE:R°y *WiCK,DE SOTO,OLDSMOBİL ve CHEVROLET arabala-Tel:36an kazanmış olup bunları peşin para ile satmak isteyenlerin 3imon3şmek üzere aşağıdaki telefon ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • BANDIRMA Bahkesirden şehrimize gelmekte olan şarap fıçısı yüklü kamyon köprüden aşağı uçmuş ve şoför mahallinde bulunan Rıdvan adındaki lise talebesi fıçıların altında kalarak ölmüştür.Kamyon üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • 4 kişi bir genç kızın ırzına geçmek isfedi Tarlabaşındaki bir dükkânda dört İtişi 15 yaşında bir kızın ırzına zorla geçmek istemişlerdir.Seyyar kumaşçılık yapan kız Keresteci sokağından geçerken döşem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • Bir müzisyen piyanolu basın toplantısı yaptı Amerikanın tanımış kadın piyanistlerinden Miss Roberta Berlin dün yaptığı piyanolu basın toplantısında «Caz müziğinin bir sanat olmadığını» söylemiştir.Mis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • i.E.T.T.BİR müteahhitten günde 10 bin lira istiyor İ.E.T.T.İdaresi Edirnekapı Beyazıt yolunu inşa eden müteahhit firmadan günde 10 bin lira tazminat istemektedir.İdare Noter vasıtasiyle dün firmaya pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • KAZLIÇEŞME'DEKİ sanayi tesisleri KALDIRILIYOR Kazlıçeşmedeki sanayi tesisleri nakledilecektir.Tesislerin nakledileceği yerin kesin olarak tesbitine çalışılmaktadır.Sirkeci Florya sahil yolunun insansı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • Üç vilâyette üç cinayet işlendi Hâdiselerin ikisine tarlaya hayvan sokulması sebeb oldu.4 kardeş de bir köylüye pusu kurdu Ekili tarlaya hayvan sokma yüzünden iki cinayet işlenmiştir.Hâdiseler Sivas v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • Mevsimin en son,en büyük Balosu zeleciler ALO 19 Eylül Cuma ÇINAR OTELİNDE Dönüş için vasıta temin edilmiştir.Davetiyeler Cağaloğlundaki İstanbul Gazeteciler Sendikasından ve Çınar otelinden alınabili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • Bir gün eğlenmek ve neş'elenmekmi İstiyorsunuz O halde bir Karikatür Albümü Alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • abzımallar |jyyar esnafa eıını ¦pari ıslar 3 Kabzımallar,gıda sahl maddelerindeki pahalılığa esnafın s ebep olduğu ıhiiı.iddiasında letilv^ ve sebze Hatlarındaki pahalı-B ee-^ar esnafın yarattığını i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • IA.P.1 TÜRK RAÇiN ATAÇFÇİ VVashington'daki Türk Büyükelçiliği mensuplarından Türk I MltK DMOin HIHOLJI ACIIIUUİVI 1İL Basın Ataşesi Altemur Kılıç ve eşi geçenlerde Kentucky eyaletinin davetlisi olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • Çin'e karşı yumuşak olmayacağız» Devlet Reisi "Müsamahakâr davranmanın neticede pahalıya mal olacağını,söyledi Başkan Eisenhower,Uzak Doğu' ması tehlikesini gözönünde tutarak,takip etmeyeceğini açıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • Ticaret Odaları seçiminin tekrar tehiri muhtemel 5590 sayılı odalar kanunu gereğince 1957 yılında yapılması gereken Ticaret Odası seçimleri,Meclisçe kabul edilen bir kanunla bir yıl tehir edilmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • BU LAVABO 3cl SenMm sararmıyor pul pul kalkmıyor siyah çizgiler peydah olmuyor Çünkü bu lavabo FAY Temizleme Tozu ile temizlenmektedir.FAY Temizleme Tozu,bilûmum bulaşık kaplarını,mermerleri,fayanslan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • İN MACERALARI TUftlfAM Düşman ordulapjnida odunof îda re.epivordu.YANLIŞ HARE KET Eüiyoeıuz k^iL ICANATlARl Ç.OK-KUVVETÛ OtslLARihj.Kiran kirana bir Savaş esna slnoa odumop efendi bîr.kur ŞUN Tû.R-A^l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • istanbul Sanayi Odasından Spor ve Sergi Sarayında 1 Ekim 1958 tarihinde açılacalc olan Millî Sanayi Sergisine sanayicilerimizin iştirakini ve mamullerini engeç 25 Eylül 1958 tarihine kadar adresi aşağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • YENİ MELEK SİNEMASI MÜDİRİYETİNDEN Filmlerin ilk gecesi olan Salı akşamları,Loca,Klub,arka ve ön koltuklar kamilen satılmış olduğundan geri kalan müracaat sahiplerini memnun etmek gayesiyle ilk balkon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • ALGÜN NEDİR?ALGÜN Müessesesinin açmış olduğu müsabaka neticesinde Suale doğru cevap verenlerden 3.000 kişiye 200 metrekarelik arsa ayrılmış olup,tapuları peyderpey gönderilmektedir.Müessesemizden ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1958
  • BİR YAPRAK Sokak âdabı VAPURLARDA,trenlerde sabah ve akşam seferleri aşırı ka-î labalık oluyor.Her gün erken ve ger saatlerde banliyöden E şehre inip çıkmak mecburiyetinde olan Hacı Mehmet Ağa E ismin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.09.1958
  • AttAHLIKALİBEY oh Bugün pazar.öğle ve rcaoar vatak.TA O.Nt_ENEyÎM,TATI L_i NSASJ N PATRONUNUN İSTE.DİĞİ İŞu-cRl* OuRDÛ KARİSİNİN.İSTHDÎĞÎ İŞLERİ * APMAK.Çİfsj AVlRDıGı Ki HAFTADIR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1958
  • DÎKKAT.DİKKAT METREKARESİ 4 LİRADAN 250 METREKARESİ BİR EVLİK ARSA 1000 LİRADIR Bahçeli Ferah Evler inşaat Müessesesi bir detaya mahsus olmak üzere dar gelirli ve memur vatandaşlarımıza en büyük fırsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1958
  • DE DENİZE NAZİR VE TREN İSTASYONUNA SADECE 5 DAKİKA MESAFEDE Yeni ikmal edilen turistik LİDO OTELİ karşısı ve LONDRA ASFALTI'ndan 200 adım gibi yakın arsalarımı bu haftadan itibaren defa olarak satışa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1958
  • KIRKOY—Bahçelievlerdeki Arsaların Son Satışları Elektriği,Telefonu,Belediye otobüsleri mevcut,LONDRA Asfaltına bitişik yüzbinlerce liralık köşkler içerisinde şimdiye kadar bu gibi ucuz ve güzel arsala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1958
  • EN GÜZEL KADINLARIN Bulunduğu Memleket Aranıyojr NEW YORK,A.A.Amerikan büyük anket teşekküllerinden biri olan «Gallup.en güzel kadınların hangi memleketlerde bulundukları mevzuunda geniş bir tahkikata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1958
  • konserleri ardından I II BÜLENT^TARCAN ğ=Brüksel Türk konserlerinin tepkilerinden yeril ve EE yabancı olarak okuduklarım arasında bir tanesi Brük-sel'dc çıkan Lanterne gazetesinin münekkidi Jacques St
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1958
  • Bİl Murad:Şimdiden birşey diyemem,burayı kalkındırmak için edeceğim masrafı,ondan sonra istenilen fiatı hesap edeyim.Öyle konuşayım,yoksa şimdi ne rîesera boştur.Kâhya:Hakkın var,dedi,öyle ise dönelim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1958
  • AH Jale bu mektubu aldığı sabah hava açıktı,güneş pırıl pırıldı,Ankara'nın en pariak günlerinden biriydi.Jale bazen hayvanımsı bir sevinçle uyanırdı.Yaşamaya susamış olduğunu hissederdi.O sırada vicda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.09.1958
  • 9 t2 7 T.C Ziraat IŞI Bankasında ğ,sizin de oir »hiniz esabınız «pıj/4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1958
  • S.Erkoğlu ETT Umum Müdürü oluyor fc Baştarafı Birincide rileceği henüz malnm değildir.İsmi üzerinde durulan en kuvvetli şahıs Mülkiye Başmüfettişi Mümtaz Naymandır.Sular İdaresi Umum Müdürü Cahit Çeçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1958
  • Bâzı gıda maddeleri beyana tâbi t Baştarajt Birincide hükümleri gereğince kar haddi ve fiat murakabesi esaslarına bağlı kalacağı da açıkça belirtilmiş bulunmakta idi.Görüldü ki,bu kararın tatbike başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1958
  • IRAKLI LİDERLER arasında ihtilâf BAŞ GÖSTERDİ BAĞDAT,T.H.A.A.P.İrak İhtilâl Hükümeti idarecileri arasında ihtilâf ve fikir ayrılıkları başgöstermiştir.Bu ihtilâf.Irak'ın müstakil bir devlet olarak kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1958
  • ODALAR BİRLİĞİ iktisadî kararlarda tadilât istiyor Son bir hafta içinde tedavüldeki para miktarı 21 milyon lira arttı ANKARA,HUSUSÎ Türkiye Odalar Birliği idare Heyeti ekonomik reform hakkında özel se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1958
  • Teknik Üniversite hâdisesi büyüyor ğ Baştarajı Birincide lunduğum mevkii hiçbir siyasî gayeye âlet edemem.Biz istikbalimizi düşünüyoruz.İmtihana girmek için arç yatıramayan,karnını doyura- ayan gençl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1958
  • C.H.P.MECLİSİNDE Gülek tenkid edildi A Bastarajt Birincide k'mçe bog yere ümide düşmesin» demişdlr.Dillerde bir bu,bir de her gün ilTbiraz daha artan geçim sıkıntısı.Dilekler ve dertler söyle sıralanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1958
  • iki Amerikalı 10 ar aya mahkûm oldu t Baştarafı Birincide Kararın okunmasını müteakip,sanıklardan James Thomany ağlamaya başlamıştır.AMERİKAN KONSOLOSU ÖZÜR DİLEDİ İki Amerikan bahriyelisinin Türk bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1958
  • Büyük Folklor Ziyafeti Yugoslav Folklorunun meşhur temsilcileri 42 kişilik «Lado» topluluğu 16 Eylül Saat 21 den İtibaren AÇIKHAVA TİYATROSUNDA Davetiyeler Lüks sinemasından ve Açıkhava tiyatrosundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1958
  • NİMET ERİM SENLİ-Yıllarca Yurd idare etmiş tanınmış ve takdir edilmiş olan nimet erim Tecrübesi ve en ileri metodu ile biçki,dikiş,el işleri şapka,korse,boya ve saire derslerini talebesine kolaylıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1958
  • KIZ GÜNDÜZLÜ ERKEK YATILI Okulumuz resmî ticaret liselerinin aynı sınıflarına muadil KADIKÖY ÖZEL TİCARET KOLEJİ VE GAZETECİLİK OKULU.Okulumuz sın.flanna bir miktar daha orta okul ve orta ticaret okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1958
  • ahçelievler flrs Sayın Halkımızı Davet Ederiz Şehir ile Bahçelievleri birbirine bağlıyan arsalarımızın satışında bulunmanız büyük menfaatiniz icabıdır.Çünkü şimdiye kadar güzel İstanbul'un en yakın ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1958
  • HİCRÎ Cumartesi RUMt 13 1374 1378 Safer EYLÜL Ağustos 28 19 5 8 31 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 5.36 11.11 Öğle 12.111 5.45 ikindi 15.43 9.18 Aksan l 18.24 12.00 Yatsı 19.56 133 Imsâk 3.57 9.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1958
  • Jockey 84 VELOf 77 a DOLMA KALEMLERİ PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR Ucuz ve Garantilidir.Pompa tertibatlıdır.OKULDA,İŞİNİZDE kullanacağınız en pratik dolma kalemdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1958
  • AVARYALI KÜSBE SATİŞİ Ayvansarayda 67-71 sayılı depoda yangın neticesinde hasara uğrayan 23994 çuval içinde 2.041.240 kilo ayçiçeği küsbesi ile 6532 çuval içinde 653200 kilo susam küsbesi hasarlı hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1958
  • tşS^00 Parker QwiW^ kaleminizin ömrünü uzatır Parker Quink mürekkebi dolma kaleminizi yazarken temizleyen Solv-x maddesini havi yegâne mürekkeptir.Okul ve ev için,lekeleri temizlenebilen yıkanır mavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1958
  • BEDEN TERBİYESİ İSTANBUL BÖLGESİ BAŞKANLIĞINDAN:1 1958 1959 birinci profesyonel küme futbol maçları birinci devresi için hazırlanan kombine biletlerden satılmıyan 1293 adet yer numaralı biletler bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1958
  • BU AKŞAM—Sabaha kadar Büyükdere BEYAZ PARK'ta GÜZELLER BALOSU DANS MÜSABAKASI Birincisi AVRUPA'YA gönderilecek olan 1958 Türkiye Plaj Güzellik Müsabakası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1958
  • Bütün somurlkan dostlarınıza.Bir Karikatür Albümü Hediye idin.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1958
  • Ömerli Çalı kireci Beşiktaş Ihlamur kasrı karşısı No:2 İsmail Acar Tel:47 69 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1958
  • Kızılay İstanbul Müdürlüğünden ERZAK VE LİNYİT KÖMÜRÜ ALINACAK Aşağıda yazılı maddeler 25/9/958 Perşembe günü saat 14 de Sirkeci Mimar Vedat caddesi Kızılay hanında komisyonumuz tarafından kapalı tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1958
  • DERIZCILIS BMMSÎ T.A.O.DENİZYOLLARI İŞLETMESİNDEN İZMİR'E İLÂVE SEFER İZMİR FUARININ KAPANIŞI DOLAYISİYLE LÜKS VE SÜRATLİ S/S İSTANBUL vapuru 19/9/958 Cuma günü saat 18.00 de İstanbuldan kalkarak 20/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1958
  • TELEFON 27 41 10 SATILIK EMLAK 0 SAT.kat,tam konfor,4 oda,buş Tel:26 04 43.0 35.000 boş lesliı.ı,Pendik Sapanbağlarında,denize hâkim,elektrik,su,2 oda,hol,hamam,saire.Ayrıca kiralık bir oda,hol,bahçe,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.09.1958
  • İKİ ÇETİN İSTÂNBULSPOR KARAGÜMR Bugün saar 15.45 de başlıyacak maçta Sarı-Siyahlılar daha şanslı P ROFESYONEL ligin üçüncü hafta karşılaşmalarından en mühimmini bugün İstanbulspor Karagümrük yapacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1958
  • ÇEKOSLOVAKYA MAÇI LİG'LERİ Tehir Ettiriyor Çekoslovakya millî maçının tarihinin değiştirilmesi lig maçlarının tehirine sebep olmaktadır.Federasyon 18 Aralık tarihine kadar lig maçlarının zikstUründe b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1958
  • ADALET YARIN Bursa'da oynuyor Adalet profesyonel takımı yarın Bursa'da Akınspor İle hususî bir karşılaşma yapacaktır.Kırmızı Beyazlı takımın bu seyahatine,profesyonel kadroda bulunan bütün futbolcular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1958
  • F.Bahçe D.Sporla bugün oynuyor Dun akşam trenle Ankaraya hareket etmiş olan Fenerbahçe takımı ilk maçını bugün 19 Mayu Stadında Deminporla yapacaktır.Sarı-Lâclvertliler ikinci maçlarını yarın aynı sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1958
  • BEŞ ATLETİMİZ BÜKREŞ'E GİTTİ Avrupanın şöhretli atletlerinin İştirakiyle Bükreş'te yapılacak olan,Bükreş enternasyonal atletizm şampiyonasına iştirak edecek beş atletimiz dün uçakla Bükreş'e gitmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1958
  • SUTOPU MAÇINI G.SARAY TERKETTİ İstanbul Yüzme İhtisas ve Galatasaray sutopu takımları dün Lido havuzunda husus!bir karşılaşma yapmışlardır.Kadrosunda Kurt Wilke ve Diecker adında iki Alman antrenörünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1958
  • BEYKOZ İSTANBUL Kürek Birincisi oldu İstanbul kürek birincilikleri dün Haydarpaşa Salacak arasında yapılmıştır.Beykoz tek çifte,iki çifte ve İki tek dümenclslzde,Galatasaray İki tek dümencili ve sekiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1958
  • VEFA KULÜBÜ KONGREYE GİDİYOR Vefa kulübünün önümüzdeki günler İçerisinde fevkalâde kongre yapması ihtimali belirmiştir.Her ne Kadar faal kurucular,tüzük tadili için bir kongre yapacaklarını ifade etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1958
  • Hilmisiz Vefa yarın Gaiatasarayla oynuyor Galatasaray ve Vefa takımları yarın oynayacakları lig maçı için hazırlıklarını tamamlamış bulunmaktadırlar.Sarı Kırmızılıların Vefa kar ısında,kaleci hariç İz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1958
  • Barı ve Cevanşir finale kaldılar Türkiye tenis birinciliklerine dün de devam edilmiştir.Dömlfinal maçlarında Nazml Bari Suzan Gürel'l 6-2 6-1,8-6)Behbut Cevanşir de Engin Balaş'ı 4-6,6-4,6-2.4-6,6-4)m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1958
  • Galatasaray mühim kararlar arifesinde Sarı Kırmızılı idare Hey'eti dün Sadık Gizin Başkanlığında 6 saat süren bir toplantı yaptı.D i ek'in mukavelesi uzatıldı GALATASARAY İdare Heyeti,Kulüp Reisi Sadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] HOCA VE ÇOCUKLARI e «eş'eyi birleştiren esaslı bir çalışmadan sonra Galatasaraylılar sa-mm.YvvvniıMiıı hayı terkediyorlar.Antrenör Dick'ln sağında Salim,solunda müdafaanın acar adamı ism
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] UCAUİ l/F İİ7f*AN Merkez Ceza Heyetinin kararını öğrenen Necml e çalışmıştır solda)üzülmüş,fakat üzüntüsünü tebessümle gizleme-Özcan ise her zamanki gibi sakin görülüyor.Özcan ve Necmiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1958
  • SOFYA'NIN sevgilisi oldu Takım Kaptanı Özcan,Sofya maçında şaheser bir oyun çıkarmış ve genç milli takımımızı ağır bir mağlûbiyete uğramaktan kurtarmıştır.Muhtelif dakikalarda,ceza sahası içerisinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1958
  • GENÇ MİLLİ TAKIN Dün Sofya'dan döndü Antrenör Uygur ve futbolcular;"Bulgar Takımı yenilmesi güç bir ekip,dediler GENÇ milli takımımız dün saat 17.10 da Sofya'dan trenle şehrimize dönmüştür.2-1 mağlûbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1958
  • «Narodna Saranal» gazetesi Modasporlu yüzücüleri Sofyaya davet etti Modaspor kulübü yüzücüleri 19-21 Eylül tarihinde Sofyada yapılacak olan Enternasyonal yüzme yarışlarına davet edilmiştir.Davet organ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1958
  • 48 inci Avrupa Kürek Yarışlarını Almanya KAZANDI Polonyanın Posen şehrinde yapılan 48 inci Avrupa kürek yarışları,Alman kürekçllerinin çok kuvvetli rakipleri önünde ezici üstünlüğü ile sona ermiştir.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1958
  • GOGO YELKEN YARIŞLARI İstanbul Yelken şampiyonasına girmeyen kulüplerin hususî surette tertip lemis olduğu Gogo yelken yarışları bugün saat 10 da Kalamışta başlayacaktır.Yarın da devam edecek olan müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1958
  • Çobanlı,Federasyona YİNE İTHAM ETTİ Galatasaray Kulübü Umumi Kâtibi Necdet Çobanlı «Genç takımın Sofyada uğradığı mağlûbiyetten Federasyon Başkanı Orhan Şeref Apak mes'uldür.demiştir.Bir müddettenberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1958
  • ALTAN Yeni takımı Moda E R D-O Ğ A N Şimdi DarUşşafakada TUNÇ Ünal,Şengün yok Basketbol sezonu açıhrken:TAKIMLAR Bu akşam teşvik maçlanyle başlayacak olan basketbol sezonunda Moda Spor favori F.Bahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor