Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.09.1958
  • BAYAR KABİL'E HAREKET ETTİ Gece saat 02.30 da yola çıkan Reisicumhur Zahedan'da uçak değiştirdikten sonra 17 de Kabile varacak ANKARA,HUSUSÎ Reisicumhur Celâl Bayar Afganistan Kralı Muhammet Zahir Şah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1958
  • BAŞVEKİL'E TEHDİT MEKTUBU YAZAN memur tevkif edildi Başvekil Adnan Menderes'e ve diğer Hükümet azalarına tehdit mektupları gönderen Tekel Genel Müdürlüğü Teftiş Heyeti kalem şefi Ali Arısan tevkif edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] Temek fiatlarınm arttırılmasını protesto için nümayiş yapan Teknik Üniversite Turdu talebelerinin tahtaya yazdıkları İbareler.Teknik üniversite Yemek fiatlarınm yüzde 70 arttırılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1958
  • 4 5s&ğfrğ^ K I Ş KOLEKSİYONU1 Londralı modacılar tarafından kıs modası için girişilen hazırlıklar tamamlanmış ve yeni modellerin teşhirine başlanmıştır.Üstte,gri ve kırmızı jarse ile yapılmış bir şapk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1958
  • Verdiğimiz haber TEYİD EDİLDİ M.M.V.Çanakkale'de yapılan dalışların eğitim için olduğunu açıkladı Arkadaşımız Ümit Deniz'in Çanakkalede,Dumlupınar denizaltı gemisini çıkarmak üzere donanma dalgıçları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1958
  • IÖZDEMİR GÜRSOY] ¥A 7 AU İlli ADı Kızılay piyangosunun İki talihlisi U I UmUDIL IVMâVMIISIlLıAnı daha otomobillerini almışlardır.Zeki Köroğlu'na Desoto,Asım Er'e de 1955 model Chevrolet marka arabalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1958
  • Lübnan'da hiçbir gazeteci hapse mahkûm olmamış Sabık Lübnan Başvekilinin oğlu ve Lübnan'ın Birleşmiş Milletlerdeki temsilcisi Abdül Raslm £1 Sulh dün gazetecilerle yaptığı bir sohbet esnasında «Liibna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1958
  • Baba Köprülü OĞLUMU TEKZİB ETTİ ANKARA,HUSUSÎ D.P.Kurucularından Prof.Fuat Köprülü,Hür.P.ye kaydolacağı yolundaki haberleri yalanlamıştır.Dün bu hususta kısa bir demeç veren Köprülü,«Ben siyasi hayatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1958
  • 1 Y wl a ft H!^^ri|1İl »»«MMttil^lHlİ M.il|l\W»WW»i»)»lı» [RÜÇHAN ÜNVERI BELEDİYE REİSİ KEMAL AYGÜN sağda)DÜN BELEDİYE MECLİSİ AZALARINI İMAR SAHALARINDA 6 SAAT GEZDİRMİŞ üstte)VE KENDİ-LERİNE YAPILAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1958
  • "Ulus,hakkında 5 dâva daha açıldı ANKARA,HUSUSÎ Ankara Savcılığı Ulus Gazetesi mesulleri aleyhine dün beş yeni dâva açmıştır.Savcılık Bülent Ecevit'in «Devlet Radyosu» başlıklı yazısı üzerine Basın Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1958
  • AMERİKAN FİLMCİLERİ temsilci gönderiyor NEW YORK,A.P.Amerikan film sanayii teşkilâtı,ithal kotaları ve fiat kontrol meselesi etrafındaki yeni sistemin Türkiyeye gönderilen Amerikan filmlerine ne yolda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1958
  • MİLLETLERARASI ŞEHİR İÇİ NAKLİYAT DİREKTÖRLERİ İSTANBULA GELDİLER,GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1958
  • İLERİ,HOPADA GÜLEK-E ÇATTI HOPA,HUSUSÎ Nafıa Vekili Tevfik İleri dün saat 17 de şehrimize gelmiştir.Belediye parkında vatandaşlarla bir konuşma yapan Nafıa Vekili,Kasım Gülek'e cevap vereceğini bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1958
  • M uooo woowv »w ffift* [RÜÇHAN ÜNVER] C.H.P.Meclisi bugün saat 10 da İnönü'nün başkanlığında toplanarak iç politika meselelerini görüşecek,başvekilin C.H.P.hakkındaki ithamlarının reddi talebinde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1958
  • Amerikalı karısını havagazı ile zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen Üsteğmen Süheyl Akcadurak,evlendiği gün karısı ile beraber.Bir subayın Amerikalı Karısını Zehirlediği iddia ediliyor Yatağında ölü b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1958
  • Bir boya fabrikasının OCAĞI İNFİLÂK ETTİ İZMİR,HUSUSÎ Durrmıs Yaşar Boya fabrikasının mazot ocakları dün infilâk etmiştir.Bezir,vernik,aseton ve neft ihtiva eden yüzlerce varil tutuşmuştur.Süratle gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1958
  • POLATKAN WASHİNGTON'DA 4fJj±Sr!İİ1aaK Hasan Polatkan,Washington hava alanında Am.HvL «Tî" Hf.BlrIe!İk gidon Maliye Vekili Pa,tto„ sct,vs-sr Jsa* sıkışırken görülüyor.görüşmeler müsbet gelişiyor Polatk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1958
  • kibris Türkleri işbirliğine taraftar Küçük,yeni plânın taksimi bertaraf etmediğini söyledi Kıbrıslı Türk lider ve başkonsolosumuz bugün dönüyor E.O.K.A.dün de bir Rumu öldürdü.Kıbrıs'taki sivil İngili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1958
  • Deıs kitaplannm hah donduruldu Yardımcı,fiatlarm 953 seviyesinde tutulacağını bildirdi.Bol miktarda ucuz defter basılıyor ANKARA,HUSUSÎ MAARİF Vekili Celâl Yardımcı okul ders kitapları fiatianmn kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.09.1958
  • TZutecuı &I jxh,FRANSA'DAN,BASİT,SÜZGÜN BİR FİLM VENEDİK LİDO)Venedik'te Fransız sinemasın» temsil eden «Bir Hayat» genç rejisör Ale;andre Astrue'ün dördüncü filmi.Eserin baş rollerini Maria Schel)Chr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1958
  • İŞİNİZ VAR.PARANIZ VAR BÜRONUZ YOK.O hâlde.Sirkecide DOĞUBANK İS HANTndaki satılık odaları hemen görünü?ANAHTARI TAPUSU DERHAL TESLİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1958
  • FUARI ZİYARET İÇİN SON FIRSAT «TURİST.Seyahat Şirketinin tertiplediği "İZMİR GEZİSİ,Fiatlar:155 İlâ 430 TL.KLAS:100 TL.İkamei dahil,v-meksiz)M/V GÎRESUN ÎLE Üç çün,dört gece.Yemek ikamet dahil Fuar so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1958
  • Hazırlayan:Dr RECEP ÜÜKSAT KEMİK KIRIKLARI-Kaburga kemiği iıınian ve akciğeri zedelenen bir yaralının teneffü» U(u.ğ;i tanammül edilmez bir derecede ise.omuzlarını ve göğsünü yükselterek,fazla kuvvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1958
  • ıııımıımılı 11.11ııııı.ılııl^ İSTANBUL 7.27 Açıhş ve program 7.30 Karışıl;sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Franz Von Suppe'den iki uvertür 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1958
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Geçmişi tazelemeyiniz.Bugünkü his hayatınıza zararlı oluyor ti B(İKİ KOVA BURCU [21 Ocak 19 ŞubatJ Güzel bir toplantı sizi âdeta mes'ut edecek.Tanışacağınız insanlar ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1958
  • BULMACA »Oİ-1JAN SauA;1 Eli açık;Elçilik hademesi.2 Kararda katiyet;Kur'an sûrelerini teşkil eden parçalar;Tersi kovuk.3 Sanat ve ilim eserlerlnin teşhir edildiği yer;Sevgili;Bir gıda maddesi.4 Bezely
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1958
  • Tasarruf Sahipleri is.Bankasını neden tercih ediyor 26)Adı ve Soyadı Rıfkı Ünal Mesleği Eczacı Medeni Hali Evli,2 çocuğu var 250 de 1 kazanma ihtimalim yalnız İş Bankası temin ediyor!1955 senesi Ağust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1958
  • MEVLİD Şamdancı Dasjı Osman etendi nin hafİdlerinden.Kemahlı Kadı zade merhum Hüseyin Hasip ve Gül hatun mahdumu.gazeteci ve matbaacı Sulhi Garan'ın agabeysi,fte.zzan ve Belma'nın babaları.Hrisanti'ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1958
  • TEŞEKKÜR Büyüğümüz Çavclaroğlu Şerit Pasa'nın vefatı dolayısı ile gerek taziyette bulunanlara ve gerek cenazeye iştirak edenlere ayrı ayrı teşekküre kederimiz mani olduğu için bu vazifeyi ifaya gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1958
  • "Kazalardan Korunma Derneği,kurulacak Amerikalı uzmanın teşvikiyle kurulacak dernek,Garp memleketlerindeki usullerle çalışacak rCazâlardan mütevellit can ve mal kaybının önlenmesi için »Kazalardan Kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1958
  • Üniversiteye 3600 öğrenci alınacak Fakültelerde aday öğrenci kayıtlarına 15 EylüTde başlanacak.Yurt sıkıntısı tekrar başladı İstanbul Üniversitesine bu yıl 36(10 rimize dönmeğe bağlamışlardır.Bu artmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1958
  • Bir sene kızı yaralayan Çankava 13.5 yıl yatacak Çankaya Çoruh adında bîr genç «Öldtirmeğe tam teşebbüs» ten Birinci Ağır Cezn Mahkemesinde 13 "ene hapse mahkûm olmuştur.Hâdise,Erenköyde cereyan etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1958
  • Sinemay)cebinize getirir.Sinefiks sihirli kutu gençlerin çocukların ve her yaşın eğlence vasıtasıdır Oyuncakçılardan arayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1958
  • VEFAT Adana Defterhakani baş katibi Mütevvaffa Ali Ulvi esi,Dr.Osman Bozkurt'un yakın akrabası.Malatya hususi muhasebe müdürü Sırrı Gökmen'intemyiz mahkemesi âzası Şeref Gökmen'in Denizcilik Bankası İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1958
  • Müfettiş Muavini ALINACAK Sermayesinin yarısından fazlasma Devlet Müesseselerinin sahip olması sebebile 3659 sayılı Bankalar barem kanununa tâbi bulunan TUTUM BANKASI ihtiyacı için imtihanla Müfettiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1958
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU A İKAZ AR Tel 44 25 62)1 Acı Lokma Raf Vallone Carlo Del Poggio Fransızca.2 Kanlı İsyan Robert Francif İng.ATLAS Tel:440835)Akşamları İllüzyonist •*ti Sungur temsilleri.ELHAMRA Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1958
  • SİHHAT ve İçtimaî Muavenet Vekili Dr.Lütfi Kırdar dün saat 16.30 da Belediyeye gelerek Belediye Reisi Kemal Aygünü ziyaret etmiş ve şehrin sağlık meseleleri etrafında izahat almıştır.İstanbulda yeni h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1958
  • S/S SEFER Eşyayi Ticariye alarak 16/9/1958 Salı akşamı doğru posta İZMİR'e hareket edecektir.44 84 18 Telefona müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1958
  • HÂLİ Tüccarlarının Nazarı Dikkatine MENSUCAT FABRİKASI A.Ş.den Mağazanızın halı ihtiyacını temin etmeden evvel müessesemizle temas etmeniz menfaatiniz icabıdır.İSTANBUL:Harbiye Cumhuriyet Cad.315/A İZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1958
  • i Ticaretlerin en zoru X""N AZETE çıkarmak ve tutturmak ticaretlerin en ğ f mf lorudur.Her ticaret kolunda üstün kaliteli mal l ~A satmak başarının belki ilk şartıdır.Gazetecilikte de böyledir.Fakat h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.09.1958
  • 15-30 Eylül arasında bütün Şube ve Ajanslanmızda en az 250 liralık vadeli hesap açtıranlara mahsus:ALTINCI KURULUŞ YILDÖNÜMÜ FEVKALÂDE KEŞİDESİ Hesap açtırırken kura numaranızı da çekinir Kura fişi ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1958
  • 'İN MACERALARİ Kiran kirana bİr.harpte nefretler,ve kinler meydanlap-j döküldü,POLITIKACILAR SAVAŞI RAHAT DÖŞEKLERİNDEN İDÂ^RJEL ETTİLER.GAZETELER EKSELANS/HARP HABERLERİNİ YAZIYORLAR.'Nl KAZANILAN ZA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1958
  • FARMAKOLOJİ Yazan:Dr.Cemil Şerif B A Y D U R Fi:10 TL.Satış yerleri:İstiklâl Cad.Kitapsarayı 62,Meşrutiyet Cad.Tıp Kitapsarayı 72,Ankara Cad.Arkın 76.İnkılâp 155,Hak 87 kitapevlcri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1958
  • Sevgilisi uğruna Müslüman olan Ermeni genci tevkif edildi Bir Türk kadınını 15 gün alıkoymak suçundan tevkif edilen Serkis Merdinyan adında 24 yaşında bir genç,«tevkif edildiğime değil,uğrunda müslüma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1958
  • IA.P.UCUZ SATMAKTANSA Aİtefİ,t Ucİrlerİ' et düşürülmesi üzerine,dan paylaşılan etler,saatlerce caddenin k^^Sîf?dÖkmCyİ terCİh etmiSİerdir.Fakir halk tarafınkaldırımları üzerinde kalmıştır.Resimde,cadd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1958
  • I BU HAFTA ki Menderes'tin yanında.'i tnönüînün yanındaydı inin an laftı klan Bu kajjtakİ AKI Sfc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1958
  • VBRIYILfEX PÜÂSTİKIDERİLERİ Yenliye modern,j desenler!SÖbit'solmaı renk Zengin renkvçeşidl Asillordeı mUteesirolma Haşarat barındırma!f~ Ekonomlkfff FEVKALADEIDAYANIKLI pABOİKû^Moluo-Kartal."İst.T.Ü5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1958
  • ALTIN DENİZ PLAJ SİTESİ SAHİLLERİNDE Bahçenizden Kumsal Plaja Gireceğiniz Nadide Satılık Arsalar SAHİL ARSALARIMIZ Florya Küçükçekmece)bilhassa YAEIMBURGAZ ve ALTIN ŞEHİR istasyonlarında ve civarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1958
  • Dostunun evinde bulduğu kadını pencereden attı Aksaray'da oturan Nebahat Neyiz adındaki kadın evvelce beraber yaşadığı Süleyman Karakaya'nın evine giderek eşyalarını almak istemiştir.Evde bulunan Nerm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1958
  • i.E.T.T.nin ZAM nisbetini indirmesi MUHTEMEL Elektrik ve tramvay ücretlerine yapılacak zamların halk arasında hoşnutsuzluk yaratması üzerine,bu zamların yüzde 20 nisbetinde bir indirimden sonra tatbik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1958
  • 1 Dolar 195 Cent çalan Zenci idam Edilecek Mahkeme idam mahkûmu zencinin yeni duruşma talebini dün reddetti MONTGOMERY Amerika)A.P.Alabama eyaleti Âli Mahkemesi dün yaşlı bir kadından 195 sent çalmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1958
  • Baykam,sağlık işlerine dair gensoru veriyor CHP Mebusu,Vekilin,teminâtına rağmen ilâç fiatının yükseldiğini bildirdi ve Kırdar'ın istifasını talep etti ANKARA,HUSUSÎ* Tabib Odası Başkanı Adana Mebusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1958
  • BİR ER VİNÇ tekerlekleri altında öldü KAYSERİ,HUSUSÎ Şehrimiz ana tamir fabrikasında bir erin ölümiyle neticelenen bir kaza olmuştur.Trakyanın Vize kasabasından olup ana tamir fabrikasında askerliğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1958
  • Amerika'da memur sayısı azaltılacak WASHİNGTON,A.P.Tasarruf gayesiyle Başkan Eisenhower bu yıl Federal memurlarının sayısında %2 nisbetinde bir kısıntı yapılmasını istemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1958
  • Zografyon Lisesine tâyin edilen Müdür ihtilâfa sebep oldu Zografyon Rum lisesinde ihtilâf konusu olan okul müdürlüğüne Fener erkek lisesi lisan öğretmeni Frangapulos getirilmiştir.Tâyin üzerine,Rum ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1958
  • DENİZ KENARI.Denize 300 metre mesafede olan ve satışları SABIRSIZLIKLA BEKLENEN arsalarımızı ilk olarak YARIN SATIŞA ARZEDİYORUZ Civarımızda yüksek bedellerle 30-40-50 liraya)satışları yapılan arsalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1958
  • BAYRAK YIRTAN AMERİKA' LILAR tahliye ed i 1 m e d i İZMİR,HUSUSÎ Cumhuriyet meydanındaki şeref direklerine asılı Türk bayraklarını parçaladıkları iddiasiyle tevkif edilen iki Amerikan bahriye erinin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1958
  • BİR YAPRAK lı nft mı mtiı+mâ rtırt m İDEAL koca DÜNKÜ «Milliyet» in birinci sayfasında birinci sayfada yer alma-E ğa lâyık bir Londra telgrafı vardı.İngiltere'de bir kadın kulübü E âzası aralarında sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1958
  • TREN KAZALARINI ÖNLEYİCİ RADAR Celâlettin Lâieci adında bir genç icad ettiği radariyle tren kazalarının tamamen önleneceğini söylüyor.INECMİ ONUR] TaşlUarlada oturan 30 yaşında Celâleddin Lâieci isiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1958
  • Amerika Formoza'ya uçak gönderdi Amerikan harb gemilerinin refakatinde Kemoy adasına ikmal gönderildi TAİPEH,AA.Milliyetçi Çin'deki Amerikan hava kuvvetlerini takviye için «Super-Sabre F-lOi)tipi bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1958
  • ZEKİ MÜREN hakkında hakaret DÂVASI AÇILDI Ses sanatkârı Zeki Müren aleyhine,kiracısı tarafından hakaret dâvası açılmıştır.Zeki Müren'in Şişlide Kırağı sokağındaki apartmanında kiracı oturan Janlne Mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1958
  • Sarhoş baba ve iki oğlu üç kadını dövmüşler Kasımpaşa,Hacıhüarev mahallesindeki gecekondularda oturan Rasim Kol ile iki oğlu Necati ve Rasim içki içtikten sonra komşularından Naciye,Binine ve Elmas ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.09.1958
  • 3 LEVEND ve KADIKOYDEN Sonra.üncü mağazamız BEYOĞLU Balıkpazarında AÇILDI İSTANBUL PAZARI ORHAN ÇAYKARA Gıda maddelerinde TAM ÇEŞİT JC ÜSTÜN KAUTE 4C İTİNALI SERVİS LEVEND KADIKÖY BEYOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1958
  • Kiralık Fabrika Binası Aranıyor Sanayi bölgesi dahilinde elektrik ve suyu olan 2000 M2 büyüklüğünde bir bina aranmaktadır.Müracaat:44 83 27 44 06 96 48046)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1958
  • 240 Liraya Londra Seyahati Bu,bittabi mümkün değildir.Fakat mümkün olan sev.bu paraya orijinal bir metodla fasih İngilizce öğrenmektir.Bunun için de Gramofon plâklı LİNGUAFON kursuyla her sabah yarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1958
  • MÜSTESNA BİR FIRSAT Çapada 620 M2 İmar durumu mevcut dört yol ağzı asfalt üzerinde müstesna bir arsa satılıktır.Her gün iş saatlerinde 22 83 16 numaraya müracaat edilmesi mutavassıt kabul edilmez.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1958
  • ISTANBULDA BİR ESİ DAHA OLMAYAN ŞAHANE DENİZ MANZARALI 1 FLORYA CENNET MAHALLESİNDE 8 10 12 13 14 15 ve 17 BİN LİRALARI PEŞİN BAKİYELERİ 6 VE 7 SENE VADELİ BLOK APARTIMAN DAİRELERİ VE SENE SONU MÜNASE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1958
  • CEVAPLAR I EKREM^KONGAR BAY Metin Ayhan'a:«Türk musikisinde hanende olmak için j kaç oktav ses lâzım?diyorsunuz.Bizim musikide oktav ile ses ölçmek âdeti S yoktur.Sesi güzel ve okumağa müsait olanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1958
  • CİCİ ÇAN ŞOPÖC BEN ZAİUNAHTT"!f AMNIVO MUSUN A8İ^ ETL'.VC SDTLOVE Ka'-Zl&M BACAKSIN,TAK IA\VAP/IA.VACAK&IM MATTA AsrrR.eNAAANA BİLt-Q -AAASANi Olu«.SE.NJ 5üssün Süs.SunJU »m 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1958
  • K.OKA KEVES'İNJ RESıMuEKİ 3 AN A I NEDEN EMNlVET NORA SAMA EN ÇOK SEVOlĞıN İÇKıVi HAZ'Rl-ADıM.UNUTAAADıGıMI GÖRECErcSiN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1958
  • Bl Ne ile gideceğiz?Kâhya:Hayvanım yok ki eğerleyip sizi bindireyim.Öyle ise bizi bekleyen araba ile dolaşırız.Çiftliğin cümle kapısında araba bir kenarda bekliyordu,yaklaştılar.Şoför,oturmakla uzanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1958
  • Ati Taflanoğlu hazırladığı cümleyi söylemekten vazgeçti Çok sıksın dedi.haydi gidelim,Fahire Jale'ye gelmiştir.Bekletmiyelim,çabuk ol.Çok şıksın.Yaka ve etekleri şeritli grijabetatay,bej paııtalonu,kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1958
  • BONCUK ^îm»«lsNEr İM ydrz:TAKIŞ Vt TAK/S raP^ı T&tcıo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1958
  • ALLAHUKALİBEY S^KIN üNuTMA.GE.ÇEN SEFERKİ MEKTUPLAR 3İBİ BÜTÜN GÜN ANıNOA DOLAŞTI RA \A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • Atina'da gazeteler ÇIKMAYACAK ATİNA,A.A.Bundan bir müddet önce basın teknisyenlerinin giriştikleri grev sırasında alınmış olan ücretlerin,işçi sendikaları tararından talep edilmesi neticesinde gazele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • DONANMAMIZ EGE'DE MANEVRA YAPACAK İZMİR.HUSUSÎ 24 parça gemiden müteşekkil donanmamıza mensup harb filomuz,manevralar yapmak üzere Ege denizine açılmıştır.Bu tatbikat esnasında donanmamız bazı Ege lim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • GALATA KÖPRÜSÜ 80 SANTİM ÇÖKTÜ t Baştarafı Birincide kaydırılacak ve direkt olarak yeni açılacak Beyazıt Eminönü yoluna bağlanacaktır.Karaköy meydanı da köprü ayak yerleri kafi olarak tesbit edildikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE Yurdunda nümayiş t Baştarajı Birincide kart ve afişler asmışlardır.Öğrencilerin nümayişi 4 saat devam etmiştir.Pankartlarda şu ibareler göze çarpmıştır:«Dertlerimizle kim meşgul olac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • BAYAR KABİL'E HAREKET ETTİ t Baştarafı Birincide 17 de Afganistan Başkentine varılacaktır.Bayarın Afganistan ziyareti 10 gün devam edecektir.Bayar ile Afgan kralı arasında iki memleket Hariciye Vekill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • PERE JA Tualetiniz için en üstün limon ve Lavand kolonyasıdırdaima PEREJA isteyiniz PE-RE-JA KOLONYASI alırken şişeyi açık değil,ambalajlı olarak isteyiniz.HALI ve RAD-YO ve bir çok sürprizleri* karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • İzalei Şüyu İle Satılık Arsalar Beşiktaş Ihlamurda 22.9.958 de saat 10 da Adliye Sarayı 9 cu Sulh Hukuk Mahkemesi saloununda 4 adet fevkalâde manzaralı arsa satılacaktır.Dosya No.958/9 49365)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • ANNA PEÇAROPULO BİÇKİ ve DİKİŞ YURDU Kayıdlar başladı.Pazardan maada her gün saat 10-18 e kadar BİÇKİ DİKİŞ NAKIŞ ÇİÇEK vesaire dersler özel metodlarla verilir.Beyoğlu Parmakkapı,İstiklâl caddesi Mis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • SAYIN HANIMFENDİLER!Sizleri pek sevindirecek olan Türkiye'nin ilk GÜZELLİK KLİNİĞİ)modern tesis ve cihaz-0jr iarile,mütehassıs doktorlarüe ve yetişkin elenanlarile diplomalı Fransız mütehassıs bayan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • istanbul Sanayi Odasından Spor ve Sergi Sarayında 1 Ekim 1958 tarihinde açılacak olan Millî Sanayi Sergisine sanayicilerimizin iştirakini ve mamullerini engeç 25 Eylül 1958 tarihine kadar adresi aşağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • MÜJDE-MÜJDE Metresi 39 Liraya elbiselik lâcivert yün Serj kumaş.İmâlat fiatından noksanına PERAKENDE SATIŞ Satış yeri:Çakmakçılar büyük yeni han üst kat No:44.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • büyük caz KONSERİ Sevilmiş Orkestralar geçit resminde 13/9/958 Cumartesi 16-20 arasında AÇIK HAVA TİYATROSUNDA Davetiyeler gişelerden 5 ve 3 lira mukabilinde alınır Tel:48 57 53 «Yeşilay Gençlik Şubes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • MâHiuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • HİCRÎ CUMA BUMÎ 1378 12 1374 Safer EYLÜL Ağustos 27 19 5 8 38 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 5.36 11.08 Öğle 12.11 5.44 ikindi 15.44 9.17 Akşanr ı 18.25 12.00 Yatsı 19.57 1.33 İmsak İM 9.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • USTA Ve İŞÇİ ARANIYOR General Elektrik TAO Ampul Fabrikasmda çalışmak üzere aşağıda yazılı evsafı haiz usta ve işçiler alınacaktır.Müracaatların,Topkapı,Davutpaşa Caddesi,Merkez binamıza yapılması ric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • Bakımsız cild sizi yaşınızdan büyük gösterir.9ledm Kremleri Cildinizi besler yumuşatır ve teravetinl muhafaza ettirir.Gece ve Gündüz Nesionun Vanishing ve Cold kremlerini kullanarak sizde cildinize da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • 1500 LİRASI PEŞİN ÜSTÜ 150 URA TAKSİTLE 2 Oda,Tuvalet,Duş ve Terastan Müteşekkil PLAJI İLE BERABER MÜSTAKİL DAİRELER Her oda iki kişilik bir karyola alır.Arzu eden.arzu ettiği zaman İstediği fiata sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • IRAK BÜYÜK ELÇİLİĞİNDEN İLAN OLUNUR Irak Ziraat Vekâletinde istihdam edilmek üzere Toprak ve Ziraî Kimya mütehassısları alınacaktır.Alâkadarların şartları öğrenmek üzere belgeleriyle birlikte Ankarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK MOBİLYALI ve telefonlu sat.Yazıhane.Mür:27 35 21 CAĞALOĞLUNUN en nadide yerinde,ikişer,üçer,dörder odalı,acele sat.Daireler.22 09 39 ÇEMBERL1TAŞ tramva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • FERN VILLE MEDITERRANEAN LINES OSLO 15 Eylûl'e doğru Limanımızda beklenen CORNEVILLE vapuru Doğru NeW-YORK,PHLADELPHIA,NORFOLK,NEWPORT NEWS,BALTİMORE ve BOSTON Limanlan için yolcu ve eşyayı ticariye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • SATILIK EUMİG markalı 8 milimetrelik film projeksiyon makinesi.Müracaat:Galata,Okçıunusa cad.80 Işık han No.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • DERS KİTAPLARININ FIATI DONDURULDU t Baştaraiı Birincide tamimle bildirilecektir.Arka kapaklarında perakende satış fiatları bulunan bu defterler hiç bir surette bu fiatın üstünde satılamıyacaktır.Bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • "Üsküdar,in Kaptanı hakkında açılan dâva sukut etti İZMİT,HUSUSÎ İzmit körfezinde vukua gelen «Üskü* dar» vapuru faciasının müsebbibi olan Üsküdar kaptanı kazada öldüğünden,Kocaeli savcılığı ademi tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • Paris'te 100 Cezayirli daha tevkif edildi PARİS,A.P.Başkentte tethişçilijji önlemek için faaliyete girişen Fransız polisi,Paris mıntakasında yeniden 100 kadar Cezairliyi tevkif etmiştir.Evvelki «ün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • MALÎ GÖRÜŞMELER müsbet gelişiyor t Baştarafı Birincide Polatkan,Amerikan yardımının Türkiyenin şimdiki bütün malî meselelerini karşılamıya yeterli olup olmadığını söylemekten içtinap etmiş ve bu husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • Pakistan ile Hindistan BİRER VİLÂYET MÜBADELE EDECEK YENİ DELHİ.T.H.A Pakistan Başvekili Firuz Han Nun ile Hindistan Başvekili Pandit Nehru arasında yapılan görüşmeler sonunda müşterek bir tebliğ neşr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • TUNCELİ'NDE İKİ aşiret birbirine girdi ELÂZIĞ,HUSUSÎ Tunceli vilâyeti Peri nahiyesine bağlı Kızılcık köyünde Lolan aşireti ile Alan aşiretleri arasında arazi dâvası yüzünden bir kavga çıkmıştır.Lolan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • LÜBNAN'DA HİC BİR GAZETECİ HAPSE MAHKÛM OLMAMIŞ t Baştarafı Birificide la "Lübnanda 100 kadar gazete ve mecmua neşredilir.Bunların çoğu hükümet aleyhtarıdır.Fakat şimdiye kadar Lühnnn'lı hiçbir gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1958
  • KIBRIS TÜRKLERİ işbirliğine faraftar t Baştarajı Birincide adanın idaresinde mesuliyet almağa davet eylemiş bulunmaktadır,iste bu amiller bizi bu plânı tatbikatta desteklemeye sevketmiştir.İngiltere h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.09.1958
  • PROFESYONEL LİG PUAN DURUMU Takımlar O G B M A Y F Beşiktaş 3 3-10 3 6 Karagümrük 2 2-5 14 Istanbulspor 11-2 0 2 Fenerbahça 11-5 12 Adalet 2 1—13 3 2 Kasımpaşa 3 1 2 7 8 2 Beykoz 2—11131 Galatasaray 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.09.1958
  • MERKEZ CEZA Heyetinin kararı:özcan'a 1 ihtar,Necmiye iki ay müsabaka boykotu ANKARA,Veli Necdet Arığdan:Merkez Ceza Heyeti dün Akif Tunçel'in başkanlığuıda top lanarak Özcan,Necmi ve Galatasaraylı üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.09.1958
  • BİR BULGAR GAZETESİ Kaplanla alay ediyor Merkez Komünist Partisi Organı,şampiyonumuz için ağır bir makale neşretti Necmi TANYOLAÇ SOFYA'DAN BİLDİRİYOR:Bulgar Merkez Komünist Partisinin Türkçe olarak y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.09.1958
  • m Hİ.L,İlli.kedi sahadan geçiyor.Kaleci Bülent eli belinde,davetsiz misafiri seyrediyor.[SAMİ ÖNEMLİ] İSTE KEDİ GEÇİYOR Üİr ara balıaya tlrlavau oyunu durdurdu.Herkes kendisiyle alâkadardı.İs-Sahadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.09.1958
  • Özcan Balkan Karması Namze Bulgar spor otoriteleri kalecimizin Baera'dan iyi olduğu kanaatinde NECMt TANYOLAÇ SOFYA'DAN BİLDİRİYOR 1 mağlûbiyetimizle biten Türkiye Bulgaristan milli maçının akisleri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.09.1958
  • İSTANBULSPOR KARAGÜMRÜk MAÇI YARIN KaragümrUk Istanbulspor takımları yarın oynayacakları maça hazırlanmışlardır.İki takım da dün aksam kampa girmişlerdir Müsabakayı İzmir bölgesi hakemlerinden Hakkı G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.09.1958
  • Çek maçı 18 Arahkta Çekoslovakya futbol federasyonundan,federasyonumuza dün gelen bir telgraf üzerine,evvelce 16 aralıkta oynanması icab eden millî maçın tarihi 18 aralığa alınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.09.1958
  • Voleybolde 12 nci olduk PRAG,HUSUSÎ Avrupa voleybol şampiyonasınaakl son maçını dün Tunus'la yapan Türk milli voleybol takımı bu müsabakayı,setleri 15-5)15-11)15-12)alarak 3-0 kazanmıştır.Tüsjkiye bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.09.1958
  • F.Bahçe bu akşam Ankaraya gidiyor İki karşılaşma yapmak üzere Fenerbahçe profesyonel takımı bu akgam trenle Ankaraya gidecektir.Sar Lacivertliler yarın Demirspor,p:zar günü de Hacettepe ile oynayacai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.09.1958
  • «¦»mumıı.nıııır;7ı ıııı.IIM» 71-ffltOTOOgjlC^l".BEŞİKTAŞ K.PAŞA'Yi DÜN 5-2 MAGLOB ETTİ Açık farkla yenilmelerine rağmen enerjik Lâcivert-Beyazlılar ezilmediler [SAMİ ÖNEMLİ] Birinci devrenin bitmesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor