Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.09.1958
  • Menderes inönü'ye tekrar cevap verdi "ihtilâl tahrikçiliği inönü'nün politika mesnedi olmuştuı,[Foto:İFA] BAŞVEKİL MENDERES,BURSADA İNŞASINA BAŞLANAN YENİ ÇARŞININ TEMELİNE İLK HARCI KOYARKEN.Bursa ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1958
  • ERGÜN YEN İR NAY Mjl)y^)^g*ByaMamBBy!TO Irz düşmanı bir ihtiyar baldızının kızını satmak için ikinci defa kaçırmaya çalışırken bıçak ve taşla öldürüldü ŞEHRİMİZDE seri hâlinde işlenen cinayetlere bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1958
  • 27 cinayet oldu 32 KİŞİ ÖLDÜ Öldürülen 32 kişinin 22 si erkek,7 si kadın,3 ü de çocuk [HASAN N.PULUR] I YILBAŞINDAN düne 1 kadar şehrimizde bu-i gün yeni bir cinayet 1 olmadığı takdirde 27 ci-nayet iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1958
  • izmir'in Kurtuluş Bayramına partiler iştirak edemiyecek İZMİR,HUSUSÎ İzmir'in düşman istilâsından kurtuluşunun 36 ncı yıldönümü bugün törenle kutlanacaktır.Kurtuluş bayramına iştirak etmek üzere Donan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1958
  • Dev Lir balon UÇURULDU NEW BRİGTON,A.P.Fezadaki kozmik ışınların esrarını çözmeğe yardım edecek bir dev balon uçurulmuştur.Balon özel surette yapılmış üzeri kurşun kaplı bir gamma teleskobu ile mücehh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1958
  • FRANSIZLAR 89 milliyetçiyi öldürdü CEZAİR,A.P.Fransız birlikleri 89 Cezairli milliyetçiyi öldürmüşlerdir.Fransızlar,Corneille mevkiinin takriben 12 kilometre güneybatısında cereyan eden bu harekâtta k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1958
  • ZENCİ TALEBELER beyaz okullarına kabul edilmiyor VIHGINIA,AA.Federal hâkim,14 zenci öğrencinin Alexandria'dakl beyaz okuluna derhal alınmaları hususunda karara varmayı reddetmiştir.Hâkim,bu 14 zencini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1958
  • Yeni Maarif MÜDÜRÜ Yeni Maarif Müdürü Ali Teoman dün vazifesine başlamıştır.Müdürlükte bir basın bürosu kurulacağını açıklıyan Ali Teoman,18'i bulan müdür muavinleri sayısının azaltılması ihtimalinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1958
  • inönü "C.H.P.hesabını yüz ahi ile ver di "diyor C.H.P.nin 35 inci yıldönümü dolayısıyle yayınladığı makalede İnönü,siyasî fırtınanın geçici olduğunu belirtti C.H.P.bugün 35 inci kuruluş yılına basmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1958
  • ithalâtçılara ödedikleri primler iade ediliyor Türk parası kıymetini koruma hakkında 15 sayılı kararın muvakkat üçüncü maddesi mucibince,4 ağustos 1958 tarihinden önce dövizleri satılmış veya Türk lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1958
  • MALİYE Vekili dün Amerika'ya GİTTİ Maliye Vekili,iktisadî ve malî mevzularda görüşmeler yapacağını söyledi MALİYE Vekili Hasan Polatkan,dün sabah uçakla Amerika'ya hareket etmiştir.Maliye Vekili,Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1958
  • ANNE SÜTÜNE EN M1N MAMA TAM YAĞSIZ YARIM YAĞLI TAM YAĞLI UUTGOZ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1958
  • 1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK EŞYA ELE GEÇTİ Gümrük Muhafaza Müfettişleri 1 milyon liralık bir kaçakçılık hâdisesini meydana çıkarmışlardır.Abdüllâtif Büyükcan isimli bir gümrük komisyoncusu,İbrahim G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1958
  • t\mm.âm [MİLLİYET] Arama tarama gemisi 4 sene evvel Dumlupınar'ın battığı yerde DUMLUPINAR ARILIYOR Balık denizalhnın yeri lesbil edildi bugün dalgıçlar iniş yapacaklar ÇANAKKALE,HUSUSÎ Nara Burnu önl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1958
  • İZMİR D.P.İL KONGRESİ 21 Eylül'e kaldı İZMİR,HUSUSÎ Şehrimiz ve Manisa'da üç senedenberi yapılamayan ve* son aylar içinde üç defa tehir edilen D.P.İl Kongresi bu defa İzmirde 21 Eylüle,Manisa'da 28 Ey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1958
  • Uyurken patronunun boğazını kesmek istedi SİVAS,HUSUSÎ Fazıl adında bir işçi,ücret İhtilâfı yüzünden yanında çalıştığı patronu Hüseyin Erciyes'l harmanında uyurken gırtlağından boğazlamak suretiyle öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1958
  • B.B.NİŞANLANDI1 Brigitte Bardot ile gitarcı Sacha Distel'in nişanlandıkları açıklanmıştır.Nişan töreni,Bardot'nun «Mamadragııe adlı villâsında son derece gizli olarak yapılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • GÜNÜN TIBBÎ BAHİSLERİ SİNEK MÜCADELESİ Sıtmanın sivri sinekler aracılığı ile.yayıldığı bilindiğinden,sıtma mücadelesi,her peyden evvelsivri sinek mücadelesi demektir.Elbetteki.sivri sineğin sıtmaya se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • FUARI ZİYARET İÇİN SON FIRSAT TURİST» Sevahat Şirketinin Ifettfptatlti "İZMİR GEZİSİ.Fiatları:IS S ilâ 430 T L M/V GİRESUN İLE Üc Gtin.Dört Gece.Yemek İkamet Dahil Fuar sonu satışlarından faydalanma i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • Haz,Uyan:Dr.KECEP DOKSAT KEMİK KIRIKLARI—KABURGA KIRIKLARI Kaburga kemikleri,küt dü,me sonucu JgJ,uan içenve nüfuz dile» Wir.L^SS d.b^l* de kırılabilirler.Kursunun ki' Kirıklar yapabilir Kaburga ^'r^e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • iııel Sahibi.ERCÜMENT KARACAN Ya?işlerini fiilen idare ed*n mesul müdür abdİ ipekçi Bnsıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • HİCRÎ 1378 Safcr 24 SALI 9 EYLÜL 19 5 8 12.12 13.47 18.30 20.04 3.52 Rl'\fl 1374 Afattos vakit vasati ezani 11.01 5.40 un 12.00 1.34 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • HU,lllllllltlUi.il İSTA N BU L 7.27 Açılış ve program 7.3(1 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılaı 8.30 Aylen ve İlham Gençeı 8.45 Türküler ve oyun havaları 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve prog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • OĞLAK BURCU T» [22 Aralık 20 Ocak] Arzularınızı yerine getirebileceğiniz bir günde-KOVA BURCU T2I Ocak 19 Şubat] Yorgun,fakat zevkli bir gündesiniz.Gece dahada ralli geçecek.BALIK BURCU 120 Şubat 20 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • BULMACA 8 9 10 II 12 1 Tanrıyı şahit tutarak bir şeyi bağışlamak.2 t Sonraki;Şairler.Kökünde şe-f\kerli bir tad bu-lunan ve şerbeti de yapılan bir ne-bat.Pire itte bu da yiğitte bulunurmuş.4 Haber C g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • BOSSA T.A.O.İstanbul Bürosu,sipariş kaydetmeğe başladığını sayın istanbul Manifatura Tüccarlarına arzeder.Müracaat:Sultanhamam,Aşirefendi Cad.Gürün Han Kat 6 No.606 Telefon:27.28.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • Edirnekapı caddesinin surdan çıkışı değiştirildi Aksaray'daki Valde Camiinin önü Vakıflar İdaresince 36 bin lira sarfı ile tanzim olıınacakatır Edirnekapı caddesinin surdan çıkış yeri değiştirilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • Sarıyer cinayetinin duruşması başladı «Coşkun motoru kaptanı Salih Bostan'ı Sarıyerde başını tasla ezmek suretiyle öldüren shak Kayhan'ın duruşmasına dün İkinci Ağırceza Mahkemesinde başlanmıştır.İddd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • Dolmuş motörleri gelecek ay seferden kaldırılacak Limnn Reisliği,İstanbul limanına kayıtlı deniz vasıtalarının senelik kontroluna devam etmektedir.Bu kontı-ollar esnasında durumlarının sefere mâni old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • Ağlara takılan Rus gemisi kurtarıldı Evvelki gece BoAazdaki ağlara takılan Rus gemisi,tahlisiye yardımiyle kurtarılmış ve dün Boğazdan çıkmıştır.Geminin ağlarda husule getirdiği arızanın tamirine başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • jt* ÇEKft-f»4h,TÜRKİYE BANKAS!paranızın.istikbalinizin emniyeti EKİMDE 10 APARTMAN DAİRESİ mıııı ıınrıı» ıııııımr ¦i'iiHiıııımiMMiıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • TEŞVİKİYE CİNAYETİ faili ifadesini değiştirdi Dün tevkif edilen kaatil,öldürdüğü sevgilisi için,"Sabahat bıçakla üzerime hücum etti,dedi Teşvikiye'de Ihlamur caddesindeki Mine apartmanında kıskançlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • KROŞE yünlerimiz satışa arzedilmıştir Harbiye Cumhuriyet Cad.315/A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • BELEDİYE MECLİSİ AYGÜN'E BİR VEKİL SECECil İ.E.T.T.İDARESİNİN TARİFE VE GARAJ ÇALIŞMALARINI TETKİK EDECEK YABANCI BİR MÜTEHASSIS GETİRİLECEK Belediye Meclisi 15 Eylülde fevkalâde bir toplantı yapacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • Hemşire Okulu mensupları yurt gezisine çıkıyor Kızılay hemşire okulu müdürü ve İki talim öğretmeni,son sınıftan 4!talebenin iştirakiyle bugün yurtta bir tetkik ve propaganda seyahatine çıkacaktır.Prop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • f SİNEMALAR v_BEYOĞLU ALKAZAR Tel;44 25 62)i 1 Ordulaı Çarpışırken Rossano Brazzi Türkçe.2 Kore Fedaileri John Jüerek Ing.ATLAS Tel:440833)Aksamları:illüzyonist Zati Sungur temsilleri.EL H AMR A tel;4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • Kızılay'ın otomobil piyangosu bugün çekiliyor Devlet malzeme ofisinde Kızılay'a devredilen 40 muhtelif otomobile alt 100 bin biletin çekilişi bugün Ankara'da Sarar ilkokulunda yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • Şehiriçi Nakliyat Direktörleri geldi Milletlerarası şehir içi nakliyatı birliğine mensup direktörler şehrimize gelmiş bulunmaktadırlar.Delegeler şehrimizde ilgililerle temas ederek şehir içi taşıt kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • Hilton'da oda fiatları yeniden yükseltildi Doların 9 liradan muamele görmesi kararından sonra Hilton oteli de oda fiatlarına yüzde 70 zam yapmıştır.t ıı id a ıı böyle dışardan gelecek olan yabancılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • Din adamları için sağiık kursu açıldı Halk Sağlığı Eğitimi Konusunda,«Din adamları» ndan faydalanılması kararının tatbikine başlanmıştır.Bu maksatla,dün Taksim Verem Savaş Derneğinde din adamları için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • VALİ Etlıenı Yetkiner dün Silivriye giderek halkın dileklerini tesbit etmiştir.Vali,kazadaki ziraat maarif ve nafia hizmetleri hakkında da ilgililerden izahat almıştır.DENİZCİLİK Bankası •odacıları se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • SÜT MESELESİ YENİ BİR ÇIKMAZA GİRDİ SEYYAR SÜTÇÜLER BİR KOOPERATİF KURMAK ÜZERE VEKÂLETE MÜRACAAT ETTİLER Istanbulun süt meselesi yeni bir çıkmaza girmiştir.Bu mevzu ile alâkalı olarak 5u iddialar ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • Denizcilik lankası,jitotör aielyesi kurmak istiyor Denizcilik Bankası tarafından memleketimizde ilk defa kurulacak olan «Motor Atelyesi» için teşebbüse geçilmiştir.Kurulacak olan atelyenin bütün malze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • Tünel kayışı için döviz transfer edilecek İ.E.T.T.İdaresi Umum Müdürü Kâmran Görgün,Tünelin,mevcut kayışlarla 5-6 ay daha çalışabileceği ve bir ay içinde yedek kayış sipariş edil-mediği takdirde sefer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • Tatbikî Fizik Araştırma Enstitüsü kuruldu İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesin» bağlı olarak bir tatbiki fizik araştırma merkezi kurulmuştur Fizik ilmini teknik hayata tatbik etmek,ilmî ve tatbiki ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1958
  • I YİNE ÇARŞAF İ ARŞAF hakkındaki yazım bâzı okuyucuğ Vv larımı kırmış.Aldığım bir telgrafta ve iki mektupta bu infiale şahit oldum.Kırılma-yanlarm,hattâ yazımda kendi görüşlerinin iyi i kötü bir ifade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.09.1958
  • EYLÜL 1958* MİLLİYET SAYFA:3 Venedik Festivalinden Notlar:Amerika "Âlİaha Adanan toprak,için güzel bir gala gecesi yaptı Erskine Caldweirin romanından adapte edilen kordelada,orijinal eserin aksine,ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.09.1958
  • SEMİN ÇAt-iŞTi BiL-E NlN Bu TİNE SEN OuAMAZS BUNLARA KABİLİ-VETSİZ" OLUŞU VOL AÇTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1958
  • K1D İOSE SALKAiS,Röö ÜBgD A!INUARlMlZ ÇALAM ^leSiZL^Ri TAKİP» EDECEĞİZ PATftON.At2Ae-AOAKl SAN.BEN D: ı_A!ırM TASl-A OOt_u MECSEVı Oı_PuGursıu OSRENiE'.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1958
  • mımmmmâmmmim BELı W VıNE KALiNi_AŞAAiŞ.f/VVASAOA GİTME".Lİ-IOO LİRA LİZlvv İSKAMBİLLERİ HAVAVA SAVuRuRSuNNN y SONRA EĞİLİP TEKER EKER.TOPuARSıN ÇENEM.TUTULSA DA KOMUŞ/AASAyO/M.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1958
  • Jockeu 84 VELOf 77 a DOLMA KALEMLERİ PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR Ucuz ve Garantilidir.Pompa tertibatlıdır.OKULDA,İŞİNİZDE kullanacağınız en pratik dolma kalemdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1958
  • Kiralık Fabrika Binası Aranıyor Sanayi bölgesi dahilinde elektrik ve suyu olan 2000 M2 büyüklüğünde bir bina aranmaktadır.Müracaat:44 83 27 44 06 48046)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1958
  • in 1958 yılı ikramiyelerinin 5 inci çekilişinde 2 İstanbul'un en güzel yerlerinden Göztepe'de yeni inşa ettirilen modern apartmanın bir dairesini Zengin para ikramiyelerini Kazanabilmek için en az 150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1958
  • Oyun seven çocuğun sıhhati yerinle âemektir.Çocuğunuzun neş'eli,sıhhatli,hareketli olması için ona en besleyici gıdadan bol bol yediliniz.sofranızdau Piyale'yi eksik etmeyiniz.Piyale lezzetlidir.Piyal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1958
  • |llllllimimill!mmmiimmmimmi!MlMmmıııııımıım!immuımımımmıı ^ PULLARI EN İYİ |f MUHAFAZA ŞEKLİ L Pul biriktirmeye yeni başlayan bir çok oku.yutumuz pulların en iyi muhafaza şeklini sor-%rft maktadırlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1958
  • ANKARA GECELERİ Jale'nin evinden çıktığı zaman kulaklarında hu sö/çınlıyor,bu söz,şakaklarında nefis bir güftenin enle;bir bestesi gibi İhtizaz ediyordu:Arlık senden ayrılamam.Kendini bu kadaı canlı,D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1958
  • Bir Hava güzel.İsterseniz çardağın allında oturalım,isterseniz içeri girelim.Raşid bey:Çardağın altı iyi.Kâhya,Arnavuta:İslâm çavuş!İçeriden iskemle getir.Arnavut tüfengi yıkık bir duvarın köşesine da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.09.1958
  • «8S*« D*V' tfl 2 V ef n ft»v de fex, tyi4 ,qoÂ&tA,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1958
  • IOKUZ AYDA 27 ÜNAYET OLDU 32 KİŞİ ÖLDÜ t Baştarafı Birincide 1 cinsi aızıı.cinsi sapıklık,tarla 8 İhtilâfı ve kaatilin ûnl cinnet *e-i tirmesi sonunda işlenmiştir.Bir g kaatil de karısına tecavüz eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1958
  • *'J3IR İŞÇİ ELEKTRİK ûmeiereyanına kapıldı SİVAS,HUSUSİ Belediye otelinde kalorifer p olarak çalışan Yukarı Ada köıden Ömer Bilge,kalorifer daire-1p çalışırken elektrik cereyanına ""^^ılarak ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1958
  • JGİLİZ BALIKÇILARI 'DAL ET DİVÂNINA İÜRACAAT EDİYOR »1 y* LONDRA,AAindeingiliz Armatörleri Balıkçı Gemileri derasyonu,İzlanda ile olan anlaşmazın La Haye Milletlerarası Adalet Dijj-tına arzedilmesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1958
  • İnönü "CHP hesabını yüz akı ile verdi,diyor ı-t Baştarafı Birincide lY fe yarınki iktidar zamanının istckle-•no cevap verebilecek mesuliyet duy* altındadır.Ve bugünkü siyasi UT It'ınaları gelip geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1958
  • çusu yeniden dövmeye başladı jMilliyetçiler yedi Mig 17 düşürdüler.Kızıllar Amerikan {gemilerinin refakatindeki bir gemiyi hatırdılar r.I LONDRA,A.Pn Kemoy adalarını bombardımana bir müddettenberi ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1958
  • IBK BİR KIZI KURTARDİ IRÜÇHAN ÜNVERI Limanımızda bulunan Amerikan filosuna bağlı Monrovla isimli gemi mürettebatından Davla Edmond adında bir er,evvelki akşam Üsküdar vapurundan denize düşen Pakize ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1958
  • İZMİR'İN KURTULUŞ Bayramına partiler iştirak edemiyecek t Baştarajı Birivcide yası parti temsilcilerinin geçişini yasak etmiştir.Zafer alayları evveldenberi partiler arasında kuvvet gösterilerine vesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1958
  • AMERİKANIN atom denemeleri TAMAMLANDI WASHİGTON.A.Pt.ı.ı:Atom Enerjisi Komisyonu dün Birleşik Amerikanın Pasifik Okyanusunda giriştiği T958-Nükiear silâh denemeleri serisini tamamladığını ilân etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1958
  • TESİSLERİNİN VIL DÖNÜMLERİ MÜNASEBETİYLE BEYAZI D-ATİK ALİ-FATİH-AJANSLARIMIZDA 30 eylüle kadar hesap açtıranlara cazip hâtıralar takdim edilecektir AKSARAY D O Ğ U B A N K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1958
  • r CİLDİNİZİN SIHHATİNİ TAZELİĞİNİ GÜZELLİĞİNİ RENGİNİ YUMUŞAKLIĞIN!SİZE TEMİN EDEN YEGÂNE MÜSTAHZAR {Pertev-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1958
  • T L A S SİNEMASINDA Bu akşamdan itibaren Her aksam saat 21.15 ZATİ SUNGUR Yeni hünerleriyle seanslarına başlıyorilâveten KARA KEDİLER Modern Komikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1958
  • DİKKAT Kartal Lâstik ve Ayakkabı Fabrikasının imâl ettiği,yüzü en iyi videladan tabanı lâstikten mâmûl ayakkabıları tekrar piyasaya çıkarılmıştır.TOPTAN FİATI:39 44 No.31.50 TOPTAN SATIŞ YERİ:A.Ağca,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1958
  • ACELE Cimento'lu Badana İhzaratcısı Aranıyor Tekliflerin BATİGNOLLES İNŞAAT ŞİRKETİ P.K.630 İZMİR Adresine yazılması rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ T Et E FON 27 ta 10 SATILIK EMLAK 4» HOS'lriNCl çarşısında,bol müşitrili,telefonlu bakkaliye,devren sat 55 13 69.0 KÜÇÜKPAZAR Mutasarrıf Sok.4 sayıda,17 oda,6 sayıda 3 oda,8 sayıda 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1958
  • Maliye Vekili dün Amerika'ya gitti ğ Baştnrofı Birincide «Bu ziyaretimde selâhiyetli makamlar ile memleketimizi ilgilendiren mnlî ve iktisadî mevzularda temaslarda bulunacağım.Bu arada âzası bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1958
  • Bir uçak Atlantik'i 3 saat 47 dakikada geçti IX)NDRA,A.P.Amerika'nın geliştirdiği en son model jet yolcu uçağı,Boeinp 707 Atlantik Okyanusunu saat 47 dakikada aşmış ve yolcu uçaklarına alt eski rekoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1958
  • Menderes Inönüy e tekrar cevap verdi t Baştarajı Birincide nıüşahadc ve kanaatler hir kere daha teeyyüd etmiş uluyor.13u mühim noktayı şimdilik umumî efkâr önünde sadece kaydetmekle iktifa ediyorum.BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.09.1958
  • BU HAFTANIN İKİ MAÇI TEHİR EDİLDİ Fenerbahçe Beykoz,Adalet B.Spor karşılaşmaları yapılmıyacak.Beşiktaş yarın K.Paşa ile,G.Saray ia bugün İzmir'de Altay'la oynuyor DÜN akşam Bölge binasında mutad topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.09.1958
  • HARRY:27 defa rekor kırmış olan Gunder Hagg «Bu fırtına her göründüğü pistte rekor kıracaktır» demişti ORHAN TÜREL STOCKHOLM stadyomu çok sprinterler gördü.Ama böylesin!değil.Bu sarışın fırtma,sanki r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.09.1958
  • Türkiye Güreş lig şampiyonası Türkiye Güreş lig maçlarına ocak ayında başlanacaktır.Federasyonun son aldığı karara göre,İstanbul,Ankara ve İzmir lig şampiyonları diğer Bölgelerin grup birlncileriyle k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.09.1958
  • "Anadolu,taraftarları teessür ve infial içinde Dün Anadolu kulübü taraftarlarından gazetemize 350 imzalı bir telgraf gelmiştir.Telgrafta Hasköy maçının yarıda kalmasından üzüntü duyulduğu ifâde edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.09.1958
  • Genç Millî Takım dün Sofya'ya gitti 1-0 lık mağlûbİYetin ıevanşı yann Vasilevski stadında oynanıyor Y ARIN Bulgaristan ile karşılaşacak genç millî takını namzetleri dün sabah saat 8.15 te trenle Sofya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.09.1958
  • Hasköy hükmen galip sayıldı Geçen Pazar günü Şeref Stadında Hasköy Anadolu arasında oynanan ve 3-2 Hasköy'ün galibiyetiyle devam ederken çıkan hâdise sebebiyle hakem tarafından tatil edilen Federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.09.1958
  • Kombine'ye rağbet yok Geçen hafta çıkmış bulunan kombine biletlerinin satışı 12 Eylül tarihine kadar devam edecektir.Hergün saat 12 ye kadar bölge binasında satılacağı ilân edilen kombine biletlere es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.09.1958
  • Uyguç'un Sofya'ya götürüf mey işi tenkid ediliyor Balkan Şampiyonasına Türkiye yürüyüş şampiyonu ve Ajan yardımcısı Ünal Uyguç'un Federasyon tarafından götürülmemesi spor çevrelerinde geniş akisler uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.09.1958
  • GÜL KUPASI,SOFYA'DAN SONRA YAPILACAK Hava muhalefeti sebebiyle tehir edilen Gül Kupası Atletizm Şampiyonası Balkan şampiyonasından sonraya bırakılmıştır.Ajanlık müsabakaların tarihini tesblt etmemişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.09.1958
  • taififiİiiIîii^^ [A.P.J MITPMFI I KURTARIYOR İngUterede evvelki gün oynanan maçta,Newcastle,Tottenlıam'ı mlIVIlklab ÜtrlL IVUniMnilUn 3.1 yenmiştir.Bu karşılaşmada,Ne\veastle'nin kalecisi birçok golle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.09.1958
  • Merkez Ceza Hey'eti dün de karar veremedi ANKARA,HUSUSÎ Dün toplanan Merkez Ceza Heyeti,kaleci Özcan ve Necmi'nin dosyalarını tetkik etmiştir.Bu iki futbolcunun tekemmül ettirilen evrakları 70 sahiıe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.09.1958
  • Dick 9 ay daha Galatasaray'da Galatasaray idare heyeti antrenör Dlck'in mukavelesini temmuz ayına kadar uzatmıştır.Mustafa Vaclt Yalmanın riyasetindeki dünkü toplantıya antrenör George Dick'de katılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.09.1958
  • HOUNDAYI 3-2 MAOLÛB ETTİK PRAG,HUSUSÎ Dün sabah Prag'da,Avrupa Şampiyonası klasmanı matlarında Türkiye Hollanda arasında yapılan milli voleybol maçını takımımız 3-2 kazanmıştır.Kuvvetli bir kadroya mâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.09.1958
  • Peşpeşe Yapılacak Belçika ve Romanya Maçları İçin 16 NAMZEDİN 151 BELLİ OLDU Beşiktaş'ın emektar kaptanı Recep ile Genç Millî Ergun da kadroda SELEKSİYON Komitesi tarafmdan bir müddettenberi millî tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.09.1958
  • Kim uykuda YIN Gündüz Kılıç Milllyet'te çıkan Anadoluda Spor)başlıklı yazılarınız arasında HATAY'dan bahsederken Herkes Uykuda)başlığını koymanız bizleri cidden üzdü.Yanılıyorsunuz Gündüz Bey,Hatay' d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.09.1958
  • "Türk güreşi büyük bir kriz geçiriyor" Milliyet'e verdiği beyanatta,Berksoy durumun,ancak çok âcil müdahalelerle kurtarabileceğini söyledi.GÜREŞ sporumuz büyük bir kriz geçirmektedir.Bu tehlikeli duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.09.1958
  • istanMspor Heybeliada ile birleşti j STANBULSPOR kulü-I bü,yüzme,yelken,I kürek branşlarında çalışan Heybeliada Spor Kulübü ile dün resmen birleşmiştir.Uzun seneler futbol kolunda faaliyet gösteren İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.09.1958
  • Beşiktaş Genç ilk defa "A,ya mağlûp oldu Beşiktaş profesyonel kadrosu dün antrenman maçında genç takımı 6-0 yenmiştir.Golleri Recep 2)Nazmi 2)Kaya 2)atmışlardır.Profesyonellerin kalesini Varol korumuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.09.1958
  • SON SÖZ Esfalc AYKAÇ Galatasaray Kulübü idare Heyetiuin son toplantılarında,futbol akımının ıslâhı ile alâkalı olarak alınan karan,Semih Türkdoğan'm şu sözleri hülâsa ediyor:«Son söz benimdir.Bu «CHEV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor