Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.09.1958
  • [A P 1 KATİLDEN SONRA Lofkose'(le.ir İnt-r'lliz Polisinin EOKA tedhişçileri tarafından arkadan vurulmasını w^i-müteakip ingilizler geniş çapta bir soruşturmaya girişmişlerdir.Resimde ifadeleri alınmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOYJ Zeytinburııu Kaymakamı tarafından çakmakla sol kaşı üzerinden ağır yaralanan garson Kaya Saktır,hâdisenin nasıl cereyan ettiğini anlatıyor.Zeyiinburmı Kaymakamı Bir garsonu Yaraladı Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1958
  • Adana'dan kalkan bir Amerikan uçağı kayboldu WİESBADEX,Almanya,A.P.Buradaki Amerikan karargâhı içinde 17 kişinin bulunduğu bir Amerikan nakliye uçağının kaybolduğunu açıklamıştır.C-130 Herkül tipinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1958
  • [MİLLİYET] 40 GECEKONDU YIKILDI Yen,den «««kondu inşasını men eden ı-ıı j kanunun neşrinden sonra inşa edilen gecekondular peyderpey yıktırılmaktadır.Dün de.Dolaoderedeki 40 gecekondu juktmlmiıtı*.„h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1958
  • İzmir'de şiddetli bir zelzele oldu İZMİR,HUSUSÎ İzmir ve civarı dün sabah saat 4.50 de şiddetle sarsılmıştır.Depremden herhangi bir hasar olmamıştır.Birçok kimseler uykularından uyanmışlar,telâşla sok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1958
  • GÜLEK'İN GÎRESUNDA KARŞILANIŞI HÂDİSELİOLDU Bütün yolları tutan polis halkı damıtmak için 45 dakika uğraştı-GİRESUN,NEDRET SELÇUKER BİLDİRİYOR CH.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek ve beraberindeki 10 mebu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1958
  • Kreziisiin başkenti Sard'ın I I "III J Amerikalı arkeologlar 26 asırlık şehri Salihli yolunda meydana çıkardılar.Harabelerde Bizansa ait parada ele geçti CAMBRİDGE,A.P.AMERİKAN arkeologları,Türkiye'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1958
  • [MİLLİYET] PA7ETEPİI CD CİTPCİ İstan,1|l Gazeteciler Cemiyeti ve Gazeteciler Sendikası tarafından Mecidiyeköy-UMltt I ElVİLLn al I Ldl de inşa ettirilen 147 evin anahtarları dün Başvekil Adnan Mendere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1958
  • Ayvansaray'da 3 depo ile 1 mescit yandı Ayvansaray'da dün sabah çıkrm bir yangın sonunda üç depo ve bir mescit yanrrjıştır.Yavedut caddesinde Behçet Hıfzı Örnekal'a ait 67 numaralı küsbe deposundan sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1958
  • [RUÇHAN ÜNVER DÜN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK KONGRESİNİ AKTEDEN TEKSİF FEDERASYONU BAŞKANI BAHİR E R S O Y.AÇIŞ KONUŞMASINI YAPARKEN TEKSİF KONGRESİNDE GREV HAKKI İSTENDİ Hükümetin işçi meselesini halledeceğini söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1958
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE TEKNİK OKUL MAÇKA YILDIZ)İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Giriş imtihanlarına hazırlama kursu 2.Devre 8 Eylülde Başlıyor Kayıdlar devam etmektedir.BİLGİ DERSHANESİ Cağaloğlu Başmusahip sok.9/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1958
  • Bâzı ithalâtçılar danışta ya gidiyor Kredi ile iş yapan firmalar son kararlar yüzünden iflâs durumuna düştüklerini iddia ediyorlar YENİ rejimle alâkalı olarak,alınan iktisadî kararlar yüzünden zor dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1958
  • Ordu'da 3 günden beri elektrikler yanmıyor ORDU,HUSUSÎ Elektrik santralindeki motorların arıza yapması yüzünden şehrimiz üç akşamdır karanlıkta bulunmaktadır.Arıza devam etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1958
  • Hakikat öyle değil,böyledir ANADOLU Ajansı tarafından gazetelerin ilân fiatlarına dair verilen haber ve belirtilen fikirler hakikatlere ve adalete tamamen aykırıdır.Çünkü:ETİ Resmî ilânlarla hususi il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1958
  • asına yeni bir darbe hazırlandı Çok satılan gazetelerin hususî ilân tarifelerinde indirme yapılacak Gazetelerin tevzi işleri de kontrol altına alınıyor Bu tedbirlerin memleketin fikir hayatını gelişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.09.1958
  • SİYASET DÜNYASINDA UZAK DOĞU UZAK Doğudaki tturum hâlâ muammalarla dnlulıtdur.Kızıl Çin Kemoy'u ele geçirmek için harekete geçecek mi?Man Tse Tung'nun hedefi nedir?Amerika Kemoy ve Matsu adalarını müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1958
  • MUHTEŞEM BALO Yeni inşa edilmiş Florya Batı sahili Marmaranm cenneti OTEL PALERMO'nun Muhteşem teraslarında 6 Eylül 1958 Cumartesi akşamı MEHTAP BALOSU verilecektir.Müşterilerimizin ikamet ve istiraha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1958
  • 10 ade 5 ade 10 ade 15 ade 30 ade 50 ade CEM'AN apartman dairesi 20.000 10.000 5.000 27500 1.000 ıra ıra ıra ira ira ZENGİN para İKRAMİYELERİ Hrsabımzdakı 150 liraların adedini çoğaltarak kazanma şans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1958
  • OĞLAK burcu [22 Aralık 20 Ocak)Bir söz vermişsiniz.B'iıgün pişmansınız.Birden dönmeyiniz.Hayal kırık lığı yaratacaksınız.ŞOVA BURCU [21 Ocnk 19 Şubat 1 Hayatınızda,ufak bir değişiklik olsun yapınız,si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1958
  • BULMA C A SOLDAN SAĞA:1 İstanbul'un eski isimlerinden bir tanesi.2 Tavır;İğreti verme;Yapma.3 Eskiden yazıyı kurutmak için kullanılan ince kum;Radyoda programları okuyan.4 Anıt;Lüzumlu yiyecek içecek.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1958
  • milimi MIHI İlli İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 f Karışık sabah müziği 8.00 Hağ berler 8.15 Şarkılar 8.30 Ha-fif şarkılar 8.45 Türküler ve oyun havaları 9.00 Kapanış.İ 12.27 Açılış ve program 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1958
  • I SİNEMALAR v_J BEYOĞLU A Mi AZ AR Tel:44 25 62)1 Ordıüaı Çarpışırken Rossano Brazzi Türkçe.2 Kore Fedaileri John Derek Ing.ATLAS Tel:440835)1 Yasak Bölge Richard VV'idnıark Renkli İng.Z Eğlenceler Ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1958
  • BADEM SIHHAT KAYNAĞIDIR F.ST*,kKAHVE ZEVKİ YALNIZ BEZELYE ÖBEKTEDİR Mamulü bakkallardan israrla.ISTEYtNİZ S Merkezi İki Kardeşler Hasırcılar Cad No 40 İstanbul Tel.22 04 69
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1958
  • Tarsus tamir için yedek parça bekliyor Denizcilik Bankasının hacı nakli için bir hususî firmaya kiraladığı Tarsus» vapuru 2 aydanberi tersanede beklemektedir."Tarsus» un tamir edilememesine sebep yede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1958
  • 4 yaşında bir kız araba altında ezildi Bakırköy'de Sümer mahallesinde oturan Mehmet Sönmez'in 4 yaşındaki kızı Türkân,yolun karşı tarafına geçerken arabacı Süleyman Selvi'nin idaresindeki at,arabasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1958
  • BeyoğEunda iki randevu evi daha basıldı Ahlâk Zabıtası memurları dün sabaha kargı Galatasaray ve Tak.slm'de iki randevu evi basmış,ve dfirt çifti suçüstü yakalamışlardır.Yakalanan kadınlar Hastahaneye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1958
  • İki ahlâksız 34 yaşında bir kadına tecavüz etti Kemerburgaz'da oturan Hüseyin ve Hayrullah adında iki kişi,evlerinin üzerinde oturan A.adında 34 yaşında bir kadının yatak odasına girmiş ve zorla ırzın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1958
  • SON FIRSAT İbrahim Alaettin Gövsa ve bir heyetin yazdığı beş ciltlik Türk Larousse'u «Resimli Yeni Lügat ve Ansiklopedi nin son bir küçük partisi daha satışa çıkarılmıştır.Takımı yüz yermiş beş lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1958
  • Reşat Ekrem Kocu'nun en büyük eseri İstanbul Ansiklopedisi Zengin metni,pek orijinal resimleri ve metin dışı bir resim ilâvesiyle DÖRDÜNCÜ FASİKÜLÜ ÇIKTI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1958
  • Hamidiye su tifo mikrobu y ÇEŞMELERDEN ALINAN SULARIN,YAPILAN TAHLİL NETİCESİNDE TEMİZ VE MİKROPSUZ OLDUĞU ANLAŞILDI Şişli semtindeki Hamidiye suyunda tifo mikrobu bulunmadığı anlaşılmıştır.Sağlık Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1958
  • YILDIZ KİNGİR ile Gazetemiz tertip heyetinden NAMIK MUTLUAY Nişanlandılar 1/9/958 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1958
  • Tezgâhtar Aranıyor Mensucat Fabrikası A.ğ.den Müracaat:Harbiye Cumhuriyet cad.315/A Fincancılar Rızapaşa Yokuşu Geçit Han 51/23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1958
  • TEŞEKKÜR 29/8/958 günü müessif kaza neticesinde kaybettiğimiz kızımız Gülseren Saraçerin cenazesinde bizzat.bulunmak,çelenk göndermek ve bilâhare ziyaretimize gelen,telgrafla taziyetlerini bildiren bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1958
  • 0 MİSAFİR olarak şehrimizde bulunan Federal Almanyanın Badgodesberg Belediye Reisi Hoft'man dün uçakla Almanyaya dönmüştür.BELEDİYE Emekli,Dul ve Yetimlerinin üç aylık maaşları ile ikramiyelerinin tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1958
  • VEFAT Karasi eşrafından Kars mutasarrıfı merhum Şerif pasa ahfadından,Zor mutasarrıfı Ahmnt Şükrü pasa mahdumu,Denizbank emekli kaptanlarından Yusuf Çavdaroğlu'nun agabeysi.Azade Çavdaroğlu h Aydın l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1958
  • Dinamitle balık avlayan iki balıkçı tevkif edildi Florya'da dinamitle balık avlarken yakalanan Canas Mikifaros ve Sami Altıntaş adında iki balıkçı dün Bakırköy Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan sorguları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1958
  • Aygün ve İ.E.T.T.Umum müdürü Ankaraya gitti Evvelki gün Başvekil Adnan Menderesle görüşen Belediye Reisi Keme Aygün,dün sabah,Ankara Valisi Dilâver Argımla birlikle uçakla Ankara' ya gitmiştir.İ.E.T.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1958
  • Kaatil sandalcının İFADESİ ALİNDİ Kandemir adliyeye getirilirken sıkı tertibat alındığından hiç bir hâdise olmadı Sandalına müşteri olarak binen Elif Gülcan adında bir kadınla üç çocuğu denizde boğara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1958
  • Dehsei ki,dehşet ki,dehsei!GIYABÎ dostum Aziz Kundumer'in son mektubunda ilk parça dehşet vericidir.Dikkatle,ibretle,hayretle okunmağa değer:«Dehşet ki Dehşet serlevhalı yazınızı okuduktan sonra Milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.09.1958
  • Yirmirıci^yüzyılın «Harp vefSulh"u\Çeviren:V.GÜLTEKİN TamfcmeHn,en ısadık,enğ güzel ftercümı s» GÜVEN YAYINEVİ Cağaloğlu yokuşu,Narlıbahçe S.No:11 İSTANBUL 825794
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1958
  • Bu çekilişe,hesabında-en az 300 lirası olanlar iştirak ederU% Her 100 j liraya bir kur'» numarası.APARTMA DAİRESİ ve 150.000 YAPI TC KREDİ BANKASI Lira para ikramiyes.Son para yatırma günü B&o 3 Eylül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1958
  • YARI YARIYA TENZİLÂTLI Satışlarımız devam ediyor!AVCILAR Sahil Mahallesi ANBARLI'da,DENİZE yaya olarak 3-5 dakika gibi kısa bir mesafede,etrafı meskûn arsalarımızın,METREKARESİ 1Q URADIR.ARSALAR:HERGÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1958
  • ONLAR KAZANDI SİZ DE KAZANABİLİRSİNİZ MİRBAHKın 30 AĞUSTOS 1958 ÇEKİLİŞİNDE Aylık Gelirli Hesaplarını Kazanan Talihliler inon Liralık Gruptan AYLIK GELİR Kazananlar:İZMİR ŞUBESİ 5097 No.lu Hesap 500 L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1958
  • İNŞAAT KREDİSİ hakkında Meclise TAKRİR VERİLDİ C.H.P.Ankara Mebusu Nuri Ciritoğlu dün Meclis Başkanlığına banka kredilerinin kesilmesiyle ilgili bir soru önergesi vermiştir.İmar ve İskân Vekili Medeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1958
  • Orta Doğu Haberler Ajansına göre üç kaçakçı öldü altı kişi de ağır şekilde yaralandı ŞAM,A.P.Resmî Orta Doğu Haberler Ajansı Türk Suriye hududunun Afrin kesiminde Salı günü Türk askerlerinin Suriyeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1958
  • POYRAZ FIRTINASI daha da şiddetleniyor Orta Avrupadan gelen soğuk hava dalgası sebebiyle şehrimizde sühunet dün 15 dereceye düşmüştür.Karadenizde de fırtına başladığından,Büyükderede 40 motor havanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1958
  • TARSUS'TA İKİ CESET paramparça bulundu TARSUS,HUSUSÎ Çırpıtlar köyünün Acıdere mevkiinde genç bir kadınla 2-3 yaşlarında bir çocuk cesedi bulunmuştur.Cesedler parça parça edilerek tanınmıyacak bir şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1958
  • Maarif Müdürü Taîbikî Güzel Sanatlar Okulu Müdürü oldu İstanbul Maarif Müdürü HayruIIah Örs,şehrimiz «Tatbikî Güzel Sanatlar Okulu» Müdürlüğüne tâyin edilmiştir.HayruIIah Örs'den boşalan Maarif Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1958
  • DİKKATİ ÇEKERİZ T0Ph»»ede Kılıçali caıniinin karsısına rastla-VIHHM I I yt.HVK.nit.yan kısımda lağımlar açıktan akmaktadır.Yukardaki resimde,bütün çıplaklığiyle görülen bu pis ve sağlığı tehdit eden m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1958
  • ÇALINAN EŞYALAR NALBURLARDA BULUNDU Hırsızlar ampulden başka trenlerdeki muslukları,kapı tokmaklarını ve vagonlar arasında elektrik irtibatını temin eden kabloların pirinç bağlarını da çalmaktadır.Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1958
  • NUK'CU JOHN Libi hastalandı ANKARA.HUSUSÎ Ağrı dağında Nuhun gemisini aramaktan eli boş dönen Amerikalı John Libi Ağır surette hastalanmıştır.Son derece halsiz ve zayıf düşmüş bulunan Amerikalı dağcıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1958
  • BİR OBÜS 11 çocuğu öldürdü VARÇOVA,A.A.Pozna yakınlarındaki Bilan kasabasında geçen dünya harbinden kalma bir merminin patlaması neticesi on bir çocuk parçalanarak ölmüştür.Diğer iki çocuk da yaralı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1958
  • Bir gazetenin mensupları topluca istifa etti Ankara'daki Yeni Gün gazetesinde sadece 1 foto muhabiri ile bir yazı işleri müdürü kaldı ANKARA,HUSUSÎ Şehrimizde münteşir Hür.P.organı «Yenigün gazetesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1958
  • Amerikalı bir pilot tek motorlu uçakla Atlantik'i aşacak NEW YORK,A.P.Eski Bahriye pilotlarından İÎ4 yaşındaki George Preston Williams,tek motorlu bir uçakla New York Roma arasını hiç yere inmeden geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1958
  • EKREM BARLAS 20 GÜN DAHA MEZUN ANKARA,HUSUSÎ Et ve Balık Kurumu Umum Müdürü Ekrem Barlas'm durumu halâ aydınlanamamıştır.İki buçuk ay evvel vazifesinden istifa eden Barlas bu isteği kabul edilmediği i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1958
  • İZLANDALILAR İNGİLİZ ELCİSİNİN EVİNİ TAŞLADILAR REYKJAVİK,İzlanda.A.P.Komünist temayüllü bir gazete İzlandanın İngiltere ile olan münasebetlerini kesmesini istemiştir.İzlandanın öteki gazeteleri de İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1958
  • FRANSİZ KABİNESİ YENİ ANAYASAYI DÜN TASVİP ETTİ PARİS,A.P.Fransız Kabinesi Beşinci Cumhuriyet için hazırlanmış olan yeni anayasa projesini tasdik etmiştir.Bu proje ay sonunda referandum suretiyle halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1958
  • İlli.III III BİR YAPRAK rt m ıifn^ı İ m m il ^d Damad Şerîi Paşa B ÂZI kötü haberler vardır ki insanda birdenbire haşa inen bir E tokmak tesiri yapar.Şerif Paşanın vefatı da bende bu tesiri yap-E ti.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1958
  • HAPİSHANEDE NİKÂH [RÜÇHAN ÜNVER] Sultanahmet Cezaevinde mevkut bulunan Nail Bnkırcı,12 seneden beri imam nikâhjylc evli bulunduğu Hayriye ile dün resmen ııikâhlanmıştır.Yeni evlilerin Meral adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1958
  • işletme Müdürlüğü kompartımanları karanlıktan kurtarmak için 130 bin ampul getirtildiğini söyledi [NECMİ ONUR] EKSPRES,posta,motorlu ve banliyö trenlerine musallat olan hırsızlar D D.Yolları 1.İşletme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1958
  • uıtuKSEL SER RÖPORTAJ:ABDİ İPEKÇİ Dünyanın en büyük gösterisi OGRETT m ŞAYET dünya,hakikaten Brüksel Sergisinde takdim edildiği gibi olsaydı,insanlar çok daha insani ve çok daha mesut bir hayat yaşaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.09.1958
  • BAZcTECtUER.GELOıGAÜ&A/EN &E(2X VE UV,üR.5.A/iUZ POZUNUZU AUK REfe »EY,2!41R'R/ofs^ M5E ALAMAZ,Bl* OÇ °«ALA KÖPÜRT' C E&H,AU1Ş.IK.TKÇ ONLAR.T=ENEaSA-'»0A«.eet LE«Â C'lC'lCA-N\KA&^ \LA-RiNÜA GÖRÜ" VE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1958
  • 1İİİİWİPİİİİİİ:II III 1 ttt:rr:mmâ *ss I 8*5* I Ifo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1958
  • VELİ LİMONATA SATA-CAkaaiŞ.BİR BARDAK İÇ DE CESARETı* ARTSIN 8'R BARDAK LİMONATA VER 75 KURUŞ DA GERİYE.BOZUKLUĞU/PARANIN ÜS-VOK.75 İ TÜNÜ ÇABUK NASIL VERE-VERMEVİ ÖĞ CEGIWL A REN MÜŞTERİLER PARANIN U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1958
  • 22 EYLÜLDEN İTİBAREN HAZIR ^EMEKLER EMRİNİZDEDİR DİZELER DOMATES MAMULLERİ KOMPOSTOLAR MÇR ve MARMELATLAR TURŞULAR ithal mali ASANSÖR ve RÖNTGEN CİHAZLARI Müracaat:Tel:44 12 57 44 84 91 92 OPTİK TİCAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1958
  • Bu kulu sayesinde J ğf\w^feh rahata kavuştum Bu kırmızı kutunun içindeki FAY Temizleme Tozu kir ve yağdan eser bırakmıyor.FAY mutlaka deneyi niz.temizlik işlerinize getireceği kolaylıktan istifade edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1958
  • AN Nezle oluyorum galiba.Jale farkına vardı mı?Dumandan,dedi,burası duman içinde.Uzun zamandır böyle yerlere geldiği yoktu:Dansetmek istiyorum.Unutmuş olmayayım?Cemil kalktı,Jaleyle piste gittiler.Jal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1958
  • Moiz:Vakitler hayır olsun Hacı efendi.Vakitler hayır olsun Moiz efendi.Musevi tüccar:Aman Hacı efendi,birader,şaşırdık.Kaldık.Hayır ola.Ne tarafa dönsek karsımıza bir duvar çıkıyor.Murad,sözün arkasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1958
  • I Batı cereyanlarının i bizdeki taklitleri j I PEYAMİ^SAFA E T^ İZDE kendi sanat tekâmülümüzden doğ-S İJ muş nazariye ve sistem yoksulluğunu E Batıdakilerin taklitleriyle doldurmağa E özenenler vardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.09.1958
  • Basına yeni bir darbe hazırlandı Baştarajı Birincide.Dikkati çeken bir cihet.de.memleketimizde matbuatın hususi ilân alan ve alamıyan gazeteler olmak üzere esas İtibari3'le ve fiilen ikiye bölünmüş bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1958
  • Teksif Kongresinde grev hakkı istendi f Başîarajı Birincide ÇALIŞMA VEKİLİ GELİYOR Tam bu sırada şehrimizde bulunan Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen salona girerek yerine oturmuştur.Raporun grevle ilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1958
  • UZAKDOĞU' DA tayfun harbe mâni oluyor LONDRA,AA.Fornıoza boğazında patlak veren tayfun.Kenıoy garnizonunun takviyesini İyice akamete uğratmıştır.Komüntstlerin de tayfun yüzünden taarruza gelemedikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1958
  • MÜNİR NURETTİN MAAŞINA ZAM YAPILMASINI İSTEDİ Konservatuar Türk Musikisi İcra Heyeti başkanı Münir Nurettin Selçuk,maaşının arttırılması için Belediyeye müracaat etmiştir.Münir Nurettin maaşının 1500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1958
  • BAYAR İZMİR NATO Karargâhını ziyaret etti İZMİR.HUSUSİ Reisicumhur Celâl Bayar.dün saat lfi.30 da beraberinde Vali,Belediye Reisi,İkinci Yuıdiçi Bölee Kumandanı olduğu halde şehre inerek.NATO Güney-do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1958
  • GÜLEK'İN GİRESUNDA karşılanışı hâdiseli oldu fy Baştarafı Birincine ve Savcı da seyretmislerse de herhangi bir müdahalede bulunmamışlardır.Gülek ve beraberindekiler saat 20.30 da Giresun'u terkedorken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1958
  • GELEN MEMNUN:IV I ET" P^ ET IV II GİDEN MEMNUN.OTO HAKİKAT'ten Çünki:OTO HAKİKAT müessesesi vasıtasile iş yapan en müşkülpesent müşterilerimiz dahi,Ciddiyet ve emniyet içinde yaptığımız çalışma karşıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1958
  • OTOKLAV SEMAVER KAZAN MAZOT TANKLARI FABRİKA TESİSLERİ Etüt Proje İmalât Bomovah Madeni Eşya Fabrikası Tel:21 12 3 47835)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1958
  • ÇINAR OTEL Bu gece fevkalâde sürprizlerle dolu İLK MARMARA MEHTAP BALOSUNU MÜJDELER.Davetiyeler Taksim Hudson Otomobil Acentesinden ve Çınar Otelinden temin edilebilir.Tel:48 15 45.Telefon:73 86 93 Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1958
  • İNHİSARLAR UNUN MÜDÜRLÜĞÜNDEN imtihanla müfettiş muavini alınacaktır.Hukuk,İktisat,Siyasal Bilgiler Fakülteleriyle Yüksek İktisat ve Ticaret Okulundan veya bunlara muadil Yabancı Memleket Fakülte veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1958
  • iş ve Meslek adamlarına mahsus Türk Amerikan Üniversiteliler Derneği Yeni Devre İngilizce Kursları 15 EYLÜL-11 ARALIK,1958 Saatler:16.30 17.30,17.30 18.30,18.30 19.30 Başlangıç,Orta ve ileri gruplar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1958
  • ATA KOLEJİ YATILI AİJi AULbJl GÜNDÜZLÜ İkinci eleme imtihanları için kayıd başlamıştır.Robert Kolej orta kısım kadrosu ile takviyeli ingilizce,her şubede 25 öğrenci Kızlar için ayrı pansiyon.Etiler Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1958
  • PORSELEN Avrupa 12 kişilik yemek takımlarımız satışa arzedilmiştir.Özkan Kardeşler Kolleküf Şirketi Tahtakale caddesi No.8 Aktar Han No.6 Tel:22 08 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1958
  • I rnn litnuL 1 ıı nr n n n I n bu NDE B R D FA ODO-RO-NO günün her saati ter kokusuna mani olur ODO-RO-NO sayesinde cazibenizi gölgeleyen,efrafınızdakileri rahatsız eden,şık roplarınızı solduran ve çü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1958
  • Başvekil Balıkesir'de 3 yeni tesis açacak İ Bastarajı Birincide Vekili Server Somuncııoğlu ile görüşmüştür.Başvekil 14.30 sıralarında Vilayetten ayrılmış onu takiben Fev7i Ucaner de Vilâyetten çıkmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1958
  • CAM TAKTIRILACAKTIR Şartnamesi Belediye Sarayı inşaatında görülebilir.47794)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1958
  • Kanuna uysun Kumaş Deri Çorap ÜTÜ DAMGALARI Tel:27 32 07 Öğüt 47641)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1958
  • OXFORD ENGLISH COURSE Size İngilizceyi kısa zamanda öğretir.Parasız broşürümüzü isteyiniz.OXFORD ENGLISH COURSE Atatürk Bulvarı 217 A Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1958
  • 1958 yılı ikramiyelerinin 5 inci çekilişinde 1 İstanbul'un en güzel yerlerinden Göztepe'de yeni inşa ettirilen modern apartmanın bir dairesini 2 Zengin para ikramiyelerini Kazanabilmek için en az 150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1958
  • EMEK SİNEMASI 20 Filmlik Aboneman biletleri 5 Eylül Cuma günü öğleden sonra satışa arzedilecektir.İsteklilerin mezkıîr tarihden itibaren her gün 17 ye kadar Müdüriyete müracaatları rica olunur.Emek Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1958
  • TEKNİK OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN YILDIZ)İstanbul Yıldız)Teknik Okulu ile Zonguldak Maden Teknik Okuluna 29 Eylülde başlıyacak giriş imtihanları ile.Devlet Lise imtihanını vermiş olanlar,Kadastro Meslek Okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1958
  • çünkü biliyor ki enerjisini muhafaza edebilmek için,sabahtan itibaren ona vitamin ve kalori veren,besleyici kıymeti yüksek bir gıdaya ihtiyacı vardır.Biliyor ki,her sabah,bol SANA sürülmüş ekmekle işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1958
  • KATILIK EMLAK 0 SATİLİK Köşk.Beylerbeyinin mu* etıa yerinde oünüm bahçe içindeki oşk satıliKtır.Mur:22 17 78 Halil £eıııal.0 SATILIK nan,Galaıada istimlâke alâkasız,küşebaşınüa,Mangaloğlu ianı satılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.09.1958
  • GEORGE DİCK KONUŞTU Antrenör bugün M.Vacit Yalmanla görüşerek hareket tarzını tesbît edecek HAKKINDA pek çok şey söylenen Galatasaray Antrenörü George Dick dün nihayet konuştu.Her halinden üzüntülü ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.09.1958
  • Kılıç,G.Saraydan başka kulüp çalıştırmam,dedi ANKARA,HUSUSÎ Sabık Galatasaray antrenörü Gündüz Kılıç,şehrimiz müessese kulüplerinden birinin kendisine yaptığı dolgun ücretli antrenörlük teklifini «Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.09.1958
  • MACAR BAGOLY antrenörlük istedi VİYANA,Hususî Muhabirimiz FRİTZ WERNER'den HALEN burada mülteci olarak bulunan Macar futbolcu antrenörü Bagoly,Türkiye'ye gitmek ve orada bir takımı çalıştırmak arzusun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.09.1958
  • Tayyar Hantal'ın lisansının iptali istendi Galatasaray genç takımında Uğur İsmi İle Istanbulspor'a karşı oynayan Tayyar Hantal'ın Boğaziçi kulübünde lisanslı futbolcu olduğu ve bu sebeple Boğaziçi'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.09.1958
  • Polonya Basketbol Maçı "20„ Aralık'ta Polonya ile yapacağımız basketbol milli maçının tarihi dün tesbit edilmiştir.Federasyonumuzla Polonya Federasyonu arasında varılan anlaşmaya göre millî maçın tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.09.1958
  • F.Bahçede yeni bir Amerika'lı Fenerbahçe basketbol şubesi Raymond ve zenci Jones'dan sonra yine bir Amerikalı basketbolcu Gleen'i kadrosuna almıştır.Amerika'da Vyoming Üniversitesi takımında oynayan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.09.1958
  • Son yüzücümüz dün elendi BUDAPEŞTE,HUSUSÎ Margarit adasında yapılmakta olan Avrupa yüzme,atlama ve sutopu şampiyonasına iştirak eden milli ekibimizin son elemanı da dün elenmiştir.100 metre sırtüstü y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.09.1958
  • Güreş temasları tehlikeye düştü Federasyon,Rusya karşılaşması için 4 Ekim'de ısrar ediyor.Anlaşmazlık,Roma seyahatine de tesir edecek.Amerikalılar güreşçilerimizi görmek istiyor ANKARA,VELİ NECDET ARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.09.1958
  • Beşiktaş bu hafta Bursa'ya gidecek Beşiktaş kulübü Bursadan maç teklifi almıştır.İdare heyeti bugün yapacağı toplantıda bu teklifi inoeliyecek ve uygun görürse Siyah-beyazlı takım bir karşılaşma yapma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.09.1958
  • Voleybolde 3-0 Rusya'ya mağlûp olduk PARDUBİCE,HUSUSÎ Dün aksam yapılan voleybol maçında takımımız Rusyaya 3 sette 15-4,15-7,15-8 mağlûb olmuştur.Oyuna sinirli başlayan voleybolcularımız tutuk bir oyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.09.1958
  • Güreş Federasyonu bölgeleri vazifeye davet etti Güreş Federasyonu Rus maçları ve İtalya seyahati hakkında bir tebliğ neşrederek Bölgeleri,kulüpleri,antrenör ve güreşçileri vazifeye davet etmiştir.Fede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.09.1958
  • Ankara9 da lig başlıyor Ankara lig maçları cumartesi günü,19 Mayıs Stadyomunda yapılacak merasimle başlıyacaktır.Haftanın programı şöyledir:C EYLÜL 1958 CUMARTESİ:Saat 14.45 Otoyıldırım Şekerspor.Hake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.09.1958
  • Beşiktaş Adalet maçı bugün Beşiktaş,ligdeki ikinci karşılaşmasını bugün Adalet ile yapacaktır.Şampiyonlukta iddia sahibi olan Beşiktaş'ın kırmızı-beyazlı takım karşısında alacağı netice için şimdiden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.09.1958
  • B.Millî Takımını B.Eken çalıştıracak B.Spor antrenörüne,İtalya ile oynıyacak Genç'leri hazırlama vazifesi de veriliyor B MİLLÎ TAKIM Antrenörlüğüne Beyoğluspor Kulübü Antrenörü Bülent Eken'in getirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.09.1958
  • Gençler maçını Beykoz kazandı Dün Mithatpaşa stadında oynanan genç takımlar lig maçında Beykoz Galatasarayı 1-0 mağlûp etmiştir.Oyunun golünü sağiç Erol atmıştır.Tarık Yamaç'ın idare ettiği müsabakayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.09.1958
  • YA 32 idecek ATLETİZM Federasyonu dün akşam Jerfi Fırath'nın riyasetinde yaptığı toplantı sonunda 19 21 Eylül tarihlerinde Sofya'da yapılacak Balkan Atletizm Şampiyonasma iştirak edecek takımımızı tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.09.1958
  • Galatasaray bir puan Beykoz'a kaptırdı:Takımın moral sarsıntısı devam ediyordu Taraftarlar Gündüz için tezahürat yaptılar Ahmet Bağatır ArAr)SEYİRCİ:16.736 Kişi.HÂSILAT:36.160 Lira.HAKEMLER:Cihat Ergû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.09.1958
  • Millî Takım Namzedlerin A.Akın ile Niyazi Sel seçiyor Seleksiyon Komitesi'nin,Ankara,iesbit edeceği liste,Apak'ın tasvibinden a s EYLÜL'de çalışmalara başlayacak IO rasyonu âzalarmdan Niyazi Sel ve Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.09.1958
  • Fikstür yeni bir şekil aldı Futbol federasyonu,lig maçları fikstürünü tekrar gözden geçirmiş ve yeni şekli ile dün açıklamıştır.Buna göre çift maçlar kaldırılmış ve müsabakalar haftanın beş gününe tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.09.1958
  • Atina turnuasmı Sirola kazandı ATİNA,TÜRKTEL Atina beynelmilel tenis turnuasının final karşılaşmasında Davidson'u 4/6,6/4,6/1,6/8,8/6 yenen Sirola kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor