Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.09.1958
  • Kıbrıs'ta 4 3 İngiliz Öldürüldü Yunanistan'da dün yapılan yarım saatlik grev,kilise çanlariyle başladı,bir papazın konuşması ile bitti LONDRA,MİLLİYET RADYO SERVİSİ KIBRIS'ta İngilizlerle Rumlar arasm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1958
  • 10 YILLIK KAATİL 10 yıl önce Çankırı'da karısı Sara Setbaşı bıçakla öldüren ve bugüne kadar kaçak dolaşan Osman Sctbaş,dün Taşkasap'ta cinayet masası polisleri tarafından yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1958
  • izmir incir piyasası dün 95 kuruştan açıldı İZMİR,HUSUSÎ F'iat üzerinde alıcı ve satıcılar anlaşamadığından yeni mahsul incir piyasası ancak dün açılabilmiştir.İncirin kilo fiatı 95 kuruştur.Mevcut 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1958
  • I İLHAN DEMİREL] Vinnin ifflNII^TIl İstanbul Propeller Kulübü aylık toplantısını dün saat 14 de Hilton'da yapmıştırliinilMn iVUnUOBU Toplantıda «şeref misafiri» olarak bulunan Sağlık Vekili Dr.Lütfü K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1958
  • Amerikan Elcisi Millî Savunma Vekili ile konuştu ANKARA,HUSUSİ Amerikan Büyükelçisi Flechter Warren dün saaf 16 da Milli Müdafaa Vekili Ethera Menderes'i ziyaret ederek kendisiyle uzun bir görüşme yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1958
  • 17 işçi Gülek'i dinlediği için işinden çıkarılmış CHP GENEL SEKRETERİ RUS HUDUDUNA KADAR GİTTİ VE YAĞMUR ALTINDA DENİZE GİRDİ HOPA,Hususî surette giden NEDRET SELÇUKER'den CH.P.Genel Sekreteri Kasım G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1958
  • EMLAK HATLARI DÜŞMEĞE BAŞLADI BANKALARIN KREDİLERİ KESMESİYLE GAYRİMENKUL FİATLARINDA GÖRÜLEN AZALMANIN YÜZDE 40 A YAKLAŞACAĞI SANILIYOR INECMİ ONUR] ŞEHRİMİZDE gayrimenkul fiatlan tedricen düşmeye ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1958
  • İTHALÂTÇILAR GÜMRÜKTEKİ MALLARINI ÇEKEMİYOR 3 misli artan kur farkı yüzünden zor duruma düsen ithalâtçılara 3 ay mehil verildi GÜMRÜKLERE mühim miktarda oto lâstiği gelmiştir.Bunların eski kur üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1958
  • INEDEN İSTİFALAR Kalafat'ın Hükümetten çekildiği açıklandı.Ağaoğlu'nun da istifa ettiği anlaşılıyor Sabık Devlet Vekillerinden Emin Kalafat "Hissedilen lüzum üzerine ayrılmak tabiî bir olaydır,açıklan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1958
  • Başvekil 5 vekille Konuşlu Vilâyet ve Park OteFde yapılan konuşmalar 6 saat sürdü BAŞVEKİL Adnan Menderes,dün saat 10 da Park Otel'de Dahiliye Vekili Dr.Nâmık Gedik ve Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1958
  • [RUÇHAN UNVER] YARBAY SABAHATTİN EVREN'İN NAŞI ENKAZ ALTINDAN ÇIKARTILDIKTAN SON-RA ASKERLER TARAFINDAN CANKURTARAN ARABASINA TAŞINIRKEN GÖRÜLÜYOR [ÖZDEMİR GÜRSOY] ŞEHİT YARBAY'IN EŞİ PAKİZE EVREN FEC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1958
  • GRAPHO-ENGLISH Dershanesinde,yeni başlayanlar,ortalar,ileriler için Türk ve ecnebi öğretmenler idaresinde sabah,öğle,akşam İNGİLİZCE KURSU KAYITLARI BAŞLADI GK^PHO r EVGLİSH İstiklâl Caddesi 284 Beyoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.09.1958
  • m İKTİSAT ve TİCARET Hazırlayan:Or.Halûk CILLOVİ Yeni Dış Ticaret Rejimi hakkında bâzı temenniler 4 10707 sayılı Vekiller Heyeti kararı ile 25 Ağustos 1958 tarihinde yürürlüğe giren yeni Dış Ticaret R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1958
  • AÇIK DAVETİYE SAYIN MEBUSLAR,BELEDİYE MECLİSİ VE VİLÂYET UMUMİ MECLİS AZALARINA Mecidiyeköy Esentepe mevkiinde inşa edilen Gazeteciler Mahallesinin ilk kısmı 3 Eylül Çarşamba günü saat 17 de Sayın Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1958
  • ı%.RFTEP DOKSAT Hazırlayan:Dr.KEMİK KIRIKLARI DEVAM)Telâfisi müm.ün otanyan i^n,bel kemiği kırdan bir insanın D»l nakledUeceg lerini bilmek lâzımdır.olduğu vak'leyini*!Bu hareketler,yapamad,de oynatav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1958
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 730 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Eder linda ve piyanist Pablo 8.45 Saj eserleri 9.00 Kapanış.12 F Açılış ve program 12.30 t\aıışık hafif yemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1958
  • OĞLAK BURCU TO [22 Aralık 20 Ocak] insanlara karsı daha anlayışlı olursanız aradığınız sevgi uzakta değil KOVA BURCU 21 Ocak 19 Şubat] insanlara ou kadar çabuk inanmayınız Bugün o yüzden üzülüyorsunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1958
  • BULMAĞA SOLDAN SAĞA:1 Zevk ve eğlenceye düşkünlük:Çehre.2 Güven;Kir.3 Buluşma veya kavuşma;Vahşi hayvan öldürme;Tersi vilâyet.4 İlâve;Mısır unundan yapılan yağlı bir yiyecek.5 Fransızcada «Bay»;Para y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1958
  • Türk Ekspres Bank,Merkez Gişelerini açarken hazırladığı geniş ve zengin imkânlardan faydalanmak üzere sayın tasarruf sahiplerini davet eder.1)10.000 liralık hususi çekiliş 2)Cazip AÇILIŞ HATIRALARI 3)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1958
  • HUSUSİ AÇILIŞ KEŞİDESİ LİRADIR-ZARİF AÇILIŞ HEDİYELERİ Her 100 liraya bir kura numara» TÜRKİYE KREDİ BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1958
  • YENİ rlMiH 1-DERGİSİ 2i "o.lı EylûJ sayısı İSKİT YAYINEVİ çıktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1958
  • Sosis,salam ve sucuk Hatları arttırılacak Canlı hayvan fiatlarının serbest bırakılması isteniyor,istanbul'a hayvan sevkiyatı azaldı Canlı kasaplık hayvan fiatlarının tişitricileri teşebbüse geçmiştir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1958
  • Heron uçakları da lâstik yokluğundan takoza alındı BURSA,BALIKESİR VE ÇANAKKALE SEFERLERİ,ELDEKİ DİĞER UÇAKLARLA İDARE EDİLİYOR Lâstik sıkıntısı otomobillerden sonra uçaklara da sirayet etmiştir.Yedek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1958
  • Şehir Hatları vamıru Rh« tankeriyle çarpıştı Evvelki gün Boğazda ucuz atlatılan bir ka7a olmuştur.Saat ir .20 de Biiyükdereye gitmekte olar' Şehir Hatlarının 75 numaralı vapuru iskeleye doğru giderken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1958
  • AG!BİR KAYİP Emekli Veterineı Albay Muammer İskender ve Kadriye İskender'in sevgili oğulları;Saime Yamanca ve Leylâ Güngör'ün yeğenleri;Deniz Eczacı Üsfeğm»n Tali İskender ve Topçu Üsteğmen Muzaffer İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1958
  • 9 l m\vc gazetemizde Elaydarabad Nizamının sabık gelini Nilüfer hamın.Halife Abdülmecidin kızı olarak gösterilmişti.Nilüfer Hanım Şehzade SelAhaddin Efendi'nin torunudur ve Halife Abdülmecid'in kızı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1958
  • İLHAN İSKENDER'İ KAYBETTİK «Küçük Sahne;Haldun Dormen Tiyatrosu» sevgili arkadaşları genç ve değerli Aktör:AVUKAT İLHAN İSKENDER'in elim kaybını bildirir.Aziz kardeşimizin naşı bugün ikindi vakti evin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1958
  • ^L i 1 i İLAN Türkiye Millî Sanayi Sergisi Istanbulda Spor •3 ve Sergi Sarayı saha-S sında 1.Ekim* 1958 tarihinde açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1958
  • MUHTEŞEM BALO 3» Yeni inşa edilmiş Florva batı sahili Marmaranın cenneti OTEL PALERMO'niM Muhteşem teraslarında 6 Eylül 1958 Cumartesi akşamı MEHTAP BALOSU verilecektir.Nefis yemekler Sürprizler Atrak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1958
  • c^ it* TÜRKİYE BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti EKİMDE 10 APARTMAN DAİRESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1958
  • İşte,bunlar böyle!E T^ EVLET Tiyatrosu l.ııuım Müdürünün vazife-1 sine sun verilmesi konusunda,adı sanı rneç-E I S hııl,ihtisas ve selâhiyeti meçhul bâzı mııhar-E rirler.bâzı gazetelerde bana bir şeyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1958
  • r SINEMALAR J Maskeli Kenkli ElUa-BEYOĞLU ALK AZAK Tel:44 25 62)1 Ordulaı Çarpışırken Rossanu brazzi Türkçe.2 Kore Fedaileri Jolııı üerek ing.ATLAS 'lel:440835)1 Yasak tiolgc Kiclıard VViümarK Renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.09.1958
  • SELANİK BANKASI T.A.Ş.29 Ağustos 1958 günü Beyoğlu 4 üncü Noteri tarafından yapılan ikramiye keşidesinde kazanan müşterilerimiz:Çıkan ikramiye Kazanan Şubeler Lira Hesap No.5000.15617 Galata 2500.1496
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1958
  • İLKOKUL MEZUNLARINA MÜJDE İLLETLERARASI Telsiz Telgraf Radyo Elektrik Kız Gece Özel Kursları Erkek Gündüz Zamanımızın en zevkli ve kazançlı sanatkârlarını siz de öğrenebilirsiniz.15 Eylül GECE ve 1 Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1958
  • ÜSTEĞMENLİĞE TERFİ EDEN SUBAYLAR BEŞİNCİ SINIFA YÜKSELEN ALTINCI SINIF OTO MAKİNİST Atıf Gülderen.^'TNCÜ SINIFA YÜKSELEN EŞİNCİ SINIF TÜFEKÇİLER:Mehmet Tokgöz,Hüsnü Anayurt.HAVA ÜSTEĞMENLİĞE YÜKSELEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1958
  • Dünyanın en büyük gösterisi BRÜKSEL SERGİSİ RÖPORTAJ:ABDİ İPEKÇİ EĞLENCELER KISMINDA İÇİNDE MERİHE YAHAT HİKAYESİ ÎR Brüksel sergisinin eğlenceler kısmını Belçikanm en aristokrat ailelerinden birine n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1958
  • ıııııiMni.ımım.MiıımıımııııiM.ı.Mi.ıııiMim.m.m.m.mı.m£ BİR YAPRAK ŞEHİRDEN İLHAM SATICININ bir anda sırtlayıp gideceği portatif sehpanın üstüne konmuj ufacık tablanın etrafına dizilmiş on adet «Enayi»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1958
  • Bir sarhoş,kendisine yüz vermeyen kadını yaraladı Bir diğer sarhoş da Karagümrükte rezalet çıkardı ve kendisini yakalayan polisleri dövmeye kalkıştı Sarkıntılık ettiği bir kadını,yüz bulamayınca çakıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1958
  • VELİLER "YARDIM,PARASINDAN İKÂYETCİ 3 Okullarda,zaman zaman öğrencilerden para istendiğine dair yaoılan şikâyetler,kayıtların başlaması ile tekrar çoğalmıştır.Kayıt için okullara giden' velilerin,«oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1958
  • Gazeteciler Mahallesini bugün Menderes açacak Meeidiyeköy Esentepe mevkiinde inşa edilen Gazeteciler Mahallesinin birinci kısmı bugün Başvekil Menderes tarafından açılacak ve 212 meskenden 147 sinin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1958
  • Kauçuk sanayicileri ham madde bulamıyorlar Küçük kauçuk sanayicileri,hanı madde bulamamaktan şikâyet etmektedirler.Sanayicileri kalkındırma cemiyetinin dün yapılan kongresinde bu hususta dert yanılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1958
  • Vapurlar da işportacıların durak yerleri oldu Yakın zamana kadar sadece «Haliç hattı vapurlarında» icra-i sanat eden din istismarcıları ve işportacılar,idarenin ve polisin işi gevşek tutmalarından ces
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1958
  • Reşat Ekrem Koçu'nun en büyük eseri İstanbul Ansiklopedisi Zengin metni,pek orijinal resimleri ve metin dışı bir resim ilâvesiyle DÖRDÜNCÜ FASİKÜLÜ ÇIKTI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1958
  • x.a 'İN MACERALARI BU ODUNOFA» t A NE OLUyOR?tcİREÇ-LEftî YEtAB&e BAŞLADI.KAlSıYUMA\Hî| YAO VARMIŞ VAY HAİK BİZE.HABER.VERME7 SİM HA-BU ÜUVAR P^MDİS-PANY&PA.N YAPILMIŞ.HAT»W.lYOR SUN YA &&LPE SuTTE JC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1958
  • 9 EYLÜL ÇEKİLİŞİNDE 1 Ujîa£ Kyıomocru t!GÜN SONRA Sizin Olabilir.TAFSİLÂT GİŞELERİMİZDE AYRICA:Şubelerimizde derhal hesap açan veya hesabını arttıranlara görülmemiş yıldönümü hâtıraları verilmeğe de k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.09.1958
  • »ueHiuU)IÎ#.Py HADİ Bl KAUSUvlı.DA 'ç^RACfÜM-RÜaE YAZAPİ'z.OEKiiz.DE y 0M.KA@ZiMAUUAR.U4 paka/awlWHHHıWHHHi4MyWKHM İTAM* Ok' A\ÂTA©AHO£-©TTÎ,M/if0LOUM ı KUUOP Rei£.lTğ*iAl,£ V A = HTie»4»ıA\PSl-EMlMK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1958
  • İİPİİpiİİİllİllİİİ V/fUl DAİMA ıvıuik yap.in SAnuk:Bunu OEsjEKrrİRİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1958
  • I-IIHLI1IHH KUÇU DENİZE NAZİR VE TREN İSTASYONUNA SADECE 5 DAKİKA MESAFEDE Yeni ikmal edilen turistik LİDO OTELİ karşısı ve LONDRA ASFALTI'ndan 200 adun gibi yakın arsalarını] bu haftadan itibaren İlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1958
  • 5 Eyiul Akşamına Kadar Açtıracağınız hesapla Eylül Çekilişinde Boğaziçîne nazır 1000 Meskenlik Garanti Mahallesinde Konforlu APARTMAN DAİRELERİYLE 2000 Kişiye Çeşitli para ikramiyelerinden bir veya bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1958
  • Talebelerine kolaylıkla dikiş öğreten Kadıköy Bahariye Özel Biçki Yurdu namzet kaydına başlamıştır.Telefon:36 42 81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1958
  • SANAYİ SERGİSİNDE PAVİYON YAPTIRANLAR Dokuma Ambalaj Sanayii Deri ve Kundura Fabrikaları Mobilya Doğrama Çanta,Bavul.Kasket Kavafiye ve semer imalâthaneleri için FİBER JAKAR DÜRALİİT ve KÖSELE Karton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1958
  • NİMET ERİM SENLİ yıllarca Yurd idare etmiş,tanınmış ve takdir edilııüs;olan NİMET ERİM ¦'ecriıbesi ve en ileri metodu ile biçki,dikiş,el işleri şapka,korse,boya ve saire derslerini talebesine kolaylık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1958
  • MÜJDE.Açılmasını merakla beklediğiniz MERAL Kundura mağazası ağıldı.50 senedir ayakta.Atatürk Bulvarı Kemerleri geçince blok apt.altmda yeni telefon numaramızı lütfen kavdedin 21 18 84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1958
  • ÇINAR OTEL 4 Evlül Perşembe gecesi fevkalâde sürprizlerle dolu İLK MARMARA MEHTAP BALOSUNU M Ü J DE L E R.Davetiyeler Taksim Hudton Otomobil Acentesinden ve Çınar Otelinden temin edilebilir.Tel:48 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1958
  • Ah Efendi Hazretleri.dedi,siz bana Öyle bir ¦servete nail olmak ümidi verdiniz ki bunun yanında bütün cihan hazinelerinin kıymeti hiçtir.Hacı Gaffar,sözü değiştirdi:O halde bunlar sizde kalsın,vakt-i-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1958
  • AN Dedikleri kadar fena adanı degıl.İsmi kötüye çıkmış ama,hiç de kötü değil.Size inanıyorum.ismi kötüye mi çıkmış?Bunu ilk defa duyuyorum,Kağıthane,Çırpıcı,Kalender sefalarının,ICunkordiya,Garden Bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1958
  • J11I!I!IİI!Iİİİ!İİIİ!1IIIIII.HIIIIIIİIIIIIIIIIMIIHL BALIKÇILIK BALIKLAR NASIL GIDA!Alırlar?Düşmanlarından NAS!L KORUNURLAR II SITKI^ÜNER ISTAKOZ,yengeç,çağanoz,pavurya g',kıskaçlarla mücehhez olan den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • Yemen baş celladı Ali Şah idam edildi ADEN,A.A.Yemen memleket hükümdarı İmam Ahmed'in başcellâdı ve şimdiye kadar yüzlerce kişinin başlarını uçurmuş olan Ali Şah.her nasılsa bir arkadaşını öldürdüğünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • izmir Vapurunun tamiri îu ayda tamamlanacak İZMİR,HUSUSÎ Denizcilik Bankası Umum Müdürü Şehbenderler dün şehrimize gelmiştir.«İzmir» vapurunda incelemeler yaüan Umum Müdür,gazetecilere şunları söylemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • Londra'da 3000 kişi vahşice kavga etti Başkent'in en gözde mahallerindeki beyaz siyah kavgasından sonra 16 kişi tevkif edildi LONDRA,A.P.Bir zamanlar Londra'nın en gözde yerlerinden birisi olan Nottin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • Zoğrafyon Lisesine müdür bulunamıyor MÜTEVELLİ HEYETİ İLE CEMAAT VE VELİLER ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK DEVAM EDİYOR Beyoğlundaki Zoğrafyon Rum Lisesi için münhal Müdürlük seçimi isi çıkmaza girmiştir.Vasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • Cumhuriyetçi Parti partiler arasında kardeşlik istiyor «Cumhuriyetçi Parti» Genel Başkanı Fehmi Eren dün bir basın toplantısı yapmış ve «Ormanlarımızı köylünün tahribinden kurtarmanın tek çâresinin,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • EMLÂK FİATLARI düşmeğe başladı ş-Baştarajı Birincide büyük rolü oynamaktadır Banka kredisi kesilen tüccar,diğer islerini tedvir için nakit paraya muhtaç olduğundan elindeki gayrimenkulu paraya tahvil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • BİR AYDA 151 YANGIN OLDU Geçen ay içinde,geçen yılkinden 24 fazlasiyle 151 yangın olmuştur.1958 yılının ilk 7 ayında ise,1957 nin ilk 7 ayından 97 eksiği ile 887 yangın çıkmıştır.Geçen ay çıkan 151 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • Yeni Emniyet Müdürü hazır kuvveti arttırıyor Vent Emniyet Müdürü Faruk Oktay,dün gazetecilerle yaptığı ilk sohbette,«Siyasî mahiyette ve gayrı kanuni gördüğü toplantılara müdahale etmek için «Hazır ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • İKİ KARDEŞ EVLİ BİR KADINA TECAVÜZ ETTİ SİVAS.HUSUSÎ Şarkışla kazasının Yapıaltı köyünde oturan Yusuf Bagdjıt adında biri kardeşi Ali ile birlikte ayni kövden evli bir kadının yatak odasına zorla girm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • 17 işçi Gülek'i dinlediği için işinden çıkarılmış t Baştarafı Birincide rıs meselesinin kökünden hallini beklediğini ifade etmiştir.Gülek bu konudaki sözlerine şöyle devam etmiştir:Türkler hangi parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • Sivas'ta bir karı koca oğulları için kız kaçırdı SİVAS1,HUSUSÎ izzet Öeal adında biri ile karısı Hatice,oğulları Kâmil'e almak tein Aydından 13 yaşında bir kızı kaçırarak Sivas a çeHrmi;lerdir Kâmil g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • Üniversiteli bir genç arkadaşım yaraladı Arkadaşını usturayla yaralayan Ömer Şimşek adında Üniversiteli bir genç dün tevkif edilerek cezaevine gönderilmiştir,ı Ömer ile arkadaşı Mehmet Beyazıt'ta öir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • Bugün Matinelerden İtibaren Yeni filmlerinden,dünyayı heyecandan titreten ve milyonlarca sene evvel yaşamış olan Filmini takdim eder.The Dendly Mantes)Her zaman görülemeyen bu hususi mevzulu filmi,mut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • ithalâtçılar Gümrükteki mallarını çekemiyor Baştarafı Birincide mektedir.Hasan Polatkan Amerika'da krediler meselesini görüşecektir.Başlıca mevzu budur.Maliye Vekiline Amerika'da ve dönüşünde Pariste,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • İzmir'e bir Amerikan filosu daha geldi İZMİR,HUSUSÎ Veni bir Amerikan filosu dün İzmir'e gelmiştir.Filo,Akdeniz donanmasına mensuptur.İçlerinde son sistem bir denizaltı da vardır.5 gündenberi İzmir'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • Hindistanda açlıktan 7 günde 2 bin kişi öldü YENİ DELHİ,MİLLİYET RADYO SERVİSİ Son bir hafta içinde Hindistanda açlıktan ölenlerin sayısı 2000 e yükselmiştir.Açlık yüzünden hastalananların sayısı da 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • Komünist Çin Kemoy adasına taarruza geçti TAİPEH.AA.Komünst Çinliler.Kemoy adabının Formoza ile denizden bağlantısını kesmek üzere ilk büyük teşebbüse girişmişlerdir.Milliyetçi Çin Savunma Vekâleti ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • İşçi Sendikaları Konfederasyonu bir tebliğ neşretti Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu,dün çeşitli işçi dert ve davaları ile ilgili bir tebliğ yayınlamıştır:Konfederasyon,bu tebliğinde,kendilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • B A Y A R İZMİR'DE İZMİR,HUSUSÎ Reisicumhur Bayar ile B.M.M.Reisi Refik Koraltan dün sabah İstanbul vapuru ile şehrimize gelmişlerdir.Bayar,halk kitlesi tarafından tezahüratla karşılanmış ve kendisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • TEŞEKKÜR VE BİR MEKTUP Sağlık Vekili Dr.Lütfi Kırdar,gazetemizin Bisnıildeki kara yara hastalığı hadisesiyle ilgili olan neşriyatını alâka ile takip ettiğini belirtmiş ve bu neşriyatı teşekkürle karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • BİRLEŞİK AMERİKA FİLİPİNLERE F.100 uçakları gönderiyor VİRGİNİA,A.P.Amerika Taktik Hava Kuvvetleri komutanlığı,Utak Doğu kuvvetlerini takviye için avcı filolarından müteşekkil bir grubun Filipinlere g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • Bir şoför bir arabacıyı tekmeliyerek öldürdü ERZURUM,HUSUSÎ Gölbaşı semtinde zafer bayramı akşamı cinayetle neticelenen bir kavga olmuştur.Korne çalan bir şoförün atların ürkmesinden sinirlenen payton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • Bâzı maddelerin azamî satış fiatı kaldırıldı Ticaret Vekaletince her nevi pirinç fasulye,makarna,şehriye,kuskus ve benzerleriyle pastırma,sucuk,salam,sosis,füme dilleri ve kavurma sakatat iç ve öz yad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • ftfiiliııef Sahihi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • hicri Safer 1378 18 Çarşamba 3 EYLÜL 19 5 8 RUMİ 1374 Ağustos 21 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Akçanı Yatsı İmsak 5.26 12.14 15.53 18.40 20.15 3.44 10.44 5.32 9.12 12.00 1.35 9.02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • MUTEMET TAYİNİ HAKKINDA Odamıza 75.977 kilo kok teneke ile 95.615 kilo kalın saç tahsis edilmiştir.1 sayılı sirkülerde belirtilen evsafı haiz firmaların Odamız Sanayi ve Tevzi Şubesine müracaatla bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • Şoför Aranıyor Galata,OSMANLI BANKA-Sl'na müracaat edilmesi.Referans istenmektedir.47718)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • GENÇ MİLLİLERİ F.Bahçe 3-1 yendi fr Baştarajı Altıncıda la ynptı.1-0.Devre namzetlerin değerlendiremediği sayısız ataklarla böy lece bitti.İkinci devrede gene Can,Yükselin pası ile 48 inci dakikada Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • Bir otobüs kazasında 17 ölü,3 yaralı var JAKARTA,A.P.Surabaya civarında vukubulan bir otobüs kazasında 17 kişi ölmüş ve 3 kişi de ağır surette yaralanmışlardır.Kaza,otobüsün bir sete çarpması yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • İngiltere yeni bir hidrojen denemesi yaptığını açıkladı LONDItA,A.P.İngiltere hükümeti,merkezî Pasiflkte «Yüksek seviyede bir atom denemesinin yapıldığını» açıklamıştır.Bu hususta geniş bir açıklama y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • Lübnan'da mutedil âsilerle müfritler ihtilâfa düştüler BEYRUT,AA.Lübnan'da asi liderler arasında ihtilâf başgöstermiş,Saib Salim taraftarlarından bir grup müfrit liderlerden Adnan Hâkim'in karargâhını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • İngiltere İzlanda ihtilâfının ilk çatışması dün oldu REYKJAVİK,A.P.İngiltere ile İzlanda arasındaki karasuları ihtilâfının ilk çatışması dün vukua gelmiştir.Bir İngiliz balıkçı gemisini yakalayan İzla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • IC3K Hususî bir firma teslimden sonra ayda yüzer lira ödenmek îsere felâketzedelerin dükkânlarını yapmağa hazır olduğunu bildirdi Hususî bir finna,Bursa yangınında harap olan dükkânların yerine yenile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • Samuray'm ölümüne sebep olan Amerikalı Gerede' de yargılanacak Zenci assubay ve kaatil Şevket Kocabaş'ın muhakemelerine ait ilk tahkikat evrakı hazır BOLU,HUSUSÎ Gerede Savcısı,Yedek Subay Okulu taleb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ TELEFON:27 42 İO SATILIK EMLAK KADIKÖY,Acıbadem ve Ankara vclu yakınında denize nazır 22271 M2 arsa emsalinden çok ucız i atla satı lık:ır.1c 44 99 47.KADIKÖYDE,betonarniî katlar 4u-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • Jockey 84 VELOf 77 a DOLMA KALEMLERİ e% PİYASAYA4 ARZEDİLMİŞTİR Ucuz ve Garantilidir.Pompa tertibatlıdır.OKULDA,İŞİNİZDE kullanacağınız en pratik dolma kalemdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • Türkiye Millî Sanayi Sergisi O Sümerbank Tertip Heyetinden:A Türkiye Millî Sanayi Sergisinde yaptırılacak işler Ja aşağıda gösterilmiştir:JH 1 Teleferik beton temelleri n| 2 Ahşap çiçeklikler MH 3 Dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • İSTANBUL PAZARI ORHAN ÇAYKARA uncu MAĞAZA SİNİ BEYOĞLU BALIKPAZARINDA PEK YAKINDA AÇIYOR GIOA MADOELERİNDE fAM ÇEŞİT,OSTON KALİTE.İTİNALI SERVİS,LEVENT 'KADIKÖY BEYOÖLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • MOTOR MAKİNA TEKNİKERİ İLE MOTOR TAMİRCİSİ ALINACAK Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Umum Müdürlüğünden İZMİT 1 İşletmemiz nakil vasıtaları bakım atölyesinde çalıştırılmak üzere,Sanat En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1958
  • Muhasebeci ve İngilizce Bilen Muhasebe Yardımcısı Alınacak Müraacat:Taksim Cumhuriyet Cad.No.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.09.1958
  • Kombine Biletler İçin karar Bugün Bölge Müdürü,Yetkiner'le konuştuktan sonra kar/î karar verilecek BÖLGE Müdürlüğü tarafından bastırılan kombine biletler Vali Ethem Yetkiner' in,Mitbatpaşa stadında ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1958
  • Adalet normal prim verecek Adalet'li futbolculara Beşiktaş maçı İÇİD 10Ü0 er lira galibiyet primi vadedildiğine dair haberleri menecer Sadri Usuuglu tekzip ederek demiştir ki:1000 liralık prim hayal m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1958
  • Rusya,güreşlerin 21 gün tehirini istedi Federasyonumuz,teklife bugün cevap verecek.Roma için hazırlıklar başladı ANKARA,VELİ NECDET ARIĞ'dan SOVYET Rusya Spor Seksiyonu,Türkiye-Rusya serbest güreş şam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1958
  • ı ı umum mtımt.im.ı.OZER'İN ÇAP W Genç m",î narnzet takımın siuıtrafuru Özer,yap-Wfc,"n n vMnWI tığı ataklarla Fenerbahçe kalesi için tehlikeli oldu.Nitekim,gençlerin yegane golünü de mükemmel bir şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1958
  • MILLIL çe3-l Namzedler,kuvvetli rakiplerine karşı dağılıp ezilmeden "Futbol» oynadılar ANLAŞMIŞ TAKIM [SAMİ ÖNEMLİ I Genç milli takım namzetlerimiz,Fenerbahçe profesyonellerine 3-1 mağlûp olmalarına r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1958
  • Akın ile Uygur da konuşacaklar Futbol Federasyonu azalarından Adnan Akın ve Muhtar Uygur,geçenlerde Galatasaray tarafından kendilerine yanılan hücumları ayrı ayrı basın tonlantısı yaparak cevaplandıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1958
  • t BEŞİKTAŞ:Profesyonel kadro dün de antrenmana çiKmışlır.Yarın Adaletle maç oynanacağından bugün istirahat edilecektir.9 GALATASARAY Bugünkü Beykoz maçı için hafif bir çalışmayı müteakip dün gece kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1958
  • GALATASARAY yofsuzluğuileith Boğaziçi,Tayyar Hanial isimli oyuncusunun,Uğur îakma adı ile,Gençler maçında îstanbulspor'a karşı oynatıldığını Bölgeye bildirdi Çobanlı;iddia doğru ise tashih edeceğiz,de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1958
  • Millî Takım çalışma programı ilân edildi 26 Ekim'de Belçika,2 Kasım'da Romanya ile oynayacak takım Brüksel'den Bükreş'e geçecek.Antrenmanlar 16 Eylülden itibaren Salı günleri yapılacak M MİLLÎ TAKIMIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1958
  • SOF,F.Bahçeyi dün lebrik etti Spor Oyunları Federasyonu Polonya şampiyonu Legia basketbol takımını,mağlûp eden Fenerbahçeyi dün tebrik etmiştir.Federasyonun bu hareketi kulüp evrelerinde memnuniyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1958
  • VEFA,ÖZCAK'A İTİRAZ ETTİ Vefa kulübü Fenerbahçe kalecisi Özcan'ın Meı-kez Ceza Heyetine verilmiş olması sebebiyle cumartesi günkü Fenerbahçe maçına itiraz etmiştir.Maçtan evvel durumu hakeme bildiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1958
  • Voleybolde bugün rakibimiz Rusya PARDUBİCE,HUSUSÎ Voleybol millî takamımız Avrupa Şampiyonasındaki son grup maçını bugün Çekoslovakya'nın Pardubice şehrinde Rusya ile oynayacaktır.Yugoslavya'ya yenild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1958
  • Elenecek bir tek yüzücümüz kaldı Karnına kramp giren Unsal,yarışı terkederek elendi PEŞTE,HUSUSÎ DÜN yapılan 400 metre seçme müsabakalarında,Unsal Fikirci,karnına giren kramp yüzünden yarışı 200 üncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ)RpYKÛZ MAÇI İÇİN c'alatasaray Profesyonel kadrosu dün de idman yapmıştır.Kesimde görülen topu kurtaran genç,kaleci Turgay hafif bir sakatlık geçirdiği için kaleye geçmiştir.G.Saray B koz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1958
  • anın iki maçı da dün belli oldu Programa göre,Cuma g Cumartesi Kasımpaşa FUTBOL Federasyonu haflanııı programını dün tekrar incelemiş ve Karagümrük Vefa maçının Cuma günü,Kasımpaşa Beyoğluspor karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor