Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.08.1958
  • Emniyet Müdürü DEĞİŞTİRİLDİ Tekirdağ Valisi olan Cemal Tarlan'ın yerine eski Ankara Emniyet Müdürü Faruk Oktay tâyin edildi ANKARA,HUSUSÎ ESKİ Ankara Emniyet Müdürü Faruk Oktay,İstanbul Emniyet Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1958
  • Ağrı'dan eli boş dönen John Libi Müslüman oluyor AĞRI'dan,ÜMİT DENİZ BİLDİRİYOR Amerikalı John Libi'nin teşviki ile Nuh'un gemisini aramak üzere tırmanmaya başladığımız Ağrı dağında aksilikler birbiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1958
  • I İLHAN DEMİREL] YalralanHı 0sman Aktaş adm-I aRdiailUI da Dir lnsaat kalfası Kısıklı'dan Üsküdar'a tramvayla gelirken sabıkalı yankesicilerden Zehra Pomak,pantalonunun arka cebinden 600 lirasını çala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1958
  • 56 TALEBENİN DÖVİZİ KESİLDİ EKREM ALTINKAYNAK Maarif Vekili Celâl Yardımcı,öğrenciliğe yakışmıyan hareketleri görülen 5G öğrencinin dövizlerinin kesildiğini açıklamıştır.Vekil bundan sonra kötü hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1958
  • MİLLİYET GAZETESİ Yazı İğleri Müdürlüğüne,İstanbul Gazeteniz ekibi ile Ergani'de vaki konulmamızda:Mezkûr cilt hastalığına karşı ne gibi bir ilâç kullandığım sorulmuş,ben de bu suale karsı Hastalığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1958
  • Dış ticaret rejimine ait karar yayınlandı İthalât ve ihracatın esasları belli oldu İhracat için lisansa tâbi maddeler dün açıklandı.İthalât ise 4 aylık sirkülerde gösterilecek maddelere inhisar edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1958
  • T IİLHAN DEMİRELİ SÜHÜHET 2 DERECE DÜŞTÜ iki derece kadar düşmüştür.En yüksek sıcaklık Yeşilköy'de 36 derece olarak tesbit edilmiş,şehir içinde ise termometre 40 derecenin üzerine çıkmıştır.Akşam üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1958
  • Bulgar bale trubu geri çağırıldı Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Sofya Millî Opera Balesi Bulgaristan'dan gelen bir emir üzerine bugün şehrimizden ayrılacaktır.Perşembe gününe kadar temsillerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1958
  • Kırdar,"Bismil'de hastalar modern usullerle tedavi altına alindi,dedi DİYARBAKIR,A.A.Sağlık Vekili Güney Anadolu'da yaygın şekilde görülen hastalık hakkında şu beyanatta bulunmuştur:«Diyarbakır ve Bis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1958
  • IÖZDEMİR GÜRSOY)HUDUT DIŞI EDİLDİ Fuhuş yaptığı tcsbit edilen Yunanlı bir artist kadın dün hudut dışı edilmiştir.Ankara ve İzmir gazinolarında varyete yapan Stello Lobrido adındaki kadının her gece ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1958
  • milyara 3SS0 dükkânın yandığı jelâket mıntakasını dolaşan Bay ar "Her şey telâfi edilecektir,dedi Yangının çıktığı mücellithanenin sahibi dün sanık olarak tevkif edildi Menderes ve İnönü Bursa'lılara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1958
  • Uzak Sark'ta vaziyet gerginleşti Komünistlerin,Milliyetçi adalara karşı harekete geçme teşebbüsü üzerine,Amerikan donanmasına hazn'ol emri verildi LONDRA,MİLLİYET RADYO SERVİSİ UZAK Şark'ta Milliyetçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1958
  • eresin Kıbrıs hakkındaki Türk i.Zorlu,en iyi hâl çaresi olan desteklif görüşünü hâvi cevabî mesajı İngiliz Elçisi?taksim tezimizi muhafaza ettiğimizi söyledi Hariciye Vekili destekleme kararının İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1958
  • TÜCCARA KOLAYLIK SAĞLANIYOR Yeni dış ticaret rejimi hakkında yapılan açıklamalar piyasada umumiyetle memnunluk yaratmıştır.İlân edilen yeni dış ticaret rejiminin basitliği sayesinde iş sahiplerine kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.08.1958
  • SİYASET DÜNYASINDA S Kon^tt Ümii Verici Haberler SON günlerde iki iyi haber,dünya barısı için yeni ümitlere yol açmıştır.Birleşmiş Milletlerde Orta-Dogu mevzuunda,Cenevrede de atom denemelerinin kontr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1958
  • TÜRKİYE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.S.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN KRAFT KÂĞIDI SATIN ALINACAK 1 ICA'dan şirketimize tahsis olunan 90.000.ile kraft kâğıdı satın alınacaktır.2 Alınacak kraft kâğıdına ait şartnameler şir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1958
  • TEŞEKKÜR Duçar olduğumuz yangın sebebile yakın alâkalarını esirgemeyen Bebek Kaymakamlığına,Arnavutköy Emniyet Amirliğine vefakâr dost ve komşularımıza teşekkürlerimizi alenen bildiririz H'ayri İlmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1958
  • TURKiYEDE ilk Defa BADEM ÇAMFI5TIĞI BEZELYE Karışımı Dibek TAM KAHVE ZEVKİNİ «VERİR MER BAKKALOA BULUNUR Merkezi Hmrcıl» C»d.Ma ttUnbul Tel.e 220469
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1958
  • STAJYER MEMUR ALIII A t* Ali 1 lif Bankamızın muhtelif servislerinde yetiştirilmek üzere,imtihanla,en az ortaokul tahsilli,stajyer memur alınacaktır.Kız ve erkek)İSTEKLİLERİN a)30 yaşından fazla olmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1958
  • TİCARET VEKÂLETİ İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Türkiye'de yangın,nakliyat,kaza ve hayat sigorta işlerile iştigal etmek üzere kanunî hükümler dairesinde tescil ve ilân olunan Anadolu Anonim Sigorta Şir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1958
  • TİCARET VEKÂLETİ İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Türkiye'de yangın,nakliyat,kaza ve hayat sigorta işleriyle iştigal etmek üzere kanunî hükümler dairesinde tescil ve ilân olunan Anadolu Anonim Sigorta Şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1958
  • OĞLAK BURCU k5 t [22 Aralık 20 Ocak] Bu sabah kara düşünceler içindesiniz.Öğleden sonra biri sizi teselli edecek.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Dostlarınızdan veya akrabalarınızdan biri yardımınızı ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1958
  • BULMACA 9 ıo d ri SOLDAN SAĞA:1 Bir şeyin ne olduğu keyfiyeti;İçki içerken yenen çeğit.2 Yüzyıl;Mahrukat.3 Hayvanların su içtiği taş;Tanrının ve insanların sevgi ve alâkasından mahrum olması için biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1958
  • •IIMIMIIIIII IS T A N B U L 7.27 Açılıg ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Mario marini kuarteti 8.45 Türküler ve oyun havaları 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1958
  • Hedy La-SİNEMALAR j BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Gece Akıncıları Robert Keller Peggy Stewart İııg.2 Lorel Hardl Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Nehir Kızı Sophia Loren Renkli İngilizce.2 Mağrur Kumarbaz R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1958
  • 4—iMi-mu.A Yıldönümü Münasebetiyle TÜRKİYE İŞ BANKASI Kültür Yayınları Serisinden e/z/eserleri ¦k 4 takdim eder Türkçe FUZÛLÎ DİVANI Hazırlıyanlar Vö/Kenan Akyüz,Süheyl Bektn,Dr.Şedit Yüksel,Dr.Miijga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1958
  • TEŞEKKÜR Sevgili yavrumuz,NESLİHAN GÜRÜN'ün ufulü dolayısiyle cenaze merasimine bizzat iştirak etmek veya mektup,telgraf ve çelenk göndermek suretile acımızı paylaşan yakın dost,akraba ve arkadaşlarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1958
  • Dokumacılar "Mensucat Şilesi,inşa ediyorlar 20 milyona çıkacak site 15 bin metre kare arazi üzerinde 220 tezgâh barındıracak İstanbul Motorlu Dokumacılar Kooperatifi tarafından Topkapı Gümüşsüyü mevki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1958
  • Şehir Haiti memurları fazla mesaiden şikâyetçi Şehir Hattı işletmesinin iskelelerinde çalışan bilet toplayıcı ve gişe memurları,8 saatten fazla çalıştıkları halde kendilerine «ilâve ücret» ödenmediğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1958
  • KISA HABERLER MİLLETLERARASI tarih kitapları konferansı,muhtelif milletlere mensup delegelerin iştirakiyle bugün saat 10 da Galatasaray Lisesinde yapılacaktır.Konferans,Maarif Vekili Celâl Yardımcının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1958
  • ^y,Felâketlerden evvel ve sonra M URSA yangını için söylenebilecek bir tek fj yeni söz yok.Otuz kırk senedenberi,bu nevi felâketler karşısında söylenmesi lâ-E zum gelen her şeyi herkes söyledi,yazılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1958
  • OKULLARA ALINACAK ÖĞRENCİLER BELLİ OLDU BU YIL HAZIRLANAN LİSTEDE,GEÇEN YILA NAZARAN BÂZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI Lise ve orta okulların bu yıl hangi ilk ve orta okullardan öğrenci kabul edeceklerine da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.08.1958
  • Bolu'dan istanbul'a TOMRUK naklettirilecektir.Müracaat:Tel:22 16 76 46164)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1958
  • TUHAFİYE TÜCCARLARINA Her cins erkek,kadın ve çocuk mendilleri imalâtçı sıfatiyle satılmaktadır.Bol çeşitlerimiz daima mevcuttur.Adres YALTER Sultanhamam Rızapaşa Caddesi No.103 İstanbul Telefon:22 92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1958
  • ^l anverı Türkiye İMÂR BANKASİ Aş/re/end/Gala fa Kadıköy Sirkeci Elmadağ Çapa Sarıyeı Hasanpaşa Kadıköy)şubeleriyle hizmetinizdedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1958
  • Dünyanın en büyük gösterisi BRÜKSEL SERGİSİ RÖPORTAJ:ABDİ İPEKÇİ lıll-n.ıııı ı ıı—'¦«"ersinin en güzel hyave Bugün size yıldızlar bareminde 4 yıldıza lâyık bulduğumuz serginin en güzel 2 pavyonunu kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1958
  • I Sulu süt Sütlü su Z STANBUL süt müstahsilleri sağmal ineklerini satıyorlar,ahır-i I lannı kapıyorlar.«Zararın neresinden dönülürse kârdır» ğ sözüne uyarak eksilen sermayeleri ile başka bîr iş tutma-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1958
  • TÜRKİYE BANKAS 23 Ağustos Çekilişi Talihlileri Apartman Dairesi kazananlar:1)Osman Şensal Ayvalık)2)Bektaş Turan Beyoğlu)3)Recep Çultu Bursa)4)Yusuf Günal Söke)5)Josef Papo Taksim)6)Estreya Çittone Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.08.1958
  • İ&W;OOPT YAPRAK"CLOVER,COOO UJCK ŞİRKETİNİN SAHİBİ.OALAVERAU İŞ.LERUS ARAŞ/İYİDİR."TAİlNCt PETE":KA.SABADA CLOVERİN DA.LAVERALARINI HİSSE.DEM TEK İNSAN.3u O A:PETE'NİN YAR.O/MA ÇAĞlRPlâl MES„
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1958
  • ZArv\AN BİR i DÜŞEESE BENİ 8uı_uRSı_iNUZ ÇOCUKll-AR.¦99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1958
  • &nMiJ ARinini HEÎ?SOZJJNE Ui-AK AS/A SR.OLDucSu. «iU ANuASINı SONl?A ı BURACA GEL V yevNE MAZlR-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1958
  • s 1 i\r Jil H J 1 Jtı Lj 4 Eylül Perşembe gecesi fevkalâde sürprizlerle dolu İLK MARMARA müjdeler.Telefon;73 8ü 93.Kıj aht mecburidir.Dönüş için Otel vasıtalarımız emirlerinize amadedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1958
  • MADAS AKÜMÜLÂTÖRLEBÎ Kalite bakımından en ileri memleketlerde imâl edilerJerin aynıdır.Tesisat tamamen otomatik olup imalât her bakımdan teminat altına alınmıştır.Fiat bakımından ise,üstün kalitesme r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1958
  • SAFFET YÜNLÜ TRİKO KONFEKSİYON 1958 1959 en son modellerin hazırlandığını ve satışa arzedildiğini saynı müşterilerine bildirir.Yeni Postahane Cad.Emniyet Han No:8 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1958
  • f makama Makarna,yeryüzünde en çok rağbet gören bir gıdadır,dünyanın dört köşesinde milyonlarca insanın müşterek sevgilisidir.Fakat,makarnaların en âlâsının 100 irmikten mamul Nuh'un Ankara Makarnası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1958
  • *%u&4S^aî;Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1958
  • HİCRÎ SALI RUMÎ j 1378 26 1374 Safer AĞUSTOS Agus-j tos 10 19 5 8 1 13 VAKİ İT VASATİ EZANİ| Güneş 5.18 10.25 Öğle 12.16 5.22 İkindi 16.00 9.06 Aksan 1 18.53 12.00 j Yatsı 20.31 1.38 i İnısâk 3.32 8.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1958
  • İZLANDA KARA SULARINI 12 MİLE ÇIKARDI LONDKA,A.A.İzlanda'nın kara sularının genişliğini dört milden oniki mile çıkarması neticesi olarak,İngiltere ile İzlanda arasında meydana gelen ihtilâf,şiddetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1958
  • if'!lli!i!iiili:i!nii!l!llililii!llllilli!ll!l!llli!llll!ill!ll!llllllllillllıiilii^ Pul meraklısı okuyucularımızın muhteiıf su-allerıni birleştiı-erek cevaplandırıyoruz:S SUAL Memleketimizde ilk pulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1958
  • Otelci:Bundan eksik yapamam.Ben çiftliğin satılmadığını anladıktan sonra müşteriden bol ne var?Murad:Azizim,dedi,bu sözünüze kusura bakmayın tavcılık derler.Sizin için daha kârlı mustari varsa ben çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1958
  • AN Yalana yalan katarak konuşmaya ba.ladı,bekârlıktan jikâyet etti,hayır,bekârlık sultanlık değildi.Yırtık mendilini,yamalı çorabını gösterdi,uyağı hırsız,hizmetçisi tembeldi,yenileri çalıyorlar,yerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.08.1958
  • İthalât ve ihracatın esasları belli oldu Baştarajı Birincide Ticaret Vekâletince neşredilecek sirkülerle yürütüleceği bildirilmektedir.ET9 İkinci kısım ihracatı tanzim et-mektedir.Yeni rejime göre,ihr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1958
  • KIRDAR,BİSMİL'DE t Baştarafı Birincide KAÇMAZIN RENGİ AÇILMAYA BAŞLADI Mustafa Kaçmaz dün Dr.Kemal Nuri İmre'nin nezareti altında Gazetemiz Doktoru Recep Doksat'la birlikte tekrar muayene edilmiştir.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1958
  • MALİYET SİTESİ t Baştarafı Birincide daha henüz kafi olarak sebebi belli olmadığı için şimdilik buna karşı kullandığımız sipesifik bir ilâç yok)diye cevaplandırmıştım.Hal böyle iken 19/8/958 tarihli G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1958
  • Satılık Bahçeli Ev Kadıköy Kuşdili Cad.3 Odalı bahçeli ev 1 odası dükkân olmaya elverişli ev satılıktır.Kadıköy Mühürdar Rızapaşa Sokak No.30 a müracaat.I II 'II I" I 1111 "I MI II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1958
  • Satılık Amerikan E ş y as ı Çok konforlu General Elektrik buz dolabı ve sair eşya Osmanbey Bomonti Sadıç So kak 6/3 Filiz Apt.Orhan Akan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1958
  • TÜCCARA KOLAYLIK SAĞLANIYOR t Baştarafı Birincide kuvvetli olmıyan anlaşmalı memleketlerle,demirperde gerisi memleketlere yapılacak ihracat da lisansa bağlanmıştır.Buna mukabil ithalâta mesned teşkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1958
  • 1 GÜN KALDI TENZİLÂTLI SATIŞLAR YARIN NİHAYETLENİYOR YARINKİ ÇARŞAMBA GÜNÜNÜ GEÇİRENLER BÜYÜK FIRSATI KAÇIRMIŞ OLACAKLARDIRmüstakil plaj daireleri MÜŞTERİ DAİRENİN TAPUSUNU MÜSTAKİLEN ALDIKTAN BAŞKA,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1958
  • Cezayirliler Fransız benzin depolarını ateşe verdiler PARİS,MİLLİYET RADYO SERVİSİ Fransız başkentinde ve Fransa'nın başlıca şehirlerinde Cezayirli milliyetçiler muhtelif benzin deoplannı ve tankerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1958
  • İNGİLİZ PLANİNİ DESTEKLİYORUZ l Baştarafı Birincide cemaatler arasında bir işbirliğinin tahakkuk edebileceğini ve hem kan dökülmesine mâni olacak,hem de her iki cemaat ve alâkadar hUkûmetlerin bir ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1958
  • Bursa'da zarar 1 milyara yakın t Baştarajı Birincide BAYAR FELAKET BÖLGESİNDE Sabaha karşı Bursaya gelmiş olan Celâl Bayar,170 bin metre kareyi geçen yangın sahasını dolaşırken çekmecelerinden kül hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1958
  • TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 0 YAKACIK asfaltında parsellenmiş inşaatı başlamış arsalardan yalnız 5 parseli acele 25 tenzilâtla.44 44 06.İHTİYAÇTAN kuyulu,deniz görür,315 M2 arsa 12.000.Bahçelievler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1958
  • 56 TALEBENİN DÖVİZİ KESİLDİ fr Baştarafı Birincide den çıkıp Bl^şvettilın tasdikine İktiran elliğini söylemiştir:YENİ BİR KOLEJ Yardımcı İstanbulun okul ve öğrenci ihtiyaçlarının tesbit edildiğini önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1958
  • ÖLÜM Çok kıymetli aile büyüğümüz Kuru yemiş tüccarlarından HAFIZ MEHMET EKMEKÇİ ani bir kriz neticesi hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 26/8/1958 salı günü Erenköy istasyonu Zihni Paşa Camiinden ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1958
  • PA İstanbul Pazarı)ORHAN ÇAYKARA mağazasını pek yakında BEYOĞLU Balık pazarında açıyor.Gıda maddelerinde çeşit,kalite,temizlik demektir.LEVENT KADIKÖY BEYOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1958
  • Satılık Dükkanlı Ev Kadıköy Çarşı içinde en işlek yerinde 1 dükkânı,4 odası,bir bahçesi ve istimlake dahil olmayan ev satılıktır.Kadıköy Mühürdar Rıza Paşa Sokak No.30 u müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1958
  • KONSERVE MAKİNALARI-Sebze,Meyve,Balık,Et ve Süt Konserve Makinaları imal eden Dünyanın en meşhur ve Almanya'nın en büyük Fabrikası LUBECAWERKE Firmasının imal ettiği makinaiar bütün dünya memleketleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1958
  • Yağlı kapları ve tabakları yalnız bu kadar çabuk temizler FAY,bıçaklan,çatalları,kaşıklan,tencereleri,tertemiz yapar FAY,fayanslan,mermerleri,çinileri,banyolan ve lavaboları temizler ve parlatır FAY,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.08.1958
  • K.FİKRET istifa ediyor F.Bahçe U.Kaptanı,işinin çokluğunu sebep gösterdi Fakat ihtilâf şayiaları var ENERBAHÇE Kulübü Umumi Kaptanı Fikret Kırcan,kuvvetli bir ihtimalle İdare Heyetinden ve Umumi Kapta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.08.1958
  • Naci'yi şiddetle tecziye muhtemel Fenerbahçe Kulübünün,Karagümrük maçında oynatılmayan ve kulüpte bâzı nahoş hâdiselere sebep olduğu bildirilen takım kaptanı Naci Erdem'e ağır ceza vereceği bildirilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.08.1958
  • GÜREŞLER İÇİN RUSYA'YA TARİH TEKLİF ETTİK ANKARA,VELİ N.ARIĞ'dan GÜREŞ Federasyonu,Rus Federasyonuna bir telgraf çekmiş ve yapılacak karşılaşmalarının tarihlerini bildirmiştir.Serbest stildeki müsabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.08.1958
  • FIBA Atakol'u İtalya'ya çağırdı Sportif oyunlar federasyonu başkanı Turgut Atakol,İtalya'nın Bologna şehrinde yapılacak olan aMairano Kupası» basketbol müsabakalarında hakemlik yapması için F.İ.B.A.ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.08.1958
  • Millî Basketbol Takımı Avrupa'da turneye çıkıyor İstanbul'da Mayıs ayında yapılacak 1959 Avrupa Basketbol şampiyonasına hazırlık maksadiyle Türk millî Basketbol Takımı büyük bir Avrupa Turnesine çıkac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.08.1958
  • ızzv $gm •t ı llnLı tA.P.atlamada dünya rekorunu elinde tutan Rus atleti Jüri Stepanov,Stockholm'de apılan Avrupa atletizm şampiyonasında 2.0ü ile ancak altıncı olabilmiştir.Reiimde Stepanov sağda)ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.08.1958
  • Millî Voleybol takımı gidiyor Avıupa Şampiyonası Prag'da 30 Ağustos-10 Eylül arası yapılacak QA AĞUSTOS ile 10 Eylül 1958 tarihleri arasında Prag'da ya-OU °lan Avrupa Voleybol Şampiyonasına iştirak ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.08.1958
  • 1958-59 LİGİNDE!KAÇINCI OLABİLİRLER?Hazırlıksız Görünen Takım:VEFA Halit KIVANÇ VEFA,uzun yıllardan ben üç büyüklerin «korkulu rüya* sidir.O kadar ki,bu korkulu rüyayı görmemek için uyanık durmayı ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.08.1958
  • IA.P 1 İSMEN YE AHDERSSON ÜPtÎ^JÜSSJSSTS' Ha,dn" tsmen-5t,rak elllgl Man' İS saat 25 dakikada Dövere 1 kalifiye edilmiştir.Ancak kendisine Man5,J£3£ v«îSSî u.7"?da,gaklrana "kt.g.ndan organizatörler t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.08.1958
  • [İLHAN DEMIREL] Ankarada iki maç yaparak Dcmirsporla berabere kalıp,Ankaragücünü de 1-0 yenen Galatasaray futbolcuları dün sabah şehrimize dönmüşlerdir.Resimde soldan itibaren menecer D.Koloğlu,Ahmet,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.08.1958
  • Beşiktaş B.Spor Maçıyla Yarın Başlayacak ÜG'LERDE BU SENE DE değiştirilmiyor Federasyon FİFA'dan kararın tavzihini isledi.Yabancı hakem deplasmanı gene yapılıyor.Haftanın maçları teshil edildi,1 inci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.08.1958
  • RECEP ADANIR İyi niyet anlaşmayı kolaylaştırır Recep kontrat imzaladı Kulübü ile olan mukavelesini bir yıl daha uzatmağa karar veren,emektar kaptan Recep dün Beşiktaş Noterinde kontratını imzalamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.08.1958
  • Şampiyon Legia bugün geliyor Polonya şampiyonu Legia basketbol takımı bugün Edirne üzerinden otobüsle şehrimize gelecektir.Kadrosunda 6 millî oyuncu bulunduran Legia,1958 Brüksel basketbol turnuvasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.08.1958
  • 2.Küme Federasyon Kupası maçları bu Cumartesi başlıyor İkinci profesyonel kümenin onikl takımı cumartesi ve pazar günleri federasyon kupasının ilk eleme maçlarını oynayacaklardır.Galip gelen altı takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.08.1958
  • Apak-Çobanlı düellosunda yeni bir safha UnallCengiz#Nuri'nin sebep olduğu ihtilâf için,G.Saray sözcüsü'Tederasyon talimatnameyi çiğnemişiir„diyor FEDERASYON Başkanı Orhan Şeref Apak'ın,Galatasaray Kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.08.1958
  • CENGİZ VE ÜNAL Apak Çobanlı düellosunun yeni safhası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor