Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.08.1958
  • ADRES Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.1-İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET/İ s t a n b u I POSTA KUTUCU 492,İstanbul TELE FON 27 42 İO Santral J Jili:İS YIL:9 SAYI:2976
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1958
  • Şoför ve Makinist Kursu 9 YENİ DEVRE 1 EYLÜLDE BAŞLIYOR KAYITLAR AÇILMIŞTIR Adres:Osmanbey,Samanyolu No.5 Tel:48 09 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1958
  • ursa'da Yangın Felaketi Tarihî Kapahçarşı ile civarındaki 100 bin kareden fazla sahada bulunan binalar Korkunç yangın gece yarısından sonra $«JJ I I I jri EUuÇılflG OSfolı CIITI6İU61Uİ metre yandı hm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1958
  • EGE'DE 30 ORMAN YANGINI ÇIKTI 3 Dün İstanbul'da da iki çiftlik tamamen yandı İZMİR,HUSUSÎ İzmir vilâyeti dahilinde 20 Ege bölgesinde de 10 orman yangını çıkmıştır.Sıcakların yangınları körüklediği bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1958
  • BAŞVEKİL RADYODA konuşacak I ANKARA,HUSUSÎ Başvekil Adnan Menderes önümüzdeki günlerde Ankara,İstanbul ve izmir radyolarında bir konuşma yaparak memleket ve dünya meseleleri üzerinde vatandaşlara izah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1958
  • BOĞUCU SICAK DEVAM EDİYOR İstanbul'da,son yarım asra yakın bir zamandanberi görülmemiş sıcaklar,devam etmektedir.Sühunet dün şehir dışında 38,şehir içinde ise 44-45 dereceyi bulmuştur.Öğleden sonra ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1958
  • Kıbrıs'a dair görüşümüz İngiltere'ye bildirildi Birgi tarafından ingiliz hükümetine verilen muhtırada "Yeni plânın tatbikine yardım edemiyeceğimiz,açıklandı ANKARA,HUSUSÎ j NGİLTERE'nin Kıbrıs'ta tat-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1958
  • İ.E.T.T.zam tasarısını Belediyeye verdi OĞUZ ONGEN İ.E.T.T.İdaresi,vasıta ve elektrik ücretlerine yapılmasını istediği zam tasarısını Belediyeye göndermiştir.İdare,zam tasarısında rakkam ileri sürmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1958
  • Yeni Dış Ticaret Rejimi ve muvaffakiyet şartları Bu yazı iktisat mütehassı-i simiz Doçent Dr.Halûk Cil-1 lov tarafından lıazırlanmıştır.TİCARET rejiminin te-1 ferruatlı esasları bu sa-I tırlarm yazıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1958
  • ^u.K |İ?İ,m mi»_lÖEDEMİR GÜRSOY] njp yıl nnilJİMİÎlinC Şapka inkilâbının 33 üncü yıldönümü olan DİK TILllUnUlnUllIlC dün Mustafa Kemal Derneğinde bir toplantı yapılmış ve bu hafta «Çarşafla Mücadele H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1958
  • Ticaret rejimi bugün yürürlüğe giriyor Yayınlanacak ithal malları listesinde ham madde yedek parça ve lâstik başta ANKARA,HUSUSÎ YENİ dış ticaret rejimi bugünkü Resmî Gazeteyle yaymlanarak yürürlüğe g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.08.1958
  • ulrfıMR MİLLİYET MUHABİRİNDEN MALÛMAT Çünkü saklamadan konuşuyor.VLIYOR Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Hâdiselerin takibinde ihtisasa «nem vermeyi prensip olarak kabul eden gazeteniz,bu kararını tatbik et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1958
  • MÜTEAHHİT VE İNŞAATÇILARIN NAZARI DİKKATİNE Her türlü bakır tel ve levha temini için kooperatifimize uğramanız menfaatiniz icabıdır.İstanbul Bakırcıları İstihlâk Kooperatifi Fuatpaşa Caddesi No.63 Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1958
  • Kibar erkekler için asil bir losyon.Muhitinde alâka celbeden "havalı,erkek» ler giyimlerine,hal ve tavırlarına hususi ihtimam gösteren kimselerdir.İşte Aqua Velva bu gibi titiz ve asil tavırlı erkekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1958
  • ı ııı m ı ıı 11 ııı mı ıı mı ıı m İSTANBUL i 7.27 Açılış ve program 7.30 î Karışık sabah müziği 8.00 Ha-berler 8.15 Şarkılar 8.30 Pi-E yanist George Feyer ritm grubu E 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:I Büyük ülkeler zaptetmiş kimse;Kalın kaba kumaş.2 Harbde düşman eline geçmiş;Başkasının hesabına iizülme;Haya.S Ağırbaşlılık;Boru sesi;Vilâyet.4 Kalın kaba kumaş;Bâzı tesislere ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1958
  • OĞLAK BURCU Ttf [22 Aralık 20 Ocak] İş hayatınız iyi,his hayatınız bulanık.Kendinizi ise vermekle sinirlerinizi korursunuz.0İ KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İyiliğinize karşı kayıtsızlık ve ihmal görec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1958
  • r Hedy La-V SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Gece Akıncıları Robert Keller Peggy Stevvart İng.2 Lorel Hardl Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Aşk Çeğmesi Clifton YVebb Jean Peters Renkli Ing.2 Kahra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1958
  • DÎKKAT-Bu kere yeni açtığımız müessesemizde her nevi ve cins oto,kamyon ile bina,apartman ve arsa alım ve satış işleriyle meşgul olmaktayız.İşlerimizde sürat,kolaylık ve dürüst çalışmayı şiar edindik.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1958
  • STAJYER MEMUR ALINACAKTIR Bankamızın muhtelif servislerinde yetiştirilmek üzere,imtihanla,en az ortaokul tahsilli,stajyer memur alınacaktır.Kız ve erkek)İSTEKLİLERİN a)30 yaşından fazla olmamaları b)A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1958
  • SOFYA OPERA BALESİ Yalnız 26/8/958 Sab gününe mahsus HALK GECESİ TEMSİLLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1958
  • MİGROS'un Koskada inşa ettiği satış mağazası bugün saat 11 de açılacaktır.DOLMUŞ yapılan semtler arasındaki mesafenin hesaplanması işine bugün başlanacaktır.Kilometre fiatı kesin olarak tesbit edildik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1958
  • Menba suyu diye satılan sular incelenecek Belediyenin,satılan şişe sularını esaslı bir tetkikden geçirmesi istenmektedir.Şişe kapaklarındaki yazılar siliktir ve suyun,hangi menbaın suyu olduğunu anlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1958
  • D.D.Y.2 milyar lira ile kalkınma yapacak Demiryolları işletmesinin hazırladığı 10 yıllık kalkınma programının tatbikatı gelişmektedir.10 yıl içinde çeşitli vasıtalar satın alınacak,2 gar,50 istasyon,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1958
  • Büyükdere sahilleri yeniden gözden geçiriliyor Büyükdere vapur iskelesinden itibaren eski kalafat yerine kadar açılacak yol üzerinde otel ve gazino gibi turistik tesisler kurulacak,eski karakteristik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1958
  • «Bandırma» mutfağından 7 kazan,2 tepsi çalındı Beşiktaş açıklarında demirli bulunan Bandırma vapurunun mutfağından 7 kazan ve iki büyük tepsi çalınmıştır.Tahkikat sonunda hırsızlığın,ayni gemide çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1958
  • Yangın çıkarmaya kalkan iki hizmetçi yakalandı İki hizmetçi hakkında kasten yangın çıkarmak suçu ile takibat yapılmaktadır.Bakırköy'de Yenimahalle'de Adnan Alpoğuz'un kiracısı Necla Yeşil adındaki kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1958
  • «Zımzım» Mustafa,para çalıp kaçarken yakalandı cZımzım» nâmiyle mâruf Mustafa Aksal adındaki sabıkalı yankesici Yalova vapur iskelesinde Bursa otellerinden birinin sahibi Hakkı Ulucan'ın 2467,5 lirası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1958
  • Piyasada istenen sigarayı bulmak kolay olmuyor Son günlerde piyasada sigara bulmak mesele olmuştur.Bilhassa «Bafra» sigarası bayilerde kolay bulunmamaktadır.Bayiler,sigara dağıtımının kısıntıya tabi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1958
  • Sanat Enstitülerinden Liselere geçmek imkânı temin ediliyor Hazırlanan programa göre Liselere geçmek isleyen öğrenciler basil bir imtihana lâbi tutulacaklar Erkek ve Kız San'at Enstitüleri İçin yeni b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1958
  • Emlâk Komisyoncularını DAVET Şirketimizin BUGÜN SAAT 16.00 da,Tepebaşı Unyon Fransez salonunda yapacağı,muhtelif emlâk işleri mevzuundaki görüşmeye,emlâk alım ve satımına tavassut eden komisyoncuların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1958
  • j Mâhudkr iş başında rS ÜN neşrettiğimiz korkıuıc.vesika daha J evvel ortaya kondu,Büyük Millet Mecli-si Maarif Encümeninde Tevfik İleri ta-rafından okundu,Muhsin Ertuğrul da orada hazırdı.Birçok defa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.08.1958
  • Dünyanın en büyük gösterisi BRÜKSEL SERGİSİ RÖPORTAJ:ABDİ İPEKÇİ Serginin ruhuna uygun ziyaretçiler beğeniyor «üfl 0 Fena taraflarım belirttiğimiz pavyonumuzun beğenilen cihetlerini de şöyle sıralayab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1958
  • Haldun İsmen Diskalifiye Edildi Manşı geçen yüzücümüz dalgakırana çık masaydı ikinciliği kazanmış olacaktı DOVER,A.A.Türk yüzücüsü Haldun İsmen,sahile değil de Dover limanındaki dalgakırana çıktığı iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1958
  • |UJt UÇ YÎİ7İİCİİLFRİ Manğ1 sekmek üzere İngilterede toplanan yüzücüler Kent bölgesinde Margate mevkiin-"IMHy I UfcUVUbCnl den denize ümitle bakıyorlar.Resimde görülen yüzücüler şunlardır:Soldan sağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1958
  • SAMSUN'DA TİFO GÖRÜLDÜ SAMSUN,HUSUSÎ Şehrimize bağlı Erikli,Kaya Güney,Başalan,Keçeköy,Dereköy,Alibeyü,Yayla köylerinde Tifo salgını başlamıştır.Yayla ve Erikli köylerinde birer ölüm olmuştur.Sağlık M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1958
  • GRAMOFON TÜRK LİMİTED ŞİRKETİ,YEŞİLKÖY İSTANBUL Posta Kutusu İst.579 Telefon:73 89 76 77 Dünyânın en büyük gramofon plâğı fabrikalarının imâl ettiği en mâruf markalarm Türkiye'deki mümessili ve imalat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Yazv işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1958
  • HİCRÎ Pazartesi RUMÎ 1378 25 1374 Safer AĞUSTOS Ağustos 9 19 5 8 12 VAKİ T VASATI 1 EZANI Güneş 5.17 10.22 Öğle 12.16 5.21 ikindi 16.01 9.06 Akşarr 18.54 12.00 Yatsı 20.32 1.38 Imsâk 3.31 8.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1958
  • Townsend yeni bir dünya turuna çıkıyor BRÜKSEL,A.A.Albay Townsend yarın sabah yeni bir dünya turuna çıkacaktır.Sabah erkenden cip'i ile hareket edecek olan albayın ilk merhalesi Yugoslavya olacaktır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1958
  • Dış uçak seferleri Eylül' de başlıyor Dış hat uçak seferleri Eylül ayı içinde başlayacaktır.Uçaklar Ankara'dan kalkacak üç hat olarak Karaşi,Paris,Londra ve Ankara arasında çalışacaktır.Paris uçağı İz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1958
  • Dişçiler Sikke altını kullanıyor Dişçiler altın dig imâlinde külçe yerine sikke altınlarından Sultan Aziz lirasını kullanmaya başlamışlardır.134-136 liradan muamele gören bir Aziz altını ile beş diş k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1958
  • Amerikan kongresi yardımı tasvip etti 3 milyar 300 milyon dolarlık yardıma Türkiye'ye verilecek 225 milyon dolar da dahil WASHİNGTON,T.H.A.Washington'da Amerikan Kongresinin her iki Meclisine ait müşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1958
  • İŞÇİ ALINACAKTIR Tuğla,kiremit ve karo imalâthanelerinde çalışmış tecrübeli işçiler ile devamlı çalışmak isteyen yardımcı işçilerin fabrikamıza müracaatları.TO PS ER Toprak ve Seramik Sanayii Anonim Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1958
  • Türkiye Millî Sanayi Sergisi Sümerbank Tertip Heyeti Başkanlığından 1 Aşağıdaki işler için kapalı zarfla teklif alınacaktır.A Spor ve Sergi Sarayı cephesine yaptırılacak olan ahşap iskelet üzerine ete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1958
  • TIMKA)SİLİNDİRLİ KİLİTLERİNİN EN BÜYÜK HUSUSİYETİDİR Silindirli ev ve apartıman kapı kilitleri Silindirli çekmece ve dolap kilitleri.Çelik eşya için hususi silindirli kilitler.TIMKA İNCE MEKANİK İŞLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1958
  • UZAK ŞARKTA ŞİDDETLİ ÇARPIŞMALAR bombardımanı 200 Milliyetçinin ölmesine seb*»« oldu TAİPEH,A.P.İki gün evvel şiddetle bombardıman edilen Milliyetçi Çin'e ait Kemoy adası civarında Milliyetçi Çin ve K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1958
  • Camlar arasın bir randevu Kısıklıda G.adında birinin kurduğu çadırın,randevu evi haline getirildiği halk tarafından tesbit edildi Kısıklı'dn çamlar arasında çadırlı bir randevu evi basılmış ve üç çift
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1958
  • BİR YAPRAK B*"5 8 ü W "J&k JE Bir ayrılık münasebeti ile ANKARA Devlet Tiyatrosu Umum Müdürlüğünde bulunan Frtıığrul Muhsin beyin bu vazifeden ayrıldığını gazetelerde okudum.Bâzıları bu ayrılışın yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1958
  • O II I' KAÜ&AN DUŞTUGÜ YERDEhJ DOĞRULUR.TEKRAR YERE KAPAKIAUIR,ÎkÎ ÜÇ t AKİKA SONRA Yi NE KALKAR.«7 J* yg5a '*'\t^a M^ ^fUftHAt* N H »KJBUKLUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.08.1958
  • SENİN GİBİ BİR KADlNl-A KAR.SıuASMAK BENİ Bil-SEM.&M ALAMO BiRAX CAMA HAREKETLİ OL.KORKMA.BİRm ERİAA KIRILr Bu KADARnaziic olma Alaaao.W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1958
  • KISMET SlLİRSİN Kİ DİNLENİP İSTİ.RAHAT ETMEK 'ÇIN OE PARA LÂZIMDIK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1958
  • 7^f4^ f NEE?1.TREN SOVıSUNCUL-UGU MU yAPACAKSIN yoKSA cisko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1958
  • ALLAHLIK ALİ BEY SİZ DENİZE GİR.İN BEN HUKADA OTURUP» RADYO oiNuıyecEĞı'AA.Biz Burada eğlenirken ALiyı VAL.NI2 BASINA BIRAKMAK VİCDANSIZLIK-TIRe GİTTİ 4 H£R*r'tCALDIAA vAU^^epe.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1958
  • l'SANA" getirmeği sakın unutma!sevdiğin nefis yemekleri pişireceğim Haklıdır:SANA ile herşey nefis,lezzetli ve hafif olur.Meselâ,taze sebzelerinize büyük bir parça SANA ilâve ediniz:böylece,onlara,koc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1958
  • Bİl Hiç değişmemiş,diyordu,ilk gördüğüm gün nasılsa yine öyle.Eyübe indiği zaman yine türbeye uğradı,Hazret-i-Eyübe okudu,ruhaniyetinden istimdat eyledi.Otele geldi.Otel sahibi kâtibe bir şey fıslamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1958
  • 4a il m GÖNÜL İHTİYARLAMAZ Senelerden beri Cevat lüksü yalnız Taflanoğlu'nun evinde görüyordu.Büyük bahçe içindeki üç kaili beton ev onbeşinci,onaltıncı Louis,ampir,gotik,rokoko,kübik eşyalarla karmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1958
  • i!l!illlll!illlilliill!ilil!li:i!iiİI!iilillilil!illi!IHliil!lllilllllili^ SANATİ SOFYA MİLLİ I BALESİ TEMSİLLERİ ALTAN^LKİN SOFYA MİLLÎ OPERASI ğE BALESİ nihayet gelebildi EE ve Açık Hava Tiyatrosund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1958
  • 1958 Yılı İkramiyelerinin 5 inci Çekilişinde 1 İstanbul'un en güzel yerlerinden Göztepe'de yeni inşâ ettirilen modern apartmanın bir dairesini 2 Zengin para ikramiyelerini Kazanabilmek için en az 150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1958
  • Rahat yazı Parker Quink ile başlar Gayet seyyal yazmayı temin eden Parker Quink Solv-x maddesini havi yegâne mürekkeptir Solv-x.dolma Kaleminizi koruyan ve yazarken temizleyen sihirli bir maddedir.Oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1958
  • DAKTİLO BAYAN ARANIYOR Yazıhane işlerinde istihdam edilmek üzere daktilo bilen bir bayan aranmaktadır.İngilizce veya Fransızca bilenler tercih olunur.Müracaat PJL İst.579 Telefon:73 89 76 un HHI.W 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.08.1958
  • LE.T.T.zam tasarısını Belediyeye verdi 6 Baştarafı Birincide lip yine Vekâletin tasvibini müteakip açıklanacaktır.Elektrik ücreti için de aynı esas dahilinde hareket edilecektir.LOKANTALAR İÇİN ZAMLI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1958
  • Ticaret Rejimi bugün yürürlüğe giriyor t Baştarafı Birincide Daktilo makinesi,jilet,ampul,radyo,cam,inşaat malzemesi az miktarda buz dolabı gibi piyasada ihtiyaç hissedilen mallar da ithal listesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1958
  • BOĞUCU SICAK t Baştarajı Birincide Sıcak tesiriyle halk mesirelere akın etmiş plajlarda yer bulmak imkânsız bir hale gelmiştir.Şehir içi dün boş bir manzara arzetmiş,en kalabalık olması Jcabeden cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1958
  • VEFAT Şûrayı Devlet âzasından merhum Ahmet Cemal Bey mahdumu,Saadet Altan'ın kıymetli zevci,Belkis Erad ve Saadet Salahor'un sevgili kardeşleri,Pakize Göker ve Muzaffer Göker'in enişteleri,Nazif Erad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1958
  • EGE'DE 30 ORMAN YANGINI ÇIKTI t Baştarajı Birincide mücadele halindedirler.Bunlardan bir kısmı gece söndürülmüştür.Selçukun,Meryemana ikâmetgâhı civa nnda çıkan yangın,Efes'te kazı yapan meşhur Arkeol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1958
  • BEŞİKTAŞ DÜN DE ALTAY'I YENDİ:3 2 ğ Baştarafı Altıncıda ması üzerine Recep yerden ustaca bir vuruşla penaltıyı gole çevirdi.Altaylı Coşkun'un yüzde yüz golü kale ağzında kaçırmasından bir dakika sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1958
  • SATIŞ İLÂNI Dosya No.957/1895 istanbul 6.ncı İcra Memurluğunca bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen muhammen kıymeti 40.000 TL.değerinde bir adet Şeker Fondan makinesi ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1958
  • TEK ERKEKLERDE şampion gene Ayala f Baştarajı Altıncıda şekilde 30 ve 40-0,«match ball» de korkunç bir servis ve mac.TEK KADINLARI PERİCOLİ KAZANDI Dün «abalı oynanan tek kadınlar finalini İtalyan Per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1958
  • 2 GÜN KALDI TENZİLÂTLI ŞATOLAR NİHAYETLENİYOR 27/8'1958 ÇARŞAMBA GÜNÜNÜ GEÇİRENLER BÜYÜK FIRSATI KAÇIRMIŞ OLACAKLARDIR.LİRAYA 2 ODA,HELA,TERASI MÜSTÂKİL PLAJ DAİRELERİ MÜŞTERİ DAİRENİN TAPUSUNU MÜSTAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1958
  • Başîarajı Birincide Yangında can kaybı olup olmadığı lıat'iyetle bilinmemektedir.Teyid ediimiyen bir habere göre orduya ait bir G.M.S.yanmış ve 6 itfaiye eri ölmüştür.Yangının genişlemesine ihbarın ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1958
  • Kıbrıs'a dair görüşümüz ingiltere' ye bildirildi t Baştarafı Birincide KIBRIS'TA 3 E.O.K.A.CIYI İNGİLİZLER ÖLDÜRDÜ LEFKOŞE,T.H.A.İngiliz devriye kolları EOKA'ya yataklık eden Lisi köyü civarında teped
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1958
  • Yeni Dış Ticaret Rejimi ve muvaffakiyet şartları Baştarajı Birincide W*\İhracat,dünya fiyatları üzerinden ya pılacak ve dış pazarlarla iç pazarlar arasındaki fiyat,farkları,yukarıda sözü geçen primler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1958
  • T E i.E FON 27 42 10 SATILIK EMLÂK SAT.çiftlik.Pendiğe 6 Kim.de asfalt üstünde Şıhlı köyünde ev,ahır,kümesler,inekleri,arıları,meyve bahçesi bol suyu.Kartal Ankara cad.94/4 Mesut Özbar.53 43 10.SATILI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1958
  • İSLÂM Aylık Dini,İlmi,Sivasî Mecmua 19.SAYISI ÇIKTI Bayilerden Arayınız.İstanbul Umumî Bayii:Dörtler Koli.Şü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1958
  • BEYLERBEYİNDE Satılık Nadide Çamlık Koru Arsaları Yeni kurulacak asma köprü,asfalt cadde üzerinde gaz,elektrik,su mevcut,fevkalâde manzara ve havadar müfrez ersalar satılmaktadır.Galata,Tophane,eski Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1958
  • PİVAL DAHA USÎüllStifR ÇÜNKÜ PAHA BÜVÜK Tffilliir İLE VE MESLEĞİNE AŞIK MÜTEHASSISLAR TARAFINDAN İMAL EDİLMEKTEDİR Piyale adı.ağız tadı JTlakias MAKARNACILIK VE TİCARET T.A.Ş.İzmirde Belediye Karşısı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1958
  • KİRALIK FABRİKA BİNASI ARANIYOR Sanayi rmntakası dahilinde su ve elektriği olan 2000 M2 lik bir bina aranmaktadır.Müracaat 44 83 27 44 06 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1958
  • ES-KO Limon Çiçeği Kolonyası Yeni FM 6 formüllü ES KO limon çiçeği kolonyası yıllardan beri beklediğiniz ideal kolonyadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.08.1958
  • Beşiktaş dün Altay'ı yen İzmirli hakemden bilhassa İzmirliler şikâyetçi idi.Gollerin 2 si "Şüpheli,penaltılardan oldu STAD:Alsancak SEYİRCİ:12.000 takriben)HÂSILAT:37.000 Türk lirası HAKEMLER:AH Pasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.08.1958
  • [İLHAN DEMIREL] m a ini gn r^İİl CD XIIlt-İstanbul Enternasyonal Tenis Turnuası dün UMLIr LCIl UULbFı SOna erdi ve tek erkeklerde gene Ayala şampiyon oldu.Resimde,Şili'nin 1 numaralı tenisçisi,Başveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.08.1958
  • Son hazırlık maçlarında ikinci küme ağır bastı Sarıyer 3 Vefa:2,Taksim:3 Beyoğluspor:0,Eyüp:4 K.Pasa:3.Tek galip gelen 1.Küme takımı Beykoz,Anadolu'yu 3-1 yendi PROFESYONEL 1.ligin üç takımı Vefa,B.Sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.08.1958
  • Maraton'da dünya rekoru Çetin 1.99 ile ancalc 12 nci olabildi Yngve FEUK Stockholm'den Bildiriyor SONA eren Avrupa Atletizm Şampiyonasında barajı aşan yegâne Türk atleti Çetin Şahiner yüksek atlamada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.08.1958
  • Galatasaray Ânkaragücünü rahatça mağlûp etti:2-0 Maç boğucu bir sıcakla oynandı.Sarı Kırmızılıların gollerini Eriania İsfendiyar atlı.Sarı Lacivertliler hırçın ve favllü idiler BU POZİSYONDA TOP ONUND
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.08.1958
  • lan Son Hazırlık Maçlarını Yaphlar' Karagümrüh revanşı da BİR GOL İLE VERDİ:3-2 Fenerbahçe'nin galibiyetinde Can,Ergun ve hakem rol oynadı.Son gol 84.dakikada ofsayttan atıldı [SAMİ ÖNEMLİ] CÇfr/î TAV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor