Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.08.1958
  • ANNE SÜTtİNE EN WK1N MAMA TAM YAĞSIZ YARIM YAĞLI TAM YAĞLI LAİTGOZ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1958
  • SICAKLAR ÖLDÜRÜCÜ BİR HÂL ALDI Sühunet gölgede 39 dereceye yükseldi.45 yaşlarında bir kadın öldü SICAKLAR boğucu bir hal almış,sühunet şehrin bâzı yerlerinde 38-39 dereceye kadar yükselmiştir.Yeşilköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1958
  • JUİLİAR YAYLI SAZLAR KUARTETİ GELİYOR NEW YORK,USİS Juiliar yaylı sazlar kuarteti altı memlekette konser vermek üzere Cumartesi günü yola çıkacaktır.Meşhur kuartet 20 Eylülde Ankara ve 22 Eylülde de İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1958
  • BİR İŞÇİ ŞARAP FIÇISINDA BOĞULDU İZMİK,HUSUSÎ İsa Özçağlayan isminde bir işçi şarap fıçısı içinde can vermiştir.Hâdise Alsancak semtindeki şarap imalâthanelerinden birinde cereyan etmiş,İsa,ayağının k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1958
  • Van'da bir gazetecinin evine dinamit atıldı VAN,HUSUSÎ Şehrimizdeki «Van SesL» gazetesinin sahibi İlyas Kitapçı'nın evine gece yarısı meçhul şahıslar tarafından dinamit atılmıştır.Dinamit atanlar bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1958
  • 28 Eylülde İrlanda'da yapılacak film festivaline katılacak olan tanınmış televizyon yayıncısı hanımı Andrews,tertibedilen basın toplantısına esi ile birlikte gelmiştir.Aııdrevrs'ııı Jamaica'dan aldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1958
  • EDİTÖRLER KÂĞIDA ZAMDAN ŞİKÂYETÇİ TÜRK Editörler Derneğinin dün yapılan 14 üncü umumi heyet toplantısında kâğıt fiatlarına yapılan zam «darbe» olarak vasıflandırılmış,editörlerin üvey evlât muamelesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1958
  • RADYO GAZETESİ:İÇ POLİTİKA MESELELERİ.DIS POLİTİKA MESELELERİNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1958
  • [İLHAN DEMİRELİ BİR HOLLANDA MUHRİBİ fiFI Dİ Hol,anda kraliyet donanmasına mensup refakat muhribi wııı munniBI UbbUl «Amsterdam» dün limanımıza gelmiştir.Yukarıdaki resimde misafir gemi ve personeli i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1958
  • r—j [İLHAN DEMİREL] ismet İnönü,hava alanında gazetecilerle konuşurken neşeli görülüyordu.Bayar ve İnönü dün İstanbul'a geldi.Menderes ileV ehillerin de gelmesi bekleniyor REİSİCUMHUR Celâl Bayar ve C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1958
  • imralı Cezaevinden iki mahkûm kaçtı BURSA,HUSUSÎ İmralı cezaevinden iki mahkûm firar etmiştir.İstanbullu olan Ahmet ve Süleyman adındaki mahkûmlar sabahleyin cezaevinin demirbaş sandalı ile İstakoz av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1958
  • Rejimin en bariz vasfını serbesti teşkil ediyor ithalât ve ihracât için listeler hazırlandı İthalât listesinin yüzde 40ı yatırım malları,yüzde 20 si istihlâk maddeleri ve yüzde 40 ı da iptidaî madde o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1958
  • Gnl.ERDELHUN GENEL KURMAY BAŞKANI OLDU ANKARA,HUSUSÎ Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küstü Erdelhun Genel Kurmay Başkanlığına tâyin olunmuştur.Eski Başkan Orgeneral Fevzi Mengüç'ün uzun sürecek bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1958
  • [İLHAN DEMİRELİ Kemal Aygün,Hâl'i teftişi sırasında kabzımal ve perakendecilerle görüşmüş,fiatlar üzerinde durmuştur.Resimde Kemal Aygün,bir kabzımalla konuşuyor.Belediye Reisi Hal'i teftiş etti Aygün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1958
  • ¦w»w«n»ıı [MİLLİYETİ SAĞLIK VEKİLİ Dr.LÜTFİ KIRDAR,BİSMİL'DE HALKIN «KARA YARA» ADINI VERDİĞİ HASI ALIĞA TUTULAN BİR GENÇLE KONUŞURKEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1958
  • Ertuğrul Muhsin vazifesinden alındı Ankara Devlet Tiyatrosu Umum Müdürü ve Türkiye'de Tiyatronun kurucusu Ertuğrul Muhsin'in ansızın işinden çekilmesi sanatsever muhitte bir bomba tesiri yaratmıştır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1958
  • ULUS hakkımla 2 takibat acildi ANKARA,HUSUSÎ Savcılık Ulus gazetesinde intişar eden iki ayrı yazı hakkında takibata geçmiştir.Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Bülent Ecevit tarafından yazılmış olan makale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1958
  • BEŞ RUM'U ÖLDÜRMEKTEN SANIK TUTULAN Amerika'ya gidecek olan Makarios,Rumların plânı sabote için seçimlere katılmayacaklarını bildirdi LEFKOŞE,T.H.A.Radyo GÖNYELİ köyünde 5 Rumu öldürmekten sanık bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1958
  • m,ıur»ı.n m^ynyimmvnufmmmıtu,ıı.ıi.ı j ı ^NATO İÇİNDE YENİ HÂDİSE DÜNYANIN EN BÜYÜK DENİZALTISI 2 atom reaktörü ile işleyen bu denizaltı,[A.P.l Amerikada Connecticut eyaletinde iıısa edilen 5900 tonlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1958
  • Bir Mebus D.P.den ihraç edildi Bolu mebusu Akşemsettinoğlu ile birlikte eski Maraş mebusu Bozbag;da partiden çıkarıldı ANKARA,HUSUSÎ D.P.müşterek haysiyet divanı,nüfuz suiistimali yaptıkları iddia olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1958
  • M.KAÇMAZ'ın KAN TAHLİLİ DÜN YAPILDI Doçent Dr.Taliha Aykan i da deri hücrelerinde durumu mikroskopla I inceliyor![Dr.RECEP DOKSAT] 1 i i TJ İSMİLLI Mustafa Kaç-Q maz,iki profesör ve 3 doktor tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1958
  • NUH'CULAR bugün zirveye tırmanacak ÜMİD DENİZ AĞRI'dan BİLDİRİYOR:27 kilometrelik bir yolculuktan sonra Ağrının 3800 metre yüksekliğinde kampımızı kurduk.Arızalı arazide yolculuğumuz çok güç şartlar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.08.1958
  • VENEDİK FESTİVALİNDE 26 YIL II KİNCİ Dünya Harbi sona I erdikten sonra,dünya a-aş yavaş kendine çekidüzen vermeye gayret ederken Venedik Festivalinin de hazırlıkları yapılmaktaydı.Fakat 194«J.da yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1958
  • yüzmnlerin mecmuası 9 7ı ^Diujidmcûı KmmuKomafti KİBAR HIRSIZ KÖSTEBEK HÜSNÜ GENÇ KIZ KALBİ AŞK ve VAZİFE İĞRETİ SURAT UÇAN ADAM SAFİ ı/n uf f bptf kmmn/QK kûhwu,fVülVC^ $EHVETGECELERi 24 Sayfa 25 Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1958
  • İSTANBUL PAZARI ORHAN ÇAYKARA BEYOĞLU suseai ren vakinoa BEVOÖLU BALIK PAZARINDA AÇlI.l VOR OlOA MAOOrLCRINOl TAM ÇEŞİT ÜSTÜN KALİTE İTİNALI SERVİS LEVENT* KADIKÖY BEYOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1958
  • OĞLAK BURCU ti 1* Wı [22 Aralık 20 Ocak] Bugün yakınlarınızı daha İyi tanımak imkânını bulacaksınız.İşleriniz yoluna girecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Size is teklifinde bulunanları müsbet karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1958
  • BULMAĞA 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 H 4 BH 5 H üttSBR 6 7 HH| L H 8[ 9 1" zm SOLDAN SAĞA:1 Alışkanlık;Düzelme.2 Can atma;Birdenbire.3 Büyüklüğe kudrete tam mânasiyle İnanç;Eskiden devletin gayri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1958
  • filininim!İSTANBÜl 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Vico Toriani ve Lys Asia'dan şarkılar 8 45 S ız eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Gece Akıncıları Robert Keller Peggy Stev/arl İng.2 Lorel Hardi Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Aşk Çeşmesi Clii:ton Webb Jean Peters Renkli Ing.2 Kahramanlar Geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1958
  • Resimli TÜRK ve DÜNYA Ansiklopedisi 6.VE SON FASİKÜLÜ ÇIKTI DİKKAT Eksik fasiküllerinizi tamamlayınız.Zira 15 Eylülden sonra Fasikül satışı yapılmayacaktır.Lüks cilt kapaklarımız ve Ansiklopedinin tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1958
  • KISA HABER LİR 9 TEMMUZ ayı içinde Boğazlardan 407 gemi geçmiştir.2.321.294 gros ton tutan gemilerden 207 tanesi Rus bandıralı,diğerleri de muhtelif milletlere mensuptur.TERSANEDE beklemekte olan «Tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1958
  • Okullara alınacak öğrenci adedi iesbii ediliyor ÜNİVERSİTE,LİSE VE DİĞER OKULLARDA KAYIT VE İMTİHAN TARİHLERİ BELLİ OLDU Okullarda,güz dönemi imtihanları ile ilgili çalışmalara hız verilmiştir.Ortaoku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1958
  • lOOOO LİRADIR.ZARİF AÇILIŞ HEDlYELERI Her 100 liraya bir kura numarası TÜRKİYE KREDİ BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1958
  • MEVLİDİ ŞERİF Kıymetli babamız ve aile büyülümüz,Ankara eşrafından,tüccar,H.Tahsin Mermercioğlu'nun aziz ruhuna ithaien vefatının kırkıncı gününe isabet eden 24/8/958 yarınki Pazar günü ikindi namazın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1958
  • Bir kondüktör bulduğu 9500 lirayı sahibine verdi Sirkecide Banliyö trenlerinde kondüktür olarak çatışan Zübeyir Uysal,dün Sirkeci'de bir paket içinde 9500 lira bulmuş ve bunu Gar Emniyet Amirliğine te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1958
  • Şehir hatlarında kış tarifesi hazırlanıyor Tersanede tamir sırası bekleyen gemilerin sayısı artmıştır.Gemi yokluğu yüzünden «Yaz programı,m tatbik edemeyen Şehir Hatları İşletmesi «Kış programını' haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1958
  • Kısa müddetli temsillerine Acıkhava'da devam etmektedir.Bu hakikî san'at ziyafetini kaçırmayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1958
  • Arkadaşımız Kütjlıaıı L'ııver ile İnci Zorlutuna'ııın nikâlı töreni,dün kalabalık ve mümtaz bir davetli kütlesi huzurunda Beyoğlu Evlendirme Dairesinde yapılmıştır,ficnç evlileri tebrik eder.saadetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1958
  • Şoförler yeni bir zam teklifi daha yaptı SON TEKLİFLERİNDE HESAP YANLIŞI YAPTIKLARINI BELİRTEN ŞOFÖRLER,KİLOMETRE BASINA 104 KURUŞ İSTEDİLER Şoförler Cemiyetleri temsilcileri dun Belediyeye yeni bir z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.08.1958
  • inin en büyük gösterisi BRÜKSEL SERGİSİ RÖPORTAJ:ABDİ İPEKÇİ LOKANTASINDA rli pilâv 22.5 lira.B «HALİÇ» LOKANTASININ İC GÖRÜNÜŞÜimam Bayıldı 5 Lira Tarama 5 Yaprak dolması 5 Plâki 5 Domates çorbası 4.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1958
  • BİR YAPRAK I Soyunan Boğaziçi f} ELEDİYE,Kanhca'daki Hidiv köşkü ile korusunu ve Emlrgan E F^ korusunu satmağa karar vermiş.Burada iki hatâyı düzeltmek S JU^ isterim.Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1958
  • [İLHAN DEMİREL] ASMA KÖPRÜYÜ TENKİD EDİYOR is Üniversitesi mezunu,Cornell Üniversitesi öğretim üyesi 39 yaşındaki Asmaköprü mütehassısı Cevdet Eldem,tertiplediği basın toplantısında asmaköprü hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1958
  • Organizatör FETHİ PEHLİVAN diyorki,23-24 Ağustos Gülhane Parkında Demokrat Parti ve Kızılay'ın müştereken tertip ettikleri kadar büyük bir prognam Türkiyede tertip edilmemiş ve edilemez.Organizatör FE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1958
  • J u LOUlS PHILIPPE Cleansing ve Foundalîon kremlerile cildinizin hayatiyetini sağlar.LOUlS PHILIPPE son moda ışık saçan 18 renk sabit dudak boyası ile,dudaklarınıza cazibe v.erir.LOUlS PHILIPPE 9 renk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1958
  • FRANSIZ KOLONİLERİ MÜSTAKİL DEVLET HALİNİ ALABİLECEK TANNARİVE,Madagaskar,A.P.General de Gaulle,Madagaskar ve diğer Fransız kolonileri halkı arzu ettikleri takdirde,bu yılın sonundan evvel,Fransa birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1958
  • SURİYE'DE 6 TÜRK TEVKİF EDİLDİ ŞAM,A.P.Orta-Doğu Haberler Ajansı,Birleşik Arab Cumhuriyeti Güvenlik makamlarının Suriye dahilinde altı Türk'ü tevkif ettiklerini bildirmiş ve bunlardan beşinin Suriyeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1958
  • ŞEHRİMİZDE 7 YARALAMA HÂDİSESİ OLDU Son yirmi dört saat içinde şehrimizde yedi yaralama hâdisesi olmuştur.Yeşilköyde Anafartalar sokağında oturan Ahmet Örer,geçimsizlik yüzünden karısı Pakize'yi bıçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1958
  • Asiler Fransamn viskonsülünü yaraladı VISKONSÜLÜN SIHHÎ DURUMU AĞIR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SEKRETERİ ORTA D06U HAKKINDA RAPOR HAZIRLAMAK ÜZERE SEYAHATE ÇIKIYOR BEYRUT,A.P.Fransanm Beyrut viskonsulü Jean
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1958
  • İNŞAAT İLANI OTO SANAYİ MAHALLESİ İNŞAAT VE ALIM SATIM KOO-PERATİFİ'nin Maslak'ta inşa etmekte olduğu OTO SANAYİ Sİ-TESİ 2.kısım elevasyon)inşaatı kapalı zarf eksiltme usulü ile ihale edilecektir.1.İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1958
  • ¦¦HHHMHİ 7.DlŞAP-HÛVA »VI OLUti.DURUMUNU KONTROL/MÎSTH.1*.KAÛ ÎÇİN BU HERİPı TEC-GAMI BENİM ^ÜBE EDEUM. {&ÖzÜm «ÎÇ TUT-HADİ ZATEN V"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1958
  • Civarında SATIŞLARI SABIRSIZLIKLA BEKLENİLEN)mahdut miktardaki arsaların satışına başlanıldı.20-30-40 liraya ALMAYINIZ!ÇOK DAHA GÜZEL EVSAFTA,ÇOK DAHA CAZİP ARSALARI Halka hizmet ve rekabet saikasiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.08.1958
  • s ASİ-EN TEK.SASLISIN DA TAHSİL-ÎÇİN ORAYA GİT.MİSSİN.NADİA YAPMAKTA ONUN PESlf MAKTASIN HAREXETL_ER DE *OS-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1958
  • ı Bk3-BENİM Ht*Ç Ben'İn BİR ŞEVPEN VEL_hç .HABERİM VOIC v-ANl ÇOCUKLAR.ÇAUlNDı.VALJlA.OUVDuN Mu ^9b ı Baba.w*v ı CAN?j WÂ Es» [MÎJL 3MOK3flıI m^r)f P^,K»3 JW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1958
  • PAN AMERICAN HAVAYOLLARI TECRÜBEL trafik mümessil ARIYOR Müracaat:Pan American Müdürlüğü,Yeşilköy Hava Alam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1958
  • Wil WI "JP.WlLİ.M T DİKKAT DİKKAT ğ* JBPfeb.W& dp*-JBk W m Bahçeli Ferah Evler inşaat müessesesi bir defaya mahsus obnak üzere dar gelirli ve memur vatandaşlarımıza en büyük fırsatı yeriyor.Bugüne kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1958
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Talebe Birliğinin tertip ettiği Teknik Üniversile Giriş imtihanı Hazırlama Kursları 1.Eylülde başlayacaktır Kayıt için müracaat:Gümüşsüyü Talebe Yurdunda İ.T.Ü.Talebe Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1958
  • Bakımsız cîld sîzi yaşınızdan büyük gösterir.Kremleri Cildinizi besler yumuşatır ve teravetini muhafaza ettirir.Gece ve Gündüz Neslonun Vanishing ve Cold kremlerini kullanarak sizde cildinize daimi bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1958
  • Anneciğim,ö Pişiklerimi Pudrası iyi eder En sıhhî on temiz çocuk pudrasıdır;pişik,sivilce,traştan mütevellit cil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1958
  • Kahveci kulübeden çıkardığı hasırı yere serdi.Buyurun,şu arkalı iskemleyi de devirin,ons sırtınızı verin.Hem Halici görür,hem de rahat edersiniz.Kahveci,kapının yanındaki iskemleye oturdu.Murad,yavaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1958
  • AN Köpeğinizden korkuyor dedi,köpeği obur yanınıza alın.Dananın kuyruğu koyacaktı.Jale yaklaştı.Cevat:Hanımefendi dedi,müsaade ederseniz tı/e Seyfullah'ı takdim edeyim,rahmetli Haşim'in en iyi dostuyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1958
  • KLÂSİK BATİ MÜZİĞİ Kendi aramızda j BÜLENT TAKCAN ğ u ı ıııı ııı ıııımı mu ıı ı mıı 11 m ı m ı Bir başkasının muvaffakiyetini veya ilerleyişini sj takdir edebilmek,insanlığa yakışan en yüksek ahlâ-E k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • İKİ KARDEŞ BİR OLUP DİĞERİNİ ÖLDÜRDÜ DİYARBAKIR,HUSUSÎ Vilâyetimize bağlı Çüngüş kazasının Dorç köyünde Temur Denıirkıran ve Mahmut Denıirkıran adlı iki kardeş,av tüfeği ile diğer kardeşleri olan Abdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • BELEDİYE REİSİ HÂLİ TEFTİŞ ETTİ Başlarajı Birincide Bos kaplar Hal dışına çıkarıldığından satışlar daha geniş bir sahada yapılabilmektedir.Tahliye işlerinde kullanılan araba sayısı arttırılmaktadır.Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • ftvni Akman istanbul Kömür Tevzi Şube Müdürlüğüne getirildi ANKARA,HUSUSİ Ticaret Vekaleti Müsteşarlığıyla Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Umum Müdürlüğüne yeni tâyinler yapılmıştır.Ticaret Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • EDİTÖRLER KÂĞIDA ZAMDAN ŞİKÂYETÇİ 3 3 Başlarajı Birincide muvazi olarak daha da pahalılaşırsa okuyanların nisbeti düşecek ve kitap basmak bir iaııtezi olacaktır.Bu da memleket bakımından elim neticele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • Denizcilik Bankası 40 zam peşinde Akaryakıta yapılmış olan zamdan «orıra Şilepçilik İşletmesi ve Denizcilik Bankası,durumu incelemeye başlamışlardır.Bu inceleme sonunda hazırlanacak olan zam tasarısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • Doğu Almanya'dan bir Rektör Batıya iltica etti BERLİN,A.P.Doğu Almanya'daki Jena Üniversitesi rektörü Batı Berlin'e iltica etmeğe muvaffak olmuştur.Berlin'i,Jena Üniversitesinin 400 üncü yıldönümü mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • VEFAT Fitret Uras'ın eşi,Cüneyt Burak'ın babası,Suat Onat,Sadi Onat,Süheylâ Sayıt ve Zeynep Becer'in enişteleri,Belkıs Burak' m kayın pederi,Cemil ve Ahmet Bıırakııı büyük babaları.Adalet Mensucat T.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • SAFFET YÜNLÜ 1958 1959 en son modellerin.hazırlandığını ve satışa arzedildiğini sayın müşterilerine bildiriı-Yeni Postahane Cad.Emnivct Han No:8 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • ÇINAR OTEL 4 Eylül Perşembe gecesi fevkalâde sürprizlerle dolu İLK MARMARA MEHTAP BALOSUNU müjdeler.Telefon:73 86 93.Kıyafet mecburidir.Dönüş için Otel vasıtalarımız emirlerinize amadedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • Sayın Halkımızın Günlerdenberi Beklediği HAKİKİ BAKIRKÖY HAZNEDAR Şehir ile Bahçelievleri birbirine bağlıyan ilk arsalarımızın sa'tışîhda bulunmanız büyük menfaatiniz icabıdır,çünkü şimdiye kadar şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • Büyük organizasyon Müteaddit sahneler ve caz orkestrası Güreş ve Millî oyun sahaları Halkın istirahatı için her türlü hazırlıklar Yağlı ve Serbest güreş müsabakaları Bugün gündüz ve gece,yarın da günd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • M—i 2 Büyük caz orkestrası Dans ve ses müsabakaları Bugün Ve Yarın Gülhane Parkında Kızılayın Büyük Sünnet Düğününde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • ZEKİ MÜREN-MUALLA MUKADDER PERİHAN ALTINDAĞ HAMİYET YÜCESES MEDİHA DEMIRKIRAN SEVİM TANÜREK MUZAFFER AKGÜN BALARILARI CELAL ŞAHİN TİYATROLAR MİLLÎ EKİPLER 11—11¦ ı m m ıı mıiiimi—i—m.jjil—mft.mıpil»ji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • 2 GÜN 2 GECE KIZILAYIN BÜYÜK SÜNNET DÜĞÜNÜ Bugün gündü/ve gece.yarın da gündüz ve gece GÜLHANE PARKINDA II ¦¦IIIBII1III ¦HliailllMIH II—I—III—¦II—IIITIIMIIMI—I «Mil IHMIİI IMIİIİM »III I İMİM I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • MUHALEFET MÜZAKEREDEN MEMNUN KALDI ğ Buştarafı Birincide İnönü,12 Eylül tarihine kadar şehrimizde kalarak,istirahat edecektir.Bilâhare,Parti Meclisinin toplantısına katılacaktır.ANKARA BOŞALIYOR ANKAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • Mutlu komikle] ATEŞ BÖCEKLERİ Her Akşam Küçük Çiftlik ve Cadde Bostan Gazinolarında Nişan Balo Konser ve düğün programlarınız için yalnız TIKOFIŞ'e müracaat edilmesi rica olunur.TİKOFİŞ Beyoğlu Ağacam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • SEYYAR GAZ SOBASI TOPTAN SATIŞ YERİ M.FILIBA R İZAPAŞ A YOKUŞU İSTANBUL MİLAS HAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK 0 SATILIK,konforlu apartman.Mür:Kumkapı,Nişanca Türkeli Cad 122/1.Pazar 9-10.0 SAT.bina,Kadıköy,Bahariye caddesinin en güzel yerinde 5 katlı kârgir bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • İ K RAM İYE İKRAMİYE MİKTARI İKRAMİYE TUTARI A D C D I LİRA LİRA 100 200 ooo 2.000 SOGO 4 0.000 20.000 ¦i OO.OOO 4&\reselli yıg Jmûkâb 200000 100000 50000 20.000 10000 5000 2500 1.000 500 250 t OO SÛ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • KAYIP 11/7/1958 tarihinde yeniletmiş olduğum 637 No.lu çalışma müsaademi kaybettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.45709)W.O.Kuıpcr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • Elektrik Ustası Aranıyor Yol ve Baraj şantiyeleri gibi makinah şantiye elektrik işlerini yapabilecek bir Elektrik ustasma ihtiyaç vardır.Müracaat:Veziroğlu Şantiyesi Şehremini İstanbul.Telefon:21 51 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • Milliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • HİCRÎ Cumartesi 1378 23 Safer AĞUSTOS 7 19 5 8 RUMÎ 1374 Ağustos 10 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.15 12.17 16.03 18.57 20.36 3.29 10.17 5.18 9.04 1200 139 8.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • Şehrimizde dün altı trafik kazası oldu KAMYON ALTINDA KALAN BİR ÇOCUK ÖLDÜ,5 KİŞİ DE YARALANDI Şehrimizde dün biri ölümle neticelenen altı trafik kazası olmuştur.Şoför Şerif Eakır'ın idaresindeki 8268
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1958
  • M.Kaçmaz'ın kan tahlili dün yapıldı Baştarajı Birincide dır.Hastayı daha birçok doktorun ve profesörün muayene 9 edeceği haber alınmıştır.Mustafa Kaçmaz'dan dün kan S alınmış ve derhal laboratuara g t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.08.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Genç millî takım namzetleri hazırlık maçlarını sıklaştırırken antrenmanlarına da devam etmektedir.REVANS İÇİN G.SARAY Millîlerini Çobanlı,mesuliyeti alıyoruz dedi.Apak ise «Sonra konuşac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1958
  • Güreşçilerimizin Amerika Turnesi hazırlığı ilerliyor ANKARA,VELİ N.ARİĞ'dan Güreg millî takımımızın Amerika turne hazırlıkları devam etmektedir.Federasyon ile Basın Yayın ve Turizm Vekâleti arasında y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1958
  • Federasyonumuzdan Yunan Federasyonu özür diledi Avrupa şampiyona kulüpler turnuaeına iştirak edemiyen Olimpiyakos adına,Yunan Futbol Federasyonu,Federasyonumuza gönderdiği bir mektupla,malî durumların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1958
  • Filibe'li atletler bugün yarışıyor Perşembe günü şehrimize gelmiş bulunan Filibeli atletler ilk müsabakalarını bugün saat 16 da Mlthatpaşa stadında Beşiktaş ve Beyoğlu-«por atletlerine karşı yapacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1958
  • V* g ZAPOTKOVANIN REKORU eşi Zapotkova ciritte 56.02 ile yeni yukarıdaki resimde,şampiyon rekoru [A.P.İsvcçle yapılan Avrupa atletizm şampiyonasında,Çek lokomotivinin bir Avrupa rekoru tesis etmiştirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1958
  • ÂDİL ATAN Kara Hasan'a meydan okudu Dünya güreş şampiyonlarımızdan va 1958 Kırkpınar Başpehlivanı Adil Atan,geçen senenin Başpehlivanı Kara Hasana meydan okumuştur.Son Kırkpınar şampiyonasında ortaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1958
  • Beykoz,Ekrem' i ilk maçlarında oynatamayacak Beykoz kulübü İzmir Altınordudan transfer ettiği santrahaf Ekremi lig maçlarının ilk müsabakalarında oynatamıyacaktır.Buna sebep olarak Ekreme ait pürüzlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1958
  • [SAMI ÖNEMLİ] LAM AÇ m fiflNTRFRAÇ RAİ İD Meksikalılar,çift erkekler müsabakasında AvkkMIflMa UUninCnHd UM Lir rupanın en iyi'lerinden Sirola ve Pietrangeli'yî 3 sette yenerek finale kaldılar.Yukarıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1958
  • PİETKANGELÎ Rakibe değil,sinirine mağlûp.Bugün oynanacak Dömifinal'ler ve tahminleri lk oynanacak olan Contreras I Pietrangcli maçınm bir heyecan kaynağı olması için evvelâ genç Pietrangeli'nin sinirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1958
  • Bölge Başkanı ve Fikstür Futbol Federasyonu Reisi Orhan Şeref Apak,Belediyeden sonra Vilâyete giderek Bölge Başkanı Vali Ethem Yetklner'e fikstür hakkında izahat verdi.Karar da bu görüşmeden sonra kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1958
  • 1958-59 LİGİNDE KAÇINCI OLABİLİRLER?Y K O Z Namık SEVİ K BEYKOZ:47 senedenberi memleket sporuna hizmet eden mütevazı bir kulüp.Pırıl,pırıl,tertemiz bir tarihi var.Spor anlayışı efendiliği hakkında bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1958
  • NACİ Kaptan da cezalandı.F.Bahçe Naci'ye de Ceza verdi Fenerbahçe takımı kaptanı Naci,hafta içinde yapılan bir antrenmanda antrenör Molnar'la münakaşa ettiğinden 50 lira para cezasına çarptırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1958
  • ÜÇ ATLETİMİZ DAHA ELENDİ Yngve FEUK Stockholm'den Bildiriyor AVRUPA Atletizm Şampiyonasının dördüncü gününde müsabakalara katılan 3 Türk atleti de elendiler.200 metrede Onur 4 üncü oldu.Bu seride tekn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1958
  • 4 ilde 4 kuvvet denemesi var Galatasaray Ankara'da,Beşiktaş izmir'de.Ist.Spor Bursadaff Adalet de Eskişehir'de oynuyor DÜN sabah Ali Sami Yen stadında bir antrenman yapan Galatasaray takımı akşam tren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6