Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.08.1958
  • REZALET!Memleketimize gelen turistler,kendilerine verilen fişlerdeki İngilizce ve Fransızca yanlışlıklarına katılarak gülüyorlar Memleketimize gelen turistlere doldurulmak üzere verilen Hudut Kontrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1958
  • i ı ııı ıı 111 l'ı ı ııi ı m iı i'Wi».m 11»i Hmw—m»m [İLHAN DEMİREL] H&SRETLE RAKIYflR Mustafa Kaçmaz,bundan iki yıl önceye kadar Bismil'in Çelikspor takımının ka-I UE DHMIUll lecisiydi.Şimdi gazetem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1958
  • Banka Müdürleri bir toplantı yaptı ANKARA,HUSUSÎ Merkez Bankası ileri gelenleriyle bazı Vekâlet Müsteşarlarının ve diğer banka temsilcilerinin iştirakiyle dün Merkez Bankasında bir toplantı yapılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1958
  • YARDIMIN 7,5 MİLYON DOLARI YATIRIMA AYRILDI ANKARA,A.A.Koordinasyon Vekâletinden bildirilmiştir:Ulus'un 20 Ağustos 1958 tarihli sayısının birinci sahifesinde «yatırımlar durduruldu» başlığı altında ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] Brüksel'den geldiler Brüksel'de,2-9 Ağustos tarihleri arasında tertiplenmiş olan «Beynelmilel Üniversitelerarası Tiyatro Festivali» ne memleketimizi temsilen katılan İstanbul Üniversi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1958
  • NÜH'CÜLAR BU AKŞAM AĞRI'DA KAMP KURACAK DOĞU BEYAZIT,ÜMİT DENİZ bildiriyor Bütün hazırlıklarımızı ikmal ettik.Sabaha kargı saat 3 de eşyalarımızı katırlara yükleyerek bir otomabille yoh\çıkacağız.Ağrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1958
  • Eisenhovver B.Mmüzakerelerinden ümidini kesti WASHİNGTON,A.P.Başkan Eisenhovver Orta Doğuda tecavüze uğrayacak her memleketin yardımına koşacak bir Birleşmiş Milletler Barış Kuvvetinin teşkili lüzumun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1958
  • [FOTO BASIN] [FOTO BASIN] Ticaret Vekili Aker:«Millî Korunma Kanunu ve ona ait tebliğler değişecektir.Belediye Reisi Tunca:«Bu yılki fuara 17 devlet ve 3000 yabancı firma katılıyor» İZMİR FUARI AÇILDI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1958
  • meclis bugün toplanıyor C.H.P.Grubu dün 7,5 saat süren sözcülerini seçti.D.P.Grup içtimai toplantısında tehir edildi Çalışmaların Cumartesi gününe kadar devam etmesi muhtemel ANKARA,HUSUSÎ Ç ve dış po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1958
  • KIBRIS PLANININ DİLİNİ İSTEYECEĞİZ Hükümet görüşünün bugün İngiliz Elçisine bildirilmesinden sonra ilânı bekleniyor ANKARA,HUSUSÎ I NGİLTERE'nin son Kıbrıs plânı hakkındaki Türk görüşü bu-I günlerde a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1958
  • İLK OKULLARIN PROGRAMI DEĞİŞTİRİLİYOR Şehrimiz ilk öğretim müesseselerinde bu ders yılından itibaren «Deneme Okulları» programları tatbik edilecektir.Bu maksatla,1-15 Eylül tarihleri arasında Beyazıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1958
  • IÖZDEMİR GÜRSOY] TURİSTLER VAİZ DİKLİYOR atil münasebctly,grimizi wıtıwıa.a.ıt «MIC ll un ziyaret eden talebe turistlerin sayısı artmıştır.Ecnebi talebenin en fazla rağbet ettiği yerler camiler ve müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1958
  • Şoförler yüzde 200 zam istedi Dolmuş ücretlerinin de yüzde 50-100 arasında arttırılması talep edildi Bir ihbar üzerine dün Şoförler Cemiyetinin defterlerine el kondu BELEDİYEDE,İstanbul'daki şoför cem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.08.1958
  • SİYASET DÜNYASINDA Souh^ KTone-Atina'nın red cevabi YUNAN Hükümeti,Kıbrıs meselesinde kafiyen uzlaşmaya yanaşmak niyetinde olmadığını bir kere daha göstermiştir.Karamanlı?MacMillan'a verdiği cevapta,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1958
  • HARİCE 150.000 TON TAŞ KÖMÜRÜ İHRAÇ EDİLECEK 3 Zonguldak havzasından harice 150.000 ton taş kömürü ihraç edilecektir,ihraç olunacak kömürün cinsi ü-lö mm.kül nisbeti de esas itibariyle 14 olup 0,5 tol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1958
  • YENİ AR Sineması Müdürlüğünden Sayın müdavimlerine bir kolaylık olmak üzere bu sene de 25 haftalık Aboneman biletleri satışa arzedilmiştir.Gerek yeni taliplerin ve gerekse eski Aboneman sahiplerinin h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1958
  • İNŞAAT İLANI m OTO SANAYİ MAHALLESİ İNŞAAT VE ALIM SATIM KO-PERATİFİ'nin Maslak'ta inşa etmekte olduğu OTO SANAYİ Sİ-TESİ 2.kısım elevasyon)inşaatı kapalı zarf eksiltme usulü ile ihale edilecektir.1.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1958
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Hükümetimizin iktisadî sahada ittihaz ettiği son kararlar ve temin edilen krediler muvacehesinde,yatırımların halihazır durumunun tesbit edilmesine Koordinasyon Vekâletince l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1958
  • OĞLAK BURCU TO [22 Aralık 20 Ocak] Üzüntünüzü belli etmeyiniz.Kuvvetli görününüz.Muhitinizde iyi bir tesir bırakacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yıldızlar sizi destekliyor.İs ve his hayatınız,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1958
  • jıımııııı ııın tıı ıı)i(İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.3(1 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8\30 İspanya melodileri 8.45 Türkület ve oyun havaları 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1958
  • BULMAĞA SOLDAN SAĞA:1 Müdafaasız insanların yığın halinde öldürülmesi;Meyhaneci çırağı.2 Belirtiler;Unsur.I Kümes hayvanlarına musallat bir hayvan;Altın,g ü m ü eşyanın saflık derecesi.4 Su;Bir devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1958
  • Satılık Hususî Oto 1956 Model Şevrole devirli Sahibi eliyle)Adres:Kayhan Demirseren Pangaltı Eşref efendi sokak 138/1 Ermiş apartmanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1958
  • TEŞEKKÜR Çok kıymetli ve sevgili annemiz Hacı Mevlûde Kefeli' nin ölümü dolayısiyle bizzat cenazesine gelerek bizleri teselli edea ve mektup telgraf veya telefonla taziyette bulunmak nezaketini göster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1958
  • Bal Arıları Celal Şahin Çalı Kuşları Bu Akşam Gülhane Parkında Giriş 250 Krş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1958
  • KONSERVATUAR TÜRK MUSİKİSİ İCRA HEYETİ KONSERİ ve ŞEHİR BANDOSU BU AKŞAM GÜLHANE PARKINDA GİRİŞ 250 Kr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1958
  • MEDİHA DEMİRKIRAN'ın KONSERİ Bu Akşam Gülhane Parkında Giriş 250 Krş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1958
  • MUALLA MUKADDER'in KONSERİ Bu Akşam Gülhane Parkında Giriş 250 Krş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1958
  • ZEKİ MOREN'in KONSERİ Bu Akşam Gülhane Parkında Giriş 250 Krş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1958
  • "mu.1.1.ç I Dâhiyane değil,sâfiyane tedbirler "IV fC ESKEN kiralamak isteyenleri ev sahiple-H V\rinin baskısından kurtarmak için dahiyane bir tedbir düşünülmüş:Bundan böyle,kira mukaveleleri,noter huz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1958
  • Bahar ve Çiçek Bayramı dün gece yarısı sona erdi Bahar ve Çiçek Bayramı dün gece yarısı sona ermiştir.Bu yıl Gülhane parkını 2.300.000 klsl gezmiştir.Sağlanan gelir ise 1 milyon liradan fazladır.Kızıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1958
  • Günde ortalama 500 bin sandviç satdıyor HALK,LOKANTALARDAKİ PAHALILIK VE KÖTÜ MALZEME YÜZÜNDEN SANDVİÇE HÜCUM EDİYOR Şehrimizde sandviç satışları devamlı olarak artmaktadır.Geçen sene günde ortalama o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1958
  • MENSUCAT FABRİKASI A.Ş.Halılarımız paranızın değeridir.Harbiye Cumhuriyet Cad.315/A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1958
  • TÜRKİYE TURİZM BANKASI turistik tesislerinden 'Jlorua PLAJLARI VE GAZİNOSU Modern konfor içinde deniz,kum,plaj,manzara Mutena yemekler öğle ve akşam müzik.Rezervasyonlar için telefon:73 88 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1958
  • r SİNEMALAR j BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 ti2)l Gece Akıncıları Robert Keller Peggy Stevvart İng.2 Lorel Hardi Türkçe.Lorel Hareli Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Aşk Çeşmesi Clifton Webb Jean Petera Renkli I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.08.1958
  • ES-KO Limon Çiçeği Kolonyası FM 6 harika formüllü ES-KO limon çiçeği kolonyası aradığınız bütün hususiyetleri havı ideal kolonyadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1958
  • RUS CASUSU ZARTANYAN KAÇTI STOCKHOLM,THA.İsveç Polisi hapisten kaçan bir Sovyet casusunu yakalamak için geniş ölçüde arama iaaliyetine girişmiştir.Tevkif edildiği zaman üzerinde bir Türk Pasaportu taş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1958
  • MENSUGAT FABRİKASI A.S.Kadm ve erkek için cazip renklerde yüksek kaliteli mevsimlik kumaşlarımızı görmeniz menfaatiniz icabıdır.Harbiye Cumhuriyet Cad.No:315/A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1958
  • BAYKAM,KIRDAR'I İTHAM ETTİ ANKARA.HUSUSÎ Ankara tabib odası başkanı Adana Mebusu Suphi Baykam,Sağlık Vekili D)1.Lütfi Kırdar'ın İstanbul'daki basın toplantısında yaptığı konuşmayı cevaplandırmıştır.Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1958
  • SİRKECİ'DE BİR YÜK VAGONU YANDI Sirkeci istasyonunda evvelki gece bir yük vagonu yanmıştır.Yangının sebebi bilinmemektedir.Vagonun içinde bulunan şahıslara ait muhtelif eşyalar da yanmıştır.Zararın mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1958
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Ticaret Vekâletinin 16/6/1958 tarih ve 5/12859 sayılı emirleriyle,aşağıda tarife,istatistik pozisyonu,evsafı ve TL.sı kıymeti yazılı Rusya menşeli maddeler Odalar Birliğince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1958
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 1/10/958 tarihinde İstanbul Spor ve Sergi Sarayında açılacak Millî Sanayi Sergisinde mamullerini teşhir edecek DERİ VE KAUÇUK zümrelerine mensup sanayicilerimizin mamullerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1958
  • SENE SONUNA KADAR İKİ ÇEKİLİŞTE 12 Ekim'de:*R ArahU'ta 24 Apartman Dairesi ve 550.000 Lira Para İkramiyesi Mer iki çekilişe girebilmek için SON para yatırma günü 8 Eylül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1958
  • ¦HU v:'v:v|:|X;t:^V:IN MAÇERAlJİSI BuYÜK Blfc.HlZlAAYA ÇARf**R LftR UCUNDAKİ TEKTİ BAT SAVESÎMOe FÜ2.E SUt C\Sağlam kali*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1958
  • d1 AJMJUJL* en orijinal ve en zengin ikramiyeler «ı TÜRK EKSPRES BANK ıxjTTTirniiixxrfTTtxmııuı A1A»f+T5JA işde emniyet ve sürat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1958
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Odalar Birliğinden alman 13/8/1958 gün ve 20172 sayılı talimat ile 678 sayılı sirkülere tevfikan Doğu Almanya'dan ithalât için ilgililerce alınacak proforma faturaların Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1958
  • İsmail Dümbüllü Atraksiyon Grupları Büyük Sürprizler.Bu Akşam Gülhane Parkında Giriş 250 Krş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1958
  • Türkiye İş Bankası size neler kazandırabilir:İş Bankasında açtıracağınız bir Küçük Cari veya irattı Küçük Cari Hesap sayesinde aşağıdaki ikramiyelerden biri sizin olabilir Z.y:Js'' 'f ¥ŞŞw:i;Wx:S:5:v:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1958
  • Dünyanın en büyük gösterisi BRÜKSEL SERGİSİ TAÜ:ABDİ İPEKÇİ Bir defilenin hikâyesi ve.E "I jT" HAZİRAN Pazar günü J.O Ser£İdeki Türk pavyonunun önünde bir moda defilesi yapılacaktı.İstanbul Olgunlaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1958
  • m mumu mumu,BİR YAPRAK Palyaço Sırrı GEÇEN gün bir gazetede «95 bin liralık tahvillerin macerası» başlıklı bir yazı gördüm.Hâdise,yeni kelimelerle «enteresan» olarak vasıflandırılıyor.Ben vak'uuın ent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1958
  • tramvayları işletilmeyecek Yeni yolun açılmasından sonra yolcu nakli otobüs ve dolmuşlarla sağlanacak OĞUZ ONGEN Karaköy ile Dolmabahçe arasında tramvay seterleri tamamen kaldırılacaktır.Bu mevzuda.İm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.08.1958
  • Babacan KAtOONDA o KAOAIZ.ÇOK ŞEV_»~ER Bİl_iVO«LJZ kl Omu ÇABUK Buluruz—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1958
  • ALLAHUKALI 8İY veut.nın hafizasi kuvvetuoir.göreceksin seni muhakkak tani-va-CAK-na.hüsnücum.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1958
  • A Ç I K H AV A Tiyatrosunda HER AKŞAM SAAT 21 DE 70 KİŞİLİK KADRO 40 KİŞİLİK ORKESTRA PROGRAM:ÇAYKOVSKİ Kuğular gölü)IMINCUS Don Kişot)ÇAYKOVSKİ Romans)LULİ Gavot)YOHAN STKAUS Mavi Tuna)HAÇTURYAN Erme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1958
  • Fırsatı Kaçırmayın,Ailenizin Sıhhatini Ancak EV BUZ DOLABI almak suretiyle koruyabilirsiniz.Satış yeri:NURİ KOSEOĞLU ve Ort.Kol.Şti.Taksim,Cumhuriyet Cad.No:31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1958
  • DİKKAT DİKKAT METREKARESİ 4 LİRADAN 250 NETRE BİR EVLİK ARSA 1000 LİRADIR Bahçeli Ferah Evler inşaat müessesesi bir defaya mahsus olmak üzere dar gelirli ve memur vatandaşlarımıza en büyük fırsatı ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1958
  • DİKKAT!DİKKAT!SUAT SABUNCU İNŞAAT FİRMASI Banka teminatı altında fevkalâde müsait şartlarla anahtar tesliminde bedeli alınmak üzere Ev ve Apartman sahibi olmak isteyenlerle yapı Kooperatiflerine müjde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1958
  • ANTİKA MERAKLILARINA MÜJDE ACELE SATILIK Portekiz malı 8 parçadan ibaret iki samdan fenerli)emsalsiz antika GÜMÜŞ ÇAY TAKIMI bugün 21 Ağustos Perşembe günü saat 13.30 da Sandal Bedesteninde arttırma i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1958
  • neşeli ve müsterih çünkü yanında RABIT 'SICAK LASTİK KAYNAĞI var.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1958
  • FAŞTA 69 KİSİNİN MALLARI MÜSADERE EDİLDİ RABAT,A.A.Fas hükümeti yayınladığı bir kararname ile 1956 ocağında ölmüş olan Merakeş paşası ile birlikte 69 kişinin bütün emvalini ve emlâkini müsadere etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1958
  • I/edebİyat I Edebî kültür yoksulluğu I PEYAMİmSAFA 1 O OSYOLOĞUN i^ini romancıdan bekleyen-1er vardır.İsterler ki,yumuşak divanlarına yorgun vücutlarını gömdükleri zaman okudukları bir romandan,içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1958
  • 81 Nafiz Efendi o kadar acaipleşti ki artık hissiyatına hâkim olamadı.Ah,dedi,gu senin kardeşin yok ınu?Ne diyeyim.Aşağı tükürsem sakalım,yukarı tükürsem bıyığım.Ne var enişte?Kardeşimden neye şikâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1958
  • ANKARA GECELERİ SELAMİ İZZET SEDES Ona birkaç kere parkta rastladım.Gözüne çarpmaya uğraştım.Bakmasına bakıyor,bakıyor ama buz gibi bakıyor.Bense onu deli gibi seviyorum.İnanır mısın Cevat,sevmenin ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.08.1958
  • İzmir Fuarı açıldı rejim açıklanmadı Baştarajr Birincide yecarüı görünen Vekil,nutkunu okurken elindeki sahifcler mütemadiyen titreyip durmuştur.Dış ticaret rejiminin esaslarını açıklamamakla,iş adaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1958
  • Meclis bugün toplanıyor Baştarafı Birincide Vekili Fatin Rüştü Zorlu izahat verecektir.Hükümet,iç politika mevzuunda önceden izahat vermiyecek,muhalefetin şikâyetlerini dinledikten sonra cevap vermek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1958
  • KİBRİS PLÂNININ TÂDİLİNİ İSTEYECEĞİZ t Baştarafı Birincide İle kıyaslanmayacak kadar fena muamele edilmesi sebep olmuştur.Türklerin" bulunduğu kampta doktor yoktur.Bu yüzden tedavisiz kalan ırkdaşları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1958
  • IRAK TÜRKLERİ ŞİKÂYETÇİ BAĞDAT,T.H.A.Türkiye'de bulunan Irak'lı Türk'ler Irak Cumhuriyeti hükümranlık komitesi başkanlığına bir dilekçe göndermişlerdir.Bu dilekçede Irak Türk'leri,Cumhuriyetin kuruluş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1958
  • HİLTON'A 150 ODALIK BİR KISIM EKLENİYOR Hilton teşkilâtı başkan vekili Mr.Houser ile Emekli sandığı umum müdürü Fikri Tansug dün Hilton'a yapılacak ilâve hususunda bir anlaşma imzalamışlardır.Bu anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1958
  • A L AS K A'D A PLEBİSİT YAPILIYOR JUNEAU,A.P.Alaska halkı 26 Ağustosta Amerika Birleşik Devletlerinin 49 uncu eyaleti olup olmama hakkında oy kullanacaktır.Plebisitte 40 bin Alaskalıya üç sual sorulac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1958
  • Şoförler yüzde 200 zam istedi t Baştarafı Birincide Cağaloğlu ile Taksimin arası 4 kilometre kadardır.Şoförlerin teklifi kabul edilirse bu mesafe için kilometresi 90 kuruştan 360 kuruş ödenecektir.Dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1958
  • M.KACMAZ'IN TEDAVİSİ BAŞLADI t Baştarafı Birincide Mustafa Kaçmazın idrarı ve derisi tetkik edilmiştir.Porfirin,bu ışık altında «Zencefre kırmızısı» denen bir renk vermektedir.Mustafa Kaçmazın idrarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1958
  • HİCRÎ Perşembe 1378 21 Safer AĞUSTOS 5 19 5 8 RUMÎ 1374 Ağustos 8 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.13 12.17 16.04 19.00 20.40 3.26 10.12 5.16 9.03 12.00 1.39 8.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1958
  • Milliuet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Vazı islerini fiilen idare eden mecul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1958
  • İNHİSARLAR UNUN MÜDÜRLÜĞÜNDEN imtihanla Müfettiş Muavini Alınacaktır.Hukuk,İktisat,Siyasal Bilgiler Fakülteleriyle Yüksek İktisat ve Ticaret Okulundan veya bunlara muadil yabancı memleket Fakülte veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 0 DEVKEN satılık gazoz imalâthanesi.21 39 81.0 AZİMET dolayısiyle.Beylerbeyinde denize fevkalâde nazır İstanbulini cennetinde 1 dönüm ars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1958
  • BORUSUZ PORTATİF GAZ SOBALARI Toptan Salı» Yeri t ÜÇKEN Utiklal cadNa 30 İstanbul T»J.44od3I T«!gr.feEYOĞLU latadlfllnlz har yarda Sizi rahata ve huzura kavuşturacak bol yedekli pratik tek ısıtma vası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1958
  • TENZİLÂTLI SATIŞLAR NİHAYETLENiYOR 6500 LİRAYA 2 ODA,HELA,DUŞ VE TERASTAN MÜTEŞEKKİL MÜSTAKİL PLAJ DAİRELERİ MÜŞTERİ DAİRENİN TAPUSUNU MÜSTAKİLEN ALDIKTAN BAŞKA,AYRICA 2617 M2 LİK BAHÇE İLE 136.50 MET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1958
  • BİR ÜRDÜN'LÜ MEBUS SURİYE'YE KAÇTI ŞAM,A.A.Ürdün polisi tarafından aranan Millî Sosyalist Partisi üyesi ve mebus Haîm Abdülhadi Şam'a gelmiş ve siyasi mülteci olarak kabulünü istemiştir.Abdülhadi,Hazz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.08.1958
  • FİLİBELİ ATLETLER ŞEHRİMİZE GELDİ Cumartesi ve Pazar günü Beyoğluspor ve Beşiktaş atletleri ile Mithatpaşa stadında karşılaşacak olan Filibeli atletler dün akşam trenle şehrimize gelmişlerdir.25 kişil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1958
  • ADALET KÜTAHYA'DA 4-0 GALİP KÜTAHYA,HUSUSÎ ADALET takımı,bugün şehrimizde Şekerspor takımı ile yaptığı maçı 4-0 kazanmıştır.Adalet forveti seyirciye daha ziyade deplasman göstermek arzusunda olduğunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1958
  • Nüsret'in cezası indirilmiyor ANKARA,HUSUSÎ Beykozlu idareci Bahadır Olcayto,ve K.İbrahim dün sabahki ekspresle •ehrimize gelmiş ve öğleden evvel Federasyon Başkanı Orhan Şeref Apak'ı makamında ziyare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1958
  • Remondini Belçikayı yenebiliriz dedi Rakip müdafaanın kuvvetli olduğunu söyleyen Antrenör,forvetimizin ahenkle çalışmasını istiyor MİLLÎ takım antrenörü Remondini,€Brüksel'de Belçika ile oynayacağımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1958
  • Sotir Voleybolde "9-12 arasında derece alırız,dedi Prag'daki Avrupa Voleybol şampiyonasına katılacak Türk Milli Voleybol takımı çalışmalarına sıkı bir şekilde devam etmektedir.27 ağustos da Prag'a har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1958
  • r W™mi&M.V lli*rt iyM-Uw [SAMİ ÖNEMLİ] B AHMET VF NFPMİ Bu ha,ta izmir'de lki hususi karşılaşma Di MIHTIK I İt yapacak olan Beşiktaş profesyonel takımı dün antrenör Remondini nezaretinde çalışmıştır.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1958
  • Stockholmde Germar 100 mde ikinci oldu Ynvge FEUK Stockholm'den Bildiriyor STADYON'u dolduran 10 binin üzerinde bir meraklı kitlesi,Avrupa Atletizm Şampiyonasının ikinci gününde çetin müsabakalara şah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1958
  • VEFA-İZMİT GENÇLİK BUGÜN KARŞILAŞIYOR Vefa profesyonel kadrosu hazırlık maçlarından ikincisini bugün saat 16 da kendi sahasında İzmit Gençlik takımıyla yapacaktır.İzmit Gençlik bugün İzmit karması sek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1958
  • ni harar:güreşçiler Bükreş'e gidecekler Güreş Federasyonu Balkan turnuası münasebetiyle güreşçilerden hazır olmalarını istedi.Çalışma Pendik'teki Kızılay Kampında olacak ANKARA NECDET VELİ ARIĞ'dan GÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1958
  • BUGÜNKÜ PROGRAM Saat 13.00 Ayala Llamas 5 set S.K.Müteakiben Sirola 5 set S.K.Saat 14.00 Molinari Mathleu)Nemli Germuyden)2 Darmon Nenot)Berk Mergen)Saat 16.00 Barulay Balaş)Bungert Osterman)Saat 16.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1958
  • 1958-59 LİGİNDE KAÇINCI OLABİLİRLER?11 BEYOGLUSPO Geçen senenin sekizincisi,kuvvetinden bir şey kaybetmemiş,hatta daha güvenilir bir kadro "kurabilecek elemanları saflarına dahil etmiştir Eşfalc AYKAÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] İŞTE PANCHO CONTRERAS Davidsson'u 5 sette MAĞLÛP DAVİDSSON Teknlğ,yüksek tsveçli Meksi eleyerek dömlflnale yükselen Meksikalı.IflMMfcur VHIIH«ılun kalının enerjisine yenildi.Yuflnall teh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1958
  • Yetkiner,çift maç tarifesini reddetti Vali,Federasyonun Mithatpaşa'da 5 maç oynanması teklifini inceleyecek.Bu hâle göre iikstürun tekrar tanzimi mevzuubahis kanı Orhan Şeref Apak'ın bu işle I İf*| ED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor