Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.08.1958
  • ANNE SÜTÜNE EN YAKIN MAMA TAM YAĞSIZ YARIM YAĞLI TAM v YAĞLI LAİTGOZ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1958
  • İkİ Grup da yarınki Meclîste ele alınacak mevzuları görüşecek İnönü,bugün Ankara'ya gidiyor.Mecliste muhalefete söz verilmezse C.H.P.Meclisi tekrar toplantıya çağırmak kararında ANKARA,HUSUSÎ DP.ve C.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1958
  • Vekiller heyeti iki toplantı yaptı ANKARA,HUSUSÎ Vekiller heyeti dün öğleden evvel ve gece iki toplantı yapmıştır.Öğleden evvel Başvekâlette saat 10 da başlıyan evtima 12 ye kadar devam etmiştir Harlc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1958
  • «SİNOP» ADI VERİLEN ŞİLEP SEYİR HALİNDE GÖRÜLÜYOR,Şehbenderler izahat verdi Denizcilik Bankası Müdürü,alınan gemiler için "kelepir buldum,heyete teşekkür etmelidir„dedi AYLIK tetkik gezisinden sonra 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1958
  • DENİZCİLİK BANKASI SATIN ALMA HEYETİ AVRUPA'DA GAZETELERDEN)A/MADEM SAĞLAMDHl DİYORSUNUZ,ALALIM BU GEMİLERİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1958
  • MacMillan Türk ve Yunan Elçisi ile görüştü LONDRA,A.P.İngiltere başvekili MacMillan,dün Türkiye ve Yunanistan'ın Londra büyükelçilerini başvekalâte davet ederek kendileriyle ayrı ayrı görüşmüştür.Görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1958
  • MIV UM fi I I M fi III z[n piston yatakları yandı ve saatlerce,yağmur altında yolda kaldık.Nihayet motorlu bir topçu birliği imdadımıza yetişti ve bizi Karakösc'ye kadar getirdi.Aynı konvoy,aynı yol ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1958
  • Başvekil Ege'de 29 bina ve tesis açacak 3 ANKARA,A.A.Başvekil Adnan Menderes Eylül ayı içinde Ege bölgesinde 29 bina ve tesisi açacaktır.Herbiri memleketin uzun yıllar ihmal edilmiş ihtiyaçlarına ceva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1958
  • İ.E.T.T.otobüs ücretlerine yüzde yüzden fazla zam istiyor Belediye Reisi,zam isteyen Esnaf Derneklerinin sayısının 20 ye yükseldiğini,taksi ve dolmuş ücretlerinin arttırılacağını açıkladı Belediye Rei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1958
  • [İLHAN DEMIREL] MEHMET KAÇMAZ VE CELEBİ TASDELEN.BİSMİL SAĞLIK MERKEZİNDE AYNİ YATAKTA YATARKEN vekili Kırdar,bölgede tetkikler yapacak.MÎLLtYET ekibinin getirdiği hasta Haseki hastahanesine yatmldı R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1958
  • Rus askerlerini [MİLLİYET] HUDUT MÜLAKATININ YAPILDIĞI VE BAYILMA HÂDİSESİNİN CEREYAN ETTİĞİ YER Ağaçlıklar altına konulan masa ve askerlerin karşılıklı nöbet bekleyişleri temsili olarak gösterilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1958
  • iz I R UAR f BUGÜN AÇILIYOR Aker'in nutkunda yeni ticaret rejiminin ilânı muhtemel İZMİR,HUSUSÎ C\^n NCI İzmir Enternasyonal ğ Fuarı bugün saat 18 de Ticaret Vekili Abdullah Aker tarafından merasimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1958
  • Başvekâlet Müsteşarı gazetecilerle görüştü ANKARA,HUSUSÎ Başvekâlet Müsteşarı Ahmet Salih Korur ve Ankara Valisi Dilâver Argun dün saat 16 da Gazeteciler Cemiyeti lokaline gelerek,Ankara ve İstanbul G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1958
  • Gazeteciler Sendikasının,kâğıda yapılan zam hakkında Başvekile telgrafı Kâğıt fiatlarına yapılan son sam ve Türk basınının karşılaştığı müşkül durum karşısında İstanbul Gazeteciler Sendikası Başvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.08.1958
  • ÎKÎÎSAT ve TİCARET yah Dr.Halûk CILLOV PAMUK ZfflAATlNl geliştirme çareleri Türkiyenin ihraç ettiği ziraî mahsuller arasında pamuk,tütün-den sonra eri mühim mevkii işgal etmektedir.Filhakika 1953 de 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1958
  • Bu gece 21.35'de İstanbul Radyosunda özel programımızı dinleyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1958
  • ZAFER BAYRAMİ KEŞİDESİ ANKARA BAHÇELİEVLERDE KONFOKLU APARTMAN DAİRESİ jMâ ZENGİN vt ÇESİrÜ PARA İKRAMİYELERİ SON PAKA KABUL TAKİMİ 20 AĞUSTOS.1958 TÜRKİYE ESKİ MUHARİPLER BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1958
  • l„,İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Four Aces grubundan hafif şarkılar 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Tunus milliyetçiliğinin önderi olan Tunus Cumhurreisinin adı.2 Garbi Anadolu yiğiti;Geri çeviren.3 Eskiden ferace giyen kadınların yalnız gözleri açıkta kalmak üzere başlarına ör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1958
  • ADANA yolcu gemisi dün saat 16 da 273 yolcu İle limanımıza dönmüştür.BEŞİKTAŞ ve Yeniköyde 24.Bebek te de 12 muvakkat dükkânın İhalesi dün 301.812 liraya yapılmıştır.TÜRK İran Dostluk Cemiyetinin İran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1958
  • MENSUCAT FABRİKASI A.Ş.Halılarımız paranızın değeridir.Harbiye Cumhuriyet Cad.315/A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1958
  • Ekmek Batında cnz'î ayarlama yapılacak Sebep olarak,ekmeklik undaki kepek mikdarının azaltılması ileri sürülüyor Ekmeklerin daha beyaz ve bilhassa daha lezzetli olması için,ekmeklik undaki kepek yüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1958
  • faifikmmdeti,JTazIa güzel ve dolayısiyle herkesin na2arlannı üzerine celbediyor dıy«v kocası ona sitem ediyorA Fakat hakikatte o karısı ile iftihar ediyor.Nice liadınlann sükselerini borçlu oldukla» b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1958
  • TEŞEKKÜR KOÇ BAŞ LÂSTİK Fabrikamızda vukubulan müessif kazadan dolayı teessürlerini telefon,telgraf,mektup ve bizzat ziyaretle bildirmek lutfunda bulunan sayın müşteri,dost,akraba ve hemşehrilerime te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1958
  • O II il ili.11111111111111111111111 İlli İlli ıll III I Gazeteci şair ve hakikat ğ "Vr ÜKSEK tahsilden mahrum olduğunu itii raf eden bir okuyucu,kırk yedi yaşma geldiği halde,bu acaip dünyanın hâlini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1958
  • ^ÎR ^duoıîtoû Siz ds herkezm nazarlarını üzerinde toplayan ulıirii saçlara sahip olmak istemiz misiniz Mütehassıs eller taralından hazırlanan RECİPBEY Briyantinleri size parlak,dalgalı cazip saçlst te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1958
  • DAKTİLO BAYAN ARANIYOR Yazıhane işlerinde istihdam edilmek üzere daktilo bilen bir bayan aranmaktadır,ingilizce veya Fransızca bilenler tercih olunur.Müracaat P.K.İst.579 Telefon:73 89 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1958
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Gece Akıncıları Robert Keller Peggy Stewart İng.2 Lorel Hardi Türkçe.Lorel Hardi Türkçe.ATLAS Tel:440835} 1 Aşk Çeşmesi Clifton Webb Jean Peters Renkli İng.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1958
  • MEBUSLAR BELEDİYE RE İLE İSTANBUL'U GEZDİL SİRKECİ'DE P.T.T.TESİSLERİYLE,ANTREPOLARIN YIKTIRILMASINA 15 EYLÛL'DE BAŞLANIYOR istanbul Mebusları dün Belediye Reisi Kemal Aygün ile birlikte imar sahaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1958
  • 23 Ağustos'ta |Türkiye î V BANKASI apartman dairesi I I tsUkbâlIntttn emniyeti i e kredi.ne borç.cem'an 800.000 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1958
  • SİRKECİ,TRAMVAY CADDESİ ÜÇ TİCARÎ CADDE KAVUSAĞINDA DOĞUBANK İŞ HANINDA HER TÜRLÜ KONFORU BULUNAN SATILIK ODALAR SATIŞ DEVAM EDİYOR FIRSATI KAÇIRMAYINIZ.ANAHTARI TAPUSU DERHAL TESLİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1958
  • OĞLAK BURCU I B B [22 Aralık 20 Ocak] Yakınlarınızdan birinin neş'esini paylaşacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir işiniz aksayacak ama yardım bulmakta gecîkmiyeceksiniz.BALIK BURCU [20 Şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.08.1958
  • Değerlerine göre tasnif A ğağıda MİLLİYET'in X\sanat ve spor hâdiselerini kıymetlendirmede kullandığı yıldızlama usuliine uyularak yapılmış bir tasnif bulacaksınız.Yabancı pavyonların değerleri hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1958
  • anın en büyük gösterisi BRÜKSEL SERGİSİ RÖPORTAJ:ABDİ İPEKÇİ YABANCI PAVYONLAR İddialı yarışma Ruslarla Amerikalılar arasında cereyan ediyor.Halbuki serginin en güzel pavyonlarını Hollandalılar ile Çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1958
  • IA.P.1 77 NCİ SANİYE Birleşik Amerika tarafından aya atılması tasarlanan sun'i peyki fırlatacak roket Cape Canevral'deki deneme üssünden fırlatıldıktan 77 saniye sonra infilâk ederek tecrübeyi akamete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1958
  • ANTİKA MERAKLILARINA MÜJDE ACELE SATILIK Portekiz malı 8 parçadan ibaret iki şamdan fenerli)emsalsiz antika GÜMÜŞ ÇAY TAKIMI yarın h Ağustos Perşembe günü saat 13.30 da Sandal Bedesteninde arttırma il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1958
  • ERENKÖY ÛÜNEŞ KÖLLEJİ ERKEK «r-Yatısız İlk ve Orta Birinci ve İkinci Sınıflar Kuvvetli ingilizce Modern sıhhî bina Geniş bahçe Yeni sene talebe kaydına başlanmıştır.Eski talebelerin kayıtlarmı derhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1958
  • inhisarlar Umum Müdürlüğünden 22/7/1958 tarihli ve 4/10532 sayılı kararname ile mer'iyete konulmuş bulunan K/1168 sayılı kararla verilmiş olan selahiyete müsteniden yürürlüğe konan 2 sayılı tebliğ.Mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1958
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 1/10/958 tarihinde İstanbul Spor ve Sergi Sarayında açılacak Millî Sanayi Sergisinde mamullerini teşhir edecek DERİ VE KAUÇUK zümrelerine mensup sanayicilerimizin mamullerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1958
  • MENSUCAT FABRİKASI A.Ş.Kadın ve erkek için cazip renklerde yüksek kaliteli mevsimlik kumaşlarımızı görmeniz menfaatiniz icabıdır.Harbiye Cumhuriyet Cad.No:315/A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1958
  • Ürdün Mısırla siyasî münasebetini kesiyor KAHİRE'DEKİ ÜRDÜN KONSOLOSLUĞU DA KAPATILACAK.SURİYE TOPRAKLARINDAN GEÇEN PETROL BORULARI İÇİN FAZLA PARA İSTİYOR KAHİRE,A.P.Ürdün,Kahire'deki son temsilcisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1958
  • ÇATALCA CİNAYETİNİN DURUŞMASI BAŞLADİ Çatalca'da Yeniköy'de işlenen bir cinayetin faili oldukları iddia edilen Fethullah Kaptan,Abdullah Kaptan ve Kadir Merti'in duruşmalarına dün İkinci Ağırceza Mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1958
  • Beyazıtta hol ile dört oda konforlu apartman daireleri 65000 Liraya satılıktır.Telefon 22 34 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1958
  • ELEKTRİK USTASI Olarak Fabrikalarda çalışmış 40 yaşına kadar ehliyetli elemanlar aranıyor.cKlektrik» rumuzu i İp İstanbul P.K.176 ya müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1958
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Odalar Birliğinden alınan 13/8/1958 gün ve 20172 sayılı talimat ile 678 sayılı sirkülere tevfikan Doğu Almanya'dan ithalât için ilgililerce alınacak proforma faturaların Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1958
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.0.GENEL MÜDÜRLÜK DENİZYOLLARI İŞLETMESİNDEN «Yeniden bastırılan kabotaj hatları Yük ve Yolcu navlun tarifeleri Acentelerimizde satılmaktadır.İsteyenlerin Acentelerden tedarik ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1958
  • İsmi değişen "Melik Aliye,yatı gitti Cumhuriyet hükümetince «Thaura» adı verilen Faysal'ın yatı dün gece Basra'ya hareket etti Bir kaç aydanberi Bebek'te demirli bulunan,maktul Irak Kralı Faysal II.ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1958
  • BEYLERBEYİNDE Satılık Nadide Camlık Koru Arsaları Yeni kurulacak asma köprü,asfalt cadde üzerinde gaz,elektrik,su mevcut,fevkalâde manzara ve havadar müfrez arsalar satılmaktadır.Galata,Tophane,eski Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1958
  • I Asma Köprü ve trafik hakkında BUNDAN bir hafta evvel asma köprü ve trafik hakkında yazdığım bir fıkraya Yüksek Mimar «Veysi Selimoğlu» im-ğ zasiyle bir mektup aldım.Mektubu aynen koyarken bana j bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.08.1958
  • 7 POLüej fjföy I İ/VİDM77.Tl* I I i38 3!UMÂU Lpev^/^ıvme-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1958
  • ERlC' IN SİNEMA İŞİNE YÜZ B-Tn DOLAR IıVı İ4PTIAA.DANBEBİ BÖYLE BİB L^ Ş İSTİYORDUM iyi slt?fİl-m YAPARSANIZ KÂRl.MtZ J^ENA OL.MAZ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1958
  • İİÖİİİllllİİİİİİ:HIRSIZ,KAÇIYOR.AMA Bu/ZAS/MN YANMASINA SEY/fsei KAlAMA/a.LDÖRT YAPRAK YANGINLA UĞRAŞItZKEH C/'S/CO KA.RANUKTA SlVIŞIS/SROl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1958
  • ALLAHLIK ALİ BEY Bu ÇAVDANLIĞl AUVUŞ.'SiN AMA «SE-YAfZAMlYOZ x:i.Bozuk 'şeyi satmak AvıP» BE yAHu ANALLARINIZ iyi DEĞIU.ŞİKAVET BÜROSU NEREDE?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1958
  • İLÂN Usküdardan Anadolu Kavağına kadar ve Kadıkövden Pendiğe kadar ŞTP-ŞAK Bulaşık yıkayıcı mayii için iyi bir bayi aranıyor.Acele müracaat:Türkiye Umumi Bayii,PERİKLİ RAPTO-PULOS VE ORTAĞI.Kadırga,Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1958
  • Sayın Öğretmenlere Hal ve istikbali havası ve plajı mükemmel her mevsim ikamete elverişli sayın meslekdaşlarımızdan bir çoğunun satın aldıkları Yalovada YALOVA-BURSA PLAJ SİTESİNDEKİ tapu ve çapı hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1958
  • Elinizi Hornınıan/titü ütüleri Alman mika rezistanstı,patentli ve garantilidir.Şahlan ütülerini satın alırken garanti kâğıdını almayı unutmayınız.110 ve 220 volt mevcudu vardır.GARANTİLİ ŞAHLAN OTOMAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1958
  • GRAMOFON TÜRK LİMİTED.ŞİRKETİ,YEŞİLKÖY İSTANBUL Posta Kutusu İst.579 Telefon:7.1 89 76 77 Dünyanın en büyük gramofon plâğı fabrikalarının imâl ettiği en mâruf markaların Türkiye'deki mümessili ve imal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1958
  • BALİNA OKÇEveTABANLARI SATIŞ YERİ:mercan HĞC/UUl-YALDIZU HhN-16 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1958
  • füilliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yatı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1958
  • HİCRÎ Çarşamba RUMÎ 1378 Safcr 20 AĞUSTOS 1374 Ağustos 4 19 5 8 7 j VAKİ T VASATÎ EZANÎ i Güneş 5.12 10.10 Öğle 12.17 5.i4 i ikindi 16.05 9.02 Aksarr 19.02 12.00 ı Yat.st 20.42 1.40 8.21 j İnısftk 3.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1958
  • 31 Merhaba enişte,hoş geldin,buyurun.Nafiz Efendi bitişik masaya ait boş bir iskemleyi çekti,oturdu.Merhaba Merhaba.Saat on olmuş mu?Olmadı ise de eli kulağında.Sen maşallah erkencisin.Erken yatıyorum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1958
  • m ÇIKAN KISMIN ÖZETİ:Sekerek yürüyen adam Gar Gazinosuna girdi.Taflanoğlu'na ayrılan masaya oturdu.Garsondan taze havyar istedi:"Taze havyar isterim.Limon sıkılacak havyar istemem Zeytini tercih ederi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1958
  • I SITKI^ÜNER Tf OLYOZ uskumru ile aynı fasiledendh-Us-JC^,kumruya benzediğinden çok kimse güçlükle tefrik eder.Halbuki bâzı vasıfları,ğj yaşayışı,etinin lezzeti bakımından uskıunrudan ayrılır.Bu sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.08.1958
  • MADAS AKÜMÜLÂTÖELERİ Kalite bakımından en ileri memleketlerde imâl edilenlerin aynıdır.Tesisat,tamamen otomatik olup imalât her bakımdan teminat altına alınmıştır.Fiat bakımından ise,üstün kalitesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.08.1958
  • MMIIIBWIWII II—I1—IIIIIMMIHWIWI İlli ta—1 BURSA MERİNOS Fabrikasında imâl edilen çeşitli kışlık erkek kumaşları imalâtçı sıfatiyle satışa arzedilmiştir.GURAÇ Ltd Şti.Gürün Han 203 ıı ıı ı ınıımiMiii—m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.08.1958
  • Başvekil Ege'de 29 bina ve tesis açacak ğ Baştarajı Birincide Bunlar arasında yılda 148 milyon kilovat saatlik enerji istihsal eden Kemer Barajı birinci türbini,40 bin kilovat saatlik Soma Termik sant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.08.1958
  • ŞEHBENDERLER İZAHAT VERDİ t Baştarafı Birincide pilabiieceğini,mal.malan kullanacak personelin kolayca bulunabileceğini,piyasanın en ucuz gemileri olduğunu ve bir sene içinde maliyetlerini taşıyacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.08.1958
  • MacMillan Türk ve Yunan Elçisi ile görüştü t Baştarajı Birincide lerinin 19G5 yılına kadar nihai karar hakkındaki taleplerini geri bırakmalarını istemektedir.YUNANİSTAN,İNGİLİZ PLÂNINI REDDETTİ ATİNA,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.08.1958
  • Gazeteciler Sendikasının Başvekile telgrafı t Baştarafı Birincide yapan veya yapmak yolunda olan pek çok İşveren ön tedbirlerini almadıkları bu ani karar karşısında hakikaten müşkül durumda kalmışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.08.1958
  • İZMİR FUARI BUGÜN AÇİLİYOR ğ Bastarajı Birincide ğinde duruyorlar.Milletlerarası fuarlar bu bilginin yayılmasına,insan muhayyele ve zekâsının ilerlemesine ve bu suretle daha iyi bir hayatın doğmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.08.1958
  • i.E.T.T.otobüs ücretlerine yüzde yüzden fazla zam istiyor Baştarafı Birincide DOLMUŞ FİATLARI ARTTIRILIYOR Kemal Aygün dolmuş fiatlarına mutlaka zam yapılacağını söyllyerek taksi ücretleri ile ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.08.1958
  • ATAK TÜMİYI 2.Kısım inşaatına Başlandı Sayın halkımızın Ataköy apartman dairelerine göstermiş olduğu büyük alâka ve rağbeti karşılamak üzere 6 muhtelif tipte 702 daireli 2.Kısım in* saat ma başlandı.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.08.1958
  • Bu akşam Kartal Belediye Plaj Gazinosunda muhteşem gece ZEKİ MÜREN Cihan Işık Sadiye Arcuman Dansöz Semiramis Semra Nuray İsmail Cavcı Saz Sürprizler 1958 İstanbul PLAJ GÜZELLİK MÜSABAKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.08.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ KÜÇÜK TELEFON 27 42*10 SATILIK EMLAK 0 SAT.Heybeliada rıhtımında iki daireli bahçeli kelepir.27 38 20 Selim.0 RADYOEVİ ve Hilton karsısında Çayır Sok.58/1 numarada parkeli,gohbenli y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.08.1958
  • m*ummmm Özel Şişli Koleji İlk kısıra 1 ve 3 üncü ıımflar için öğretmen okulu mezunu bayan öğretmen alınacaktır.Telf:47 75 03 Osmanbey Matbaacı Ösmanbey sok.No:3 43835)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.08.1958
  • KİRALIK FABRİKA BİNASI ARANIYOR Sanayi mıntakası dahilinde su ve elektriği olan 2000 M2 lik bir bina aranmaktadır.Müracaat:44 83 27 44 06 »6 I II I II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.08.1958
  • I PA İstanbul Pazarı ORHAN ÇAYKARA mağazasını pek yakında BEYOĞLU Balık pazarında acıyor.Gıda maddelerinde çeşit,kalite,tem izlik demektir.LEVENT KADIKÖY BEYOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.08.1958
  • Tazeliği Gözükmeyen bir.renk,sıhhatli ve yumuşak.olmayan bir cilt sahibinin Malik olduğu bütün güzel» likierini ve cazibesini kayp ettirira KREM Pertev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.08.1958
  • SAĞLIK VEKİLİ DİYARBAKIR'DA Bastarafı Birincide MUSTAFA KAÇMAZ HASTAHANEYE YATIRILDI Milliyet ekibi Diyarbakır hastalık bölgesinden 18 yaşındaki hasta gene Mustafa Kaçmaz ile dönmüştür.Fakat bu dönüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.08.1958
  • Yüksek DEKORATÖR Bizzat gelerek,ev,dükkân veya büronun mobilya İle dekorunu çizer ve tanzim eder.Tel:44 81 33 Randevu alınus)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.08.1958
  • Rus askerîni bakışları ile deviren er ğ Baştarajı Birincide 20 Temmuz Çarşamba günü düştüm yollara.İlk uğrak Karstan 170 kilometre mesafedeki Posof.Bu şirin fakat mah rumiyeti en fazla tatmakta olan 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.08.1958
  • D.P.ve C.H.P.Grupları bugün içtima ediyor Baştarajı Birincide KÖYLÜ PARTİSİNİN FAALİYETİ Türkiye Köylü Partisi Genel Başkanı Tahsin Demiray,Cumhuriyetçi Millet Partisi ve Hürriyet Partisi ile birleşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.08.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] DAVİDSSON,ARKADAŞIMIZ ORHAN TÜREL'E FİKRİNİ AÇIKLIYOR.İsveçli Sven Davidsson Ocakta tenisi bırakıyor ORHAN TÜREL BİR çok turnua galibi,tek erkekler Wimbledon finalisti ve Şj çiftlerde Vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1958
  • Yüzme Federasyonu vaid tutmamakla ilham edildi Modaspor Reisi,Budapeşte'ye gidecek Millî Takımın kuruluş tarzını hatalı buluyor MODASPOR Kulübü Reisi Doktor Halûk Berkol,Budapeşte'ye gidecek olan yüzm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] ANTRENORSUZ ÇALIŞTILAR antrenör Szckelly'den mahrum alarak bir antrenman yapmıştır.Kaptan İsmet'in nezaretinde çalışan Vefalılar bu pazar muhtemelen Beyofilusporla bir karşılaşma yapacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1958
  • F.Bahçe,Şükrü,Nedim ve Necdet'e para cezası verdi Fenerbahçe kulübü idare heyeti antrenman ve hususî maçlarda disipline aykırı hareket eden kaleci Şükrü ile Nedim ve Necdete 100 lira para cezası vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1958
  • 1958-59 UİGİNDE.KAÇINCI OLABİLİRLER?itfK" ıjjjujLjjj.jf iti.i.i ı.ı.ı.~mtt.tyfjıjüjuLİutif'trtttrtrmtr.*0*mm mt:ı ı.ı.ı.ı.u.ı Mn&fiıtmttm ııı rı 111 ı.u.ı ı ı.ı.ı ı yi w ı m İCTİlfR;H1 İM TAlflkAl Lâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1958
  • HAZIRLIK MAÇLARI hafta sona eriyor G.Saray Ankara'ya,Beşiktaş İzmir'e gidiyor.İst.Spor Bursa'ya davet edildi.Adalet Kütahya ve Eskişehir'de maç yapacak P ROFESYONEL takımlar bu hafta oynayacakları rak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1958
  • Genç Mîllî Takım seleksiyonerleri tenkid ediliyor VEFA'h Özer ve Beykoz'lu Mustafa'nın genç millî takını kadrosu dışında bırakılmaları,spor çevrelerinde hayret uyandırmıştır.Gerek Vefa,gerekse Beykoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1958
  • K.PA$A Hasköyü 9-2 yendi Kasımpaşa profesyonel kadrosu dün saat 10 da Ali Sami Yen stadında ikinci profesyonel küme takımlarından Hasköy ile hususî bir karşılaşma yapmıştır.İlk devreyi 2-1 galip bitir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1958
  • Apak Çobanlı d üellosunda yeni bir hamle Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak,Federasyonun transfer ihtilâfı mevzuunda müstakil hareket ettiğini ve mevcut talimatnameyi ihlâl eden hiçbir karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1958
  • Sirola şampiyon oldu Münih turnuvasını 3 saat süren bir mücadeleden sonra Ayalayı yenen Sirola kazanmıştır.Her iki tenisçi da dün gece şehrimize gelmişlerdir.Bugün saat 10.00 da Ayala Kıpkızıl,Sirola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1958
  • Güreş şûrası toplanıyor Türk güreşinin mukadderatı İle II Rili meseleleri halletmek gayesiyle büyük bir güreş şûrası toplanacaktır.Şûra toplantısında Maarif.Millî Müdafaa,Çalışma,Münakalât,Nafia Vekâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1958
  • XIII üncü İstanbul Tenis Tumuasmda ilk kaıdöiinal maçlcmnı bugün Contreıas Davidsson ve Daımon ile Pietıangeli oynayacakla!ÜNCÜ Enternasyonal İstanbul Tenis Turnuasma dün Ak J I T.E.D.Kulübü kortların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1958
  • Isveçte ilk gün:Gül,Onur Fahir elendi Avrupa Atletizm Şampiyonasında ilk altın madalyayı,Polonyalı Kryzkoıviak 2S.S6 ile yeni bir dünya rekoru kırarak kazandı Ynvge FEUK A BİLDİRİYOR VRUPA Atletizm Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] LK ALTIN MADALYA Po,on al» Kryzkovvlak Avrupa atletizm ib-ix Hblin ııiHHHkİH şampiyonasının ilk altın madalyasını 10 bin metrede yeni bir dünya rekoru tesis ederek kazanmıştır.Yukarıdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor