Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.08.1958
  • dSLJİB d£8QHH| BaHaW i [A.P.Kfil AY D fi fi UM Güney Afrika'daki tıp mekteplerinden biri,doğuınl»"i»M I UUUUnl iarda yeni bir usul tatbikine başlamıştır.Dekompression usulü denilen yeni kolay doğum me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1958
  • İKİ ÜRDÜN DİPLOMATI MISIR'A SIĞINDI KAHİRE,A.A.Birleşik Arap Cumhuriyeti dün memleketlerinin cArap milliyetçiliği aleyhtarı siyasetini» protesto eden iki Ürdünlü diplomatı siyasî mülteci olarak kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1958
  • Yunan delegesi B.Mie Kıbrıs'tan BAHSETTİ NEYV YORK,Milliyet Radyo Servisi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Orta-Doğu mevzuundaki fevkalâde toplantısına dün de devam etmiştir.Oturumda ilk sözü alan Ürd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1958
  • «M-[ÖZDEMİR GÜRSOYJ Geciken temsil Temsiller vermek üzere şehrimiz» gelen Bulgar MiUî Opera Balesinin dekor ve kostümleri gümrükten bırakılmadığı için dün geceki temsil verilememiştir.Organizatörler,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1958
  • Gazeteciler Cemiyeti basındaki krizin önlenmesi için teşebbüse geçti Gazeteciler Cemiyeti idare heyeti dünkü toplantısında kâğıt fiatlarına yapılan son zamlar üzerinde Türk basınının karşılaştığı müşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1958
  • MENDERES Ankara'ya gitti Bir kaç gündenberi şehrimizde bulunan Başvekil Adnan Menderes dün saat 11 de uçakla Ankara'ya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1958
  • MECLİSTE UMUMÎ müzakere açılacak Bölükbaşı,Perşembe günkü içtima için 60 kiio ağırlığında 3 bavul dolusu vesika hazırladı.CHP Grubu toplanıyor ANKARA,HUSUSÎ BÜYÜK Millet Meclisinin 21 Ağustos Perşembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1958
  • 1 is-t®mimw [RÜÇHAN ÜNVER)C A II AVİ CCDfİCİ Ekimde Spor ve Sergi Sarayında açılacak olan «Türkiye Milli Sanayi Sergisi» nin habANATI utnUİOI Eırlıkları ilerlemektedir.Serginin düzenlenmesi işi Sümerb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1958
  • İRAN'DA ZELZELEDEN 200 KİŞİ ÖLDÜ TAHRAN,A.A.Son dört gün zarfında batı İran'da vukua gelen yer sarsıntıları esnasında 200 kişi ölmüştür.Ölü adedinin 500 e çıkacağından korkulmaktadır.Aynı zamanda binl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1958
  • 11 Esnaf teşekkülü Hususî ihtiyaçlar için değeri 300 liraya kadar olan bâzı inallar müsaadesiz ithal edilebilecek Seyyahların getirecekleri eşyadan değeri 500 liraya kadaı olanları gümıüğe tâbi olmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] AUCDİf *l I EDİII Ül Taksim'deki Amerikan mağazasında çalıdan Amerikalı er Larry Davies'ln AMLnIKALI CnlR ULU mU ölümü ile ilgili hâdisenin tahkikatı devam etmektedir.Hâdise gecesi Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1958
  • Kırdar,teşhis konamadığını dün açıkladı Vekil,Diyarıbakır'daki hastalığın,bir ilim heyetine tetkik ettirileceğini bildirdi ŞEHRİMİZDE bulunan Sağlık Vekili Dr.Lûtfi Kırdar,dün bir basın toplantısı yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1958
  • «MİLLİYET» ekibinden İLHAN DEMİREL'in hastalık bölgesinde çektiği fotoğraflardan Ekibimizin esaslı müşahedeye tâbi tutulması için İstanbul'a getireceği Mustafa Kaçmaz,ortaokul İste «Ana gibi yâr olmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1958
  • Hiç bir ilâcın tedavi edemediği acaip bir hastalık karşısındayız Dr.RECEP DOKSAT Diyarbakır'dan bildiriyor Dün Ergani'de süt çocuklarında ekseriya ölümle neticelenen diğer acaip hastalığı tetkik ettik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1958
  • Şoför ve Makinist Kursu 9 YENİ DEVRE 1 EYLÜLDE BAŞLIYOR KAYITLAR AÇILMIŞTIR Adres:Osmanbey,Samanyolu No.5 Tel:48 09 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.08.1958
  • itinalı ve sağlam inşa edilmiştir Türkiye iş Bankasının 1958 yılında verdiği 40 Apartman Dairesi iyi malzeme ve itina ile inşa edilmiş,sağlam yapılı,değerli mülklerdir.I TÜRKİYE ^BANKASI lıdiaıuzm.ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1958
  • İstanbul Demirci,Kaynakçı,Kazancı Esnaf ve Sanatkârları Çarşı Kurma Kooperatifinden Kooperatirimizce tesbit olunan arsaların durumları hakkında görüşüp alınması için bir karara varmak üzere 10¦¦'9/958
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1958
  • TEŞEKKÜR Esim BAYAN DELFİN DİDİ İLLEL'in ölümü dolayıeiyle cenazesine bizzat iştirak eden.çelenk gönderen,çelenk yerine fukara cemiyetlerine yardımda bulunan,telefon,telgraf ve mektupla acımıza İştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1958
  • DOĞUM COYA ve SİMON MİZRAHİ Oğlu SHOLEM MİZRAHİ nm Doğumunu bildirirler.Güzelbahçe İstanbul 17 Ağustos 195S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1958
  • AYKENT KOCABAŞ ile İnşaat Y.Mühendisi ADNAN ERKAYA Nişanlandılar Nişantaşı 16/8/195S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1958
  • Denizcilik Bankasının gemileri beyaz boyanacak Denizcilik Bankası tarafından ithal edilen 200.000 liralık beyaz boya dün gümrüklere gelmiştir.Boyaların gümrükten çekilip tersanelere teslimini müteakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1958
  • Karısını,kardeşiyle zina hâlinde yakaladı Beyoğlunda Hamalbaşında oturan altı çocuk babası Necmi adında bir şoför,10 senelik karısını,kardeşi ile zina halinde yakalamıştır.Bir is için Bolu'ya giden Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1958
  • Refik Koraltan.Vali Yetkîner'i ziyaret etti Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan,Devlet Vekili Emin Kalafat ve Muzaffer Kurbanoğlu ile Sağlık Vekili Dr.Lütfi Kırdar dün Vilâyette Vali Ethem Yetki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1958
  • JaVaMt-ıİtt'İİVmJfcO,M I un SİYASET DÜNYÂSINDA ©Ok«w Konen Simdi de Norveç Plânı Birleşmiş Müietier.şimdilik yatışmış görünen Orta Doğu buhranına bir son verebilecek mi?Guıuerden beri «fevkalâde oaıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1958
  • Oduna konan narh kaldırılmayacak Çekilen sıkıntının yokluktan değil,oduncuların narhın kaldırılacağı ümidiyle az satış yapmak istemelerinden ileri geldiği söyleniyor Oduncular,Belediyeye yaptıkları Od
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1958
  • ÇOCUKLAR İÇİN EN GÜZEL HEDİYE:MAARİF VEKÂLETİNCE OKULLARA TAVSİYE EDİLEN ÇOCUK HİKAYELERİ CİLTLİ OLARAK SATIŞA ÇIKARILDI Andersen,Grim,J.F.Blade,Oscar Wilde,Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp'm en güzel ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1958
  • TÜRKİYE TURİZM BANKASI Florya Motelleri Hususi Restoran ve Gazino Müstesna yemekler Servis Otopark ve Hususi Plaj Emsalsiz bir dekor ve tevkaiâde konfor Telefon:73 88 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1958
  • OĞLAK BURCU M Bfi B [22 Aralık 2» Ocak] Bir mektupla size hislerini açacak bir insana anlayış göstermeniz sizin için İyi olacak.KOVA BURCU £21 Ocak 19 Şubat] Bir şeye karar verecek ve o karar üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1958
  • BULMACA SOLDAN SAC A:1 Savaşta gösterilen yiğitlik;Engel.2 Malın üzerindeki cinsi fiatı yazılı kâğıt;Tersi renk;Tersi kamer.3 Müslümanlarca her sene mal ve paranın fukaraya verilme-4 si İcap eden kırk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1958
  • İMİMİN MIHIMI İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 David Rose orkestrası 8.45 Türküler ve oyun havaları 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1958
  • BEYOĞLU ALKAZAB Tel:44 25 62)1 Yaman Süvari Randolph Scott Renk)i İng.2 Kanlı Tuzak Vlctor Mature Richard Conte İng.ATLAS Tel:440835)1 Aşk Çeşmesi Clifton Webb Jean P^ters Renkli İng.2 Kahramanlar Geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1958
  • Atlas Sineması Müdürlüğünden Sinemamız dekor,konfor değişiklikleri ve yeni idare ile 1958 1959 mevsimine FITAŞ Şirketinin her yıldan daha mutena ve fevkalâde METRO FOX PARAMOUNT COLUMBİA)Filmleriyle 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1958
  • İlk ve orla okullardan 26.122 öğrenci mezun oldu Yabancı ve azınlık okullarındaki başarı nisbeti,Türk okullarına nazaran daha yüksek Şehrimizdekl ilk ve orta dereceli bütün okullarda,Haziran döneminde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1958
  • 0 İ.E.T.T.İdaresi Dikilitaş Sirkeci otobüslerinin pazar günleri de seferlerine devam etmesine karar vermiştir.Ayrıca Üsküdar Ümraniye otobüs seferleri de saat 23.50 ye kadar devam edecektir.EMEKLİ San
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1958
  • AÇIK MEKTUP Seyahati ve macerayı seviyorsanız imkânlarımızı ve hedefimizi birleştirdim.P.K.790 İst.Erkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1958
  • İl I mı MIHI 111111111111 IIIIIUIMIIIIIMM«MMIIIMIIIIIa £ Kıbrıs meselesinin mahiyeti TN EMOKRAT Partinin en değerli ve şöhret-I J li mebuslarından bir zat,caddede beni dün durdurdu ve anlattı:Kıbrıs!A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.08.1958
  • EN CAZİP İKRAMİYELERİ EKİ ve AYLARINDA.HESAP AÇMANIZ VEYA ARTTIRMANIZ İÇİN 25 ŞUBE VE AJANSIMIZ MRİNİIÛEDİI?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1958
  • Ayakkabıcılar iyi malzeme kullanmağa mecbur tutuldu Dün yayınlanan talimatnameye göre hakkında şikâyet vâki olan ayakkabı laboratuarda incelenecek ANKARA,HUSUSÎ Kadın,Erkek ve çocuklara mahsus her çeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1958
  • B.B.DÜĞÜNE GİDİYOR [A.P.Fransız sinemasının bir numaralı yıldızı Brigitte Bardot,arkadaşı davulcu Frauçois Galcpidcs'in evlenmesi münasebetiyle düğüne yanında,gitarist Sacha Distez olduğu halde gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1958
  • BAĞDAT'TA TÜRK MİMAR VE USTALARI BİR CAMİ YAPACAK Yeni Irak Hükümeti Sultanselim camii tipinde bir camiin Bağdat'ta inşası için Türk yüksek mühendis mimarlarından Ekrem Hakkı Ayverdi'ye teklifte bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1958
  • 4 trafik kazasında 2 ölü 2 yaraBı yar Yurdun muhtelif yerlerinde vukua gelen trafik kazalarında dün 2 kişi ölmüştür.Diyarıbakır'da vukua gelen üç kazada bir kişi ölmüş,bir kişi de ağır yaralanmıştır.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1958
  • ABDUlcANBAZ SAHA TÜPKiYEPEN MEKTUP 1 VABL BÎR.HAYRANIM EŞ» HATÎCE XÇ.iK£»o£U KAYaETMÎ% AYDA.RASTLARSANIZ ALLAH RIZASI İÇİN BÎLDÎRtN DÎVOR.ÎKİ AYDA NASIL S^SMANLADl&lNlDA ItERAK EDİYOR,j rs E&ER.SIRT Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1958
  • Her ikiyüz kişide bir kişiye şans veren yegâne hesap!TURKI1L KREDİ' BANKASİ T-"Z GENEL SİGORTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1958
  • FEYZİOĞLU,DEVLET RADYOSU HAKKINDA BİR SÖZLÜ SORU VERDİ ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu,radyo ile işlenen suçlar hakkında dün Meclis Başkanlığına bir' sual takriri vermiştir.Adliye Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1958
  • Kamboç Krallığı île münasebet kurduk Hariciye Vekâleti Enformasyon Dairesinden bildirilmiştir:«Kamboç Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki münasebetleri takviye gayesiyle,Türkiye Cumhuriyeti Hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1958
  • I Zavallı Diyar 1 Bakır İ T"\İYARIBAK1R,tarilıi,mevkü,yetiştirdiği büyük adamları E J ile yurdun ehemmiyetli bir vilâyetidir.İnsanlarının karakterine tesir eden bir hususiyeti olacak ki tarihte ve ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1958
  • SERGİYE dair umumî malûmatlınızı tamamladıktan sonra başlayacağımız ziyaretlerde ilk hedefimiz,hiç şüphesiz 1ÎI5S Brüksel Sergisinin mihveri ve sembolü ATOMİUM olacaktır.Gündüz güneş ışığında pırıl pı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.08.1958
  • CİCİ CAN HEPiıFLEKci W Bi*£AK ULAN HADİ KE E2|LECEf7'/aka&^la bize tosua/v1azlar HOOP/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1958
  • ÇutBAyA J BAK.u 3 daha ki ^Eeı.E(2 rV var.1."sEV VTT/İü* c^ıfcr^ J«l«)T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1958
  • ALLAHL1KALI BEY nın PASTAUAV& BuRAVA K©yA«ÇSA/A veli AuA.MAZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1958
  • BOA BEA İLE SEYAHAT "ETMEK JET PERVANELİ UÇAKLARLA YOLCULUK DEMEKTİR İSTANBUL'daıı LONDRA yoluyla RK CHİCAGO DETROIT ve MONTRIAU® En yakın yetkili seyahat acentelerinize veya BEA Bürolarına müracaat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1958
  • ERENKÖY ı£f€^ If Al GÜNEŞ KOLL ERKEK w ~m Yatısız İlk ve Orta Birinci ve İkinci Sınıflar Kuvvetli ingilizce Modem sıhhî bina Geniş bahçft Yeni sene talebe kaydına başlanmıştır.Eski talebelerin kayıtla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1958
  • Odamıza Kayıtlı Sanayicilere İmalâtında demir kullanan Odamız mensubu sanayicilerin 1955 1956 1957 yıllarına ait fiilî sarfiyatını,defter kayıtlarına ve alış faturalarına nazaran,en geç 26.8.1958 Salı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1958
  • AN ÇİKAN KISMIN OZU Ankarada Ulus meydanından İstasyona doğru pırımtılı yolda orta boylu zarif endamlı bir erkek yavaş yavaş,sol ajanında nasır varmış,sağ ayağını iskarpin sıkıyormua gibi hafif hafif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1958
  • İKİNCİ DÜNYA HARBİNE MÂNI OLUNABİLİRMİS 9 LONDRA,A.P.Müteveffa İngiliz Kralı George VI.1938 de Hitlere «iki eski asker olarak» bir mektup yazarak harb ihtimalini ortadan kaldırmağa teşebbüs etmiş,faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1958
  • li!ii!l!l!li!lll!llltlHII!llliilllllWlli!ll!IHtl!liiiiliHlli!tilliil!l(l!t!l:I İLK FOSTA PULU I Okuyucularını)zaman aman ilk pulun na-E »il çıktığını sormaktadırlar.Bu hususta muhtelifE E vesilelerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1958
  • İstanbul'un tanınmış ailelerinden birinin malı îmiç.Çiftliğe meraklı olan sahibi ölmüş,verese satıyordu.Kimmiş bu aile?Râslt Bey,kurnaz bir tebessümle:Söylemem Murad Efendi,dedi,kavlimiz evvelâ noter*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.08.1958
  • 11 Esnaf teşekkülü zam kuy t Baştarajı Birincide Ayrıca yolcuların ticari maksatlar dıgında kendilerinin veya ailelerinin ihtiyaçları ivin beraberlerinde yetirdikleri eşyadan gümrük idarecilerince tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1958
  • Hastalığa tutulmuş Bismil'li bir genci şehrimize getirtiyoruz ğ Buşturafı Birincide konuştuk.Dr.Hami,hastalığın pek az ayıda olduğunu,asıl Silvan,Çermik veya Bismil'e gitmemiz icap ettiğini söyledi.Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1958
  • Amerikalı erin ölümüne sebep olan dört şoför t Baştarafı Birincide çıkarıp şoförlerin üzerine yürüyen Amerikalılardan Gavy Ratevmk İbrahim tarafından bıçakla hafif surette yaralanmış,Larry de Orhan ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1958
  • YUNAN DELEGESİ ğ¦ Baştarajı Birincide olan Kıbrıs'ta halk kendisini müstemlekecilik baskısından kurtarmak için ümitsiz bir mücadeleye girmiş bulunuyor demiştir.IRAK HARİCİYE VEKİLİ ZORLU'YU ZİYARET E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1958
  • ES-KO Limon Çiçeği tKolonyası YeniFM-6 iormüllûl ES KO limon çiçeği kolonyası yıllardan be-ri3| beklediğiniz ideal kolonyadır,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1958
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Ticaret Vekâletinin 16/6/1958 tarih ve 5/12859 sayılı emirleriyle,aşağıda tarife,istatistik pozisyonu,evsafı ve TL.sı kıymeti yazılı Rusya menşeli maddeler Odalar Birliğince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1958
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Odalar Birliğinden alınan 13/8/1958 gün ve 20172 sayılı talimat ile 678 saydı sirkülere tevfikan Doğu Almanya'dan ithalât için ilgililerce alınacak proforma faturaların Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1958
  • Boğucu yaz günlerinde üzerinize çöken tembelikten PE-RE-JA sayesinde kurtulabilirsiniz IJ^i^f:ferahlık verir.EJEHHj zindelik verir.ÇSII2D yi sik sık kullanınız.PE-RE-JA limon kolonyasını yanınızdan ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Y«zı İslerini ıiil«n İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1958
  • HİCRİ 1378 Safer 3 SALI 19 AĞUSTOS 19 5 8 RUMÎ 1374 AguatOS 6 VAKİT VASATİ EZANÎ Gtinej Üftle İkindi Aksam Yatsı İmsak 5.11 12.18 18.06 19.03 20.43 3.23 10J7 5.13 %Ml 12.00 1.40 8.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1958
  • HUDUTLU SORUMLU TÜRKİYE GEMİ ADAM-LARI SENDİKASI DENİZCİLER SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN 1 Kooperatifimizin İdealtepe Ankara asfaltı üzerindeki arsalarımıza inja ettireceğimiz İki.ttç,ve Dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1958
  • PROJELERE İCRA HALİNDE OLAN TESİSLERİN NAZARI DİKKATİNE Bölgemizde hususî sektör sınaî yatırımlarından,icra halinde bulunan projelerin her birinin ne safhada bulunduğunun ve ikmalleri için lüzumlu döv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1958
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Hükümetimizin iktisadî sahada ittihaz ettiği son kararlar ve temin edilen krediler muvacehesinde,yatırımların halihazır durumunun tesbit edilmesine Koordinasyon Vekâletince l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1958
  • TELEFON santralleri ve PUPİN Fabrikaları mamulâtı tam otomatik,yarı otomatik «C B» ve maııyatolu telefon santrallanmız için sipariş kabulüne devam edilmektedir.TÜRK TELEFON LIMİTED ŞİRKETİ Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1958
  • bulaşık kâbusuna FAY,bıçak,çatal,kaşık,tencere,tava ve bilûmum alüminyum kapları tertemiz yapar FAY,banyoları,lavaboları,mermerleri,fayansları temizler ve yeni gibi parlatır Bulaşık kaplan ne kadar yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1958
  • KIRDAR,TEŞHİS KONAMADİĞİNI DÜN AÇIKLADI t Baştarafı Birincide likle durulmaktadır.Bu mıntakaya bol miktarda antibiotik müstahzarat sevketmekteylz.Durum ayrıca bir ilim heyetine de tetkik ettirilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1958
  • Hiç bir ilâcın tedavi edemediği acaip bir hastalık karşısındayız t Baştarafı Birincide zayıflıyor,distrofik bir hâl alıyor ve ateşleniyormuş.Ateş meselâ 39 derecede günlerce sürüyor,sonra tekrar başlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.08.1958
  • KUÇUK i^S TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 0 FABRİKALIK arca,sanayi bölgesi Kâğıthanede 6500 M2.Mür.48 58 32 Yaşar.SARIYERDE,Sular mevkiinde,12 dönümlük arazi sat.Tel:22 30 78.AKSARAYDA sat.kat.Tavassut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.08.1958
  • 1958-59 LİGİNDE KAÇINCI OLABİLİRLER?EN PAHALI,FAKAT EN AZ iddialı takım:Karagümrük Necmi TAN YOLA Ç BUGÜN spor severler arasında bir anket açılsa ve meselâ «Lig'ler başlarken,merakla beklediğiniz takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.08.1958
  • Necini Beşiktaş'a ve ceza heyetine verildi İstenen ceza 3 ay hak mahrumiyeti ile ebedî boykot arasında değişiyor Transfer İhtilâf Komitesi Necmi'nin amatörlükten profesyonelliğe geçerken fazla para al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.08.1958
  • Apak Çobanlı düellosu kızıştı 3 Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak,transfer komitesi azalarını Kadri mevzuunda konuşmaya davet eden Galatasaray kulübü umumî kâtibi Necdet Çobanlı'ya cevap ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.08.1958
  • q FUTBOL Federasyonu tarafından seçilmiş bulunan Cezml Başar ve Tahir Arcan,Yugoslavyanın Poliç şehrinde açılacak hakem kursuna iştirak edeceklerdir.BEŞİKTAŞ profesyonel takımı Kültürspor kulübünün da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.08.1958
  • G.Saray,K.Gümrük'le maç yapmak istiyor Galatasaray 6-7 ve S Eylül tarihlerinde İzmirde üç karşılaşma yapacaktır.Sarı kırmızılı takını Mithatpaşa stadı temin edilebilirse bu hafta Karagümrükle oynayaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.08.1958
  • Güreşçiler İtalya'ya davet edildi İtalya Güreş Federasyonu 1960 Roma Olimpiyatlarına hazırlık olmak üzere Ekim ayı sonunda Enternasyonal bir turnua tertiplemiştir.Greko-Romen stilindeki bu turnuaya Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.08.1958
  • Yeni bîr zamla,kombine 450,kapalı 4,açık 2 lira MAÇ biletlerinin fiatı yeniden yükseltilmiştir.Belediye İktisat Müdürlüğü,kulüplerin bu teklifi üzerine harekete geçmiş ve bilet fiatlarını şu şekilde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.08.1958
  • ADALET DÜN ESKİŞEHİR'E GİTTİ Adalet Profesyonel takımı Şeker» spor kulübünün davetlisi olarak dün sabah otobüsle Eskişehlre gitmiştir.Adalet iki maç yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.08.1958
  • Genç Milli Takım Namzedlerinin sayısı 17 ye indi GENÇ millî takım kadrosu 43 ten 17 ye indirilmiş,tir.Seleksiyon Komitesinin seçtiği 17 futbolcunun isimleri şunlardır:«Ünal,K.Dursun,Nuri.Cengiz G.Sara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.08.1958
  • Kadri meselesi nihayel kapandı Galatasaray'ın Kadri için yaptığı İtiraz Federasyonca varit görülmemişve Transfer ihtilâf komitesinin tanrı tatvib edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.08.1958
  • ^l 1111111 111111111.111111111111M111111111 111 111 i 11111111 programı Saat 10.30 VVoodcoch Balas K.1 Sevindik K.2 11.30 Davldsson Talay K.2 Pletrangeli Akpınar K.1 14.30 Llamas Woodcock veya Balas)S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.08.1958
  • İsveç'te bugün 4 atletimiz yansıyor Ynvge FEUK Stockholm'den bildiriyor BUGÜN Avrupa Atletizm Şampiyonası Stockholm'ün yeni baştan restore edilen «S ta d i on» unda başlıyor.26 memleketin 794 atletle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.08.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVER] MOLİNARİ KERMEN'İ YEMİYOR SEZ£2r5E3 v İlk turda Kermen'i 6-2,6-0 eledi.Resimde Molinarl servis atarken görülüyor.İstanbul Tenis Turnuası Dünkü maçlarda misafir tenisçiler rakiplerini ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.08.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVERJ HAVII7 İQTİYnRII7 6u sP°rlan Federasyonu Başkanı Rıza Saray nHlUt lOllIMnUfc dün bir basın toplantısı yapmıştır.Muhakkak ki açıklama yapmak İyidir.Ama yine muhakkak olan sey sudur ki bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor