Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.08.1958
  • YENİ ÇIKTI TÜRK MATEMATİKÇİLERİ Kemal Zülfü Taneri'nin yıllarca çalışarak hazırladığı bu eserde bilhassa Mehmet Bin Musa-el-Harezmî,Eburreyhan-i Biruni,Kadızâde Rumi,Uluğ Bey,Ali Kuşçu,Gelenbevi İsmai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1958
  • AĞUSTI Komitam daveti DP ve CHİ yaptı.Halk Partisi Meclis S'DA TOPLANIYOR P takrirlerini birleştirerek Grubu yarın içtima ediyor İnönü "Memlekette demokrasi azmi kaybolmayacaktır,dedi Bölükbaşı ve Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1958
  • [A.P.Brüksel'de açılan,«Milletlerarası Brüksel Sergisi» münasebetiyle gecen hafta içinde sergide bir Türk günü tertiplenmiştir.Yapılan merasimlere,memleketimizden giden folklor ekiplerinin de iştiraki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1958
  • Kâğıt fiatına AM YAPILDI Yüzde 150 nİsbetinde yapılan zamla gazete kâğıdının tonu 1000 den 2500 liraya çtktı DÖVİZ kurunda yapılan son ayarlamadan sonra kâğıt fiatlarına da zam yapılmıştır.Evvelki gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1958
  • Bir hesaba göre Dolar 15 Lira İstanbul gümrüğü,resmî kur'u 9 lira kabul ederek 620 kuruş da prim alıyor GÜMRÜK ve İnhisarlar Vekâletinin 5 Ağustos 1958 tarihli Resmî Gazetede Türk parasının dış kıymet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1958
  • Dış ticaret rejimi Fuarda açıklanacak ANKARA,HUSUSÎ 20 Ağustosta İzmir Enternasyonal Fuarının açılışı münasebetiyle yapılacak olan törende açıklanacağı bildirilen iktisadî tedbirlerin esasları tesblt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1958
  • AKSARAY Vilâyet oluyor ANKARA,HUSUSÎ Niğdeye bağlı Aksaray ilçesi vilâyet haline getirilecektir.Böylece vilâyetlerimizin sayısı 68 e çıkmış olmaktadır.Bilindiği gibi Niğde 1957 seçimlerinde 7 mebus çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1958
  • [ADNAN ATAR] Nuhun gemlsi'ni aramak üzere Ağrı'ya giden heyet seyahatin programını tesblt ediyor.Sağ bastaki Ümit Deniz,yanındaki gözlüklü zat da John Libl'dir.[ADNAN ATAR] cNuhun gemisi» ni arayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] Kaatil kardeşlerden biri Eyüp'e bağlı İmrahor köyünde tarla ihtilâfı yüzünden iki kardeşin ölümü ile neticelenen cinayetin tahkikatına devam edilmektedir.Kaatil kardeşlerden Mustafa G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1958
  • B.M.DUN TOPLANDI Eisenhovver İngiliz Amerikan kuvvetlerinin çekilmesi için polis kuvvetinin teşkilini istedi Rus Hariciye Vekili,Batılılara şiddetli hücumlarda bulunurken Türkiye'yi tehdit etti NEW-YO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1958
  • Siirt'te silâhlı 8 soyguncu yakalandı SÜET,HUSUSÎ Batman'ın Garbaraj köyünde vukua flelen bir soygunculuk hâdisesinin failleri iki gün sonra jandarma tarafından yakalanmışlardır.Soyguncular,köyde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1958
  • "Gazozcu Hoca,adlı üfürükçü tevkif edildi İZMİR,HUSUSÎ «Gazozcu Hoca» namı ile maruf bir üfürükçü dün tevkif edilmiştir.Bilhassa çocuğu olmıyan kadınlara okuyup üfleyen Hocanın yanından çıkan kadınlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1958
  • BİR İLK OKUL BAS ÖĞRETMENİ SURİYE'YE KAÇARKEN YAKALANDI SİİRT,HUSUSÎ İstanbulun Silivri kazasında,Sinekli nahiyesi ilkokulu başöğretmeni Mükerrem Dura,Slirtten Suriyeye kaçmak isterken yakalanmıştır.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1958
  • VALİ FOOT LONDRA'YA GİTTİ LEFKOŞE,Milliyet Radyo Servisi Kıbrıs Valisi Sir Hugh Foot,Mac-Millan İle müzakerelerde bulunmak üzere dün Londraya gitmiştir.Genel Vali İngiliz başkentinde dört gün kalacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1958
  • [A.P.W ¦İKİMİ il BU BACI CIlTOflI Evvelden beri söylenilegelmekte olan kadınlararası futbol maçları İçin İtal-KADErlL AH AK AİM FU I BUL yan futbol organizatörleri cazip programlar hazırlamaya başlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.08.1958
  • m& SİYASET DÜNYASINDA ScvmÛ KoHCft Gündemde:Orta Doğu GEÇEN ayın ikinci haftasında Bağdat'taki Hükümet darbesiyle Orta Doğuda başgösteren ciddî Duhran üzerine.Rus Başvekili Nikita Kruşçev.Batılılara b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1958
  • TASArcKUF SAHİPLERİN.FIRSAT TÜRK EKSPRES BANK MERKEZ GİŞELERİ PEK YAKINDA HİZMETİNİZDEDİR 10.000 liralık hususi çekiliş çok cazip açılış hatıraları Hanımlar Keşidesi-Arsa-Para-Bahçeli Evler ADRES:Bank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1958
  • Hazırlayan:Dr RECEP DOKSAT KEMİK KIRIKLARI Kemik kırıklarında âcil tedavi olarak,kındın vahamet derecesini tesbit ettikten sonra yapılacak şey,kazazedeyi imkân nisbetinde rahat edehileee&i bir vaziyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1958
  • K B Y B tKİ OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocakj Hlslerinlzi kimselere belli etmeyiniz.Dedikoduya çok müsait bir havn içindesiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubatı Üzüntü üstüne üzüntü geliyor sanıyorsunuz.Oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1958
  • TÜRK TICABET BANKASI şubet ve ajanslarında bir İKRAMİYELİ GRUP MEVDUATI hesabı Jaçtırırsanız.m yıl vadeli MM BİN URA size ^fcfal* ve Wj^ BİN URA İŞ SERMAYESİ kazanma şansı sağlar Bütün gişelerimiz EMR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1958
  • Avusturya Lisesi de Haariie kafa iuiuyor M Maariften okula gönderilen bir yazı,daha nâzik yazılması kaydiyle Şehrimiz ecnebi okullarında zaman zaman cereyan etmekte olan nahoş hâdiselere,dün bir yenis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1958
  • Ankara vapurunda yine kaçak eşya bulundu Evvelki gün limanımıza gelen Ankara vapurunun 6 yolcusu hakkında ihbar yapılmıştır.8 ile 10 bavul dolusu eşya sahibi olan yolcuların memurlar tarafından sıkı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1958
  • Tükenmezciler de fiatları ayarladı Tükenmez kalem dolduran bâzı açıkgözlerin vatandaşı kandırdığı tesbit edilmiştir.Hertürlü kontroldan azade olarak kurdukları bir sehpanın bağında tükenmez kalemlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1958
  • Lili Biardot,atı ve köpeği Paris'e dönüyor Paris'ten gehrlmlze atla gelen Lili Biardot ve kızını bu seyahatinde otomobili ile takip eden annesi Mary Biardot ve Hilton'a alınmayan meşhur köpekleri dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1958
  • Çımacılar,iki vapuru bağlı unuttular Dün akşam saat 17.30 da köprünün Eminönü tarafındaki İskelede birbirlerine bağlı duran Büyükada ile Süreyya vapurları hareketleri sırasında halatlarını çözmedikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1958
  • türkîye VAKIFLAR BANKASI 26 AĞUSTOS çekilişinde 1 Adet ÖMİJVt BOYUNCA AYLIK ftELİlt 6 Adet KIRKARBİN LİRALIK MESKEN KllEltİSİ AYRICA 50.000 LİRA Tutarında ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ CEM'AN 324 Talihliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1958
  • Jf* TELEFONLAR ASAB BOZUCU HALE GELDİ KABLOLAR YÜKÜ KALDIRMADIĞI İÇİN MÜTEMADİYEN ARIZA OLUYOR.İSTİHBARAT VE ARIZA MEMURLARI KÂFİ GELMİYOR Karaköydeki telefon irtibat kablo-devam ettikçe bu arızaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1958
  • I MÜNEVVERİN SIKINTISI "IV T ÜNEVVER veya aydm,güzide veya scç-J,V^ kin,enteUektüel veya fikir adamı,kültürlü veya bilgili veya bilmem ne,sıfatı E ne olursa olsun,dünyayı anlayışı ve insana verdiği mâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1958
  • KISA HABERLER GEMİ mubayaası İçin Londra'ya giden Denizcilik Bankası Heyeti,İngiltere başkentinde karargâh kurmuştur,dönmeyen heyet,'gemilere yük temln T edilmesini beklemektedir.Heyetin yurdumuza dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1958
  • Devlet yazılı imtihanları itirazları inceleniyor Devlet ortaokul ve lise yazılı bitirme imtihan neticelerine yapılan muhtelif itirazları tetkik eden komisyon,şehrimiz Haydarpaşa lisesine nakledilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1958
  • Kadıköy'deki hususî otobüsler çalıştırılmıyor Kadıköy ile İçerenköy arasında İsletilmekte olan husus!şahıslara ait otobüsler,seferden çekilmiştir.Ayni hatta konulmuş olan İki belediye otobüsü ihtiyaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1958
  • Kıbrıs Türk Kültür Derneğinde bir toplantı Amerikadakl Türkler tarafından davet edilen «Kıbrıs Türk Kültür Derneği» genel sekreteri bugiln bir basın toplantısı yapacaktır.Dernek sekreteri,Amerikada Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1958
  • Nişantaşı i I k okulunda tahkikat devam ediyor Nişantaşı İlk okulunda son sınıf ikmâl imtihanlarının erken yapıldığı iddiası ile okul bas öğretmeni ve sınıf öğretmeni hakkında açılan tahkikata devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1958
  • SİNEMALAR BEYOĞLU Wllliam Ken-AL KAZ AR Tel:44 25 62)1 Yaman Süvari Randolph Scott Renkli İng.2 Kanlı Tuzak Victor Mature Conto lng.ATLAS Tel:440835)1 Yarın Ağlayacağım Susan Hayward RW chard Conte İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1958
  • ubııımiHiıuıuuHiMiıııınııaııuı BU LMACA I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Lâtin harfleriyle Türkçe ya zan İlk Türk kadını ve 3.Selimin hemglrem Mektubu hizmetindeki m 1 m a ı Melllng'e yazmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1958
  • il tının ti.lar 14.30 Geçmiş günlerin sevilen ş melodileri 15.00 İsmet Çevlker ve Dündar Balkan'dan şarkılar 15.30 Neşeli müzik 16.00 Program ve kapanış.18.57 Açılış ve program 17.00 İncesaz'dan Muhay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.08.1958
  • PROF.GÖKAY İSVİÇRE'DE BİR KONFERANS VERDİ CENEVRE,T.H.A.Her yıl İsviçre'nin Cenevre cehrinde yapılmakta olan Anti-Alkolik yaz kurslarının dördüncüsü başlamıştır.Kursta Türkiye,Amerika,Fransa,Belçika,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1958
  • Krupp,Mısır'da tersane yapacak ESSEN,A.P.Meşhur Alman Krupp firmasının İskenderiye'de bir tersane inşası için Mısır hükümetiyle müzakere halinde olduğu evvelki akşam teyid edilmiştir.Açıklamayı yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1958
  • Derslerinden başka endişesi olmaması için.yarınını bugünden teminat altına alınız.Türkiye İş Bankasın da şahsınız,aileniz ve yakınlarınız için açtıracağınız bir îratlı Hesap kaydıhayat şartıyla 600 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1958
  • MAARİF VEKÂLETİNDEN ECNEBİ MEMLEKETLERE ÖĞRENCİ GÖNDERİLECEK 1 1958 1959 ders yümda,1416 sayılı kanuna göre Sümerbank Umum Müdürlüğü hesabma tahsü için ecnebi memleketlere 22)öğrenci gönderilecektir.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1958
  • ZAFER BAYRAM!KEŞİDESİ ANKARA W» BAHÇELİEVLERDE KONFORLU APARTMAN DAİRESİ 3M ZENGİN vt ÇEŞİTLİ* PARA İKRAMİYELERİ son para kabul tarihi 20.ağustos.1958 ESKİ MUHARİPLER BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1958
  • ANKARA'DA DÖRT kereste atölyesi yandı ANKARA,HUSUSÎ Kereste depo ve atelyelerinin bulunduğu semt olan Akköprü'de evvelki gece saat 1 sularında büyük bir yangın çıkmış ve dört kereste atölyesinin yanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1958
  • Pakistan,istiklâlinin onbirinci yıldönümünü bugün kutlayacak Bugün dost ve kardeş Pakistan'ın istiklâline kavuşmasının 11 inci yıldönümüdür.Bu münasebetle,Pakistan büyükelçisi bu akşam,şehrimizde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1958
  • I.V.ahtoıl IKEYSTONE] Nice Kraliçesi Fransız Rivierası son avlar zarfında milyonlarca turist ve milyoner tarafından ziyaret edilmiştir.Bu turistlere Kiviera'yı daha cazip gösterebilmek için yapılan «G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1958
  • NURİ SAİT'İN KARİSİ fecî durumu bilmiyor 65 YAŞINDAKİ KADIN DUL KALAN GELİNİYLE BİRLİKTE LONDRA'DA YASIYOR,FAKAT İNGİ-LİZCE BİLMEDİĞİNDEN DURUMU ÖĞRENEMİYOR LONDRA,A.P.J Daily Mail'in bildirdiğine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1958
  • Bir denizaltı daha kutbunaliındangeçfi Skate isimli Amerikan atom denizaltısı da Nautilus'un muvaffakiyetini tekrarladı WASHİNGTON,AA Kuzey Kutbu,«Nautilus» isimli Amerikan atom denizaltısı tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1958
  • i m HEM AKTRİS HFM IfRAI İf*E Türk fi,m Şirketlerinden hirinin,bir Alman kumpanyası ile müştercnCI™ «¦^¦mOj llCm AnttLIlfC ken çevirmeye karar verdiği «Hatalı Yol» isimli kordelânın baş rolünü 1957 yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1958
  • Ölü mezara götürülürken dirildi 108 yaşındaki ihtiyar dirildikten 4 gün sonra tekrar öldü BANDIRMA,HUSUSÎ 108 yaşında bir ihtiyarın öldükten sonra dirilmesi,7 kişinin bayılmasına ve bir kişiye de felç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1958
  • İSRAİL,ÜRDÜN'E SALDIRIRSA,NASIR MÜDAHALE EDECEK KAHİRE,AP.İsrail.Ürdün topraklarına saldıracak olursa,Birleşik Arap Cumhurİ3retinin duruma müdahale edeceği.Reisicumhur Nasır tarafından Birleşik Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1958
  • MAHKEME KARARINI İNFAZA GİDEN HEYET TECAVÜZE UĞRADI AFYON,HUSUSÎ Bir mahkeme kararını infaza giden ve içlerinde Kaymakam ile Jandarma Kumandanının da bulunduğu 20 kişilik bir hey'et,200 kişinin tecavü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1958
  • KADIKÖY û Yeni hesap açan veya hesabını arttıran HER HESAP SAHİBİNE ZARİF* NADİDE KIYMETLİ Yıldönümü Hatıraları AYRICA EKİM'de 76000 Tutarındaki keskieye iştirak HER 100 URA YA AYfil BİR KUR A NUMARAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1958
  • 20 AĞUSTOS'ta İZMİR FUAR GEZİSİ Bir haftalık EFES BERGAMA KUŞADASI dahil Tafsilât:İstanbul Ekspres seyahat Acentası Beyoğlu Lâle sineması yanı Mim Han Kat 1 No:2-3,TEL:44 64 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1958
  • BİR YAPRAK ırtrf t* Bir fırtınanın bilançosu DENİZ,kadın gibidir,hiç inanmak olmaz ha!derler.İstanbul havası da öyle.Geçen Cumartesi matbaaya inmedim.Arkadaşlarla Pendik'c gidip iskele basındaki gazin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.08.1958
  • CİCİ CAN I HAD"!E.AKAV.1AA.BU6UN GEZ DOLAG.AKî= AM DA BARA 6İT.İYİCE £^J£YLÇEK" BteKAC KİSİNİN DE BÜRNÜNOVE ÇENESİNİ pAâ.T^Ee •Yi BİR FÜTBOUCÜ GÖSTER"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1958
  • l:^l;İSi;iİ:i AŞKIN 8f KOVBOY PSOOİKTİ-7f B.'5eA20A.M «ÖLÜ OV*.'A.BuRAElA OL.UÇ.CAdl/v\SEN t-IET2 İKİ DAtCİlCAOA Bİ1Ç CT-BEN OE B'J.RdOA İŞ.ÖAÇırOAN jTTJ ŞAYET fy teLepon-DA "OOMANI ÇA(Kl5lNl sövt-er.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1958
  • iiiilıiiilililiii 5 VEYA 40 Seme,BIr kiz için uzun za-MAN.ERKEK içiN oe öyu:İwî3"I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1958
  • ALLAHUK ALİ BEY Velj UMUT7VVA VAĞ,ŞEKSR,ElCAAEKj yu/AU[?TA AuACAK-SllM OGlujVk.KENDİNE DE BıR ÇİıcOuATA Av.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1958
  • Milliuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1958
  • HİCEÎ Perşembe RUMÎ 1378 14 1374 j 1 Muharrem AĞUSTOS Abus-j tos 28 19 5 8 1 VAKİ T VASATİ EZANİ j Güneş 5.06 9.55 Öğle 12.19 5.07 ikindi 16.09 8.58 Aksan 1 39.10 12.00 Yatsı 20.53 1.42 Imsâk 3.15 8.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1958
  • İNHİSARLAR UNUN NÜDÜRLÜĞÜNDEN imtihanla Müfettiş Muavini Alınacaktır.Hukuk,İktisat,Siyasal Bilgiler Fakülteleriyle Yüksek İktisat ve Ticaret Okulundan veya bunlara muadil yabancı memleket fakülte veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1958
  • Sanayicilere Müjde Suda ve yağda su alabilen Çelik Tel)lerimiz 4,4.5 5,5.5,6,6.5,7,7.5 mm kuturlarmda olup derhal teslim toptancı sıfatiyle satışa arzedilmiştir.Müracaat:44 63 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1958
  • DENİZCİLİK BANKASİ T.A.O.DENİZYOLLARI İŞLETMESİ LÜKS ve SÜR'ATLİ S/S İSTANBUL Vapuru ile İ Z M 1 R'e ilâve Sür'at FUAR)seferleri yapmağa başlıyacaktır.»İSTANBUL» 18/Ağustos/1958 Pazartesi gününden iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1958
  • KWIIKOPRUSU Yazan:PİERRE BOULLE Çeviren:ORHAN AZİZOĞLU 58 Bunun için bir iki kelüne kâfiydi herhalde.Albay Nicholson gahidi olduğu sahnenin sür'att ve dehşetinden olduğu yerde çakılmış gibi hareketsiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1958
  • 81 Olmaz be Murad efendi.Bu aksanı burada kalırsın.Hayriye de göğsünden çıkardığı buruşuk bir mendile göz yaşını silerek:Sana daha doyamadım ki.Murad:Ben,kendime bir iş aramak mecburiyetindeyim,burası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1958
  • lll!illl!lll!IIIIIH!ll!ll!lli!i:ili!ll!i!l!l!lll!Şehir ve köy edebiyatı 1 PEYAMİ SAFA I ıiM^ım DÜNYA edebiyatında bir «şehir» v© «köy» tasnifi yoktur.Edebiyat bir memleket bü-tünü,hattâ daha geniş mân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1958
  • EVLENİNCEYE KADAR YIKAÎJMAYANLAR BELGRAD,BOSFOR Markovic yakınlarmda bulunan Momolja kasabasında mevcut bir âdete göre kızlar evlenecekleri güne kadar yıkanmamaktadırlar.İlgili makamlar,sıhhî sebepler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1958
  • Aşını,Eşim,İşini biL.Atalarımi2 boşuna «aşını,eşini,işini bil* dememişler.Eşini bilen evini,saadetini bilir.İşini bilen gelirini,yarınını bilir.Aşını bilen sıhhatini bilir.NUH'UN ANKARA MAKARNASI aşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1958
  • Traktör Tamircisi,Oto Kaportacısı,Motor Tamircisi,Tesviyeci,Kompresörcii,Oto Tamircisi,Ve Radyatörcü Alınacaktır.Şantiyelerimizde çalıştırılmak üzere birinci sınıf ehliyetli yukarıda yazdı işçiler alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.08.1958
  • DIS TİCARET REJİMİ FUARDA AÇIKLANACAK Baştarafı Birincide Adnan Menderes'in açacağını söylemektedirler.Fuarı Menderes açtığı takdirde,yeni iktisadi tedbirleri de bizzat açıklayacaktır.PİYASADA DURUM S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1958
  • Bir eksper,Rize Çay Fabrikası Müdürünü tabancayla yaraladı HOPA,HUSUSÎ Rize çay fabrikası Müdürü,bir çay eksperi tarafından tabanca ile yaralanmıştır.Hâdise üç gün evvel cereyan etmiştir.Fabrikada eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1958
  • ADANA'DA BİR MERMİ KAÇAKÇISI YAKALANDI ADANA,HUSUSÎ Dün sabah şehrimizde mühim bir mermi kaçakçısı ele geçirilmiştir.Evvelki gün Ankara'dan şehrimize gelen Diyarbakır'ın Hırmızı köyünden Şeydi Gündüz'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1958
  • BİR HESABA GÖRE DOLAR 15 LİRA t Baştarafı Birincide Bu yeni durum karşısında tüccar dün bütün muamelelerini durdurmuştur.Mantık harici olan,fakat mevcut mevzuata uygun olan bu düşüncenin Ankaradan gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1958
  • B.M.dün toplandı t Baştarajt Birincide blümü İçin değil yasaması İçin kullanılması gerektiğini ileri sürmüştüm.O vakiüenberi,atom enerjisinin barışçı gayelere kullanılması yolunda büyük İlerlemeler ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1958
  • Meclis 2.1 Ap:t Baştarafı Birincide İNÖNÜ,«DEMOKRASİ AZMİ KAYBOLMAYACAKTIR» DEDİ C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü,dün de kendisini ziyaret eden parti mensuplarına memleket işleri etrafında kanaatlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1958
  • LÜBNAN HEYETİ YOLA ÇIKAMADI BEYRUT,A.A.Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Lübnan'ı temsil etmek üzere evvelki gece New York'a hareket etmesi beklenen Lübnan Hariciye Vekili Charles Malik seyahatini g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1958
  • Çay Kazası büyük yangın tehlikesi atlattı AFYON,HUSUSÎ Çay kazası dün büyük bir yangın tehlikesi atlatmıştır.Hükümet konağının hemen arkasında çıkan yangında 10 ev tamamen yanmıştır.Bolvadin itfaiyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1958
  • Cezayir'de 1 01 milliyetçi öldürüldü CEZAYİR,A.A.Cezayir'de cereyan eden muhtelif askerî harekât sırasında 101 mlllyetçi öldürülmüş.15 1 de esir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1958
  • Nuh'cular yola çıktı t Baştarafı Birincide John Libi.1954 de de Ağrıda Nuhun gemisini aramış,fakat o tarihlerde Rusyanın bize doğu hudutlarımız hakkında nota vermesi üzerine araştırmalarını yarıda bır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1958
  • J ŞİŞE ve CAM FABRİKASI KADIKÖY İSTANBUL BEYAZ ve RENKLİ ŞİŞE ve CAM EŞYA İMALİ TEL:36 24 94.36 15 55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1958
  • BİRİNCİOĞLU Bobinaj Âtelyeleri Motörlerinizin tamirini garantiler.Tel:27 40 85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1958
  • Bu pırıl pırıl tabak fay temizleme tozu ile temizlenmiştir.Soframda iftiharla kullandığım tertemiz tabaklar,lekesiz bıçaklar,çatallar ve kaşıkları daima FAY ile parlatırım.FAY,kirden,yağdan ve lekeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1958
  • JOCKEY 84 Dolma kalemleri satışa arzedilmiştir.Başlıca kırtasiyecilerde ve lıırdavatçılarda arayınjz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1958
  • 5060 Lira Mükâfat 33526 plâka numaralı,açık yeşil,1952 model Şevrole otomobili 10 gündenberi kayıptır.Nerede olduğunu bulan ve 55 15 88 telefon numarasına açık malûmat verene 5000 lira mükâfat verilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1958
  • Gümrük Komisyoncuları Aranıyor Karneli iki Gümrük Komisyoncusuna ihtiyaç vardır.Taliplerin ehliyet derecelerini,istedikleri aylık ücreti ve haklarında referans alınacak adresleri en geç 20/8/958 tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1958
  • TECRÜBELİ BİR SEKRETER ALINACAKTIR İsteklilerin her gün 17.30 18.30 arasında müracaatı.Sedef Reklâm ve Filim Müessesesi Adres:Beyoğlu istiklâl Caddesi 79-81 M.Han kat S No.38-39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1958
  • Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden 1 Afyon'a 21 km.mesafede madensuyu işletmesi sahası dahilinde yaptırılacak ikinci kısım inşaatı birim fiyat esası üzerinden teklif alma suretiyle ihaleye kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 0 HİLTON ve Radyoevi karşısındaki Çayır Sok.58/1 sayıda,parkeli,şofbenli,10 sene vergiden muafiyeti!10 metre cepheli,yeni apartmanın boş teslim,3-4 oda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1958
  • TAŞRADAKİLERE Studing Haus metodiyle radyoculuk kursları açılmıştır.Maariften diploma verilir,ve gelir sağlar.Adres:Hatay Sokak 9/6 Yenişehir Ankara Tel:20999 İzahat isteyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.08.1958
  • Tehlike Canı Gürkut UŞAKLI CİNDE bulunduğumuz gün-I lerde Türk basketbolü bir dönüm noktasında bulunmaktadır:Ya bir çıkmazdan kurtulacak,yahut çok ciddî krizler devresine girecektir.Bâzı kulüp idareci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1958
  • Kasımpaşa,kaleci Bülend'i affetti Kasımpaşa kulübü,izinsiz olarak Beyoğluspor'la Danimarka'ya gittiği İçin 1 sene müddetle cezalandırdığı kaleci Bülend'i affetmiş ve durumu Futbol Federasyonuna bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1958
  • Sulhi Garan'ın lisansı tehlikede ANKARA,HUSUSÎ Garanın hakemliği tehlikeye rirmistir.Duruma sebep,geçen yıl oynanan Fenerbahçe Lokomotiv maçında Necdetin Rus oyuncuyu tekmeleyip çiğnemesi,fakat Garanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1958
  • Kasımpaşa ile Anadolu oynuyor Kasımpaşa profesyonel kadrosu bugün saat 13.30 da Ali Sami Yen Stadında,amatör karneden Anadolu gençlikspor takımı ile bir antrenman maçı yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1958
  • ŞUHU T İH MÜNBİT TARULARDA HÂLÂ KARA SABANLA ÇALİŞAN TEŞKİUTIMİZİN İÇYÜZÜ 25 DADAŞLAR DİYARI Kendi kendimize:«Bu tecrübeli münevver eski güreşçilerimizden acaba Güreş Federasyonumuz istifade edemez mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1958
  • Apak,Özcan ile Vefa için konuşlu FUTBOL Federasyonu,amatörlüğü ihlâl ettiği iddiası ile Merkez Ceza Heyetine şevki kararlaştırılan Fenerbahçe kalecisi Ozcan'ın dosyasını bir hususun tashihi için Trans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1958
  • LEFTER GOL PEŞİNDE SAMI ÖNEMLİ| F.Bahçe profesyonel ve genç kadroları dun stadlarmda bir antrenman maçı yapmışlardır.Resimde Lefter,Sarı-Lacivertli gençlerin müdafaasını zorlarken.Lig iklimine bu haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1958
  • BASKETTE TRANSFER yasağı düşünülüyor Tasavvur edilen müddet:2 veya 3 yıl Sebep ise,kulüpler arasında muvazene kurmak,gizli profesyonelliği önlemek Sadece ihtardan netice umulmuyor SOF,teşebbüsün müsbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1958
  • FENERBAHÇE-KARAGÜMRÜK PAKTI Anlam V takjEf" yapacağı maçtan önce imzalanacak p AZAR günü oynanacak Fenerbahçe Karagümrük maçından evvel iki kulüp arasında bir dostluk paktı imzalanacaktır.Anlaşma,iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1958
  • Türkiye yüzme şam piyonası yarın başlıyor Türkiye ferdî yüzme ve atlama birinciliği yarın saat 10.45 de Heybeliada Deniz Harb Okulu yüzme havuzunda başlayacaktır.Üç gün devam edecek olan yarışmalara e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1958
  • Adalet Eskişehir'de 10 gün kamp yapacak Adalet'in profesyonel kadrosu pazartesi gününden itibaren Eskişehir'de 10 gün müddetle kampa girecektir.Teklifi Şekerspor yapmış ve bütün masrafları kabul edere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1958
  • BEŞİKTAŞ'TA toplantı var Beşiktaş idare heyeti bugün saat 10 da Enver Kaya'nın riyasetinde toplanarak takım kaptanı Recep Adanır'ın malî taleplerini bir neticeye bağlayacaktır.Kulüp çevreleri,bu mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1958
  • i-T-V'. iİi'm»İ.'i ¦İ'Vİ.Vii'i.ii.iimi r ı V SŞ^gİÜ Ş, t»İWi'v.111 i 1 S tt j ı,n t M,Ş un' ıı mı 111 Sİrrri'ÛÎiYlI ııVıVİfi ıı LÂSTİKLERİM YAR YA [SAMI ÖNEMLİ] Karagümruk kaptanı Kadri Aytaç,İdmana ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1958
  • GALATASARAY'DA HAZIR KUVVET GALATASARAY profesyonel kadrosu ikiye ayrılacaktır.Bu sene istidatlı gençlerin bol miktarda transferi,futbol şubesini idare eden şahısları bu yola sevketmiştir.Başkaptan Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1958
  • Tenis federasyonu yarın toplanıyor Tenis Federasyonu yarın Ulvi Yenal'ın riyasetinde Bölgede saat İS de toplanacaktır.Görüşülecek mevzulardan biri,8 eylülde Ankara'da yapılacak Türkiye büyükler ve gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1958
  • m»lm\I H I I!j 11 j 11.İMİ Ulllll l.MERWYNE ROSE Seyredemiyeceğiz.Merwyn Rose Profesyonel Bu sene tenis hayatının en iyi formunu tutmuş olan ve gelecek hafta İstanbul kortlarında seyretmeğe hazırlandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1958
  • Necmiicin Yeni bir İddia var Beykoz,kaleci ile mukavele imzalamış.Komite,kararını yarın veriyor BEYKOZ Kulübü,kaleci Necmi'nin Beşiktaş'a transferi ile ilgili olarak yeni bir iddia ortaya atmıştır.Kaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6