Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.08.1958
  • [İLHAN DEMİREL] AMERİKAN KONSOLOSU AYÛÜN'LE SÎS* S?Beledlye Relsl Aygün'ü makamında ziyaret ederek,bir kendisiyle görüşmüştür.Resimde,Aygün Başkonsolosla görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1958
  • C.H.P.İKTİSADÎ KARARLARI TETKİK EDİYOR ANKARA,HUSUSÎ Türkiyeye verilen son krediler ve buna muvazi olarak Türk parasının kıymetinde yapılan ayarlama ile diğer iktisadi tedbirleri ve bunlardan doğacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1958
  • orlu B.M.için Ne w Yorka gitti Genel Kurulun bugünkü fevkalâde toplantısında Başkan Eisenhower'in de konuşması bekleniyor H« "ariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu,Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1958
  • Gazeteciler,telefondaki tercih hakkının iadesini istiyor Basının şehirler arası telefon konuşmalarındaki tercih hakkının kaldırılması üzerine,Gazeteciler Cemiyeti teşebbüse geçmiş ve Münakalât,Basın Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1958
  • Kıbrıs'ta sağcı ve solcu Rumlar birbirine girdi Kerinya köyünde arbede oldu.MacMillan "Kıbrıs'ın istikbali için cesaretim arttı,dedi A ANKARA,A.Ankara Radyosunun Kıbrıs saatinde,Kıbrıs'taki hâdiselerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1958
  • ıı ıiBiwıı,1,1 mesaBeman «ararla rıı» görüşüleceğ va i olarak alınan yeni ikii »a c ilen krediler ve bunlara rpı jyVa hası île bilhassa ter i l vı4W* gazeteci:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1958
  • İmrahor Köyünde iki kardeş tarlada öldürüldü Tarla ihtilâfı yüzünden cinayet işleyen iki kardeş kaçtı.Bir de ağır yaralı var Eyüp'e bağlı,İmrahor köyünün «Tilki Çiftliği»,mevkiinde dün bir cinayet işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1958
  • [İLHAN DEMİRELİ Mary Blanchard gitti Amerikalı sinema artisti Mary Blanchard dün şehrimizden ayrılım.ve kendisini bir gölge gibi takip eden İtalyan milyoner âşık Angello da beraberinde Roma'ya gitmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1958
  • D.P.Büyük Kongresi Eki nı'd e toplanacak Kademe kongrelerinin 1 Ekime kadar bitirilmesi için tamim yapıldı ANKARA HUSUSÎ ERDOĞAN ÖRTÜLÜ'den D.P.Genel merkezine yakın çevrelerden bildirildiğine göre,Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1958
  • Niğde mebusu Alî Gürün istifa mektubunda C.H.P.nin şiddet politikası güttüğünü ileri sürüyor ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Niğde Mebusu Ali Gürün partisinden istifa etmiştir.Gürün'un istifa mektubu şöyledir:«C.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] 16 aylık mahkûmiyetini tamamlıyarak,cezaevinden tahliye edilen karikatürist ve gazeteci Ratip Tahir Burak,hocası ve eski çalıştığı gazetenin başmuharriri Hüseyin Cahit'in kabrini ziya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1958
  • ©ÜW1EE¥ HIMIŞ tt EMSALLERİNDEN ÇOK FAZLA SAYİDA MOTOR TRAFİK DİREKSİYON Derslerinden imtihana haıtrlar,herkesî ^ehliyet sahibi yapar KAYITLAR TAKSİTLEDİR Adres Beyoğlu ı Afiacamfî yanında' No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1958
  • Ürdünde suikast sanığı 13 kişi idama mahkûm Mahkûmlardan biri Suriyeli.Yaşı küçük olan 8 sanık da 15 er yıl hapis yatacak AMMAN,Milliyet Radyo Servisi Askerî mahkeme,Suriye'den Ürdün'e silâh ve mühimm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1958
  • AKARYAKITA ZAM YAPILDI Artış ortalama yüzde 53.Otobüs,tramvay,taksi ve dolmuş ücretlerine de zam yapılması muhtemel Akaryakıt fiatlarma ortalama yüzde 53 nisbetinde zam yapılmıştır.Karar,evvelki gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1958
  • CHP.MECLİS GRUBU ÇTİMAA ÇAĞIRILDI Toplantı ayın 15 inde.İnönü,D.P.tebliği için "Endişe edilecek bir şey yok„ dedi C.H.P.liderleri İnönü'nün evinde 3 saat süren bir görüşme yaptı D.P.Grup tebliği hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.08.1958
  • İKTİSÂT ve tîClfelT Son iktisadî kararlar karşısında piyasa durumu Son.iktisadi *edbirlf-ı-il* ilerili Son.iktisadi tedbirler ile ilgili kararlar henüz tamamen aydınlanmış değildir.Bu arada yeni Dış T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1958
  • ANADOLU KULÜBÜ BÜYÜKADA ŞUBESİNDEN:Hava muhalefetinden dolayı tehir edilen kulübümüz,KOSTÜMLÜ BALOSU iö Ağustos 1958 Cumartesi akşamı yapılacaktır.Muhterem azamıza arzederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1958
  • Denizcilik Bankası T.A.0.DENİZYOLLARI İŞLETMESİ 13/Ağustos/958 Çarşamba günü akşamı Cide postasına kalkmafei icabeden GUNEYSU vapuru görülen lüzum üzerine İstanbul'dan 14,Ağustos/958 Perşembe saat 24.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1958
  • Hazırlayan Dr RECEP D OKŞAT KEMİK KIRIKLARI KAPALI KIRIK ARAZLARI:Her kmk için bariz araz olan ağrıdan «a tam kırık verinin ıızerınde pek Biacıeıunır fK tzuu kemikleri,u* 1"roMz »e oynattım» olur kırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1958
  • OĞLAK burcu [22 Aralık 20 Ocak] Heyecan ve telâsı bırakınız.Her şey düzelecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] InEanlara karsı bu kadar itimatsız olmayınız.Sizi düşünenler de.beğenen ler de çok.BALIK BUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1958
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Victor Young orkestrasından tangolaı 8.45 Saz ^serleri 9.00 Kapanı;12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1958
  • BULMACA 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Entrika;Bir ışık merkezinden çıkan ışık hatları çizgileri.2 Tarihten önceki Tanrıların maceralarını anlatan hikâyeler;Hind ke nevirinden çıkarılan keyif verici bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1958
  • Pek ince,fevkalâde «etredici bir hassaya malik,çok mütecanis ve zarif bir kokuya malik olan yeni Tokalon fascination pudrası •sizi daha genç,daha güzel va hakikaten daha cazibeli gösterecektir.61 at?1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1958
  • Tekel şişe sıkıntısını gidermeğe başladı Tekel gişelerini zamlı fiatla geri alma kararı üzerine dün nıulıtelif semtlerdeki başmüdürlüklere beyannameler verilmeye başlanmıştır.Şişelerin kullanılmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1958
  • EGE tütün rekoltesi bu sene 70 milyon kilo olarak hesaplanmıştır.Geçen sene 80 milyon kilo olan rekoltenin düşüş sebebleri incelenmektedir.Bütün Türkiyedeki rekoltenin 112 milyon kiloyu bulacağı tahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1958
  • i TEK ÇARE İ IBRIS meselesinin üçlü bir görüşme yo-İ J/Sl.luyla halledilcmiyeceği anlaşılıyor.Çok-E tan,bu dâvanın çıkmaza girdiği hakkın-E daki iddiamızın doğruluğu Atina'ya ve Ankara-I ya gelen İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1958
  • DİLEDİĞİNİZİ ALABİLİRSİNİZ!Yalnız Türk Ekspres Bank sizlere yine çifte şans tanıyor.Bu defa hanımlara mahsus çekilişin ikramiyesi 15.000 liradır.1 hanıma 10.000 lira)ayrıca zengin par?ikramiyeleri her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1958
  • J SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAK Tel:44 25 «2)1 Manian Süvari Kandolph Scott Renkli ing.2 Kanlı Tuzak Victor Mature Richard Conte ing.ATLAS Tel:440835)1 Yarın Ağlayacağını Susan Hayward Riclıard Conte İng.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1958
  • j ŞİŞE ve CAM FABRİKASI KADIKÖY İSTANBUL BEYAZ ve RENKLİ ŞİŞE ve CAM EŞYA İMALİ "TEL.36 24 94-36 15 55Jf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1958
  • Yıldız otobüs durağı dün sık sık yer değiştirdi Yıldız'daki otobüs durağı ihtilâfı devam etmektedir.Günde bir kaç defa yer değiştiren «seyyar durak» dün 15 dakikada bir yerini değiştirerek rekor kırmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1958
  • Belediye Zabıtası hususi zarfla tebligat yapacak Belediye Zabıtasmca yapılması gerekli görülen tebligattan bir kısmı bundan böyle,vergi ve icra tebliğlerinde olduğu gibi özel zarflar içinde ve taahhüt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1958
  • M.T.T.B.adlî karara rağmen kongre yapmıyor M.T.T.B.ile kendisine bağlı dernek temsilcileri arasında,Birlik kongresinin iki seneden daha fazla bir zamandan beri toplanmaması ile ilgili olarak,çıkan iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1958
  • AKARYAKIT ZAMMI DENİZCİLİK BANKASINI ZARARA SOKAC idareciler navlun ücretlerine zam yapmaya niyetleri olmadığını söylemekle beraber,dış hat ücretlerinin yüzde 70 arttırılması zarurî görülüyor Denizcil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1958
  • TÜRK TİCARET BANKASI ÇARŞIKAPI ŞUBESİ 15 Ağustos Cuma günü saat;10 da Açılış ikramiyelerinin çekilişini şubede yapıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1958
  • OSMANLI BANKASI ^y:vx-5 EYLÜL 1958 AİLE SANOlSl KüŞİDESİNOE «00 Tesis tarihi 1863
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.08.1958
  • BİR YAPRAK t Geçmiş zaman söylüyoruz KARŞILAŞTIK,selâmlattık.Koltuğundaki kavunu işaret ettim:Allah versin,dedim,para yiyorsun.Güldü:Topatan!dedi,şimdi bu da hovardalık nişanesi oldu.Ne var,beğenemedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1958
  • [A.P.Juan Les Pins Kraliçesi Fransız Kiviera'sımn en güzde yerlerinden biri olan Juan Les Pins'te geçen hafta içinde bir güzellik kraliçesi seçimi yapılmıştır.Sayfiye şehrinde bulunan bütün kadınların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1958
  • Atom başlıklı bir roket patlatıldı HONOLULU,A.P.Amerika dün Pasifikte,Johnston adasından atom harb baslığı ile mücehhez güdümlü bir roket ateşlemiştir.İnfilâkin ışığı semayı aydınlatmış ve 700 mil uza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1958
  • NAÇ »L TARZAN DBMİl», 5İÖİ OLDUM D6Ü&ÎLMİ e&RE-CEKSiM 8İ2?J SEÇECEKLER,YALNİZ-BİP-N^SELE KALÇ I BUfc'ıSE ALIP SB-LECH^SÎN,TJ&MAŞH+HÎRÛ&N.4 A.UM CL İKİ AV TANjNMAZ-HAtB. £ELLV»Ki ABDÜL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1958
  • 23 Ağustos'ta 1 Türkiye BANKASI apartman dairesi Ne kredi.ne borç.eem'aıı 800.000 lira paranızın,istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1958
  • Nişantaşı ilkokulunda ikmaller erken yapılmış Başöğretmenle bir öğretmen hakkında tahkikat açıldı,imtihanların tekrar edilmesi de muhtemel Nişantaşı ilkokulu Başöğretmeni' ile son sınıf öğretmeni hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1958
  • BİR KÖPEK BİR KÖYÜ KORKU İÇİNDE BIRAKTI BANDIRMA,HUSUSÎ Kapudağı yarımadası şeytan köyünde bir köpek bir haftadan beri durmadan gece yarısı bir saat bağırarak devamlı surette ulumaktadır.Köpeğin uluma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1958
  • Kanadalı beşizlerden biri daha evlendi MONTREAL A.A.Kanadalı meşhur beşizlerden 24 yaşında bulunan Marie Dionne dün 38 yaşındaki bir memur ile evlenmiştir.Marie' nin bu evlenme işine yalnız kız kardeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1958
  • omünisl Partisi zayıflıyor MACAR İHTİLÂLİNDEN SONRA PARTİYE KAYITLI ÜYELERDEN DÖRTTE BİRİ İSTİFA ETTİ LONDRA,A.P.İngiliz Komünist Partisi,Macaristan ihtilâlinden sonra kayıtlı âzalarının dörtte birini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1958
  • Müzakerelerde Suudî Arabistan'ın Birleşmiş Arab Cumhuriyeti ile Federasyon teşkili ele alınacak KAHİRE,A.P.El Ahram gazetesi dün Suudî Arabistan Veliaht ve Başvekili Emir Faysalın Mısır lideri Nasırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1958
  • MANS'TA YARALANDI [A.P.l Manş kanalından geçerken «Prins VVil-Iem Van Orange» isimli bir Hollanda gemisi ile çarpışarak Southampton limanına getirilen 498 tonluk «Tarbek» isimli Alman motoru,girdiği l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1958
  • [A.P.1 UAI k MİSİM İVCT ARMASI Birleşik Arap Cumhuriyeti Başkanı Nâsır'ı temsilen yeni Irak Cumhuriycti-HALA KobALIYEI AfİillAJtfl „e Büyükelçi tâyin edilen Seyid Fehmi,Bağdat'a vâsıl olduktan sonra I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1958
  • £t GENÇLER İSTİKBALİNİZİ GARANTİ EDİNİL.TELSİZ OPERATÖRÜ TELGRAF ve RADYO ELEKTRİK KURSLARI Kayıtlar başladı,5 ilâ 8 ayda her gence parlak meslek ve dolgun ücretle iş almalarını sağlar.Yaş haddi 15-35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1958
  • Nevşehir'in 15 köyünde hayvan hastalığı başladı KIRŞEHİR,HUSUSÎ Nevşehirin 15 köyündeki hayvanlarda proplasma kuduz ve neıvcestle ruam hayvan hastalıkları başgöstermiştir.Veteriner müdürlüğü sirayeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1958
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 26 AĞUSTOS çekilişinde 1 Adet ÖMÜlt BOYUNCA AYLIK GELİlt b Adet KIRKARBİN LİRALIK MESKEN KIIEIHSİ AYRICA 50.000 LİRA Tutarında ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ CEM'AN 324 Talihliye 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1958
  • Ankara vapurunda iki kaçak yolcu bekliyor «Ankara» yolcu gemisi dün saat 16 da 385 yolcu ile Marsilyadan limanımıza gelmiştir.Gemide bulunan Osman Pavloviç ve İbrahim Sokol isimli İki Yugoslavyalı kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1958
  • Belediye Kıbrıs için 10 bin lira verdi Kıbrıs Türklerine yardım sağlamak maksadile kurulan Kıbrıs'a yardım millî komitesi emrine İstanbul Belediyesi 10.000 lira teberruda bulunmuştur.Belediyenin yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1958
  • 8.Kore Birliğinin son kafilesi geliyor İZMİR,HUSUSÎ Sekizinci Kore birliğimizin son kafilesi de yarın saat 8.30 da İzmir'de olacaktır.Kafile bir Amerikan nakliye gemisi ile gelmektedir.Eratın terhis m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1958
  • İŞTE BU "HABER,DİR:Bir adam köpeği ısırdı CURACAO,AA.Gazetecilikte «haber» in tarifi verilirken,«bir köpeğin bir adamı ısırması haber değil,fakat bir adamın bir köpeği ısırması haberidir» denir.İşte C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1958
  • Amerika Lübnan'dan bir taburunu çekti Bu hareket umumî bir tahliyenin başlangıcı sayılıyor.Çekilen tabur Lübnan'a gelen ilk birlikti BEYRUT,A.P.Bu bölgedeki Amerikan kuvvetleri kumandanı Amiral James
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1958
  • [MİLLİYET] MARTİNE CAROLE BOŞANIYOR farT "JT* "î**1*181-r w wY'* al tine Carole ile rejisör kocası Christian Jacques,uzun süren müşterek hayatlarını sona erdirmeye karar vermişlerdir.10 seneye yakın b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1958
  • 'a ateş açt Hâdiseye sebep,Ahmedâbâd'da nümayişçilerin 12 karakolla 7 postahaneyi ateşe vermeleri BOMBAY,A.P.Polis dün öğleden sonra Alımedâbâd şehrinde,Gandi caddesinde karışıklık çılcaran muhtelif b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1958
  • ANKARA'DA ŞOFÖRLERİN SİGARA İÇMESİ YASAK EDİLDİ ANKARA,HUSUSİ Ankara Trafik Müdürlüğü aldığı bir kararla,hususî otomobil,taksi,dolmug ve resmî otomobillerde şoförlerin sigara içmelerini men etmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.08.1958
  • y—DAHAKİ tf ziyARfciik yiNE J GÖRÜŞÜ-V RÜZ.j •fim „ZLİ1» w V AZ SONRA G/ZMO'nuM gVAyg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1958
  • @ueSMAOA clovetz:I I *ym GıDlP Şu iHANEV("TDFİ UfcAviM.ÇuNKUl Bu KASABA-V« "HsRıCErö/UŞNÎN ZAMANI GEUDl ARTIK.f FSŞeH HHBT "W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1958
  • 3 TÇ.UBK.ETRAFTA KiMSEUER VOK.N4E OL Du Bunlara ACABA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1958
  • ALLAHL1K ALI BEY TAVAN ARASINI TB\M'Zl_efOtrCTEN SONSA TAl_IMİW VABAMŞ Ki BOVUC MUKEMMB-BİK İNSANLA Evi_eNMiş(AL.lCI/V HAYATIMIZ BOVUN.CA HİÇ AS5Şıt-AŞMASAyOı»C BENİ VıNiE ÇOK 6EVEŞÎ.A\ıV.DİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1958
  • SEYYAR GAZ SOBASI TOPTAN SATIŞ YERİ M.FILIBA uzapasa,YOKUŞU İSTANBUL MİLAS HAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1958
  • İLAN Florenoe Nîghtingale Hemşire Mektepleri Ve Hastalıaneleri Tesisi Başkanlığından 1 Tesisimizce zamklı en iyi cins kâğıdı müteahhit matbaacıya ait olmak üzere Kızılay İstanbul Müdürlüğünde numunesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1958
  • I CİLDİNİZİN SIHHATİNİ M TAZELİĞİNİ GÜZELLİĞİNİ RENGİNİ İ^L.ı YUMUŞAKLIĞINI SİZE TEMİN EDEN^ YEGÂNE ^^MÜSTAHZAR mam {Pertev-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1958
  • 20 AĞUSTOS'ta izmir fuar gezisi Bir haftalık EFES BERGAMA KUŞADASI dahil Tafsilât:İstanbul Ekspres seyahat Acentası Beyoğlu Lâle sineması yanı Mim Han Kat 1 No:2-3,TEL:44 64 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1958
  • Sanayicilere Müjde Suda ve yağda su alabilen Çelik Tel)lerimiz 4,4.5 5,5.5,6,6.5,7.7.5 mm kuturlarmda olup derhal teslim toptancı sıfatiyle satışa aızedilmiştir.Müracaat:44 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1958
  • HaMS CXSlA1LKJ?»MOGN 6« I Yf V*W:'ît KAV-KCl.LEVCS.'jHON.^ON-BET/MEPC-M Elr RA BİR MEKTUP» yPEETAlEUVi^l' SONRA DA KEC4_'Sİ/M 0EV4MK VAtt-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1958
  • K*V»IKOPRUSU Yazan PİERRE BOULLE Çeviren:ORHAN AZIZOGLU Homur homur gelen lokomotifin sesi bile duyulacak kadar yaklaşmıştı tren.Japonların hepsi şu anda p'tr dikkat olmuş,esas vaziyeti almışlardı bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1958
  • 'Aj ysju.Bİ O şartın nedir Hayriye?Vallâ.Ağabeyciğim.Sana her şeyi evvelden aöyliyeyim de sonra lâf olmasıny Söyle,söyle.Hayat günden güne paiıalılaşıyor.şu evde dört can geçinmek için ne «ıkıntı çekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1958
  • l!l!llil!liimillll!lll!lil!illll!iilill!lillll!l!il!ll!M!lill!iMmil!tâ?BALIKÇILIK P« USKUMRU III)SITKIJÖNER MARMARA'da,yumurtasını geç bırakan bir kısım uskumrular.Haziran iptidasından Temmuz ortaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.08.1958
  • 13 AĞUSTOS 1958" Bffl MAHALLE ATEŞE VEBILMEE İSTENDİ MİLLİYET' ItIHMİİl SAYFAt I Kasımpaşa'da Piyale semtinde iki eve kundak sokan şahıslar polis tarafından aranıyor Evvelki gece Kasımpaşada Piyale se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.08.1958
  • Beşiktaş 2 nci tura alladı Olympiakos'un çekilmesiyle hâsıl olan durum Federasyona resmen bildirildi.Avrupa Futbol Birliği,dün Futbol Federasyonumuza gönderdiği bir mektupla,Yunan Olympiakos takımının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor