Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.08.1958
  • İHTAR.mı verdi II Grubu neşrettiği çok sert tebliğde Irak hâdiselerini müteakip CHP nin tahrikkâr faaliyete giriştiğini ve en müessir tedbirlere başvurulacağını son ikaı olarak bildirdi Grup "iktidarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1958
  • [MİLLİYETİ VE II t IIP AVI ADA IIA7IDI lif Türk Hava YoH&"» reni «Vis-I ENİ UyAIVLAIIM nHCiriLIIV count» uçaklarının gelmesi ve seferlerin Londra'ya kadar uzaması dolayısiyle hostes ve kabin memurları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1958
  • Harice döviz KAÇIRANLAR tesbit ediliyor Defterdarlıkça yapılmakta olan tahkikatta şimdiye kadar m kişihakkındadosyahazırlandı Şehrimizin tanınmış bir çok zenginlerinin isimleri bahis mevzuu EFTERDARLI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1958
  • ÖZDEMİR GÜRSOY] Yeni Sağlık Müdürü Doktor Abdürrahim Bayraktar'ın emekliye ayrılması ile boşalan İstanbul Sağlık Müdürlüğü makamına tâyin edilen doktor Kâmil Önal dün yeni vazifesine başlamıştır.Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] İsmail Gülgtin,burnunu kestiği eski karısını teselliye çalışıyor.Aldatıldığını 6 yıl sonra anlayan koca Eski karısının burnunu keşli Bulgaristan göçmeni börekçi,eski karısını çok sevd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1958
  • Amerika fezaya,içinde insan bulunan bir balon yolluyor MABYLAND,USIS Birleşik Amerika Hava Araştırmaları dairesi,bugün atmosfere yeni bir balon gönderileceğini açıklamıştır.Manhigh III isimli balon iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1958
  • I İLHAN DEMİREL] Rus muhripleri Dün limanımızdan geçen üç Rus muhribi Karadenize çıkmışlardır.Boğaz'da gayet süratli seyreden harb gemilerinin dalgaları yalılara bağlı olan sandalların iplerini koparm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1958
  • Talebe dövizlerine de prim tatbik edilecek Hazırlanan yeni döviz baremi hâlen yabancı memleketlerdeki talebelere şâmil olmayacak ANKARA,HUSUSÎ MALİYE Vekâleti,Türk parasında yapılan gayrıresmî ayarlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1958
  • a v:z' CROSBY'NİN OĞLU OLDU [A.P.Şarkıcı aktör Bing Crosby ile yeni karısı Kathy Grant'ın ilk çocukları geçen Cuma günü Los Angeles hastahanelerinden birinde dünyaya gelmiştir.Resimde Crosby,camekân a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1958
  • [FOTO BASIN] lFOTO BASIN1 İNGİLİZ BAŞVEKİLİ MACMİLLAN,MENDERES'E VEDA EDİYOR.MacMUlan uçağa bindikten »onra,Ba5vekll Menderes'le Zorlu el «allayarak İngiliz Başvekilini uğurluyorlar.Ankaradan eli bos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1958
  • "Ulus,hakkında DAVA AÇILDI Kâtip Tâhir'in tahliye şekli hakkında Meclise sözlü soru verildi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek'in geçen Pazar günü Kasımpaşa kongresinde yaptığı konuşmayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.08.1958
  • GÜNÜN TIBBÎ BAHİSLERİ Dövmeler iptidai insanlardan günümüzün medenilerine kadar,birçok insanlarda,tarihin her devrinde dövme yaptıranlara.dövme yaptırma adetine uyanlara rastlanmaktadır.Dövme nedir?Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1958
  • HARİCE 150.000 TON TAŞ KÖMÜRÜ İHRAÇ EDİLECEK Zonguldak havzasından harice 150.000 ton taş kömürü ihraç edilecektir.İhraç olunacak kömürün cinsi 0-10 mm,kül nisbeti de esas itibariyle ^14 olup 0,5 tole
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1958
  • "MODA DENİZ KLÜBÜ,ÜYELERİNİN NAZARI DİKKATİNE Florence Nightingale Hemşire mektepleri ve hastahaneleTİ tesisi tarafından 11 Ağustos 1958 Pazartesi günü saat 21 den itibaren «Moda Deniz Kulübünde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan I HECEP D OKŞAT KEMİK KIRIKLARI DEVAM)Kemikler,yapısına kirecin hâkim olduğu sert nesiçlerdir ve canlıdırlar.Kemimin üzerini örten kemik zarı periost)bilhassa pek hass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1958
  • •JIUHI.Inillll.lHIHlMIIIIIIIllünlIllH.M I 1111 İl IH.IMM'.İSTANBUL E 7.27 Açılış ve program 7.30 E Karışık sabah müziği 8.00 Ha-E berler 8.15 Şarkılar 8.30 Leroy E Anderson orkestrası 8.45 Türkü-E 1e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1958
  • föjMpim&ü f^oduu^ t OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir söz yüzünden bir dostu inciteceksiniz.Yazılarınıza ve sözlerinize bugün çok dikkat ediniz.İOVA BURCU T21 Ocak 19 Şubat] Büyük bir neg'e sizi bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Argoda yalan dolan;Mazur görme.2 Bir nakil vasıtası;Bir işe henüz eli yatmamış.3 Geçinmekte sıkıntı çeken;Manâlı hareket 4 Su;Ruhu birdenbire kaplayan büyük korku.5 Üzüntüsüz ins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1958
  • GAYE DEĞERLİ İNCİYİ BULMAKTIR.APARTMAN DAİRES İNCİ OİBI BİRER MÜLKTÜR İş Bankasındaki hesabınız konforlu,sağlam yapılı,güzel manzaralı bu 40 Apartman Dairesinden birini size kazandırabilir.Hesabınızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1958
  • Fatih polisi 12 saat deli bir kadının evini aradı 60 yaşında Emine adında Akıl hastası bir kadın evvelki gece Fatih'te devriye polisleri cami,cami dolaştırmıştır.Geceyarısı Fatih parkında kendi kendin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1958
  • Belediye Kontrolörleri ânı baskınlar yapıyor Belediye kontrolörleri baskın halinde teftişler yapacaktır.İlk umumi kontrol dün yapılmış.2706 müessese ve esnaf basılmıştır.1172 müesseseye İhtar cezası v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1958
  • Belediye bu yıl da odun ianzim satışı yapacak Belediye bu yıl da odun tanzim satı-Bi yapacaktır.Dün Belediye reisi Kemal Aygün'ün riyasetinde bir toplantı yapılmış ve stok temini hususunda Orman Bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1958
  • Türk viskisi,gelecek yıl satışa çıkıyor Mecidiyeköy likör fabrikasında imal edilen «Türk Viskisi» önümüzdeki yıl satışa çıkarılacaktır.3 senedenberi beklemekte olan ve «Dinlenme devresi» nde bulunan «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1958
  • OLUM Bay Çelebon İllel ve çocukları,Laki,Tanya ve Dina,Dul Bayan Süzan Perlman,Bay ve Bayan Sami Perlman ve ailesi,Bay ve Bayan İzidor Perlman ve ailesi,Bay Maks Perlman Paris)Bay ve Bayan İzak İllel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1958
  • Şehir Hatlarında yolcu adedi yüzde 25 azaldı Şehir hatlarına yapılan son zamları müteakip tutulan istatistiklere göre şehir hattı yolcu sayısında 25 nisbetinde azalma kaydedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1958
  • Karaköy semtinde telefon numaraları altüst oldu İstimlâk dolayısiyle Karaköyde hasara uğrayan 800 lük telefon kablosunun tamirine dün de devam edilmiştir.Ancak bozuk kablolar tamir edilirken işçilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1958
  • KISA HABERLER «TÜRK Demiryolcuları Derneği» Haydarpaşa Şubesi idare heyeti istifa etmiştir.Yeni idare heyeti seçimi önümüzdeki Cuma günü Haydarpaşa İşletme lokalinde yapılacaktır.TERSANELERDE 26 Şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1958
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)l Tarzan Gizli Dünyalarda Herman Brix İng.2 Şimal Kerbelâsı Richard Dix İng.ATLAS Tel:440K35)1 Yarın Ağlayacağım Susan Hayward Richard Conte İng.2 Toko-Ri Köprüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1958
  • Yarın akşam saat 21.00 den itibaren AÇIKHAVA TİYATRO-SUNDA yapılacak MUHTEŞEM KIBRIS GECESİNDE memleketimizin en kıymetli sanatkârlarını hep bir arada bulacaksmız.TERCÜMAN GAZETESİNİN KIBRISLI KARDEŞL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1958
  • PERİDE CELALİN SON ROMANI etle ti Bellibâşlt Kitapçılarda Bulabilirsiniz Sipariş adresi:Basın Bayiliği İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1958
  • İ Süllüceli okuyucumuza MEKTUBUNUZDA bahsettiğiniz zat solcudur.Kendisi de bunu ilân etmiştir.Sosyalist olmak gayretindedir.Ancak iki E yüzden fazla çeşidi saydan sosyalizmin hangisi sini benimsediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1958
  • Liman işçileri yağmur yüzünden çalışmamış Tahmil Tahliye İşçileri Sendikası Başkanı «Hâdise evvelden kararlaştırılmış değildir» dedi Ücret azlığını öne sürerek Pazar günü işbaşı yapmayan «Tahmil Tahli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1958
  • İNHİSARLARIN NELERİN KULLANANLAR CEZA G UMUM MÜDÜRLÜK BİR TEBLİĞ YAYINLADI.AKSİNE HAREKET EDENLER ANUNUNA GÖRE CEZALANDIRILACAK MİLLÎ KORUNMA K Şişe sıkıntısının son hadda ulaşması Tekel İdaresini müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.08.1958
  • [A.P.IKEYSTONEJ it Ağustos günü uçakla VVashingtou'a vasıl olan kaptan 116 kişilik mürettebatiyle,dünyanın tepesi Kuzey kutup noktasının altından geçerek Atlantik ve Pasifik arasındaki denizaltı ticar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1958
  • 3 Muhalif Parti arasında şahsi ve hususî temaslar Hür.P.C.M.P.ve T.K.P.arasında resmî hüviyet taşımayan müzakerelerde fikir birliğine varılmış olduğu belirtiliyor Hür.P.C.M.P.ve T.K.P.liderleri arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1958
  • [FOTO ERER] Bandırmanın Külefli köyünden Şükrü Atçı adında bir çiftçi,iddia üzerine Ağustos ayında lahana yetiştirmeye muvaffak olmuştur.Her biri 2,5 kilo gelen lahanaları yetiştirdikten sonra bahiste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1958
  • Irak'ta tevkif edilenler arasında 6 gazeteci var Mevkuf gazetecilerden biri A.P.diğeri Reuter Muhabiri.Hükûmet iki gazete kapattı BAĞDAT,MİLLİYET RADYO SERVİSİ 14 Temmuz'da yapılan ihtilâli müteakip,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1958
  • Yıldırımlar 4 kişinin ölümüne sebep oldu İZMİR,HUSUSÎ Kepsüt kazasına düşen yıldırımlar üç ölüm hâdisesine sebebiyet vermiştir.Yıldırımlardan biri 20 yaşındaki Hanım Balcı'yı öldürmüştür.Ayrıca Ümmüha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1958
  • Kuruçeşme infilâkinin sebebi anlaşıldı Kuruçeşmedeki lâstik fabrikasındaki infilâkin makine dairesinde çalışan işçilerden İsmail Hakkı Çelebinin çaktığı kibritten olduğu anlaşılmıştır.İnfilâk sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1958
  • RUSYA,KIZIL ÇİN'İN B.M.e KABULÜ İÇİN KAMPANYAYA GİRİŞTİ NEVV-YORK,A.P.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun çarşamba günü başlayacak olağan üstü toplantısından evvel Sovyet hariciye vekili,Kızıl Çin'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1958
  • LAITGOZ İDEAL İDEAL NİŞANLILARI SEÇECEK Bu akşam saat 21.40'da İSTANBUL RADYOSU'ndan Seçim müsabakasını dinleyiniz.I ¦I.HMIIII.llll««BMMMWWMWa«aaMMMWWMMIII
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1958
  • BEYRUT'TA TEVKİFLER BEVBUT,A.A.Beyrut civarındaki Bur-Hammod'da «Suriye Halkçı Partisi» üyeleri ile müfrit solcular arasındaki çarpışmada «Suriye Halkçı Partisi» mensuplarından biri ölmüş,ayrıca her i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1958
  • Ankara ekspresine hırsızlar dadandı Elbiseleri çalınan bir doçent gara pijamaları ile inmek zorunda kaldı İstanbul Ankara arasında işleyen trenlerde hırsızlık vak'aları artmaktadır.Bilhassa yataklı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1958
  • {KEYST0NE1 «ntuAT PIDDIII] IIP A Of 2 ncl uunya «aroı esııasıııoa DuyuK gon reı yapan Alman »tuKa pike bombar-RMİVAI IflIlrAEl UlfAlV dıman uçaklarının mucidi Oskar Dinort,kanatlarını ku5 gibi çırpara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1958
  • 3-GENÇLER İSTİKBALİNİZİ GARANTİ EDİNİZ.TELSİZ OPERATÖRÜ TELGRAF ve RADYO ELEKTRİK KURSLARI Kayıtlar başladı,5 ilâ 8 ayda her gence parlak meslek ve dolgun ücretle iş almalarını sağlar.Yaş haddi 15-35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1958
  • Kırşehir'de trafik kazâssnda bir Alman doktor öldü KIRŞEHİR,HUSUSÎ Dün saat 11 sıralarında şehrimize 20 Kın.mesafede vukubulan fecî bir trafik kazası neticesinde bir Alınan doktor ölmüş,diğer bir Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1958
  • Türkiye pamuk kongresi dün İzmir'de açıldı İZMİR,HUSUSİ Dün açılan ve Osman Kibar'ın başkan seçildiği Türkiye Pamuk kongresinde,bu seneki pamuk rekoltesi 170 bin ton olarak tesbit edilmiştir.Müzakerel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1958
  • isviçre'de bir bankayı dolandıran Türk genei yakalandı FRANKFURT,T.H.A.«Frankfurter Zeit» Gazetesinin verdiyi bir habere göre,İsviçre'nin Basel şehrindeki bir bankadan 57.350 İsviçre Frankını sahte im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1958
  • %0 II İlli IIIIIIIIIIII11'/I Asma köprü ve trafik E T^ AZAK günkü «Milliyet» in ehemmiyetli görüldüğü için bü-j J^ yültülmüş haberlerinde şu havadisi okudum:«Trafik güçlüğü asma köprü ile önlenebilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1958
  • I.E.T.T.nin makbuz basma makinesi bozulunca.Elektıik îdazesi abonelerinden 4 aydanbeıi tahsilat yapamıyor İ.E.T.T.tahsildarları bugünlerde' kapı kapı dolaşarak dört aydır biriken elektrik paralarını t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1958
  • mmx.ERENKÖY'DE TREN KAZASI |ERDOĞAN BAYRAKTARI Eskişehir'den Haydarpaşa'ya gelen 83 numaralı marşandiz katan dün saat 9.30 da Erenköy istasyonunda manevra yaparken yanlış bir makasa girmiş ve arka tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1958
  • Vahşî hayvanlar,yaşlı bir kadını parçaladı İZMİR,HUSUSÎ 18 gündenberi kayıp olan 58 yaşındaki Zeliha Zeybek adında bir kadın vahşî hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulunmuştur.Hâdise Akhisar kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1958
  • Bir kamyon kazasında 10 kişi yaralandı SİVAS,HUSUSÎ Şehrimizden Koyulhisar istikametine gitmekte olan Mesudiye 1 plâka sayılı kamyon,Çingene Deresi mevkiinde fren patlaması yüzünden takla atarak devri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1958
  • Irak'a transit eşya taşıyan tren soyuldu İSKENDERUN,HUSUSÎ Son zamanlarda Güney bölgesinde soygunculuk vak'aları artmıştır.Bu cümleden olarak İskenderun Dörtyol arasında bir yük katarı soyulmuştur.Soy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1958
  • B E K M A N,BASIN-YAYİN U.MÜDÜR VEKİLİ ANKARA,HUSUSÎ Munis Faik Ozansoy'un Riyaseticumhur Umumî Kâtipliğine getirilmesi üzerine münhal kalan Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğüne,Umum Müdür Muavini M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1958
  • Kruşçev,MacMülan'a bir mesaj gönderdi LONDRA,A.P.Sovyet Başvekili Kruşçev,biri İngiltere Başvekili Harold MacMülan'a,diğeri Suudi Arabistan Veliahdı Emir Faysal'a olmak üzere iki mesaj yollamıştır.Mac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.08.1958
  • Kuvvetli bir sermaye getirmedin mi?Kendimi getirdim.Lâfı değiştirmek istiyormuş gibi odaya giren kardeşine sordu:Çocuklar nerede?Komşunun çocukları ile sinemaya gittiler.Nafiz Efendi karısına:Ağabeyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1958
  • halk TûrzKüLBfzl oKUYucusuŞUH HEMŞİRELER I AMTgEN-ÖPMEK.çETıNDENJ ^¦E^KE-fZiM,3i*E ONL EXMEUYlAl!VAFTl VARIM N/A^'^AtA ASuANlA» SEtst eAAT ANTENE AN,BAKAtA BU CÂVURJV ÖUOÜ.HAj.I O ne ANLAK FUTBOtDAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1958
  • D AVıi_uA TEl_EFDN ÎTı'.8ENı GÖRMEK 5Ti OR\M-jŞ„.Tvl SıRAZ BEKLEYİN.KEEAMT ARNO İLE BERABER-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1958
  • ff$p 1 B K G"ZMO 5 Sucu HEMEN KABUL.ETME ÖNCE Büz Avukatla KONUŞALIM.BURAYA ZENGİN Bı'RJSÎYLE EVUEN_AAEYE ve ONDAN PAKA KOPARTMA-YA GEUDİĞfMİ ZAN.NEDÎYOKSAN YANILOOR5UN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1958
  • OEUU OLAAAOISINI SOVL-UVORSUN AAAA BEN CUJVEK'İN ¦YAZIHA-NESİNE etzu'c-GECE V n n r!r-0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1958
  • BPEY VOI-UNA GİRDİ AMA ""İne BİRşey.USQ ÇlKAJÇ ÇOK VÖRGUNUAAİ uyuyACAK 9 ı'R.yEB BUı_SAK~ K#
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1958
  • ALLAHL1K Ali BEY vALUA ANl_A.AAl OBi-l/*A AAACA8EV HALİME SON ZA.MANUAKD4 BANA ÇOK COĞUK DAVRAN. V\AVA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1958
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1958
  • HİCRÎ 1378 SALI 12 AĞUSTOS RUMÎ 1374 Mtılı:ır rem Tem-I muz 26 19 5 8 30 VAKİT VASATÎ 1 EZANÎ Güney 5.04 9.51 Öğl« 12.19 5.05 ikindi 16.10 8.56 Aksam 19.13 12.00 Yatsı 20.56 1.43 imsak 3.12 7.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1958
  • Sanayicilere Müjde Suda ve yağda su alabilen Çelik Tel)lerimiz 4,4.5 5,5.5,6,6.5,7,7.5 mm kuturlarında olup derhal teslim toptancı sıfatiyle satışa arzedilmiştir.Müracaat:44 63 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1958
  • Traktör Tamircisi,Oto Kaportacısı,Motor Tamircisi,Tesviyeci,Kompresörcii,Oto Tamircisi,Ve Radyatörcü Alınacaktır.Şantiyelerimizde çalıştırılmak üzere birinci sınıf ehliyetli yukarıda yazılı işçiler al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1958
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.DENİZYOLLARI İŞLETMESİ LÜKS ve SÜR9ATLİ S/S İSTANBUL Vapuru ile I Z M İ R'e ilâve Sür'at FUAR)seferleri yapma&a baslıyacaktır,«İSTANBUL.18/Ağustos/1958 Pazartesi gününden itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1958
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 26 AĞUSTOS çekilişinde 1 Adet OM IIII BOYUNCA AYLIK i:i İH 6 Adet KIRKARBİN LİRALIK MESKEN KHEIIİSİ AYRICA 50.000 LİRA Tutarında ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ CEM'AN 324 Talihliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1958
  • 2000 Yılında bütün insanlar sağır olacak LONDRA,BOSFOR İstatistikler,sağırların her gün bir az daha arttığını göstermektedir.Bu mevzu üzerinde uzun incelemede bulunmuş olan profesör Angeluscheff,moder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1958
  • 1958 senesi emisyon programında 1 Ağustos j EE 1958 den sonraki ilk Avrupa Konseyi toplantısı j S günü tedavüle konacağı bildirilen «Avrupa pulu» j serisinin bu ay içinde çıkmıyacağı öğrenilmiştir,j E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1958
  • KSVHIKOPRUSU Yazan:PİERRE BOULLE Çeviren:ORHAN AZİZOĞLU Başka bir yerde olması düşünülemezdi zaten.Onun geride kalışı sadık yardımcıları ye adamlarının gidişi karşısında bir dereceye kadar teselli kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • Kıbrıs'ta Türk ve Rumlarla görüştü Baştarajı Birhıcide MACMİLLAN'IN HAVA ALANINDA VERDİĞİ BEYANAT İngiliz Başvekili Elçilikteki konuşmasından sonra hava alanına gelmiş ve Menderes'le kısa bir hasbıhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • ESKİ KARISININ BURNUNU KESTİ k Baştarafı Birincide rılmak isledik.Fakat hâkim bizi ayırmadı.Kimseye bunu süylemiyorduk.Çünkü falcı kanına tembih etmiş.Nihayet iki sulüt bulup ayrıldık.Artık büyü çözül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • Talebe dövizlerine de prim tatbik edilecek t Baştarafı Birincide Finlandiya Hollanda İngiltere İsveç İsviçre İtalya İran Irak Norveç Mısır Suriye Bu barem sistemi üzüntü yaratmıştır,leri ve bu arada M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • "ULUS,HAKKINDA DÂVA AÇILDI t Baştarafı Birincide 10 Ağustos tarihli gazeteler evvelce neşrettiği bir karikatür dolayıslle 16 ay hapse mahkûm olan CHP Meclis üyesi ve siyasî halk gazetesi sahibi Ratip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • SATILIK OTEL VE KAHVEHANE Galata Necatibey caddesin •e istimlâk harici 5.kat alında büyük kahvesiyle satılıktır.Bina Banka ve büyük şirketlerin ihtiyacını karşılar.Müracaat:36 30 75 Yüksel Güney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • MİLLİYET GAZETESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE İSTANBUL Son kararların alâkalılarca duyulduğu ve ona göre İzmirde ithalât yapıldığı yalandır.Gazetenizin 7 Ağustos 1958 tarihli nüshasının besinci sahifesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • Kıtalararası füzeleri imha edecek bir mermi LONDRA,AA.News Chronichle gazetesinin verdiği bir habere göre,kıtalararası füzeleri yolda imha edebilecek takatta olan bir mermi,hâlen İngiltere'de imâl edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • P.T.T.YE GÖR E,TÜRKİYEDE"ALPULLU„ ESKİŞEHİR'DE Sadık Erkmen isimli bir okuyucumuz Almanya Stuttgart'dan Alpullu şeker fabrikasında çalışan İbrahim Ayral'a bir mektup göndermiştir.Mektubu alan PTT merk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • KRAL HÜSEYİN,MİSİR VE SURİYE'Yİ KOMÜNİSTLİKLE İTHAM ETTİ AMMAN,A.P.Ürdün Kralı Hüseyin,Nâsır'ı,«Ürdün rejimini devirmek için komplolar hazırlamakla» itham etmiştir.Kral Hüseyin,bu iddiasını ispata yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • BİR RUS FEN ADAMI AMERİKALILARI ÖVDÜ STOCKHOLM,US1S Burada toplanan Dünya Mikrobiyoloji kongresine iştirak eden bir Sovyet fen adamı Birleşik Amerikada meydana getirilen yeni bir çocuk felci Polio)aşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • Greko Romen toplu çalışmaları başlıyor İstanbul Bölgesi Greko-Romen güreş toplu çalışmaları,önümüzdeki haftadan itibaren Saim Ankanın nezaretinde bağlıyacaktır.Çalışmalar daha ziyade önümüzdeki aylcud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • Tavşanın uğursuzluğu İZMİR,HUSUSÎ Bir tavsan dün bir kaza ve bir yangına sebebiyet vermiştir.Nevzat Uzgören isminde bir köylünün atı,Karaburun yolunda önüne çıkan bir "tavşandan ürkmüştür.Köylü attan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • BÜYÜK RAKETLER DÜELLOSU BAŞLIYOR t Baştarajı Altıncıda niiz dünya çapında bir şöhreti olmayan Monakolu Borghini bu yıl seyredeceğimiz erkek raketlerdir.BLOOMER VE DİĞER KIZLAR İngilterenin ve Avrupanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • KADRİ EŞREF İÇİN ŞAHİTLİK EDECEK t Baştarajı Altıncıda ta İdaresini şaşırmıştı.Yanlışlıkla beni attı.İnanmazlarsa Kadri'ye sorsunlar.demiştir.Hakem ayrıca Umumî Kaptan Kemal Babacandan da şikâyetçi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • Mutfağınızda yalnız FAY.insana ferahlık veren hu pırıl pırıl temizliği temin eder.Çünkü FAY,bilûmum eşyanın kirini ve yağını temizlemek üzere hususi bir formüle göre mütehassıs kimyagerler tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • TÜCCARLARA-PARA SAHİPLERİNE Rizikosuz Emniyetli ihracat işi için ortak aranıyor.İştirak beşyüzbin lira olacaktır.GALATA.P.K.304'e tafsilât ve adres bildirilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • II I II i Pres Aranıyor Bir adet orijinal Avrupa malı filitre Pres aranmaktadır.Evsafını bildirir mektupla P.K.674 Galata adresine bildirilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • Kanada'da 100.000 dolar kıymetinde elmas çalındı TORONTO,A.P.Elmas tüccarı Elias Freedman dün polise müracaatla,yazıhanesinde iki şahsın taarruzuna uğradığını ve haydutların 100.000 dolar kıymetinde e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • iMvig m iW TEİEFQN 7f 42 1Ö SATILIK EMLAK O ÇAKMAKÇILARIN en işlek yerinde satılık lofcanta.Mür:36 40 21.0 SAT.çok kıymetli arsa.Bostancı Ankara asfaltı üzerinde denize nazır 10.288 M2,bankalara ve ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • PEDAGOJİ CEMİYETİ EĞİTİM KONGRESİ çalışmalarına başladı Pedagoji Cemiyeti,7 nci Eğitim Kongresi,çalışmalarına dün Galatasaray Lisesi konferans salonunda bağlanmıştır.Kongrede «Dünyanın bugünkü ızdırab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • i KRALİÇE SECİLEMİYEN GÜZEL BEŞ TERZİYİ MAHKEMEYE VERDİ PARİS.TÜRKTEL İstanbul'da cereyan eden Avrupa Güzellik müsabakasını kaybetmiş olan Fransa güzeli Annio Sinıplot,Fransa Terziler Birliği aleyhine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • Parker kaleminizin ömrünü uzatır Parker Quiukkoruyucu Solv-x maddesini ihtiva öden yegâne mürekkeptir.Kaleminizi yazarken temizler,tıkanması ve aşınmasını önler.Sabit mavi-si« yah,veya yıkanıl mavi Ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • MİTHATPASA VE İKİNCİ KÜME t Baştaraft Altıncıda mazhar kılmak için,bu küme maçlarının da Mithatpasa stadına naklinde zannederim büyük isabet vardır.Öğrendiğimize göre.Futbol Federasyonu yukarıda işare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • Amerika fezaya,içinde insan bulunan bir balon yolluyor t Baştarajı Birincide fif bir rüzgâra ve asgari bir hava cereyanına lüzum vardır.Manhigh III balonunun kapsülünde.Hava Araştırma ve Geliştirme ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1958
  • DP,CHP'YE n İHTAR„INI VERDİ Baştarajı Birincide ratik rejimlerde mahfuz tutulması ana şart olarak kabul edilen meclis ve hükümetin meşruiyet ve istikrarını,şiddet voliyle tahrip etmenin mümkün hatta l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.08.1958
  • milli kadro eylül başında ilân edilecek Belçika ve Romanya maçı için çalışmalar başlıyor T^ UTBOL Federasyonu azaları ile Antrenör Remondinî,millî takımın hazırlık programını bugün tesbit edeceklerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.08.1958
  • KARAGUMRUK CENTİLMENLİK PRİMİ VERECEK KABAGÜMRÜK kulübü idare heyeti profesyonel lig maçlarında futbolcularına centilmenlik primi verecektir.Tesbit edilen plâna göre,bir ayın sonunda kadronun sportmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.08.1958
  • Brüksel barajını aşan atlet yok SİLÂHLI Kuvvetler Atletizm Şampiyonası dün saat 16.30 da Fenerbahçe stadında yapılan bir merasimle başlamıştır.Müsabakaların ilk gününde Brüksel barajını aşan olmamış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.08.1958
  • Modaspor Romanya Tumuasına katılıyor Modaspor basketbol takımı 20 Ağustosta Bükreş'e giderek orada yapılacak Romanya basketbol tumuasına İştirak edecektir.Bu turnuaya Modaspor'dan başka Rus.Bulgar,Mac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.08.1958
  • 42 namzedin ilk çalışması bugün Varna'da 10 eylülde Bulgaristan genç millî takımı ile yapılacak müsabaka için tesblt edilen genç millî takım namzetleri kadrosu bugün Ali Sami Yen Stadında İdmanlara ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.08.1958
  • iL.g B L O O M E R İngiltere ve Avrupamn bir numaralı kızı PİETRANGELİ Davidson'a rağmen Avrupamn en iyisi mi?D A R M O N Sürat,dinamizm ve askerî İzin.T.E.D.Basın temsilcileri Adnan Akın ve Samlm Var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.08.1958
  • gl MÜNBİT TARLALARDA HÂLÂ KARA SABANLA ÇALIŞAN TEŞKİLÂTIMIZIN İÇYÜZÜ 23 "BULUT KALKTI MUŞ'DAN,VAN atıcıları nişancılıkları vla pek meşhurlarmış.Fakat onlara da silâh,mermi temin eden yokmuş.Van'ın etr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.08.1958
  • Kadri,Eşref için şahitlik yapacak Federasyon Kupasının Galatasaray Vefa karşılaşmasında,hakem Hakkı Gürüz tarafından oyundan çıkarılan Eşref Özmenç,dün yazılı olarak müdafaasını Merkez Ceza Heyetina g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.08.1958
  • Gizli profesyonellik' le savaş fi'len başladı İlk olarak kulüplere ihtarda bulunuldu.Hesap defterlerini kontrol vazifesi Mâliye ve Teşkilât Müfettişlerine verildi BEDEN Terbiyesi Umum Müdürü Şinasi At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.08.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] V İM RİRİNPİ ftl APAtf Galatasaray m dünkü idmanında 400 metre yarışı.Kim birinci olacak dersiniz?IVIl» DitilIIVİ ULI4VMK Görünüşe göre Saim önde gibi.Ama Turgay'ın ona yetişeceğini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.08.1958
  • Mithatpaşa Ve ikinci Küme Eşfalc AYKAÇ 1 inci profesyonel küme tertip komitesi aldığı bir kararla,bütün 1 inci küme lig maçlarını Mithatpaşa stadında toplamış,ve öğrendiğimize göre,bu karar,gerek Bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.08.1958
  • 45 maçlık kombine bir bilet 337,5 lira Tertip Komitesi fikstürde bâzı değişiklikler yaptı.Neemi ile Osman hakkındaki karar cumaya kaldı PROFESYONEL Birinci Lig Tertip Komitesi dün Bölge binasında yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.08.1958
  • ijg.1 mi û [ÖZDEMİR GÜRSOY] PERŞEMBEYE KALDI Besiktaş kulüb(i heyeti dün Remondinl ile Recep Adanır'ın malî taleplerl-IVMkUl görüşmüştür.Remondini'nin memnun edildiği,toplantıdan sonra kafi bir lisanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor