Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.08.1958
  • iz görüşmeleri sona Yayınlanan tebliğden temasların görüş teatisini geçmediği anlaşılıyor Müzakereler sırasında MacMillan ingiliz plânını izah etti.Menderes de Türk hükümetinin noktai nazarını açıklad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1958
  • Murphy,Atina temaslarından sonra yardım teklifini açıkladı LONDRA Radyo ve Ajanslar EVVELKİ akşam Atina'ya giden Başkan Eisenho\ver'in şahsî temsilcisi Robert Murphy,dün Yunan başkentinden hareket ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1958
  • Bir infilâkte 2 kişi yaralandı,biri kayıp Kuruçeşme'de lâstik fabrikasmdaki infilâke sarnıç'a sızan selüsyon'un sebep olduğu sanılıyor DÜN Kuruçeşme'de bir lâstik fabrikası infilâk etmiş,iki işçi ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1958
  • BAYAR,KORALTAN'IN EVİNDE KALIYOR ANKARA,HUSUSÎ Tamirat ve temizlik dolayısiyle Çankayadaki Cumhur Başkanlığı köşkü muvakkaten tahliye edilmiştir.Bu yüzden Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'm iki günden beri M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1958
  • TELEFONDA BASIN TERCİHİ İLE İLGİLİ SÖZLÜ SORU VERİLDİ Telefon konuşmalarında basının sahip olduğu tercih hakkının kaldırıldığı haberi üzerine C.H.P.Adana mebusu Dr.Suphi Baykanı,Basın Yayın ve Turizm,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1958
  • 37 YILDIR DEVAM EDEN TEFRİKANIN İLK KISMI BİTTİ OREGON,TÜRKTEL Burada çıkmakta olan «Oregon Stara adlı gazetede 37 yıldır devam etmekte olan «Georgcs Washiııgton'un emir subayı» adlı tarihî macera rom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1958
  • SEÇMENLER OY KULLANIRKEN Şenlik Köyü muhtar seçimini CHP kazandı Çekişmeli geçen seçim sonunda C.H.Padayı 423,D.P.adayı 403 rey aldı^ DUN Şenlikköy'de yapılan muhtar seçimini C.H.P.kazanmıştır.D.P.nam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1958
  • Muhalefet'in dünkü faaliyeti Gülek Nazilli'de,Bölükbası Ankara'da,ökteın.Bursa'da.tostu.İstanbul'da da C.M.P.Hür.P.ve T.K.P.işbirliği toplantısına devam edildi DÜNKÜ Pazar günü iç politika bakımından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1958
  • IRÜÇHAN ÜNVER I Yağmur sularının doldurduğu Halıcılar caddesi ile Vatan caddesinin kesiştiği yerde bir çöp arabası zorlukla ilerlerken.Yağmurdan İstanbul'da yüzlerce evi su bastı KANALİZASYONLARIN TIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1958
  • İstanbullu bir Rum Almanya'da öldürüldü DETMOLD,A.P.Yunanlı bir talebe bir müddet evvel İstanbul'lu bir Rum arkadaşını öldürmüş olduğunu itiraf etmiştir.29 yaşındaki Yordan Yordanidis yazılı bir itira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1958
  • TÜCCAR BONOLU MUAMELEYİ DURDURDU ANKARA,HUSUSÎ Bankaların ani olarak kredi işlemlerini durdurmaları Tüccarı çok güç durumda bırakmıştır.Son iktisadî kararlardan sonra daha da güçleşen bu durum Tüccarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1958
  • Başvekilin izahat vermesi muhtemel.Meclisin Cuma günü toplanacağı sanılıyor ANKARA HUSUSÎ NGİLTERE Başvekili MacMillan ile yapılan müzakereler mü-I nasebetiyle çalışmalarına bir gün ara verilmiş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1958
  • ANNFSlhMEENTCKlNMAMA TAM YAĞSIZ YARIM YAĞLI TAM YAĞLI LAİTGOZ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.08.1958
  • V X w IHilliifet^:Sevgili MİLLİYE!okuyucusu.C.H.I*.Genel Sekreteri Kasım Güiek geçen hafta pazar günü hir parti kongresinde konuştu.Ertesi günü bütün gazetelerle birlikte MİLLİYET de bu konuşmanın ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1958
  • BURSA MÜSTAHSİLİ SEBZE VE MEYVA TEKLİF ETTİ İstanbul'da pahalılığa kabzımalların sebep olduğunu iddia eden müstahsil,Belediyenin dükkânlar açmasını istiyor Bursalı müstahsil kendilerine kolay-Müstahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1958
  • Şehrimizde mesken sıkıntısı genişliyor inşaat işlerinin durması sıkıntıyı arttırdı.Ev sahipleri ile kiracıların arası açılıyor Şehrimizde hissedilmekte olan mesken sıkıntısı genişlemektedir.Durum ev k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1958
  • Yunanistanla öğretmen mübadelesinde ihtilâf Türk Yunan hükümetleri ara&mda her sene yapılmakta olan mahdut devreli öğretmen mübadelesinin bâzı anlaşmazlıklara yol açtığı belirtilmektedir.Mübadele,meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1958
  • Pedagoji cemiyetinin eğitim kongresi başlıyor Pedagoji Cemiyetinin 7 nci eğitim kongresi,bugün saat 10 da Galatasaray lisesinin konferans salonunda başlayacak ve bes gün devam edecektir.Gündemde 34 ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1958
  • Öğretmen muavinliği imtihanı açılıyor Oriaokulllarda öğretmenlik yapmak üzere Edebiyat gurubuna ait derslerden öğretmen muavinliği imtihanı açılacaktırimtihanlar,lise mezunları ile ilköğretmen ukulu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1958
  • Odun ve kömür temini bir mesele halini aldı Odun ve kömür temini bir mesele haline gelmiştir.Mahrukat depolarında sıraya girilmekte,bir iki ay sonrası için gün alınmaktadır.Bâzı depo sahipleri de eve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1958
  • Kırmızı balık çalan biri yakalandı Mecidiyeköyde oturan Ziya Karnık,Yıldız bahçesindeki havuzdan kırmızı balık çalarken yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1958
  • Gümrükte kalan mallar satılacak Yolcuların beraberlerinde getirdikleri ve mevzuata aykırı oldukları için gümrükte alakonulmuç olan muhtelif mallar,önümüzdeki günlerde açık artırma ile satılacaktır.Sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1958
  • 80.000 00 0 O 165 Liralık ikramiyeler:1 Kişiye 30.000 Lira 1 Kişiye 10.000 Lira 5 Kişiye 30.000 Lira Öğrenci Hesaplarına 10.000 Liralık Okul kitabı ve kırtasiye EMNİYET SANDIĞI Son Para yatırma tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1958
  • TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİ UMUMİ MERKEZİNDEN 1 Afyon'a 21 Km.mesafede madensuyu işletmesi sahası dahilinde yaptırılacak ikinci kısım inşaatı birim fiyat esası üzerinden teklif alma suretiyle ihaleye kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1958
  • Ayakkabı Ve Lâstik Satıcılarının Nazarı Dikkatine 15/5/1958 tarihli Resmî Gazete ile neşredilen Ayakkabı Murakabe Nizamnamesinin geçici maddesi,13/8/1958 tarihinde tatbik edileceğinden,mezkûr nizamnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1958
  • Hazırlayan:L r K E C E P DOKSAT KEL Devam)Kel kendiliğinden iyilesmez,seyri batidir.Muhtelif şekilleri varsa da burada tafsilâta girişmiyeceğiz.Kelin,gene çocuklara musallat oları saç kıran gibibuluğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1958
  • t m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Beklediğiniz insan gecikse de gelecek.İyi bir haber ve neş'e getirecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Hava değişikliklerine dikkat ediniz.Enteresan bir yere davet ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1958
  • BULMACA 7 8 9 10 I!12 SOLDAN SAĞA:1 Alaturkada bir makam;Dayanıklı.2 Yer yüzü parçası;Suçunu olduğu gibi anlatma.3 Kıbrıs'ta» bir şehir ismi;Gizli tutulup açığa vurulmaması icabeden şey.4 Hastanın iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1958
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 ğ Karışık sabah müziği 8.00 Ha-E berler 8.15 Şarkılar 8.30 Çi-E gan melodileri 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.E 12.27 Açılış ve program 12.30 E Dans müziği ve hafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1958
  • r J SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)l Tarzan Gizli Dünyalarda Herman Brix İng.2 Şimal Kerbelâsı Richard Dix İng.ATLAS Tel:440835)1 Yarın Ağlayacağım Susan Hayward Richard Conte İng.2 Toko-Ri Kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1958
  • PERİDE CELAL'iN SON ROMANI KIRKI çıktı Bellibaşlı Kitapçılarda Bulabilirsiniz Sipariş adresi:Basın Bayiliği İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1958
  • ZAfEK BAVKAMlM KEŞİDESİ Jğ1 ANKARA BAHÇEÜEVLERDE KONFOKLU APARTMAN DAİRESİ ZENGİN ve ÇEŞİTLİ* PARA İKRAMİYELERİ SON PAKA KABUL TAKİMİ.20 AĞUSTOS 1958 TÜRKİYE ESKİ MUHARİPLER BAN KAS!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1958
  • İNGİLİZCE BİR METODLA ÖĞRENİLİR CRAPHO-ENGLISH Türkiye'de ingilizce öğretmeğe muvaffak olmuş ilk ve yegâne metoddur.Türkiye'nin her yerinde,evinizde,köyünüzde okuyup yazarak ve dinleyerek MEKTUPLA FRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1958
  • KISA HABERSİS EVVELKİ gün Küçükçekmeceden bir sandal kiralayarak denize açılan ÜÇ arkadaş havanın bozması üzerine imdat istemeğe başlamışlardır.O sırada Panama bandıralı «Zenaçi» şilebi ilhan Yurtseve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1958
  • OLUM Bedri Öztat ve Sadri Öztat'ın anneleri,Sıdıka Öztat'ın ablası,Mesude Tuncel.Meşrure Türker Faik Öztat,Gülizar aydın ve Mahizar Karan'in Teyzeleri,Verjin Öztad'ın kayın valdesi Azzara Öztad ve Ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1958
  • TEŞEKKÜR Aziz ve kıymetli eşim ve kardeşimiz Tavşancıl eşrafından Hacı Hamdi ÖZER'in ârü uiulû dolayısiyle cenaze törenine bizzat iştirak eden,telefonla taziyette bulunan,acımızı paylaşan rahmetlinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1958
  • j Osmanlıca,Türkçe,Uydurmaca E f*^1 ENÇ ve münevver bir okuyucu ki bir ki-E Vyf tabevinin sahibidir)bana soruyor:1.Profesyonel,enternasyonal,konsey ke-İlmelerinin üz Türkçe karşılıkları yok mudur?2.«İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • DOĞANLAR HAVADİS gazetesi istihbarat S ğefi Mehmet Ali Yalçın yaşı 34)ile eşi ressam Bilge Yalçın' yaşı 24)in 20 Temmuz pazar günü E Güzelbahçe kliniğinde bir kız E çocukları dünyaya geldi.Yal-E çın'l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • m MACEIIaİAİİI &ARÎP TABrATÜ IST&İnIBULEFEMDİST ABDULCANBAZIN HAR.ÎK.ÜLÂPE' MACERALARI fr TANRI 8ÜDA.DE&ıL AB1 İİLCANBAZIN TA KENDÎ St_NÎÇÎN BOVLC SBmİRDİ SlUl BU MACERASINI TAKlP EDEREK Ö6B.ENEBlLıR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • 23 Agustos'ta TÜRKİYE h BANKASI istikbalinizin emniyeti liralık ikramiye Kredi.yani borç değil,lamamı ikramiyedir p.ıı.uıızu:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • SİRKECİ' de Tramvay Caddesinde,İmâr Durumuna Göre İNŞA EDİLEN UBANK HANI ODA ODA SATILIYOR 9 TAPUSU,ANAHTARI DERHAL TESLİM.GELİR ARAYANLARA EN BÜYÜK FIRSAT •EN MODERN İNŞAAT.İSTANBUL'UN EN MÜHİM İŞ ME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • 70 yaşında bir kadın let gürültüsünden öldü PARİS,A.A.Lille civarında Lievin'de ikamet etmekte olan 70 yaşında Suzanne Delannoy adında bir kadın evinin üzerinden geçen tepkili uçakların çıkardığı müth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • izmir Vilâyet konağında sigara içilmeyecek İZMİR,HUSUSÎ Vilâyet konağında bundan böyle hiç kimse sigara içemiyecektir.Son yangından sonra Vali bu hususta kat'i emir vermiş ve bir kısım memurlar bu işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • İKİ GEMİ BUZ DAĞLARI İLE ÇEVRİLDİ OTTAVA,A.A.Ulaştırma Vekâletinden bildirildiğine göre Hudson körfezinden Nelson limanına gitmekte olan iki gemi 5.5 metre yüksekliğinde buz kütleleri ile muhasara edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • İKİ HARB SUÇLUSU NAZİ ŞEREFİNE GÖSTERİ YAPILDI Bahriyeliler,Amiral Doenitz ve Raeder'i omuzlarda taşıdılar HAMBURG,AA.Harp suçlusu olarak Nuremberg mahkemesi taralından müebbed hapis cezasma mahkûm ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • İ Bir Cenazenin Terekesi E f^ ECEN gün,son zamanda «Konak» adını alan sabık Tokatlıyan E I oteli binasının önünden geçiyordum.Aşağıdaki geniş lokanta E I salonunun büyük camlarının üzerine «Otelimizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • Lübnan'da Şemun'cu ÜÇ LİDER ÖLDÜRÜLDÜ BOĞAZLARI KESİLEREK KATLEDİLEN LİDERLER HÂDİSESİNİN GERGİNLİĞİ ARTTIRMASI VE YENİ ÇARPIŞMALARA SEBEP OLMASI BEKLENİYOR BEYRUT,A.A.Eski Lübnan Reisicumhuru Kamil Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • KARPUZ'U REKLÂM EDERKEN YAKALANDI SİVAS,HUSUSÎ Elinde kan kırmızı bir yarım kaupuz olduğu halde çarşıyı baştan başa koşarak dolaşıp acayip seslerle ortalığı velveleye veren Mehmet Özer adında bir karp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • KAYNANASINDAN KURTULMAK İÇİN AYA GİDECEK İZMİR.HUSUSÎ Kaynanasının şerrinden kurtulmak üzere 18 senelik evli bir adam,çoluk çocuk ayda yerleşmeye karar vermiştir.Akhisar'da oturan T.G.Amerikadaki aya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • IA.P.1 lARflNI ARA HAYRAN RÎR Yll RI7 Iollvuo0(1'111 yıldızlardan Shirley Mac Laine film prodüktörü olan ÜMrUllLaAHA Dili I I LU Ih kocasının Japonya'da çalışması münasebetiyle müteaddit defalar Japon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • Bir tapu memuru geminin ancak kendisinin yardımı ile bulunabileceğini,Ağrı'da aranmasının boşuna olacağını iddia ediyor Nuhun gemisinin Cudî dağında olduğunu iddia eden Abdullah Dülger NECMI ONUR Emin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • V t m B IKEYSTONE1 TAGVuR!'ŞAPKA Londra',mo ia yaratıcıları Sonbahar modelleriy**«BU nin teşhirine başlamışlardır.Bu arada,gecen hatta ingiliz başkentinde yapılan bir şapka defilesinde,kadife ve renk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • Sivas'ın bâzı köylerinde Şap hastalığı görüldü SİVAS,HUSUSÎ Vilâyetimize bağlı bâzı köylerdeki çift tırnaklı hayvanlar arasında yeniden Şap hastalımı görülmüştür.Hastalığın celepler tarafından Erzurum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • MAHKEMENİN TALİK EDİLMESİNİN SEBEBİ NEW-YORK,A.P.Milwankee şehrinde Lester Schneider adında bir adamın muhakemesi 15 inci defa talik edilmektedir.Nihayet 16 ncı talik isteğine sinirlenen hakim,sanığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • Karayolu işçileri dün gurultulu bir kongre yaptı İşçilerin başlıca şikâyeti,çalışma şartlarının sağlık kaidelerine uymaması İstanbul Karayolları İşçileri Sendikasının dün Eminönü Öğrenci Lokalinde yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • [A.P.PARIfTA IfAYni Arncıika'nın Florida yarımadasındaki sayfiye rKsıfiV I M IV H I 131 şehri Miami'de bir otomobil,cadde hizasından üç metre yüksekteki bir park mahallinde dururken,freni boşanmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • Amerikan araştırma dairesi Merih'e ise ilk insanın 1968 senesinde gidebileceğini bildirdi NEW YORK,A.A.«North American Aviation»" Müessesesi Araştırmalar Dairesi tarafından açıklandığına göre,Aya ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • CHURCHİLL İKİ AYDA 3000 PURO İÇECEK NİCE,AA.Eski İngiliz Başvekili Churchill,iki aylık bir hava tebdili ve istirahat için Cote d'Azur'e gelmiştir.Eşyaları arasında resim takımlarından başka her biri 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • "KWAİ KÖPRÜSÜ,Filmi protesto ediliyor CHİCAGO,BOSFOR Eski Harb Esirleri Birliği «Kwai Köpriisiin filminde Japonlar tarafından esir edilen Amerikalıların yanlış bir şekilde belirtildiği iddiasiyle bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • iki yüz liman işçisi pmadı Ücretleri az bulan ve günün Pazar olmasını ileri süren işçilerin hareketi polise aksetti Tophane ve Galata rıhtımlarında çalışan «Liman tahmil ve tahliye işçileri» nin ilk p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • FİNLANDİYA'DA KABİNE BUHRAN!HELSİNKİ,A.A.Fin koalisyon hükümetini teşkil eden Çiftçi Partisi mensupları ile Sosyal Demokratlar,Reisicumhur Urho Ekekkonen'in talebi üzerine toplanarak bir aydanberi dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1958
  • Çılgın gibi otomobil kullanan Amerikalı İZMİR,HUSUSÎ Bir Amerikalı,darp,hakaret,sarhoşluk ve trafik nizamlarına muhalefet suçları ile mahkemeye verilmiştir.Hususî otomobilini çılgın bir sür'atle sürdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.08.1958
  • MİIS i EVVEL K£31_TC!K.LAR MIZI *ONRA U"ı& A1AQUA»Çi»vıl p:M »OKip.A DA PRESTİJİMİZ.KLİK-TARAMAK,içiro peUÇr^iN »NERDE OVNA M ABINA MÂN» OL/l1AUVl2.f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1958
  • ÎJfe^ x£ TTt i i mim NEVE ^KAlAVAVim.KEDıL-ERı' SEVAAEV\Ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1958
  • 3UNI_ARtN EMEAAMİVEn-f VOK,G'ıZMO i "52U-N1Z SEN i M Suçunun ne Olduğunu BA-NA SÖVLEME D İLER.AVUKAT tâ^mj^rA TUTALIM.Xt~ ~2 suçu -u/v\KISMET.KAPTIK-LARIMIN CEZASINI ÇE_KECEĞİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1958
  • KULÜBÜN BİR ODASINDA.DÖRT * AF tZAK A\ADEN numarasivl-4 obtal.g\dou4ndıracak galiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1958
  • A1-VEl3ERS:NiZ BAVLAR,BANA P;WiM BuROSut^u TARİF EDEt?MİSİNİZ ~AQİı'.Sag kola SAPIN ı •LK »CAPı I aW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1958
  • ALLA HU K ALI 8EY LâM AMRETSıM Bı_ı SA/At TC jEı_EN im ACABA 2.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1958
  • BUĞDAYIN VAGONDAN BOŞALMASINDAN MAKARNANIN AMBALAJ İÇİNDE PİYASAYA ARZEDİLMESİNE KADAR GEÇEN HER MERHALE EL DEĞMEDEN OLARAK YAPILMAKTADIR Piyale adı.ağız tadı î(U!t!maldan MAKARNACILIK VE.TİCARET T,A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1958
  • ¦iıP OPON,baş,diş,adaie ve sinir ağrılarını teskin eder GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİR irimi ı j*rffüiinnrrgBg?7Tırr iffMWü lıiTIH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1958
  • ELEMAN ABANIYOR İstanbulda modern bir fabrikada çalışmak üzere aşağıda bildirilen işler için personel alınacaktır.1 Amonyak ile çalışan soğuk hava tesislerini işletecek vardiya ustaları.2 Büyük kazanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1958
  • MAKARNA Müzesi kuruldu ROMA,AA.İtalyan Rivierasmda Pontedassıo şehrinde bir «Makarna Müzesi vücuda getirilmiştir.Bu müzede Makarnanın icadından beri geçirmiş olduğu istihaleler,tnuhtelif imalât şekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1958
  • KWMIKOPRUSU i azan PÎERRE BOÜLLE Çeviren:ORHAN AZİZOĞLU Her alanda Kendi ırkının üstünlüğünden emin,son altı ay zarfında bunu en iyi şekilde isbat etmiş olmanın ferahlığı içinde,her kumandanın en büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1958
  • SANAT HALK SANATLAR!SERGİSİNİN AÇILMASI 1 1 EKİNE BIRAKILDI| ALTANJLKİN ğ T IRKİYE Turizm Kurumunun düzenleyeceği E TURİSTİK EŞYA e HALK SANATLARI SEK-J GİSİ'nin atılış tarihi 10 Eylülden 1 Ekime bı-T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1958
  • Eh.Daha iyisin inşallah.Çok çükür.Sen de iyi misin?Sükur Allaha,yasıyoruz.Cebinden paketi çıkardı uzattı.Sigara?İçmiyorum-Ne âlâ.Ah ben de bırakabilmem.Bunu söylerken paketten» bir sigara çıkardı Evet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • İLÂN inhisarlar Umum Müdürlüğünden 22/7/1958 tarihli ve 4/10532 sayılı kararname ile mer.iyete konulmuş bulunan K/1168 sayılı kararla verilmiş olan selâhiyete istinaden yürürlüğe konan 1 sayılı tebliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.Umum MüdürlüçiMen Umum Müdürlüğümüz teşkilâtı Galata iş Bankası Hanına nakletmiştir.Posta ve telgral adresleri ilt-yeni numaraları aşağıda bildirilmiştir.Posta adre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • Yağmurdan istanbul'da yüzlerce evi su bastı l Buştarajı Birincide uçak seterleri yapılamamış,dün sabah 7.29 da Yesilköyden Ankara'ya kalkan T.H.Y.nın 102 numaralı «BEN» yolcu uçağı da Eskişehir'e mecb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • Fennî SÜNNETÇİ NURİ EŞSİZ Aksaray Ordu Caddesi Tef 2İ44 65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • DERİCİLERİN DİKKAT NAZARINA Deri piyasasının en iyi yerinde iki katlı,telefonlu bir dükkân içindeki mallariyle devren satılacaktır.Müracaat:Tel:21 50 02 II^MMMI İMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • HİCRİ 1378 Muharrem Pazartesi 11 AĞUSTOS 19 5 8 RUMÎ 1374 TemnıuK 29 VAKİT VASATI EZANİ Güneş Öğle İkindi Aksam Yatsı İmsak 5.03 12.19 16.11 19.14 20.58 3.10 9.48 5.04 8.56 12.00 1.44 7.54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • M AfilZ KOKULARINA KARŞI W***3 KLOROFİLLİ enfal TABLETLERİ' ol Kullanınız.Kokulu yemekler,içki,tütün,v.s.dolayisite ağızdan ve vücuttan âdet zamanları dahil)intişar eden bütün kokuları izale eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • TEKİ N N E D iR-1 İSIM Mİ?2 EV Mİ 3 YUVA MI?Bilmeceye doğru olarak cevap verenlere BEDAVA 100 M2 arsa verilecektir.Adres:Samanpazan P.K.60 Ankara Adı,Soyadı i Açık Adresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • BİTOMLEME BİNASI İNŞASI EKSİLTMESİ Mannesmann Sümerbank Boru Endüstrisi T.A.Ş.Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:İzmit Boru Fabrikası sahasında yapılacak 284.992.07 ikiyüzseksendörtbin)dokuzyüzdoks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • BALİNA OKÇEveTABANLARI SATIŞ YERİ:mercan TIĞC/LfiR-yALDiZU HMiSTAMBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • I Amil imalâtçılarının nazarı dikkatine Yeni kurduğumuz m o d r n tesislerle PAMUKLU KUMAŞLARI KASAR BOYA APRE PAMUK İPLİKLERİ MERSERİZE KASAR BOYA Siparişleri kabule başlanmıştır.Altın Tekne T.A.O.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • KİRALIK EV VEYA APARTIMAN KATI ARANMAKTADIR Bostancı,Pendik arasında 3 odalı kaloriferli,buz dolaplı kiralık ev veya apartman katı aranmaktadır.Müracaat:Yunus Çimento Fabrikası Tel:53 40 09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • TÜRK İNGİLİZ görüşmeleri sona erdi t Baştarafı Birincide miiştür.Buna mukabil Adnan Menderes toplantılara giriş ve çıkışlarda gazetecilere espriler yapmıştır.Bundan da Türk heyetinin görüşmelere hâkim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • YEDEK SUBAYLARA sömestr tatili veriliyor Haber verildiğine göre,bundan evvelki yıllarda olduğu gibi bu sene de yedek subay talebesine on günlük bir sömestr tatili verilecektir.İlgililerin bu meseleyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • 52 yaşındaki marangoz felsefe doktoru oldu:ROMA,BOSFOR Giovanni Tanıl adında Bergamo'lu bir marangoz Roma Üniversitesinde Felsefe doktorasını muvaffakiyetle vermiştir.Elli iki yasında bulunan marangoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • KARAYAVUZ'A ULUĞ CEVAP VERDİ Baştarajı Altıncıda diasını ele alarak:«Bu 60 lira Özcan' in kulübe ödeyeceği bir aidat borcudur;750 lira hikâyesine gelince:Profesyonellik talimatnamesinin 41maddesine gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • Muhalef et'in dünkü faaliyeti t Baştarajı Birincide senin el sürmesine müsaade etmeyecek ve kanun yolundan âslâ çıkmayacaktır.C.H.P.Genel Sekreteri,"iş yardımlara temas etmiş ve «bu yardımların C.H.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • KARAGÜMRÜK GENE GALİP:3-1 t Baştaraji Altıncıda dan aldığı topu bir az sürdükten sonra karsı filelere gönderdi.Zarif paslaşmalarla Merinos'u zorluyan Karagümrük hücum hattı ikinci golü atamadı.27 nci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • Tüccar bonolu muameleyi durdurdu 5 Baştarajı Birincide DENİZCİLİK BANKASININ ZAM ÇALIŞMALARI Son para ayarlaması sebebiyle,Denizcilik Bankasının dış hat bilet ücretlerine yapacHgı yüzde 50-60 zam ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • 4,5 aylık çocuklarım 22,5 dolara sallılar Geçim sıkıntısından şikâyet eden ana baba Bebeği,bindikleri kamyonun şoförüne verdi OKLAHAMA,A.P.Peıuısylvanialı bir genç karı koca 20 haftalık çocuklarını ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • Lübnan B.M.himayesine GİRMEK ARZUSUNDA Hariciye Vekili Malik B.M.himayesinde tarafsız bir devlet haline getirilmesini isteyen bir plân hazırladı BEYRUT,T.HA.Bildirildiğine gbre,Lübnan Hariciye Vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • SENLİK KÖYÜ MUHTAR SEÇİMİ t Baştarafı Birincide rilmediğini iddia etmişlerdir.Şenlik köyünün seçmen adedi 1700 dür.İlk netice 53 No.lu sandıktan alınmış ve burada C.H.P.nin kazandığı anlaşılmıştır.Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • Silâhlı Kuvvetler Şampiyonası bitti Silâhlı kuvvetler yüzme şampiyonası dünkü müsabakalarla sona ermiştir.Heybeliadada yapılan yarışlarda şu neticeler alınmıştır:100 Metre serbest:1 Vahdet Beyoğlu Dz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1958
  • KELİMESİ 75,KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK m TAMAMEN sat.kelepir dükkân,3000.liraya.Mutavassıt kabul edilmez.Topkapı dışı Davutpaşa cad.No.27 Manav Ahmet.Öğleden evvel mür.SAT.Arazi,içinde suyu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.08.1958
  • Beykoz,dün,iki maçını da kazandı Beykoz dün kendi sahasında iki takım hâlinde yaptığı maçları kazanmıştır.Halil Tank,İsmet Hasan,Ekerbiçer,Nusret Atay,Mustafa,K.Nusret,Sefa,Ergun tertibindeki kadro Bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1958
  • KARAYAVUZA Uluğ cevap verdi Altınbaştık da Ozcan'm Ceza Heyetine şevkinin mesnetsiz ve isabetsiz olduğunu söyledi FENERBAHÇE kulübü ikinci Reisi Dr.İsmet Uluğ,dün kulüpte bir basın toplantısı yaparak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1958
  • Ankara'da 2nciküme takımları daha canlı ANKARA,HUSUSÎ Ankaragücü sahasında yapılan hazırlık maçında,2.Profesyonel küme şampiyonu PTT,üstün bir oyundan sonra Ankaragücü'nü 3-1 mağlûp etmiştir.Gene 2.kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1958
  • VEFAYI DÜN DE İsmet çalıştırdı Vefa profesyonel takımı antrenör Szekelly Italyadan donemediğinden kaptan İsmet'in nezaretinde çalışmıştır.Sabah saat 10 da şiddetli yağan yağmur altında Yeşil Beyazlıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1958
  • Bursa'da 4'lü bir lurnua var Önümüzdeki Cumartesi ve pazar günlerinde burada İstanbul Adalet,Ankara Hacettepe ve şehrimiz takımlarından Merinos ve Akm'ın iştirakiyle dörtlü bir turnua yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1958
  • han Hasan Eşber irk)Alâaddln Necdet Yılmaz tSclâhattiıı Hilmi Fuad Birol Rıdvan DÜN Beylerbeyi sahasında yapılan Istanbulspor Beylerbeyi maçının seyircileri arasında en azından 150 200 kadar da Karagü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1958
  • KARAGÜMRÜK gene galip:3-1 Forvet zarif ve akıllı bir oyunla netice alırken,defans Merinos karşısında hayli bocaladı.2 nci golü Kadri attı STAD:Atatürk SEYİRCİ:5.000 kişi HASILAT:20.000 T.L.tahmini)HAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1958
  • NETİCEYİ BEKLİYORLAR Beşiktaş İdare heyeti bugün yapacağı tekliflerini inceleyerek karara varacaktır.İdare Hey'eti çevrelerine göre,gerek Remondini,gerekse,kaptan Recebin teklifleri müsbet bir neticey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1958
  • SOF yeni mevsim programını yaptı İstanbul Basketbol Teşvik Turnuası 13 Eylûl'de,lig maçları da 4 Ekim9de başlıyor Sportif Oyunlar Federasyonu,Basketbol,voleybol ve hentbolde yeni sezon faaliyetlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1958
  • GÜNDÜZ GÖZÜ JLE;VAN MuHBiT TARLALARDA HALA KARA SABANLA ÇALIŞAN TEŞKİLÂTIMIZIN IÇYliZÜ 22-DÜNYADA VAN,AHİRETTE İMAN UÇAĞIMIZ Diyarbakırdan havalandığı zaman hava adamakıllı sıcaktı.Öğleden sonra Van'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1958
  • Yulkarslan Kupası yelken yarışları Hüsamettin Yulkarslan kupası yelken yarışları dün Kalamısta ve 7,5 millik olimpiyad rotası üzerinden yapılmıştır.Dragon,pirat ve serbest pirat sınırlarındaki yarışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1958
  • Kasımpaşa,gençlerini 5 HAKEM:Lemi Can er GOLLER:Erdal Dk.8 1-0)Coşkuri Dk.22 2-0)Turgut,Penaltıdan Dk.30 2-1)Engin Dk.36 2-2)Turgut Dk.44 2-3)A.İhsan Dk.52 3-3)Turgut Dk.61 3-4)İbrahim Dk.74 4-4)Ahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1958
  • F.Bahçe Mevsimi 6 golle Açtı Defterdar karşısındaki galibiyetin çok farklı olmasına rağmen takım,formdan uzak göründü SEYİRCİ:7.131 HÂSILAT:13.761 Lira HAKEM:Lemi Caner GOLLER:Yüksel Dk.10 1-0)Can Dk.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor