Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.08.1958
  • IRÜÇHAN ÜNVER] EVVELKİ GÜNKÜ BASKINDAN SONRA ALTINCILARIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ DOĞU İŞ HANININ HOLÜ DÜN BOMBOŞTU Borsa baskını tahkikatı Sarraflar Cemiyeti Başkam,sarraflara yapılan muameleyi protesto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1958
  • Zam teklifleri inceleniyor Son iktisadî kararlar ile alâkalı olarak yeni zamlar beklenmektedir.BELEDİYEDE Şoförler dahil çeşitli esnaf teşekkülleri tarafından İstanbul Belediyesine yapılan zam müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1958
  • Millî Korunma Kanunu tadilâtı hazırlanıyor ANKARA,HUSUSÎ MİLLÎ Korunma Kanununun tâdil edilmesiyle ilgili çalışmalara dünden itibaren Ticaret Vekâletinde başlanmıştır.Son iktisadî tedbirlerin tatbik ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1958
  • [RUÇHAN UNVER] Jtftllflafİ7l lİİlf Bensin fiatlarının artacağı haberi üzerine Belediye hudutları dışına ikanlar benzin topla-pllVUWfcl«UIV maya başlamıştır.Yukardaki resimde Küçükçekmece'deki bir depo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1958
  • [RUÇHAN UNVERJ Tl I TIIDİÇT kili Biardot adında 27 yaşında bir Fransız kızı 12 Mayıs'ta Paris'i tcrkcderek başladığı atlı se-tliıldl yahatinin ilk safhasını İstanbul'a gelerek tamamlamıştır.Paris'ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1958
  • [ItÜÇHAN ÜNVER] «Yeşilköy Cinayeti» nin sanığı olarak bugün Adliyeye verilecek olan İsmet Akman hakkındaki bütün ithamları reddetmektedir.Suç âleti olau tabanca da bulunamamışım.YEŞİLKÖY FAİLİ A(Polis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1958
  • Kıbrıs'ta dün 16 yaşında bir Türk öldürüldü LEFKOŞE,A.P.Genç bir Kıbrıslı Türk dün öğlenden sonra Lefkoşede bıçaklanmak su-retiyle öldürülmüştür.Marangozluk yapan 16 yaşında Enver Arakan adlı bir çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1958
  • MACMILLAN bugün geliyor Dün Atina'da Karamanlis'U görüşen İngiliz Başvekili ile Kıbrıs için derhal müzakereleri başlanacak ŞU anda Atina'da Yunan idarecileriyle Kıbrıs'ın istikbali mevzuunda görüşmele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1958
  • Amerikanın alom denizallısı 'NAUTİLUS.KUZEY KUTBU ALTINDAN GECT Eisenhoıver,bu büyük hâdisenin denizcilik tarihinde yeni bir devir açtığım belirtti WASHİNGTON,A.P.ve A.A.DÜNYA tarihinde ilk defa olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Kamyon Faresi Şehabettin Fırat 191 inci defa yakalandıktan sonra Kamyon Faresi dün 191.defa yakalandı Polisleri karşısında görünce katılarak gülen Şehabettin Fırat,başına su dökülerek t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1958
  • HÜKÜMETİ TASVİB EDİYOR Toplantıda Menderes,Zorlu ve Polatkan izahat verdiler Grup,Menderes başta olmak üzere hükümete teşekkür etmeyi ittifakla kararlaştırdı D.P.Grubu 7,5 saat süren dünkü toplantısmd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1958
  • GRAPHO ENGLISH Dershanesinde,yeni başlayanlar,ortalar,ileriler,ikmâlliler için Türk ve ecnebi öğretmenler idaresinde sabah,öğle akşam İNGİLİZCE YAZ KURSU KAYITLARI BAŞLADI GRAPHO ENGLISH İstiklâl Cadd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1958
  • Birleşmiş Milletler dün gece toplandı Konseyin ittifakla aldığı karar üzerine,Genel Kurul,Orta Doğu meselelerini müzakere edecek BİRLEŞMİŞ MİLLETLER,A.P.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,Orta-Doğu mese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1958
  • Gülek yardımlara dair konuştu KARAMÜRSEL,Hususî surette giden.Nedret Selçuker'den)C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek dün Karamürsel kongresinde son dış yardımları bahis konusu ederek,«Bunların hakikatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.08.1958
  • 11*+ıTuteauf.Ç)kja4i,TÜRK SİNEMASINDA YENİ BİR ISIM Son bir iki yıl içinde,Fransa ve ingiltere'de sinema yazarlığından sinema rejisörlüğüne atılan genç bir nesil dikkati çekiyor.Alexandre Astruc,Franç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1958
  • Bu Hafta PAZAR 113380)Adet Basıldı.Yarın Bir PAZAR Almayı Unutmayınız.#M ¦n i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1958
  • Harlayan:Dr.BECEP DOKSAT KAZIKLI HUMMA Bk:TETANUS)KEL Favus)2,ı ıT ît^.kel'i saçkıranla da karıştırmamak lâzımaırde kullanılıyor.Keza Keu,h«t-verleserek.bâzı arızalara mantarların bâzı MdS vfkel ad!Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1958
  • ılımının Ilı.jii ili III IHI IH mil I mı IIII IHI IIII İlli imini İllimin II M M IHIM ı IHI IHIM Mil MIHIMI İl.liıillllllll Milli 1IIIII111^ küler 15.15 Cumartesi konseri 16.00 Kayıp mektupları mektup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1958
  • t 10?OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] İşleriniz iyi bir yola giriyor.Yüzünüz gülecek.J Siz de gayretinizi arıtırınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Herkesten alâka veya dostluk beklemeyiniz.Kendinizi in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1958
  • BULMACA 9 10 1112 SOLDAN SAĞA:1 Nefis minyatür leri günümüze kadar gelmiş 16.asır Türk nakkaş ve sairlerinden biri;ry Kira.2 Kim-yevî bir gaz;Bir kimseye ölen ya-«3 kınından kalan,a 3 Canlı;Bir ig H v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1958
  • yUzünüzel uyacak her rengi mevcut olan CHAT NOİR Pudralan ile ancak cazibeli bir makyajı elde edebilirsiniz Lady Laboratuarı İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1958
  • fk BO&ç I 23 AĞUSTOSTA APARTMAN DAİRESİ 3 adet 25.000 lira 3 adet 20.000 lira 3 adet 15.000 lira 3 adet 10.000 lira 3 adet 5.000 lira 2.500 lira 1.000 lira çeşitli para ikramiyeleri 15 adet 50 adet 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1958
  • Dış hat gemilerinde iki gümrükçü bulunacak Denizcilik Bankası gemilerdeki kaçakçılığı önlemesi için tedbirler almayı kararlaştırmıştır.Banka,gemilerin dış limanlardan mal yüklemesini kontrola tâbi tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1958
  • 9 ilkokul binasının bitirilmesine çalışılıyor Demirsizlik yüzünden inşaatlarına bir müddet ara verilen 9 ilkokul binasının tamamlanmasına çalışılmaktadır.Vi'âyet Tevzi ve Tahsis komisyonu,okulların ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1958
  • Bayiler,birayı karaborsa metâı hâline getiriyor İnhisar Umum Müdürlüğü tarafından tesbit edilen bir heyet dünden itibaren şehirde dolaşarak bilhassa bira bayilerini kontrola tâbi tutmuşlardır.Son hadd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1958
  • Dış hat gemilerinde yolcu sayısı azaldı Denizcilik Bankası dış hat gemilerindeki yolcu sayısı f;i60 nisbetinde düşmüştür.Bilhassa dış limanlara gemilerimizi tercih eden yolcuların sayısı parmakla sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1958
  • AMERİKAN FİRMASI İMÂ 200 MİLYON TEKLİF ETTİ AYGÜN,BU ŞEHRİN EKMEK DERDİNİN 20 SENEDENBERİ DEVAM ETTİĞİNİ,15 AĞUSTOSTAN İTİBAREN DE ET STOKU YAPILACAĞINI SÖYLEDİ Belediye Reisi Kemal Aygün,bir Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1958
  • BÜYUKDERE BEYAZ PARKTA HER AKŞAM ŞANTÖR ÎNÖNTI VE ORKESTRASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1958
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Tarzan Gizli Dünyalarda Herman Brix İng.2 Şimal Kerbelâsı Richard Dix İng.ATLAS:Tel:440835)1 Ölüm Korkusu Glenn Ford Gloria Grahame İng.2 Zorlu Gelin Robert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1958
  • Şeker hastası bir yolcu,gümrükten güçlükle geçti Denizcilik Bankasının «Adana» yolcu gemisi dün sat 12 de 165 yolcu ile Marsilyaya müteveccihen limandan ayrılmıştır.Geminin hareketinden önce yolcuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1958
  • Günde vasatı 300 şoför şikâyet ediliyor Şoförler hakkında Trafik Müdürlüğüne yapılan şikâyetler çok artmıştır.Günde vasati olarak 300 şoför şikâyet edilmekte ve şikâyet bürosu memurları,şikâyet edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1958
  • Bir otobüs durağı ihtilâfa sebep oldu Yıldız Teknik Okulu ile Harb Akademileri,Polis Okulu ve Sağırlar Okulu arasında ihtilâf başgöstermiştir.İhtilâfa sebep,Belediye otobüs durağıdır.İddiaya göre eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1958
  • HATİP TAHİR BUGÜN Cezaevinden çıkıyor 16 ay hapiste yatan karikatüristi C.H.P.törenle karşılayacak.Gençlik Kolunun hazırladığı "Burak,sergisinin açılmasına izin verilmedi Karikatürist Ratip Tahir Bura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1958
  • Almanya'da bir Türk düşmanlığı E PERATÖE Dr.İbrahim Ethem Dönmez Başve-f 1 kil Adnan Menderes'e bir Almanca dergi yol-E lamağa karar vermiş;daha ewe\bunu bir ke-re de İtenim görmemi istemiş.E Zahmet e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1958
  • KUZEÎ Almanya'da Selde ırmağında batan «Aydın» şilebinin kaptanı Ziya Tansev,Ticaret Bankasındaki vazifesinden istifa edip yedek kaptan olarak tekrar Şilepçilik İşletmesine intisap etmiştirm ŞEHRİMİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.08.1958
  • 7 Eylül kararları ile son tedbirlerin mukayesesi Bâzı noktalarda benzerlik olmasına rağmen son tedbirlerin,başarısızlığa uğramış olan 7 Eylül kararları yanında muayyen şartlarla muvaffakiyet şansı faz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1958
  • SMf tjffîfo Üü* «Ar Cr IH Kk Suyjiy A u*!©*m8 ^3S Kt$ ^^gş^îjpça BUGÜN ÇIKAN SAYISI HER ZAMANKİNDEN DAHA ZENGİN,DAHA GÜZEL,DAHA CAZİP BOS VAKİTLERİNİZİN EN İYİ ARKADAŞİ RENK Mir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1958
  • MPBîl Oeansing ve Foundafion'kremleri son moda ışık saçan 18 renk sabit ^pjj dudak boyası ve 9 renk yüksek evsafta bir pudra.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1958
  • APARTMAN DAİRESİ veI50.000 Lira parajkramiyesi Hesaplarında i mfcrıiyBŞF?7*9*—'r s"9mk en^az 200 lırasrolanlar/çekilişlere her.lOUiliralıçukayrı bir kur.'a,numarası alarak girerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1958
  • ES-KO Lavand Çiçekleri!Kolonyası» Cildinize tazelik,se* rinlik,gençlik verir,ES KO lavand çiçekleri kolonyası saçınızın besleyici ve koruyucu dostudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1958
  • İKEYSTONE] YP| rurıj Wales prensi,İngiltere vcliahtı Charles babası CI-IVCIİUİ rnEnd prens Philip ile yelkencilik yapmak üzere İngiltere'nin kuzeyine gitmiştir.Resimde baba oğul prensler Cowley körfez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1958
  • [KEYSTONE] HÖRGÜCÜ DOLMUYOR Hindistan B»d*tan bölgesindeki bir denuniiUUU UULmUlUn miryolu istasyonunun lokomotifler için kullnmlan yüksek musluğu,develer tarafından da kullanılmaya başlanmıştır.Yukar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1958
  • italya Orta Doğn için gayret sariediyor Bir plân üzerinde gayret sarfeden Fanfani,Fransız devlet adamları ile mutabakata vardı ROMA,AA.«İl Giorno» gazetesinin bildirdiğine göre,eski millî müdafaa veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1958
  • MEMLEKET KALKINMASINDA YAPILAN İMAR HAREKETLERİNİN KÜÇÜK BİR ÖRNEĞİ S i r k e c i d e tramvay caddesinde imâr durumuna göre inşâ edilen iki asansörlü ve kaloriferli DOĞUBANK İŞ HANI Oda,oda,anahtarı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1958
  • Makine Tesisatçısı Alınacak.Posta kutusu 5 Kartal adresine yazılı olarak müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1958
  • Satılık Amerikan son modeli Dondurma Yapıcısı Müracaat Emirgân İstinye Caddesi No.10 Şehrazat Gazinosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1958
  • Çanakkale'de bir kurtarma gemisinde infilâk ÇANAKKALE,HUSUSÎ Emden batık gemi çıkarma şirketine ait olup boğazdaki batık gemileri çıkarmakta olan şirketin gencilerinden Volf I isimli dalgıç gemisinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1958
  • İZMİR VİLÂYET konağı yanıyordu Büyük heyecan uyandıran yangın bir'işportacının zamanında haber vermesi ile önlenebildi İZMİR,HUSUSÎ Vilâyet konağı,dün bir işportacının sayesinde içindeki binlerce dosy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1958
  • j,I "Darüşşafaka,Şilesi I î "IV T EMLEKETİMİZİN en ehemmiyetli bir hayır müessesesi E JTV± olan «Darüşşafaka» ya Şişli caddesinde hibe edilen büyük j ve kıymetli arsaya muazzam bir bina yapıldı.Dükkân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1958
  • HİNDİSTAN PAKİSTAN GERGİNLİĞİ ARTIYOR KALKÜTA,A.P.Assam Eyaleti hükümeti,ağır oteş altında muhafaza edilen Pakistan askerlerinin,evvelki gece 1.000 nüfuslu bir Hindistan köyünü işgal ettiklerini açıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.08.1958
  • Hemşireye gideceğimzavallının teşekkür ve Ama ben aksam yokum.Hacıya 25 kuruş daha verdi dualarının sonunu beklemiyerek sokağa çıktı.Erken olduğu için tramvaylar kalabalıktı.Müşkilât ile basamakta bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1958
  • KWIIKOPRUSU Yazan:PİERRE BOULLE Çeviren:ORHAN AZİZOĞLU Dışarıdan hiçbir yardım alamıyacağı muhakkaktı.Tamamen kendi imkânlarına,kendi teşebbüsüne terkedilmişti,islediği,peşinden koşup aradığı da bu de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1958
  • ODA MUSİKİSİ 2_BÜLENTııTARCANı Kuartet sekli üzerinde fazlaca durduk.Kentet denilen teşekkül mutad olarak piyanonun yoldaşlık ettiği bir kuartettir.Takat piyano gibi yaylı sazlara sonoritesi uymayan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1958
  • İKİ JAPON GEMİSİ RADYOAKTİF YAĞMURA TUTULDU TOKYO,A.P.İki Japon gemisi,radyoaktif yağmura tutulmuş bir halde limana gelmiştir.Bu durum,devam etmekte olan Amerikan nüklear denemelerine karşı gittikçe a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1958
  • Kıymetli Halkımızın çoktan Beri Bekledikleri TOPKAPIDA ARSALARIN SATIŞINA BAŞLANDI Her parsel 250 M2 den aşağı olmamak üzere parsellenen ve hiç bir inşaat zorluğu görmeden evini yapabileceğin bu arsal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1958
  • ELEMAN ARANIYOR Istanbulda modem bir fabrikada çalışmak üzere aşağıda bildirilen işler için personel alınacaktır.1 Amonyak ile çalışan soğuk hava tesislerini işletecek vardiya ustaları.2 Büyük kazanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1958
  • £&*4A\Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesıü müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1958
  • HİCRÎ Cumartesi rumî 1378 9 1374 Muhar-Temrem AĞUSTOS muz 23 19 5 8 27 VAKİ T VASATİ EZANÎ Güneş 5.02 9.44 Öğle 12.20 5.02 ikindi 16.12 8.54 |ı Akşam 19.17 12.00 Yatsı 21.02 1.45 7.49 j Imsâk 3.07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1958
  • SEÇTİ.SİDEUAA.3ı'F2 DA(C CA-SE-NİNÜr KONUŞACAtClA-Ü'M VAE DAvîUA-ESLENi'RlÇEM ıŞ 0.NüSMAtc ADETlM OB.BuPOAAA GEl_ASNO-SHNİ AKA-BACAĞIM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1958
  • 3ÜU OTEDCNBERl AKTÖCt-ERİN SE^M/AyE KOyAVAL-AElNA İCAT l ly/EN TûKAFTAS» OUVVAMl.ŞIMDıR AVUV OÜŞÜlNEyİM-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1958
  • AMJVAFKAKlver bazila.RiNJN BASini OOnDÜKDlt tf£ DSf REZALET.T rj| HEKSEVı" SEN I Kİ BAPTIN,TSŞEtC 1 pHA M* BilE J ETMEDİLEC-ySt İSTE BAK V_BİRİ GELİroe.TOMBİK.DEĞMEZ VjH f ftAKT f ETME.BAÎ LAEıNDAN PE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1958
  • ALLAHUK ALI BEY mASil.ATUATıRSAN Atlat.VAL.MI2 DılocAT ET,GİDE12KEM ^EıCERı BıCAKSiM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1958
  • İŞÇİ ALINACAKTIR Tuğle kiremit ve karo imalâthanelerinde çalışmış tecrübeli işçiler ile devaml ı çalışmak isteyen yardımcı isçilerin fabrikamıza müracaat!arı.TOPSER Toprak ve Seramik Kiuıavii Anonim Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1958
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE TEKNİK OKUL Giriş imtihanlarına hazırlama kursları kayıtlarına başlandı ÖRNEK DERSEVİ Nuruosmniye Caddesi Gazi Sinan Pasa sokak No.12 Şehir Gazetesi yanı.43115
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1958
  • 20 AĞUSTOSTA İZMİR FUAR GEZİSİ BİR HAFTALIK EFES,BERGAMA,KUŞADASI DAHİL Tafsilât:İstanbul Ekspres Seyahat ve Turizm Acenteliği Beyoğlu Lâle Sineması vanı Mim Han Kat 1 Telefon:44 64 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • PE RE JA Kolonyası Alırken,şişeyi açık değil,ambalajlı olarak isteyiniz HALI,RADYO ve birçok sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • 1958 Yıh İkramiyelerinin 5 inci Çekilişinde İstanbul'un en güzel yerlerinden Göztepe'de yeni inşâ ettirilen modern apartmanın bir dairesini 2 Zengin para ikramiyelerini Kazanabilmek için en az 150 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • Doğu Almanya'dan İthalât Yapacak Sanayicilerimizin Nazarı Dikkatine 1 Ticaret Vekâleti tarafından neşredilen 678 sayılı sirkülere tevfikan Doğu Almanya'dan yapılacak ithalâta müteallik beyannameler ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • TÜRKİYE MİLLÎ SANAYİ SERGİSİ SÜMERBANK TERTİP HEYETİNDEN Spor re Sergi Sarayı ile sergi sahasında hazırlanmakta olan Millî Sanayi Sergisinde yaptırmakta olduğumuz standlara ve sergiye ait muhtelif işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • ist.Muhallebiciler Derneğinden:1 Bir miktar kâğıt temin edilmiştir.İhtiyacı olanlarm müracaatları.2 Şeker,önümüzdeki haftadan itibaren haftada iki gün verilecektir.3 Krediye ihtiyacı olan esnafımızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • SATILIK DAİRE Acıbademde muntazam bir apartman dairesi satılıktır.Tel:36 93 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • Elektrik Tesisatçısı Alınacak.Posta kutusu 5 Kart?adresine yazılı olarak müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • KAYIP OTOMOBİL Plâka No.33526 Açık yeşil 1952 Şevrole Arabası kaybolmuştur.Bulan ve 55 15 88 telefon numarasından Yako'ya haber veren mükâfatlandırılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • Traktör Tamircisi,Oto Kaportacısı,Motor Tamircisi,Tesviyeci,Kompresörcü,Oto Tamircisi,Ve Radyatörcü Alınacaktır.Şantiyelerimizde çalıştırılmak üzere birinci sınıf ehliyetli yukarıda yazılı işçiler alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • i0^ Bulaşıklarınızı Soğuk Suyla bile ancak ŞİPŞAK yıkar ŞipSak •ÇINI,PORSELEN.ALÜMİNYUM «e EMAYE YEMEK TABAKLARINIZI SÜRATLE YIKAR ¦ELLERİNİZİ** TIRNAKLARINIZI KORUR •ÇABUK v« EKONOMİK OLARAK TEMİZLİY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • Bu akşam KARTAL Belediye Plaj Gazinosunda zengin programlı ye seçkin saz arkadaşlarının refakatiyle ZEKİ İHSEH Konseri ve ayrıca 1958 İstanbul PLAJ GÜZELLİK MÜSABAKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • ÇAMLICA-UMRANİYEDE SATILIK KIYMETLİ ARSALAR 1 Parsellerimiz 250 500 metrekaredir.2 Metrekaresi 10 30 lira arasındadır.3 Elektrik ve menba suyu mevcut olup ana yollar yapılmıştır.4 Parseller beton künk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • 50 METRELİK TURİSTİK MARŞAL BULVARINDA FSKÎ YENİ Sitesi karşısmda parsellerimizin satışına başlanmıştır.Hem sayfiye,hem şehir hayatmı birleştiren,etrafı 500 den fazla evle meskûn olan bu arsalardan al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK FEVKALÂDE satış,Beyoğlunda Galatasarayda Yeniçarşı caddesinde İstiklâl caddesine 1 dakika mesafede,40 sayılı,yeni imar durumu alınmış,2 kat.285 M2 depo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • GÜLEK YARDIMLARA DAİR KONUŞTU t Baştarafı Birincide mamiyle ters gittiği için vermişlerdir.Gayeleri karaya oturan iktisat Kemimizi kurtarmaktır.İktidara şimdi düşen vazife demokrasi yolunda ileri bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • BORSA BASKINI TAHKİKATI DERİNLEŞTİRİLİYOR t Baştarafı Birinckh-Yalvaç,dün,evvelki gün serbest altın piyasasının basılması sırasında sarraflara yapılan muameleyi protesto etmiş,resmî makamlara her zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • MACMİLLAN BUGÜN GELİYOR t Başturaji Birincide lige güre MacMillan bu şartı kabul etmiştir.Bununla beraber.BBC'nin Dip lomatik muhabirinin de haber verdiği gibi,esas konuşmalar,gerek Atina'da ve gereks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • NAUTİLUS KUZEY Kutbu altından geçti t Baştarafı Birincide tikhalde iki Okyanus arasında ayni yoldan sefer yapacak ticarî denizaltılardan faydalanmanın imkân dahilinde olduğunu» belirtmiştir.Halen Lond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • GRUP,HÜKÜMETİ TASVİB EDİYOR t Birincide lis Orııhıı luıgün saat 10 da toplanarak müzakerelerine devanı edecektir.MECLİSİN FEVKALÂDE TOPLANTISI Siyasî çevrelerin kanatine göre D.P.Grubu bugünkü toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • MİLLÎ KORUNMA KANUNU TADİLÂTI HAZIRLANIYOR Baştarajı Birincide İlgili Umum Müdürler.Millî Korunma kanununun tâdili ile ilgili çalışmalarına başlarlarken tâdil edecekleri maddeler yüzünden mahkûm olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • YEŞİLKÖY CİNAYETİ FAİLİ AÇIKLANDI t Baştarajı Birincide namamıştır.AKMAN HAKKINDAKİ İDDİA Cinayet masasının mütehassıs elemanlarına göre.ismet Akman muhitinde kumarbaz bir kimse olarak tanınmaktadır.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • TEKEL VEKÂLETİ DOLAR Baştarafı Birincide Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin bu ilânının,hükümetin anlayış ve ifadesine tamamen zıd bir durum yarattığı açıktır.İLÂNIN MUHTEMEL TESİRLERİ Gümrük ve İnhisar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • Amerikan Kolejindeki ihtilâf genişliyor Bebek'deki Amerikan Kolejinin orta •kısmını bitiren öğrencilerin,lise kısmına geçerken imtihana tâbi tutulmaları meselesi gittikçe büyümektedir.Kolej idaresi il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • ZAM TEKLİFLERİ İNCELENİYOR fc Bastarajı Birincide Son kararlardan sonra Belediye için kredi ile vasıta getirtmek isteyen firmaların müracaatları çoğaldı.En iyi vasıta ve malzemeyi getirtebileceğiz.Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.08.1958
  • Lübnan'da tedhiş yeniden hızlandı BEYRUT,AA.Yeni Cumhurbaşkanı Gen.Şahap,bütün gayretini halkın silahsızlandırılması meselesi üzerinde sarfederken,bu sabah tedhiş faaliyeti yeniden hızlanmışın-Sabahın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.08.1958
  • Genç Millî Takım için 42 namzed Dün açıklanan üstede,Özcan,Necmi,Özer,Mustafa,Tuncay,Cengiz ve Özkay da var VARNA'da 10 Eylülde Bulgaristan'a karşı çıkacak olan Genç Millî Takımın 42 kişilik namzet ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1958
  • Istanbulspor izmir'e gidiyor İstanbul profesyonel birinci lig üçüncüsü Istanbulspor 16-17 Ağustos tarihlerinde iki karşılaşma yapmak üzere İzmir'e gidecektir.Sarı-Siyahlılar İzmir'de Altay vs Karşıyak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1958
  • E.Paşakay tramplen'de Türkiye rekorunu kırda Dünkü yüzme birinciliklerinde,Yılmaz Ozüak,400 melre serbeslle,Nedrel Er'den revanşını aldı STANBUL bölge yüzme birinciliklerinin final müsabakalarına dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1958
  • O GALATASARAY üçüncü antrenmanı Pazartesi günü kendi stadında yapacaktır.O BEŞİKTAŞ kulübü,asker futbolcularından Metin'le,Küçük Ahmet'e İstanbul'a gelmeleri için izin almıştır.3 İSTANBULSPOR yarın Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1958
  • Dick dun dondu ve G.Saray'i çalıştırdı Kulüple olan ihtilâfından bahsetmeyen antrenör,Kadri ile B.Ali'den boşalan yerlerin doldurulacağını söyledi Galatasaraylılar,mevsimin ikinci idmanını dün Antrenö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1958
  • Adfilet çift kale yaptı LİG hazırlığına devam eden Adalet'liler dün iki takım halinde Fenerbahçe stadında mevsimin ilk idman maçını oynamışlardır.Menecer Sadri Usuuğlu,antrenör Musa Sezer ve hayli say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1958
  • aray Ünal ile ngün'ü istiyor Fenerbahçe Vefaya yarın cevap verecek.Kadri için yapılan itiıaz henüz tetkik edilmedi GALATASARAY Kulübü,Modaspor Kulübüne usulsüz transfer yaptıkları iddiasiyle Şengiın v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1958
  • ŞAMPİYON MECİDİYEKÖY [SAMİ ÖNEMLİ] İ.ancl amatör ligden birinci lige terfi eden Mecidiyeköy fahrî reisleri Faik îplikçi ve idarecileri Samı As'ın çalışmalarıyle kümelerinde şimdiden reform yapmıştır.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1958
  • Fenerbahçe 'nin antıenman ı Fenerbahçe'liler dün de Molnar'ın idaresinde çalışmışlardır.İdmana Şeref ve hasta olan Basri iştirak etmemişlerdir.Kadro ilk maçı pazar günü Fenerbahçe stadında saat 17 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1958
  • [SAMI ÖNEMLİ)AT AB CT'I İl PR Ada'et'li futbolcular,Fenerbahçe stadnıdaki maçtan evvel antrenör Musa Sezer'in sözlerini AUALEI LILE.fl dinliyorlar.Soldan itibaren;Sezer,B.Ali,Selâhattin,Erdoğan,Kaya,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1958
  • Vefamevsimiyeni hararlarla açtı Prim sâdece takımda yer alanlara verilecek,ceza alan futbolcuyu kulüp de cezalandıracak.Szekelly geliyor [SAMI ÖNEMLİ| Vefa profesyonel kadrosu yeni sezonu dün kendi sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1958
  • KARAGÜMRÜK 3000 TARAFTARI İLE BURSA'DA KARAGÜMRÜK profesyonel takımı yeni mevsimin ilk hususî maçını bugün Bursa'nın Atatürk stadında Acar'la oynayacaktır.Birinci kümeye terfi ettikten sonra başta Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1958
  • Ankara'daki 4 Tu turnua kat'ileşti Güneş kulübü tarafından Beşiktaş ve Galatasaray'ın da iştirakiyle tertiplenen dörtlü turnuanın malî anlaşması dün imzalanmıştır.Ankara'da bir kere daha karşı karşıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.08.1958
  • Diyarbakır'ın meşhur futbol hastası,Calatasaray'lı âma [SAMİ ÖNEMLİ] Tarık Çıkıltaş ^H-Vtl.^Hl.Ml.nı*.MÜNBİT TARLALARDA HÂLÂ KARA SABANLA ÇALIŞAN TEŞKİLÂTIMIZIN İÇYÜZÜ 20 O gol yeniı mi Turgay Iîu sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor