Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.08.1958
  • AVRUPA TARZINDA UYAR SİSTEM ENGİN PANTALONLARİ KIŞLIK SİPARİŞLERİNİ KABULE BAŞLAMIŞTIR.SERJ KAŞA FLANEL ve Okul çocukları için hususî pantalonlar ENGİN KONFEKSİYON Sti.5 Necatibey Cad.95/1 Karaköy Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1958
  • t MECLİS GRU TOPLANIYOR D.P.Grubu yarın içtima edecek.25 C.H.P.Mebusu Cumartesi toplanılmasını istedi ANKARA,HUSUSÎ ^N CHP.mebusu,dün Grup İdare Heyetine bir takrir vererek Grupun 8 Ağustos Cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1958
  • İNÖNÜ BUGÜN BASİNTOPLANTISI YAPACAK C.H.P.Genel Başkanı «Dar gelirlilerin hayat şartları biraz daha agırlaşacaktır» diyor C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü,bugün saat 17 de C.H.P.il merkezinde bir basın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1958
  • OSMANİYE'DE bir kamyon yol ortasında soyuldu Adana'da da hırsızlar bir gece içinde muhtelif caddelerdeki yedi dükkâna girdiler ADANA,HUSUSÎ Dün gece Osmaniye'de bir kamyon yol ortasında soyulmuş ve su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1958
  • Askerî Şûrâ'nın toplantısı bitti ANKARA,HUSUSÎ Millî Müdafaa Vekili Ethem Menderesin başkanlığında üç gündenberi çalışmakta olan Yüksek Askerî Şûra dün akşam üzeri mesaisini tamamlamıştır.Şûra toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1958
  • B.M.ORTA-DOGU İŞİNİ GÖRÜŞECEK Eisenhovver'in Krusçev'ıin teklifini kabul etmesi üzerine Genel Kurulun toplanmasını temin için Güvenlik Konseyi içtimaa çağırıldı [A.P.Ürdün'de Kral Hüseyin'e kargı tert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1958
  • TİSADI KARARLAR ALINIYOR ithalâtla ilgili sirküler yayınlanacak.Bankalar tahdit edilen kredi haddinin arttırılmasını istiyor Yabancı uçak biletleri kambiyo müsaadesine tâbi Sanayiciler ham madde ithal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1958
  • Tüccar dolaşan rivayetlerin aydınlanmasını bekliyor [Bu yazı iktisat ve Ticaret Muharririmiz Doçent Dr.Halûk Cillov tarafından hazırlanmıştır.KTİSADÎ kararlar günün mevzuu olmakta devam etmektedir.Piy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1958
  • [Telefoto A.P.J Lefkoşe'de Türk ve Rum mahallelerini biribirinden ayıran dikenli tellerden yapılmış Mason Dixon hattının bir tarafından diğerine geçen Türkler ve Rumlar,geçiş noktalarında bekleyen İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1958
  • IÖZDEMİR GÜRSOY] ZORLU sağda)İNGİLİZ ELCİSİ BOYVKER'LE Zorlu dün İngiliz V91 1 Elçısıyle goruştu HARİCİYE Vekili Fatin Rüştü Zorlu İngiliz Büyükelçisi Sir James Bowker'le dün 1 saat 20 dakika görüşmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1958
  • KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ FİRTİNA Karadenfede şiddetli bir poyraz fırtınası hüküm sürmektedir.İki gündenberi devam etmekte olan fırtına sebebiyle Karadenizde seyir halinde bulunan motor ve küçük tonajdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.08.1958
  • Çocuk olsun,büyük olsun,inaan sağlısı lıemen hep ayni hastalıkların tehdidi altındadır.Fakat,ayni hastalıklar,geçitli insanlarda ayrı ayrı hususiyetler ile seyrettiği gibi,bilhassa çocuklarda bu fark,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1958
  • İstimlâke tâbi olmayan DOGUBÂNK İŞ HANINDA SATILIK ODALAR Tapusu,anahtarı derhal teslim Sirkeci,Tramvay caddesi Üç ticarî cadde kavuşağmda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1958
  • D.P.FATİH KAZASINDAN Kazamızın kurucusu ve yedi senelik reisi,hepimizin çok sevdiği avukat HAYRI YAMAN dün Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Beyazıt Caınii Şerifinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1958
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI "26" AĞUSTOS ÇEKİLİŞİNDE 1 Adet ÖMÜR BOYUNCA AYLIK GELİR 6 Adet KIRKARBİN LİRALIK MESKEN KREDİSİ AYRICA 50.000 LİRA Tutarında ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ CEM'AN 324 Talihliye 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1958
  • ııııım MIHI MIHI III.Hll.I.III.II.Illll.MIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIllunHIlI.İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Helmuth Zacharias orkestrası 8.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1958
  • BULMAĞA SOLDAN SAĞA.1 Baca kakmak;Anıt.2 Acı;Rahat durmayan çocuk.3 Yazı veya sözün akıcı olanı;Eski mekteplerde bir dayak âleti.4 Yâd et!Sıcak memleket ağaçlarından çıkarılan ve cila İşinde kullanıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1958
  • OĞLAK BURCU fal Bb m B 0i [22 Aralık 20 Ocak] Üzüntünüz beyhude.Bek lediğiniz haberi alacaksınız.Yakınlarınıza daha müşfik olunuz.ŞOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün güzel bir tesadüf tizi müşkül duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1958
  • APARTMAN DAİRESİ] 150.000 I »ra para ikramiyesi] Hesaplarında en az 200 lirası okullar çekilişlere her İUÜ lira klu ayrı Uır kur'a numarası alarak girerler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1958
  • Tasarruf Sahipleri iş Bankasını neden tercih ediyor 22)Adı ve Soyadı Bn.Süeda Erol Mesleği Memur Medenî Hali Bekâr Türkiye İş Bankasında açtırdığım Iratlı hesap sayesinde İSTİKBALİMİ EMNİYET ALTINA AL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1958
  • Adana vapurunda yine kaçak eşya bulundu Evvelki gün limanımıza gelen «Adana» yolcu gemisinde dün yapılan aramada 69 naylon şifon,11 naylon kadın külotu,39 erkek,18 kadın güneş güzlüğü,2 ses alma makln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1958
  • Şehirde su sıkıntısının giderilmesine çalışılıyor Mart'ta şehre 220 bin metre küp su verilecek.Hâlen verilen su miktarı ise 190 bin metre küp Şehrin İstanbul yakasına verilen su miktarını arttırmak ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1958
  • DENİZCİLİK BANKAS ŞİLEP TEKLİF EDİLİYOR BANKA YETKİLİLERİ,GEMİ SATIN ALMAYA GİDEN HEYETLE TEMAS EDEMEDİKLERİ İÇİN TEKLİFLERİ CEVAPLANDIRAMIYOR Denizcilik Bankası üç şilep satın mi teklifleri yapılmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1958
  • ÖLÜM Dul Bayan Maurice Journe Beyrut)Bay v« Bayan C.Batlouni Beyrut)Bay ve Bayan R.Alipranti ve evlâdı,eşi,babaları ve büyük babaları MAURİCE JOURNE'nin Edebiyat Fakültesinde Uzman)vefat ettiğini tees
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1958
  • KİSA HABERLER BAR,pavyon,kokteyl salonu,içkili lokanta ve gazinocular talimatnamelerinin değiştirilmesi için teşebbüse geçmişlerdi.Teklif müsbet karşılanmış ve yeni talimatnamenin hazırlanması için fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1958
  • Sanayi Sergisi sahasında teleferik kurulacak 1 Ekim tarihinde Spor ve Sergi Sarayında açılacak olan Millî Sanayi Sergisinin hazırlıkları gelişmektedir.Sergi sahasında bir de teleferik hattı kurulacak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1958
  • Suna ve Sabahaddin E D R E mitli Nikâ hl andılar Tiirkkan Edremitli aileleri Kadıköy 4/Ağustos/1958
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1958
  • Portatif J jf JYI P^ Yazı Makineleri Perakende olarak satışa arzedilmüjtir.Adres:Zühtü Sonıçağ Meşrutiyet caddesi No.101 Tepabası İstanbul.Tel:44 61 75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1958
  • SİNEMALAR J Martin BEYOĞLU AL KAZ AR Tel:44 25 62)1 Tarzan Gizli Dünyalarda Herman Brix Ing.2 Şimal Kerbelâsı Richard Dix İng.ATLAS Tel:440835)1 Ölüm Korkusu Glenn Ford Gloria Grahame İng.2 Zorlu Geli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1958
  • ItMiHMf Acele,çok acele etmeliyiz MİLLET yıllarca sustu.Kapalı toplantılar bile yapamadı.Kıbrıs'ın kaderi tezgâhta iken söylenmesi,dünyaya anlatılması,haykırılması şart olan gerçeklerin ifadesi en son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.08.1958
  • y TURHAN âYÎUİ YAZIYOR BAĞDAT ve ötesi.RAGHADAN SARAYI SON GÜNLERİNDE Irak'a doğru yola çıkan Ürdün kuvvetleri hududa gelince Kral Hüseyin'e değil.General Kasım'a bağlı,olduklarını bildirmişlerdi Ragh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1958
  • ki yor Bir taraftan istimlâk devam ederken,diğer taraftan Etüd bürosu plânları hazırlıyor^ Karaköydeki İstimlâklere süratle devam edilmektedir.Halen,semtin ilerde alacağı yeni seklin tesbitine çalışıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1958
  • Üsküdar Beykoz sahil yolu inşaatı başlıyor Üsküdar Beykoz sahil yolunun açılmasına önümüzdeki günlerde başlanacaktır.İlk olarak Üsküdar ile Çengelköy arasında 62 gayrimenkul istimlâk edilmiştir.Binala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1958
  • ÂMÂ PATENCİ B,rleşik Amerika'da fevkalâde rağbet gören buz pa-teni âmâlar tarafından da benimsenmektedir.Yuâi» «Mn-TTi!gün.9 ya*ındakl Barbara Ann Heun isimli küçük kız rüîîilS î P naJ dCrS,erİ almaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1958
  • İstimlake tâbi olmayan DOGUBANK İŞ HANI Oda oda satılıyor KALORİFERLİ,ASANSÖRLÜ Anahtarı,tapusu derhal teslim Sirkeci,Tramvay caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1958
  • EMNİYET SANDIĞI 6 AĞUSTOS KEŞİDESİNDE Çiftehavuzlar'daki APARTMAN DAİRESİ'ni Samatya Şub.1442 hesap talihlisi Bn.Müyesser 10.000 Lirayı Merkez Şub.130765 hesap talihlisi Bn.Behiye 1000'er Lirayı Şubel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1958
  • GL ŞAHAP Amerikan askerlerinden memnun Murphy'nin N â s ı r' I a yapacağı çörüşme birdenbire iptal edildi KAHİRE,A.P.B.Amerika başkanının şahsî temsilcisi Robert Murphy.Lübnan'da Başkan seçilen Genera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1958
  • ETHEM MENDERES 10 AĞUSTOSTA BATI ALMANYA'YA GİDİYOR Milli Müdafaa Vekili Ethem Menderes Federal Almanya Müdafaa vekili Franz Yosef Strauss'un davetlisi olarak,10 Agtıstos'ta Batı Almanya'yı ziyaret ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1958
  • ^abdulcanbaz VAZGEÇ ŞU ISTANBÜLEFENOİSr Nf ARAMAKTAN BEN ÎKÎ ÜÇ SENE-DENBERI BURADA-VltA BÎR KERE BİLE.KARŞILAŞMADIM BÖVLE Bi«-ADAI^LA.'J(FAKLISIN SAÛBA.eTRAF-TAKÎLERİN 8AKIS LAP.İNDAN KOR-KU YORUM AD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1958
  • Yeşilköy cinayeti esrarını muhafaza ediyor Hâdiseye ismi karışan Perihan'ın nişanlısı,Perihan'ın suçsuz olduğunu isbat için polisle çalışacağım,dedi Yeşilköy cinayetinin üstünü örten ka-ranlık perde c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1958
  • [KEYSTONE] İngiltere Kraliçesinin kocası Prens Philip'in büyük eğlencelerinden birini teşkil eden kriket maçları,kraliçe tarafından da alâka ile takip edilmektedir.Yukarıdaki resimde,oyunun heyecanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1958
  • İKİ KAMYON KAZASINDA 6 KİŞİ ÖLDÜ KARABÜK,HUSUSÎ Frenleri patlayıp üç lakla atarak param parça olan bir otobüste bulunan 35-40 yolcudan 5 i ölmüş,9 zu ağır olmak üzere hepsi yaralanmışlardır.Kaza,geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1958
  • Yeni Sağlık Müdürü P.Ertesi vazifeye başlıyor Dr.Abdürrahim Bayraktar'ın emekliye ayrılması ile boşalan İstanbul Sağlık Müdürlüğüne tâyin edilen Dr.Kâmil Önal,Pazartesi günü yeni vazifesine başlıyacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1958
  • Zoğrafyon lisesine,müdür tâyini ihtilâf mevzuu Beyoğlundaki Zoğrafyon Rum erkek lisesine tâyin edilecek yeni müdür meselesi ihtilâf mevzuu olmuştur.Eski Müdür Vasil Muçoğlu'ııun ölümü ile boşalan bu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1958
  • Denizcilik Bankası 200 bin Dolar borçlu Denizcilik Bankasının Akdenizdekl acentalara 200.000 dolar borcu birikmiştir.Banka dövizsizlik sebebile bu borcu ödeyemediği İçin,Marsilyaya sefer yapan gemiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1958
  • PERVANELİ KÖŞKTE kaçak döviz bulundu Sami Barlas'ın evine yapılan baskında,İsviçre bankalarına yatırılmış 104 bin doların makbuzu ve kaçak döviz ele geçirildi Çanakkale'de yakalanan fındık kaçakçıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1958
  • *f(M iiîm(TENİSÇİ RAHİBELER [A.P.1 Amerikanın Cincinati şehrindeki Saint Clare Convent manastırı rahibeleri gündelik programlarına tenisi de dahil etmiştir.İbadetten artan zamanlarında,yaşadıkları man
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1958
  • Amerika aya bir roket gönderiyor Dünya ile peyk arasındaki mesafeyi 2 gün 14,5 saatte alacak roket Ay'dan televizyon neşriyatı yapacak WASHİNGTON,A.P.Amerika aya ulaşmak üzere bulunmaktadır.Ucuna b,ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1958
  • i Denizcilik Bankasını Tebrik i GAZETELERDE bir milyon lira kâr etliğinizi okuyunca bil-seniz ne kadar memnun oldum.Âdeta sevinçten gözlerim yaşardı.Tebrik ederim,tebrik ederim.Demek her şeye rağmen,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.08.1958
  • OEMİft YUMRUK 2Sİ?»dfl tfî!ar HAS İL OLw^ SENlîn AF^ ıd'.N ÖİR.İŞE ıCZ/AAK ı MÜMKÜN MÜ3ÜK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1958
  • PEKİ 3lZ/AO NUN ORALARDA İSİ NE?BuNA AKC UM ĞARıF?BIK VAZIYET Bu-GİZMO,NUN BAZ» MARİF"ET1_E.Rİ VARMIŞ-I:KIZIN AKLI BA-ŞINA GEL.Di Ama hak/k/çehresi de MEyOANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1958
  • CÎSCÖ ifeİD i 'lfc\rflFSÜ& İÖSİ MUNAŞ,flfÖ0 JE£D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1958
  • ALLAHLIKALIBEY ÖZLZ ClHKiM B_AKÇAM 9-J CCCGu GOZu.Tu7A\u. 02.4W?EVL.EN.ECEGİA.V EZ eS J 'SAR AN.l_AVıŞı_ı E\AZı Oi_ASıNi [ŞTEBtıM.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1958
  • baş ağrılarına karşı OPON faydalıdır OPON,baş,diş,adale,«sinir ağrılarını derhal kesjsr OPON,bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında faydalıdır GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1958
  • Milline!S a îı i b i:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul pıüdiir ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1958
  • I HİCRÎ i perşembe 1378 i Muharrem AĞUSTOS 21 19 5 8 RUMİ 1374 Temmuz VAKİT VASATI EZANÎ Güne?5.00 9.40 Öğle 12.00 5.00 İkindi 16.13 8.53 Akşam 19.19 12.00 Yalsı 21.05 1.46 İmsak 3.04 7.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1958
  • MAZOT TANKLARI SU SARNIÇLARI s Otoklavlar ve fabrika tesisleri siparişi kabul edilir.Bornovalı Madeni Eşya Fabrikası Tel:21 12 93 42211)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1958
  • inhisarlar unun NÜDÜRLÜĞÜNDEN imtihanla Müfettiş Muavini Alınacaktır.Hukuk,iktisat,Siyasal Bilgiler Fakülteleriyle Yüksek İktisat ve Ticaret Okulundan veya bunlara muadil yabancı memleket Fakülte veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1958
  • Doğu Almanya'dan İthalât Yapacak Sanayicilerimizin Nazarı Dikkatine 1 Ticaret Vekaleti tarafından neşredilen 678 sayılı sirkülere tevfikan Doğu Almanya'dan yapılacak ithalâta müteallik beyannameler ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1958
  • ravaı KOPRUSU Yazan:PİERİIE BOULLE Çeviren:ORHAN AZIZOGLU Bunları unutmuş,bütün düğünce ve enerji melekelerini,hala kendi insiyatifi dahilinde bulunan faktör üzerinde teksif ediyordu.Sadece bunları du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1958
  • Üçüncü kısım namus lâfı olursa puiladığı zaman mangalda kiıl bırakmaz.Fakat hepsi palavradır,karı cayır cayır kazanır,apartman kirasını verir,giyinir kuşanır,herif tan değirmenin suyu nereden geliyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1958
  • 1/eİebİyat| Romanda ve I tiyatroda insan ruhu PEYAMÎnSAFA j jO OMANLA sinema arasındaki farkların te-s nnli.romanın insan ruhuna doği'iıdan ğ=doğruya dalmak imkanlarına sahip olma-E sı.sinemanın bu ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1958
  • RUSYA'DA İLK DEFA PİYANGO TERTİP EDİLDİ MOSKOVA,AA.Komünist Rusyada ilk defa olarak büyük bir millî piyango tertip edilmiştir.Piyangonun ilk çekilişi Aralık ayında yapılacaktır.Btı piyangonun ikramiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.08.1958
  • ibar erkekler içir losyon.Muhitinde alâka celbeden havalı erkekler giyimlerine,hal ve tavırlarına hususi ihtimam gösteren kimselerdir.İşte Aqua Velva bu gibi titiz ve asil tavırlı erkeklerin kullandık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1958
  • gşgs fc»AV 1 ip p ALİ RİZA GEBZELİ Bilûmum OTOMOBİL,TRAKTÖR SANAYİ ve buz dolabı kayışlarını toptan ve perakende olarak satışlarına başlamıştır.Taksim,Taksim Caddesi No.53 İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1958
  • IUSİOS çekilişi 6 ADET 4 ADET PU BM n Ma UM BM T3 mmğS BKJH wy» BL» SUSP TOfflB TO» ADET 100D LİRA 2050 ki$iw€ 225 000 iir«a v« ayrısâ 15 ki$üje 40000 er Ifralık uzun vadeli kredi ikramiyesi Ziraat Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1958
  • ELEMAN ARANIYOR İstanbulda modem bir fabrikada çalışmak üzere aşağıda bildirilen işler için personel alınacaktır.1 Amonyak ile çalışan soğuk hava tesislerini işletecek vardiya ustaları.2 Büyük kazanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1958
  • I-SATILIK KONKASER-Çene GO genişlik 37 beygir Dizel motor elek teferruatı ile müceddet olarak satılıktır.Müracaat saat 18-19 Tel:53 41 52 42336)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1958
  • ANKARA GÜNEŞ UMUMİ NAKLİYAT ANBARINDAN Müessesemizin İŞLETME,MUHABERE ve TAHSİL TEDİYE servislerinde istihdam edilmek üzere sekiz memur alınacaktır.Muhabere hariç diğer servislerde çalışacaklardan kef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1958
  • Makine Tesisatçısı Alınacak.Posta kutusu 5 Kartal adresine yazılı olarak müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1958
  • Elektrik Tesisatçısı 9 Alınacak.Posta kutusu 5 Kartal adresine yazılı olarak müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1958
  • D.P.ve C.H.P.Meclis Grubu toplanıyor t Baştarafı Birincide de başlayacak toplantısı için hemen bütün iktidar milletvekilleri şehrimize gelmişlerdir.Grup toplantısının iki gün devam edeceği sanılmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1958
  • PİYASADA TERFDOÜT DEVAM EDİYOR t Baştaraft Birincide Devlet sektörünün ithalâtına eskisi gibi devam edilecektir.Normal piyana mallarının İthalâtı yine mevcut lisans malime göre yürütülecektir.Lüks ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1958
  • OSMANİYE'DE BİR KAMYON YOL ORTASİNDA SOYULDU Başlarafı Birincide kavemet ederlerse tereddütsüz kendilerinin öldürüleceklerini ifade etmişlerdir.Bunun üzerine Şoför Kemal cebindeki 400,kamyon sahibi Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1958
  • Baştarajı Birincide MERKEZ BANKASININ ZARARI Dolûia prim tatbiki usulü.Merkez Eankasıııı da geniş ölçüde zarara sokmuştur.Bildirildiğine göre,Banka bundan önce,dış borçlarını ödemek için müracaat eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1958
  • KELİMESİ 75 JCURÜŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK LEVENTTE acele satılık daire 63 58 46 63 06 05 Halil Oyman.KADIKÖY Bahariyede satılık 4 kut 9 oda elektrik,su,havagazı mevcut kârgir bina 80.000.Tel:3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1958
  • I Bulaşıklarınızı Soğuk Suyla bile ancak ŞİPŞAK yıkar $lp$aHİ •ÇİNİ PORSELEN.ALÜMİNYUM «•EMAYE YEMEK TABAKLARINIZI SÜRATLE YIKAR ELLERİNİZİ v« TIRNAKLARINIZI KORUR •ÇABUK EKONOMİK OLARAK TEMİZLİYE!SEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1958
  • TÜRKİYE JOKEY KLUBÜ İSTANBUL AT YA 25.000 TL.Ikramiyeli 20.000 TL.20.000 TL.15.000 TL.TAY DENEME VALİ KUPASI ROMANS ÇAMLICA KOŞULARI 15.00 de Koşular Perşembe Her Cumartesi Pazar 14.30 da Veli Efendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1958
  • B.M.ORTA-DOĞU İŞİNİ GÖRÜŞECEK Baştarajl Birincide Diğer taraftan Beyaz Saray basın sözcüsünün belirttiğine göre,«Balkan I0iseıılıo\ver'lıı Genel Kurul toplantılarıııa katılmak üzere Ne w York'a gitmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1958
  • MacKVBiSian Ankara ve Atina' ya geliyor t Baştarafı Birincide Türk kesimindeki dairelerde çalışan Rumlar da dün sabah İşbaşı yapmışlardır.Vali,adada sükûnetin avdet ettiğinden emin olduğu anda fevkalâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.08.1958
  • iHgİ MÜNBİT TARLALARDA HÂLÂ KARA SABANLA ÇAUŞAN TEŞKİLÂTIMIZIN İÇYÜZÜ 10 BALIKLAR ve İNSANLAR I II IHI MİM URFA E VİLAYET MERKEZİ NUFU-E SU:99.895 E VİLÂYET NÜFUSU:347.712 1958 BEDEN TERBİYESİ BÜTÇESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1958
  • KISA HABERLER GEÇENLERDE sona eren Wimbledon tenis turnuasını günde 35.000 seyircinin takibettlği ve umumî hasılat tutarının 500.000 İngiliz lirasını bulduğu açıklanmıştır.1958 YILI silâhlı kuvvetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1958
  • w I SAMİ ÖNEMLİ] OECİlfTnC nİİll f*AI ICTI Beşiktaş dün İlk antrenmanı yapmıştır.Remondini futbolcuları topsuz ça-I fly UUI1 vALIdlI hştırmıştır.Yukarıdaki resimde soldan itibaren;Coşkun,Nazml,Necmi,Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1958
  • Adalet,futbolcuları sigorta ettirdi Adalet kulübü,profesyonel kadrosunda yer alan bütün futbolcularını büyük bir şirkete sigorta ettirmiştir.Bir idareci,asgari sigorta bedelinin 10 bin lira olduğunu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1958
  • Mecidiyeköy sezonu Cumaya açıyor İkinci amatör küme şampiyonu olup bu ıene birinci amatör kümeye terfi eden Mecidiyeköy gençlik kulübü Cuma günü yeni futbol sezonunu açacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1958
  • Cenubî A maç teklif rika millî tekrarladı Futbol Federasyonu,daveti ileri tarihte tetkik edecek MERKEZİ Brezilya'da bulunan Cenubî Amerika Futbol Birliği,millî takımımızı tekrar uzun bir turneye davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1958
  • İktisadî Rejim spora tesir ediyor Yeni iktisadî rejimin tatbik edilmesi ve doların fiatının 902 kuruş olarak tesbiti sportif sahada bâzı değişikliklere sebep olmaktadır.Alâkalı şahıslar hususi organiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1958
  • Karagümrük ilk idmanda göz doldurdu KARAGÜMRÜK'ün profesyonel kadrosu dün iki takım hâlinde mevsimin ilk idman ninemi oynamıştır.Vefa Stadında 2 bini askın seyircinin zevk ve heyecanla takip ettiği ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1958
  • Ferdî yüzme finalleri bugün Dün sona eren seçmelerde rekor kırılmadı.Finallerin çekişmeli geçeceği sanılıyor j STANBUL bölgesi yüzme birincilikleri seçmelerine dün de Heybeliada'da devam edilmiştir.Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Beyoğluspor futbol takımı dün Yalovada onbes gün devam edecek bir kamp apacaktır.Yukarıdaki resimde,Beyoğlusporlu futbolcular kendilerl-Yalovaya götüren vapurun güvertesinde topluca görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1958
  • YILMAZ ESKİ KULÜBÜNÜ Bir ayda üç mukavele imzalayan KaYşıyakalı futbolcu,bu sebeple Merkez Ceza Heyetine sevkedildi DÜN toplanan Transfer İhtilâfları Komitesi Fenerbahçe ile anlaşan Karşıyaka takımını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1958
  • MİLLÎ TAKIM CALİ GAZETELERDEN öğrendiğimize göre,milli takım çalışmaları lig maçlarlyle beraber başlıyacakmış.Futbol Federasyonu Reisinin İfadesine müstenit bulunduğu cihetle,haberin sıhhatinden şüphe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1958
  • G.S.da Kulis Faaliyeti Başladı Transfer mevzuundaki tutumu beğenmeyen,Dick aleyhtarı gruplar fevkalâde kongre için faaliyette GALATASARAY Kulübünde İdare Heyeti aleyhinde bir cereyan başgöstermiştir.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1958
  • *k:H "î t «ü w [SAMİ ÖNEMLİ RAİ ATAÇARAY YFMİ ÇF7flNII APTI Ga'atasaraylılar k antrenmanı umumi kaptan Türkdoğan'ın nezaretinde yapmışlardır.Resimde UMUM I MOMnMI I Elli OCXUI1U Hy I I futbolcular top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor