Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.08.1958
  • ADRES Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON 27 42 10 Santral YIL:9 SAYI:2957 ©1UW1EM KU11SI] EMSALLERİNDEN î ÇOK FAZLA SAYIDA MOTOR TRAF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.08.1958
  • sağlik Hazırlayan Dr.RECEP DOKSAT Karaciğer Hastalıkları DEVAM gg ssss,mek kabildir.kanser gibi)herhangi bir has-Fosfor «Wrlenn.es.nde ve verem kanseıg)mütevellit talktan veya vitamin «^SSîfSltoır t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1958
  • Tapusu,anahtarı derhal teslim SATILIK ODALAR İstimlâke tâbi olmayan DOGUBANK İŞ HANIHDA Sirkeci,Tramvay caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1958
  • m İKTİSAT ve TİCÂRET Hazırlayan:Dr.Halûk CILLOV DIŞ YARDIMLARDAN DERLEDİKLERİMİZ HAFTANIN en mühim iktisadî olayı muhakkak ki,Türkiye'ye verilecek dış krediler hakkındaki haberler teşkil etmiştir.Bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1958
  • ŞOFÖRLER DE VALIY jnk HARB İLAN ETTİLER MENDERES'İ FAHRÎ BAŞKAN SEÇEN ŞOFÖRLER "ARTIK BU ŞEHİRDE OTOMOBİL YERİNE TAKA İLE SEYAHAT EDİLİYOR,DEDİLER İstanbul şoförler cemiyetinin dün yapılan yıllık kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1958
  • Tuğgeneral Göker'in yeni vazifesi Birinci Ordu Sağlık Başkanı Tuğgeneral Galip Göker,terfian Kara Kuvvetleri Sağlık Dairesi Başkanlığına tâyin edilmiştir.Galip Göker'in bu yeni vazifeye tâyini memnunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1958
  • Yeni tip ekmek imâli Cuma günü başlıyor Ekmek paçalı değiştirilmiştir.Ekmek unu yüzde 50 yumuşak yerli buğday,yüzde 40 Amerikan buğdayı ve yüzde 10 çavdar karışımından ibarettir.Halen ekmek unlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1958
  • Deniz vasıtaları sıkı kontrol ediliyor Liman başkanlığı tarafından yeni yaptırılan sür'atli motorla,denizde ehliyetsiz kullanılan vasıtalar dün de takip edilmiştir.Yapılan kontrollar sonunda 172 ehliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1958
  • VEFAT Ankara Eşrafından,Alimahirzâde Nuri beyin kızı,Nefise Mahlroğlunun ablası,Bilge Bahadlrlinin teyzesi SIDIKA CEVDET AKIN hanımefendinin kısa bir hastalığı müteakip Ankara'da vefat ettiği teessürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1958
  • TEŞEKKÜR 24/VII/958 tarihinde Ankarada müessif bir otomobil kazası neticesi vefat eden VEDİDE BAHA PARS'ın Cenaze töreninde bizzat bulunan,çelenk gönderen,telefon,telgraf,mektupla veya ziyaretimize ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1958
  • ALENÎ TEŞEKKÜR Oğlum TAHİR AŞÇI'nın Heybeliada Sanatoryumunda yapılan ameliyat ve tedavisinde çok önemli hamiyetler gösteren sayın Dr.umuz bay Moiz,Berker 33 gün tahtı tedavide tuttuğunda.Dr.Faruk Ert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1958
  • 1F& OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Muhakemenizin en kuvvetli günündesiniz.Ciddî mühim islerinize başlamanın tam zamanı.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Küçük hâdiseleri gözünüzde büyütüyor,bos yere kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1958
  • İSTANBUL E 7.27 Açılış ve program 7.30 i Karışık sabah müziği 8.00 Ha-berler 8.15 Şarkılar 8.30 Mc E Guier kardeşlerden şarkılar 8.45 E Saz eserleri 9.00 Kapanışi 12.27 Açılış ve program 12.30 E Karış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Büyüklük kuruntusu.2 Alev;Zihin ve ruh zayıflığına uğramış ihtiyar.3 Çocuğu gezdiren oyahyan akıllı emektar usak;Alafranga müzikte bir parçanın cana yakın sıcak çalınacağını ifad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1958
  • I I LU z m ACELE EDİNİZ AĞUSTOSA KADAR II ÇOK KIYMETLİ HÂTIRALARIMIZA GÖSTERİLEN BÜYÜK RAĞBET ÜZERİNE YILDÖNÜMÜ HÂTIRALARININ Dağıtımına DEVAM EDİLECEKTİR.ESNAF KREDİ BANKASI 6717873798078?371290?05?9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1958
  • ^ımııııııııımıımııımııııııııııımıııtmımı.ı.ı.ı.ıım j Bu bir ihtisas işidir T ALK anlamıyor.Münevver de anlamıyor.I Piyasa şaşkındır.Ümit ve endişe arasın-da sallanıyor.Maliye Vekilimizin esaslı i ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1958
  • ÖZEL OKULLAR SIKI KONTROL EDİLECEK ORTAOKUL VE LİSELERDE İKMAL İMTİHANLARINA 25 A6USTOSTA BAŞLANACAK Özel Okullar,Maarif Vekâleti Müfettişleri tarafından sıkı bir kontrole tabî tutulacaktır.Buna.bahis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1958
  • SANAYİ vekâleti teftiş hey'eti reisliğine mezkûr vekâlet Müfettişlerinden Nnci Gürol tâyin edilmiştir.Bu husustaki kararname yüksek tasdikten çıkmıştır.EDİRNEKAPI Rami yolunun tamiri dolayısiyla sefer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1958
  • İZALASYON AMYANT Hazır Mal Standart 7 tip Aspest Ltd.İstanbul:Tel.22 40 91 Gürün Han 653 Mihalıççık:Tel.22 Ankara:Tel:26637 Uçar Sokak 25/15 Yenişehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1958
  • SİNEMALAR I J BEYÖ&LU AL KAZ AR Tel:44 25 62)V Tarzan Gizli Dünyalarda.Herman Brix Ing.l Şimal Kerbelâsı' ^1chard Dix İng.ATLAS Tel:440 1 Ölüm Korkusu ıiloria Phillis Glenn Ford Grahame İng.2 Zorlu Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.08.1958
  • TURHAN AYttti.YA2IY0R BAĞDAT ve ötesi-NÂSIRJÜSIRJÂSIR.HER YERDE NASIR.Petrol zengini Irak'ın,fakir Suriye ve Mısır'la birleşmesi şimdilik uzak ihtimal.SURİYE,Ürdün ve Irak'da Nasır hayranlığı Arap mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1958
  • 23 Ağustos'ta I Türkiye paranızınistikbalinizin emniıırtt BANKAS liralık ikramiye Kredim yani borç değil,tamamı ikramiyedir Son Para Yatırma Tarihi:9 Ağustos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1958
  • 12 Ekim'de O APARTMANÎDAİRESİİ ve 15 0.000 Lira para ikramiyesi YAPI ve KREDİ Hesaplarında en az 200,lirası oîafllar'ç^kJlişîere.herpOO'lir^çin"^ 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1958
  • Bankamızın 27 Haziran çekilişinde kur'a ile dağıttığı 6 Apartman Dairesi ve 100.000 liralık çeşitli para ikramiyelerinden bir daireyi Söke şubemizden 1.043 numaralı hesap sahibi Hamit Evkuran kazanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1958
  • ÇOKSU-ÇO ÂEIÂYA6İTHEK 2Ç HElAtMDONtlfcK 30 MASANMMA 10OO KH*H KAPAMA 5000 KADİN BUDU 300 MÜŞTERİDEN glÇAK İçtNÜCPtTAUNMftI ÖWÜI£RDF.KİYA& l£K£l£RÎHÎ KOKİA-MAK-BEDAVADIR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1958
  • İstimlâke tabi olmayan DOGUBANK İŞ HANI Oda oda satılıyor KALORİFERLİ,ASANSÖRLÜ Anahtarı,tapusu derhal teslim Sirkeci,Tramvay caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1958
  • Liralık İkramiyeler:i Kişiye 30.000 Lira i Kişiye 10.000 Lira 165 Kişiye 30.000 Lira Öğrenci Hesaplarına 10.000 Liralık Okul kitabı ve kırtasiye EMNÎYEI©SANDIQ| Son Para yatırma tarihi 11 Ağustos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1958
  • REMİNGTON TAMİRHANELERİ İLE ÇALİŞANLARİN DİKKATİNE Bazı kimselerin ticarî ve resmî müessese ve bankalara müracaat ederek REMİNGTON'dan geldiklerini,makinelerinin tamir ve bakımını yapacaklarını bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1958
  • 'İCA,yardımından veya deblokaj yoluyla SCHÖNHERR' Dokuma tezgâhları için orijinal yedek parça ithal etmek isteyenlerin firmalarımıza müracaat etmeleri rica olunur Tekstmckanik,Celâlettiıı Ediğe ve San
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1958
  • l\CÖg^îS^ #fflU& tiikaiur/Parker Quink Yıkanır Mavi Mürekkebi Yıkanır mavi «Roy.V Bluet Quink mürekkcb lekeleri kolaylıkla temiZ' lenebilir.Okul ve ev için.yıkann mavi Royal Bluet kayıt ve vesika 13le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1958
  • h BİARRİTZ'DE TATİL [A.P.Kardeşi ile beraber Kuzey Aınerikayı ziyaret eden sabık İran Kraliçesi Süreyya,Almanyada bulunan babasının yanına döndükten sonra ikinci bir tatil geçirmek üzere Fraıısaııın s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1958
  • Kalemin hakkı KİTAPLARI karıştırırken Fransa'nm ve belki de btl asrın I büyük adamlarından Jorj Klemanso hakkında.Gnnkııv A-kadcmisinden lan Ajalber tarafından yazılmış bir kitap e gürdüm.Tarilıe ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1958
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE ve TEKNİK OKUL Girıj İmtihanlarına Hazırlama Kursları 1 Eylülde Başlıyor Kayıtlara Başlanmıştır GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu,Ağacamil yanı No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1958
  • Birinci Sputnik Moğolistan'a düşmüş MOSKOVA.A.A.Birleşik Amerika donanma araştırma laboratuarı âlimlerinden Robert Jastrow,Amerika ve İngiltere'deki radar istasyonları vasıtasiyle takip edilen ilk sun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1958
  • AY'A PEYK atılacak VANSIIİNGTON,A.P.Birleşik Amerika'nın Ay-Roket programı şefi Roy W.Johnson bugün Ay'a bir peyk atmak teşebbüsünün önümüzdeki hafta içerisinde yapılabileceğini söylemiştir.Johnson bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1958
  • Yeşilköy cinayeti faili dün de tesbit edilemedi Polis,«meçhul kaatil» i bulmağa çalışrken,Yeşilköy Elde tek bir kat'î delil olmamasına rağmen Yeşilköy cinayetini aydınlatmak için 90 santtenberi Cinaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1958
  • vvYork Timesin İR MAKALESİ Türkiye'ye yapılan yardımın «elzem ve hak edilmiş» olduğunu belirten gazete memleketimiz için «Demokrat memleketlerin en az demokrat olanı» diyor NEW YORK,A.P.«New York Time
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.08.1958
  • AgNO NUN Ç,Zı NEVE VE C3Ö-njRDÜGÜNÜ DÜŞÜNÜ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1958
  • Iİİİİİİ1:İ:DESENE 3IIÇ.HA U P/fRA SABREDECEK-SİM m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1958
  • ALLAHL1K ALİ BEY KE tOOAS ZASAANOe 5T;VCt?D_ıV\NJ.'ı-UVVFT Si_TUVA-LET.ALÂBlL-DıM ı A\NECİW O KAD.AS İÇ YA UN İZ SEN)ZAYıFLASAN ıV| AMA BEN DE BİC DERİ BİR r:S\lK.*4uAC4Ğl/asi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1958
  • İİlillİİlllll» ONU GÖRDÜ.NÜZ HA?NE.52EDE NB ZAMAN DO.NECEKMİŞ J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1958
  • İşte fay mucizesi Bunu bizzat tecrübe ediniz.Nemli bir bez üzerine bir miktar FAY koyarak yağlı kapları,bıçakları,çatalları,kaşıkları şöylece siliniz ve sonra bol sudan geçiriniz.Adeta gözlerinize ina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1958
  • 36 AY VÂDE İLE ARSA SATIŞI Vesaite yakın,manzaralı,muhtelif semtlerde,parsellenmiş ar-B&lar.Tapusu verilir.Görmek ve şartlar için Şirket Satış Bürosuna müracaat Adres:Bostancı son tramvay durağı No.53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1958
  • HfatıılB Hfl HBI hbu n I I I I I I j HOLANTSE BANK İNİ NV GALATA:KARAKÖY PALAS J Ağustos böceği i/e karınca Bu kıssadan çıkacak hisse bugün de birdir:BİRİKTİRİNİZ.Biriktirdiğiniz paraları Bankamıza e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1958
  • İstimlâke tâbi olmayan DOGUBANK İŞ HANINDA SATILIK ODALAR Tapusu,anahtarı derhal teslim Sirkeci,Tramvay caddesi Üç ticarî cadde kavuşağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1958
  • KMttlI KOPRUSU Yazan PİERRE BOÜLLE Çeviren.ORHAN AZİZOĞLU 50 Gözlerinin önündeki man/aranın Karisinde,köprünün gölgesine dayanan küçük boz şekiller farkediyordu.Warden'in çizdiği karelere benziyen bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1958
  • Hayır.Allah Allah.Ne kadar da benziyor sun.Olabilir.Sanki bir elmanın yarısı sen,yarısı o.Boş iskemleyi çekti oturdu,kahveciye seslendi:Ocakçı!Bize iki çay gönder.Sonra Murad'a hitab ederek:Sizden iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1958
  • USKUMRU II)I I SITKI ÜNER MARMARA'ya akış yapan uskumru,Şubat ayın-E dan itibaren,bu denizin Karadeniz'e göre ılık E olması,fazla tuzluluğu,planktonlarının da j eksikliği sebebiyle,yağını kaybetmeğe b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1958
  • AVUSTRALYA'LILAR ÇEKİRGE YEMEĞE BAŞLAYACAKLAR Avustralyada çekirgeler bu sene hem akınlarını sıklaştırmışlar,hem de o nisbette tahribatlarını artırmışlardır.Bu vaziyet kargısında «Sunherald» gazetesi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1958
  • mmmm.FELE vav=BU.1 fpeue ESTMOII2/NA 1OCGUHĞ £VıVAH HA?UUAM,Sl SÜRÜ ADAM ÖUDÜKÜKSÛN,eANSST^K V ^lU*f^t-^°ÇKU*:'6ANKA SOVAK.YCl^ KESESİN GANŞ&TER TASUA6I DERLER,CÜPESÛMDDr HEKİFıNı VANINDAN KAKISIN!AR-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.08.1958
  • AKSAL,C.H.P.görüşünü açıkladı Bastarafı Birincide rilmesi irin alâkalıîarca şart konulduğu anlatılan mali ve iktisadî sahada sıhhatleştirmc ve istikrar tedhirleri alınmasının hükümetçe resmen taahhüt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1958
  • Acaba hangisi demeyiniz.Tereddüt etmeden bakkalınızdan ısrarla Nuh'un Ankara Makarnasını isteyiniz.En alası:Nuh'un Ankara Makarnası.ANKARA MAKARNA UN ve İRMİK FABRİKALARI Nuh I skiyaparrve Orİ Kol.Şti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1958
  • LÜBNAN BAŞVEKİLİ DÜN İSTİFA ETTİ t Baştarajı Birincide Öte yanda Lübnan sahillerine Amerikan kuvvetlerinin çıkması devam etmektedir.Eisenhower'in temsilcisi Murphy dün Kahire'ye hareketinden önce yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1958
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankamız ihtiyacı için 11 tip kablo nakil ve bobin teli teklif isteme suretiyle satın alınacaktır.Bu malzemeye ait detaylı liste ve şartlar Fermenecilerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1958
  • Zeki Ve Ziya Sönmez Kardeşler Vapurculuk Ve Motor işletmesi Galata Fazlı Han Kat 2.Tel:44.29.22-44.83.07 Umumî Acente:Yeni Azim Anbarı İstanbul Tel:27-38.06 CERRAHZADE ve EMEL vapurlarımızla Karadeniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1958
  • İKİ DAMLA GÖZYAŞI Aşkımın Tek Hatırası)BİR ŞARKININ ROMANI Okurken tizi iliklerinize kadar titretecek olan bu romanın kah» romanın» uzaktan veya yakından tanıdığınızı görecek ve onu hiç bir zaman unut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1958
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.İSTANBUL UMAN İŞLETMESİNDEN Gelibolu vapur iskelesinin 11149.50 liralık Usturmaça tamiratı kapalı zarfla teklif alma suretiyle yaptırılacaktır.Teklifte bulunacakların bu işe a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1958
  • Itfillitıel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ t Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1958
  • HİCRÎ Çarşamba RUMÎ 137S 6 AĞUSTOS 1374 Muharrem Temmuz 34 20 19 5 8 VAKİ T VASATİ ezan!Güne?4.59 9.37 Ogle 12.20 4.58 ikindi 16.13 8.52 Aksan 1 19.21 12.00 Yatsı 21.07 1.46 imsak 3.02 7.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1958
  • KİRALIK EV VEYA APARTIMAN KATI ARANMAKTADIR.Bostancı,Pendik arasında 3 odalı kaloriferli,buz dolaplı kiralık ev veya apartman katı aranmaktadır.Müracaat:Yunus Çimento Fabrikası Tel:53 40 09 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1958
  • Türkiye Gönüllü Hemşireler Cemiyetinden:SENENİN EN M U H T E S E M KONSER VE SÜNNET DÜĞÜNÜ 30 Ağustos Cumartesi ZAFER BAYRAMI akşamı sabaha kadar AÇIKHAVA TİYATROSUNDA nil/l/AT Çocukların sıhhî bakıml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1958
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.Umum Müdürlüğünden:Havalandırma Tesisatı Yaptırılacaktır 1 Ankara Şubemiz Merkez holünde yaptırılacak havalandırma tesisatı işi fiat ve teklif isteme usulü ile ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1958
  • Tazeliği GtfzUkmeyen birrenk,sıhhatli ve yumuşak olmayan bir cilt,sahibinin Malik olduğu bütün güzel* tiklerini ve cazibesini kayp ettirir.KREM rtev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ v.w.v.v.v.vx-v!Xv x-x-x:'v'v.y.v.y.vivJ'.v.TELEFON' ^27;W,10 SATILIK EMLAK SO.UOO Maltepe Bağdat Cad.2 daire kârgir,kuyulu.Kayışdağ suyu.İş saatlerinde 27 30 37.SUTERAZİ sokakta üçer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1958
  • SATILIK KATLAR Caddebostan plaj yolunda ve Suadiye Bostancı arası Çatalçeşme Tramvay caddesinde satılık daireler.Fiatlar:40-50-60-70 bin lira.Telefon:44 14 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1958
  • Pres Aranıyor Bir edet orijinal Avrupa malı silitre Pres aranmaktadır.Evsafını bildirir mektupla P.K.674 Galata adresine bildirilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1958
  • PİYASADA TEREDDÜT t Baştarajı Birincide ödeyecekler midir?Bu ithalâtı karşılayan ihracata prim verilmediğine göre ithalâtçıdan da prim tahsil edilmeyeceği tahmin ediliyor.Dün kararların tesirlerinin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1958
  • Irak hükümeti Bağdat Paktını tetkik ediyor t Baştarafı Birincide İRAN,YENİ IRAK HÜKÜMETİNİ PROTESTO ETTİ TAHRAN,A.A.İran,«Basra körfezi» nln adını cArap körfezi» olarak değiştirdiği için yeni Irak Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1958
  • Kıbrıs'ta bir Türk polisi idama mahkûm edildi Bastarajı Birincide Yine haziran ayı içinde,Kaymakh'da kendilerine saldıran yüzlerce Rumdan sekizini müdafayı nefs saikasivle öldüren 9 Türk köylüsü de dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1958
  • Beş yeni tebliğ t Baştara/ı Birincicf» Verilecek Seyahat ece yevmiye müddeti glln)1 19ü lira 70 2 150 55 3 140 45 ¦i 130 35 5 120 30 fi 120 25 7 120 20 Bu tebliğe göre sıhhi sebeplerle yabancı memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1958
  • ZAFER,İNÖNÜ VE GÜLEK'E HÜCUM ETTİ D.P.organı «Zafer* gazetesinde dün yayınlanan bir makale,C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek'i «salon ihtilâlcisi» olarak vasıflandırmaktadır.İnönü'ye de ağır hücumlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1958
  • Balık kaçakçısı 13 Yunanlı mahkûm oldu BALIKESİR,HUSUSÎ Karasularımızda kaçak balık avlarken yakalanan iki Rum motorunun kaptanları ile 11 tayfası Balıkesir'de yapılan muhakemeleri neticesinde 5 er yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1958
  • ŞÜPHELİ BİR ÖLÜM VAK'ASI Dün saat 14 sıralarında B'eyoğlundaki İlk Yardım Hastahanesine baygın vaziyette birini getiren bir otomobil,hasta hademeler tarafından içeri alınırken hareket edip süratle uza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.08.1958
  • Aldman 1 milyon Lira İsteyecek I.Murai,Macaristan' ııı,spor tesisleri inşası için Türkiye'ye yardıma hazır olduğunu söyledi BEDEN Terbiyesi Umum Müdürü Şinasi Ataman 359 milyon dolarlık son yardım ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1958
  • MİLLÎ LİG SENEYE GENİŞLETİLECEK MİLLÎ 11?gelecek seneden itibaren hakiki seklini bulacaktır.Federasyon Reisi Orhan Şeref Apak,bu hususta şunları söylemiştir:«Kulüpler,Milli lig'e iştirak mevzuundaki t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1958
  • Fenerbahçe'nin bugünkü maçı Fenerbahçe'nin profesyonel futbol kadrosu bugün saat 17.00 de kendi stadında iki takım halinde bir idman maçı oynayacaktır.San lacivertliler tam kadrolarını bu deneme maçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1958
  • YILMAZ İÇİN karar bugün Transfer komitesi Fenerbahçe İle Karşıyaka arasında kalan bek Yılmaz hakkındaki kararı bugün verecektir.Beykoz kulübü de dün kaleci Necmi İçin komiteye başvurmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1958
  • Hiircan:"Gerekirse Devlet Şûrasına başvuracağız,diyor Fikret Kırcan ise neticeden emin olduğunu söyledi FUTBOL Federasyonunun,Özcan'ın Fenerbahçe'ye transferini nizamî bulması üzerine Vefa Kulübü,yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1958
  • ISAMİ ÖNEMLİ1 TAVCİM'I İl ER İk'nc' profesyonel kümeden Taksim,dün Sultansu-MİVOİ İH Ll İn Cn yunda tertiplenen yemekli bir toplantı ile yeni futbol sezonunu açmıştır.Yukarıdaki resim,bu sene iddialı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1958
  • KISA HABERLER MODASPOR basketbol takımı bugün ikinci antrenmanını Yüksel Alkan'ın nezaretinde yapacaktır.HAMBURG'TAKI beynelmilel tenis turnuvasında Fransız Pierre Darmon ile Robert Haillet çifti,Nazm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1958
  • Pakistan'daki Atatürk Kupası PAKİSTAN Futbol Federasyonu,bir Türk takımını Karaşi'de Eylül ayında yapılacak «Atatürk Kupası» maçlarına davet etmiştir.Futbol Federasyonu Reisi Orhan Şeref Apak,Pakistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1958
  • SİZLERE burada millî mücadeledeki kahramanl ıklariyla Gazi)unvanını haketmiş Anteplllerin anlatmakla bitmez tükenmez cesaret ve vatanperverlik menkibelerini nakledecek değilim.Her Türk zaten bunları e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1958
  • GSaraybugün sezonu açıyor Basri F.Bahçe'nin dünkü antvenmamna katıldı GALATASARAY profesyonel takımı bugün Ali Sami Yen stadında yeni sezonu açacaktır.Futbolcular öğle yemeğini Kuruçeşme adasında idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1958
  • Galatasaray Basket sezonunu açıyor Galatasaray Basketbol takımı bugün saat 17.30 da kulüp salonunda mevsimi açacaktır.Ar.cak antrenör Me Gregor henüz gelmediğinden sadece jimnastik yapılacaktır.Diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1958
  • 1500'de Dünya rekoru kırıldı BUDAPEŞTE,A.P.Bugün burada Amerikan,Macar v« Çekoslovak atletleri arasında yapılan müsabakalarda Macar koşucusu İstvan Rozsavoelgyl,1500 metre dünya rekorunu 3 dakika 40,3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1958
  • Vali,hafta içinde 2 maça izin verdi VALİ Ethem Yetkiner,hafta arasında Mithatpaşa stadında iki lig maçı oynanmasına müsaade etmiştir.Bilindiği gibi,Tarhan zamanında hafta arası maçlar kaldırılmış,Yetk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1958
  • Beşiktaş Olympiakos Kararından Şikâyetçi OLİMPİYAKOS'un Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuasmdan çekilmesi Beşiktaş camiasında iyi karşılanmamış ve bunun maddî ve manevî kayıplara sebep olduğu belirtilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1958
  • Yüzme Seçmeleri sönük geçiyor İstanbul Ferdi Yüzde birincilikleri seçmelerine dün de Deniz Harp okulu yüzme havuzunda devam edilmiştir.İkinci gün alınan neticeler iyi olmamıştır.Müsabakaların teknik n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1958
  • [SAMI ÖNEMLİ I TODI ANTIHAN FVVFI Beşiktaş Reisi Enver Kaya ve nntrenör Remondini,idare heyeti toplantısından beklediği halde idare heyeti evvel resimde görüldüğü gibi sarmaş dolaştılar.Ama Remondini,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor