Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.08.1958
  • [A.P.Fİİ MI FDnFVI fîİRİ ^übnandakl âsiler halk arasında milis kuvvet rikmLCnUElVI UIDI ıeri teşkil etmek üzere talimgahlar açmış,buralarda genç kızları dahi muhtelif silahların kullanılmasını öğretme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1958
  • Eisenhovver toplantı için 12 Ağustosu teklif etti WASHİNGTON,A.P.Başkan Eisenhower,Kruşçev'e yüksek "kademe konferansın Birleşmiş Milletler çerçevesi İçinde 12 Ağustos'ta yapılmasını teklif etmiştir.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1958
  • C.M.P.Genel İdare Kurulu bugün toplanıyor Cumhuriyetçi Millet Partisi Genel İdare Kurulu bugün İstanbul il merkezinde toplanacaktır.Genel Maskan Osman Bölükbaşı dün «İç ve dış meseleleri bütün teferru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1958
  • Kıbrısta Rumlardün 5 Türk'ü katlettiler iki kadınla bir erkeğin dövülerek öldürüldüğü tesbit edildi.Türk vatandaşı bir genç de yaralandı LEFKOŞE,Hususî Muhabirimiz TEKİN YÜKSEL'den NGİLİZ Başvekili Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1958
  • [OZDEMJR GÜRSOYI HENDEĞE D ÜÇTÜ I '"1 ToPkaoldan Yeşilköy istikametine gitmekte olan bir kamyon Londra asfaltında açı-lbllUbUt,uuylu lan hendeğe düşmüştür.Kazanın kamyonun dlreksiyonundaki bir teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1958
  • MENDERES TEDHİŞİN durdurulmasını Başvekil Ada Türklerinin bu hususta yardımcı olmalarını temenni etti Türklerin meşru müdafaa hakkını kullandığını söylİYen Menderes "Tedhiş mukadder neticeyi değiştirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] DÜN AKŞAM PARİS'TEN DÖNEN MALİYE VEKİLİ UÇAKTAN İNERKEN.Maliye Vekili in Paris'ten dündü Yapılan anlaşmalardan çok memnun olduğunu söyleyen Polatkan bu mevzuda yakında açıklamada bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1958
  • Kabine İki uzun Toplantı Yaptı Bayar'ın riyaset ettiği içtimalarda iktisadî yardımların sarf şekli görüşüldü ANKARA,HUSUSÎ Vekiller Heyeti dün bütün gün çalışmıştır.Sabah saat 10.30 da Reisicumhur Cel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1958
  • FAYSAL'ın HÂTIRASINA 14 Temmuz günü Bağdat'ta vukua gelen ihtilâlde öldürülen Irak Kralı Faysal'ın hâtırasını taziz için geçen gün I-oııdı ada bir merasim yapılmıştır.Londradaki Iraklıların ve eski İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1958
  • BAĞDAT VE ÖTESİ İhtilâlden sonra Bağdat'a giden ilk Türk gazetecisi TURHAN AYTUL,bugünkü Orta-Doğu'yu anlatıyor.AYTUL Bağdat'ta yeni Irak Cumhuriyetinin ileri gelenleriyle konuştuğu gibi,«sokaktaki ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1958
  • SPEKÜLATÖRLER ALTÎN HATLARINI YÜKSELTİYOR Altm dün 10.50 19 lira yükseldi.Tedavüldeki para miktarı da bir haftada 65 milyon lira arttı Altın fiatları dün yeniden yükselmeğe başlamıştır.Bir günde Cumhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1958
  • IRAKİ TANIDIK GAZETELERDEN)HA!AFFEDERSİNİZ.ŞİMDİ TANIDIM!ı»rııttııııı«MB«—aaaaggıgfii'iıı ııuı larssssssesBaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1958
  • Rüştü Erdelhun Kara Kuvvetleri Kumandanı ANKARA,HUSUSİ Orgeneral Necati Tacan'ın anî biı kalp krizi neticesinde vefatı üzerine münhal kalan Kara Kuvvetleri Komutanlığına,İkinci Ordu Komutanı Orgeneral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1958
  • Bağdat Pakh merkezi Ankara'ya naklediliyor PAKTIN İSMİ "ORTA-DOĞU SAVUNMA PAKTI,OLARAK DEĞİŞTİRİLECEK.İNGİLTERE DE YENİ IRAK HÜKÜMETİNİ RESMEN TANIDI ANKARA,HUSUSÎ BAĞDAT Paktı Genel Sekreterliği,Bağd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1958
  • Beyannamelerle ilgili tahkikata devam ediliyor Şehrimizde dağıtılan beyannamelerle ilgili tahkikata devam edilmektedir.Bu beyannamelerin bazılarının evlere posta vasıtası ile gönderildiği anlaşılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.08.1958
  • SİNEMA Tu^nicuf.OkjBut ±i SAN SEBASTIAN FİLM FESTİVALİ Ya/mevsimi sinema dünyasın id festival mevtimi* dir.Sinemanın yeni terakkileri,milü sinemaların milletlerarası alandaki aktüel durumları film fes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1958
  • BU AKSAM Saoı 21 50 do İstanbul Rodyosundo 21 PUAN fpâlld BİLGİ YARISI PROGRAMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1958
  • Taksim Gazimosımda NER AKŞAM VEDET İSPANYOL ŞANTÖZÜ 1MPERI0 TRIANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1958
  • HER ON BEŞ GÜNDE BİR,Bu aksanı 19.45 t e İstanbul Radyosunda '15 Günün Bilmecesini,Bütün dikkatinizle dinleyin.Bu program size çeşitli hediyeler kazandırabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1958
  • 1958de 40 Apartman Dairesi ve 1 MİLYON lira para ikramiyesi YAPI ve KREDİ BANKASI mm m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1958
  • OĞLAK BURCU E [22 Aralık 20 Ocak] Yıldızlar ticaret ve is,hayatınızı aksatıyor.Fakat durum çabuk düzelecek.ŞOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Venüsle Uranüs arasında ihtilâf var.Biri sizi inkisara uğrataca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1958
  • BU L M A CA SULDAN SAĞA:1 Kanuni Sultan Süleyman'ın 21 yaşında ölen oğlu Mehmet için I yaptırttığı ve M.Sinan'ın çıraklık O eseri olan cami.2 Cömert;Mi-O tolojide Zeus'un karısı.3 Bo-4 yun eğme;Uzak;A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1958
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Los Paraguayos triosundan Güney Amerika melodileri 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1958
  • Sualfı kongresine katılan Hey'eiimiz döndü İtalya'da 29 Haziran 3 Temmuz tarihleri arasında «Albenga» kasabasında yapılan ikinci beynelmilel »Sualtı Arkelojisiu kongresine memleketimizi temsilen katıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1958
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE ve TEKNİK OKUL Gkij İmtihanlarına Hazırlama Kursları Eylül devresi için Kayıtlara Başlanmıştır GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu,Ağacamii yanı No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1958
  • MEVLİDİ ŞERİF Maruf tüccar ve fabrikatör merhum M.ALİ COSANSU'nun ruhuna ithaf edilmek üzere vefatının yedinci seneyi devriyesi olan 2/8/9.r)8 Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Şişli Camii Şerif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1958
  • 23 Ağustos'ta TÜRKİYE BANKASI liralık ikramiye Kredi.vani borç değil,tamamı ikramiyedir Son Para Yatırma Tarihi:9 Ağustos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1958
  • Bu Hafta PAZAR 112110 Adet Basıldı Yarın Bir PAZAR Almayı Unutmayınız.M y/i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1958
  • ES-KO Limon Çiçeği Kolonyası FM-6 harika formüllü ES KO limon çiçeği kolonyası aradığınız bütün hususiyetleri lavi ideal kolonyadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1958
  • SİNEMALAR j BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Uçan Dairenin Esrarı Michael Rennie Patricia Neal Ing.2 Zoronun işareti Tyrone Power Linda Darnell Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Yedi Kardeşe Yedi Gelin Jane Pow
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1958
  • Perşembe pazarında 140 bina yıkılacak Perşembepazarında 14ü bina istimlâk edilecektir.Binaların kıymet takdirlerine bugünden itibaren başlanacaktır.Gerekli muameleler tamamlandıktan sonra binalar derh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1958
  • Batı Trakya'ya Türk öğretmen gönderilecek Maarif Vekâletince,bu yıl da Batı Trakya'daki «Celâl Bayar» lisesine Türk öğretmenleri gönderilecektir.Orta dereceli okul öğretmenleri arasından seçilerek gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1958
  • GULÇIN ALGANER ile Avukat HÜSEYİN GÜREL Nişanlandılar.İstanbul 31.7.953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1958
  • OYA DİLER ile UÇKUN DEMİRAĞ Evlendiler.Liman Lokantası 31.7.1958 W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1958
  • KISA HABERLER 0 İRAN Kızılarslan Gençlik teşkilâtı reisi bayan Fahri Garip,şehrimize gelmiştir.Hayır cemiyetleri ile yakından alâkadar olan Bayan Fahri Garip,Kızılay tesislerini de gezecektir.DÜNYA Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1958
  • TEŞEKKÜR Büyük kaybımız AZMİ GÜRSOY'un ölümü dolayısiyle cenazesine bizzat iştirak ederek,telefon,telgraf ve mektupla taziyette bulunarak büyük acımızı paylasan bütün akraba ve dostlarımıza en samimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1958
  • Uiubath Hasan ilkokulu ^k^r n» Mîidiim suçlu goruldu Müfettişlerin raporunda sınıf öğretmeni ehliyetsizlik,Müdür de ihmalle itham ediliyor Edirnekapıdaki Uiubath Hasan ilk okulu birinci sınıf öğrencil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1958
  • ŞBİRU Orhan Eyüboğlu,olur olmaz kimseye ehliyet verildiği iddiasına karşı li ihbar yapılsın isim verilsin,derhal tahkik edelim diyor Trafik Şubesi Müdürü Orhan Eyüboğlu,Şoförler Cemiyıetleri ile işbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1958
  • Hükümet darbeleri I f*İ ÖBÜK diş iki türlü sökülür.Biri kerpe-V* tenle,öteki de yumrukla.Hükümet darbesi bir çürük dişi yumrukla İ sökmektir.Nuri Sait rejimi çürümüştü.Kasımın yum-E ruğu zahmet çekmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.08.1958
  • [KEYSTONEI Her yıl Belçika'da yapılmakta olan dinî bir bayram esnasında vaktiyle günahkâr damgasını yemiş Hıristiyaııları temsllen siyah cübbc giyen yalınayaktı rahipler ellerinde çarmıhlar olduğu hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1958
  • Amerika Atom başlığı taşıyan bir roket attı 166 kilometre irtifada vukuhulan muazzam iniilâk Haıvai adasında büyük bir heyecan uyandırdı IIONOLULU,A.P.Bir atom harb başlığı tanıyan bir Amerikan roketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1958
  • Yolcu dolu bir otobüs devrildi İZMİR,HUSUSÎ İnciraltında tehlikeli bir trafik kazası olmuştur.Plaja giden yolcularla dolu olan otobüs,direksiyonunun âni olarak kilitlenmesi yüzünden devrilmiş;ve tepet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1958
  • ÇINAR OTEL İSTANBUL VESTYER TUVALET ve Gazete bayiliği için DÜKKÂN Kiraya verilecektir.Müdüriyete müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1958
  • ANADOLU KULÜBÜ BÜYÜKADA ŞUBESİ KOSTÜMLÜ BALOSU 9 Ağustos 1958 Cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1958
  • İ'İuyı:S A!i«-«v V .S?Şöhretin yok urtık £M Irafc «kür SoptUa Bugün çıkan RENK,her zamankinden daha güzel,her zamankinden daha cazip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1958
  • o Mjl!ü.oXtvo va»v°^0»:w.0oVv oe^r^-^e ies* eP^v^ o* r^ ıtyjuK,üfcdc yoJzCuA * EOClr i"rtıi İnal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1958
  • Rötuşör Olarak Yetişmek isteyenlere Hayat mecmuasında çalışmak üzere Alman uzmanların nezaretinde rötuşör yetiştirilecektir.Güzel Sanatlar Akademisinin resim bölümünde okumuş veya fotoğrafhanelerde rö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1958
  • Bu sıcak günlerde yorgunluğa ve kalp sıkıntısına karşı en iyi çare.PEREJA limon kolonyası kullanmaktır.PEREJA limon.kolon,yasını,yanıhızdan eytr»;mayınız.PE RE-JA LİMON veya.LAVAND Kolonyalarını bar ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1958
  • Bir Fransız denizaltısı su altında 42 gün kaldı TOULON,A.A.«Requin» ve «Dauphin» isimli iki Fransız denizaltısı,su altında kalma dünya rekorunu kırdıktan sonra Toulon limanına avdet etmişlerdir.Bu gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1958
  • Tahsis ve tevzie tâbi mallar ilân edildi İthal veya imâl ellikleri malı tevzi teşkilâtına bildirmeyenler hakkında takibata geçilecek ANKARA,HUSUSÎ Yeni kurulmuş olan Başvekâlet Tahsis ve Tevzi Dairesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1958
  • [A.P.Paris'in tanınmış kuvaförleriuden Alexandrc son defa hazırladığı baş modellerinde vaktiyle Osmanlı ordusunda kullanılmış olan «tuğ» lardan ilham almıştır.Alexandre'ın yukarıdaki resimde görülen «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1958
  • oo Garanti.Ev sahibi misafirlerine mahcup olmıyacak.Zira Nuh'un Ankara Makarnası başarılı bir yemek davetinin garantisidir ANKARA MAKARNA UN ve İRMİK FABRİKALARI Nıılı lski\i|idiı Kol.Şii.İti.İst.221U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1958
  • Bakfrköy'de ATAKÖY PLAJI LOKANTA ve GAZİNOSU Her akşam yemek müziği Erol Kataş ve Arkadaşları "CAZ ORKESTRASI,Cumartesi,Pazar günleri Matine Öğle ve akşam yemeklerinde hususî Mönü ve Spesiyalite NOT:T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1958
  • fi&tf^ Rahat yazı Parker Quink ile başlar Parker Quitııc mürekkebi dolmn kaleminizi yazarken temizleyen ve koruyan Solv-x maddesini havi yegâne mürekkeptir.Okul ve ev için,yıkanır mavi Royal Blue)kayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1958
  • Traktör Tamirci,Motor Tamirci,Tornacı,Tesviyeci,Kaynakçı,Oto Tamircisi,Oto Elektrikçisi,Kompresör Tamircisi,Kaportacı ve Radyatörcü alınacaktır Şantiyemizde çalıştırılmak üzere birinci sınıf ehliyetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1958
  • BİR YAPRAK İkinciye Cevab E T^ ON YA folkloru münasebetiyle yazdığını azının ikinci kısınma IC değerli meslekdaşım Aziz Nesin "muttasıf olduğu nezaketle efenğ V*.dlce bir cevap veriyor.Bu cevapta bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1958
  • İSRAİL'DE 80 3 HAYFA,A.A.Buradaki hapishanede mahkûmların bir kısmı isyan etmişlerdir.Ellerine silâh geçiren mahkûmlarla,polisler,gardiyanlar ve askerî birlikler arasında iki saat kadar süren silâhlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.08.1958
  • t-tAYOuTLAt^ Y ATEŞİ KESTİ*.K UEf"i GALİBA.7\ ı A ^Îi8i mu JÛJ m I f si;2.TETiKTE DURUN BEN Bu.NUN TUZAK OLUP OLA\ADlĞlNI ANLA-Rıw.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1958
  • ALLA KLİK ALI B1Y T~T 1 VEÜ NEREDESİN Su BAKKALA KADAR.GİDİvefen -vOTEBE,î ALINACAK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1958
  • Kıymetli Halkımızın çoktan Beri Bekledikleri TOPKAPIDAK ARSALARIN SATIŞINA BAŞLANDI Her parsel 25ü M2 den aşağı olmamak üzere parsellenen ve hiç bir inşaat zorluğu görmeden evini yapabileceğin bu arsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1958
  • fe&^*« S a h i b i:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1958
  • HİCRİ Cumartesi RUMÎ 1378 2 1374 Alulıar-Tem-renı AĞUSTOS muz 16 19 5 8 20 VAKİ T VASATI EZANİ Güneş 4.55 929 Öğle 12.20 4.54 ikindi 16.15 8.49 ı Akgam 19.25 12.00 Yatsı 21.13 1.48 İmsak 2.56 7.29 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1958
  • Bakımsız cild sizi yaşınızdan büyük gösterir.Kremleri Cildinizi besler yumuşatır ve teravetini muhafaza ettirir.Gece ve Gündüz Neslonun Vanishing ve Cold kremlerini kullanarak sizde cildinize daimi bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1958
  • Büyük Kamyon Aranıyor en az 10 fabrika tonluk az kullanılmış veya yeni kamyon satın alınacaktır.Müracaat:Bahcekapı.Garanti Han kat 3 No.304.Telefon:22 48 65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1958
  • 1 Gündüzlü Yatılı ÖZEL Dr.ERTAN KOLEJİ YUVA İLK OKUL KIZ ORTA Maarif Vekâletinden ruhsatlıdır.Maarifin resmi programını tatbik eder.İlk okulun beş sınıfı da açıktır.Kuvvetli ingilizce.Kadıköy Hasırcıb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1958
  • KASİYER ARANIYOR Yeni açılacak Şelf Servis MİGROS mağazaları için KASİ-YER aranıyor.Tecrübeli olmaları şart değildir.Hafta 5 iş günü.Aylık ücret 480.TL.Müracaat:Migros Türk,Yeni Hal binaları.Yemiş 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1958
  • KIvaiKOPRUSU Yazan:PIERRE BOULLE Çeviren 4ti ORHAN AZIZOGLU «Zaten böyle bir şeyden ta başındanberi çekiniyorduın.Delikanlıya da bu endişelerimi açmış,iyin tamanılam ası için kendimizden başka kimsey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1958
  • Bunlar senin için ufak bir başlangıçtır,memleketine gittiğin zaman bunları nakde tahvil edersin.Efendim,Şeyhim.Benirn servete ihtiyacım yok.Bu bir servet değildir,eğer sana iki avuç dolusu mücevher ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1958
  • KLÂSİK BATI MÜZİĞİ ODA MUSİKİSİ BÜLENT TARCAN j Opera temsillerinin,senfonik konserlerin halkı EE ŞJ büyüleyen şatafatlı havasına kargılık,oda musikisi-EE EE beş kişiyi nadiren geçen ufacık topluluğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.08.1958
  • Kıbrıs'ta Turku Başturajı Birincide trikli mayınlar ele geçirilmiştir.Lefkoşe'nin Kaymaklı semtinde,kahvede oturan bir Rum da tabanca ile vurularak öldürülmüştür.Diğer taraftan hükümet tarafından tevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1958
  • 21 PUAN BİLGİ YARIŞINDAN BİR KIZ 950 LİRA KAZANDI Onbeş günde bir,Cumartesi günleri 9.30 da İstanbul Radyosunun yayınladığı *21 puan bilgi yarışı» programında şimdiye kadar yalnız iki erkek 21 puanı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1958
  • Lübnan'da şimdi de siyasî buhran başgösterdi t Baştarajı Birincide naıı anayasası 6 yıl hizmet yetkisi vermekte olup bu müddet 23 Eylül'de sona ermektedir.demiştir.General Şahap ile Kamil Şam'un telev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1958
  • AMERİKA,ASKERLERİNİ ÇEKMEĞE HAZIR WASHİNGTHN,A.P.Amerika Hariciye Vekili Dulles,dün bir Lübnan hükümeti,askerlerini geri çekmesini B.Amerikadan talep ederse,bu talebin derhal yerine getirileceğini söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1958
  • Eisenhower toplantı için 12 Ağustosu teklif etti t Baştarafı Birincide NEW-YORK,AA.Birleşmiş Milletlerdeki İngiliz delegesi Güvenlik konseyinin Orta Doğu meselelerini görüşmek üzere 12 Ağustosta topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1958
  • 45 dakikası 500 lira olan bir randevu evi basıldı Kırkbeş dakikası 500 lira olan bir randevu evi,evvelki gece ahlâk zabıtası tarafından basılmıştır.İki yıl önce memleketimize gelen İspanyol tab'alı An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1958
  • YARDIMLARIN İKTİSADİYATIMIZA TESİRİ Hükümetin programında yer alan ve tatbik edilmekte olan tedbirlere inzimam edecek olan bu yardım sayesinde iktisadiyatımız ve fiilî istihsalimiz muazzam bir hamle y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1958
  • Spekülatörler altın fiatlarını yükseltiyor t Baştarajı Birincide YÜKSELİŞ SEBEBİ Fiat yükselişine sebep spekülatif hareketlerdir.Memleketimize açılan son kredilere muvazi olarak Fiatların ani düşüşünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1958
  • TEDAVÜLDEKİ PARA MİKTARI BİR HAFTADA 65 MİLYON ARTTI Merkez Bankasının son yayınladığı bültene göre' tedavüldeki para miktarı 3.827.166.375 liradır.Emisyon bir haftada 65 milyon lira artmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1958
  • KARAOSMANOĞLU KREDİ TEMİNİNDEN SEVİNDİĞİNİ SÖYLEDİ ANKARA,HUSUSÎ Hür.P.Genel Başkanı Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu.dün yeni Irak Cumhuriyetinin tanınması ve temin edilen iktisadi yardım hakkında beyanat v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1958
  • Millî Müdafaa Vekili Almanya'ya gidiyor ANKARA,HUSUSÎ Milli Müdafaa Vekili Ethem Menderes önümüzdeki hafta içinde Batı Almanyaya gidecektir.Ethem Menderesin bu ziyaretinde Türkiyenin Almanya için imâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1958
  • Bulaşıklarınızı Soğuk Suyla bile ancak ŞİPŞAK yıkar •ÇİNİ.PORSELEN.ALÜMİNYUM ve EMAYE YEMEK TABAKLARINIZI SÜRATLE YIKAR •ELLERİNİZİ ve TIRNAKLARINIZI KORUR •ÇABUK ve EKONOMİK OLARAK TEMİZLİYEN SENTETİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1958
  • ^^juiö/yfuupâ son moda ışık saçan 18 renk sabii dudak boyası ile,dudaklarınıza cazibe verir.1 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1958
  • Bağdat Paktı üerkezi Ankara'ya naklediliyor Baştarajı Birinc'td-î bütün Arap devletlerinin birleşmesini arzuladığını,bu arada Arap birliğinin takviyesini temenni ettiğini söylemiştir.İNGİLTERE DE YENİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1958
  • MALİYE VEKİLİ DÜN PARİS'TEN DÖNDÜ t Baijlarafı Birincide Avrupa iktisadî işbirliği teşkilatı konseyinin Pariste vekiller seviyesinde yaptığı son toplantıda cereyan eden müzakereler sonunda B.Amerika D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ TEU.EfON 27 M* 10 SATILIK EMLAK ACELE sat.Zincirlikuyuda 500 metre üzerinde 4 odalı ev ve eczane,imara müsait.Mür:Muvakkithane Cad.No.62 Kasımpaşa Pazariçi İmar Emlâk.YALOVADA z dükk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1958
  • TAKSİTLE ANAHTARI DERHAL TESLİM TAM KONFORLU LÜKS DAİRELER FLORYA 5 yol belediye otobüs durağma yayan sadece 5 dakika,Florya plajlarma 15 dakika mesafede,asfalt üstünde elektriği,suyu,telefonu,bahçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1958
  • mm mm M m JP T,v;v.'"TT v7v*"7v-v.p HANIMLARA MÜJDE hasretle beklediğiniz TIRNAK CİLÂSI yepyeni ve orijinal renkleri ile satışa arzedildi ı her yerde arayınız x*:x:ili;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1958
  • NAKİL Emlâkçı Cemil Eriş Divanyolundan Pangaltına Halâskârgazi caddesi inci Sineması karşısına nakletmiş olduğunu sayın müşterilerine arzeder.Telefon:47 66 53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1958
  • SATILIK BAKKALİYE İstimlâk ile alâkasız,bol müşterfli muhitin yegâne bakkaliye dükkânı hastalık dolayısiyle devren satılıktır.Kalamış Fenerbahçe Cad.No.98 41583)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1958
  • BAKIRK Bahçelievlerdeki Arsaların Son Satışları Elektriği,Telefonu,Belediye otobüsleri mevcut,LONDRA Asfaltına bitişik yüzbinlerce lir-ilık köşkler içerisinde şimdiye kadar bu gibi ucuz ve güzel arsal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1958
  • TAPUSU,ANAHTARI DERHAL TESLİM İSTİMLÂKİ YOKTUR SATIŞ 4 AĞUSTOS 1958 PAZARTESİ başlıyor Sirkeci Tramvay caddesinde 3 Ticari cadde kavuşagında Asansörlü,Kaloriferli lüks inşaat Sirkeci Hamidiye cad.DOGU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.08.1958
  • Hajra Török "Yaşa Türk,diye alkışlanan 2 Dünya Şampiyonu DOĞAN VE AYVAZ Dünya çapındaki rakipierini yenen iki güreşçimiz hak ettikleri neticeye ulaştılar Yavuz BAYRAKTAR BUDAPEŞTE'de kendisinden pek ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.08.1958
  • gOndüz gözüwmm 4U=MUNBıT TARLALARDA HÂLÂ KARA SABANLA ÇALIŞAN TEŞKİLATIMIZIN İÇYÜZÜ 13 Herkes gider Mersin'e.Seyfi Alanyalının elinde 1500)metrede 18 yasında 4,12)lik bir Mustafa Uysalı,100)metrede 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.08.1958
  • S.Cenap Berksoy basın toplantısı yaptı Evvelki akşam Güreş Millî takımı ile Budapeşte'den dönen Güreş Federasyonu Başkanı Seyfi Cenap Berksoy,dün bir basın toplantısı yapmıştır.Dünya Şampiyonasında ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.08.1958
  • TÜRKİYE ATLETİZM BİRİNCİLİKLERİ İÇİN Ferdî yarışmalar ün başlıyor Şampiyonaya gençler,büyükler ve kızlar iştirak edecekler 1958 yılı Türkiye Ferdî atletizm' birincilikleri bugün ve yarın Aııkarada yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.08.1958
  • [A.P.1 [A.P.DARMON Fransa şampiyonu Davidsson'un baş belâsı Tenis Turnuvasında YENİ RAKETLER İstanbul'a yeni gelecek olan şöhretler arasında,Darmon ve Miss Bloomer bulunuyor T3TTTT üncü istanbul En-l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.08.1958
  • Istanbulspor Sezonu açta Istanbulspor dün yeni sezonu açmıştır.Sabah saat 10 da kulüp lokalinde toplanan futbolculara idare heyetinin yeni kararları bildirilmiştir.Alınan kararlara Köre futbolcu aylık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.08.1958
  • Menderes Kupası yelken yarışı bugün başlıyor İstanbul Yelken Ajanlığı tarafından tertiplenen Menderes Kupası yelken yarışları bugün ve yarın Fenerbahçe koyunda yapılacaktır.Bugünkü müsabakalar yat kot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.08.1958
  • Greko Romen Millî Takımımız Peşte've davet edildi Macar Federasyonu,Greko Romen güreş millî takımımızı kasım ayında Peşteye davet etmiştir.Güreşçilerimiz,Macaristan'ın muhtelif şehirlerinde millî ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.08.1958
  • Beşiktaş Olymnıakos maçını Yugoslav'lar idare edecek Şampiyon kulüpler turnuasındaki Beşiktaş Olympiakos maçlarının tarihlerinin tesbit edilmediğini,F.İ.F.A.bir yazı ile Federasyonumuza bildirmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.08.1958
  • Geride kalan TRANSFER Piyasada bu yıl 1 milyon döndü.Bu gelecek için mütevazı bir rakam Bu sene transfer piyasasını iki kaleci açtı.Bunlardan biri Vefa'h Özcan' di.Fenerbahçe ile haziranın son günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.08.1958
  • F.BAHÇE YENİ sezonu dün açtı ¦Molnar talebelerine kalecisiz,koşmadan,sadece yürüterek kısa ve orijinal bir antrenman yaptırdı «WW(OZCAN MEMNUN Fenerbahçeliler mevsimin ilk antrenmanına kurban keserek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor