Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.06.1958
  • ww*!SiŞf-atKMaMM f lııllı^lı İ j i i m ^W ll|o|| "m TBS *7^Th ÇANAKKALE GENÇLİĞİNDEN MİLLİYET'E IRUÇHAN UNVERİ Çanakkale Lisesi öğrencileri alçıdan yaptıkları bir âbide maketini,Çanakkale Yüksek Tahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1958
  • Lübnan'da durum yeniden karıştı ve çarpışmalar o 6.M.den yardım isteyeceğini söyleyen Reisicumhur Şemun gerekli tedbirler alınmadığı takdirde durumun çok vahim bir hâl alacağını söyledi BEYRUT,A.P.T.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVER] KAHVE SATIŞA ÇIKTI Kızılaya devredilen kahvelerin satışına dün başlanmıştır.Mutemetler 88 liradan satmakta oldukları kahveyi bir kişiye 500 gramdan fazla olmamak sartiylc vermektedirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1958
  • Piyasa dün Cok canlı bir Gün geçirdi Alış veriş giyim eşyası ve şeker üzerinde yapıldı KURBAN Bayramı münasebetiyle dün nisbeten hararetlenen piyasa canlı bir arife günü geçirmiştir.Alışverişler bilha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1958
  • Ankara Radyosu,Saidi Nursî'nin kitabının ilânını yaptı ANKARA,HUSUSÎ Ankara Radyosu dün akşam «Radyo Gazetesi» nin okunuşunu müteakip muh telif müesseselere ait reklâmları verirken bir de Saidi Nursi'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1958
  • Manisa'da sıcaktan dört kişi öldü İZMİR,HUSUSİ Ege bölgesinde çok şiddeLli sıcaklar hüküm sürmektedir.Manisada sıcaktan 4 Ölüm vak'ası kaydedilmiştir.İzmirdeki sühunet dün gölgede 39 dereceye yükselmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1958
  • NATO KARARGÂHINDA YUNANİSTANIN DURUMU GÖRÜŞÜLDÜ İZMİR,HUSUSÎ Kıbrıs meselesi ile alâkalı olarak,NATO'nun Napoli ve İzmir karargâhları arasında mühim temaslar yapılmaktadır.Güney Avrupa Mütefik Karargâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1958
  • SEM'UN VE HAMMARSKJOELD [A.P.l Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri,Lübnan'daki karışıklıklar dolayısiyle,Cumhurreisi Kâmil Şcm'un sağda)ile müzakerelerine devam etmiştir.Şcm'un,herşeye rağmen,Lübnan'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1958
  • İLHAN DEMIREL Bu GECE YARIŞACAK AVRUPA GÜZELLERİNDEN BİR GRUP DÜN DENİZE GİRDİKTEN SONKA DİNLENİRKEN AVRUPA GÜZELİ BU GECE SEÇİLİYOR Kraliçeliğe namzet olarak Avusturya ve güzelleri gösteriliyor iki A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1958
  • MUHARRİR P E Y A M İ SAFA,DUNKU «KIBRIS TOPLANTISI» NDA KONUŞURKEN.KIBRIS TOPLANTISINI TAKİB EDEN' BİR BABA VE ÜÇ OĞLU ĞÜSLERİNE YEŞİL ADANIN HARİTASI VE ORTASINA DA [RÜÇHAN ÜNVERİ BABANIN VE OĞULLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1958
  • cevab verdi Başvekil plânın kabulüne imkân olmadığını,işin karşılıklı görüşmelerle halledilebileceğini bildirdi Macmillan da Avam Kamarasında ikili veya üçlü müzakereye hazır olduğunu söyledi Yunanist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1958
  • ELEKTRİK ENSTİTÜSÜ 5 renk üzerine hazu'lanmış özel derslerimizle kısa zamanda ve zahmetsiz elektrik öğretimine muvaffakiyetle devam ediyoruz.Kayıdlarımız devamlıdır.2 nci ve 3 üncü sınıf ehliyet alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1958
  • KUR BAYRA Kurban Bayramı münasebetiyle «Milliyet» diğer refikleri gibi üç gün intişar etmeyecektir.Bu müddet zarfında İstanbul Gazeteciler Cemiyetinin «Bayram Gazetesi» çıkacaktır.Gazetemiz bayram ert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1958
  • Akaryakıtla zam yapılmıyor ANKARA,HUSUSÎ Hariciye Vekâleti Ticaret Dairesi Umum Müdürü ve Vekâletlerarası petrol komitesi başkanı Oğuz Gökmen,dün akaryakıt mevzuunda bir açıklama yaparak:«Bazı vilâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1958
  • Yunanistan'a bağırsak kaçıran 3 kişi yakalandı Polis,Uzunköprü hudut kapısından Yunanistan'a bağırsak kaçıran Sefa Halit Kapan,Orhan Ünkaya ve Ahilia Cenahi adında üç kişiyi yakalamıştır.Hâdiseyi müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.06.1958
  • APARTMAN DAİRESİNDEN YALNIZ İKİSİNİN TALİHLİSİ BELLİ OLDU GERİ KALAN APARTMAN DAİRESİ i talihlilerini bekliyor iş Bankasındaki asgari 150 liralık hesabınız sizi,Ankarada Kavaklıderede ve Bahçelievlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1958
  • Türkiye'nin her köşesinde binlerce kişiye papağan gibi ezberletmeden ilk defa doğru,dürüst İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA öğreterek 1954 denberi başta giden ve en £nla rağbetle karşılanan CRAPHO ENGLISH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1958
  • MODERN KÜLTÜR SİTESİNDE Neden sizin de bir arsanız olmasın Kuman bayramına mahsus m2 si 25 liradan başlayıp 30 liraya kadar YARISI veya ÜÇTEBIR peşin,bakiyesi 18 ayda ödemeli TENZİLÂTLI satış bitmek ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1958
  • ES K O YENİ FORMÜLLÜ LİMON ÇİÇEĞİ KOLONYASI r mH~0 formülü kokusunun uzun müddet dayanmasını ve daha geniş bîr sahaya yayılmasını sağlar.Yüzde 100 sabit ve daha geniş bir sahaya yayılan koku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1958
  • AÇIK TEŞEKKÜR 8a i itcamjzi.il Merkez Şubesinin açılışı miinasebetiylf muhterem halkımızın göstermiş olduğu samimi alâka ve yüksek teveccüh,her türlü tahminin üstünde tezahür etmiştir.Bu münasebetle S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1958
  • ı.m İSTANBUL 8.27 Açılış vt program 99 Karıcık sabah müziği 9.00 Haberler 1.17 Türküler ve oyu1 havalan 9.40 Srranss'dan valsb-10.00 Sevilmu esler sevilmi şarkılar 10 30 Küçük konser 11.00 Radvo klas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1958
  • BULMACA 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA.1 Kazanma;Dayanıklı.2 Bütün hasretlerin devamlı ve tam bir şekilde yerine gelmesinden duyu lan his;Yarım.3 Kızartılmi:ekmeğin et suyu ile yemeği;Borçlunun parasına ve ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1958
  • BAYRAMD Bankamızın bütün şubeleri bayramın birinci Cumartesi ikinci Pazar ve üçüncü Pazartesi günleri kapalı olacaktır YAPI ve KRE BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1958
  • VEFAT Merhum Deniz Önyüzbaşısı Arif Karakoç ile Rııkiye Karakoç'un oğlu,personel Yüzbaşı Osman,Süvari Yüzbaşısı Şahap Karakoç'un ağabeyleri,1 Numaralı Vergi İtiraz Komisyonu memuru Sabahat Gürtan'ın s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1958
  • VEFAT Merhum DoKtor Kemal Beyin kızı Temyiz Mahkemesi Reislerinden merhum Hulusi Beyin esi,Kemal İlgaz,Kâmil Tam'er.Yümnüye Ergüren,Naime Batanay'ın sevgili anneleri ve Atife Tuncay'ın ablası Leman İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1958
  • Yunus Nadi Mükâfatını «Yılanların Öcü» kitabı kazandı Cumhuriyet Gazetesi tarafından her sene tertiplenen "Yunus Nadi» mükâfatını,bu yıl,«Yılanların öcü» adlı kitabı ile" Fakir Baykurt kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1958
  • Resmî daireler Çarşamba gününe kadar tâiil Kurban Bayramı dolayısiyle dün sa-I at 17 de tatile giren resmî daire ve müesseseler,Çarşamba günü faaliyete geçeceklerdir.Bayram münasebetiyle.Belediye İkti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1958
  • 28/Haziran/195S ^e 10/Zilhicce/1.377 tarihine müsadif Cumartesi günü Mübarek Kurban Bayramının birinci günü olduğu ilân olunur.İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen İstanbul'da Bayram Namazı Saat Dakika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1958
  • u m OĞLAK BURCU n Aralık 20 Ocak] Sizi çok destekliyecek biriyle tanışacaksınız.Dost olmava bakınız.KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat!İş ve para meselelerinizde talih yüzünüze gülüyor K 0ı,BALIK BURCU 120
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1958
  • YEŞİLKÖY' ENSTİTÜ Teknik Üniversite Rektörü,Gümüşsüyü ile Taşkışla arasında modern bir talebe lokali inşa edileceğini de söyledi Teknik Universit» Rektörü Prof.Mustafa İnan Yeşilköy'de Üniversiteye ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1958
  • ImüZhn Bu yüzden sınıfta kalan öğrenciler resmî okullarda imtihana girerek,bir üst sınıfa devam edebilecekler Şehrimizdeki bâzı ecnebi okullarda,ikmâl imtihanlarının kaldırılması üzerine,doğrudan doğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1958
  • o DEĞERLENME resmi ile harcamalara,harita ve imar plânlarına iştirak paylarının ilk taksitlerinin tahsiline,27 Temmuz tarihine kadar devam edilecektir.Bu tarihe kadar tediyede bulunmayan mükellefler,c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1958
  • A ARŞÎMÎDÎS MÜESSESESİ OTOMOBİL MALZEMESİ TİCARETİ TAŞ Muitte Zem ve A/ilt\tetile t im n ğpaiftammL lehtik edet.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1958
  • STÂM LÖIEL ve OLİ¥EB HAEBY BU AKŞAM 29.30 da İSTANBUL RADYOSUNDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1958
  • TEP iESİND HER AKSAM ZEKÎ MÜMEN Refakat Edenler:HAKKI DERMAN SELÂHATTÎN PİNAR FEYZİ ASLANGİL ERCÜMENT BATANAY İSMAİL SENCALAR Kemence PARASKO HASAN ERKOÇ YILMAZ SANLIER EROL SINAR NECDET GEZEN Her Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1958
  • B.KNÂPP MÜESSESESİ Sayın Müşterilerinin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder,temizlenmek üzere verilen her nev:i giyim eşyasını yeni teşkilâtı ile bir hafta zarfında teslim edebileceğini arzeder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1958
  • f SİNEMALAR İ v_J BEYOGLL' A L K A Z A R Tel M 38 62)1 Dis.Korsan Jean Peters Renkli ing.2 Sihirli Halı John Agaı Patrıcıs Mediou Renkli ing.ATLAS Tel:44 08 5:ı.1 Hudut Bekçileri Victoı Mature Anıı Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1958
  • kiıiMii(iıı.mıınnınit Feragat kurbanları KURBANLARIN en aptalı kovundur.Bıçağın altına itilerek ve dcprenerek atar.Gırtlağı kesilirken,gecikmiş ve ümitsiz î bir isyanın çırpıntısı içinde ölür.Kurbanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.06.1958
  • TAKSİM GAZİNOSU'nda 1 Arjantin Radyo ve Televizyon Yıldızı PERLA GRİSTAL ve ELBEBO 2 İspanyol Dans Yıldızı Carmen de Santacruz 3 Sesle Çizgiler* CELÂL ŞAHİN 4 Beynelmilel İllüzyonist Dr.CONGAR 5 Kıyme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1958
  • T Sayın halkımız ile müşterilerinin Bayramını kutlar VE GALATA ŞUBESİ Bayram ertesi Rıhtım Cad.No:45/2 ye naklederek hizmete devam edeceğini arzeder.Galata Şubesi Telefon No:44 90 40 «S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1958
  • Bu Hafta PAZAR 120640)Adet Basıldı.Yarın Bir PAZAR Almayı Unutmayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1958
  • Kurban bayramınızı tebrik eder sıhhat ve saadetler temenni ederiz.DEMİRBANK W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1958
  • SANAYİ BANKASI A.S.Muhterem halkımızın Kurban Bayramını tebrik eder,mesut günler diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1958
  • HAVER LABORATUARI Sayın Doktor,Eczacı,Depo sahipleri,ve dostlarının Kurban Bayramını tebrik eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1958
  • TORKİVE VAKIFLAR 62 BANKASI 26 HAZİRAN 1958 Tarihinde Ankara'da yapılan keşidede KAZANANLAR Ankara Şubemizden 10074 No-h hesap sahibi ÖMÜR BOYUNCA AYLIK GELİR Şube H.C.No.isim Ankara 24961 Uğuz Taksim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1958
  • KURUİIKIT6HDITIERE.PÛBÜÇ ZAhl.BUöECESELv'llJ KÖŞKÜ KONTROL EDECEĞİZ tfrMuAM* yî TOKU*-l KfT/iBAK ÎĞMEYÎNlZ!AYIPTIR.MACERALARI Selvİlİ "köşkte*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1958
  • ııı ıı ıı ıı ı ııınıijiıılııııııııııııııınılıllııııııı ııııı^l KADİR gecesi doğduğu için adını «Kadir» koyduğum bir koçum vardı.Sakız cinsinden olduğu,bu cins de olgunlaştıkça azdığı için «Kadir» bizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1958
  • LÜBNAN'DA DURUM YENİDEN KARIŞTI VE ÇARPIŞMALAR OLDU Baştarajı Birincide mışlar,birbirlerine bombalar atmışlardır.Lübnan müftüsü,bütün Kurban Bayramı sönüklerini iptal etmiştir.Bütün camiler kapatılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1958
  • iktisadî İşbirliği teşkilâtı yeni bir heyet gönderiyor ANKARA,HUSUSÎ İki haftadanberi Ankara'da bulunan Avrupa İktisadî İşbirliği heyeti çalışmalarını bitirerek bir ön rapor hazırlamıştır.Bu raporda T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1958
  • Menderes,Macmi.lan'a cevab verdi Baştarajı Birincide ve Yunan hükümetlerinin teşriki mesaisine müstenit olan yeni plânın da tatbiki gayri kabildir.Esasen Türk cemaatinin hissetmekte olduğu endişe ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1958
  • 7 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ IKEYSTONEl 32 yasında Peter Manue)adlı şahıs,ttı-giltcrc'ııin Edinbourgh şehrinde 7 kişiyi katletmekten sanık olarak mahkemeye sevkedilmistir.Sanık,bütün ısrarlara rağmen yemek yemem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1958
  • AVRUPA GÜZELİ bu gece seçiliyor Baştarafı Birincide film yıldızı olmak İçin herşeyl yapacağını söyleyen Adala Bustillo'nun vücudu epey kalın.Bu yüzden müsabakayı kazanma ihtimali bence yok.Hollanda gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1958
  • Radyolar malî bakımdan muhtar hâle getiriliyor Ankara,İstanbul ve İzmir radyolariyle kurulacak radyo istasyonlarının malî muhtariyeti haiz birer müessese haline getirilmesi için çalışmalara başlanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1958
  • Kıbrıs toplantısında dün yeniden and içildi Baştarajı Birincide rıncaya kadar Türk topraklarını ellerine geçirmişler,askerî mağlûbiyetlerini siyasî galibiyete çevirmişlerdir.Hayal ve hezeyanın hak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1958
  • Yazıda,Resimde,Harekette ve Ucuzlukta Türkiye Rekorunu Kıran Haftalık Mecmua Bugün Çıkan Birinci Sayısını Mutlaka Görünüz 67 MEVZU-72 RESİM-24 BÜYÜK SAYFA-SÂDECE 35 KURUŞ ir 4 sayfa halinde 4' renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1958
  • SU SAYAÇLARI FABRİKASI TEKSAN H.YALHI KOLL.ŞTI.Sayın Belediye,Müşteri ve dostlarının mübarek Kurban Bayramını kutlar,sıhhat ve saadetler diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1958
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BAN AZIZ MÎLLETİMİZİN KURBAN BAYRAMINI KUTLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.06.1958
  • cietSÂt* v,4mtk\fe E\&İLI«Mı gİRt&İ &K OAÂDA GİPZMı^uER H.çk.r.U)KAYACA Hı ?k,r,k)£ONCT OA v «an»»-et/A^ İK oı Mü£-1-AtC Ol M\rpoSRU o^ıf fe"\e VEKT VAR SUR:ADA»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1958
  • 1$U«* IfuGuN YENİ BİR MACERA BAŞLIYOR.G/'ZMO,jOhnhy Ar/MEMLEKETTİK KENDİSİNE MEKTUP YAZACI VE EVLEN.MEK İST/'YEN KISMET İSİMLİ bir.k/zdan Bahseder.k/z,yakında gizmo'nun yanına gelecektır.omunla alâ.KA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1958
  • CJSCO Kİ D İO5ESAyN^^©DMg0 rAKAT CİSCO KENDİSİNİ BOŞLUĞA SALLAYARAK KAYADAN KURTULDU J-20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1958
  • ATLAS EVLER YAPI MÜESSESESİ Sayın dost ve müşterilerimizin Kurban Bayramlarını kutlular,hayırlı i.şler temenni eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1958
  • BEBEK Sahipleri Sayın dost ve müşterilerinin Kurban Bayramını candan kutlar sıhhat ve afiyet temenni eder.Yazlık Bahçemiz müşterilerimizin hizmetine açılmıştır.Tel:63 62 69
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1958
  • 1 BAHÇELİ FERAH EVLER MÜESSESESİ 3 İNŞAAT MÜESSESESİ sahibi HAYDAR KÜTÜK Sayın dost ve müşterilerinin Bayramını kutlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1958
  • MİDE İLÂCI UNAGASTR1N Ekşime,yanma,hazımsızlık ve Ülserlerde yemekten sonra 2 ilâ 4 tablet.Her eczahanede bulunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1958
  • HÜRKUS HAVAYOLLARI Tayyareleri ile İstanbul üzerinde tenezzülı uçuşları tertip edilmiştir.Arzu edenler Hürku.ş Havayolları Kadıköy Acentasına müracaatları)Beyazıt İşhanı Pasajiçi No.6 Kadıköy Tel:36 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1958
  • ÜSTÜNİŞ KOLL.ŞTİ.ASAF ERÜSTÜN ATIF ERÜSTÜN EMİıN ÜSTÜN Bilûmum Oto Parçaları ve Elektrik Malzemesi Müessesesi ÜSTÜN OTO PARÇALARI İmalâthanesi Sayın müşterilerinin,dost ve akrabalarmm Bayramını en iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1958
  • J Ö Z F E R:ÇELİK EŞYA FABRİKASI Sayın akraba,dost.ve müşterileriyle Ankaralı Hemşehrilerinin Kurban Bayramını candan tebrik eder.Sıhhat ve neş/elı bayramlar diler.MAHMUT ÖZFER m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1958
  • Y E N İ K A P I ÇAKIL AİLE BAHÇESİNDE Muazzam Programa ilâveten PERİHAN SÜZERİ Bayramın 1 inci gününden itibaren 4 gün gündüz ve gece.Matine saat 14 den 19 a.Gece 20 den 24.30 a kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1958
  • Bavram günlerinizi en eğlenceli şekilde CADDEBOSTAN GAZİNOSUNDA geçirebilirsiniz.NECDET KOYUTÜRK Orkestrası Oryantal Dans Yıldızı SEMİRA MÜNİR İTALYAN TELEVİZYON Dans YILDIZLARI ve ALMAN KLÂSİK DANSÖZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1958
  • TAHSİN ASI GÖMLEKÇİ Sayın dost ve müşterilerinin Bayramını kutlular saadetler diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1958
  • MYALANCI ŞAHİT TÜRKÇESİ:SELAMİ İZZET S E D E S tadi-Boş bulunan Drake irkilip bancasına davrandı,sonra:«Hay Allah Kahretsin,ye homurdanarak sordu:Bu kuşu ne yapacaksın Perry?Yaptığım zaman görürsün.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1958
  • KWftI KÖPRÜSÜ Yazan:PİERRE BOULLE Çeviren:ORHAN AZIZOGLU 14 Albay lıâlâ ciddi ve düşünceliydi.«Demek Reeves,bir mühendis olarak sen bu inşaatı hiç bir ise yaramaz buluyorsun?diye söylendi.Yüzbaşı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1958
  • KLÂSİK BATI MÜZİĞİ Modern musikinin ısl ırabları BÜLENT TARCAN Orta çapta bil münevverin bugünkü musikiyi anlamak hususundaki başlıca zorluklardan birisi bu yeni sa-j natın fazla çeşitli olmasından do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.06.1958
  • ^VS Alnınızda husule gelen çizgiler HAVILLAND Kremi ile yapacağınız masajlarla pek ala giderilebilirler.Yanakiardaki çizgilerin derinleşmemesıni sağlamak için hergun HAVILLAND Kremi ile masaj yapınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • ECDET APAK Sigortalılarının Bav ramını Kutlar GALATA Veli Alemdar Han 1 3 Tel:44 25 88 44 70 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • BLftETTİN KADIN VE ERKEK KUAFÖR SALONLARI SAYIN MÜŞTERİLERİ VE DOSTLARINFN BAYRAMINI TEBRİK EDER Şişli Hasat Sok.8/A ve 26/A Tel:47 63 88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • ALTINEVLER İNŞAAT KoL Şti.Sayın dost ve müşterilerimizin Kurban Bayramlarını tebrik edersıhhatler temenni eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • KAPLANCA MENSUCAT VE TİCARET ANONİM ORTAKLIĞI Sayın müşteri ve dostlarının bayramını Kutlar Hayırlı işler ve sıhhat temenni eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • EGE ELEKTRİK KOLL Sti.ŞAHLAN Elektrik Mağazası Okçumıısa Cad.Bankalar Sarayı Kat 1.No:5 GALATA Akraba,dost ve müşterilerinin Bayramlarını tebrik ederler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • HÜSEYİN ALTAN ve NECATİ DOLAY Koll.Şti.Vinylex Umum Satış Merkezi)Kıymetli dost ve müşterilerinin Bayramlarını tebrik eder,sıhhat ve hayırlı işler diler.Tel:27 22 îl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • DİKKAT BİSİKLETİ olanlara büyük müjde çünkü MAŞALLAH marka ön tekerlekten çalan zillerinizin imâl ve satışına başladık.Bisikletinize bir MAŞALLAH zili takmakla zevkle gezer ve kaza yapmıyacağınızı gar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • HUDUTLU SORUMLU İSTANBUL İŞÇİ SENDİKALARI BİRLİĞİ YAPİ KOOPERATİFİ ORTAKLIĞI Kooperatifimizin Bakırköy Dikilitaş Yücetarla hastahane karşısındaki arsalarımız üzerinde inşa ettireceği iki katlı on be?^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Yazj isle.rini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • RUMÎ 1374 Haziran 15 28 Cumartesi HAZİRAN 19 5 8 •1.20 12.17 1G.18 19.45 21.48 2.12 HİCRÎ 1377 Zilhicce 10 VAKİT VASATİ EZANI 8.44 4.32 8.33 12.00 2.03 G.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • Saym dost ve müşterilerinin bayramını tebrik eder,Sinema dünyasının hakikî şaheseri BEYAZ GECELER MARİA SCHELL,MARCELLO MASTROİANNİ,JEAN MARAİS)filmini 958 959 sezonunda takdim edeceğini,sinema severl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • YENIKAPT ÇAKIL AİLE BAHÇES Bayramın 1 inci gününden itibaren 4 gün gündüz ve gece E ISTVÎAIL DÜMBÜLLÜ POLAI YÜCE Gündüz Matine saat 14 ten 19 a kadar,gece Suare saat 20 den 24.3Û a kadar.6000 kişilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • Memleketimizde en çok aranan ve emniyetle kullanılan GÜNEŞ GAZ OCAKLARI Sağlamlığı ile şöhret kazanmış ve aynı zamanda garantilidir.GÜNEŞ SESLİ ve SESSİZ.GAZ OCAĞI BAŞLIKLARI Tamamen pirinçten yapılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • OTOMOBİL SAHİPLERİNİN DİKKATİNE Bilumum devrilmiş,hasara uğramış,yanmış ve çarpışmış her model ve her cins vasıtayı aşağıdaki adrese satabilirsiniz.Her talebe cevap verilir ve icabında vasıtanın bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • KONSERVECİLİK Ltd.Şti.Muhterem Müşteri ve dostlarının Mübarek Bayramlanm kutlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • lv-HER AKSAM Her Pazar tam kadro ile saat 14 ten itibaren içkisiz aile matinesi.Tel:44 26 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • HER AKSAM Her Pazar tam kadro ile saat 14 ten itibaren içkisiz aile matinesi.Tel:44 26 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • TEPEBAŞI BAHÇESİNDE HER AKSAM suz Saat 14 ten itibaren tam kadro ile içkisiz aile matinesi.Tel:44 26 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • TEPEBAŞI Bahçesinde Hakkı DERMAN Selâlıattiıı PINAR Feyzi ASLANGİL Ercüment BATANAY İsmail ŞENÇALAR Hüseyin COŞKUNER İsmail TEZELLİ HER AKSAM GENÇ SES SANATKÂRLARI Semra Alılay Aynur Akın BÜYÜK SAZ HE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • îepebas.Bahçesinde HER AKŞAM BALARISI AHMET ve ÖZDEMİR ÇİFTİ Her Pazar tam kadro ile saat 14 ten itibaren içkisiz aile matinesi.Tel:44 26 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • Türk Tioare HAZİRAN ÇEKİLİŞİ TALİHLİLERİ İstanbul İkinci Noteri Ümran Nazif Yiğiter huzurunda yapılan 27 Haziran 1958 çekilişinde aşağıda isimleri yazılı hesap sahiplerine çıkan ikramiyelerin 1 işteşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • İSTANBUL PAZAR!BAHAEDDİN ERMAN İTHALATÇI Muhterem müşterilerinin ve dostlarının bayramlarını tebrik ile saadetler diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • ALÂKA KESME Yazıhanem müstahdemlerinden İskender namıyle maruf Alber İskender'in firmamla hiç bir alakası kalmadığı görülen lüzum üzerine alâkadarlara ilân olunur.Muzaffer Zorlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • GÖÇMEN KARDEŞ PAZARI SÜLEYMAN VARLI DEMİR HIRDAVAT TİCARETHANESİ Kıymetli dostlarının ve müfterilerinin bayramlarını tebrik eder.afiyetler diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • TRİKO MİSİRLİ Atelyesinde çalışmak üzere Dikiş bilen,BAYANLAR ARANIYOR Müracaat:Galatasaray TRİ-KO MISIRLI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • EŞARPLA RI Yazın güneşten,kışın ayaz dan.başınızı korur *•iüsler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • RAKİPSİZ YAPIŞTIRICI Her şeyi gayet sağlam ve çabuk yapıştırır.Posta Kutusu Beyoğlu 195.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • enver Ölgün Sâ matya:Nazlıebe-S-Jkv,No.12 Telefon 2i 5919
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • RASİM ÖZYÜREK DEMİR HIRDAVAT TİCARETHANESİ Sayın müşteri ve dostlarının bayramlarını kutlar,saadetler diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • Cilt Buruşukluklarını Sertliklerini ve Çatlaklıklarını yok eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1958
  • KAYIP Beyazıt Taksim arası otobüsünde içerisinde isletme defteri,faturalar ve kumaş bulunan evrak çantası unuttum.Bulan adresime getirdiği takdirde memnun edilecektir.Ankara cad.No.39 Nuri Unsal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.06.1958
  • TN ıı ıı Dünya uçuncusu BELLİ OLUYOR Bugün oynanacak Fransa Almanya maçı için "favori» gösteritemiyor DÜNYA Kupasının üçüncü-sünü tâyin edecek olan Almanya Fransa maçı bugün Göteborg'da mahallî saatle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1958
  • Hamrjn,Matthews'ten daha üstün görülüyor STOCKHOLM,BOSFOR Dünya Futbol Şampiyonası final maçlarında gösterdiği oyundan sonra,birçok takımların idarecileri,İsveç takımında yer alan Kurt Hamrin'in bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1958
  • M.ALİ HAS YUVAYA SON DÖNÜŞ.M.Ali için F.Bahçede hava iyi Adalet kulübünün satıs listesine dahil edilen Mehmet Ali Hasın,eski kulübü Fenerbahçe'ye dönmek istemesi Sarı Lacivertli camiada iyi karşılanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1958
  • iy*s:¦¦¦it Mi,ffeftÜ-i'ıVıı—GELDİLER [RÜÇHAN ÜNVER] 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde Ankara 19 Mayıs Stadında iki hususi karşılaşma yapacak olan Japon güreşçileri dün gece trenle şehrimize gelmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1958
  • Beykoz'lu Necmi hâlâ kararsız Beykoz'iu idareciler kaleci Necmi ile dün de tam bir anlaşmaya varamamışlardır.Dün bildirdiğimiz gibi Beykoz kulübü Necmi'ye profesyonelliği tercih edeceği için iki senel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1958
  • REAL MADRİD FONTAİNE'E GÖZ DİKTİ MADRİD,BOSFOR Dünya Futbol Şampiyonası final maçlarında Fransız takımının en golcü elemanı olan Fontaine,Real Madrid'li idarecilerin nazarı dikkatini çekmiş bulunmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1958
  • Futbol Federasyonu maçları yasak etti Futbol Federasyonu,futbol müsabaka talimatnamesine dayanarak ölü sezonda hususi maçlara izin vermeyecektir.Kulüpler yabancı memleketlere yapacakları seyahatler ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1958
  • KISA HABERLER FENERBAHÇE'NİN almak istediği,Beykozla bir müddet önce anlaştığı söylenen Kültürsporlu Ahmet Kulaksız dün Altay'la 10 bin lira karşılığında iki senelik mukavele yapmıştır.İSTANBUL Teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1958
  • zcanın profesyonel edilmesi islendi Dün Federasyona resmen müracaat eden Vefa,bir deklârasyonla da,yapılan mukavelenin hükümsüz olduğunu iddia etti VEFA Kulübü,dün Futbol Federasyonuna müracaat ederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1958
  • Şirzat,Turan ve Orhan'ı Kasımpaşa transfer edecek Fenerbahçe kulübü tarafından satışa çıkarılmalarına karar verilen Şirzat,Turan ve Orhan'a Kasımpaşa kulübü talip olmuştur.Selâhiyetli bir idareci bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1958
  • M.Dağıstanlı kampı ferketti Mustafa Dağıstanlı dün yakacıktaki Greko-Romen kampını terketmiştir.Şöhretli güreşçi» ayrıca Budapeştede yapılacak dünya Greko Romen şampiyonasına gitmiyeceğinl bildirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1958
  • Cezmi Or Yarışları Başlıyor y B Yarın sona erecek müsabakalara seçkin atletler katılacak İstanbul Atletizm Ajanlığinın tertiplediği «Cezmi Or Kupası atletizm yarışmaları bugün saat 16 da Mithatpaşa S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1958
  • Kaya,İzmir'e kaçırılmadı Beşiktaşla ön mukavele imzalayan Altaylı Kayanın dün akşam eski kulübüne mensup bir idareci tarafından kaçırıldığı bildirilmiştir.Geç vakit Kadıkoyde kampta kendisini bulup ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1958
  • Müsabaka 17'de başlıyor Galatasaray Beşiktaş takımları,Federasyon Kupası şampiyonluğu için tesbit edilen iki final maçından birincisini bugün saat 17 de Mithatpaşa Stadında oynayacaklardır.Arka arkaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1958
  • İlk G.Saray Beşiktaş 9 9 maçı bugün Karşılaşma daha çok antrenörler mücadelesi olacak ÜMİT ONDA Beşiktaşın kaptanı ve korkulu forveti Recep Adanıra bugün çok ig düşecek.Maçın neticesinde her zaman old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor