Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.06.1958
  • Nato personelinden 4 Yunanlı İzmir'e döndü Türk Hava Yollarının uçağı ile gelen Yunanlılar diğerleri için "Her halde geleceklerdir,dedi İzmir'de bulunan NATO karargâhının Ankara'ya nakledilmesi de muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1958
  • [İLHAN DEMIRELİ HIK V AÇIMI A ftÖNÜl I İİ T.M.T.F.nun Kıbns için açtığı «Gö-IU9 IMOinüM I.U nüllü Kampanyası» devam etmektedir.Şimdiye kadar kaydını yaptıran gönüllülerin İstanbul'daki adedi İOOO e ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1958
  • I MİLLİ YUT J Bir kız çocuğu bademciği alınırken öldü Nevin'in babası kızının narkozdan ayırmamasına 2 doktorun ihmalinin sebep olduğu iddiasında Petro Şenol ve Yorgo Kafaoğlu adlarında iki doktorun,N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1958
  • SON DAKİKA Eisenhovver de üçlü toplantı istiyor PARİS,Hususî Muhabirimiz ERGUN GÖKSAN'dan Başkan Eisenhower,Kıbrıs mevzuunda bir üçlü konferansın en kısa zamanda toplanmasını istemektedir.Başkan,bu ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1958
  • TRAKYA'DA 3 UÇAK HUDUDUMUZU GEÇTİ EDİRNE,HUSUSÎ Milliyeti meçhul 3 uçak,dün saat 18.10 da Türk Bulgar hududunun Saray Akpınar kesiminden topraklarımıza girmiş ve şehrimize kadar gelmiştir.Çok yüksekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1958
  • DünyaBankasından 9 milyon Dolarlık kredi alındı Sanayi Kalkınma Bankası Umum Müdürü Bülent Yazıcı,Dünya Bankasından 9 milyon dolarlık kredi alındığını söylemiştir.Bülent Yazıcı kredinin kimyevî madde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1958
  • NATO anlaşma tavsiye ediyor Dün Kıbrıs meselesini müzakere eden Konsey tarafların büyük gayret sarfetmelerini istiyor PARİS,A.P.NATO İttifakı Teşkilâtı Daimî Konseyi dün Kıbrıs konusu ile ilgili olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1958
  • Donanmamıza dün 14 harb gemisi katıldı Millî Müdafaa Vekili Kanada'mn bize yaptığı yardımın 100 milyon Doları bulduğunu söyledi Kanada'mn bize verdiği 14 karakol gemisi,İLHAN DEMIREL] dün donanmamıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1958
  • 6250 METRELİK KABLO [ÖZDEMİR GÜRSOY] PTT Müdürlüğü tarafından,dün saat 12 de en uzun telefon denizaltı kablosu Erenköy sahillerinden denize atılmıştır.Kmalıada ile Erenköy arasında jonksiyon bağ)olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1958
  • Samsun mitingi SAMSUN,HUSUSÎ Hazırlıkları iki gündenberi devam eden Kıbrıs mitingi dün 150 bin Karadenizlinin iştirakiyle yapılmıştır.Heyecan kasırgası şeklinde cereyan eden miting esnasında Karadeniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1958
  • a en vakın miting Antalya'da yapıldı Mitingten sonra denize açılan gençler karasularımızın bittiği yerde bir çelenk ile şişe içinde dünya milletlerine hitabeden kanla yazılı bir mektup attı.Gece de Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1958
  • YAZ DEVRESİ KAYITLARI BAŞLAMIŞTIR «Yapı Kredi Bankası,Sirkeci Şubesi Hesap No:601 Ist.adresine 10 lira gönderen herkes kaydedilir.«Ankara caddesi 107 ist» den tafsilâtlı parasız broşür isteyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1958
  • MacMillanın açıkladığı taksimi ihliva elmeyen plânı reddediyoruz ıbrıs için Konferans teklif ettik Hariciye Vekili yüksek kademedeki üçlü konferansta İngiliz plânının mesned değil sadece vesika mahiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.06.1958
  • BÜYÜK MEVLİDİ ŞERİF Gripin Opon Laboratuvarı ile Puro Tuvalet Sabunları ve Fay Temizleme Tozu fabrikaları sahip ve müessisi merhum eczacı NECİP AKARm ölümünün birinci yılına tesadüf edeır21/958 Cumart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1958
  • A mt A A A AA A A**Ad AA SİNEMA Tûftecuc CDkjCuthimaye arayan tubk filmcıl Ve bir kapanış biıâncosu TURKIYE'de filmcilik işiyle uğ-aşanların telâşları her geçen gün Oiraz dahiı kuvvetle anlaşılıyor.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1958
  • SAĞLIKİNSK mu Hazırlayan:Dr:K" E C E F »OKŞAT 7 Kanser bir zamanlar,vücut içinde,vücuda tamaıniyle yabancı bir fazlalık,acayip bir yaratık olarak kabul edilir ve konser 'irunun,vüeudumnza hariçten gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1958
  • BULMACA SOLDAN S-AĞA'.1 Birbirini tutmam.2 Gemilerin alabileceği yükün vahidi Kör.3 Âlimin işi;Yol gösteren.4-Kadar;Tutulacak yeri kalmamacasına yırtık.S Hazır;Terst bir uzvumuz.6 Dil,Bir eğlence yeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1958
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bu akşam hoşlandığınız bir ağleneenin zevkini ladacaksınız.Fakat fazla yorulmayınız.KOVA BURCU [21 Ocak lf Ştıftat] Alâkanıza deşer bir insan size derdini açacak ve te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1958
  • Ilinilll II İlli İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Chopinden valsler 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük orkestr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1958
  • SİNEMALAR J Scott Cici Ge-BEYOĞLU Al KAZAR.Tel 4* Z5 62)1 Niyagara Marilyn Monroe Joseph Colten Renkli İng.2 Yabancı Silâhşor Randolph Scott Renkli İng.ATLAS Tel:44 08 W 1 9on ihtar Van Het?llı,Joanne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1958
  • ŞEHRE EN YAKIN ARSALARIN SATIŞI SONA ERİYOR İNANILMAYACAK KADAR UCUZ Elektriği,telefonu,Belediye Terkos suyu bulunan,civarında 50.000 100.000 200.000 liralık evler,villâlar,fabrikalar bulunan,Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1958
  • 15 senelik evfi bir adam zina susu ile yargılanıyor Sultnnahmette oturan Sermet adında biri,7ina suçu ile dün Adliyeye verilmiştir 15 senelik evli olan Sermet,karısının ihbarı üzerine metres hayatı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1958
  • J.Gebze fîeraevine nakledildi Gerdhard Moditz'in kaatili Alman lab'alı J.Golkovvski,dün Toptaşı cezaevinden Cebze Cezaevine nakledilmiştir.Cinayet mahalli Gebze-olduğundan Go!ko\vski İzmit Ağır Ceza M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1958
  • üw Sefoüdiye otobüsü bir adamı yaraladı Şoför Kadir Uzunbay'ın idaresindeki 202SD plâkalı Belediye otobüsü,dün sabah Levent'ten Meciriiyeköy'e gelirken Zincirlikuyıı duvarında ani olarak önüne çıkan H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1958
  • D.P,m* vmî H başkam vazsfastae başladı DP istanbul teşkilâtnın yeni İl Başkanı Servet Süren kök,dün Ankaradan dönmüş ve derhal İl İdare Heyetini toplayarak kongre hazırlıklarına girişmiştir.İl Kongres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1958
  • Bir ihanSca bekçisi 4 ay hapse mahkûm oldu Bîr bankada bekçilik yapan Mehmet Fevzi adında,biri dün 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.Mehmet Fevzi.Bankaya ait bir halıyı çöp tenekesi içine koyarak ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1958
  • HANIMLARA HUSUSt ÇEKİLÎŞ TÜRK EKSPRES BANK ışde emniyet ve sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1958
  • Gazino ve lokantalarda kontrol sıklaştırılacak İçkili gazino ve lokantalarla diğer eğlence yerlerinin tarifeye riayet etmelerini temin gayesiyle bu gibi müesseselerin devamlı olarak kontrolü karar alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1958
  • Bir hâkim,mübaşiri ile kâtibini tevkil elti Hâkim bu kararını verirken,"Evlâtlarını denize atan bir baba vaziyetindeyim dedi Beşinci Sulh Ceza Mahkemesi kâtibi Refik Zengin ile mübaşiri Niyazi Emirer,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1958
  • Yüksek Ticaret Okulunda başarı nisbeti çok düşük Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulunda,yaz dönemi imtihanlarmdaki başarı derecesi çok düşüktür.Şimdiye kadar ilân edilen neticelerde başarı nisbeti 2 dir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1958
  • AKAY KLİNİĞİ Sinir ve ruh hastalarını,felçlileri,romatizmalıları,alkolikleri kabul ve tedavi eder.Her türlü elektrik ve fizik tedavi yapılır.Şişmanlatma zayıflatmak kürleri.Bahçelievler,Eski ömür Yoğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1958
  • BUTUN DÜNYAMIN KULLAh ıs Çamaşıl SmuA dua a ea S 0 İBUBOS^fj ÜJÜl-flI Avrupadaki emsaline uygun şe kilde Dr.Kimyager Aziz Hayati nezaretinde,imal edilmefe bağlanmıştır.Arayınız.32736)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1958
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 154.30 Reşat 181 Gulden 139 İngiliz 182 Külçe 22.70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1958
  • UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 5 inci devre Genel kurulunun ikinci toplantısı,bugün saat 15 de Galatasaray lisesi konferans salonunda toplanarak,çalışmalarına bağlıyacaktır.Toplantı,iki gün devam edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1958
  • Tophane-Kabataş yolunun kapanması güçlük doğurdu Otobüslerin ring seferleri iptal edildi.Eminönü Boğaz otobüsleri kaldırıldı.Köprüden Beşiktaş'a sık vapur seferleri ihdası isteniyor Tophane Kabataş yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1958
  • ^tlllllMUllIlMIIHIlllllIllimrilim İli.I.Bu ne biçim plân?I Vfc satırları yazdığım saate kadar gelen ha-|J herlere göre,İngiliz Başvekilinin Parlâmentoda açıkladığı plânda «Taksim»,«Muh E tariyet»,«Sel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.06.1958
  • Ekmek,Aşk Ve.Tahsil ı ALLENTOAVN'un Batısında geniş bir parkın içinde kurulmuş olan Muhleııbeıg Koleji için geçen hafta.«Büyük Gün» yeniden gelip çatmışa.Kolej,mûtad tantanalı merasimle bu seneki mezu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1958
  • Gensoru önergelerinin reddedilmesi muhtemel Meclisin meseleyi Pazartesi ele alacağı bildiriliyor.Yarın gündemde 7 sözlü soru ile 40 kanun teklifi var ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.tarafından muhtelif mevzularda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1958
  • MERKEZ ŞUBES HAZİRAN PAZARTESİ AÇILIYOR ı i.SANAYİ BANKASI NöföfetfBEYOĞLU TÜNEL,İSTİKLÂL CAD.473-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1958
  • I ilhan demirkli FRANGULİ'Yİ DOLANDIRAN YAKALANDI Kuyumcu Fıangnli'yi dolandıran bir sabıkalı dün yakalanmıştır.«Sortimi» mezunu olduğunu iddia eden ve birkaç lisan bilen «Paşazade.nâmiyle maruf Mehme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1958
  • İBAJL^-SİGORÎAU-lKfiAMİYELİ tASARRÜlliESAPLARI Her ikiyüz kişide bir kişiye LİRAYA KADAR SERMAYE İKRAMİYESİ 2 LİRAYA KADAR ÖMÖR BOYUNCA AYLIK GELİR HER HESAP SAHİBİNE HAYAT ve KAZA SİGORTASI ve Her çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1958
  • ESKİŞEHİR'DE BENZİNE EL KONDU ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Valilik benzine el koymuştur.İkinci bir iş'ara kadar motorlu vasıtalara benzin verilmiyecektir.Halen şehrimizde benzin sıkıntısı çekilmekte olup,benzin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1958
  • Bir Doktor,İşçi Sigortalarından 30 bin lira tazminat alacak ANKARA.HUSUSÎ 3949 yılında işçi Sigortaları Genel İdare Kurulu üyesi iken vazifesine Çalışma Vekâletince son verilen Dr.Rebll Barkın hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1958
  • Yere tükürenlerden 50 üradan fazla ceza almamsyacak Eski Vali Tarhan tarafından yere tükürenler için konan 150 lira para cezası İle ilgili olarak Adliyeye yapılan 200 itiraz kabul edilmiş ve para ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1958
  • RUSYA SİMDİ DE LAGARLARLA ALAY EDİYOR Pravda,Nagy ve arkadaşlarının idamının sevinçle karşılandığını iddia ediyor MOSKOVA,A.P.Pravda gazetesi eski Başvekil Imre Nagy ile Malater ve diğer ihtilâlci lid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1958
  • VAZGEÇİLEN SEYAHAT BONN,A.A.Batı Almanya Başvekili Aı'enauer'in Partisi olan Hıristiyan Demokrat Partisi,Macar ihtilâli liderlerinin idamı karşısında Moskova seyahatinden vat* eeçmiye karar vermişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1958
  • YUGOSLAVYA'NIN AÇIKLAMASI BELGRAD,A.P.Yugoslavya İmre Nagy ile arkadaşlarının idamının,nYıiBOSİavyaya karşı girişilen yeni bir kampanyanın başlangıcı» olduğunu ileri sürmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1958
  • I Bir hezeyanın tahlili E "T7" OMÜNİST Kuşlar ve komünistler din düşmanıdırlar.İn-J\san denilen mahlûkun benliğini idrâk eder etmez bir cüz'ü olduğu halikına bağlanması kendilerini Allaha şerik yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1958
  • "Hurlaza Bey,ancak iki gün hür kalabildi Gülhane Parkındaki kafesinden kaçan maymun dişisini görünce tekrar kafese girdi NERRET SEÇUKER Gülhane Parkındaki vahşi hayvanlar pavyonundan iki gün evvel kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.06.1958
  • CİCİCANI TÜM KAYBET İM ARTIK J Wifhr/kJ BÎR BAŞ.KA5\NA Â^IK OLMU^.GİDEYİM BORAL ARDA N/AVf SAADETI.ECİNE e Öl_GEMİ pD5.ÜEMiYeYfM.f CİCİCANIN MUTLU YA^.A/WAS \'BÇ:M\DE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1958
  • DEMİR YUMRUK LiJO-DOĞRULUR.ı-AKEMİM PAR/AKi-A^;A BA.'CA'SAK SA.AL.TAMŞ SAsjiyE AKTÎ\VAH.SOL.D&\ie GİBİ YA PARlM ŞİMDİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1958
  • At^ERiN DiABivO UVyOuT DAHi O USA ÇİĞNEMEDİN ra* " *N Q?i:MÖN^S5;^0^ftEED:^tV £5^404 fZl'ATA V/V MERMİLERİNDEN 3ı Ri HEDEFİNİ &UUJIZ 8b ı ıjjüt.*ÎV££77jL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1958
  • ALİ KÜÇÜK KUKLACI ve HOKKABAZ I Sünnet olacak yavruların davetini bekler Adres:Beşiktaş Şehfd Asım Cad.No.50 Tuhafiyeci,Ev:Tuzbaba No:23 Telf:47 17 83 47 16 02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1958
  • İş Mahalli Mecidiyeköy'de Olan Büyük Bir Sanayi Müessesesi İÇİN TECRÜBELİ 1 Muhasebe yardımcısı 1 Anbar memuru 1 Muhaberat memuru 1 İdare Müdürü,aranmaktadır.Taliplerin askerliğini yapmış 30 ilâ 45 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1958
  • AMERİKAN DERSHANESİ 35.Hizmet Yılı YAZ OKULU Haftada 3 sabalı,12-16 yaşları arasındaki erkek öğrenciler için İNGİLİZCE,FRANSIZCA.ALMANCA.RESİM-ELİŞLERİ ve SPOR dersleri.AKSAM DERSLERİ Daha ileri yaşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1958
  • BAHÇELİ EVLER.Sivavuş Paşa mevkiinde;Eski Londra Asfaltı üzerinde ve yeni Londra asfaltına 150 metre mesafede denize nazır ve inşaata elverişli arsalarımız satılmaktadır.MÜRACAAT:Ayni mevkide yeni inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1958
  • Mâlliııel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1958
  • HİCRÎ 1373 Zilhicce 2 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş 4.27 8.43 Öğle 12.15 4.32 İkindi 16.16 8.33 Akşam 19.44 12.00 Yatsı 21.48 2.04 t İmsak 2.09 6.25 RUMİ 1374 Haziran 7 CUMA 20 HAZİRAN 1958
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1958
  • Hilton Güzellik salonundan ayrılan KUAFÜR ŞÜKRÜ KAYA 1 Temmuzda Hüseyin Kuaför salonu idaresinde açılacak Turistik Çınar otelinde çalışmaya başlayacaktır.1 Temmuza kadar Harbiyede Hüseyin Kuaför salon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1958
  • Levazım Oku!Kumandanlığından 1 5082 sayılı Asb.kanunu ve bu kanuna ait 3/14721 Asbyönetmeliği hükümlerine uyularak Lv.ve Mal.Ok.na sivil kaynaklardan 10 Asb.Adayı,sınıf Asb.yi yetiştirilmek üzere alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1958
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN KARAKÖY KÖPRÜSÜNDE DUBA DEĞİŞTİRİLMESİ DO-LA YISİYLE:Hamal dubanın köprü altına sokulması için Karaköy köprüsü 24 Haziran salıyı 25 Haziran çarşambaya bağlayan gün mûtadından b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1958
  • YALA1 TÜRKÇESİ Pek!başka?Babam zengin olduktan sonra kardeşine misafir gitti,amcamın hayat felsefesinin tesirinde kaldı ve o andan itibaren yavaş yavaş işlerini bırakmaya başladı.Vasiyetnamede de bunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1958
  • KtV»I KÖPRÜSÜ Yazan:PİERRE BOULLE Çeviren:ORHAN AZIZOĞLU Bu subayların ikisi de muvazzaf değildi.Binbaşı Hughes sivil hayatta Malayadaki büyük bir madenin müdürlüğünü yapıyordu.Albay Nicholson'ıın tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1958
  • IüLüTURKÜ j Okuyuculara cevaplar İ EKREM KONGAR Ş Bu haftaki yazımızda okuyucularımızdan bazıları-55 nın istedikleri güfteleri veriyoruz:5=Salma salına gel ir geçersin,Ele yan yan bakma meni üzersin.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1958
  • TÜRK MODELLERİ PARİS'TE TEŞHİR EDİLECEK BRÜKSEL,A.A.Ankara ve İstanbul Kız Enstitülerinin hazırladıkları kolleksiyonla Brüksel'de Les Grands Magasins de La Bourse,çay salonlarında halk için yapılan ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.06.1958
  • Dünya Sağlığı Hizmetinde Yüz yıl önce zamanın harika ilâcı anestetik eterdi.1858 de Dr.Edvvard R.Squibb ordu ve fobobefm ihtiyacı olan anestetik eter ve saf ilâçları tennm etmek gayesiyle New York'da'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1958
  • yemi değil FAKAT FAY TEMİZLEME TOZU SAYESİNDE DAİMA PIRIL PIRIL,TERTEMİZ DURUYOR.SİZ DE FAY TEMİZLEME TOZUNU MUTFAĞINIZIN DEMİRBAŞI YAPARSANIZ MUTFAK LEVAZIMINIZ DAİMA TEMİZ DURUR.YEPYENİ KAUR.ÜSTELİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1958
  • PEREJA Limon ve Lavand kolonyası $00** h t mit ur PE RE JA LEVAND v« KÖLÖTVYASI alırken şişeyi açık degiî,ambalajlı olarak isteyiniz,HALI,RADYO ve birçok sürprizlerle karşılaşacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1958
  • Her Vatanseverin merakla okuduğu Sinimizde REFORM KEMALİZUTm 7 ncl sayısı çıktı.Mil.Yeni Postahane Caddesi Arsetoük Han Kat 1 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1958
  • STENO DAKTİLO ARANIYOR Ana dili Almanca olan bir steno daktilo aranıyor Tekliflerin Iraltercüraderi İle birlikte P.K.937 İstanbul adr«Lne yapılması.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1958
  • KELİMESİ 73 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEfON 27 42 10 SATILIK EMLÂK TAŞKASAPTA.38.000 liraya bşş daireler.21 45 60 CADDEBOSTAN gazinosu yanında,apartman katı.44 44 08 ÜÇ kârgir ev,2 dönümlük meyve bahçesiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1958
  • HABER DERGİSİ Bugün Çıkan 4.Sayı 40.000 Basıldı.Mevhibe İnönü telefonu bıraktı:«Paşa» dedi,«Sizi Dışişleri Bakanlığından arıyorlar.İNÖNÜ FATİN RÜŞTÜ ZORLU görüşmesini ve C.H.P.liderinin Gruptaki konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1958
  • Kıbrıs için konferans teklif ettik Baştarafı Birincide «Her şeyden evveı şuntı söylemek isterim ki,Türkiye hükümeti,Kıbrıs meselesini bir sekli halle bağlayacak en iyi çarenin taksim olduğu hususundak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1958
  • İREG FİÂTLARS DA ARİTIRILD!ANKARA,HUSUSÎ Ticaret Vekâleti kireç fiatlarına yüzde 26 nisbelinde zam yapmıştır.Dünden itibaren yürürlüğe giren yeni tarife föyledri:Ocak teslimi kiree'in tomı 55 lira'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1958
  • Kıbrıs'a en yakın miting dün Antalya'da yapıldı Baştarafî Birincide ııs haritası bulunan bir çelenk kara sularımızın bulunduğu yerde denize atılmıştır.Gençlik temsilcilerinin kanı ile yayılmış kağıtta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1958
  • SAMSUN MİTİNGİ t Baştarafı Birincide tor Fazıl Küçük gelmiş ve şunları söylemiştir:Size,Büyük Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 da ayak bastığı bu mukaddes topraklardan bitap ediyorum.Atatürk büyük mücadeleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1958
  • Nato personelinden 4 Yunanlı izmir'e döndü t Baştarajı Birincide Ayni uçakla bir Yunanlı polis de İzmir'e gelmiştir.KARAGÂHIN ANKARAYA NAKLİ SÖYLENTİSİ NATO karargâhının İzmir'den Ankara'ya nakledilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1958
  • Donanmamıza dün 14 harb gemisi katıldı t BaşUırafı Birincide GEMİLERİN EVSAFI Barbaros sınıfı refakat ve karakol gemileri 1953 senesine kadar Kanada bahriyesinde mayın gemisi olarak vazife görmüş son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.06.1958
  • Milliyef M Hali» KIVANÇ Dün İsveçte yapılan Dünya Futbol Şampiyonası kardöfinal maçları topun yuvarlak olduğunu bir defa daha teyid etti.Otoriteler neler dememiştiler.Sinyor Flario Da Kosta Brezilya)«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.06.1958
  • ı'rı.ı.mi' [SAMİ ÖNEMLİ] Uf I Galatasaray genç takımı,yaptığı akınlarda Kara-AV İM ylM II Uıı gümrük'ten daha az,fakat tehlikeli oluyordu.Nitekim resimde görüldüğü gibi Sarı Kırmızılı gençlerin biı ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.06.1958
  • EMNİYETLİ HİKMET BEYKOZ'A GİRİYOR Emniyet'in forvet oyuncularından Hikmet önümüzdeki sezondan itibaren Beykoz'da oynayacaktır.Sarı siyahlılar,İzmir Kültürspor'lu Ahmet ve Ankaragüç'lü Orhan'la da tema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.06.1958
  • aı w 1& AMİ ÖNEMLİ| NABIZ YOKLAMASI Mukavelesi,sona ı kulüplerin transfer teklifleriyle karşılaşan Galatasa-Fahri Somer'lr v?nT,7.TU K î,ü?A Sami Y«n Stadında Karagümrük kulübü idarecilerinden «anri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.06.1958
  • F.BAHÇE KONGRESİNE DAHA 10 GÜN VARKEN avrakoâlu Âkça maratonu İkinci Başkan formda olduğunu ve reyini başkasına kullanması gerekirse Akça'yı Zeki Rıza'ya tercih edeceğini söylüyor FENERBAHÇENİN çetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.06.1958
  • Hâdiseli maç hâdise oluyor Vefa kulübü ikinci reisi Kemal Babacan bugün saat 16 da Divan otelinde bir basın toplantısı yapacak ve son Galatasaray maçı ile Özcan'ın durumu hakkında izahat verecektir.Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.06.1958
  • G.Saray,Dick'i fazla enteresan bulmaya başladı Antrenör George Dlck'in sclâhiyet-Ierinin tahdit edileceği bildirilmektedir.Bu haber kulübe yakın çevrelerden dün geç vakitte sızmıştır.Hattâ selahiyetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.06.1958
  • Avrupa Hakem Birliği kuruluyor Beynelmilel Federasyonun İsveç'teki toplantılarına iştirak eden Hakem Temsilcilerin,Avrupa Futbol Birliğine muvazi olarak Avrupa Hakem Birliği kurulmasına dair teklifi u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.06.1958
  • Yeni Karagünıriik antrenörü HALİL OZYAZICI KARAGUMRÜK'te Karajcünmik İdare Heyeti,Oscar'ın İran'a tâyini üzerine boşalan futbol şubesi antrenörlüğüne Halil Ozyazıcı'mn getirilmesine son toplantısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.06.1958
  • Futbol Federasyonu antrenör getirmiyor Futbol Federasyonu,tahsisat azlığı yüzünden yabancı bir antrenör getirtmekten vazgeçmiştir.Alâkalı şahıslar,şimdilik kulüp antrenörlerinden istifade edileceğini,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.06.1958
  • BEŞİKTAŞ İLE İSTANBULSPOR YARIN OYNUYOR Federasyon Kupasında bu haftaki karşılaşmaların en mühimini Cumartesi günü Beşiktaş'la İstanbulspor yapacaklardır.Beyaz grup liderliğinin en kuvvetli namzedi gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.06.1958
  • Toto Ccrlcio tutunuyor Futbol Federasyonunun hazırladığı taslak Ankara'da müsait karşılandı Futbol maçlarında bahsi müş terek teklifi spor çevrelerinde büyük bir alâka toplamıştır.Dün konuştuğumuz Orh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.06.1958
  • 52 MEHMET ALKIŞ 57 HÜSEYİN AKBAŞ 62 Mustafa DAĞISTANLI Genç ümidimiz Baklbl İranlı Dünya Küresinin 1 No.sn 67 MEHMET ÇELEBİ Gayesi,Balaradze'yl yenmek 73 İSMAİL OĞAN Kilosunun favorilerinden ünya Kupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor