Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.06.1958
  • YİYECEK YARDIMI IŞINASI BAŞARANI Son hâdiseler üzerine Kıbrıs'ta Türklere boykot yapan ve mal satmayan Rumların,Adadaki ırkdaşlanmızı aç bırakma teşebbüsü üzerine bağlıca şehirlerdeki Türklere,köylerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1958
  • Dün gizli bir içtimada Kıbrıs meselesini müzakere eden Meclis taksim tezini ittifakla tasdik etti Vahimleşen beynelmilel münasebetlerde dostluk havasının iadesi için bu hâl şeklinin sarurî olduğu beli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1958
  • ingiliz plân bugün açıklanıyor Adaya 7 sene için kısmî muhtariyet tanıyan plân ile Türkler Rumların tahakkümü altına sokuluyor Londra basını,Türk İngiliz münasebetlerinin bozulmasının felâket olacağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1958
  • Malatya'da da Kıbrıs için miting yapıldı MALATYA,HUSUSÎ 30 bini aşan Malatyalı,Kıbrıs hakkındaki değişmez kararımızı bir,daha açıklamıştır.Hükümet meydanındaki mitingde,hatiplerin konuşmaları sık sık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1958
  • Amerikan filosunun ziyareti geri kaldı Başkonsolos kararın Kıbrıs meselesiyle ilgili olup olmadığı sualine "Bir şey söyleyemem,dedi Amerikan 6 ncı filosunun bu' hafta İstanbul'a yapacağı ziyaret âni o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1958
  • IKEYSTONE1 Kadın biçiminde gemi J22E" güzel vücutlu artistlerinden Yvuııııe Buckingham,kendisinin bir gemi olduğunu iddia ederek tanınmış gemi sigorta kumpanyası Lloyd'a «SS IH Al.999» adı ile kaydedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1958
  • Bilirkişi bir kadın külotu üzerinde tetkikat yaptı Bir kadın külotu üzerinde mahkeme karariyle bilirkişi tetkikatı yapılmıştır.Yalova'da bir çiftlikte oturan N.admda bir kadına tecavüze teşebbüsten sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1958
  • ixv«dih aııuzı pnimi NaaHaıaıazyo)avuıâvn va.vnixv ıaviAvans svucin raaa,aıwzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1958
  • MARMARA SİNEMASI BLOKU YIKILIYOR Beyazıtta Marmara Sinemasının bulunduğu kısımdaki binalar yıktırılacaktır.Bu kısımda büyük bir tek veya cepheleri birbirinin aynı birkaç bina inşa edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1958
  • MUŞ'TA DA BU SABAH BİR KAATİL ASILACAK MUŞ,HUSUSÎ Kızılmecit köyünden Halil Erdigan'ı öldüren M.Biçer sabaha karşı idam edilmiş olacaktır.Meclis kaatil hakkındaki idam kararını 9 haziranda tasdik etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1958
  • Adana istasyonunda bir benzin tankeri yandı Yangının sirayet ettiği motorlu tren güçlükle kurtarıldı.Zarar yüz bin lira civarında ADANA,HUSUSÎ Kİ vagonun çarpışması ne-I ticesinde infilâk eden bir ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1958
  • Gazete müvezzi hakkı 4 kuruş 10 paradır Bâzı gazete baş bayileri 1 nin müvezzi hakkı olarak 3,5 kuruş verdiklerini,miivezzilerden aldığımız telgraflardan ve bize yapılan müracaatlardan öğrenmiş bulunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1958
  • 'fâS* [RÜÇHAN ÜNVERİ njn aiti İl TllinA Tekir'i,«artık sana verecek et bulamıyoruz» DİK İM"I d»ye üç yıllık aile ocağından ayırmışlardı,kendi basının çaresine bakması gerekiyordu.Dolaştı,dolaştı,bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1958
  • Dr.Faik Yargıcı dün vefat etti Eski İstanbul Sağlık Müdürü Dr.Faik Yargıcı,dün ani bir rahatsızlık sonunda vefat etmiştir.Sekiz sene müddetle İstanbul Sağlık Müdürlüğü vazifesini deruhte eden merhum,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1958
  • Lübnan'da âsiler çok ağır kayba uğradılar Hükümet kuvvetleri duruma hâkim oluyor.Reisicumhur dün Türk ve Amerikan elçileriyle uzun bir görüşme yaparak son durumu izah etti BEYRUT,A.P.T.H.A.Beyrut'ta v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1958
  • Kıbrıs'ta Durum çok Gergin Ada Türkleri göç ediyor.Ada şimdilik tel örgülerle taksim edildi LEFKOŞE,Hususî muhabirimiz TEKİN YÜKSEL'den KIBRIS'ta sokağa çıkma yasağı Pazar sabahı kaldırıldığı halde dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1958
  • SUNAY OTO KURSU Ehliyet aldırmcaya kadar TAKSİTLE KAYITLAR Ücret 250 Lira Fazla izahat için kursa müracaat edilmesi Nişantaşı Emlâk Cad.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.06.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr.RECEP DOKSAT Kalb Hastaları ve İlâçlar Sağlık Ansiklopedisinin dar hacmine hulasaten sığdırmaya çalıştığımız kalb hastalıkları bahsinin ne kadar uzun sürdüğü meydand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1958
  • Nasıl zayıflamalı?Dr.RECEP DOKSAT ımiMMinı Zayıflık şimanlığın,zayıflamak da şişmanlamanın zıddı olduğuna göre.«nasıl zayıflamalı?sualinin cevabını verirken,ister istemez şişmanlık üzerinde durmak ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1958
  • KISA HABERLER t ŞElfREVllZDE bulunan NATO Devletleri gazetecileri,bu sabah saat 9 da "Vali ve Belediye Reis Vekili Ethem Yetkineri makamında ziyaret edeceklerdir.BELEDİYE Meclisi bugün toplana-çaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1958
  • ALTIN FİATLARI Lira Cumhuriyet ır»4 Reşat 180 Gulden 140 İngiliz 179 Külce 22.75 Cumhuriyet altınında 1.5,Re-Sat altınında 5 liralık bir artış kaydedilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1958
  • Kumarhanelerle yemden mücadeleye girişilecek Kumar oynatılan kulüplerle,evvelce olduğu gibi mücâdeleye devam olunacaktır.Bu mesele ile umumiyetle Emniyet Müdürlüğü,meşgul olmaktadır.Vali ve Belediye R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1958
  • T.Üniversite Rektörü dün Ankara'ya gitti Teknik Üniversite Rektörü Prof.Mustafa İnan.dün akşam Ankara'ya gitmiştir.Rektör,bugün T.B.M.M.bütçe komisyonunda görüşülecek Üniversitenin yeni teşkilât "kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1958
  • III IİIIK I I İlli İMİ II II III II I İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Frank Chackesfield orkestrasından Parte melodileri 8.45 Türküler ve oyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1958
  • OĞLAK BURCU İ [22 Aralık 20 Ocak] Etrafınızdakilerin çoğu bugün sinirli.Münakaşalardan uzak kalınız.KOVA BURCU [21 Oenk 19 Şubat] Müşkül bir duruma düşmemek,para zararına uğramamak için bugün aklınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Yere düşen bir şişenin parçalandujı halde kırılmfldağına cel-luloz nitrat tortusunun âmil oldu-ğunu.dolayısiyle kırılmaz camı 3 keşfeden Fransız.2 Tembel ve 4 gevşek;II a z 1 r.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1958
  • X3ir zamanlar yüzümdeki sivilceler,siyah noktalar ve kırmızılıklardan dolayı çok bedbaht idim ve bu küçük kusurlar sebebile kocamın aşkını kaybetmekten korkuyordum.Fakat şimdi herfcey değişti:kocam ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1958
  • "OTUZ TABUTLU HEYECAN,KORKU VE ARŞEN LÜPEN n DEHŞET DOLU BİR ADA.MACERA.serisinin 8.kitabı-BV GV N ÇIKTI Müvezzilerden isteyiniz.Taşra Bayii:Ege Bayii:Sabıi ÖZAKAR Hamdi Bekir GURSOYLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1958
  • 14 HAZİRAN 1958 TARİHİNDE Noter Huzurunda Yapılan İKRAMİYE KEŞİDEMİZDE SUADİYE'DEKİ KONFORLU APARTMANIN 3 Numaralı Dairesini ANKARA Şubemiz Müşterilerinden 12895 Hesap Sahibi ŞÜKRÜ İLERİ 25.000.Liralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1958
  • TÜRK EKSPRES BANK TAOIR Arsa «Para s Hanımlar Keşidesi işde emniyet ve sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1958
  • Belediye Zabıtasının ücretleri arttırılacak Belediye Zabıtasına olan rağbeti arttırmak için ücretler arttırılacaktır.Yapılacak teklif kabul edildiği takdirde asgarî ücret 350 liradan başlıyacaktır.Yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1958
  • Odun depolarında narh bir kenara bırakıldı Odun,kömür ve kereste fiatları halkın göreceği yerlere asılacak.Depo inşaatı kayda tâbi tutuldu Depolardaki odun satışlarında narh fiatına riayet edilmediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1958
  • PİYASADA ZEYTİNYA YE ŞEKER İLGİLİLER,BU YOKLUĞUN SEBEBİNİN HALK ARASİNDA DOLASAN ASİLSİZ ZAM ŞAYİALARI OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR Halkın çoğunluğu piyasada zeytin yağı,vitayağı ve şeker bulamamaktan şikâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1958
  • Çafafca'da bir kamyon devrildi,üç asker öldü Evvelki gece Çatalca,İnsaniye köyü yolunda askeri bir kamyon devrilmiş ve üç asker ölmüştür.Şoför Remzi idaresindeki 188157 plâka sayılı kamyon virajı döne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1958
  • Sokakta futbol oynayan çocuklar cezalandırılacak Mahalle aralarında,büyüklü küçüklü toplarla futbol maçı yapan çocukların sayısı,mekteplerin tatil olmasından sonra büsbütün artmıştır.Sokaklarda tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1958
  • 11II111 11 I II111111 I ı rı 11111111 111 I i¦1111¦r 111111111111 I¦I t¦I ¦11 ¦«•f11 111¦ Ona ve I benzerlerine cevap r^ VENİNG Standard gazetesinde yazdığı lı makalenin bâzı kısımlarmdan anlaşılıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1958
  • ES-KO Limon Çiçeği Kolonyası Kokusu uztn müddet dayanan ve daha geniş bir sahaya yayılan üstün kaliteli bir kolonyadır 3 ^S**3&?formülü yçı İrilibu kolonyada bulunur FM S fo rmu Yüzde 100 sabit ve etr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1958
  • KAMYON VE KAMYONET İHTİYAÇULARINA Elimizde mevcut bulunan kamyon ve kamyonetler acele olarak görüldüğü gibi bir kısmı çalışır vaziyette satılıktır.İsteyenler bir defa görmeleri menfaatleri icabıdır.Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1958
  • f SİNEMALAR j BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 €2)Korkunç tufcak Dennis Moore Seriyal film İng.ATLAS Tel:44 08 53)1 Son İhtar Van Heflin Joanne Wood-•vvard İRenkli İng.Parisli Dansöz Bing Crosby Donald O'Con
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.06.1958
  • Tasarruf Sahipleri iş Bankasını neden tercih ediyor 20)Adı ve Soyadı Bedia Açıkalın Mesleği Medeni Hali Avukat Bekâr i Her ay iş Bankasını ziyaret benim için itiyat oldu "Iratlı Küçük Cari Hesaplar İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1958
  • o SANAYİ M Merkez Şubesi 23 Haziran ^jf* mm BANKASI Pazartesi Açılıyor Nadide**Hat,raları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1958
  • 'de Jrnin &aut Lofru^rtu 1 Saç Oükülmasini ünler 2 Kepekleri Oöker.3 OndUle Yapar.4 W-Saçı Pamuk gibi yumuşatır.g:5 Saça Parlaklık verir.6 Baştaki kalıntıları tinler.7 Kirpik ve Kaflann aıhhati ğ|ğ i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1958
  • Dürbünle ev gözetleyen röntgenci yakalandı Mürteza adında bir röntgenci dün adliyeye verilmiştir.Mürteza,evvelki gece Şişlide bir ağacın üzerinde,dürbünle evleri gözetlerken mahallenin gençleri tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1958
  • 12 otomobi hırsız Bir zabıta âmiri ile anlaşıp tescil vesikası alan Necdet "yakalandığıma memnunum,dedi MİLLİYET J Otomobil hırsızı Necdet Elmas 1955 yılından beri Ankara'da 12 otomobil çalan ve bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1958
  • Gülek Kıbrıs mevzuunda kendisine atfedilen sözleri yalanladı BURSA,HUSUSÎ C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek dün Bursa'da gazetecilerle konuşmuş ve kendisi tarafından söylendiği ileri sürülen «Şimdi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1958
  • [KEYST0NE1 1ÛKft MAYO MflIiEI I CDİ Paris'te s Vl11 hazırlanan m.ı-İ93D InUllCLLCnl yo modelleri için bir defile yapılmış ve muhtelif modeller teşhir edilmiştir.Resim,yepyeni bir anlayışla hazırlanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1958
  • VEFAT Merhum Mustafa Şevket ve Nevriye Kodranin oğlu,Sabiha Rit'in kıymetli eşi,Eczacı Riza Rit ve Hilmi Rit'in sevgili babaları,Güliye Çeltiğin biricik ağabeyisi,Ülker Rit'in Kayınpederi,Merhum Fuat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1958
  • Meclis taksim tezini ittifakla tasdik etti t Baştarajı Birincide «Kıbrıs'taki meseleler de gösteriyor ki,bu dâvanın bir an evvel hâl şekline bağlanması kat'î bir zaruret haline gelmiştir.Ada'daki iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1958
  • I YAŞAR] İzmit'te dün yapılan duruşmada iki kaptan solda Suvak kaptanı Mustafa Alkan,sağda Sarıyer kaptanı Alarcan görülüyor.Geride ağlayanlar,Üsküdar'ın batışı ile neticelenen faciada evlâtlarını kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1958
  • Lübnan'da âsiler çok ağır kayba uğradılar t Baştarajı Birincide Başvekil Sami El Sulh,dün,radyoda yaptığı bir konuşmada,son tahriklerin Kahire tarafından kışkırtıldığını ifâde ile «İsyan harekâtının,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1958
  • KIBRIS'TA DURUM ÇOK GERGİN t Baştarajı Birincide kerleri gayet sıkı emniyet tedbirleri almışlardır.Ada idaresi dikenli teller ve barikatlarla iki cemaati birbirinden iyice ayırmaya çalışmaktadırlar.KI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1958
  • [İLHAN DEMİR El.1 DADA EETERâ'E HEDİYE Yozgatlı Yüksek Tahsil Gençleri,dün k MTM trlJ!nCIIIIEı Türk Ortodoks kilisesi ruhanî lideri Papa Eflim'i ziyaret ederek kendisine Atatürk'ün bir resmini hediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1958
  • Tedbirler MİLLİYET'te dün hayvan sahiplerini alâkalandıran bir ha-ber okudum:Kurban Bayramı münasebetiyle İstanbul'a i sevkedilmeğc başlayan koyun sürülerinin İstanbul ve ha-i E valisine geçen scncki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1958
  • TEŞEKKÜR Kıymetli Umum Müdürümüz ŞERİF GÜROL'un ani vefatı üzerine cenaze törenine iştirak eden çelenk gönderen bizzat veya mektup ve telgrafla taziyette bulunan ve acımızı paylaşan Muhterem zeval,müe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1958
  • İNGİLİZ PLÂNI bugün açıklanıyor f Baştarafı Birincide bu hususla şu izahatı vermektedirler:İngiltere Kıbrıs için yedi senelik bir plân hazırlamış,fakat planın yedi senelik tatbikatından sonra Ada'da n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.06.1958
  • Kİ DEMEK SON SENELERDE ""yATRONUN KARABET-EKİ ARASINDA T ouzyuz Bu GİZLi KAPıvt NEREDEN Bulmuş ACABA IX)ezkes DuZ&UZ.UN AKIBET/HAKKINDA MEIZAKA KAP IUİZKEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1958
  • uZSSİNE GELEN rev/vy'/V/V ^RŞiSlNDA GEKi'lEIZ AAuDAE-AAyA MAZJ.Xl-ANilZ sg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1958
  • VAL.vARjRı/v\BENİ KUŞTAN-OÜ-ŞECB 1 v t ftBBSftÎRfcjx8&xR^k GiZMO CEZANI BEN VERECEK DEĞİLİM SENİ KURTARMAK.İSTERİM AMA.ÇOK HADİ KİTTy AĞlRS'M BıRAZ.GAYRET SENİ 1 i ET.CEK ÇEKEMlVE-BENi.CEĞİAA.1 v-Jff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1958
  • ALLAHUK ALİ BEY KE.hR SAZ HANıM KOCASıNDAN Ayg^ıyQgMu$_«AZıEViyrcı"'ı.e(ARABA i_ARini 0&S Şt:s2a\'Ş_eR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1958
  • SANTRAL MEMURU ARANIYOR Şrketimizin merkezinde çalıştırılmak üzere tecrübeli santral memuruna ihtiyaç vardır.Talip olanların bizzat ANTALYA UMUMÎ NAKLİYAT T.A.Ş.Zat işleri Servisine müracaatları rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1958
  • Türkiye Vakıflar Bankası FENERYOLU AJANSININ 16 Haziran 1958 tarihinde Noter ve Mudilerimiz huzurunda sapılan hususî keşidesinde ÖMÜR BOYUNCA AYLIK GELİRİ 400 No.lu Vadeli Hesap Sahibi BAYAN H.TÜRKÂN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1958
  • Cildinizin Bakımı için Beynelmilel güzellik mütehassısı Kimyager Or.VVINTER'in formülü VANISHING ve COLD Vitaminli kremlerini kullanınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1958
  • Sevdiğinize vereceğiniz mücevher hediyelerinizi,yalnız 101 ÇEŞİT MÜESSESESİNDEN TAKSİTLE alabilirsiniz.Her nev'i Mücevherat,Broşlar,Klips küpeler,tek taş ve muhtelif yüzükler.Aleksandrit taşlı zarit 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1958
  • RİVİERA OTEL RESTORAN Dünyanın en güzel yerlerinden birinde nefis bir otel ve restoranıdır.Görmeden yaz programınızı kararlaştırmayınız.HER AKŞAIVI NEJAT CENDELİ orkestrası,Guy de Rassenfosse,Vasfı Uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1958
  • İYALA1 TÜRKÇESİ V vs Sahi mi söylüyorsun?Sözümü kesme de dinle.Kulağım sende Drake.Evine onlardan yarım saat evvel gelmiş,komşusu da haber vermiş.Hangi komşusu?Misis Winters.Bu hafiyeliği neden yapsın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1958
  • RAPHAEL'İN TABLOSUNA BALTA İLE SALDIRDI MİLANO,A.P.Brera Galerisinde dün balta ile yapılan bir hücum,Raphael'in paha biçilemeyecek kadar kıymetli olan Meryem Ana tablosunu hafifçe hasara uğratmıştır.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1958
  • ELVİS PRESLEY'İN 52 MİLYON PLÂĞI SATILDI NFAV-YORK,A.A.Gramofon plâğı satış rekoru,20 senede 40 milyon plâk şahsiyle Frank Sinatra'da idi.Rock'n Roll mucidi olan Elvis Presley.bu rekoru kırmıj bulunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1958
  • Roosewelt ve pul merakı Bu yazımızda size dünyanın en meşhur pul meraklılarından birinden bahsedeceğiz.Birleşik Amerika'da üç devre peş peşe başkan seçilmek gibi fevkalâde güç bir işi başarmış ve 1944
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1958
  • s* l\r ğ} KWW!KOPRUSU Yazan:PİERRE BOULLE Çeviren:ORHAN AZİZOĞLU 3 ÇIKAN KISMIN OZETI:Albay Nicholson,İkinci Dünya Harbi sırasın» da,Birmanyada Japonlara teslim olan İngiliz ordusunun,vazifeşiııaslığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.06.1958
  • D u memleketin kalkınma hamurunu yoğuracak,yalnrz Türk Köylüsünün nasırlı elleridir.Bu hamurla memleketin eserlerini de yapacak Türk sanatkârının bilgi ile işleyen kollarıdır.Biz,bu elleri ve bu kolla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.06.1958
  • PEREJA BRîYANTİNini ¦kullanmakla bu iltifatı yalnız bugün değil.her gün her zaman dinleyebilirsiniz.O Saçlarınızın tabii güzelliğini muhafaza için mutlaka PEREJA Briyantinini kullanınız.6 PEREJA 8ri y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.06.1958
  • BU PLANA D&HIL İKfPtCİ UMUMÎ KtŞİM SON MBA KABULÜ BUGÜN HBR ISO LİKAYA BİR KUR'A 2353235348482323482348485353
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.06.1958
  • bu kadar çabuk temizler FAY,bıçakları,çatalları,kaşıklan,tencereleri,tertemiz yapar FAY,fayansları,mermerleri,çinileri,banyoları ve lavaboları temizler ve parlatır FAY,yer parkelerini,kapıları,pencere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.06.1958
  • m^ ı T *rV ^f AB,Z KOKULARINA KARŞI L ^^fW*%İ!K10ROFİLÜ en ta i u ^Vi TABLETLERİ' ni Kullanınız.Kokulu yemekler,içki,tüu.v^s.doiayrsile ağızdan ve vücuttan âdet zamanları dahil)intişar eden bütün koku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.06.1958
  • ^3İkLS^ -L EVVEL VEYA Güzellik kremi citdi parlatmaz,gece veya gündüz kremi olarak kullanılır aynı 73manda cildi,soğuk,güneş rüzgar ve yağmurun testlerinden korur.Cildinizin besleyici kremi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.06.1958
  • Cildinizin sizden evvel' yaşlanmasını ön [ey iniz.fşte yaşın ilk belirtileri.Kurumaya başlayan cilde evvela köşelerinde,yanaklarda ve gerdanda çizgiler teşekkül eder.PaViT kalmayınız,hemen faaliyete g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.06.1958
  • LANOLİNLİ Bir GÜNEŞ KREMİ Sizi Güneş banyosunun zararlı tesirlerinden korur.Güneş banyosu yapacağınız zaman vücudunuzun her tarafına bol miktarda Tül ife kaplayınızjftffigfcSfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.06.1958
  • Tasarrufu Teşvik Plânının İkinci Haziran çekilişinde Boğaziçine nazır ikramiye ve kredili APARTMAN Daireleri 2.000 den fazla müşteriye çeşitli para ikramiyeleri.Her 100 liraya bir kur'a Hesap açtırmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.06.1958
  • KREM GÜZELLİĞİNİZİ MUHAFAZA'da SEBAT EDİNİZ KREM Pert ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.06.1958
  • İŞÇİ KİZ ARANIYOR Bîr konfeksiyon fabrikasında çalışTrrtfmak üzere 12 14 yaşlarında genç kızlar aranmaktadır.Müracaat:Telefon:48 "54 ÎS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.06.1958
  • KONGREYE DAVET İstanbul Mahdut Mes'uliyetli Otomatik Çorapçılar İstihlâk ve satış kooperatifi idare heyetinden.Kooperatifimizin senelik mûtad kongresi nisan temin edilemediğinden 7 Pasrartesi saat 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.06.1958
  • ^filİEüef S ti h i b i:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden Trtesul müÖtTr «ASAN YILMAKR Basıldığı Yey MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.06.1958
  • RÜ fl 1374 Haziran 4 SALI 17 HAZİRAN 1 9 5 8 HİCRİ 1377 Zilkade 29 VAKİT VASATI EZANI Hine* 4.26 Öğle 12.15 İkindi lti.ltJ Akşam 19.43 1 Yatsı 2136 İmsak 2.09 44 i 4.32 38 12.0Ü 2.03 i 27 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 17.06.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON ^27 42 10 SATILIK EMLAK EML ÂK ARAYANLAR Tel 30.000 liraya kadar daire 22 86 Tl 27 49 05 aranıyor.R İ R A L I K EM LÂK YAZLTK,Kadıköy.Moda Cad.Ka-Tiüğ Sok.No.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.06.1958
  • TEHLİKELİ DURUM [İLHAN DEMIREL)İstanbul'lu spor severlerin ihtiyacını karşılamaktan uzak olan Mithatpaşa stadı,Federasyon kupası maçlarında iğne atılsa yere düşmeyecek hale gelmiştir.Resimde yer bulam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1958
  • Mütareke sona erdi Fenerbahçe iktidar ve muhalefeti kongre için yeniden kolları sıvadı FENERBAHÇE Kulübünde mütareke sona ermiştir.Galatasaray maçları sebebiyle susan ve kongre faaliyetlerine ara vere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1958
  • CİHANOĞLU BASIN TOPLANTISI YAPIYOR BölgB Müdürü Sait Selâhattin Cihanoğlu bugün saat 15 de,bölge binasında bir basın toplantısı yapacaktır.Cihanoğlu,bu toplantıda Türk sporunun selâmeti,Mithatpaşa sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1958
  • Kaleci Turgut B.Sporda kaldı Dün kulübü ile mukavelesini yenileyecek olan Beyoglusporlu Turgut'un mukavelesi noter gelmediğinden yapılamamıştır.Turgut'un bugün mukavelesinin yenilenmesi muhtemeldir.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1958
  • 1 M M*$a KAZA OLDU [KEYSTONE] Vimpledon da görülmemiş bir hâdise:İngiliz Shirley Bloomer'in,oyun esnasında nylon etekliği düşüverdi.Resimde istifini bozmayan Shirley,tribünden yardım rica ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1958
  • Haydi diploma sormayalım amma.FUTBOL Federasyonu Başkanımız geçenlerde kalktı Dünya Kupası futbol maçlarının yapıldığı İsveç'e gitti.Oradaki temaslarını,icra-atını,başarılarını gazetelerde memnunlukla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1958
  • UMUN NÜDÜR Ataman konuşlu 3 «Kaptanlık mevzuu Federasyon heyetinin takdjrine bağlı bir husustur.Talimatnamelerde de bununla ilgili bir sarahat mevcut değildir.Amma bugüne kadar sürüp giden teamül en t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1958
  • İstanbul Atletizm Birincilikleri yapılıyor 22 23 Haziran Pazar ve Pazartesi günleri Mithatpaşa stadında,Gençler ve Yıldızlar arası İstanbul atletizm birincilikleri yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1958
  • G.Saray-Vefa MAÇI YARIN Federasyon Kupasının mühim karşılaşmalarından birini yarın Vefa ile oynayacak olan Galatasaray takımı,dün Perapalas otelinde kampa girmiştir.Kampa alınan futbolcular çunlardır:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1958
  • Kupa 1 incisi FİFA'nın teklifini kabul ettik Balkan Kupası gerçekleşiyor Futbolda müşterek bahis kabul ediliyor AVRUPA Futbol Birliği,Stockholm'deki F.İ.F.Atoplantıları sırasında,Futbol Federasyonu Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1958
  • M KULÜP DE tasvîb etmiyor F.Bahçe G.Saray maçındaki gibi çirkin hâdiseleri önlemek için tedbirler alınacak SON Galatasaray Fenerbahçe maçında ve maçın sonunda vukubulan hâdiseler spor çevrelerinde büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1958
  • DIDI Brezilya'nın siyah incisi GYULA GKOSICZ VE BOZSIK Macar kalecisi ortada ve santrhafı sağda bugün Gal'e karsı oynayacaklar.m uç finalist daha belli oluyor Milliyet Km^efl0* Rusya İngiltere'ye,Maca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1958
  • [İLHAN DEMIRELI 7 fi CER REYİ İYnRII7 sonra So{ya'da yapılacak olan' Dünya Serbest Güreş Kupası şampiyonasına fcMiClı IJEMıl I UnUfc iştirak edecek güreşçilerimiz,dün şehirde alış veriş yapmışlar bilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor