Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.06.1958
  • Türklerle Rumlar arasında çarpışmaların şiddetle devam elliği a DURUM İÇ H ARB ŞEKLİN!ALD Dün biri çocuk,biri kadın biri de polis olan üç Türk öldü.~umların zayiatı çok ağır.Polisi öldüren Rum linç ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1958
  • Kahve istanbul'da 108 Eskişehir'de ise 83 liradan satılacak Kızılaya teslim od'.lcn O0 ton kahvenin şehrimize tahsis edilen 116 ton'u önümüzdeki günlerde satışa ar/edilecektir.Kahveyi kazalarda tayin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1958
  • YIKILMASINA BAŞLANDI IOZDEMIR GURSOY1 Tarabya'da istimlâk sabası içinde bulunan «Aya Yorgi» kilisesinin yıkılmasına dünden itibaren başlanmıştır.İstimlâki kararlaştırılan kilisenin mütevelli heyetine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1958
  • Sivas'ta bir gazeteci hapse mahkûm oldu SİVAS.HUSUSÎ Divriği kazasında çıkan «Divriği'nin sesi» gazetesi hakkında bir müddet evvel tereyağı satışlarına dair neşrettiği yazıdan dolayı açılan dâva sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1958
  • SIĞINAĞA GİRME TATBİKATI YAPILDI IRÜÇHAN ÜNVERİ TATBİKAT SIRASINDA POLİS,HALKİ SİPER YERLERDE TUTARKEN.Akşam yapılan denemede asıtalar durmadığından er yer aksaklıklar oldu Sivil savunma denemelerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1958
  • Gerekli demir temin edilemezse âbide inşaatı duracak Çanakka1c şehitler âbidesine yardım komitesi» dünkü toplantısını âbidenin son demir ihtiyacına tahsis etmiştir.Komite,iki ay evvel âbidenin 47 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1958
  • Bankalar Kanunu müzakeresi dün Mecliste başladı ANKARA,HUSUSÎ Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısında iki tasarı ve bir teklif kanunlaşmış.İki idam hükmü tasdik olunmuştur.Meclis Bankalar kanunu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1958
  • Yurdun Her yerinde Mitingler Tertiplendi Sakarya Valiliği bugünkü mitingi tehir etti.Ankara'dan sonra Konya ve Adanada da miting yapılacak ANKARA,HUSUSÎ Perşembe günü saat 14 de yapı lacak büyük Kıbrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1958
  • İngiltere için bir nota verdi Londra,hâdiselerin önlenmesi için Türkler üzerinde nüfuz kullanmamızı ve Ankara radyosunun Kıbrıs'a dair neşriyatının kesilmesini istiyor Şaşkınlık içinde bulunan Yunanis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1958
  • MISIRLI MÜSLÜMAN KARDEŞLER!«Bggean» 1,1 ııı mmii'i.iti?1,t'/m'i1 rvjı.T?1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1958
  • G©W]EHkT OTvO MU MSI] EMSALLERİNDEN ÇOK FAZLA SAYIDA MOTOR TRAFİK DİREKSİYON Derslerinden imtihana hazırlar,herkes?ehliyet sahibi yapar KAYITLAR TAKSİTLEDİR Adres r ^Beyoğlu ğ Ağacamtt t yanında i No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1958
  • Ankara'da gaz tevzie tâbi tutuldu Şeker Şirketi de satışını yarına bakkallara şeker kadar durdurdu ANKARA,AA.Bâzı kimselerin ihtiyaçlarından fazla gazyağı alarak stok etmeleri ve hakikî ihtiyaç sahipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.06.1958
  • St GÜNÜN TIBBÎ BAHİSLERİ YORGUNLUK Dr.RECEP DOKSAT Voltairc,ayrı ayrı mevzularda dört kitabını birden yazarnıış.Meşhur felsefe sözlüğünü yazmaktan sorulunca,kaleme aldığı piyeslerinden birinin başına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1958
  • KISA HABERLER MERHUM Şair Nigâr hanımın oğlu Salih Feridun Nigâr,938 eserden müteşekkil kütüphanesini Asiyan müzesine teberru etmiştir.TOPKAPI Maltepesinde yapılmakta olan cezaevinin iltisak yolu 150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1958
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet:147.00 Reşat:174.00 Gulden:134.00 İngiliz:175.00 Külce:21.80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1958
  • TEŞEKKÜR Müptelâ olduğu hastalıktan kuıtulamıyarak genç yaşta hakkın rahmetine kavuşan çok sevgili ağabeyim Sarı-Kırmızı renklerin asığı HALİT BULCAY'a Sigorta hastahanesinde yattığı müddetçe kurtulma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1958
  • Bu akşam saat 20.30 da İSTANBUL RADYOSUNDA MUALLÂ MUKADDER CELAL ŞAHİN SEVİM TANÜREK SEDEF REKLÂM Kİ» Müessesesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr.RECEP DOKSAT KALB HASTALIKLARI Devam)KAI.B ASTMASI:K.ıHı astması veya kalh aslımı,kalh yetmezliğinde görülen nefes darlığı nöbetleridir.Nöbetler,en çok gece basta ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1958
  • OĞLAK BUKCU 1 22 Aralık 20 Ocak Mühim bir isiniz olacak.Sakın ihmal etmeyiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yüzünüze gülüp faydalanmak isteyen biri var.Aldanmayınız.B İKİ BALIK BURCU [20 Şubat 20 Mart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Genç irisi;Sebep.2 Zorba;tersi ayı evi.3 Kurtuluş,Tibet öküzü.4 Alâka.5 Yaramazlık etmiyen;Kanunlar ilmi.6 Nota;Bil şeyin yerine yeni si verilmek için kabul edilmiş kullanma müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1958
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 800 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Four Ace» Grubundan melodiler 8.45 Türküler ve oyun havaları 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1958
  • Hususi sermaye ile kurulan Türkiyenin en eski milli Bankası TÜRK TİCARET BANKASI 1914'de hizmete girdiği sırada bugünün zarif ve muhteşem »robaları henüz emekliyordu.1914 modeli otomobil Uzun yılların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1958
  • Parasız yatılı okumak isteyen öğrenciler arttı Resmi Okullara alınacak parasız yatılı öğrencilerin giriş imtihanları 2 Temmuz'da şehrimizde yapılacaktır.Maarif Vekâleti talim terbiye heyetince hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1958
  • Zeytinyağı çalan hırsız 5 ay hapse mahkûm oldu Salih Ayman adında bir hırsız dün Adliyeye verilmiş ve Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan ilk duruşmasını müteakip S ay,10 gün hapis,bu kadar müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1958
  • Çamaşır kazanında mısır kaynatılmayacak Yetkiner,şehri kirletenlerin sayısının artması üzerine bir tamim yayınladı Sokağa çöp atanların,tükürenlerin ve şehrin temizliği mevzuunda' alman kararlara riay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1958
  • Zam isteyen esnafın adedi 20 ye yükseldi 20 esnaf tevekkülü tarifelerine,zam için alâkalılar nezdinde teşebbüse geçmiştir.Bunlar arasında lokantacılar,nıulıallobiciler.börekçiler pastacılar ve işkembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1958
  • Dr.SUPHİ ŞENSES İdrar Yolları ve Tenasül Hastalıkları Mütehassısı Galatasaray Lisesi karşısı Postahaııe sırası Tel:44 53 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1958
  • 100 bin dolarlık ambalaj malzemesi ithâl edilecek Yüzbin dolarlık ambalaj malzemesi ithal edilecektir.Malzemelerin ilk partisi bu ayın sonunda gelecek ve yaş meyva ithalinde kullanılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1958
  • İ.E.T.T.HUSUSÎ ŞAHISLARDAN OTOBÜS KİRALAYAC Şehirdeki vasıta sıkıntısının kısmen giderilmesi için civar kazalara işleyen otobüslerin kiralanması hususunda Vali Vekili emir verdi Vasıla sıkınasını Önle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1958
  • p 1II 1111MI Mf 111 M 111111 Uf IIII İlli İli un 1111111 M 111111III M 11111111 M11111111111111 MIIIIMII B.B.C.nin iftirası j NGİLTERE NİN meşhur B.B.C.radyosu,Be-I yazıt mitingine iştirak eden muazza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1958
  • ÇOCUK EN İYİ ÇOCUK MECMUASI 28 Sahile 50 Kuruş YAYINEVİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1958
  • SON GÜN ASMAALTI MERCAN ŞUBEMİZİN 10.000 LİRALIK HUSUSÎ KEŞİDESİNE İŞTİRAK İCÎN BUGÜN AKŞAMA KADAR HESAP ACINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1958
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)Aşk Mabedi Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel:44 08 5:1 Otobüs Durağı Marilyn Monroe Don Murray.Renkli İng.2 Zarak Han Ani ta Ekberg Victor Ma türe Renkli İng.EL H A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.06.1958
  • [İLHAN DEMİRELI KAATII Evvelki gece Üsküdar'da Ali Kavaf ile Ali'nin metresi Makbule Kahramanı bıçakla öldüren Hasan Cenkçi,bugün Adliyeye verilecektir.Aralarında çıkan kavga sırasında Ali'nin elinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1958
  • İngiltere için bir nota verdi t Baştarajı Birincide Londra radyosu.Başvekil Adnan Menderes'in temmuz ayında,Bağdat Paktı toplantısı için Londra'ya geleceğini ve Kıbrıs meselesini,bu ziyareti sırasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1958
  • TÜRK EKSPRES BANK TADIR Arsa Para Hanımlar Keşidesi işde emniyet ve sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1958
  • Beynelmilel güzeline mütehassısı Kimyager Or.WINTER'in formülü VİTAMİNLİ KREMLERİ Cildinizi güzelleştirmek elinizdedir.NESLON'un COLD ve VANI-SHING kremleri cildinize tarave» ve güzellik bahseder.Daim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1958
  • tSCLCİU 1 Sıç Dökülmesini önler.7 Kepeklen Döker.3 Ondule Yapar.4 Saçı Pamuk gibi yumutatır.5 Saça Parlaklık «erirt Battaki katıntıları onlar.7 Kirpik «e Kaşların aıhhati için taırııye adıl ir.Jtrıyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1958
  • SIĞINAĞA GİRME TATBİKATI YAPILDI t Buştarafı Birincide inişler ve kapalı yerlere gitmeleri lüzumuna işaret etmişlerdir.Halka intikal ettirilen bu ilk denemede vasıtalar seferlerine devam etmişlerdir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1958
  • Yurdu soğuk hava dalgası kapladı Şehrimizde sühunet dün 11 dereceye kadar düşmüş ve karayelden esen soğuk rüzgâr bir çok İstanbul'luya pardösü giydirmistir.Civar vilâyetlerde ve İzmitte sühunet dün 6'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1958
  • KONYA DAKİ CİNAYET KONYA,HUSUSÎ Konya'da dün iki cinayet birden işlenmiştir.Çumra kazasının Fethiye köyünden Fâzıl Bakan,İsmail Elmacı ve kardeşi Kâzım Elmacı koyunları "Vvel sulamak yüzünden kavga et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1958
  • Bayramiç'te bir kaatilin yüzüne halktükürdü ÇANAKKALE,HUSUSÎ Bayramiç kazası Pınarbaşı köyünde 13 yaşında Nazife Bodur adında bir kız çocuğu,köye 2 kilometre mesafede Kalkım ormanları içinde ölü olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1958
  • Ahlak ve Levs İRKAÇ gün evvel gazetelerde elem verici bir hâdisenin taf-[3 silâtmı okuduk:Denizcilik Bankasının Ardahan)şilebinde,E geminin süvarisinden maada bütün mürettebat sermaye ko-E I yarak bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1958
  • Ağustos EŞIDESINDE 1 K ışıye 'da 40 Çiftehavuzlar* D Lira değerinde APARTMAN DAİRESİ 1 Kişiye 10.000 Lira olmak üzere o.ooq İKRAMİYELER Son para yatırma tarihi:10 HAZİRAN EMNİYET SANDIĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1958
  • BANKALAR KANUNU MÜZAKERESİ DÜN MECLİSTE BAŞLADI t Baştarafı Birincide san Tez arasında tartışma olmuştur.Hasan Tez.Esnaf teşekküllerinde kayıtlı küçük esnaf banka kredilerinden çok cüz'i miktarda fayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1958
  • Bankamız,Dr.G.Şenlerin inancına samimiyetle iştirak eder,1958 ikramiye plânında mevcut 10 Apartman Dairesinden 38'i halâ talihlilerini bulmadı,önümüzdeki çekilişlerin Bayan Güzin Şenler'e ve bütün mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1958
  • Tasarruf Sahipleri İş Bankasını neden tercih ediyor 19)Adı ve Soyadı Mesleği Medeni Hali Güzin Şenler Doktor Evli,2 çocuk annesi Şokla samanı gelir zamanı sat samanı al hanı!"İş Bankasında îratlı Hesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1958
  • Kıbrıs'ta durum iç Harb şeklini aldı t Baştara/t Birincide velkl akşam ellerinde sopalar ve bombalar olduğu halde Magusa'yı basarak Türklere hücum etmeyi denemişlerse de bu teşebbüs kendilerini bekley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1958
  • Yurdun her yerinde mitingler tertiplendi Bastarafı Birincide «Göbeğimiz olan 120 bin Türk kardeşimize kem güzle,bakmıya yeltenenler karşılarında yıkılmaz bir imân kalesi imlinde Türk gençliğini bulaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.06.1958
  • Hitç l/ftf ı B'-^A Ş/K.üi &APSAK f* 0 mAO'i g,AR flOA e,»o tv.vjs eASHısj VAPAı-rA* Ch.K?55A2 DA ıce»z AV.P OLUR.MAHİTClM VAKİT co G£C MİLLET 1 UVAPO-O1R.MAN1M ÂlEMÎ VAR Alı,BU SA7VT,1 HAOİ AYRU-A ua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.06.1958
  • Pliiillişiiiiil BU HERiHAL-DE TİYATROMUN Sİ SARA SALONUNDA B-ARıNIYORMUŞ SuRAU&RA MUHAPlZ iA KOYUN ÎÇERÎ KİMSE y^ GİRMESİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.06.1958
  • DEMİR YUMRUK FAZLA,TAFSİLATA LUZu/VV YOK do.TEMNV nUDO'-VA BAŞLAMADAN SOLT ONU VE^c SEBMEL.OİE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.06.1958
  • R i^ v^Ü MfsAc-ıeutCTE USLU OUR KiBARu&lNi GÖSTER OuJK.MU?e ANA BİK CAÇ.ÇA PASTA CAMA VERİR MİSİNİZ B R.PARC4 DAHA M» "C7 ANNBCiM.SENi DÜŞÜNÜP HARE.KET e-TTı'M BEKj.0656
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.06.1958
  • ÂfilZ KOKULARINA KARŞI KLOROfİLLİ Merıial TABLETLERİ'ni Kullanınız.Kokulu yemekler,içki,tütün,v.s.dolayisile agı/dan ve vücuttan âdet amanları dahil)intişar eden bütün kokulan uale eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.06.1958
  • KUNDURACILARA MÜJDE Yeni kararname gereğince ayakkabıların keten ipliği ile dikilmesi mecburiyetine binaen,atclyemiz günlük 6000 çift kundura diken en son sistem FORA makineleri ve stok hakiki Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.06.1958
  • D.B.Deniz Nakliyatı T mıu v» Müdürlüsünden YOZGAT şilebimiz 10-15/6/1958 tarihinde istanbul'dan direkt olarak New-YorkTa hareket edecektir.Yükü olanların gemide yer kapatabilmesi için aşağıdaki telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.06.1958
  • Traktör tamircisi,Motor tamircisi,Oto tamircisi.Oto elektrikçisi,Soğuk demirci,Tesviyeci,Kaynakçı ve Radyatör tamircileri alınacaktır Şantiyelerimizde çalıştırılmak üzaye birinci sınıf ehliyetli yukar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.06.1958
  • İstanbul Ticaret Odasından Odamız veznesi için bastırılan ve henüz kullanılmaya başlanılmayan I serisi 8250-8300)sayıli 50 yapraklı bir cilt vezne makbuzu zayi olmuştur Hükümsüz olduğu ilan olunur 310
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.06.1958
  • MUTEMET TAYİNİ HAKKINDA Odamıza 200 ton Hematik II pik tahsis edilmiştir.21 sayılı sirkülerde belirtilen evsafı hâiz firmaların Odamız Sanayi ve Tevzi Şubesine müracaatla bu husustaki şartnameyi görer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.06.1958
  • 5£/PLÂNA DAHİL İKİNCİ UMUMÎ KEŞİDE 2r-HA2İGANÎm SON PARA KABULÜ İ7-HAZİQAN.W$ HER 150 LlfiA\BİR KUR'A 53535323234848482353532353535348
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.06.1958
  • PARA YERİN KULLANILAN PULLAB Zaman zaman pulların para yerine kullanıldıkla-EE rı da görülmüştür.İlk cihan harbinin sonunda,1917 EE yılında memleketin birçok yerlerinde bozuk para sı-ğEkınlısı çekilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.06.1958
  • 11111!TÜKKÇESİ:S Bır yerde bir gıcırtı oldu mu büyükler koltuklarına yaslanıp,polisteki yardakçılarına;Anladık,rahat duracağı/diyorlar,kımıldayacağımız zamanı siz bildirirsiniz'.Bu sırada da hep bera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.06.1958
  • A Y D l NO Ğ L U CÜNEYD BEY TARİHÎ ROMAN Nizamettin Nazif TEPEDELENLİOĞLU 64 Saldırmıyor,saldırışları bekliyordu.Ölürse olduğu noktada ölecek,Gülünün üzengileri dibine devrilecekti.Bir an için on adım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.06.1958
  • Alnınızda husule gelen çizgiler HAVILLAND Kremi ile yapacağınız masajlarla pek alâ giderilebilirler.Yanaklardaki çizgilerin derinleşmemesini sağlamak için hergun HAVILLAND Kremi ile masaj yapınız.Boyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1958
  • SAYIN MATBAA ^SAHİPLERİNE Çeşitli fedakârlıklarla meydana getirilen renkli baskı işlerinden kutu baskı işlerinin en son ve en mühim ameliyesi kabul edilen yapıştırma işi bundan böyle otomatik makine i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1958
  • Hurda Yazı ve Hesap Makinesi Alınacak Müracaat:Remington Tamirhanesi Bankalar cad.Eski Banka sokak Sen Piyer Han Tel:44 12 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1958
  • ^mm Cildinizi kurutan yakıcı güneş ziyalarına karşı D Vitaminli İlendim Kremlerini kullanınız cildinizi yumuşatır teravefinı muhafaza eder besler ve yanmasını önler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1958
  • hep aynıdır!o O L.O ron^e,^ce öe*¦ ö» a\tf vce^ t^ 00 »ÖV r^&JB^Mi&l ç^ürt *eV de° ~de üe ne9 t e v/V .6°%v^';arr^,z.ro öW' o\I £5s tfûccfö 4ty£t€ y.&&öeefct vl rara V.7i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1958
  • MilBiıgeff Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Ver MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1958
  • RUMİ SALI HİCRÎ 1374 10 1377 Mp.vıs HAZİRAN Zilkade 28 19 5 8 24 VAKİ T vasat!EZANÎ Güncs 4.27 8.48 Öğle 12.13 4.34 ikindi 16.14 8.34 Aksan 19.40 12.00 Vnb 2 12 •2.02 fınsak 11.«f i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1958
  • KREM PERTEV ie GÜZELLİĞİNİZİ MUHAFAZA'da SEBAT EDİNİZ KRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1958
  • RIVİERA OTEL RESTORAN Dünyanın en güzel yerlerinden birinde nefis bir oleı ve restoranıdıı.Görmeden yaz programınızı kararlastırmnyınız.HKH AKŞAM NEJAT C E N D E L İ Orkestrası.Guy de Rassenfosse.Vasf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1958
  • Her marka YAZİ ve HESAP Makinesi tamiratı için REMİNGTON ATELYELERS HİZMETİNİZDEDİR Büyük bir dünya müessesesinin tekniği garantili tamirat aylık bakım servisleri yazı ve hesap makinelerinizin ömrünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1958
  • ı İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Birlifci İdare Kurulundan:Birliğimizin 1957 1958 adi umumi heyet toplantısı 17 Haziran 1958 Salı günü saat 13.00 de Eminönü Öğrenci Lokalinde yapılacağından,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1958
  • karanfil Cildinize ja.IAX M.a.m.çiçeğinin YUMUŞAKLIĞfNI TEMİN EDEN SABUN Değerli SES ve perde sanatkârı SUZAN GÜVEN cilt bakımına hususi bir ihtimam gösterir.Suzan Güven "Cildimi Puro'nun ihtimamına b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1958
  • Güneş banyosunun zararlı tesirlerinden korunmak için LANOLİNLİ Güneş banyosuna TÜL ile çıkınız.TÜL süz güneş banyosu zararlıdır HANCILIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ kuçuk AiMmmm Tİ l E FON 27 42 10 SATILIK EMLAK 0 ŞILEDEı lebiderya,bir dönüm arsa,içinde kârgir villâ,şehir suyu,elektrik ve telefonu var.Bütün eşyalariyle birlikte.Tel:22 26 61 48 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.06.1958
  • K.FİKRET Taktik onundu dik-Geçen haftayı saıan HEYECA tazeleniyor 3-2'lik maçın akisleri devam ederken,taraflar revanş için hazırlığa başladılar BÜYÜK maçın bittiğine kimse inanmak istemiyordu.Gerçi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.06.1958
  • Enternasyonal Cezmi Or yarışmaları 28 Haziranda İki gün devam edecek olan müsabakalara,3 Romen,3 Bulgar,4 de Yugoslav şampiyonu davet edildi ENTERNASYONAL şampiyonlar Cezmi Or)atletizm yarışmaları 28-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.06.1958
  • mitu fırrınfıı fıırnri'fiM'ivife-i ¦J.II II I.[A.P.Orta Biklct'te yeni dünya şampiyonu Virgll Akins solda)kendisine bu Unvanı kazandıran yumrumu,resimde görüldüğü şekilde attı.Rakibi Vince Martlnez,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.06.1958
  • F.BAHÇELİLER KONGRELERİNİ 30 HAZİRANDA YAPACAKLAR Alâkalı şahıslar muhaliflerin istediği gibi kongre yapabiliriz diyor.Taraflarca şimdilik kulis faaliyetine ara verildi Fenerbahçe Kulübü her bakımdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.06.1958
  • G.SARAY BÜYÜK ALİ'Yİ BIRAKMIYOR Ankara Deınirspor kulübü,Galatasaraylı B.Ali'ye dün resmen transfer teklif etmiş ve idare heyetine de müracaatta bulunmuştur.Kendisiyle konuştuğumuz Umumi Kâtip Necdet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.06.1958
  • I MİLLİYETİ DKCPCUI İl/AII fil İlli 1Î,'Ilırlilve Başpehlivanlığı,dün yapılan güreşlerle sona ermiş ve Adil Atan bas-DMıjrtlıİBİ WMI1 ULUU pehlivan olmuştur.M.Ali Yağcıyı çok kısa zamanda künde ile ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.06.1958
  • [BUTUN ŞEHİRLE Ş5 P^utbola dudak «Bir topun pe-sinde koşan yirmi iki baldırıçıplak ve on-lan seyre koşan bir avuç mecnun.di-E5 yenler,hattâ daha ileri gidip bu saçma oyunun kaldırılmasını dileyenler i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.06.1958
  • Haftanın Maçları Federasyon kupasında bu hafta yapılacak maçların programı şöyledir;Çarşamba:Beşiktaş İstanbulspor,Cumartesi:Fenerbahçe Galatasaray Vefa Giineg.Pazar:İstanbulspor Beykoz Galatasaray Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.06.1958
  • Selâhattin ve Fahri'nin mukavelesi yenileniyor Adalet kulübü,kaleci Selâhattin,Ayhan ve bek Fahri'nin mukavelelerini temdit edecektir.Bu futbolculardan Ayhan,iki senelik bir mukavele karşılığında 10 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.06.1958
  • BEŞİKTAŞ HAZIRLAN YOR £T istru,spor',a çcti"h" maç ™acak—^ES-ûSSEt »n Be5ikta5hlaT,müteakiben kamp yeri futbolc«1« 1-5 tam kaL htftai™î I ja sor,antrenmanlara B^zhiT V tBeyaril,f» ÇCti" raki* İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.06.1958
  • nous ne ApaK btockholm'de Anlaştılar:i Millî Ta 9 Ekimine Londra'da ingiltere maçlarının esasları teshit edildi Y A S H I N İki gole mâni olamadı F I N N E Y Şahane bir penaltı ve beraberlik W R I G H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor