Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.06.1958
  • por Sarayı çökme anlaşılmadı Neticenin ancak 15 gün sonra belli olacağı açıklandı.C.R P,hâdiseyi Meclise aksettirdi YIKILAN SPOR SALONU [ADNAN ATAR] Evvelki Rkşam çöken Ankara'dakl Spor salonunun mese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1958
  • KATHERİNE Hepburn geldi Erkek elbiseleri giyen artist süse para sarfefmediğini söyleyerek «Ben çok ucuz bir kadınım» dedi LEYLÂ UMAR Katherine Hepburn İstanbulda!Bol paçalı bej gabardin pantalon,kahve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1958
  • Gökay'ın yeniden Vali olacağı söylentileri ortaya atıldı Bern Büyükelçisi Prof.Gökay'ın Temmuz ayında izinli olarak İstanbul'a geleceği haberi yeni bir söylentiye yol ¦emiştir.Halen vali vekili olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1958
  • Karaosmanoğlu istifa edenlerin vefasız olduğunu söyledi İZMİR,HUSUSÎ Hür.P.lideri Karaosmanoğlu,partilinden ayrılanları «vefasızlıkla» itham etmiş ve demiştir ki:«Dünkü sevgili arkadaşlarımızı bn-&ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1958
  • De Gaulle Cezay' liderleriyle görüştü Bugün Cezayir'e gidecek olan General NATO devletlerini de ziyaret edecek PARİS,A.P.General de Gaulle,bir gün evvel aldığı geniş selâhiyetlerle,Fransanın mutlak hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1958
  • [OZDEMİR GÜRSOY1 TEKRARLANAN YOKLAMA Edirn«*«pı'daki L'lubatlı Hasan İlkokulunda not kar-7 7 UIV,"MmM nelerine el konan talebelerin yoklamaları,dün müfettişler tarafından okulda yapılmıştır.5 kişilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1958
  • Konya'da seller 55 evi harap elli Binden iazla hayvan telei oldu,Köylerde mahsulü suJar götürdü KONYA,HUSUSİ Seller Çumra kazasının Dinek nahiyesine bağlı Alkaran köyünde 25,Dinek Saray köyünde 30 evi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1958
  • YAĞMURLAR KESİLECEK ANKARA HUSUSÎ 20 gündenberi Orta,Güney ve Güney doğu Anadolu bölgelerine düşen.Çankırı ve Kırşehir dolaylarında hasara yol açan yağmurların önümüzdeki hafta kesileceği bildirilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1958
  • Rusya'nın Türkiye'ye Sulh taarruzu Izvestiya gazetesi dostluğu Batılı liderlerin bozmuş olduğunu iddia ediyor LONDHA,A.P.Sovyet hükümetinin resmî organı İzvestla,Türkiye ile Rusya arasındaki münasebet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1958
  • İSTANBUL HÂDİSELERİ HAKKINDA CHP Grubu bir tebliğ neşretti Ankara'ya dönen inönü'nün katıldığı toplantıda muhalefet vazifesinde azimli olunduğu belirtildi G.H.P.neşir,yasaklarına dair Meclise takrir v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1958
  • Zam derhal tatbike konuldu.Denizcilik Bankası da zam temini için Ankara'ya bir hey'et gönderdi ANKARA,HUSUSÎ Sümerbank mamulleri ile kömüre yapılan zamlar Meclise aksettirilirken,demir fiatları da yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1958
  • BİR UÇAK KAZASINDA 45 K i Ş i ÖLDÜ MEXİCO,A.P İS kljl taşıyan bir Mexlco Hava yollan uçağı Guadalajara yakınlarında bir dağın zirvesine çarpıp parçalanmıştır.Uçakta bulunanlardan kurtulan olmamıştır.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1958
  • KIBRIS'TA jfarıslı Türk öndererek liderleriyle görüşen Menderes bir mesaj tezinden vazgeçmeyeceğimizi bildirdi Dr.Küçük muhtariyetin büyük kargaşalıklara sebep olacağını söyledi Başvekil Adnan Mendere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.06.1958
  • I İKTİSAT V* TİCÂRET Hazirlayan.Or.Haluk ClLLOV Şeker Istihsalîndeki Gelişmeler Geçen hafta içinde Ankara Şeker Fabrikasının temeli atılmış ve bu suretle şeker fabrikalarımıza bir yenisi ilâve olunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1958
  • TOKAT'TA OTURAN 27 YAŞINDAKİ SÜREN BOYACI,JANDARMALARA YAKALANMAMAK İÇİN KENDİNİ SAKARYA IRMAĞINA ATMIŞ Tokat'ta annesi Aznif ile kızkardeşi Hayganog'u tabanca ile öldüren 27 yasında Süren Boyacı dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1958
  • k.MECMUACIUĞ.MJZDA j 2 HÂDİSE RESİMLERLE KEŞİFLER VE İCATLAR TÜRKİYE'DE ÇIĞIR AÇAN ÇOCUK MECMUASI Çarşamba günleri çıkar REvSİMLERLK HİKÂYELER 1 Türk ve Uunyj İ Edokıyan'ndiia İ y;J nır m^l î v ve hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1958
  • Karaborsa kahve satan iki kişi tevkif edildi Kaçak olarak yurda sokulan 6 kilo kahveyi 135 liradan satışa çıkaran Mehmet Hikmet Giiner adında bir dalgıç yardımcısı ile Kâmil Ufnk adında bir kahveci dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1958
  • TEŞEKKÜR Bir senedeııbeıi çekmekte olduğum iztiraplarımdan yaptıklar)muvaffakiyetli ameliyatla beni yeniden sıhhatime kavuşturan Haydarpaşa Numune hastahanest 1.Hariciye servisi şefi doktor operatör S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1958
  • VEFAT Ticaret alemimizin tanınmış şahsiyetlerinden ve şirketimizin kuruluşundan beri her türlü kıymetli mesaisi ile bizlere müzahir olan İdare Hey'etimiz reisi BEDRİ NEDİM G Ö K N İ L'i tedavi olmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1958
  • VEFAT Manisa eşrafından merhum bakkal Mustafa ef.ve merhume Fatma İseri'nin oğlu,Benice Iseri'nin zevci,Hilmi Ijerl ve Vahibe Delen'in kardeşleri,Nerma ve Mustafa Iseri'nin babaları,İzzet Akosman ve A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1958
  • I tllMIII Miti.14.11 I 1 11 11 11 I I I I.İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.U0 Haberler 8.30 Freddy Martin orkestrasından Güney Amerikadan dans müziği 8.45 Saz eserleri 9.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1958
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Yakınlarınız» v« İs ar-kadaşlarmıza karşı ke-I tıım davranınız.48 KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bu ak$am bir hediye alacaksınız.Çok hoşunuza gidecek.3sW BALIK BURCU [20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1958
  • SOLDAN SAĞA:1 Bir iyiliğe karşı duyulan manevî mecburiyet;Bir pamuk cinsi.2 Teşrifat;Bâzı nebati maddelerde bulunan buruşturucu madde.3 Alçalma;İstemlyerek.4 Devam ettirme;Sekiz'in yarısı.5 Yardımcı;V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1958
  • VEFAT Aile Büyüğümüz tanınmış iş adamlarımızdan,Sitel Şirketi İdare Heyeti Reisi.Eski istanbul Millet Vekili BEDRİ NEDİM GÖKNİL'in tedavi olmak üzere gitmiş bulunduğu İsviçre'de vefat etmiş olduğunu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1958
  • I si?SİNEMALAR J BEYOĞLU AL KAZ AR Tel:44 25 62)Aşk Mabedi Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel;440853)Yaralı Kartal Amerikan filmi Renkli İn«.ELIIAMRA Tel.4* 43 94)1 Silâh Ba-Sma Alan Ladçi Marisa Pavan Renkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1958
  • basınızın ren 1 Saç Dökülmesini önler.2 Kapekieri Döker.3 Ondüle Yapar.4 Saçı Pamuk gibi yumup'ır.5 Saça Parlaklık verir.6 Bafiaki kaşıntıları önler.7 Kirpik va Kaşların sıhhati için tavsiye edilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1958
  • İNGİLİZCE BİR METHODLA ÖĞRENİLİR Senelerdenberi başkalarının size öğretemediği İngilizceyi yalnız GRAPHO-ENGLISH metoduyla öğrenebilirsiniz GMPHO ENGLISH Türkiyenin beryerinde okutarak yazdırarak ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1958
  • ŞEHİR TİYATROSU 5 Haziran 1058 Perşembe Akşamı saat 21 de KADIKÖY OPERA SİNEMASINDA ÜVEY BABAM Komedi 3 Perde NUMARALİ BİLETLER 5 ve 2,5 LİRADIR.29402)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1958
  • Dünyayı tanımayan memleket:Amerika!GEÇEN sene Türkiye'ye gelen ve Adnan Menderes'le de konuştuktan sonra memleketine dönen Amerikalı muharrir Bayan E Dickey Clıappel,Readers Digest dergisinde E «Rusya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1958
  • İmtihanla Memur Alınacaktır Muhtelif Şubelerimizde çalıştırılmak üzere lise ve yüksek tahsilli olanlar arasında müsabaka imtihanı ile lüzumu kadar memur alınacaktırimtihanda muvaffak olanlara tahsil v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.06.1958
  • İLHAN DEMİREL] BLANCHARD GİTTİ H "a-gü*dtn Uerl &ehri-Ul I I I bulunan Amerikalı film yıldızı Mary Blaıu-hard,dün hafta tatilini geçirmek üzere uçakla Atina'ya gitmiştir.Aktris,Atina'da bir gün kaldık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1958
  • Ankara Radyosunda III.BU GECE IV.CUMARTESİ V.PAZAR Beş Hususî Program 19.20 de C.ŞAHİN,C.KURTULUŞ 14,45 de EMİLBRÜH 19,20 de MUZAFFER AKGÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1958
  • ŞEHRE EN YAKİN ARSALARIN SATIŞI SONA ERİYOR İNANILMIYACAK KADAR UCUZ Elektriği,telefonu,Belediye Terkos suyu bulunan,civarında 50.000 100.000 200.000 liralık evleı villâlar,fabrikalar bulunan,Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1958
  • HB İALTIN KİTAPLAR En lüks eserini iftiharla sunar Son 20 yıldır dünyanın en çok okunan en büyük ROMANI M"i«'.ı«ıınMiıııı.iMiiiı.Miı.uiMimı.ı«i.ıı Fevkalâde bir Türkçe ile YENİDEN TERCÜME EDİLDİ 3 CİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1958
  • Bu eseri Türk Doktoru Cezmi.Japon ilim adamı Dr.Jamo,Okyanusların kurdu kaptan Maro,Memleketini terketmiş ispanyol Fi I ip,Tom babanın vahşi ve güzel kızı Şilla yarattı.Onların hayatını heyecan kasırg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1958
  • KELEPİR OTOBÜS 951 model De Soto 20 kişilik yeni vaziyette seyahat dolayısiyle acele satılıktır.Tel:22 96 84.OTO AY Sirkeci Serdar Sok.No.19/1.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1958
  • ÇOCUKLARA MÜJDE KARADENİZLİ TEMEL KAPTAN,KOVBOYLARIN SİLÂHLARINA YUMRUĞU İLE MEYDAN OKUYOR Temel Kaptan,Kovboylar Arasında Kitabı çıktı.Bitmeden alınız.Taşra Bayii:Sabi i Ozakar Fi:50 Kış.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1958
  • PASAJLI İŞ HANINDA KİRALIK DÜKKÂN ve ODALAR Şişhane Okçu Musa Cad.36 Telefon:22 17 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1958
  • 1958 yılındo 40 3 Ağustos çekilişinde 5 apartman!apartma DAİRESİ DAİRESİ *p ve ve 1 MİLYON I 150.000 Lira para ikramiyesi i Lira para ikramiyesi Bu çekilişe,hesabında en az 200 lirası olanlar iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1958
  • Katherine Hepburn geldi t Baştarajı Birincide Hayatında filmlerinin dışında daima pantalon giydiğini,berber,manikür ve giyim masrafı olmadığını söyleyen sevimli aktris şöyle diyordu:«Çok^ ucuz bir kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1958
  • İNGİLTERE KIBRIS'TA MUHTARİYETE GİDİYOR t Baştarajı Birincide Fazıl Küçük,sözlerine devamla şunları söylemiştir:«Makarios bugün Rus peyki Mısır hükümetinin misafiridir.Italfn Kahire'de Batı devletleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1958
  • Paka,6 A a/y ifrite s fenelerdenberi yüzündeki sivilce ve siyah noktalardan kurtulamamıştı.Bir gün süksesi çok olan)kız arkadaşlarından biri ona sırrını ifşa etti:«Sen de benim gibi yap,muntazaman gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1958
  • Muhabere yoluyla öğretimi Türkiyeye ille defa getirerek fevkalâde bir metodla İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA öğrettiğini,talebeleriyle büyük bir vukuf ve yakın bir ilgiyle meşgul olduğunu,aldatıcı vait v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1958
  • [İLHAN DEMİREL] M APA If Ali AD Almanya'dan 400 liraya aldıkları hesap makinelerini 4 bin liraya sattığı iddia olunan Erdem Ku-ral,Altan Çakır,Nusret Kural ve Şemun Ersin hakkında takibata geçilmişür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1958
  • Kruşçev Tito'ya şiddetle çattı Rus Başvekili yalnız bir cins komünizm olduğunu söyledi LONDRA,A.P.Sovyet Başvekili Nikita Kruşçev Yugoslav Devlet Reisi Mareşal Titoya yalnız bir cins komünizm ^mevcut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1958
  • Halılarımızın İstikbâli j GEÇENLERDE bir gazetenin yazdığına göre herhangi bir sebep do-layısıyle Anadoluda ikamete memur edilen Almanların kadınları vakitlerini bog gcçirmcmişler,Türk kadınları İle t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1958
  • C.H.P.Gru r t Baştarajı Birincide Meclis grubu toplantısına gitmiştir.İnönü,gruba istanbul hâdiseleri etrafında izahat vermiştir.GRUP TEBLİĞİ Tebliğde ezcümle şöyle denilmektedir.«CHP Meclis grubu bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1958
  • SERGİ SARAYI t Baştarafı Birincide MECLİSE VERİLEN TAKRİR B.M.M.reisi Refik Koraltan da bu münasebetle bir mesaj yayınlamış ve duyduğu üzüntüyü belirtmiştir.CHP mebusları da meclise bir sual takriri v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1958
  • DE GAULLE t Baştarajı Birincide değişiklikler olacağını bildirmiştir.Bu durumda,generalin Cezayir'de variyete tamamiyle hâkim olabilmesi için Junta mensuplarına bâzı tâvizler vermek zorunda kalacağı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.06.1958
  • 2 VI NAKAVT [l olmak m\J;STİyoRSüvr.A Nuz?Kür SP saman* SEN tVI BİR PRO-FESYONEL.A£tR SÎKj-ersftM.şImdî GÖSTER KEN-OlNİ KENClNE SüV£ NİyORSAM MESELE yOK,MR.TENNys GORuVORSuiN SÜTUN MARİFET.ERİN t' Nİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1958
  • İİİİ1İİIİ11İ1IP •JU ESNADA HEUKOP~r£fZLEtl ALÇALOlLAfZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1958
  • ğAMBCx2/A,DERECE AL.MAK/Çİn UĞIZAŞıyoR.2CC ALO GAAABOGİA TEŞKİL.ATl son oufzuM Nsomr HA-ZItZ MISINIZ ÇOK Oi'KKATU olun.rsT/Kre O URUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1958
  • ALLA HU K ALİ BEY OS GELD N BİZ DE SENİ BEKLIVORDÜK.wAUİME'NlN KONUŞMASI ŞiMDi BİTER mç/vven YEMEĞE OTURURUZ.İKİ SAATTİR KOfSJuŞUVOR."ELEFONDAKl AF?KADA£l " LA ÇOKTANBERİ KONUŞMAD HERHALDE ALİ BEy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1958
  • AY D 1 l\l Ö Ğ L U CÜNEYD BEY TARİHÎ ROMAN Nizamettin Nazif TEPEDELENLİOĞLU 58 Bu garip saygı tarzı Tremuy'u bir hayli yormuş ve şaşkma döndürmüştü.Aklını başına toparlamak istiyormuş gibi bir an gözl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1958
  • lYALAMCI ŞAHİT TÜRKÇESİ:SELAMI İ Z Z E T SEDES 1*\Gidip çekiniz.Nerede'.Mason tabakasını çıkarıp bir sigara aldı:Bilmiyorum dedim ya.Bu işi ben değil siz tahkik ediyorsunuz.Sprague haykırdı:Sizi cinay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1958
  • IIIİİHİIU'S Şarkıcımız:Sevinç Tevsi CÜNEYT SEKMET 1 E Güzel bir sese sahip «lan Sevinc'in stil itiharilc a Saralı Vaughan'a meylettiği aşikârdır.Sarah Vaug-a jjjE ban ise notaları istediği gibi ele al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1958
  • Hususi sermaye ile kurulan Türkiyenin en eski milli Bankası X %J JL\İX X i V-V X\Er X BANKASI 1914'de hizmete girdiği sırada bugünün zari!ve muhteşem arabalar* henüz emekliyordu.1911 modeli otomobil z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.06.1958
  • 'jj&VJimat^ "Beyaz âsfik yanağr,orijinaldir 1 Taklitlerinde a sakınınız)ınur»c»jt» VEDAT DURUSEL Kaıeiicv Palst kıt 4 No CalaUİ'el:44 79 Sİ IjsIİJ* an»,}ı p«(eıUI1 v« l*r.ı!lı tn.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.06.1958
  • Bakır Tel Fabrikası için SİLİNDİR POSTA BASISI ARANIYOR Müracaat Tel:21 57 »7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.06.1958
  • İSTANBUL EKSPRES SEYAHAT VE TURİZM ACENTELİĞİNİN 8 Haziran Pazar yünü MOTORLA ADALAR ve Boğazda mehtap gezisi Tafsilât:Lale Sineması yanı Mim Han,kat 1.Tel:41 64 42 •NOT:15 Haziranda KILYOS 21 Haziran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.06.1958
  • Alman Malı 12 kişilik 15 parçalı ÇAY TAKIMLAR!GELMİŞTİR Fialı Lira 88.30 MERKEZ IŞIK İTHALÂT Bankalar Okçu Musa caddesi 80/1 Tel:44 83 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.06.1958
  • VEKÂLETTEN AZİL Sarıyer Noterliöindeıi oğlum Adil Kloç'c verdiyim vekâleti 13/5/1958 tarihinde azlettim ve tatbik mührüm kaybolduğundan hükümsüzdür.Zeynep Kleç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.06.1958
  • Saç kesim artıkları satılacaktır Müracaat:Bakırköy Yenima' halle EMAYETAŞ Fabrika müdürlüğüne 29531)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.06.1958
  • 'çalar Saat Bîle Onu udnmısmış Bu KU$TÜVÜ VATAK.VA5TIK v/YORGANLARININ temin etmiş olduğu rahatlığın neticesidir Bir tecrübe kâfidir.SULTANHAMAM ÇAKMAKÇILAR SANDALYACILAR SOKAĞI 18 Tel 22 30 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.06.1958
  • ALTERNATÖR ALINACAKTIR 1000 yahut 1500 devirli 400/231 Wolt 50 periyot 60-100 KVA takatinde bir alternatör alınacaktır.Elinde hazır bulunanların EMAYETAŞ Bakırköy Tel:71 65 30 71 66 19 müracaatları ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.06.1958
  • BAYAN SEKRETER DAKTİLO ARANIYOR Büyük bir şirketin muhaberat ve daktilo işlerinde çalışacak iyi Türkçe bilen bir bayan sekreter daktiloya ihtiyaç vardır.Almanca bilenler tercih edilir.Taliplerin tercü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.06.1958
  • İSTANBUL YEDİNCİ İCRA MEMURLUĞUNDAN 956/5294 Mahcuz olup satılmasına karar verilen 86 adet tek kişilik madeni somyalı karyola 4300 lira kıymetinde 82 adet 1640 lira kıymetinde müstamel pamuklu ve yün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.06.1958
  • 10 uncu UÇAKSAVAR TOPÇU KUMANDANLIĞINDAN TEBLİĞ EDİLMİŞTİR.KONU:Uçaksavar Top atışları 1.2 Haziran 1958 Pazartesi 3 Haziran 195S Salı •1 Haziran 1958 Çarşamba 5 Haziran 1958 Perşembe 6 Haziran 1958 Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.06.1958
  • YOZGAT şilebimiz 10-15/6/1958 tarihinde İstanbul'dan direkt olarak New-York'a hareket edecektir.Yükü olanların gemide yer kapatabilmesi için aşağıdaki telefon numaraianna müracaatı rica ve ilân olunur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.06.1958
  • EMEK SİNEMASINDA PARİS TATİLİ »2»J The AMBASSADOR'S DAUCHTER)OLİVİA DE HAVİLLAND MYRNA LOY JOHN FORSYTHE TOMMY NOOMAN 2 DEFİNE KORSANLARİ Re t um i.o Treasure İsland)TAB HUNTER DAWN ADDAMS Mondial Fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.06.1958
  • Bu akçam saat 8.45 den itibaren LÜKS Sinemasında 1 KAHRAMAN KILAVUZ İlk defa Renkli)QUICANNON FRONTİER SCOUT TONY MARTIN PEGGİE CASTLE 2-ASÎ CENGAVER Renkli A P A C H E)Unutulmayan Şaheser BURT LANCAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.06.1958
  • soo° BU PLÂNA DAHİL İKİNCİ UMUMÎ KEŞİDE 2?MAlkmA95$ SON PARA KABULÜ 1f.HAZ'WAH.W$\HER 150 LİRAYA BİR KUR'A nrrnrınrtiııiıiıi «r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.06.1958
  • YAN SEKRETER ARANIYOR Daimî olarak İsviçre'de çalışacak,mükemmel Fransızca ve İngilizce ve Steno bilen bir sekreter alınacaktır.Alâkalıların 5/Haziran/1958 tarihine kadar hergün saat 12-14 arası Hilto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.06.1958
  • tfiiliue?Sahihi".ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür «ASAN YÎLMAER Ba&ıldıçjı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.06.1958
  • HİCRÎ Çarşamba RUMÎ 1377 4 1374 Zilkade HAZİRAN Mayıs i İG i 195 8 22 VAKİT EZANÎ VASATİ Güneş 4.28 8.53 Öğle 12.12 4.36 ikindi Aksam 16.12 8.37 19 36 12.00 Yatsı 21 26 200 İmsak 2.15 640
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.06.1958
  • Sevdiğinize vereceğiniz mücevher hediyelerinizi vnlnız ÇEŞİT Müessesesinden TAKSİTLE alabilirsiniz.Taşradan sipariş kabul edilir.AlUandriı ta» Birli Posta ile gönderilir.kadın yüzüfiü Orta ai t-i t-l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.06.1958
  • Her marka YAZI ve HESAP Makinesi tamiratı için REMİNGTON ATELYELERİ HİZMETİNİZDEDİR Büyük bir dünya müessesesinin tekniği garantili tamirat aylık bakım servisleri yazı ve hesap makinelerinizin ömrünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.06.1958
  • Herkes aynı fikirde/Briyantininin Her kadın saçlarım modaya,zevkine ve güzelliğinin tarzına göre tanzim eder.Kısa saçlar j;ayct pratiktir.Evet,fakat uzun saçlar ite o kadar güzel ki RO.IA olduktan som
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.06.1958
  • TEtİEfeON SATILIK EMLAK BANKA,fabrika,depo olmaya elverişli,107 M2.üzerinde inşa olunmuş 3 katlı,kârgir bina,acele olarak sat.Mür:Kasımpaşa Allahverdi pasajı No.51 Yunus Çifteoğlu.ERENKÖY istasyonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.06.1958
  • uncu Futbolcuların alâkasızlığı için,U.Kaptan Kırcan:Gerekirse ezelî rakibimize karşı gerçek F.Bahçeli genç fakımı çıkaracağız,dedi s [SAMI ÖNEMLİJ Fenerbahçe idarecilerinden Fikret Kırcan ve Talat At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1958
  • ÖZCAN FİATI KENDİ BİÇTİ:40 Fenerbahçe idarecileri,Vefa kalecisinin istediği meblâğı ağır buldular Bu sene profesyonel olmaya kaıar veren Vefa kalecisi Özcan Arkoç'a Fenerbahçe kulübü bir kaç gün evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1958
  • G.Saray bugün kampa giriyor Galatasaray profesyonel takımı,Fenerbahçe ile yapacağı maça hazırlanmak İçin bu akşam Beylerbeyi'nde kampa girecektir.Kadro,bu sabah Ali Sami Yen stadında haftanın ilk idma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1958
  • Sofyaniiis eski kulübüne dönüyor Beyoğluspor İdarecileri Beşiktaş İle ön mukavele İmzalayan Sofyanidisin tekrar kulübüne döneceğini bildirmişlerdir.Genç sağaçık Siyah Beyaz kulüpten aldığı 2500 lira i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1958
  • KARŞIYAKA,REHA EKEN'İ BIRAKTI İZMİR,HUSUSÎ Karşıyaka kulübü,antrenör Reha Eken'in vazifesine son vermiştir.Kulüp başkanı,antrenörün çalışma tarzının beğenilmediğini ileri sürmüş ve takımına Macaristan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1958
  • EMNİYETİ!OSMAN FENERBAHÇE'DE Emniyet takımının «antrahafı Osman Fenerbahçe kulübü İle prensip bakımından anlaşmıştır.Osmanın bu gün Sarı-Lâclvertli idarecilerle mukavele İmzalaması muhtemeldir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1958
  • Binicilerimiz Beyrut'a gidecek Nice'te büyük başarılar kazanan binicilerimiz Temmuzda Beyruta gideceklerdir.Beyrutta yeni yapılan Padok'un açılısı münasebetiyle,Lübnan Binicilik Federasyonu tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1958
  • ¦p?rzrsxv*ıîix rvfrat W 1 i SAMİ ÖNEMLİ] BII/İDİ EDİ Al IIAIIV A 7's Ia7:lraT1 tarihlerinde şehrimizde Almanlarla karşılaşacak olan atletlerimiz HAMrlUbnl flLİTlAIlTIi büyük imtihana sıkı bir şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1958
  • Kıbrıslı Şevki K.Gümrük'te Kıbrıs Türk Takımlar karmasının kalecisi Şevki'yi Karagümrük kulübü çağırmıştır.İstanbulda açık farklı mağlûbiyete rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe karsısında istikrarlı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1958
  • KISA HABlR LİR &EIIKEMLN1 Gençlik Kulübünün senelik kongresi 16 Haziran Pazartesi aksamı saat 20.30 da Şehremininde Büyüksaray meydanı caddesindeki kulüp lokalinde yapılacaktır.PAZAR günü yapılan Yedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1958
  • I samİ önemli j AFFEDİLİYOR Kasın,Da: a kalecisi Bülent Gürbüz,dün idarecilerden Wll Şeref Atak'ı ziyaret ederek,Beyoğluspor'un Avrupa seyahatine katıldığından dolayı yaptığı hatanın affedilmesini ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1958
  • İBRAHİM ZENGİN MEHMET KARTAL Elenen şöhret İyi çalısılmazsa netice kötü olur Sofya'da yapılacak Dünya Serbest GüreşKupasıiçinsesmelerebaşland!ALPULLU,HUSUSÎ Haziranda Sofya'da yapılacak Dünya Serbest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1958
  • B.Fikret İzmirde Yılmazla anlaştı İZMİR HUSUSÎ Fenerbahçe İdarecisi Fikret Arıcan,dün karşıyaka'nııı genç müdafaa oyuncusu Yılmaz ile iki senelik bir ön mukavele imzalamıştır.Birinci noterde tanzim ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1958
  • BELER İSTİFA ETTİ İzmir'de konuşacak olan Federasyon üyesinin Apak'ı itham etmesi bekleniyor.İZMİR,HUSUSÎ Federasyon üyesi Beliğ Beler,dün İzmir'e gelmiş ve kulüp idarecileri tarafından hararetle karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1958
  • FUTBOLCULARIMIZ IİLHAN DEMİRELİ Ordu takımımız da dUnsIIollandalıların id manini takip etmiştir.Resim,futbolcularımızı antrenör Erle Jones ve İdarecilerle birlikte göstermektedir.[İLHAN DEMİRELı I AND
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1958
  • olsaydım.Plâstikten,san lâcivert boyanmış,bir papağan boynunda sarı lâcivert kurdeleler.Ön tabelâda da Fenerbahçe takımının renkli basılmış bir resmi.Böyle süslenmiş bir takside gidiyorum.Şoförle gözl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1958
  • S.Giz:"Ali'yi feda etmiyeceğiz,dedi Galatasaray/bonservis isteyen futbolcusundan,teklifini kulübe açık bir şekilde bildirmesini istedi Galatasaray'ın kadro dışında bırakılan futbolcularından Ali Bcrat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor