Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.06.1958
  • 9* ¦HM İ-Hük:ADRES Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON 27 42 10 Santral İİIİ1İİİİ YIL:9 SAYI:2895
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1958
  • De Gaulle Meclisten İTİMAD OYU Generale 244 e karşı 329 oyla 6 ay için mutlak yetki verildi Cezayir'de iyi karşılanmıyan ilk kabinede Pflimlin de var Meclis kordon altında fevkalâde içtimaını yaparken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1958
  • Sümerbank'ın yaptığı yüzde 2-45 arasındaki zam bugünden itibaren yürürlüğe giriyor ANKARA,HUSUSÎ KOK kömürüne yapılan zamdan sonra Sümerbankın yünlü ve pamuklu mamullerine de c,o2-c/ci5 arasında değiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1958
  • HAVA YOLLARINA ZAM Diğer taraftan yine Bakanlar Kurulu toplantılarında alınan kararların tatbiki cümlesinden olarak Hava Yollarının da uçak ücretlerine zam yapacağı bildirilmektedir.Yapılacak zammın y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1958
  • r.IA.P.TUNUSL I ASKERLER Gecen,erde 7 Tunuslunun ölmesi,14 ünün de yaralanması ila neticelenen Tunus I KOI\t.nuur.Fransız kuvvetleri arasındaki bir çarpılmadan sonra Tunus birlikleri 700 Fransı-7.111
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1958
  • Kabine dün on saat toplandı Bir kısmı Bayar'ın riyasetinde yapılan toplantıda bilhassa Kıbrıs meselesi üzerinde duruldu Bir yurt gezisine çıkacak olan Bayar ve Menderes Batman rafineri tesisinin açılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1958
  • B.B nin göğüs ve bacaklarının kıymeti 1 milyon dolar NEYVYORK,A.A.Fransız film yıldızı Brigitte Bardot' nun Birle.'jik Amerika'daki şöhreti son derecede yükselmiştir.Büyük bir Amerikan sigorta kumpany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1958
  • Çankırı dün yeni bir sel felâketine uğradı SELDEN YÜZLERCE EV HASAR GÖRDÜ.KIRŞEHİR'DE 10 EV YIKILDI.YAĞMUR ADANA VE İZMİT'TE DE TAHRİBATA SEBEP OLDU ÇANKIRI,HUSUSÎ ÇANKIRI yeni bir sel felâketine maru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1958
  • KIRŞEHİR'DE SELLER HASAR YAPTI KIRŞEHİR,HUSUSÎ Kırşehirde seller yüzünden yeniden 10 ev çökmüş yüzden fazla ev sular altında kalmıştır.Çökme tehlikesi karşısında bu evler tahliye ettirilmiştir.Durum h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1958
  • PAZAR GEZMESİ [İLHAN DEMİRELİ Çalışıp para kazanmak için istanbul'a gelen taşralı bir vatandaş,dün de eğlenmek üzere Gülhane parkına gitmiştir.Taşralı,parktaki eğlence yerleriyle ilgilenmiş ve hattâ b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1958
  • IRAK KRALININ YATI GELDİ Irak Kralı Faysal'ın «Kraliçe Aliye isimli yatı dün limanımıza gelerek Bebek koyunda demirlemiştir.Kral,önümüzdeki günlerde şehrimize gelecek ve deniz mevsimini yatında geçire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1958
  • i veR ve«.PARANIZI |»iu«şm^îiS VER gaHKftşıHfr YATIRIM PARANIZI VER o SÜREK AVI!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1958
  • BİR TİRYAKİ 50 YILDA 730.000 sigara içiyor HAMBOURG.AA.Hambourglu bir istatistik meraklısı günde iki paket sigara içen bir adamın elli sene içinde 730.000 sigara içeceğini hesaplamıştır.68-70 yaşları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1958
  • YUGOSLAVYA Rusya'ya çatıyor BELGRAD.A.P,Yugoslavya Cumartesi gecesi Sovyetler Birliğinin eski Stalinci dışpolitikayat dönmekte olduğunu ve kendisi tava-fından ortaya atılmış olan sulh içinde;birlikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1958
  • i,*ifH\Y 1KEYSTONE1 YERLEŞECEK Mİ?«Anahtar» isimli filmin baş rolünü oynamak üzere İngiltere'ye giden İtalyan sinema yıldızı Sophia Loren,filmi tamamladığı halde Londra'dan ayrılmamaktadır.«Anahtar» b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ SEÇMEN KÜTÜKLERİ Sonbaharda yapılması muhtemel Belediye ve Muhtar seçimlerine ait seçmen kütükleri dün asılmıştır.Kütüklerde ismini bulamayan vatandaşlar muhtarlara müracaat edeceklerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1958
  • ARAB DEVLETLERİ Nasırdan şikâyetçi Altı Arab devleti Mısır'ın tahrikiyle Lübnan'da çıkan hâdiselerin sirayetinden endişe ediyor BİNGAZİ,A.P.LÜBNAN,Suudi Arabistan,Libya,Irak,Ürdün ve Sudan delegelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1958
  • IRUÇHAN UNVE» I Dün,Gölcük İzmit yolunda bir otobüs kazası olmuş ve vasıtanın içindeki 30 u mütecaviz yolcu askerden hiçbirine bir şey olmanııştr.Saat 11 de vukua gelen kazaya,şoför Necdet Acar ida-re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1958
  • YAŞAR GÖKEERGj Kıbrıslı liderler Rauf Denktaş solda)ve Dr.Fazıl Küçük sağda)arkadaşımız Necmi Onur ile konuşuyorlar.KIBRISLI LİDERLER İstanbul'a çağrıldı Başvekilin davet ettiği Dr.Küçük ve Denktaş,"T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.06.1958
  • 4 r s -V Sevgili MİLLİYET oku unjro,Yirminci asırda miktarı,»Ör'atl ve ceditler!artan nakil vasıtaları uzak mefhumunu ortadan kaldırmış,memleketleri ve miflotleri birbirlerine çok yaklaştırmıştır.'oğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1958
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA ANTtBİOTİKLİ PHENICHLORIN POMAOE Chloramplüenicol L)Adlı müstahzarımızdan Ecza Depolarına dağıtılmış olduğunu arzrederiz.İLSA İLÂÇ SANAYİİ Ltd.Şti_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1958
  • YAZ LİSAN KURSLARI HAZİRAN" AYINDA BERLITZ LİSAN DERSHANESİNDE AÇILACAK İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA Kurslarına talebe kaydedilmektedir.Beyoğlu:İstiklal caddesi Siinurbanjı arkası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1958
  • s&ç tasınızın Ferin 1 Saç Oökülmeıinı önler.2 Kapekleri OBker.3 Ondüle Yapar.4 Saçı Pamuk gibi yumuçatır.5 Saça Parlaklık verir.6 Saçtaki kaşıntıları dnlar.7 Kirpik ve Kastarın sıhhati için tavsiye ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1958
  • Prof.SABRI S'in MODERN DANS AKADEMİSİNDEN:fe Evvelce ilân etmiş olduğumuz gibi Akademimiz,en iyi dans eden çifti tayin etmek üzere bir dans müsabakası hazırlamaktadır.Seçilecek çift Avrupa dans müsaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1958
  • SOLDAN SAĞA:1 Zevk ve eğlenceye düşkün-î 2345 6 78 9 10 1112 iük;Ramazana has bir ekmek.2 1 Birisinin gecikmesine sebep ol-O mak;Suyun katı hale gelmişi.H Aklını kaybeden;Varılmak istenen 4 iyi netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1958
  • OĞLAK KURCU [22 Aralık 20 Ocak] Mühim bir ziyaret yapmak niyetlndesiniz.Nasıl karşılanacağınızı öğrenmeden yapmayınız.COVA BURCU [21 Ocak 19 Ştıbat] Şahsî işlerinizle uğraşmaya vakit bulamayacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1958
  • ^•ŞEKERBANK PANGALTI ŞUBESİ» ŞEKERBANK PANGALTI ŞUBESİ» Ş E K E 5 n HENÜZ ALMAOINIZSA 5 HAZİRANA KAOAR ŞUBEMİZE MÜRACAAT EDİNİZ-CAZİP VE ZARİF YAZ HATIRALARI d Ş E KE R BANK PANGALTI SUBES!ASIN «H lA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1958
  • Ankara Radyosunda II.YARIN GECE III.ÇARŞAMBA IV.CUMARTESİ V.PAZAR Beş Hususî Program 21,40 da ARMAĞAN ŞENOL 19,20 de C.ŞAHİN,C.KURTULUŞ 14,45 de EMİL BRÜH 19,20 de MUZAFFER AKGÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1958
  • ^ifflriffl^^ İAKBANK 1 i YEMİŞ ŞUBESİ j ES Sultanhamam Ezj| JjE 2.Haziran.'1958 tarihinden itibaren hizmetinizdedir E| CAZİP AÇILIŞ HATIRALARI ZENGİN KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI fğ' Marpucçular Cad.K V '
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1958
  • TELEFON YÜZÜNDEN ARKADAŞINI YARALADI Taşlıtarla'da oturan Mülayim Hünkâr,kızkardeşinln eski nişanlısı Hüseyin Giiler'le kavgaya tutuşmuştur.Hüseyin bıçağnıı çekerek Mülâyim'l böğründen yaralamıştır.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1958
  • üniversite bitirme imtihanları bugün başlıyor Üniversite ve yüksek okullarda yaz t dönemi bitirme imtihanlarına bugün I Başlanacaktırimtihanlar,İstanbul Üniversitesinde 27 Haziran,Teknik Universlte'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1958
  • İki kaçakçı 18 kilo esrar ileyakalandı Müşteri kılığına giren polislerden şüphelenip satış mahalline gitmeyen kaçakçılar saklandıkları evde tutuldu Polis,iki esrar kaçakçısını yakala-adındaki kaçakçıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1958
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Serenadlar 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Dans müziği ve hafif melodiler 13.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1958
  • r SİNEMALAR Karfilmi Tel BEYOĞLU ALKAZAK Tel 44 25 62)1 Sevimli Haydudun Oğlu Barbara Lawrence Bra J King Renkli InR 2 Kanlı Eller Bun Lancaster Joan Fontaine İng.ATLAS Tel:440S53)Vahşi Vadi Fred Mac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1958
  • Çok Acı Bir Kayıp Merhum Ahıskah Mustafa Paşa mahdumu,İffet Narışh'nm biraderi,İffet Avınç'ın eşi.Merhum eski Galatasaray Lisesi Müdürlerinden Faik Kurttan damadı.Avukat İsmail Yi'ımni Narişli ve Emek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1958
  • Avrupa seyahatinden dönmüş olan Dr.Ahmet Rasim Onat Haziran Ferşembeden itibaren hastalanın kabule başlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1958
  • l m m ı mim ı mtı ı ı mm ııı 11 m 11 um m mıı ı ıııımı ı ıı ıı uı m ı ılımın 11 m I Türkiye'nin taksimi projeleri ONÜÇÜNCÜ asrın sonundan yirminci asrın ortasına kadar Avrupa,devletleri,siyasîleri,fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1958
  • SARIYER'DE Hünkârsuyu fabrikasında çalışmakta iken işten el çektirilen Halis Yılmaz adında bir amele,fabrika müdürü Niyazi Girgln'e mektup yazarak kendisini ölümle tehdit etmiş,hakkında takibata geçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1958
  • SOLHAN DE 180 BÂZI PAVYONLARIN İLÂN ETTİĞİ PROGRAMI TATBİK ETMEMESİ HÂDİSELERE SEBEP OLUYOR Evvelki gün açılan Gülhane parkını dün akşama kadar 180 binden fazla kimse gezmiştir.Parktaki ağaçların altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1958
  • İSTANBUL RADYOSU yaz programına başlıyor İstanbul Radyosu bu sabahtan itibaren yaz programım tatbik edecektir.Yeni program gereğince sabah yayını saat 8 yerine 7.30 da başlıyacaktır.Sabah yayınının bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1958
  • 70 YASINDA BİR KADIN KENDİNİ KUYUYA ATTI Beşiktaş'ta Mısırlıbahçe sokağında oturan Saide Göker adında 70 yaşında melankolik bir kadın,kendisini evlerinin civarındaki kuyuya atmak suretiyle intihar etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1958
  • Tecrübeli Bir Dadı Aranıyor.Dolgun ücret verilir.Osnıanbcy Emniyet Ap.No.3 Tel:47*34 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.06.1958
  • [İLHAN DEMIRELI 1958 Türkiye Güzellik Kraliçesi seçimi Cumartesi akşamı Spor ve Sergi Sarayında yapılmış,Ezel Olcay adında bir genç kız «1958 Türkiye Güzellik Kraliçesi.seçilmiştir.Resimde,müsabakada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1958
  • mm I DOĞANLAR ş VATAN Gazetesi Adliye polis muhabiri Rahmi Berksoy yaşı 33)ile eşi Bakırköy orta okulu ingilizce öğretmeni Kadriye s Berksoy yası 33)ün bir erkek çocukları dünyaya geldi.195ü yılında e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1958
  • AMERİKALI YILDIZ ŞEHİRDE DOLAŞTI Amerika'lı Yıldız Marie Blanchard dün sabahtan akşama kadar Boğazda ve Athspor kulübünde dolaşmış ve dapdaracık kırmızı pantolon ve kırmızı bluzu ile foto muhabirlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1958
  • ZEYTİNBURNU GIDA KEZİ OLUYOR Bugünlerde açılacak et kombinasından sonra hal binası ile gıda depolarının inşasına başlanacak Zeytinburnu Istanbulun gıda merkezi haline getirilecektir.İlk adım olarak et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1958
  • [İLHAN DEMİREL] Odun yüklü olduğu halde Reçcıı hafta Köprü dubalarına çarparak batan «Selâmet» motorunun çıkarılmasına dün başlanmıştır.Motor,askıya alınarak,Boğaz iskelesine bağlanmıştır.Çalışmalara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1958
  • TARHAN DENİZCİLİK BANKASINDAN DA İSTİFA ETTİ Denizcilik Bankası İdare Meclisine tayin edilen Mümtaz Tarhan bu vazifeden de istifa etmiştir.Cuma günkü İdare Meclisi toplantısına katılmayan Tarhan istif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1958
  • SİVİL MÜDAFAA TASARISI MECLİSTE BUGÜN GÖRÜŞÜLECEK i ANKARA,HUSUSİ Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantısına ait gündemde bir kanun tasarısı,bir kanun teklifi ve iki Başvekâlet tezkeresi yer almış b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1958
  • FETHİ GİRAY TAHLİYE EDİLDİ ANKARA,HU3USÎ Ankara Telgraf gazetesi Yazı İşleri Müdürü Fethi Giray cezasını tamamladığından evvelki gün Cezaevinden tahliye edilmiştir.Giray bir tekzip yazısını gazetenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1958
  • Rusya demir perdeyi takviye ediyor Doğu Almanya hududunda ilticaları önlemek için ı yeni bir şerit hazırlanıyor BONN,A.A.Sovyetlerin Batı ile Doğu Almanyayı ayıran demir perdeyi takviye için tedbirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1958
  • ıiimııııımıiHi Lüküs Hayat DENİZCİLİK Bankası denilen teşekkül hayat seııbolüne benzer.Yolcu taşımak için bâzan köhne bir vapur tahsis eder,yirmi dakikalık mesafeyi yarım saatte güç belâ kateder.Sanki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1958
  • İyi cins zeytinyağı ve sabun bulunamıyor Ayçiçeği ve fmdıkyağı ile imâl edilen sabunlar dayanmıyo r Piyasada iyi cins zeytinyağı bulmak zorlaşmıştır.Bazı firmaların istihsal bölgelerinden getirttikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1958
  • İSVEÇ VE BELÇİKA'DA SEÇİMLER YAPILDI LONDRA,T.H.A.Belçika ve İsveç'de dün seçimler yapı'mıştır.G milyon seçmenin katıldığı Belçika seçimleri sonunda Sosyalistlerin iktidarda kalması beklenmektedir.İsv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1958
  • D.P.BİR BELEDİYE SEÇİMİ KAZANDI Develi kazasında yatnlan ve D.P.ile C.H.P.nin iştirak ettiği Belediye seçimlerini Demokrat Parti 300 farkla kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1958
  • İZDİHAM I ilhan demirel Pazar olması münasebetiyle İstanbul'lıılar dün ezelî dertleri,vasıta yokluğu ile karşı karşıya kalırken,gölgede 28 dereceye kadar yükselen hararetle mücadele etmişlerdir.Resimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1958
  • HowdoyoudoMr.Hıll SİZE Jerry Hill ailesini takdim edeyim.JERRY:34 yaşındadır.Saat uzmanıdır ve bir saat atölyesinde tamirci olarak çalışmaktadır.Jerry liseyi bitirdikten sonra özel bir okulda saatçili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1958
  • gitmek için en modern yolu seçiniz ile uçunuz v^AIinAN 1,K v.v.#M4 »H«Mi SAS,bu iki memlekete pazartesi ve perşembe harie HERGÜN seter yapmaktadır DüsseldoıTa haftada i direkt servis vardır dünyanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.06.1958
  • İİİİİİİIİİİI11İİİ11İ fİİKİSllRİİĞİiföai^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1958
  • KS Bunu BıTıRıRSEK GELECEK OLİMPİYATA DA SİPERİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1958
  • ALLAHLIK AH BEY KAKiNıZ NE İŞ VAPAE?uÇ ÇOCUĞUMA.KÖPEĞE YE BANA BAKAR.YEMBC PİŞİRİR.bulaşık çamaşır vkar ortalığı temizler dikiş Diker,carşiya gİder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1958
  • Yemek hazırlarken elinize sinen FAYg^Ut/ÇIKARIR Günlük yemek işlerinizde lekelenen ve yemek kokusu sinen ellerinizi FAY Temizleme Tozu tertemiz,yumuşacık yapar.Mutfağınızda daima bir kutu FAY Temizlem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1958
  • Tasarrufu Teşvik Plânının İkinci Haziran Çekilişinde Boğaziçine nazır İkramiye ve Kredili APARTIMAN DAİRELERİ 2.000 den iazla müşteriye çeşitli para ikramiyeleri Her 100'Liraya bir kura Hesap açtırmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1958
  • HER BOYDA UCUZ VE SAĞLAM SIVA TELİ Metal Depluvayye)Siparişler derhal gönderilir Toptan satış yeri:Galata:Tersane Cad.No.218 ÜÇEL L.T.Ş.Telefon:44 90 99 Telgraf:APTOKAÇ İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1958
  • gibi kıpkırmızı kesildi.Paşanın gidişine bakarken gözlerine kendi bayrağı ilişmişti.Baltaoğlunun budadığı,Yıldırım'ın atına çiğnettiği kartallı,haçlı bayrak.Fakat ne bir harekette bulundu,ne de bir sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1958
  • m^ MYALANCl ŞAHİT TÜRKÇESİ SELAMI 41 İZZET SEDES Onu ummadık yerinden vurmak.Rakibin hücum edileceğini bildiği noktadan sakın hücum etmeyin,hücumu beklediği sırada da hücumdan vazgeçin.Peki,nereden ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1958
  • SANAT SERGİLERİ Olgunlaşma Enstitüsü Brüksel Sergisine gidiyor ALTAN İLKİN BEYOĞLU OLGUNLAS-E MA ENSTİTÜSÜ;Millet-lerarası Brüksel fuarına katılmak üzere bu hafta sonunda hareket ediyor.jj Enstitü müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.06.1958
  • De Gaulle Meclisten îti ma d oyu aldı t Baştarafı Birincide liderlisini benimsemiş olan de Gaulle'cü mebus Jacjues Soustelle'e vazife veriltnevlşldir.General Millî Müdafaa Vekilliğini de üzerine almış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1958
  • KIBRIS!I LİDERLER İSTANBUL'A ÇAĞRILDI t Baştarajı Birincide için çalışıyorlar.Hakkımızı tanımıyan İngllize,hakkımızı tanıtmak İçin zaman gelmiştir.Adnria vali hâlâ tâviz politikasını devam ettirmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1958
  • Çankırı dün yeni bir sel felâketine uğradı t Baştarafı Birincide ADANA'DA YAĞMURUN ZARARI ADANA,HUSUSÎ Şiddetli yağmurlar,mahsule zarar vermiş,şehirde seyrüseferi aksatmıştır.Düsen yıldırımlar bir yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1958
  • Kruşçev Bulgaristan'da SOFYA,A.A Sovyet Başvekili Kruşçef,Sovyet komünist partisi heyetinin riyasetinde,Sofyaya relmlstir.Kruşçef ve beraberindeki heyet yarın Soîyada açılacak olan Bulgar komünist par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1958
  • ARAB DEVLETLERİ NASIR'OAN ŞİKÂYETÇİ Baştaraft Birincide diğl beyanatta şunları söylemiştir:Lübnan,Nâsır'm siyasetinin son kurbanıdır.Bunu tecrübe etmemi?olan diğer memleketler de günün birinde sıranın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1958
  • MENKUL SATIŞ İLÂNI-İSTANBUL 4.İCRA MEMURLUĞUNDAN 957/103G İstanbul Toplu Millî Korunma Mahkemesince verilen mahkûmiyet kararı sebebile mallarının müsaderesi için satılmasına karar verilen «12055 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1958
  • HİCRÎ Pazartesi RUMÎ 1377 2 1274 Zilkade HAZİRAN Mayıs 14 19 5 8 20 VAKİ T EZANI VASATI Güneş 4.2» 8.55 Öğle 12.12 4.38 İkindi 18,11 s.ns Aksanı 18.35 12.00 Yatsı 21.31 1.59 İmsak 2.17 6.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1958
  • DENİZCİLİK BANKASI İA.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Bankamız ihtiyacı için cem'an 10 top neft teklif alma suretiyle satın alınacaktır.2 İsteklilerin en geç 19'G/958 akşamına kadar tekliflerini kapatılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1958
  • T.C.Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden Kooperatifler Müdürlüğü)1 Bankamıza,Siyasal Bilgiler,İktisat ve Hukuk Fakülteleriyle Yüksek iktisat ve Ticaret okulları veya bunların ecnebi memleketlerdeki muadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1958
  • 10 UNCU UÇAKSAVAR TOPÇU ALAY KUMANDANLIĞINDAN TEBLİĞ EDİLMİŞTİR KONU:Uçaksavar Top atışları 1.2 Haziran 1958 Pazartesi 3 Haziran 1958 Salı 4 Haziran 1958 Çarşamba 5 Haziran 1958 Perşembe 6 Haziran 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1958
  • İNGİLİZCE Amerikan Üniversiteleri ile direkt temasta olup «Eîztention,Course» Jnektupla öğretim metodunu tatbik eden COLLEGIUM Güvenebileceğiniz en ciddî müessesedir.P.K.İstanbul 887 adresinden ücrets
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1958
  • BU AKSAM ATLAS'ta On The Treshold Of Space)Esrar dolu heyecanlı ve şimdiye kadar gördüğünüz filmler arasmda size en çok tesir edecek bir mevzu.ARTİSTLERİ-GUY vİrginİa Mnııoibcnı* m ad ıs on.leith İLAV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1958
  • KOLONYASI kibar alemin kolonyasıdır.PEREJA LEVAND KOLONYASI Alırken şişeyi açık değil ambalajlı olarak isteyiniz.HALI ve bir çok sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1958
  • NERVITAL ÇARPINTI,BAYGINLIK İÇ SIKINTILARINA KARŞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1958
  • Dr.SUPHİ ŞENSES İdrar yollan ve Tenasül hastalıkları Mütehassısı Galatasaray Lisesi karşısı postahane sırası Tel:44 53 67 27388)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1958
  • BAŞ AĞRILARINA OPON FAYDALIDIR OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma siyatik.ve lumbago ağrılarına *arşt faydalıdır,grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıkları önler GÜNDE ADETE KADAR ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ rt£LEFOh 27 42 10 SATILIK EMLAK İKİ liradan 300-400 M2,asfalttaki arsalardan 32 parsel mevcuttur.Unkapanı Belediye blok apartmanları karsısında,Mubaddis sok.Şahingür İg hanı.kat 1 No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1958
  • KABİNE.DUN ON ft $a I I Ur Lnlı V Bastaraft Birincide SCdan pelon Adliye Vekili Esat Budakoğlu toplantıya katılmıştır.Görüşmeler 20.30'a kadar devam etmiş ve Vilâyetten ilk olarak Reisicumlıur Celâl B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1958
  • GLORIA yağlı boyalarının 16 cazip renklerinden faydalanarak evinizi,mobilyalarınızı «yenıV liyebilirsiniz.t GLORIA renklerile yuvanız daha sevimli,odalarınız,mobilyalarınız daha hoş,daha zevkli olacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.06.1958
  • FİKRET KIRCAN F.BAHÇF PARAYA DEĞİL,RENÛF AŞIK ADAM ARIYOR DEDİ Fenerbahçe Umumi Kaptanı Fikret Kırcan'ın diinkü Vela maçından sonra soyunma odasına gitmemesi manidar karşılanmış ve bunun,maçlan evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1958
  • ORDU TAKIMI kampa giriyor 4 ve 8 haziranda Hollanda ile İki karşılaşma yapacak olan Ordu futbol takımımız bugün Moda'da kampa alınacaktır.Mustafa Ertan,Sabahattin ve Cemil bu sabah cehrimize gelerek k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1958
  • BULGAR AKADEMİK DÖRTLÜ TURNUADA Kadıköyspor Kulübü Temmuz babında.Kadıköy Açık Hava sahasının açılışı münasebetiyle dörtlü bir basketbol turnuası tertip etmiştir.Bu tumuaya Bulgaristan şampiyonu Akade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1958
  • Bursa'da fuibol maçlarında kavga BURSA,HUSUSÎ Dün burada yapılan iki futbol karşılaşması hâdise ile nihayetlenmiştir.Pınarspor Gençlerbirliği arasında oynanan ikinci küme terfi maçında,büyük bir kavga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1958
  • KISA HABERLER FENERBAHÇE,puanlı atletizm yarışmalarında 30696 puanla birinci olmuştur.Günün en iyi derecesini 1500 metrede 3.51.2/10 ile Ekrem Koçak yapmıştır.İSVEÇ güreşçilerinin hesab makinelerini y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1958
  • SPOR KULÜBÜ kongresi yapıldı İstanbulspor kulübünün senelik kongresi dün kulüp lokalinde yapılmıştır.İdare Heyeti seçimlerinde reisliğe gene Ali Sohtorik getirilmiş,o da,çalışacağı arkadaşlarını şöyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1958
  • O.ŞEREF APAK İSVEÇ'E HAREKETTEN EVVEL Beynelmilel hakemlerimiz kaidelere vâkıf değil dedi «Beynelmilel hakemlerimizin kaidelere tanı mânasiyle vâkıf olmadıklanın ve bu kaideleri kendi görüşlerine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1958
  • YELKEN SEZONU ACİLDİ Velkeıı mevsimi dün Fenerbahrcde yapılan «Bahar Kupası» yarışmaları ile açılmıştır.Fin sınıfında T.Sağnak İ.Y.K.Serbest pirat'ta E.Aray H.Çakıröz İ.Y.K.Yerli pirat'ta T.Karabekir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1958
  • Ordu Basket Takımı dördüncü Dünya Ordulararasi basketbol şampiyonasına iştirak eden basketbol takımımız evvelki gece oynanan final maçlarında Belçikaya 67-46.dün sabah da Kore'ye 60-56 yenilerek dördü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1958
  • Beşiktaş'ın transfer toplantısında 35 bin lira toplandı Beşiktaş kulübündeki transfer toplantısına dün 40 âzâ ve taraftar iştirak etmiştir.Aralarında muhtelif komiteler kuran azalar kulübün istediği f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1958
  • Güzel futbol ve gol panayırı Neticenin bu kadaı iaıklı oluşunda en büyük âmil foıvet değil takımın beyni olan Coşkundu I SAMİ ÖNEMLİ] YEDİ'NİN BİRİNCİLİ °n ii ;akika KeCm,S ve Galatasaray henüz trol ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1958
  • Kupanın iki favorisi yenildi VEFA F.BAHÇE'Yİ 1-0 IVIAûLOP ETTİ SEYİRCİ:18.620 Kişi HASILAT:67.826 Lira HAKEMLER:Faruk Talu Tarık Yamaç Nejat Şener GOL:Sami:Dk.29 1-0)VEFA:Özcan Ahmet Rahmi Arif Muhter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor