Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.05.1958
  • Kıbrıs'ta solcu bir Türk daha vuruldu ingilizlerin tevkif ettikleri 2 Türk polisi hâdise sırasında başka yerde olduklarını ispat ettiler LEFKOŞE,Hususî Muhabirimiz TEKİN YÜKSEL'den Ahmet-Yahya isimli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1958
  • Bahar ve Çiçek Bayramı başlıyor Bahar ve Çiçek Bayramı,bugün saat 18.30 da,Gülhane ve Şemsipasa parklarında yapılacak törenle başhyacaktır.Çiçek arabaları saat 16.15 de Taksimden geçecek ve Cumhuriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1958
  • ANKARA'DA 2500 telefon bozuldu ANKABA,HUSUSÎ Bir yol makinesinin »u kanalını patlatması yüzünden,Ankara'da 2500 telefon kullanılmaz hale gelmiştir.Makine yanlışlıkla su vanasını patlatmış,akan sular d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1958
  • ¦W?0-^0\İ SOPHİA'HIM BANDAJI [A.P.İngiltere'de çevirdiği «Anahtar» İsimli filmi tamamlayan İtalyan sinema yıldızı Sophia Loren,önümüzdeki günler İçinde filminin ilk gösterilişi münasebetiyle Prenses M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1958
  • Amerikalı milyarder Barbara Hufton geldi Altı kocadan ayrılan 50 yaşındaki milyarder kadına 25 yaşında bir genç refakat ediyor SERVETİN bedbaht ettiği ka-din olarak tanınan Amerikalı milyarder Barbara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1958
  • ORMAN SUÇLARI AFFEDİLİYOR ANKARA,HUSUSÎ Orman suçlarının affına dair kanun tasarısı Adliye Encümeninde hükümetin teklifinden de tenis imkânlarla,kabul edilmiştir.Hükümet tasarısında 1 Kasım 957 tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1958
  • Tünel Çarşamba günü tekrar faaliyete geçiyor Tünel seferlerine muhtemelen Çarşamba günü başlanacaktır.İngilterey» sipariş edilen iki kayıştan biri,bu sabah Kütahya silebiyle limanımıza gelmiş olacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1958
  • [RUÇHAN UN VER] CHP İl İdare Heyetinin toplantısına riyaset eden parti genel başkanı İsmet İnönü sağda)Genel Sekreter Kasım Gülekle beraber il binası ününde.C.H.P.seçim için hazırlığa başladı İl idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1958
  • DÖGOL İKTİDARA MEŞRU YOLDAN GELMEK İSTİYOR Gazetelerden)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1958
  • [A.P.l I İÎRII AN'flA Çİİıf Yi\M Lübnan'daki karıcık duruma müzakere yolu ile bir son vermek üzere sarfedilcıı bütün gayretler,tarafların kar-LUDflHıı IIM OUlvUnCI I UIV şılıklı uzlaşmazlığı yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1958
  • [İLHAN DEMİRELI Mary Blanchard İstanbul'da Tanınmış Amerikalı yıldız,Türk artistleriyle birlikte film çevirecek Hollyvvood'un tanınmış aktrislerinden Mary Blanchard bir Türk filminin baş rolünü oynama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1958
  • IA.P.1 Donanmamıza mensup Gelibolu muhribi,geçenlerde Akdeniz'de NATO memleketlerine ait deniz,hava ve kara kuvvetlerinin katıldıkları Medfle* manevralarına İştirak atmış v» baharı kazanmıştı*.Besimdt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1958
  • ergazetesı ûm oldu a Dünya,taralından yıl evvel açılan dâva sonunda Yazı İşleri Müdürü Fatin Fuat 14 aya mahkûm oldu Gazetenin sahibi eski Ankara mebusu Mümtaz Faik Fenik de 11666 lira ödeyecek ANKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1958
  • 35 TALEBEMİN Not Karnesine EL KONULDU Ulubatlı Hasan İlkokulunda müdür,öğretmenin talebelerini ehliyetsiz oldukları halde sınıf geçirttiğini iddia ediyor 7-EKREM ALTIN KAYNAK] EDİRNEKAPI'daki Ulubatlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1958
  • Kırşehir'de 2 çocuk öldü,8 kişi kayboldu 54 ev yıkıldı KIRŞEHİR.HUSUSÎ ORCİN ve kızılcaköy'de selden ilci çocuk ölmüş,54 ev tamamen yıkılmış,150 ev de hasara uğramıştır.Boztepe koyunda de 8 kişinin ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1958
  • e Gaulle Meclisin yetkisini kısıyor Paris'le büyük tezahüratla Meclisin bir yıl tatile karşılanan General girmesini istiyor De Gaulle'un Millî Güvenlik hükümetini bugün ilânı muhtemel PARİS'TE NÜMAYİŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1958
  • [İLHAN DEIYIİRELI TDATİlf lrrA7nl ADI Dün vukua gelen İki trafik kazasında bir kişi olmü?iki kişi yaralanmıştır.Kaza-InArln.BlA£ALAnl iardan biri,Bankalar caddesinde vuku bulmuş,şoför Yunus önüne çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1958
  • SUNAY OTO KURSU Ehliyet aldırmcava kadar TAKSİTLE KAYITLAR ÜCRET 250 LİRA Fazla izahat için kursa müracaat edilmesi Nişantaşı Emlâk Cad.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1958
  • Türklüğe hakaret eden Rum kadın tevkif edildi İreni Çolakidis adında bir Rum kadını Türklüğü tahkir ettiğinden tevkif edilmiştir.Tahtakale'de bir şekerleme İmalâthanesinin sahibi olan kadın,Türk işçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.05.1958
  • jtlt r+ir+rirk+iririri HAFTANIN j FİLMLERİ VAHŞİ VADİ The Far Horizons.Rejisör Mate idaresinde renkli ve Vistavisinn sistemiyle çevrilmiş bir Paramoıınt Amerikan)filmi.Oynayanlar:Frecl MarMıırray,'har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1958
  • Tl I eşekkur Kıymetli eşim ve sevgili annemiz Nazire Akişe.herayi tedavi yatırmış olduğumuz Vakıf Gureba nastahanesinde gösterilmiş bulunan hertürlü alâka ve ihtimam dolayısiyle basta tnulıterem Serta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1958
  • AVCİLAR ANBARLI SAHİL BAHÇELİ EYLER ARSALARI SATİŞİ BAŞLIYOR Bu arsaları görmek istiyenler için hususi otobüsler Aydın Saraydan her g-ün saat 9:00 ile 17:00 arası Pazar günleri 7:00 ile 17:00 arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1958
  • STAN LOEBL ve OLİVER HARDY SAADET AVCILARI Bu Akşam 20.3 0 da İstanbul Radyosunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1958
  • programlarınızı en ııygım şartlarla bütün »az,caz.bale ve skeç sanatkârları ile işbirliği vapan müessesemizde yaptırabilirsiniz.Taşra proEramları kabul edilir.1-senelik tecrübe,garantili is Beyoğlu Af
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1958
  • Rahat ve Konforlu OTOBÜS ile izahlı olarak İSTANBUL'U Bir günde GEZMEK istemez misiniz?Kilyos.Belgrat ormanları.İzmit Körfezi,Bentler.Boğaz.Camiler.Saraylar.Müzeler.Tarihi ve Turistik bütün güzellikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1958
  • icaret B ankosı •m Hususi sermaye ile ku rulan Türkiye'nin en eski millî bankası Haziranda f APARTMAN Dairesi 100.000 lira para ikramiyesi Her/50 liraya bir kur'a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1958
  • KllinlIlllllnitlIllllHnilllllin.Illllü.IIIKI.III.ll.IIIIIKH.11 11 I!K III Hll.Hll.I I III H 1.1 MI III IH.I IH 11 İl II M 111 M I.11111 M II11.K H I U I I İl II.¦Sltlî müzik 15.00 Şarkılar 15.30 i Haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1958
  • OĞLAK BURCU u [22 Aralık 20 Ocaltl Üzüntülerinizin boş olduğunu göreceksiniz.Hayalleriniz yakında gerçekleşecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat)İsinize varamayacak şeylerle vakit kaybetmekten vazgeçiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 İcap etmediği halde bir işe karışmak.2—1 Hastanın şifa bulması;Ateş.3 'O Sanki;Kaybedilen oyunun acı-*5 sini çıkarmak için oynanan ikinci oyun.4 Güzellik Eski dilde)5 Başıboş.5 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Sevimli Haydudun Oğlu Barbara Lawrence Brad King Renkli Ing.Kanlı Eller Butt Lancaster Joan Fontaine İng.ATLAS Tel:440853)Vahşi Vadi Fred Mac Murray Donna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1958
  • FERİN saç losyonu Kepeklenmeyi önler Seç dökülmesine mim olu' 3 SlÇı yjrr.ujst'f 4 Kaımtıyı keser 5 Miıanph yapar 6-Kökleri besler 7-Saçı parlatır Saç baş^ TÂaotR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1958
  • Frnnsadaki Hâdiseler dolayısiyJe JACQ U ELİ N E F R A N Ç 0 İ S JACQES ELLİOT ve Jean Jacques Tılkay refakatiyle Yalnız B ıı Akşam ve YARIN MATİNE VE Yarın Akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1958
  • SİGORTA POLİÇELERİNİZİ YAPTIRMADAN EVVEL 'YU MUTLAKA HATIRLAYINIZ Vı ı il.mıın-ıı.GALATASARAY Tel.441897 44 6096 49 20 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1958
  • ÇEKMECE ARSALARININ SATIŞI SONA ERİYOR DUYULMAMIŞ DERECEDE UCUZ HATLARLA HALKA TAHSİS EDİLEN 2931 ARSADAN SON KALAN 95 ARSANIN TEVZİ VE SATTSLARTNDAN İSTİFADE EDİNİZ.Bir evlik arsa 1500 1800 1030 2f 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1958
  • KİSA HABERLER HAFTALIK «KİM» hnbeı dergisi dünden İtibaren cehrimizde intişara bağlamıştır.Klm'i çıkaran genç arkadaşlarımızı tebrik eder,dergiye uzun bir neşir hayatı dileriz.HAYDARPAŞA limanında inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1958
  • Bir kadın,çocu komşusunu ızojn y BAHÇEYE ASTIĞI ÇAMAŞIRLARINI ÇEKTİĞİ İÇİN SİNİRLENEN MİNNOŞ,BİBER KIZARTTIĞI TAVADAKİ YAĞI RABIÂ'NIN YÜZÜNE DÖKMÜŞ Komşusunun yüzünü kızgın yafcla yakan bir kadın dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1958
  • I Fatih'in müsamahası KENDİMİ bildim bileli,Fâtih'in müsamahası tenkid ve takdir mevzuudur.Bu müsamahanın Türkleri yok etmek is-teyen tarihi ihtiraslara hayat hakkı tanıdığını E söyleyenlerin ve yazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1958
  • Tecrübeli Bir Dadı Aranıyor.Dolguıı ücret verilir.Osnınnbey Emniyet Ap.No.3 Tel:47 34 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1958
  • PAZAR Bu Hafta 124.720 Adet Basıldı Yarın Bir PAZAR Almayı Unutmayınız r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1958
  • LÂV ŞEHİR KAPLICASI Çocuğu olmayan çiftler,siyatik,rumatizma,basur memeleri,cilt hastalıklarının devasıdır.Içmecesi gençlik yaratır.KÜTAHYA GEDİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.05.1958
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASİ BEYOĞLU ŞUBESİ r HUSUSÎ KEŞİDE PLÂNI f 1 Kişiye 120.000 T.L tutarında ÖMÜR BOYUNCA AYLİK GELİR 6 Kişiye 40 ar bin liralık 240.000 Lira tutarında MESKEN KREDİSİ 1 adet 10.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1958
  • DUL cumz BAŞAJtl HMBERlEl^U^ OKUDUM.ANCAK ceSURVCZEK] BtRİNSANIN ÜCi.$A*ÛBİl£Cföî BÎRİÛ 6UE TEVDÎ ETMEK.tSTİyORUM,DûVETİMİ KA8Uİ.EPEcEöÎMİz'î UMAR-fl SS1&MIAR AÖDüLNAgiK.I_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1958
  • BURSA ÇEKİRGE HAVUZLU PARK BAHÇESİNDE BU AKŞAMDAN İTİBAREN HER AKŞAM HalkınSevgilisi İSMAİL DÜMBÜLLÜ ve ARKADAŞLARI D A N S D Z SİYAH İNCİ HAMİYET YÜCESES YASEMİN MUZAFFER AKGÜN 5 kişilik bağlama ekib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1958
  • TEPEBAŞI BAHÇESİNDE Bu akşamdan itibaren HER AKSAM MODERN KOMİKLER Balansı AHMET ve ÖZDEMİR Her Pazar saat 14 ten itibaren TAM KADRO İLE İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ TEL:44 26 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1958
  • PEREJA LAVAND KOLONYASI kibar alemin kolonyasıdır.PEREJA LEVAND KOLONYASI-NI alırken şişeyi açık deçil ambalajlı olarak isteyiniz.HALI ve bir cok sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1958
  • İstisnasız her vatandasın zevkle okuyup,sabırsızlıkla beklediği İSTANBUL SESİ'nin İkinci sayısı yarın çıkıyor İSTANBUL SESİ SIZIN SESİNİZ,İSTANBUL SESİ SİZİN MECMUÂNİZDİR Ankara Radyosunda Beş Hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1958
  • HER BOY FIRINLANMIŞ KAYIN CEVİZ,SERT ve YUMUŞAK kerestelerimiz gelmiştir.Depo 2ÜHTÜ ŞENYÜYA Beyoğlu,Dolapdere Serdar Ömer Caddesi No.7/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1958
  • Taksim Gazinosu Teras Restoran Varyete Bahçesi ve Teras Pavyonu Bu akşamdan itibaren yeni programla sayın halkımızın emrine açılacaktm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1958
  • Bir Zekâ Şah Eseri TASAVVUFÎ bir senimi olarak Karagöz'ü icat eden Şeyh Kiişteri yahut rahmetli ve değerli arkadaşım Selim Nüzhet Gcrçek'in iddiasına göre Şeyh Kemteri meşhur perde gazelinde «İrade-i-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1958
  • Bu aksanı saat 21.30 da ATLAS Sinemasında 1938 Türkiye GÜZELLİK KRALİÇESİ SEÇİMİ ayrıca ARMAĞAN ŞENOL ORKESTRASI CELÂL ŞAHİN ATEŞ BÖCEKLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1958
  • YAĞMUR BÜYÜK ZARAR YAPTI t Baştarafı Birincide ve çocuk,köylüler tarafından kurtarılmıştır.10 inek telef olmuştur.Ermanak'da da yıldırımdan 19 yaşında bir kız ölmüştür.KARS'TA KARS,HUSUSÎ Son yağmurla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1958
  • DE GAULLE MECLİSİN YETKİSİNİ KISIYOR ğ Baştarajı Birincide yumuşatmıştır.General Meclisin bir yıl tatile girmesini bu arada yalnız iki toplantı yapmasını istemektedir.Komünistlerin tahriklerine rağmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1958
  • 35 TALEBENİN NOT Karnesine el konuldu t Baştarajı Birincide lamaya tâbi tutulduktan sonra haklarında kanaate varılacak ve karneleri verilecektir.Ancak hâdise üzerine,sınıf öğretmeni,başöğretmenin müda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1958
  • MARY BLANCHARD İSTANBUL'DA Baştarajı Birincide Hollywood'ta bulunan Mary Blanchard bu müddet zarfında 20 filmde rol almıştır.Aktris,en çok beğendiğini filminin Victore Mature'le beraber çevirdiği «Bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1958
  • Sekiz Gaziantep sanığı tahliye edildi YOZGAT,HUSUSİ Gaziantep hâdisesi sanıklarının duruşmasına devam edilmiş ve 8 i tahliye edilmiştir.Mahkeme 11 kişinin tahliyesine karar vermişse de,ağır cezadaki d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1958
  • AİR FRANCE S.A.Smürettebatının eğitimini yapıyor CARA VELLE tipi uçaklarını kullanabilmeleri için İskandinav uçak kaptanlarının eğitimi AIR FRANCE müreltebatı tarafından sağlanmıştır.Fransız Hükümeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1958
  • Amerikalı milyarder Barbara Hutton geldi t Baştarafı Birincide dan bir müddet evvel altıncı kocası meşhur tenis şampiyonlarından Von Cramm'den ayrılan Barbara Hutton gazetecilerle görüşmek istememişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1958
  • KIBRIS'TA SOLCU BİR TÜRK DAHA VURULDU t Baştarajı Birincide zife başında olduklarını ispat etmişlerdir.İngiliz devriyeleri,sokaklarda Türk gençlerini çevirip duvarlara dayayarak üzerlerinde silâh araş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1958
  • ZAFER GAZETESİ MAHKÛM OLDU t Baştarujı Birincide Dâva konusu olan yazılar 14,15 ve 16 Kasım 1954 tarihli Zafer gazetelerinde »Sırça köşkte oturanlar Dünya gazetesinin kuruluşundaki sır» Dünya gazetesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1958
  • ÇEKİRGELER SİVAS'TA 33 KÖYÜ İSTİLÂ ETTİ SİVAS,HUSUSÎ Çöl çekirgeleri Divriği kazasının 33 köyünü kaplamıştır.Hafik kazasının Göğdün,Hanzar köyleri çekirgelerin istilâsından sonra sapsarı bir renk almı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1958
  • BAYAN DAKTİLO SEKRETER Mükemmel İngilizce şarttır.Ücret net 600 TL.Müracaat P.K.176 sekreter)rumuzu ile.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1958
  • SUNİ KUMAŞLAR REVAÇTA [KEYSTONE] KLÂSİK ŞALVAR DÜĞÜMLÜ ŞAL VAR Kokteyl elbisesi Londra'lı moda yaratıcısı Bernard Cassel'iıı bu kreasyonu beyaz naylon satenden yapılmış olup,şalvar modasının klâsik bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1958
  • Mecliste yine gürültü çıktı Hâdiseye Nafia Vekilinin C.H.P.lilere çatan konuşma ANKARA.HUSUSİ Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısında.7 sözlü soru cevaplandırılmıştır.C.H.P.Mardin Mebusu Mehmet Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.05.1958
  • AY Dİ N O Ğ LU CÜNEYD BEY TARİHİ ROMAN Ni/amettm Nazif TEPEDELENLİOĞLU 54 Yıldırım,her zamanki gibi,yalın pala.bir köşede duran Baltaoğluya işaret etti:Gel!Hemen sekiz kişi al.Yanında üç de tuğ bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1958
  • YALA TÜRKÇESİ Mason sakin konuştu:Mesele bû değil.Ya nedir?Boşanma kararı altı Eylülde verilmiş.Saat kaçta verildiği de belli değil.Charles Sabin sinir içindeydi:Yani ne demek?Boşanma kararı mister Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1958
  • KLÂSİK BATI MÜZİĞİ Modern Türk Musikisi BÜLENT TARCAN I l'MHURİYET Türkiye'sinin henüz yarım asra varmamış olan kısa tarihinde müzik sanatı E hakımından önemli bir yeniliğin doğup gelişti-E ğini görme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1958
  • HAZİR çekilişi lirin İMİ 1 ADET 100 OOO LİRA 1 ADET 25 OOO LİRA 5 ADET 5 OOO LİRA ADET 1 OOO LİRA 2 050 kişiye 225 OOO LİRA Ayrıca lO adet 40.000 er Liralık uzun vadeli kredi ikramiyesi şansınız acık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1958
  • KALıME,ARTIK AYSEl_'i EVL-ENDIİ2ME ZAMANI GEl_Dİ BENİM KOCAM UZUN SO T_Ü VAKıŞIKLJ ZEKİ ZENGİN.GOSTEKJıŞLİ KUVVETLİ* OLMAUDK2.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1958
  • Düzyüz'ov LÜKS oto.AAOB/'Li s-tuROA HALÎNDE fcALOıfZJl.Di £pOu$,Duzyuz un ceseçInî Bulacak IÇin BÜYÜM:BİR PAA LİVETE GEÇTİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.05.1958
  • T İlçesinde BU AKSAMDAN İTİBAREN R AKSA REFAKAT EDENLER:HAKKI DERMAN SELÂHADDİN PINAR FEYZİ ASLANGIL ERCÜMENT BATANAY İSMAİL SENÇALAR Kemançe PARASKO HASAN ERKOÇ YILMAZ ŞANLIER EROL SINAR NECDET GEZEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.05.1958
  • Bu akşam saat 21 den itibaren SES Tiyatrosunda İllizyonist Dr.Abra Kadabra Yepyeni Repertuarları ile temsillerine başüyacaktır.Biletler gişede satılmaktadır.Pazar Matine 16 Suare 21 de Çarşamba,Cumart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.05.1958
  • Friksyon içinden İyi kolonya 85° derecelik FREDO Kendiniz için FREDO'yu tercih ediniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.05.1958
  • TEPEBAŞI BAHÇESİNDE BU AKŞAM ACILIYOR SEVİM TANÜREK Her pa2ar saat 14 den itibaren TAM KADRO ile İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ TEL:44 26 90 NÎGÂR ULUER'ER Her Pazar saat 14 den itibaren TAM KADRO İle İÇKİSİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.05.1958
  • z5*^e* Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Ya7.ı islerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.05.1958
  • HİCRÎ Cumartesi RUMÎ 1377 31 1374 Zilkade MAYIS Mayıs 12 19 5 8 18 VAKİ T VASATÎ EZANİ Güneş 4.30 8.57 Öğle 12.12 4.39 İkindi 16.11 8.39 Aksan 1 19.33 12.00 Yatsı 21.32 1.58 İmsfik 2.19 G.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.05.1958
  • BAKIRKÖYDE SATILIK KIYMETLİ ARSALAR Bakırköy iç asfalt yolu üzerinde elektriği,suyu,telefonu,havagazı,otobüs durağına iki dakika ve elektrikli tren istasyonuna yaya 5 dakika gibi yakın bir mesafeye sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.05.1958
  • AglZ KOKULARINA KARŞI KLOROFİLU enfal rABLETLERl'ni Kullanınız.Kokulu yemekler,içki,tütün,v.s.dolayisiie ağızdan ve vücuttan âdet zamanları dahil)intişar eden bütün kokuları izale eder.8241
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.05.1958
  • NERVİTAt ÇARPINTI;BAYGINLIK »Ç SIKINTILARINA KARŞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.05.1958
  • TALÂT KIR'AL TAKSİTLE GİYİM MU ESSESESİ Zarif Kuma?ve itinalı dikiciyle emrlnlzdedir.Beyoğlu Ağa Camisi karşısı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.05.1958
  • En modern tesislerle kurulan Turistik BURSA KÜLTÜRPÂRK BELEDİYE GAZİNOSU Bu Akşamdan jübaren her akşam Yüksek Ses San'atkârı Film ve Dans Yıldızı Büyük Ses San'atkarı SABİTE TUR SEMİRAMİS AHMET ÜSTÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.05.1958
  • SATILIK ARSALAR BAHÇELİ EVLER,Siyavuşpaşa mevkiinde,eski Londra Asfaltı üzerinde ve yeni Londra asfaltına 150 metre mesafede,denize nazır ve inşaata elverişli arsalarımız satılmaktadır.MÜRACAAT:Aynı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.05.1958
  • HER B O Y D A U C U Z V E S A Ğ L A M SIVA TELİ Metal Depluvayye)Siparişler derhal gönderilir Toptan satış yeri:Galata:Tersane Cad.No.218 ÜÇEL L.T.Ş.Telefon:44 90 99 Telgraf:APTOKAÇ İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.05.1958
  • SATILIK ARSALAR Maltepe Cevizlikte Ankara asfaltına 130 metre cepheli,içinde daimî akar suyu olan 13 bin metre fabrika arsası ile Cevizlik Tütün Enstitüsü arkasında 21 bin metre Adalara nazır inşaat a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.05.1958
  • KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 W 10 SATILIK EMLAK GOZTEPENIN en güzel yerinde,deniz tarafı 4 oda.1 hollü.70-75-85.000 Ut.daireler.Tel:38 24 03.0 KADIKÖY rıhtımında,fevkalade nıansarah,3 odalı,ucuz kat.Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.05.1958
  • Büyük Erdoğan Beykoz'a dönüyor İdare heyeti tarafından 3 ay müddetle tecziye edildikten sonra Adalet kulübüyle anlaşan B.Erdoğanın tekrar Beykoz'a döneceği anlaşılmaktadır.Yakınlarının ifâdesine göre.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • 13.Enternasyonal turnuva hazırlığı TED kulübü 17-24 Ağustos tarihlerinde yapılacak turnuva için çalışıyor T E.D.Kulübü bu sene 17-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan 13 üncü Enternasyonal Ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • YENİ AÇ1KHAVA SAHASI AÇILIYOR İ.T.Üniversitesi,kapalı spor salonunun yanında mükemmel bir açıkhava fiahası yaptırılmıştır.Bugün açılacak olan açıkhava sahasında birinci devre basketbol ve voleybol lig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • BEŞİKTAŞ Ankaıada Beşiktaş profesyonel takımı dün akşam Ankara'ya gitmiştir.Siyah Beyazlılar bu sabah Ankaragucü sahasında antrenman yapacak ve yarın da Federasyon Kupası münasebetiyle Demlrspor'la ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • O.Ş.Apak,yarm İsveç'e gidiyor Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak'la Merkez Hakem Komitesi Umumî Kâtibi Tarık Ozerengin F.Î.F.A.toplantısına iştirak etmek üzere yarın uçakla Stockholm'e gidece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • JULES RIMET KUPASI VE.BİLİNDİĞİ üzere futbol âleminin en mühim hâdisesini teşkil eden Dünya Futbol Şampiyonası,diğer ismiyle Jules Rimet Kupası,İsveçte 6 Haziran tarihinden itibaren başlayacaktır.FİFA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • Beşiktaş'ta transfer toplantısı yarın Beşiktaş Kulübü transfer faaliyeti İle ilgili mühim bir toplantı tertiplemiştir.İdare Heyeti,yarın saat 10.30 da yapılacak toplantıya bütün azalarını davet etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • Yakuboğlu Fenerbahçe H.Divânından ayrıldı Fenerbahçe kulübü Haysiyet Divanı âzası ve Divan Sekreteri.İl Meclis üyesi Avukat Enver Yakuboğlu âni olarak istifa etmiştir.Bu istifanın son hâdiselerle ilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • F.Bahçe'de iki zıd fikir çarpışıyor 20 Haziranda verilecek meydan düellosuna başladılar.Muhalefet KAVRAKOĞLU Da Gaulle diyorlar ZEKİ RIZA Günlük Güneşlik savaşı için taraflar propaganda Kavrakoğlu içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • I SAMİ ÖNEMLİ MİI LİYFT'İN ANTRENMANI Gaze*e,er aras» futbol şampiyonasına hazırlanan Milliyet futbol kadrosu,I fcl in Hn I nfclimHni riUn de Vefa stadında İki takım halinde sıkı bir antrenman maçı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • İKTİSAT ŞAMPİYON [SAMI ÖNEMLİ] İktisat,Hukuk Fakülteleri şampiyonluk maçını tam bir final havası içinde oynadılar.İkinci temditin son dakikasında iktisat sol içi Ahmet,galibiyeti temin etti.Hakem Sulh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • DEMİRSPOR İKİ KUPA MAÇINA İTİRAZ EDİYOR Haber aldığımıza göre,Ankara Demlrspor kulübü Başkanı Mübeceel Nabi Duru,Demlrspor takımının İstanbulspor ve Beşiktaş'la yaptığı karşılaşmanın hakemlerini taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • Hollanda Ordu maçı Bursa'da yapılacak Federasyon kupası maçlarının aksatılmaması maksadlyle 8 Haziranda Bursada oynanacak Türkiye Hollanda ordu millî maçının şehrimize alınması hususunda Futbol Federa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • BASKE ant finalde Kore'yi 48-47,İran'ı da 56-54 yenen basketçilerimiz A grubu şampiyonu olarak finale kaldılar FRANSA'nm Nice şehrinde yapılan Dünya Ordulararası Basketbol Şampiyonasının ikinci gününd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • Basri,G.Saray'a karşı oynamıyor Ankarada hususî bir maçta sakatlanan Fenerbahçeli Basrl Dirimlili önümüzdeki hafta Gnlatasarayla yapılacak olan Federasyon i kupası maçında ta kımındaki yerini İ alamay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • SOFYA HAZIRLIĞI DEVAM EDİYOR ALPULLU,HUSUSÎ Sofyadakl Dünya Serbest Güreş Kupası müsabakalarına hazırlanan güreşçilerimiz,dün antrenör Celâl Atik nezaretinde çalışmışlardır.Güreşçilerimiz sabahleyin u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • JAPON GÜREŞÇİLERİ HAZİRANDA GELİYOR ANKARA,HUSUSÎ Demirspor kulüpleri umumi başkanı Safa Yalçuk,Japonya'da bulunduğu sırada Japon Güreş Federasyonu Reisi İle görüşerek,Japon millî takımını dört karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • G.SARAY'IN RUSYA SEYAHAT TARİHİ belli değil Rus'ların yeni daveti üzerine Galatasaray kulübü umumî kâtibi Necdet Çobanlı dün sabah Lokomotiv Kulübü Reisi ile bir görüşme daha yapmıştır.Çobanlı,görüşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • KULL'PLERARASI puanlı atletizm yarışmalarına bugünden itibaren Mithatpaşa Stadında devam edilecektira KARAGÜMRÜK takımı yarın saat 10 da Vefa Stadında Defterdarca antrenman yapacaktır.ESKİŞEHİR Bölges
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • KOREK SPORUNDA YENİ HAMLELER DÜN BASIN TOPLANTISI YAPAN EFDAL NOGAN,KÜREK SPORUNDA YAPILACAK İŞLERİ İZAH ETTİ KÜREK Federasyonu Reisi Efdal Nogan,dün bbasın toplantısı yapmış ve şu izahatı vermiştir:«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • M.Ali 35 bin liraya satışa çıkarılıyor Adalet kulübü idarecileri Mehmet Ali Has'ı satışa çıkarmaya karar vermişlerdir.Alâkalı şahıslar bu futbolcu için istenecek satış ücretini tesblt etmeye çalıştıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • Sadri,A.İhsanla konuşmadım dedi 3 Beşiktaşlı Ali İhsan'ın Adalet'le anlaştığına dair haberler üzerine Sadrl Usuuğlu demiştir ki:«Ali İhsan'la Adalet için Körüştüğüm kafiyen doğru değildir.Bu futbolcun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • Beşiktaş Gönen'i kendinin sayıyor Gönen'in Altay'la 35 bin lira karşılığında 4 sene mukavele İmzaladığına dair haberleri,Beşiktaş İdare Heyeti sakin karşılamıştır.Bu hususta fikrine müracaat edilen bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • TRANSFER lOTemmusfda TRANSFER YAPMAK İSTEYEN KULÜPLER YENİ TALİMATNAMEYE GÖRE HAREKET EDECEKLER FEDERASYONa yakın çevrelerden bildirildiğine göre bu yıl futbol transferi 10 Temmuzda başlayacak,10 Ağus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • r~ MmMİîtâ IRÜÇHAN ÜNVER yi i fi VII 1117 profesyonel takımının kaptanı Selâhattln Torkal,HALA IlLUlfccjun mukavelesini yenilemiştir.Resim,Türk futbolunun büyük yıldızını Noterle,umumi kâtip Erdem İlm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • MİKRO FENERBAHÇE'DE [SAMI ÖNEMLİ] Ordu takımımızın sağaçığı Mikro Mustafa,Fenerbahçe antrenmanında beğenilmiş ve dün de idarecilerle anlatmıştır Resim,genç futbolcuyu menecer Ahmet Erolla beraber göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • G.Saray Vefa ile,F.Bahçe de Güneş'le bugün karşılaşıyor Tarafların iyi hazırlandığı her iki maçta da galibiyet "zor„ olacaktır.Sarı Lacivertliler Ankara revanşı ile birlikte prestijlerini de kurtarmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.05.1958
  • SAVCILIKTAN KAMPA S?2îîIWter»nto ku,Up taraftan e dün Kadlköy'de terine,Kadıköy S.VC,dun.ma SSSÜ^ESE PST* donmü.ierdlr.Resimde,Lefterie Necdet'i hâdiSeden\onra Kadı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor