Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.05.1958
  • ADRES Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON 27 42 10 Santral ^3Ü£:YIL:9 SAYI:2892
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1958
  • SUNAY OTO KURSU Ehliyet aldırmcava kadar TAKSİTLE KAYITLAR ÜCRET 250 LİRA Fazla izahat için kursa müracaat edilmesi Nişantaşı Emlâk Cad.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1958
  • GAULLE HÜKÜMET ETTİ eşiğindeyiz diye yalvardı TEŞKİLİNİ Coty,"Bir iç harbin Fransayı kurtaralım IKEYSTONEl HÜKÜMET KURMAYI KABUL EDEN DE GAULLE VAZİFE BEKLEDİĞİNİ BİLDİREN KONUŞMASINI YAPARKEN Pilimli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1958
  • Korsika'da Gerilla harbi Başlıyor Komünistler iktidarı alan de Gaulle'cülerle çarpışmak üzere dün dağlara çekildiler a PARİS,A.P.Korsika'nın General De Gaulle'ü destekleyen kuvvetlerin eline geçmesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1958
  • MASSU'NUN PARAŞÜTÇÜSÜ [A.P.Cezayir'deki hâdiselerin hemen akabinde Korsika'nın AJaccio şehrinde de Gaulle'cüler baş kaldırmışlar ve hükümete ait bazı binaları işgal etmişlerdir.Resimde,hâdiseleri müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1958
  • İstanbul'da petrol tasfiyehanesi kurulacak Fransız sermayesinin iştirakiyle kurulacak tasfiyehane petrol ihracını mümkün kılacak ANKARA,A.A.Bir firket,İstanbul civarında bir petrol tasfiyehanesi kurma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1958
  • TEKZİP USULÜ DEĞİŞTİRİLİYOR Bâzı D.P.mebusları teklif hazırlıyor.Amerikalı sendikacı,bizde hapse giren gazeteci yoktur dedi ANKARA,HUSUSÎ Basın suçlarının affı hakkındaki teklifin reddedilmesinden son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1958
  • i i.I tr ıı'rİfflıni ın.ıiMi'iı.I.ı.UiM IRÜÇHAN ÜNVER)GÖNÜ1 İFADE VERDİ SuI anselim Kl7 Enstitüsü talebelerinden Giiniil Aşaı'ı düven Rum kızları hakkında fcnwı Türklüğü tahkirden acılan tahkikata Sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1958
  • BİR KAMYON DEVRİLDİ 31 AMELE YARALANDI ANKARA,HUSUSÎ Dün sabaha karşı Atatürk bulvarında meydana gelen bir Trafik kazası sonunda 31 Belediye amelesi yaralanmış,bir amele de ölmüştür.Belediyeye ait bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1958
  • Bir km Asliye Ceza Mahkemesine c Papağan yerine dudukuşu sattığı iddia olunanlar kendilerini "Bu Pakistan papağanıdır,Türkçe bilmez,diye müdafaa ettiler Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesi,dâva mevzuu olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1958
  • Bayar ve Menderes dış hâdiseleri müzakere ettiler Dün şehrimize gelen Reisicumhur Celâl Bayar Şâle köşkünde Başvekil Adnan Menderes ve İstanbuldaki vekillerle bir toplantı yapmıştır.Bu toplantıda iç v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1958
  • KRALİÇE'HİN AKROBATLARI İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine mensup 11] inci filo,İngiltere'nin £ ir numaralı akrotimi ilân edilmiştir.Hawker Hunter tipi jet uçaklarının meydana getirdikleri filo.geçenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1958
  • [RUÇHAN UNVER] Topkapı'da yapılan törende,İstanbul'un fethi «ırasında Ulubath'nın sancak dikip selılt düsrufrü burca taucak «ekilirken.Fethin 505 inci yılı kutlandı Sabah surlarda bir tören yapıldı!Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1958
  • Âda Türkleri Mücadele,ilan etti Volkanın harekete geçmesinden korkan İngilizler Türk evlerine baskına başladı LEFKOŞE,Hususî Muhabirimiz TEKİN YÜKSEL bildiriyor:Türklerin komünistlere karşı giriştikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.05.1958
  • SİNEMA Tlutecuc kjsuv FİLM Anthon Asqith in son t kordelâsıdır.Kilm l'J5& Cannes Arap Lawrence.Lawrenceof Arabia» adı ile ünlü casus Lawrence'in hayatını filme almaya hazırlanan rejisör Anthony As-«I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1958
  • Squîbb Teşvik Fonu Faaliyetlerinden Demir Noksanı Symposiumu 30 Mayıs 19ö8 Cuma saat 14.00 de Üniversite Tıb Fakültesi 6 ncı dershanede toplanacaktır.Symposium müzakerelerini dinlemek arzusunda olan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1958
  • Rahat ve Konforlu OTOBÜS ile izahlı olarak İSTANBUL'U Bir günde GEZMEK istemez misiniz?Kilyo*.Belgrat ormanları,İzmit Körfezi,Bentler.Boğaz,Camiler.Saraylar,Müzeler,Tarihi ve Turistik bütün güzellikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırla y Dr RECEP DOKSAT KALB HASTALIKLARI Kalh hastalıklarından bahsetmeden evvel,kalbin yapısı ve işleyişi hakkında biraz malûmat vermek icap ediyor.Kalb,göğüs boşluğu içinde,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1958
  • OĞLAK BURCU re [22 Aralık 20 Ocakl Sıkıcı bir günün aksamı çok tatlı geçecek.Bir tereddütten kurtulacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak U Şubat] San'atına hayran olduğunuz birlvle temas edeceksiniz.Hüzne mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1958
  • BULMACA 12 3 4 5 6 78 9I01II2 SOLDAN SAĞA:1 Yeterlik;Tersi uzak doğu ülkelerinde yaygın bir dinin kurucu-su.2 Yapılan bir yanlıştan do-2 layı al' dilemek;Fazla sat.3 3 Nemli;Amudufıkari.4 Tersi 4 atın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1958
  • İSTANBUL E 7.r 7 Açılış ve program 8.O0 E Karıcık sabah müziği 8.30 Ha-E berler 8.45 Şarkılar 9.00 Karışık hafif müzik 9.15 Saz eserğ leri 9.30 Kapanışğ 12.27 Açılış ve program 12.30 ğ Küçük orkestra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1958
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI BEYOĞLU ŞUBESİ HUSUSÎ KEŞİDE PLÂNI 1 Kişiye 120.000 T.L tutarında ÖMÜR BOYUNCA AYLIK GELİR 6 Kişiye 40 ar bin liralık 240.000 Lira tutarında MESKEN KREDİSİ 1 adet 10.000 TL 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1958
  • Genelevlerde oturak âlemi yapan Konyalı tacir Zabıta memurları evvelki gece Beyoglundaki genelevlerden birinde «oturak âlemi» yapıldığını görmüşlerdir.Fatma adındaki kadını odasında soyup masanın ürer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1958
  • ımııı im imi—uij_ÖLÜM Sadri Esbak merhum Said Paşanın mahdumu Kemal Said,Ataî Seb'a,Kerime Said,Halide Sald'ln kardeşleri MÜNİB SEB'A Rahmeti Rahmana kavuşmuştur.Cenazesi 30 Mayıs 1958 Cuma günü öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1958
  • ACI BİR KAYIP Rize eşrafından Merhum Hacı Mustafa Kaptanın ve Merhume Sıdıka Seferoğlunun oğlu,Sahure Seferoğlunun eşi Turgut ve Nadir Seferoğlunun sevgili babaları.Kaptan Ziya Seferoğlunun kardeşi,mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1958
  • OLUM Merhum Murat Nazlı Kızı,Merhum Kanunî Hafız Abdurrahmanın gelini.Muhittin Kanuninin eşi,diş tabibi Ayten,pataloğ doktor Ayhan Kanuni ve Osman Kanuninin sevgili Anneleri,Atiye Bleda,Huriser Baykal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1958
  • Yeni Zelanda' dan din 800 ton et daha cıeldi Et satışı yüzünden Balık Kurumu ile Belediye Zabıtası arasında ihtilâf çıktı Yeni Zelândadan ithaline başlanan koyun etlerinin 800 tonluk ikinci partisi dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1958
  • fiatlan yüzde YÜKSEK FİATLARLA SATIN ALINAN AYAKKABILAR KÖTÜ MALZEME İLE YAPILDIĞI İÇİN KISA ZAMANDA GİYİLMİYECEK HÂLE GELİYOR Ayakkabı fiatlan umumî olarak iki •ene evvelkine nazaran yüzde 80-Ü0 nisb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1958
  • Hatice Güngörecek bir kasabı daha yakalattı Hatice Güngörecek adında bir kadının ihbarı üzerine Nişantaşı'nda kasaplık yapan Süleyman Tekkanat fazla fiatia satış yaparken yakalanmış,dün geç vakit adli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1958
  • Bugün piyasaya 17 bin altın daha çıkarılıyor Bugün Piyasaya yeniden 17 bin cumhuriyet altını çıkarılacaktır.Dün serbest piyasada cumhuriyet 136.50.Reşat 101.00,Gulden 123.50,ingiliz 162.00,külçe 20.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1958
  • 9^mmmMmm m SULTANAHMET İşçi Sigortaları Hastahanesi Başhekimi Kulak-Burıın Boğaz mütehassısı Dr.İlhamı İlbaş meslekî tetkiklerde bulunmak üzere Avrupa'ya gitmiştir.A ÖŞIiEDEN Köyü yardımlaşma derneğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1958
  • I Fransa'da eşref saai FRANSA Cumhurreisi,iktidarı ya De Gaulle'e veya komünistlerden,sosyalistlerden ve solcu partilerden mürekkep bir E «Halk Cephesi» hükümetine vereceğini söyledi.E 193(da,Fransa'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1958
  • Toplantıya gitmezden evvel ES-KO limon çiçeği kolonyası ile friksiyon masaj yapınız.FM-B formüllü I E|S-KO Limon:Çiçeği Kolonyası Kokusu uzun müddet dayanır ve geniş bir sahaya yayılır.FM 6 formülü ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel.44 25 62)1 Sevimli Haydudun Oğlu Barbara Lawrence Brad 1 King Renkli İng.2 Kanlı Eller Burt Lancaster Joan Fontaine İng.ATLAS Tel:440S33)Vahşi Vadi Fred Mac Murray Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.05.1958
  • De Gaulle Hükümet eskilini kabul etti t Ba-ştarajı Birincide huriyet» diye tezahürat yapmışlardır.De Gaulle'ün iktidara geçmesiyle Fransa'da bir iç harbin başlaması çok muhtemel görülmektedir.HÂDİSELE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1958
  • TEKZİP USULÜ t Baştarajı Birincide müdürü John Klem şehrimize gelmiş ve birkaç gün kalarak tetkiklerde bulunmuştur.John Klem.Amerika'da basın suçlarından son senelerde hiç bir kimsenin hapis cezası gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1958
  • lBU*HArTA*Hffl"CJİ.P.YÜKSELEN ADAMIN ÜTANITIYÛRi 7iirhan%^^i0^ Kimdir?Nedir?Hususiyetleri?Fikirleri?Kusurları?Meziyetleri 7 HAETA.I I SON DERECEMÜHIM BİR BAŞYAZI YAYINLIYOR!0TL.Ikt»dann say«'l basının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1958
  • MEVDUAT SAHİPLERİNİ İŞ BANKASINA YAKLAŞTIRAN 3 SAMİMİ DUYGU;İTİMAT:1958 başında bir buçuk milyara yaklaşan ve devamlı surette inkişaf etmekte olan mevduat,İş Bankasına halkımızın her bakımdan gösterdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1958
  • A B O Ü l C A HHKğİmNİm A L A RI W*HA$f ŞEYHULPETROL BEYAZ K-ûa iN TİCARETİ YCkF»AN ŞEBEKEYE PATZAVERjR.EL AL.TINDAN DA E Et Ett.AK&ÜLUM BARDAN KAÇIRILMAMI Ş.UPHEIERJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1958
  • Bu arsaları görmek istiyenler için hususi otobüsler Aydın Saraydan her gün saat 9:00 ile 17:00 arası Pazar günleri 7:00 ile 17:00 arasında kalkar.MÜRACAAT ŞABAN ERİŞ Adres Çarşıkapı,Tiyatro C.Aydın Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1958
  • Emekli Sandığı yardım Fonu 50 milyona çıktı ANKARA,HUSUSÎ Emekli Sandığı Yardım fonunun 25 milyon liradan 50 milyona çıkarılması hakkındaki kanun teklifi dün toplanan bütçe encümeninde kabul edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1958
  • FETHİN 505 İNCİ YILI KUTLANDI Başta r«/ı Birincide RUMELİHİSARI Büyük bir emek verilerek restore edilen Rumelihisarmdaki tören de çok parlak olmuştur.Açılış merasimini,hisarın dışını ve içini dolduran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1958
  • FERİN saS losyonu 1.Kepeklenmeyi önler 2-Saç dökülmesine manı olur 3-Saçı yumuşatır 4-Katıntıyı keser 5-Mizanpli yapar 6-Kökleri besler 7.Saçı parlatır SAÇBAŞfN*TACWffİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1958
  • ACI BİR ÖLÜM Sevim Sirmen'in eşi Handan.Sirmen'in babası Ülkü Aksuner İH dayısı,Rukiye Sirmen ve merhum Hasan Hüsnü Sirmen'in oğulları,Haflze Dural ve merhum Abdi Vehbi Dural'ın damadları İstanbul arm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1958
  • 31 Mayıs 1958 Cumartesi aksamı saat 21.30 da ATLAS Sinemasında 1958 Türkiye GÜZELLİK KRALİÇESİ SEÇİMİ ayrıca ARMAĞAN ŞENOL Orkestrası CELAL ŞAHİN ATEŞ BÖCEKLERİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1958
  • Hurda kazan satılacaktır İki adet hurda kalorifer kazanı satılacaktır.Taliplerin 4/6/958 akşamına kadar Bahçekapıda kâin İstanbul Ticaret Borsasına müracaatları.28435)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1958
  • 111 İlli II II.SANKT GEORGE AVUSTURYA KIZ VE ERKEK OKULLARI MÜDÜRLÜKLERİNDEN 12 Haziran 1958 tarihinde yanılacak giriş imtihanlarının müracaat günü 31 Mayıs 1958 tarihinde saat 13 te sona ereceğinden,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1958
  • güzelliğinizle meşgul olunuz.Geceleri yatmadan evvel yüzünüzü bol su ile yıkadıktan sonra HAVILLAND COLD KREMİ'ni tatbik ediniz.Cildinizi besler,yumuşatır ve hücrelere hayatiyet ve canlılık bahseder.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1958
  • PEREJA BRİYANTİNİ Tualetinizin bir eksikliğini tamamlıyor.Saçlarınıza tabii bir parlaklık,müstesna bir canlılık ve güzellik bahsedecektir.PEREJA BRİYANTİNİ alırken şişeyi açık değil ambalajlı olarak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1958
  • AKAY KLİNİĞİ Dinlenme ve Tedavi Evi Sinir ve ruh hastalarını,felçlileri,romatizmalıları,alkolikleri kabul ve tedavi eder.Her türlü elektrik ve fizik tedavi yapılır.Şişmanlatma zayıflatma kürleri,polik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1958
  • jj 11 111 1111JI 11111111 1111111J111111111 1111 11 1111111111 111111111111 1 11111 111.11 1111 11 11 11 I 11)11111 I I)11111111 11 i imparator fâtih I E "IV yr EMLEKET,dün tarihin en büyük gününü tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1958
  • en fazla kazanma ihtimali TÜRK EKSPRES BANK TADIR Arsa Para Hanımlar Keşidesi um işde emniyet ve sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1958
  • Ada Türkleri "Millî mücadele.ilân 'etti Baştara/ı Birincide ma karşı tedbir alınması için Türklerin vâki müracaatlarına hükümet henüz cevap vermiş değildir.Türkler,canlarını korumak için fevkalâde ted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1958
  • GENERAL ONBASI'NIN ÖNÜNDE IKEYSTONBI Yunan ordusunun Genel Kurmay Başkanı olan general,geçenlerde bir onbaşının önünde hürmetle eğilerek sigarasını yakmıştır.Nadir tesadüf edilecek sahnelerden biri ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.05.1958
  • fa f Y4, py y pen!al.k vap.ma] zavallı ^amza ne olduğun-an:L yA/V\AC '-l£R.A1ANJK» ÇAPKMU&.M/yAPAMADI-CuNKU 8 J İ SAH» De* İbşjk+j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1958
  • F^MtamaaaaauaaoauaauaaamnrM!BuEJADAN GEÇMEK DAYAA KOLAV OLACAK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1958
  • Kıymetli halkımızın çoktanberi bekledikleri Arsaların Tevziine Baş!Sayın Vatandaş.Tamamen Vilâyetin ve İmar Müdürlüğünün emirlerine uygun olarak 250 M2 den aşağı olmamak üzere parsellenen ve hiç bir i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1958
  • HAFTALIK HABER DERGİSİ BUGÜN ÇIKTIi t,t C' OLUP BİTENLERİ ÖĞRENMEK İSTİYOR MUSUNUZ Ancak KİM yurtta ve dünya d?olup biten asıl bilmek istediğiniz herşeyi size verebilir I' S'%A Kİ M'in İLK SAYISINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1958
  • Her yerde arayınız.Toptan satış yeri:İstanbul.Galata Mumhane Cad.37 ARI Han kat 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1958
  • YA L A T Ü R K C ESİ:İlâmı hiç kimseye göstermeyecek ve kendisine verecektim.Benim New York'a gitmemin sebebini avukatlarından başka hiç kimse bilmeyecekti.Bilhassa size hiçbir şey söylemememi emretti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1958
  • BESTEKÂR RAHMİ I BEYİN EVİNDE EKREM^ KONGAR MUSİKİMİZİN şarkı vadisinde yetiştirdiği üç büyük gülden sonuncusu olan Rahmi bey,Hacı Arif bey ve Şevki beyden sonra klâsik şarkı bestekârları zincirinin s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1958
  • A Y D I N O Ğ LU CÜNEYD BEY TARİHİ ROMAN Nizamettîh Nazif TEPEDELENLİOĞLU 53 Bu işi başardıktan sonra elbette buraya dönecektir.O zaman da Eflâka gönderilebilir.Hayır!Bayezid bey hemen geri dönmelidir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.05.1958
  • ahçesind YARIN AKS TİBAREN HER AKSA REFAKAT EDENLER:HAKKI DERMAN Kemence PARAŞKO SELÂHATTİN PINAR HASAN ERKOÇ FEYZİ ASLANGlL YILMAZ ŞANLIER ERCÜMENT BA-TANAY EROL SINAR İSMAİL SENÇALAR NECDET GEZEN.HE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 30.05.1958
  • Cıüzelliğinizin istikbali bu kutularda saklıdır.İşte size yeni anbalaja bürünmüş harika POND'S Kremler.T Cildinizi makyajlardan lemuleyecek onu besleyecek ve yumuşatacak COLD Cleansing)kremi ve Sabahl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 30.05.1958
  • MUTEMET TÂYİNİ HAKKINDA Odamıza 17.920 kilo plâstik ham maddesi tahsis edilmiştir.21 sayılı sirkülerde belirtilen evsafı haiz firmaların Odamız Sanayi ve Tevzi Şubesine müracaatla bu husustaki şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 30.05.1958
  • MUTEMET TÂYİNİ HAKKINDA Odamıza 3.000 kilo boyalı yün ipliği tahsis edilmiştir.21 sayılı sirkülerde belirtilen evsafı haiz firmaların Odamız Sanayi ve Tevzi Şubesine müracaatla bu husustaki şartnameyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 30.05.1958
  • AYIŞ CUMARTES ACILIYOR AKSAMI ÜHEK Her pazar saat 14 den itibaren TAM KADRO ile İÇKİSİZ AİLE MATİNSİ TEL:44 26 90 MODERN KOMİKLER BALARISI AHMET VE ÖZDENİR Her Pazar saat 14 den itibaren TAM KADRO ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 30.05.1958
  • En modern tesislerle kurulan Turistik URSA KÜLTÜRPA BELEDİYE GAZİNOSU 31 Mayıs CUMARTESİ akşamından itibaren HER AKŞAM RK Yüksek Ses San'atkân Film ve Dans Yıldızı Büyük Ses San'atkarı SABİTE tuk SEMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 30.05.1958
  • Milliııefl Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 30.05.1958
  • HİCRÎ CUMA RUMÎ 1377 50 1374 Zilkade MAYIS Mayıs 11 19 5 8 17 VAKİ T VASATÎ EZANI Güneş 431 8.59 Öğle 12.11 4.40 İkindi 16.11 8.39 j Aksan l 19.33 12.00 Yatsı 21.31 1.58 Imsâk 2.20 6.48 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 30.05.1958
  • KELLESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELJEFON ^27 42 10 SATILIK EMLÂK BEYOGLUNUN iyi bir yerinde,35 odalı,6 dükkanlı,asansörlü,kaloriferli,105.000 ljra İrattı satılık han 44 30 77 S BEYOĞLU tramvay caddesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 30.05.1958
  • 31/5/1958 Akşamı saat 21 den itibaren Londra turnesinden dönen Yüksek Türk Sanatkârı İllüsyonist Sihirba7.Dr.ABBâ KADABRA büyük bir yenilik ve repertuarları ile Beyoğlu SES TİYATROSUNDA temsillerine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.05.1958
  • [SAMI ÖNEMLİ| fti A D jl İD fil Gününde olan Tamer,namzetlerin sayısız sutlarının gol olmasına 1İUI» ULMDILInUl meydan vermedi.Kasapoğlunun 18 inc^ dakikadaki korner atışında top,K.Ahmet'in kafa şutuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.05.1958
  • Hâlâ Irak hikâyesi Galatasaray kulübü son dakikada Irak seyahatinden vazgeçen organizatörden müsabaka yapmadığı haftanın tazminatı olarak 37500 lira almıştır.Sarı Kırmızılı idareciler münasip bir tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.05.1958
  • Gönen 4 yıl daha Altay'lı İZMİK,HUSUSÎ Altaylı Gönen,dün kulübü ile 4 senelik bir mukavele imzalamıştır.İkinci noterde tanzim edilen anlaşmaya göre,Gönen,Altay'dan 35 bin lira almaktadır.Kendisine ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.05.1958
  • İki dev rakip kader birliği arzusunda.Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri saha dışında kader birliği etmçk kararındadırlar.Onbes gün evvel Boğazda bir gazinoda oturan ve konuşan iki kulübün idareciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.05.1958
  • GÖKAY'A BU NEYSİN NAÇ veril m i ye cek Beşiktaş Lokomotiv maçındaki hâdise yüzünden beynelmilelllik sıfa-ti iptal edilen hakem Faik Gökay'a Merkez Hakem Komitesi mevsim sonuna kadar maç idare ettirmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.05.1958
  • Beliğ Belerin istifa edeceği söyleniyor Beliğ Beler'in Fu,tbol Federasyonundan istifa edeceğine muhakkak nazariyle bakılmaktadır.Federasyona yakın çevrelerden bildirildiğine göre.Beler bâzı meselelerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.05.1958
  • Hakemler arasında deplasman istiyoruz Futbol Federasyonu Reisi Orhan Şeref Apak ve Merkez Hakem Komitesi Umumi Kâtibi Dr.Tarık Ozerengin Beynelmilel Federasyonun Dünya Kupasından evvel yapacağı toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.05.1958
  • G.Saray voleybolcu transfer ediyor Galatasaray kulübü voleybol şubesini biraz daha kuvvetlendirmek İçin faaliyete geçmiştir.Dün kulübe Adana'dan transferi düşünülen voleybolcular gelmi» ve İdarecilerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.05.1958
  • SAMI ÖNEMLİ 1 HA7IRI lif Galatasaray profesyonel takımı bu hafta İstanbul'da oynayacağı Federasyon Kupası maçlarına munta-BİM&lnLIVV Zaman hazırlanmaktadır.Resim şampiyon takımı Diek'ln idaresinde çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.05.1958
  • Sağır ve dilsizlerin jimnastik gösterisi İstanbul Sağır ve Dilsizler Kulübünün 1.nci Jimnastik gösterisi yarın saat İG da Cağaloğlu Halk Eğitim Derneği Spor salonunda yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.05.1958
  • Başvekil Kupası revanşma doğru Fenerbahçe Galatasaray 1-1 berabere neticelenen Ankaradaki Başvekil kupasının revanşını bu sezon 19 Mayıs Stadının müsabakalara açılışının ilk haftasında oynayacaklardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.05.1958
  • ERTUĞBUL.AKÇA:F.BAHÇE LOKOMOTİV MAÇINDAKİ HÂDİSE İÇİN «MUHALEFETİN TAKTİĞİ» DİYOR.E.AKÇA İLE E.JONES hâdise için konuştular F.Bahçe Haysiyet Divanı Azası,muhalifleri ilham ediyor.Antrenör ise üzgün ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.05.1958
  • Mısır Müslüman Devletler turnuası ve millî maç teklifleri taktik mevzuu sayılıyor.BİR kaç gün sonra Stockholm* deki F.İ.F.A.toplantısına iştirak edecek 5 kişilik Mısır Federasyonu heyeti dün saat 11 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.05.1958
  • F.Bahçe Lef t er'in fiatıns biçti:90 bin Futbolcunun 50 bin liralık teklifini reddeden kulüp,Atlethico Madrid'e transfer talebine de bu miktarı şart koştu 7J NKARA'da oynanan Belçika millî maçı arefes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.05.1958
  • KADRİ AYTAÇ SUÇSUZ GÖRÜLDÜ Galatasaary Bangu maçında uygunsuz haller yaptığı iddia edilen Kadri Aytaç dün ceza heyeti tarafından suçsuz görülmüştür.Diğer taraftan Fenerbahçe Lokomotlv maçında da rakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.05.1958
  • Stockholm:3 ANKARA:2 Yedi sıklette yapılan güreşlerde Sadrettin ile Ali Turgut galip ANKARA,HUSUSÎ İsveçli güreşçiler,memleketimizdeki son karşılaşmalarını dün gece Spor Sarayında Stockholm Ankara kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.05.1958
  • IA.P.1 Buenos Aires'de River Plale ile İııdepcndente takımı arasında oynanan maçta Plate sağ içi Nfakwacki.rakip takını kalecisi ile çarpıştıktan sonra resimde görüldüğü şekilde havaya uçmuştur,Kaleci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor