Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.05.1958
  • İSTANBUL ŞOFÖR OKULU EHLİYETİ GARANTİ EDER TAKSİTLE KAYIT MÜMKÜNDÜR Adres:Ankara Cad.107 Sirkeci Tel:22 27 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1958
  • FETHİN 505 ÎNCİ YILDÖNÜMÜ erkân Topkapıya kadar de da Rumelihisar'ında [İLHAN DEMIREL] İstanbulıın Fethinin 505 İnci yıldönümü bugün parlak bir seklide kutlanacaktır.Restorasyonu tamamlanan Rumelihisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1958
  • Emrullah Nutku Hüi.P.den istifa etti ANKARA.HUSUSÎ Son günlerde Hür.P.den istifa edenler,dikkati çekecek kadar çoğalmıştır.Geçen hafta istifa eden Ziya Termen ve Mahmut Bayramoğlu'ndan sonra dün 10 un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1958
  • Mersin'de bir kereste fabrikası yandı MERSİN,HUSUSÎ Kemal!ve ortaklarına ait kereste fabrikası,bacadan sıçrıyan kıvılcım sonunda yanmıştır.1,5 saat devam eden yangın itfaiyenin gayreti ile etrafa sira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1958
  • IRÜÇHAN ÜNVER] Yerli turistler İnşaat mevsiminin başlamış olması dolayısiylc,Taşra'dan ve bilhassa Karadeniz sahillerinden,çalışmak üzere İstanbul'a gelen issizlerin sayısı da artmıştır.Resimde,dün Tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1958
  • Amasya'da dört kişi selden öldü Sivas'ta da suların sürüklediği bir ihtiyarın cesedi ağaca asılı bulundu AMASYA,HUSUSÎ Amasya'da sellerden 4 kişi ölmüş ve 6 ev yıkılmıştır.Akdağ nahiyesinin Kuzugeçe k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1958
  • [A.P.Cg Ol DEV VFRİYOR Pazar gunU İtalya'da yapıla numumî mebus llK I w tni I Ult seçimleri,Hıristiyan Demokratların kazanma siyle neticelenmiştir.Hıristiyan Demokratlar 276 mebusluk kazandıkları hald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1958
  • HAVA YOLLARI DA Bilet Ücretlerini AYARLAYACAK Havayolları bilet ücretlerinde ayarlama yapılması muhtemeldir.Beynelmilel Hava Nakliyat Şirketleri Birliği,İstanbul Ankara yolcu navlun ücretini,130 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1958
  • 900 kilodan fazla k verilmiyecek İstihlâk sahipleri geri kalan kömürlerini linyit veya briket olarak alacak YENİ TEVZİATA İKİ Haziran'da başlanıyor KOK kömürü istihkakında kısıntı yapılmıştır.Tevziata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1958
  • IOZDEMIR GURSOVI Rüstem Paşa camiinin etrafı açılıyor ^tSESU ıniiniıı eli.ılım arnıak iızere faaliyete geçilmiştir.İstanbul'un,tarihi ve san'at ıl g ı iiıi hail en mühim camilerinden biri olan Rüstem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1958
  • l;v* fÖZDEMİR GÜRSOYI Başvekil Adnan Menderes,dün,vilâyette Boğaziçi köprüsünü Kuzguncuk ile Ortaköy arasında kurmak isteyen Alman VVidman firması mümessilleriyle l ir saat kadar rö-Bu arada Başvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1958
  • İNGİLİZLER TÜRKLERDEN KORKUYOR Foot plânının tatbikinden sonra ayaklanmadan endişe eden İngilizler,Türkler için tevkif kampı hazırlıyor LEFKOŞE,Hususî muhabirimiz TEKİN YÜKSEL bildiriyor FOOT Plânının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1958
  • Toker 1,Ademhan 3 seneye mahkûm Ankara toplu Basın Mahkemesi dün "Akis,in 3 ay kapatılmasına karar verdi Eskişehir'de bir gazeteci ile bir sendikacı da 1 er yıl hapse mahkûm edildi ANKARA,HUSUSÎ TOPLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1958
  • Lübnan'da dün çarpışmalar tekrar başladı 4 Muhalefetle hükümet kuvvetleri arasındaki çarpışmada iki kişi öldü,12 kişi de yaralandı BEYRUT,A.P.Trablus Şam limanında dün yeniden şiddetli çarpılmalar baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1958
  • PFLİMLİN'İN İSTİFASINI VERMESİ ÜZERİNE De GAULLE başına geçiyor Coty "Ya komünistlerle iş birliği ya da de Gaulle„ dedi General'in Paris'e çağrılması üzerine 300 bin solcu büyük nümayişe başladı PARİS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1958
  • Meclis 'Basın için teklifini reddetti "Hapisteki gazetecilerin çokluğa basın hürriyetinin delilidir,diyen D.P.liyi C.H.P.liler alkışladı.Baykam'ın bir cümlesi zabıttan çıkarıldı ANKARA,HUSUSÎ rahimoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.05.1958
  • SİYASET DÜNYASINDA K AVRUPA'NIN HASTA ADANI OM dokuzuncu asırda Osmanlı Imparatoı lugu için sarf edilen «Avrupanın Hasta Ad.ıım» sözü simdi Fransa için söylenebilir.Siyasi buhran,1946 da Dördüncü Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1958
  • Mmanpazan LİRALIK HUSUSİ ÇEKİLİŞ Kıymetti açılış hatıraları Darphane tastikli gümüş madalyonlaı Temmuzda SOOOO lira Ayrıca bütün umumî çekilişlere iştirak hakkı DOĞUBA Her ISO liraya bir kur'a numaras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırla v D r KKCEP ÜOKŞAT KALA-AZAR Daha çok sıcak memleketlerde görülen bir hastalıktır ki dalak büyümesi ve kansızlığa sebep olur.Türkiye'de de görülmüştür.SEBEBİ:«Leishmania D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1958
  • İS T A N B U L 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Şarkılar 'J.OO Art Van Danıme kenteti 9.15 Türküler ve oyun havaları 9.30 Kapanı?12.27 Açılış ve program 32.30 Hafif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1958
  • OĞLAK BURCU tt [22 Aralık 20 Ocak] Vefasızlığı bırakınız.Esi dostu gücendiriyorsunuz.Bunun,iş hayatınıza da zararı dokunabilir.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Biraz daha enerjik olunuz.İş hayatınızda il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1958
  • Küfü»» SOLDAN SAĞA:1 Yüksek saygı;Yugoslavyada bir nehir.2 Altüst olma;Asyada bir göl.3 Av;Zavallı.4 Yetmiyen miktarda;Hâdisenin muntazam hareketlerle tekerrürü,Nota.5 Eli başa götürerek verilen selâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1958
  • FERİN sa(losyonu 1 Kepeklenmeyi Önler 2 Saç dökülmesine manı olur 3 Saçı yumufatır 4 Kaımtıyı keser 5 Mı/anplı yapar 6 Kökleri besler 7 Saçı parlatır SAÇBAŞfNTACtOtR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1958
  • İstanbul Radyosunun yayın saati değişti Yaz mevsimine girmiş bulunmamızı nazarı dikkate alan yetkililer istanbul Radyosunun sabah yayın saatini değiştirmiştir.Program müdürü Faruk Yener'in verdiği iza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1958
  • i+iriimı*-i;aiTi-nrrui(UUJ.1,r,rr.rrnn-rn-n^rt7Trrrrrı^TTTTrrTi,I,ıı,lM,tllıı^^,rF,m ,ı,^r.LONDRA ASFALT!Belediye nizamlarına göre her parsel 250 M2 üstünde olmak üzere satışa çikarılmıştır.Burada ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1958
  • İŞLETME MÜDÜRÜ ALINACAK Büyük bir Dokuma Fabrikasının İŞLETME MÜ-DÜRLÜĞÜNÜ idare edecek elemana ihtiyaç vardır.Azamî ynş haddi 45 dir.Ehliyet derecesine göre tatminkâr maaş verilecektir.Talip olanlarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1958
  • Sanıklardan birinin avukatt,rüşvetin tarihimizde dahi mevcut olduğunu söyledi Birinci İstimlâk yolsuzluğu sanıklarının duruşmasına dün Toplu Millî Korunma mahkemesinde devam edilmiştir Sanıklar Ali Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1958
  • Hayrettin iskelesi işletmeye açıldı Mârl bir safhaya ulaşan araba vapuru sıkıntısını önlemek maksadiyle Hayrettin iskelesi İsletmeye açılmıştır.Üsküdar ile Hayrettin iskelesi arasında çalışacak olan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1958
  • Renault oto fabrikasından bir heyet geliyor Fransa'nın mâruf "Renault.otomobil fabrikaları mümessillerinden müteşekkil 6 kişilik bir heyet haziran'ın ilk haftasında memleketimize gelecektir.Heyet,meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1958
  • Fabrika kurmak için yapılan müracaatlar Memleketimizde tesisler kurmak isteyen yabancı firmaların müracaatları devam etmektedir.Bunlar arasında boya fabrikası,duvar ve döşem* malzemesi tesisleri,kompl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1958
  • i si?J SİNEMALAR BEYOĞLU UKAZAR Tel 44 23 62)I Sevimli Haydudun Oğlu Baıbara Lawrence Brad King Renkii İng.2 Kanlı Eller Burt Lancaster Joan Fontaine İng.ATLAS Tel:440153ı Vahşi Vadi Fred Mac Murray D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1958
  • ALTIN FIATLARI Cumhuriyet Reşat Gulden ingiliz Külçe 135.08 ir.9-50 122.00 161.00 19.95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1958
  • TÜRKİYE'NİN Neresinde olursanız olunuz POST COLLEGE İNGİLİZCE Öğrenmenizi mükemmel olarak muhabere yoluyla sağlamaktadır.POST COLLEGE servisi i ayda size İngilizceyi öğretecek ve yapılacak test imtiha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1958
  • BÜTÜN Seyahatleriniz İÇİN "TSBİST,Seyahat A.Şirketi Telefon:48 72 42 Telgraf:Turistler İstanbul I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1958
  • Sarayburnu'ndaki anbarlar yıkılıyor Şehirdeki imâr hareketlerine muvazi olarak Sirkeci ile Sarayburnu arasındaki anbarların yıkılması karara bağlanmıştır.Ambarlar önümüzdeki günlerde yıkılmaya başlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1958
  • HACİ taşımak üzere kiraya verilmiş bulunan «Tarsus* vapurunun tamiri bitmiştir.Tarsusu kiralayan firma,fazla yolcu taşımak makşadiyle tadilât yapmış ve geminin arka tarafına 111 kamara ilâve etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1958
  • Kahveciler toplantısında bol bol çay içildi Federasyon içtimamda 3 00 ton kahve,konuşulan başlıca konuyu teşkil etti Türkiye Kahveciler Kıraathaneciler,Gazinocular Federasyonunun dün yapılan ilk kuruc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1958
  • vı 11 u 111 III 11 11111 1111111 P•11 M 111 11111111111.II1111111 İlli 111111 İlli tlllllII lllllİlliI11I1IIII Tükenmez konu LİSE derecesinde tahsili olan bir genç,gazetelerdeki ölüm haberlerinin ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.05.1958
  • TÜRK TİCARET BANKASI Bebek Ajansı Yeni Binasında ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ ve ZARİF AÇILIŞ HEDİYELERİ devam ediyor Bu ajansımızda hesabı olanlar aynı zamanda Haziranda yapılacak:6 APARTMAN DAİRESİ ve 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1958
  • Meclis "Basın için of„ teklifini reddetti Baştarajı Birincide sihnfyet değişikliğinin basını mahkûm et tiğini kaydederek,«Savcıların basın suçlarının takibinde taraflı hareket ettiklerini,iktidarı tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1958
  • Annelere,Babalara;Öğretmenlere,Gençlere ve Çocuklara K^/lçdc ^Jrlaktu p W3uğün,anne ve babaların hemen hepsi,çocuğuna iyi mecmua ^verememek üzüntüsü içindedir.Okul çağındaki yavrular öyle abur cubur m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1958
  • İN MAC ¦NHH!f£=5 B.oıcrAitPAE.M T HUKUK.PAKUITESİ B.TEOMAN TELSİZ FCH FAKÜLTESİ* i'ltİFATLARİNI^Û rEŞ£K KÜELEP.ALLAHIM BAH-ÇELERiHDE DOLAŞTI.ÛIM ŞU SIRALARDA,BENÎ ÜNİVERSİTE BAH-ÇELERİNE* DAVET ET-MEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1958
  • Fransa'daki hâdiseler dolayısiyle YALNIZ CUMAERTESİ PAZAR ve PAZAR MATİNE J A C Q U E S ELUOT ve JEAN JACQUES TILKAY rcfakatiyle H6R\%f)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1958
  • HASKÖY AJANSIMIZ AÇ I LDI İt Açılış hatıraıarı Hususi Keşide TİJRKİYE KREDİ 13 ^KTIPGA^S II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1958
  • lltİfe Dün sona eren Turizm Kongresinde bulunanlardan bir grup.[Telefoto MİLLİYET Adnan Atar:Ankara İstanbul]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1958
  • Abdi İpekçi Gazeteciler Sendikası Başkanı oldu İstanbul Gazeteciler Sendikası Başkanı Cemal Refik Delibaş'ın Türkiye Gazeteciler Sendikaları Federasyonu Reisliğine getirilmesi üzerine Cemal Refik'ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1958
  • Gümrükçülerin tabancaları büyük bulundu ANKARA,HUSUSÎ Turizm Danışma Kurulu toplantısı 3 gün devam eden müzakerelerden sonra dün sona ermiştir.Komisyon raporlarında para değiştiren müesseselerin azlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1958
  • Çekirge akını devam ediyor Mardin'de çekirgelere karşı açılan mücadelede altı uçak kullanılıyor MARDİN',HUSUSÎ Mardin mıntakasındaki' süneler,rüzgâr ve devamlı mücadele sebebiyle dağlara çekilmiştir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVER] IIR nni Dil Schir Ç"P,cri Şimdiye kadar Kâğıthane köyü yakırı-UUL.UU iarında bir mevkie gömülmekteydi.Çöplerin gömüldüğü çukur dolunca9,Temizlik İşleri Müdürlüğü,çöp mezarlığını başka b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1958
  • Genç bir kız 100 bin lira karşılığında dâvasından vazgeçti İZMİR,HUSUSİ Bir diş doktoru tarafından bayıltılarak iğfal edilen genç kız,100 bin liralık tazminat karşısında dün şikâyetini adliyeden geri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1958
  • Yeni Amerikan peyki mahrekine oturmadı CAPE CANEVERAL,A.P.Evvelki gece üç bölümlü dev bir roketle fezaya fırlatılan 10 kiloluk suıı'i Amerikan peyki mahrekine oturmamıştır.50 santim kutrundaki peyk 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1958
  • Patrik aleyhtarı bir gazeteci beraat eti Heybeliada Rum Ruhban mektebi müdürü Maksimos Rapenelis'in llranos' gazetesi yazı işleri müdürü Stavro Zervapulos aleyhine açtığı •neşren hakaret dâvasına dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1958
  • KONYA gazeteleri,Konya Belediyesinin gül meraklıları arasında bir «Gül Müsabakası» tertip eylediğini,musaba-kanın teferruatı için Belediyede yapılan toplantıda Berakhlar arasında ihtilaf çıktığından m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1958
  • STOKHOLM İLE Ankara berabere t Bastarafı Altıncıda resinde her iki taraf da puan alacak oyun tatbik edemedikleri için güreş berabere neticelendi.87 kilo:Johansson Tan Tan:İki taraf da güreşe birbirini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1958
  • Hollanda'da yaralanan paraşütçümüz iyileşiyor ANKARA,A.A.Hollanda'da yapılan hava gösterilerine katılan Türk Hava Kurumu paraşütçülerinden Aytaç Tekirdağlıoğlu,iniş sırasında bir uçağa çarpmış ve yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.05.1958
  • CİCİ CAN Z\PZ1P,OOCANA 0PÜŞME kavasımda opu5hp aşk tümelimden OjECEnu-E^ini B'R.BiRi_h«jme olumsuz 8« ASKl-A BAG LAfWD.'KL/Hl Rf-'ı SOVi-C?C'C'CAnj BumaVV N-4M* AKTIK h'UKıYEYl a D£6«-ZıPZiO ı SEVD.Gı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1958
  • i:J^c BEN daa\A Çı ıNOWA AQA3 hORTuMUJ j ZERİME Su ı y 3B JJ Skim r—7-*r Buradan kaçavau duvar iuAGû .i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1958
  • BU ESNADA:'L.&yjT gEÇEMEVİZ VLIKTA-MEMİR TAŞaMS Lİ/^~cisco ^rJ^ J u VAKlT KAVBETTİ .Af BİRAZ GAyRETT ZAMANINOA K VAKLAŞTK SAVI VETİŞEMİyeCEĞİZ.UR.^mm Wm,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1958
  • Şu SERSEMLERE)j hEEV TOMBk OLU ŞAŞIRT»-I I U AN,UW.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1958
  • rv GÜZELLİK İKREM PERTEV t.BAŞLAR.KREM PERTEV».|DEVAM EDERve| KREM PERTEV».EBEDİLER İR fğSB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1958
  • B Ü T Ü N Seyahatleriniz İÇİN "TURİST,Seyahat A.Şirketi Telefon:48 72 İ2 Telgraf:Turistler İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1958
  • Sayın Müşterilerime I 2 ajdanberi çalışmakta olduğum KORDONBLO ile hiçbir aJâkam kalmamızın'.Sevgili müfterilerime bildiririm.DANSÖZ OKSAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1958
  • Peşinatsız,kırk aya kadar vâdeyi" n-salar,taksitli ucuz evler İMRANİYE PAhlARflMA 1 Arsaları,metresi 5)liradan başl-arHIlHllUlYIH I makta,inşâ edilmekte olan A.Gazi mm PANARDMA Garnizonunu İçerenköyün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1958
  • ŞEHRE EN YAKIN ARSALARIN SATIŞI SONA ERİYOR İNANILMIYACAK KADAR UCUZ Elektriği,telefonu Belediye Terkos suyu bulunan civarında 50.000 100.000 '200.000 liralık evlervillâlar,fabrikalar bulunan,Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1958
  • ETİBANK Çemberlitaş Şubesi Hususî İkramiye Keşidesi 30 MAYIS 1958 Cuma günü saat:10.00 Ha Çemberlitaş Şubesi holünde yapılacaktır.Muhterem hesap sahiplerinin ve arzu edenlerin teşrifleri saygı 'ile ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1958
  • EDEBİYAT ŞİİRDE ACAİBLİK f PEYAMİ SAFA ŞİİRDE acaiplik sembolizmle haclar.Bu idraki ğ kogmayan.lakat zorlayan bir acaipliktir.Mâ-S MMiıı gizler.Verdiği lıa.vret düşünceyi emzi-j=rir ve derinlcştirir.m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1958
  • T ü R K C E S 1 Vp Mason:y Ben tanırım,dedi.devam ediniz Vaid.Misler L/esmond iyi şöhret sahibi bir avukattır.Biraz evvel söylediğim gibi mısıs Sabin bir müddet Honoluluda kaldıktan sonra Renoya döndü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1958
  • A Y D N O Ğ L U CIÎNEYD BEY TARİHÎ ROMAN Nûamettûı Nazif TEPEDELENLİOĞLU 52 Soluk aldırmamak şart!Önce Eflâklı üstüne varılsın.Bu işi Bayezid paşa iyi başarırdı ama mademki ecel şarabın nûş eylemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.05.1958
  • bayanlar,hepinize bîr Ekmeğin "üzerine ve en nefis yemekleriniz için SANA eşsizdir!Çocuklarınıza bol SANA sürülmüş ekmek yediriniz:eşsiz nefis tadının zevkine varacaklardır.Nefasetinden başka,SANA bes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1958
  • 31 MAYISTA POLENEZKÖY GEZİSİ 2 GÜN 1 GECE Tafsilât:İstanbul Ekspres seyahat acentası Beyoğlu,Lâle sineması yanı Mim Han Kat 1 Tel:44 64 42 27970)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1958
  • RESİMLİ AY MATBAASI T.L ŞİRKETİ TASFİYE KAPANIŞ TOPLANTISININ 16 Haziran 1958 Pazartesi günü saat 14 de Sirkeci Ebussuut caddesi 60 numaralı binadaki dairesinde yapılacağı ilân olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1958
  • SUMERBA m 1958 yılı ikramiyelerinin 4 üncü çekilişinde İstanbul'un en güzel yerlerinden modern apartmanın bir dairesini Göztepe'de yeni inşâ ettirilen 9 Zengin para ikramiyelerini kazanabilmek için en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1958
  • Pul Meraklılarına İhtiyaçlarınız için izahlı broşürümüzü isteyiniz.SÜNAKE PUL EVİ P.K.697 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1958
  • Kongreye Davet İstanbul Mahdut Mes'uliyetli Otomatik Çorapçılar İstihlâk ve satış Kooperatifi idare heyetinden.Kooperatifimizin senelik Mutat kongresi 16 Haziran Pazartesi günü saat 11 te Vezneciler K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1958
  • TA-BA ti YU=Dudak «öfiUa Cilt Buruşukluklarını Sertliklerini Çatlaklıklarını Yok adar Ayak vu Topuklar İçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1958
  • PEREJA KOLONYASI alırken şişeyi açık değil ambalajlı olarak isteyiniz.HALI ve birçok sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1958
  • NERVITAL ÇA^PIHTI,BAYOIMLIK iç!sİ*intijlajİinA »^AHŞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1958
  • fHiiiiııe& Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1958
  • HİCRÎ j Perşembe RU*ll 1377 I 29 1374 Zilkade MAYİS i Mayıs 10 19 5 8 16 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.31 9.00 Öğle 12.11 4.40 ikindi 16.11 8.40 Akşam 10.32 12.00 YdİM 2!2a 1.58 İmsak 2.22 6.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1958
  • T.C.ZİRAAT BANKASI UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:1 Bankamız Teftiş Heyetine Siyasal Bilgiler,İktisat ve Hukuk Fakülteleriyle Yüksek iktisat ve Ticaret Okulları veya bunların ecnebi memleketlerdeki muadilleri fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1958
  • OTO PARÇACILARININ DİKKATİNE!BÜTÜN VASITALAR İÇİN AVRUPA AYARINDA KOMPLE ELFRENi SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR.BAYER OTO SANAYİ BÖLGESİ YEDİNCİ CAD KAYSERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1958
  • HAFTALIK HABER DERGİSİ YAMN CIKIVOQ!KİM'in İLK SAYISINDA:M İSMET 'nün MAKALESİ •I 4 DEMOKRASİ YOLUNDA.0.P.Grubu ne yapabilir C.H P.yumuşak politikaya veda ediyor t C.M.P de tokcll Hür P de çözülme mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1958
  • H-d^^B BUGÜN JOCK MARTIIA LYLE MAHONEY HYER BETTGER Renkli)S/^J SON SI Sho\vdown at abilenc)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 2T 42 10 SATILIK EMLAK SULEYMANIYE Bozdoğan kemeri,Taşodalar Sok.15 sayılı,5 odalı,isttmlâksiz,kârgir ev 55.000 liraya.KADIKÖY'DE,blok apartman,imar dıırumlu,2505 nS2.arsa sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.05.1958
  • Dün yapılan Greko Romen müsabakalarında TOKHOLM İLE nkara berabere 2-2 biten güreşlerde Akbaş ve Ayvaz rakiplerini yendiler İLK GALİBİYETİMİZ.57 KİLODA HÜSEYİN AKBA»,RAKİBİ EDVİN VVESTERBY'İ YENERKEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1958
  • Kavrakoğlu fam selâhiyet istedi Rize Milletvekili,bana verilecek tam selâhiyetle Reis seçilirsem F.Bahçe'yi bugünkü durumdan kurtarırım,dedi 'ENERBAHÇE Kulübü İkinci Başkanı Osman Kavrakoğlu dün Kadık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1958
  • ŞİRZAT,NECDET CEZA HEYETİNDE Bölge Müdürü Sait Selâhattin Cihanoğlu.evvelki günkü maçta Lokomotiv takımı oyuncularına tokat,tekme atan Fenerbahçe'n Şirzat ve Necdet'i saha müşahidinin raporlarına daya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1958
  • Sadri,B.Erdoğan ile dün anlaştı Beykoz kulübü idare heyetince tekrar kadroya çağırılan B.Erdoğan,dün Adalet kulübü meneceri Sadri Usuuğlu ile konuşmuştur.Menecer,konuşmanın sonunda B.Erdoğan'ın Beykoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1958
  • [A.P.İngiltere'de Vllıite City stadında yapılan Enternasyonal Atletizm Müsabakalarında,Gordon Pirie,iki mil yarısını 8.46 ila kazanmıştır.Resimde Pirle solda)Macar Szafe&TU gogu* fazla Ut getlyo*» P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1958
  • F.GÖKAY,KARAR ADALETSİZDİR,DEDİ Ankara'daki Beşiktaş Lokomotiv maçında vukubulan bir hâdise sebe-biyle Beynelmilel listeden çıkartılmasına karar verilen hakem Faik Gökay dün şöyle konuşmuştur:«Haberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1958
  • Molnar "Ben vazifemi yapıyorum,dedi Fenerbahçe kulübü antrenörü Molnar mevrut imkânlar içersinde alınan neticenin normal olduğunu söylemiştir.Macar antrenör yaşının ilerlemiş olmasının bir mahzur teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1958
  • F.Bahçe'nin Leffer'e mukabil teklifi 25 bin lira Fenerbahçe kulübü idare heyeti Lefter'in üç senelik bir mukavele kargılığında olmak üzere yaptığı 50 bin liralık teklifi henüz,cevaplandırmamıştır.Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1958
  • il I SAMİ ÖNEMLİ J If flllilÇIIYflD Sportif Oyunlar Federasyonu başkanı rVURUOUlUn Turgut Atakol,dünkü basın toplantısında konuşurken.Yanındaki şahıs ise as başkan M li lı t a r Sence r'dir.Atakol,bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1958
  • I SAMİ ÖNEMLİ] W ARDİ VS DEMflVnİNİ Galatasaraylı Kadri dün Şeref stadında antrenman yapan Beşiktaşlıları seyret-AAUltl ft nLIflUnUlHI ti ve antrenör Remondini ile görüştü.Resimde,Kadri ile Remondini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1958
  • m V-İ&.•m [SAMİ önemli ı Sof yada 16 milletin İştirakiyle yapılan beynelmilel atletizm müsabakasına w iştirak eden atletlerimiz dün trenle şehrimize dönmüşlerdir.Avrupa'nın sayılı atletleri arasında ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1958
  • Avrupa Kulüpler Turnuasında Şampiyon Real Madrit Brüksel'de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Tumuası final maçuıda,Real Madrit,İtalya şampiyonu Milan takımını 3-2 yenerek kupayı kazanmıştır.Maç çok çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1958
  • 3.Balkan Basketbol Turnuası Türkiyede Yapılacak tiki Sofya'da yapılacak olan Balkan Basketbol Turnuası 1960 senesinde İstanbul'da yanılıyor Balkan memleketleri arasında tertip edilen Basketbol Tumuası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1958
  • BUGÜNE.H AÇIK tribündeki sarışın Alman genci saatlcrderiberi saçlarından süzülen yağmuru hissetmiyordu sanki.Yağmur taneleri gencin sevinç gözyaşlaruıa karışıp yanaklarından aşağı iniyordu.Hem ağlıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor