Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.05.1958
  • «ETJE»* 'OTO MU İRS U EMSALLERİNDEN ÇOK FAZLA SAYIDA MOTOR TRAFİK DİREKSİYON Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet tahib)yapar KAYITLAR TAKSİTLEDİR Adres Beyoğlu Ağacamtt yanında No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1958
  • I İLHAN DEMIRELJ İllfİMİİ PFI fil CHP Genel Başkanı İsmet İnönü,dün Ankara'dan şelı-InUiıU ÜELUI nmı/c gelmiştir.Gayet neşeli olduğunu söyliyen İnönü,elini öpmek istiyenlerc mâni olmuş ve torunu ile T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1958
  • yeni tedbir alındı Çanakkale'de iki emniyet bölgesi tesis edildi.Deniz vasıtalarına yüklemeler memur nezaretinde yapılacak ANKARA,HUSUSÎ Denir yolu Üet kaçakçılığı önlemek maksadiyle Bakanlar Kurulu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1958
  • Mersin'de iki Nurcu tevkif edildi MERSİN.HUSUSÎ Şehrimizde iki nurcu tevkif edilmiştir.Mersin PTT sinde memurluk yapan 45 yaşlarındaki Ali Kaynak ile Denizyollarında tayf alık yapan 35 yaşlarındaki Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1958
  • Sivas'ta çekirgeler evlere kadar girdi SİVAS,HUSUSÎ Irak ve Suriye'den gelen Sudan çekirgesi sürüleri,şehrimizi istilâ etmiştir.10 santimden büyük olan çekirgeler,Divriği,Zarn,Hafik ve Kangal kazaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1958
  • HAREM-SALACAK seferleri başlıyor Vapur sıkıntısı sebebiyle bir müddet ünce tatil edilmiş bulunan Harem Salacak ile Moda Kalamış vapur seferlerine 12 hazirandan itibaren başlanacaktır.Yeni inşa edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1958
  • [USIS| Sergide Defile Belçika'nın başşehri Brüksel'de açılan Beynelmilel Sergide tiyatro,resim,müzik gibi bir çok sanat kollarında,ilmi sahada olduğu gibi mnda sahasında da gösteriler yapılmaktadır.Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1958
  • GÜLEK BİR BASIN TOPLANTISI YAPTI ANKARA,HUSUSÎ CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek,dün parti genel merkezinde tertip ettiği basın toplantısında,Çankırı CHP milletvekillerinin,sel mecralarının temizlenmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1958
  • Kaza yaptı 1 ilhan dem ireli Topkapı Sağmalcılar köyünde taş boşaltan 82073 plâkalı kamyonun basamağına binip oynamakta olan iki çocuktan 8 yaşındaki Mükcrreın Ergin,kamyonun hareketi sırasında düşmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1958
  • Üc döviz kaçakçısı mahkûm oldu Döviz kaçakçılığından Birinci Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Selime Isıtan dünkü duruşması sonunda 17 ay,15 gün hapse ve 2500 lira para cezasına mahkûm olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1958
  • IOZDEMIR GURSOY] RflHAP RAYRAMI İPİN Dokuzuncu Bahar ve Çiçek Bayramı "1 Mayıs Cumartesi günü IS.I'.O da başlıya-DMHMI1 DMInMlflI İM'il çaktır.Gülhane Parkında yapılacak törende Mehter takımı.Yeniçeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1958
  • Yapağı fiatları dün ilân olundu Ticaret Vekâleti yayınladığı bir sirkülerle yün,tops ve 'iplikleri de beyannameye tâbi tuttu ANKARA,HUSUSÎ'.Ticaret Vekâleti yapağı fiatlarım tesbit etmiştir.Yapağı,yün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1958
  • Komünist Rumlar Türklere karsı 5 baskın hazırlıyor LEFKOŞE,Hususî Muhabirimiz TEKİN YÜKSE L'den Kıbrısta Komünist Rumlar 1 Haziran' da Türklere karşı geniş çapta bir katliâma hazırlanmaktadırlar.Sol t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1958
  • IA.P.Fİ FITTRİlf ÇAIII1AI YFCİMP Sevgilisi olan genç kızla birlikte OHRUHklCOinL kişinin canına kıyan Charles R.Starkvvcater isimli genç Amerikalı,Nebraska mahkemesi tarafından elektrik sandalyesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1958
  • Fransız Başvekili Pflimlin istifa etmediği halde AULLE HÜKÜMET Fransa'nın kaderini tâyin etmek için mecliste sert münakaşalar oluyor IA.P.1 Cezayir'deki Fransız askeri ve sivil liderleri,Cezayir'de S.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1958
  • Ege'de Yağmur Tahribat Yaptı Geniş arazi parçaları sular altında kaldı.Bir köprü yıkıldı.Yollar kapandı İZMİR,HUSUSÎ YAĞMURLAR Ege bölgesinde bâzı zararlara sebebiyet vermiştir.Muhtelif yerlerde taşkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1958
  • Yazlık kiralar ateş pahası Kiralar 5000 liradan başlıyor.Bir iddiaya göre 4 ay için 4 odalı bir eve 40 bin lira istenmiş B [NECMI ONUR] U SENEKI yazlık kiralar görülmemiş derecede yükselmiştir.Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1958
  • Makarios'un Londra'da tevki!edilmesi isteniyor Papazın cinayet suçundan yargılanması için kampanya açan ingilizler mahkemeye başvurdular Volkan,Kıbrıs'taki komünist Türklerin öldürüleceğini bildirdi D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1958
  • [ADNAN ATAR] Şerefli Koçlıisar ilçesi Zafer İlkokulu öğrencilerinin kanlarıyla çizdikleri bir Kıbrıs panosu gazetemizin Ankara bürosu vasıtasiyle dün Kıbrıs Türklerinin lideri doktor Fazıl Kürük'c ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.05.1958
  • t^MâtHut.ÎKTİSAt tre TÎCARET J Hazırlayan:Or.Halûk CILLOV VC AYLIK DIS Ticarei Durumumuz içinde bulunduğumuz senenin Ocak ayından Mart sonuna kadar dış ticaret durumumuzu gösteren istatistikler elimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1958
  • Hazırlayan:Dr.RECEP ü OKŞAT J JACKSON SARASI BK SARA)K KABAKULAK Almanların ıMumpsı.Fransızların f.Oreillon» ingilizlerin ıBıanks)adını verdikleri kabakulak hastalımı,bilhassa çocuklara ve genç yaştak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1958
  • OĞLAK BURCU k [22 Aralık 20 Ocak] Kendinize güveniniz az.Halbuki muvaffakiyetiniz her şeyden çok buna bağlı.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İçinizi bir merak kurcalıyor.Ortada buna değecek hiç bir sey y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1958
  • BULMACA I 2 3 4 5 6 7 8 910 1112 SOLDAN SAĞA:1 Ehemmiyet vermemek.2 Kibar ve cömertçe hareket:Kıyıya dayanarak sandalın açılması için kiirekçilere verilen emir.3 Söz;İpliğe geçirilmiş şeyler.4 Bulmağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1958
  • Cöte d'Azur"de çiçek toplayan kadınların eller» hayret edilecek derecede beyazdır Bu müşahede fevkalâde bir güzellik mus tahzannın ortaya çıkarmasına seL eb olmuştur.Ba tiaare güzelliklerine itina ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1958
  • VEFAT Sofya fatihlerinden ve Sofya valisi vezir Ali İzzet paşa ahfadından,Yanya eşrafından merhum Nurullah beyin oğlu eski ve kıymetli bankacılarımızdan Kadriye Ali İzzet Sirmen'in esi.Zeki Sirmen ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1958
  • OLUM Aîâcık oğullarından,merhum İbrahim Hakkı Ergüven'in eşi.Ekrem Ergüven,merhum Âkil Ergüven,Behzat Ergüven,Merhum Sedat Ergüven ve Afife Evsen'in sevgili anneleri,Selim Ergüven.Dünü Ergüven,Nida So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1958
  • Elektrik ampul fabrikası faaliyetini tatil etti Elektrik ampulü fabrikası ham madde yokluğundan faaliyetini tatil etmiştir.İmalât için lüzumlu maddeler gümrüğe gelmiştir.Ancak transferi yapılmadığı iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1958
  • Özel okulların zam talebi protesto ediliyor Dün Maarif Müdürlüğüne müracaat eden talebe velileri talebin reddini istediler Şehrimizdeki bâzı Özel Okulların talebe ücretlerinin arttırılması için yaptık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1958
  • TÜRK TİCARET BANKASI BEBEK AJANSI Yeni binasında BUGÜN Hizmete girmiştir.Yeni binaya nakil vesilesiyle hususî keşide ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ ve ZARİF AÇILIŞ HEDİYELERİ Bebek Ajansımızda hesabı olanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1958
  • İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Şarkılar 900 Çigan melodileri 9.15 Saz eserleri 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.311 Karışık hafif yemek müziği 13.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1958
  • KÜÇÜKYALI-İDEALTEPE-KÜLTÜR MAHALLESİ Arsalarının tevziine başlanmıştır.Arsalar denize nazır olu^ havadar,man Zaralı ve 50 metrelik Ankara asfaltı üzerindedir.Müracaat:Mahmutpasa ABUT efendi ban.No:24.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1958
  • Tabanca imâl edenler dün Adliyeye verildi Kaçak si lalı imâl etınek ve bunları el altından satışa çıkarmak suçlarından yakalanan Şükrü Kılabar,İbrahim Eı-Adem Varer,Ahmet Varer.Şükrü Yapıcı,Recep Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1958
  • Yüksek Zivaut Mühendisi NURAN AKSAKAL ile Veteriner Hekim VELİ SEYİSOĞLU Nişanlandılar •v/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1958
  • Pavyon ve kokteyl salonlarının konsomatris çalıştırması yasak Bu husustaki karar 1 Haziran'dan itibaren tatbik mevkiine konacak ve riayet etmeyen müesseselerin çalışma ruhsatı iptal edilecek Bar.pavyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1958
  • I Taklitlerinden sakınınız!MUHTEREM Aziz Kundumcr.ciddî ve meşru bir aile hayatı için aşkın itimada değer bir hal olmadığı kanaatindedir.Çünkü sevginin ifratı telâkki ettiği aşkın «ma-razî bir hal .bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1958
  • Devlerin Elizabeth Renkli Kanlı El-İng.Ro-1 SİNEMALAR J BEYOĞLU A LK AZ Alt Tel.44 25 62)1 Sevimli Haydudun Oğlu Barbara Lawrence Brad King Renkli İng.2 Kanlı Eller Burt Lancaster Joan Fontaine İng.AT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1958
  • 6 AYDA İNGİLİZCE Bn buyuk Amerikan Üniversitelerinin harika «Extention Course» metodu i!e ve mektupla öğretimde bulunan yegâne müessese COLLEGIUM Muhabere ile Öğretim Enstitüsü'ne Kayıt olmakla ew-Yor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.05.1958
  • Kadıköylü şoförlerin kongresi yapıldı Halk'a kötü muamele edenlerle bizzat şoförlerin mücadele etmesine karar verildi Kadıköy Şoförler Derneği kongresinde,«Şoför efendidir» kanaatinin halkta yerleşmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1958
  • Kuvvetli limon çiçeği kokusu içinizi açar kalbinizi ferahlatır.Banyodan sonra friksiyon için'en iyi kolonyadır.S^ 'm n 4 PEREJA J8 Limon kolonyası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1958
  • KOMÜNİST RUMLAR TÜRKLERE KARSI BASKIN HAZIRLIYOR t Baştarafı Birincide dafaa için tedbir almaya başlamışlardır.Volkan teşkilatı yayınladığı beyannamede,vatan hainleri ve teşkilât hakkında polise malûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1958
  • GÜLEK BİR BASIN TOPLANTISI YAPTI t Baştarajı Birincide temas eden Gülek,keyfiyetin hassasiyetle takip edildiğini söylemiş ve,«İnkilâpları ilgilendiren her mesele Halk Partisinin meselesidir» demiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1958
  • De Gaulle hükümet kurmaya çalışıyor t Baştarajı Birincide daha iktidarda kalacak ve mücadele devam edecektir.İtimat oyu alamadığı takdirde Pflimlin istifa edecek ve çok kuvvetli bir ihtimalle General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1958
  • YAPAĞI HATLARI DÜN İLÂN EDİLDİ Baştarajı Birincide Yerli yapağıların memleketin her tarafında müstahsilden kilosu kirli 5.70-15 lira,temiz 10.50-29 lira arasında alınacaktır.Yayınlanan tebliğlerle,yün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1958
  • Arjantin radyo ve televizyon sanatkârı PERLA CRİSTAL Adana vapuru ile şehrimize gelmiş bulunmaktadır.PERLA CRİSTAL Cumartesi akşamından itibaren Taksim Gazinosunda temsillerine başlayacaktır.Kendisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1958
  • İster yemek hazırlamak olsun,ister temizlik olsun Mutbak'ın her işi elleriniz için yıpratıcı bir iesir icra »der.EL LOSYONU Cild tahribatını önler çatlakları geçirir,nasırları yok eder.Size pamuk gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1958
  • HAFTALIK HABER DERGİSİ 30 MAYIS CUMA GÜNÜ ÇIKIYOR Umumî Tevzi Yeri:BASIN BAYİLİĞİ-İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1958
  • YÜZÜNÜZ İÇİN EN MÜNASİP SABUNDUR KREM YERİNE RİT SABUNU 'MUTİ KULLANINIZ il—İH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1958
  • Makarios'un Londra'da tevkii edilmesi isleniyor t Baştarajı Birincide tün gayretini sarfedeceğini bildirmiştir.General Spears,Centerbury başpiskoposunun,Kıbrıs'ta tedhiş hareketlerinin en şiddetli gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1958
  • 'İN MACERALARI RDAMLAVüHDAhl B»£İ SdHÖLPETKOLUN KULA&INA 6ÎRKAC K6UME İJÜfcNftl EDER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1958
  • Zararlı Neşriyatı Önliyecek Mecmua İSTANBUL'UN FETHİ TÜRK BÜYÜKLERİ DÜNYANIN 4 KÖŞESİNDEN ATALAR SÖZÜ Öğütleri Bilgileri ^ÇOCuTHJ^ASf\JAR^^ İeğlence BİLMECE BULMACA MERAKLI BAHİSLER SPOR İPUL KÖŞESİ N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1958
  • İlli.Derde göre Deva S STANBUL'da halkın büyük dertlerinden biri nakil vasıtalarıdır,I geçen gün dostlarımdan biri:Karaköy'den Pangaltı'ya bir buruk saatte gidebildiın.Diyordu.Akşam matbaadan sıktığım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1958
  • Zoğrafyon Lisesinde Müfettişler yeni bir tahkikata başladı Beyoğlundaki Zoğrafyon Rum Erkek Lisesinde,geçen sene yapılan mezunlar gününde okunan bir nutuk hakkında Vekâlet müfettişleri tahkikata başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1958
  • Çorlu D.P.teşkilâtına satılan arsa meselesi Meclise aksettirildi ANKARA,HUSUSÎ Çorlu'da Belediyeye ait bir arsanın DP teşkilâtına satılması meselesi dün meclise intikal ettirilmiştir.CHP Kars mebusu M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1958
  • YAZLIK KİRALAR ATEŞ BAHASI t Baştarajı Birincide D Belediye kira takdir komisyonlarının mesaisi kontrol altına alınmalıdır.HHer boş evin derhal kiraya verilmesi temin edilmelidir.MÖBLE MESELESİ Cemiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1958
  • Rusya,Romanya'daki askerlerini çekiyor Sovyetler ve peykleri,Batılı devletlere yeniden 25 yıllık bir saldırmazlık paktı teklif etti BUDAPEŞTE,A.P.Sovyet Rusya,Romanya'daki askerlerini geri çekmekte ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1958
  • I İLHAN DEMIREL] U Vd\ftPIl AR Kİ,ilr'ka Bebekler Kevüsü» dün şehrimize gelmiştir.MJIİLMUİLMH podrelli adındaki İtalyan sanatkârın idaresindeki bu revüde 2000 kukla,dünyanın en tanınmış artistlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1958
  • [A.P.Birleşik Amerika'nın Connecticut eyaletinde vukua gelen bir uçak Kazasında H'olodymyr Rondiak isimli 50 yaşındaki pilot bir kişilik tayyaresi ile bir evin üzerine düşmüş ve uçağın burnu evin baca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.05.1958
  • J &UKtHDIG\M AM eiDfcfXVC |V/*CUAS.lS'OK' A^'K TÜNE UhJfc &Kİ\OK:LAie &EN HEP BANA TATH A$K SC2LERİ SÖYUVVE-SJIM.O'l MU BÖYLECE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1958
  • BEN DE PAZ.LA BAHSE GİRECEĞİN l" ZANNETMİŞ.TİAA.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1958
  • 4&Z SO\ZA ODAYA DÖ^£\HEAAŞ/fZE-YA7AĞ/BOS SulDUheukopterl.ez de ha\auaniyO/Qeukoi=~erl.e:rdek İÇİNDE.Bu TORBAy HANGf AKILLI ALMIŞ DELİKAN ULAR.SEYAHATE DEĞİL SAVAŞA GİDİYORSUNUZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1958
  • 36 AY VADELİ ARSA SATIŞ!Vesaite yakm,manzaralı,muhtelif semtlerde,parsellenmiş arsalar.Tapusu verilir.Görmek ve şartlar için Şirketin Bostancı Bürosuna müracaat.Adres:Bostancı son tramvay durağı No.53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1958
  • AFŞAPOĞLU Hali yikama fabrîkasi KiRlUTOZlU HAIIIARINIZI YIKAHAK İÇİM BİR TEUFON KÂFİDİR.YEDîKULE TEL:fabrika)212818
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1958
  • Betonarme ve İnşaat projeleri işlerinde çalışacak askerliğini yapmış tecrübeli bir desinatör aranınaktadır.27401)tel:27 43 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1958
  • DİKKAT Uç kişilik yeni vaziyette Champion binek arabası satılıktır.Müracaat:Talimhane Şehit Muhtar caddesi 19/A Abdüllâtif Debas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1958
  • LÜKS BU AKŞAM li U A W SİNEMASINDA United Artistin bir filmi olan ve EDWARD G.KOBİNSON ve KEVİN M .CAKTHY tarafından çok güzel bir tarzda yaratılan KABUS başlıyor.İlâve olarak Fransız Aktüaliteleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1958
  • EMEK SİNEMASINDA Yaz Mevsimi dolay isiyle Bugün Matinelerden itibaren 2 Süoer film biıden.TRAPEZ Renkli Sinemaskop)RD LANCASTER GİNA LOLLOBRİGİDA TONY CLR ARALIK SOKAKLAR BRODERİCK RAWCORD RUTH ROMAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1958
  • AY D N O Ğ L.U CÜNEYD BEY TARİHÎ ROMAN Nizamettiıı Nazif TEPEDELENXİOĞLU 51 Babası Kara Subaşı Hasan ağa dışarıda duruyor.Onun adamlarını da almış mı?Hayır sultanun.Öyleyse bu işi Cüneyd yapmış olamaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1958
  • YALA] TÜRKÇESİ:S Ben her şeyi biliyorum.Bana hak verin mister,aile içinde kıyamet kopacağını biliyorum.Misis Sabinin huyu da malûm,tekme tokat saldıracak.Eve döndükten biraz sonra bana söylediği gibi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1958
  • I AVCILIK-fiaspi 1 Av Mevsimini Kaparken AV mevsimi kapanah ir lıayü zaman oldu.Bu-Ej ııa rağmen,avcı okuyucularımızın soruların- şj dan bir kısmım daha cevaplandırabiliriz ünıi-Ej diyle av yazıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1958
  • KIBRISHAVAYOLLARInm msmUâ Www \TAYYARELERİLE Uçunuz 1 Nisan 1958 Tarihinden itibaren HAFTADA 2 SEFER İSTANBUL vb ANKARA'oan KİBRİ KIBRISTAN BEYRUT SAM KOVEİT BAHREYN e AKTARMALAR Sa Cyprus Airways En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1958
  • 1957 senesinde bir çok vatandaşı hiç peşinat almadan ayda 300 TL.TAKSİTLERLE birer yuva sahibi yaparak haklı bir şöhret kazanmış olan şirketimiz,gördüğü rağbet üzerine:FLORYA CENNET MAHALLE 5000 liras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.05.1958
  • 10 II I?13 f 4 IS 16 1/I* ıg 70 ~T ALIK BİLMECE DERGİSİ Hf" BULMACA VE OYUNLAR E İLK RAKAM BİLMECESİ |H—ZDAN KARAKTERİNİZ LJ-H~-3İLMECE Pj-EÛLENCE HAZİNESİ U n HİFE 50 KURUŞ U—P İLK HAFT fl| BİLMECE,L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.05.1958
  • Anneciğim bir SU3İ daha,ÇAPAMARKA mamamı alırken,taklitlerine dikkat ediyormusunuz?M.Nuri Çapa Kuruluş tarihi 1915
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.05.1958
  • BİR GONON YIPRATICI* 3S\YÖRGUNUtlKLARİNI ANCAK kÜŞtÖtO yatak,yastık ye yorganlarımızda iV UNütMRSUNUZ-'m:j SÜLTANHAMAM.ÇAKMAKÇILAR SANDALYACİLAR Sok.18 Tel i 22 30 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.05.1958
  • ftfâllitpef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini lülen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.05.1958
  • HİCRÎ I Çarşamba 1377 28 Zilkade j MAYIS a 19 5 8 VAKİT vasati ezam Güneş 4.32 9.02 Öğle 12.11 4.41 ikindi 16.10 8.40 Akşam 19.31 12.00 Yatsı 21.28 1.57 Itnsâk 2.2:j 2.53 s^-w^-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.05.1958
  • Etiler otobüs durağında SATILIK APARTIMAN DAİRELERİ Etiler Nisbetiye mevkiinde çamlık ve yeşillikler arasında denize nazır ve ender rastlanan fevkalâde manzaralı 12 şer daireli apartımanlar inşa edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.05.1958
  • mecmuasında muhteşem bir tarihî tefrika OSMANLI SARAYLARIMDA HAREN HAYATININ İÇYÜZÜ Harem hayatı bizler için olsun,Avrupalılar için olsun daima esrar perdesiyle örtülü kalmıştır.Padişahlardan,padişahl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.05.1958
  • vJ o* O8* ^C O^ n\jS Y P* eV c^ e »x.e^ VO^ f/mm V.72
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.05.1958
  • KÜÇÜK iLANtAR I TELEFON İ 27 42 10 SATILIK EMLAK KIRALIKARAÎANLAR SAT.Ev,Göztepe istasyonuna gayet yakın,telefonlu.Fiat 65.000 36 35 51.KADIKÖYDE,Altıyola gayet yakın,sat.ev.Fiat 75.000.36 33 51.HAZNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.05.1958
  • Roma,Meiin,Kadri ve B.Ahmet'e talip Remondini'den,bu üç futbolcu için ısrarla bilgi isteyen İtalyan kulübünün yakında teklif yapması bekleniyor GALATASARAY ve millî takım santrforu Metin Oktay'ın İtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1958
  • MİLLİ GÜREŞ KARŞILAŞMALARI İÇİN FİLA'DAN TARAFSIZ HAKEM İSTENECEK Güreş Federasyonu aldığı bir kararla bundan sonra memleketimizde yapacağımız milli güreş karşılaşmalarına yabancı hakem getirecektir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1958
  • ANKARA-STOKHOLM BU GECE KARŞILAŞIYOR Enteresan geçeceği tahmin olunan karşılaşmada,en çetin güreşi R.Doğan G.Freij'le yapacak ı ı.ı.ı.ı.ı,ı.ı.ıı.mı.»nıı.ı')i.ı.i' ANKARA,HUSUSİ STANBULda iki karşılaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1958
  • [İLHAN DEMİREL] LOKÛMÛTİ VİN İLK GOl İLİ MaÇ ba!jla*al' 13 dakika olmuştu.Fenerbahçe,saha ve top hâkimiyetini elinde utuyordu.Misafir lakımın ilk akım-III İkil W M mm %M rıın nrtiı'Pİ *ıırr^c/îııi lrl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1958
  • Kocsis İsviçre'de Kalacak ZÜRİCH,A.A.Meşhur Macar futbolcusu San» dor Kocsis etrafında dedikodular dolaşmaktadır.Kocsis'in İspanya'da «F.C.Barcelona» ya,yahut Türkiyede bir takıma gireceğine dair çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1958
  • G.Saray Rusya'ya davet edildi Galatasaray profesyonel futbol takımı,Rus Futbol Federasyonu tarafından tekrar Rusyaya davet edilmiştir.Dün sefaret mensupları ile bu hususta görülmeler olmuştur.Öğrendiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1958
  • Atletler Sofya'dan bugün dönüyor Sofya'da üç Türkiye rekoru tesis ederek büyük bir başarı elde eden atletlerimizin bugün trenle İstanbul'a dönmeleri beklenmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1958
  • İst.Sporda büyük değişiklik yok İstanbulspor kulübü,bu sene profesyonel kadroda büyük bir değişiklik Yapmayacaktır.Selâhiyetli bir idareci,birinci takımdan sadece iki oyuncunun satılacağını ve iki oyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1958
  • Asker Beşiktaşlılara izin alındı Türkiye Hollanda Ordu maçı sebebiyle istanbul'da Garnizon çalışmalarına iştirak eden Beşiktaş'ın asker futbolcularına.bu haftaki Federasyon Kupasında oynamaları için i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1958
  • FAİK GÖKAY Beynelmilel hakemlik «itti F.Gökay'a ceza verildi Beynelmilel'lik vasfı iptal edilen hakemin durumu EÎF Aya aksediyor ANKARA'da oynanan Lokomotiv Demirspor maçında cereyan eden bir hâdisede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1958
  • Bir yılda 17 Millî Maç Apak,Futbol Federasyonunun faaliyet programını açıkladı ispanya A Istan-Macaıistan A İsli gündenberi şehrimizde bulunan Orhan Şeref Apak 3958 1959 yıllarının çeşitli faaliyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor