Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.05.1958
  • m [RUÇHAN ÜNVER I Cehrimiz İlk öğretim müesseseleri son sınıf öğrencilerinin bitirme İmtihanlarına dün başlanmıştır.İmtihanlara 19.207 öğrenci katılmaktadır.Bu sene ilkokullarda başarı derecesinin,geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1958
  • Dokuz Subayın cıvası başladı îsyan kışkırtıcılığı ve fesad çıkarmak suçları ile ilham eılileırsubaylar hakkında muhtelif hapis cezaları istendi j SYAN kışkırtıcılığı» ve Fesat i çıkarmak» suçlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1958
  • IRUÇHAN UNVER] I* ÖÇTE Dİ Ankara,Konya,Bur-UUO I Cnl sa ve İzmir'i ziyaretten sonra şehrimize gelen 40 kişilik Pakistan Askeri gösteri heyeti dün ilk gösterisini saat 16.30 da Taksim meydanında yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1958
  • Borçlu talebeye yeni baklanındı Orta okul ve liselerin ara sınıflarında takıntılı dersleri veremiyenler Haziranda imtihana girecek [EKREM ALTINKAYNAK] ORTAOKUL ve liselerin ara sınıflarında tek derste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1958
  • ÇANKIRI'DA SELLERİN YAPTIĞI ZARAR ARTIYOR Şiddetli yağmurlar Adapazarı Sivas ve Manisa'da tahribat yaptı ÇANKIRI,HUSUSÎ Sellerin getirdiği miller 8000 dönümden fazla araziyi kaplamış ve mahsulü harap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1958
  • FİLİSTİN'deki MÜTAREKE KOMİSYONU BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ KUDÜS.A.P.A.A.Birleşmiş Milletler Karma Mütareke Komisyonu başkanı Kanadalı Yarbay George Flint ile İki israilli polis,Skopus dağında Ürdün ile İsrai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1958
  • "l—T-3* X r" j N j,3R l İLHAN DEMİRELI 40 bin liralık bozuk para çıkıyor 277'i^VS^S;bozuk para çıkarılacaktır.Bunlar 5 ve 10 kuruşluktur.Sonra da 23 ve 2.10 kuruşlukların basılmasına bağlanacaktır.Res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1958
  • Mecliste af teklifleri I I görüşüldü iki C.H.P.li mebus basın suçlarının affı lehinde,1 D.P.li mebus da aleyhinde konuştu ANKARA,HUSUSÎ BÜYÜK Millet Meclisinin dünkü toplantısında af^ hakkındaki tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1958
  • Lübnan'da durum gittikçe karışıyor Dün de çarpışmalar oldu.Bir tramvayda patlayan bombadan 6 kişi öldü,20 kişi yaralandı.Âsiler teslim olmazsa askerî bir hükümet teşkili muhtemel BEYRUT,T.H.A.Lübnan'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1958
  • BU YIL MAYOLAR DİZİN BİR KARIŞ YUKARISINA KADAR KAPANACAK Gazetelerden)YAZISIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1958
  • HACCA MÜSAADE EDİLMİYOR Bu yıl hacca müsaade edilmiyeceği anlaşılmaktadır.Döviz tasarrufu ve Suudî Arabistandaki hâdiseler sebebiyle bu hususta karar alınacağı tahmin edilmektedir.Haç için müracaat ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1958
  • EFSANEYİ ŞAPKA Holljuood stüdyolarından biri,çevirdiği «Raiııtree Coıınty» isimli filmde 1SC0 senesinin modasına uygun bir pk.ı modeli kullanmıştır.Üzerinde muhtelif cins meyvalarııı yetiştiği ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1958
  • ÇEKİRGELER SİVAS'A GİRDİ SİVAS,HUSUSÎ Güney vilâyetlerimizi istilâ eden çol çekirgeleri dün Erzincan'ı geçerek vilâyetimiz hudutları jçine girmiştir.Erzincan Valiliği,çekirgelerin hareketini bir tel i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1958
  • Üsküdar,Fac" Kurba Ailelerine Encümen,ölenlerin ailelerine 15 bin,malûllere ise 10 bin lira verilmesini ittifakla kararlaştırdı ANKARA,HUSUSÎ İzmit faciası kurbanlarının ailelerine tazminat verilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1958
  • vm,„xum,i OZDEMİR GÜRSOY] UÇUYORDU AHf Tatver idaresindeki 37194 plaka sayılı otomobil evvelki gece sabaha karsı Tepebaşı i vıimi Refik Saydam caddesinden geçerken kaldırıma çıkmış ve yol kenarındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1958
  • Sağcı re solcular arasındaki mücadele harb hâlini alıyor Dükkânları ateşe verilen sağcılar da E.O.K.A.taraftarı bir sendikayı yaktı Kıbrıslı Türk liderler Bayar ve Zorlu ile görüştü.Har ic iye Vekilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1958
  • ûnl.de Gaulle ile Pflimlin görüşecek GENERAL PARİS'E GELDİ.BAŞVEKİL DAHİLİ HARB TEHLİKESİNDEN BAHSEDİYOR PARİS,MİLLİYET RADYO SERVİSİ GENERAL De Gaulle,Colombey'deki evinden gizlice çıkarak otomobille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.05.1958
  • GÜNÜN TIBBÎ BAHİSLERİ YILLIK DİABET GÜNÜ MÜNASEBETİLE Şeker hastalığı Şeke^ hastalığının tajnhi,inkardık kadar «kidir.Milâttan 140ü sene evveline ait Lbers papirusları'nua.bu hastalığın tipik arazı Ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1958
  • Pulcuların,öğretmen ve Öğrencilerin,kumaşçı ve bilumum iş sahiplerinin mühim ihtivacı olan LÜP)PERTAVSIZLARI Piyasaya verilmiştir.Kırtasiye,Gözlükçü ve Eczahanelerden arayınız.Toptan satış yer:TAHTAKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr.RECEP D OKŞAT İSTERİ DEVAM)Tıbbın mecbur kaidesidir:Hastalık yok,hasta vardır» derler.Gerçekten de.belirtileri ve sebepleri bakımından insanın sağlığına musallat ela
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1958
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Evinizi süsleyecek bir şey 'alacaksınız.Aksam sevdiğiniz insanlarla berabersiniz.KOVA BURCU 21 Ocak 19 Şubat] Sessiz bir gün geçireceksiniz.İçin için bir çeye üzülüyors
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA.1 Becerikli;Alaturkada b i r makam.2 Huysuz ve suratsız kocakarı;Halk edebiyatında bentlerin son mısralarını birbirine bağlayan katiye.2 Hekimlikte ustalık;Mektup.4 Yaşadığı halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1958
  • İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Şarkılar 9.00 Gitarist Diaz Cano 9.15 Türküler ve oyun havaları 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük orkestra 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1958
  • VEFAT Buru etrafından merhum İpekçi/âde Ali Osman bey ve Merlıume Hürmüz hanımın oğulları,Kadriye Uludağ'ın eşi.Huriye Uludağ' in kardeşi,Merlıume Miris hanımın damadı.Ali Uludağ,Cemal Uludağ,Saadet İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1958
  • Tamer OMURSOYU ile ERSİN HİMALAYA Nişanlandılar İstanbul 24/3/»58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1958
  • Berberle zina yapan bîr kadın Adliyeye verildi N.adında evli bir kadın «Adaların cici berberi» namiyle maruf Lütfü adında bir berberle zina yaptığı iddiasiyle dün adliyeye verilmiştir.Genç kadın,evine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1958
  • Bir yaralama vak'ası cinayet şeklini aldı Bir hana önce Kurtuluşta çıkan bir kavgada yaralanan Hikmet Ateşgüneş adında biri dün ölmüştür.Kurtuluştaki gecekondularda oturan Arif Balık,Hüseyin Yurdayiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1958
  • Özel okulların zam talebi kabul edildi Yüzde 20-40 zammı az bulan idareciler,fiaiları tekrar arttırmak için müracaatta bulundular Şeni iıui/cieki özel Okulların talebe ücretlerine istedikleri zam kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1958
  • İŞLETME MÜDÜRÜ ALINACAK Büyük bir Dokuma Fabrikasının İŞLETME MÜ-DÜRLÜĞÜNÜ idare edecek elemana ihtiyaç vardır.Azamî yaş haddi 45 dir.Ehliyet derecesine göre tatminkâr maaş verilecektir.Talip olanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1958
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI BEYOĞLU ŞUBES HUSUSÎ KEŞİDE PLÂNI 1 Kişiye 120.000 T.L tutarında ÖMÜR BOYUNCA AYLIK GELİR 6 Kişiye 40 ar bin liralık 240.000 I ira tutarında MESKEN KREDİSİ 1 adet 10.000 TL.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1958
  • r j Anlo-Elizabetb Renkli Kanlı El-İng.Toto Ha-SİNEMALAR v_BEYOĞLU Al KAZAK Tel:44 25 62)1 Silâhım ve Aşkım VVayne Morris İng.2 Cinayet Makinesi Carlos Craig İng.ATLAS Tel:440S53)Valisi Vadi Fred Mac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1958
  • HAZİRAN ÇEKİLİŞİNDE PARA İKRAMİYELERİ DEMİRBAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1958
  • Yeni fındık rekoltesi bu yıl 150 milyon kilo Bu yılkı fındık rekoltesi 150 milyon kilo olarak tahinin edilmektedir.Bu miktar rekordur.Fındık kurdu ile yapılan mücadele iyi netice vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1958
  • iugiin piyasaya otuz bin ltm daha çıkarılıyor Darphânede basılmakta olan 40 bin liralık ufaklık para yakında tedavüle arzedilecek Bugün Piyasaya yeniden 30 bin cumhuriyet altını çıkarılacaktır.Piyasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1958
  • O BELEDİYE Zabıta müdürlüğü ekipleri son bir hatta içinde temizlik mevzuundaki kayıtlara riayet etmeyen 341 İticiyi cezalandırmışlardır.TOPRAK Mahsulleri Ofisi bu yılkl hububat mubayaasına M Haziranda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1958
  • D Kafamızın içi de böyle gerimi?7T VfU'PA'da ve Amerika'da yapılan rcklâıtılur-İLa da TürJc'ü temsil eden resmin tok defa ka-E vuklu,şalvarlı,pala bıyıklı bir yeniçeri nğası l olduğu görülür.Batı düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.05.1958
  • IERDOGAN BAYRAKTARI YUNUS EMRE ANILDI Büyük Türk *uiri ^umıs evvelki «tın Eskişehir'de,Yunusun mezarı baww Emiııcik Hiıihiıı sında yapılan merasime binlerce Eskişehir'li katılmıştır.Öğleden sonra da Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1958
  • TÜRK TİCARET BANKASI BEBEK AJANSI 28 MAYIS ÇARŞAMBA Gününden itibaren yeni binasında sayın müşterilerine hizmete devam edeceğini arzeder.Yeni binaya nakil vesilesiyle:Zengin Para İkramiyeleri Zarif He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1958
  • sum i:1^ 1 GOCUK HAFTASI TÜRKİYE YAYINEVİ 28 Sahife 4 renk Fiatı 50 Kuruş EN İYİ OCUK MECMUASI }iktyw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1958
  • ÇANKIRI'DA SELLERİN yaptığı zarar artıyor t Baştarafı Birincide Şehirde ölenlerden bir kısmının cenazeleri de dün kaldırılmıştır.Felâketzedelerin ekserisi çadırlarda oturmaktadır.Kızılay da 205 bin li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1958
  • 'k**"â m m KHH9B wı^^ V* MENttÜÇ AMERİKA'DA Halen Birleşik Amerika'da bulunan Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Orgeneral Fevzi Mengüç 22 Mayıs perşembe günü Washington'daki Meçhul Asker âbidesini ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1958
  • DOKUZ SUBAYIN DÂVASI BAŞLADI t Başlarajı Birincide at 12.3U da yarıda bırakılarak celse öğleden sonraya tehir olunmuş ve saat 14 de tekrar okunmasına devam edilmiştir.İddianan ede,sanıklardan Cemal Yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1958
  • Beş meb'usun daha teşriî masuniyetinin kaldırılması istendi ANKARA,HUSUSÎ Yeniden beş mebusun teşrii masuniyetlerinin kaldırılması hakkındaki Başvekâlet tezkereleri,dün Meclis başkanlığına gelmiş ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1958
  • Yeniden 153 bina istimlâk edilecek Zeynep Kamil hastahanesi yanında 84 binanın istimlâki kararlaştırılmıştır.İstimlâk muamelesi önümüzdeki ay içinde ikmal edilecektir.Başvekil Caddesini Kocamustafapaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1958
  • Başvekil Vilâyette 5,5 saat çalıştı Ba.şvekil Adnan Menderes dün sabah saat 10 da Vilayete gelmiş ve 5,5 saat devamlı olarak çalışmıştır.Başvekil Vilâyette Devlet Vekili Emin Kalafat,Dahiliye Vekili D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1958
  • TUNUS YENİDEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE BAŞVURUYOR Burgiba,Tunus'taki Fransız askerlerine karşı İngiltere ve Amerika'dan yardım istediğini söyledi TUNUS,A.P.T.H.A.Cumhurreisi Habib Burgiba Tunusta yerleşen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1958
  • İFOTO BASINI BeYgama'mn tarihi kermesi bu yıl da yapılmış ve fevkalâde alâka görmüştür.Resimde.Kcrnıes'e katılan avcılar Kcrmes'iıı yapıldığı sahada görülüyorlar.BERGAMA KERMESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1958
  • n Bir Facia BİZDE hayvanlara karsı muhabbet telkin edebilmek için «Hayvanları Koruma Cemiyeti» müsait bir saha bulamıyor.Çünkü memlekette hayvan sevmek,çocukları küçük yaştanberi onları sevmeğe,onlarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1958
  • Mecliste af teklifleri görüşüldü t Baştarafı Birincide iktisadi ve içtimaî baskı altındadır.Anayasanın mencttlği sansür bugün dolambaçlı yollarla en kötü şekilde kullanılmaktadır.Bugünkü mevzuat karsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1958
  • KIBBIS'Tâ t Baştarafı Birincide met dairelerinde çalışan solcu Rumlar da greve iştirak etmiştir.Nümayiş ve çarpışmalar gece geç vakitlere kadar devam etmiştir.Muhtelif kasaba ve köylerde de bombalar p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1958
  • KISA HABERLER AFYON Dinar kazasının Akgün köyünden Cevat Akkan,merada koyun otlatmak yüzünden Ali Ömer Karagöz tarafından tabanca ile öldürülmüştür.Cevnt'ın 18 yaşındaki kız kardeşi,ağabeysinin öldürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1958
  • Fenr| Yaz günleri sacınızı güneşin kurutucu tesirlerinden korumak icm muntazaman FERİN sac losyonu kullanınız FERİN sac losyonu saçınızı parlatır,güzelleştırır.FERİN saç losyonu saçınızın gür ve sıhha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1958
  • Gnl.de Pflimlin t Baştarajı Birincide harbin Fransa için yüz kızartıcı bir mağlûbiyete sebep olacağı hususu üzerinde duran Pflimlin Millî Meclisten su taleplerde bulunmuştur:Asilerle işbirliği yapan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.05.1958
  • &OKADA,ÖPO$.ME kavaginda,Mehtap ALTINCSA £ PÜS=rOKk.BÖYLECE A-vlK OLDUAA B^M ANA AFîÎblE WADİ AŞK TÛJNt Ü-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1958
  • M ^mS JJ iİSİ£İi;i^Öİfö;i SACAGIN uZE.U vAKıNAyi ^İNiDE VÜRÜ-8u 'TACA.FA ÇEvi-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1958
  • CİSCO Kİ D 8U İMZALARI BİR.BİRİNDEN f^Uktetme,lf IW_NİN İMKANI JOSE SAUNAS,Rö£ REEk jrÂFI BIRAK.BEN SİZİN iyiUtSİNİZİ ISTirÖRUM.GAVE-M ÇİFTÜcSİNİZİ kw_KURTARMAKTIR.ANLADIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1958
  • ALLAHLIK ALÎ BEY Lİ BU AKÇA^ SİZİM KTUt CÜPTB TOPLANTI vAS.HAZıÇ CAN DA GİDELİM.AL.'ı.SAk.n Ellîl RıNı MİSAP'R ^AVLUSUNA KU.ÜLA\AA 7 BAŞA\Çu_ER ENl TcAVZLENİ pEf?DEDE KuRULUVOR ENEN rr^ 2\J 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1958
  • Ticaret Vekâleti İc Ticaret Umum Müdürlüğünden Türkiye'de yangın,nakliyat,kaza sigorta işleriyle iştigal etmek üzere kanunî hükümler dairesinde tescil ve ilân olunan Güneş Sigorta Anonim Şirketi bu ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1958
  • Büyük kapasitesi ile lanı faaliyete geçen GARANTİ DÖKÜM SANAYİ HASAN ALTAY ve AHMET ÖZSAN KOLLEKTİF ŞİRKETİ Bol pik,bronz,sarı,alaminyum stoku,ucuz liatlan,garantili ve serî imalâtiyle sanayicilere az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1958
  • gp& için en iyi kolonya 85° derecelik 5\V)v limon i Kendiniz için FREDO'yu tercih ediniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1958
  • Ticaret Vekâleti İc Ticaret Umum Müdürlüğünden:Türkiye'de yangın,nakliyat kaza sigorta işleriyle iştigal etmek üzere kanunî hükümler dairesinde tescil ve İlân olunan Güneş Sigorta Anonim Şirketi bu ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1958
  • AT CÜNEYD BEY TAR İ H I ROMAN Nizamettin Nazif TEPEDELENLİOĞLU Süleyman,Mustafa,İsa,Musa.Tığ gibi ve birbirinden çelebi gençler.Sonra birçok bilginler,din adamları,kimi Hacı Bayram Veli gibi gök demir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1958
  • dlhl!i!lliilllllllllllilllllllHIIIHI!PULCU OKUYUCULARA CEVAPLA G.METİN İstanbul)«Erör» Fransızca «yanlış hatalı» mânasına gelir.Bu sebeple yanlış veya hatalı pullar filateli dilinde «Erörlü pul» tâbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1958
  • 1?YALANGI ŞAHİT T ÜRK Ç ESİ:SELAMİ İZZET SEDES Vasiyetname nerede?Fremon'un evrakı arasında bir yerde olacak.Gözlerini üvey oğluna dikti:Eğer Charles yırtıp almadıysa evrakı arasındadır.Hiç şaşmayın m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1958
  • DERİ SATIŞI Türk Hava Kurumu istanbul Şubesinden Kurban Bayramında Kurumumuz İtirafından İstanbul Vilâyeti dahilinde toplanacak olan kurban derilerinin açık arttırma ile satışı 3 Haziran 1958 salı gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1958
  • Daktilo Alınacaktır 1 ingilizce,tercüme yapaıı ve temiz yazabilen bayan erkek 2 Türkçe dikkatli ve temiz yazabilen bayan Daktilolar alınacaktır.Ehliyete göre dolgun1 maag verilir.GENEL SİGORTA Yeni Po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1958
  • Ticaret Vekâleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden:Türkiye'de yangın,nakliyat,kaza sigorta işleriyle iştigal etmek üzere kanunî hükümler dairesinde tescil ve ilân olunan Güneş Sigorta Anonim Şirketi bu ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1958
  • DÜNYACA MEŞHUR ŞİFA KAYNAĞI TUZLA İÇMELERİ OTEL VE LOKANTASI 1 Haziran 1938 tarihinden itibaren sayın halkımızın enirine açılacaktır Sıhhatinizi kazanmak ve huzur içinde dinlenebilmek için bu cennet k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.05.1958
  • n vb Ai il JSm EVİ ANAHTARINIZI DERHAL TESLİM ALABİLİRSİNİZ!BU TENZİLATLI Fİ ATLAR HAZİRAN AYINDA KALDIRILACAKTIR A Tini teras Duş ve Hela)yarısı peşin,yarısı ayda 120 lira takr\1 ipi silIe ül00 Ura_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.05.1958
  • RAHATUK,ÇABUKLUK,KONFOR.Hepsfi mevcut I.Artık kendinizi hırpalamayınız evinize bir r ı ı I I I I AKSEL ÇAMAŞIR MAKİNELERİ Yani Mnaıllmlıln bir başarısıdır BOjrOk millikle N nlç bir fedakârlıktan kaçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.05.1958
  • İTABA eı Dudak GtfğUa Cilt Buruşukluklarını Sertliklerini Çatlaklıklarını Yok eder Ayak ve Topuklar_i İçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.05.1958
  • DİKKAT Üç kişilik yeni vaziyette Champion binek arabası satılıktır.Müracaat:Talimhane Şehit Muhtar caddesi 19/A Abdüllâtif Debas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.05.1958
  • 31 Mayıs'ta POLENEZKÛY Gezisi 2 Gün 1 Gece Tafsilât:Beyoğlu,Lâle Sineması yanı Mim han.Kat 1 Tel:44 C4 VI 273U4)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.05.1958
  • ic€^J^ Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazj içlerini fiilen idare eden mesul müdür HAJsAN YILMAER Basıldığı Yer Al İLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.05.1958
  • hİcrî SALI RUMÎ 1377 27 1374 Zilkade MAYIS Mayıs 8 19 5 8 U VAKİT VASATI EZANI Güneç 4.32 9.03 Öğle 12.11 4.12 ikindi 16.10 8.41 Akşam 19.30 12.00 Yatsı 21.27 1.57 Imsâk 2.24 6.55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.05.1958
  • FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNDEN Haziran ayı içerisinde toplanacak senelik kongremize ancak kayıtlarını tecdit ettirecek aidatını ödemiş bulunan üyelerimiz iştirak edebileceğinden en geç 10/6/958 tarihine k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.05.1958
  • KlM,asıl bilmek istediğiniz haberleri verir.Artık etrafınızda olup bitenlerden haberiniz var I KİM*de gazete hfaberleri yoktur,fakat Kim* in haberleri de gazetelerde yoktur I KİM »in haberlerini yalnı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.05.1958
  • 10 I I I?3 14 ı 1 6 II 19 0 İLK HAFTALIK BİLMECE DERGİSİ Hl~ jj BİLMECE,BULMACA VE OYUNLAR J D TÜRKIYEDC İLK RAKAM BİLMECESİ 1 ğt W EL YAZINIZDAN KARAKTERİNİZ J-U BİLMECE Pj-J BİLGİ VE EĞLENCE HAZİNES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.05.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ SATILIK EMLAK HALİÇ Fenerinde,4 odalı,elektrik su mevcut,boş teslim.Mür:12-14 arası 22 60 97 aksanı 19 dan sonra 27 43 80 KIZILTOPRAĞIN en merkezi yerinde,parsellenmiş kıymetli arsal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.05.1958
  • G.Saray,Suat'ı taltif ediyor Galatasarayın milli futbolcusu Suat Mamat kulübü tarafından taltif edilecektir.Buna sebep genç futbolcunun Galatasaray Acar maçında gösterdiği sportmence harekettir.Suat t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1958
  • HOLLANDA ORDU MAÇLARININ YERİ BELLİ OLDU Amsterdam İstanbul garnizon takımlarının 4 haziranda şehrimizde karşılaşması uygun görülmüştür.Türkiye Hollanda ordu takımları maçı ise 8 haziranda Bursa'da ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1958
  • Szobel ithalâtçılık yapmaya başlıyor Istanbulspor'u'n eski antrenörü Szobell 1 haziranda Dünya Kupası maçlarını takip etmek üzere isveç'e gidecektir.Macar Antrenör mukavelelinin feshedilmesi için Ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1958
  • [İLHAN DEMİRELJ N E C M İ Yuvaya döndü ADALET,PROJELERİNİ gerçekleştirmeye başladı 4 Ankara'lı ile anlaşmaya varıldı.M.Ali,Gökçen,Argun satılıyor.Selâhattin ilk antrenmanını yaptı ADALET bu mevsimin s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1958
  • İûÖNDÖZ!I REDDETTİ GÜNDÜZ Kılıç,Sadri Usu-ŞJ uglu'nun Adalet kulübü antrenörlüğü İçin yapmış olduğu teklifi kabul etme-EE Şj mistir.Kılıç,bu hususta şöyle E E konuşmuştur:3 E «Adalet kulübünün başında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1958
  • Gonzales Dünya Tenis Şampiyonu NEW-YORK,T.H.A.Gonzales son maçında da Hoad'u 6/4,3/6,6/3 mağlûp ederek 100 maçlık turnelerinde 47-34 ileri geçmiştir.Gonzales daha 4 galibiyet elde edecek olursa Dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1958
  • G.Saray F.Bahçe başka Tarihe alındı FEDERASYON,Galatasaray' m 14 Haziranda Fenerbahçe ile yapacağı maça dair itirazını nazarı itibare alacaktır.Bildirildiğine göre,15 Hazirandaki Galatasaray Vefa maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1958
  • GÜL ÇIRAY,SOFYA'DA YENİ BİR REKOR KIRDI.Sofya'da 16 milletin iştirak ettiği Enternasyonal Atleti/m yarışmalarının son gününde de Gül Çlray yeni bir Türkiye rekoru kırmıştır.Rııs kadın atletinin birinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1958
  • Antrenörler Gazetecilerden maç istiyor Antrenörler,Gazeteler muhtelitine maç teklif etmektedir.Gazete muhteliti lig maçları başladıktan sonra tesbit edileceğinden,bu karşılaşma arfcak bir ay sonra yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1958
  • ŞÜKRÜ GÜLESİN DÜN İSTİFA ETTİ Beşiktaş idare heyeti dün toplanarak nıenecer Şükrü Gülesin'in istifasını kabul etmiştir.Menecer idare heyetine yazdığı mektupta işlerinin çokluğu dolayısiyle kulüpdeki v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1958
  • 0 FERİKÖY B takımı ile Terkos Tesisler gücünün yaptığı hususi karşılaşma 4-4 berabere bitmiştir.Feriköy beraberliği maçın hitanıma 15 saniye kala temin etmiştir.O ALİ Sami Yen stadında yapılan Kurtulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1958
  • enerbahçe Molnar'la ukavele yenil e m i kfuşh antrenörün aleyhindeki hava,Acar ve Güneş muvaffakiyetsislikleriyle iyice FENERBAHÇE Kulübü,Antrenör Molnarın 10 Haziranda nihayete erecek olan mukavelesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1958
  • Helisi «Altın goller» değerli futbolcuya geniş alâka topladı HOLLANDA millî maçında attığı iki gol,Galatasaraylı Metin'in ismini Avrupa transfer piyasasına yükseltmiştir.Öğrendiğimize göre başta La-7.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1958
  • g Türkiye amatör küme birincilikleri 22 Haziran 1958 tarihinde s ma erdirilecektir.EJ 958-959 senelerinde yapılacak mü li maçlar şunlardır:7 Eylül 1958 Sofya'da Türkiye Bulgaristan genç milH takım maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1958
  • [SAMI ÖNEMLİ] MİLLİYET EKİBİ,TRABZON İKİNCİSİ İDMAN GÜCÜ'NÜN FUTBOLCULARI İLE ANTRENMANDAN SONRA.Anadolu dönüşü ViuUMÎ PANORAMA ANADOLU'dan yeni döndük.Damaklarımızda hâlâ Afyon kaymağının,Adana kebab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1958
  • [İLHAN DEMİREL] ŞAHANE PLONJON Ada,et Demj»P "-maçında rtunuun sakatıanarak biçjnüddet s«hadan ayrılan kaleci Selâhattiıı dün ilk antrenmanını yaptı ve neiis plonjonlarından kaybetmediğini gösterdi.[İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1958
  • İSVEÇLİLER Ank araya gitti Dünya Şampiyonasına katılacak Serbest Güreş takımımız 10 Haziranda belli oluyor ANKARA'da iki karşılaşma' yapacak olan İsveçli güreşçiler dün akşam uçakla Ankara'ya gitmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor