Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.05.1958
  • C.H.P.PAHALILIK VE DARLIK İÇİN BİR GENSORU VERDİ ANKARA,HUSUSÎ CH.P.Ankara mebusu Hıfzı Oğuz Bekata «Hayat pahalılığı ve mal darlığı» mevzuunda bir gensoru önergesi vermiştir.Başvekilden isü2ah olunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1958
  • LÜBNAN ELÇİSİ BEYRUT'A GİTTİ ANKARA,HUSUSÎ Evvelki gün Cumhurbaşkanı Celâl Bayar tarafından kabul edilen Lübnan sefiri ekselans Halil Takieddln,dün bir «Air Liban» uçağı ile memleketine gitmiştir.Hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1958
  • BAŞVEKİL GELDİ Başvekil Adnan Menderes dün saat 18.30 da uçakla Ankara'dan şehrimize gelmiştir.Başvekile Hususî Kalem Müdürü Muzaffer Ersü refakat etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVER] İstifası kabul edilen Sabık Baro Başkanı Orhan Arsal,söz isterken.BaroArsal'ın İstifasını Kabul etli Adliye Sarayındaki dünkü toplantı çok gürültülü geçti BARO Umumî.Heyeti,dün Başkan O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1958
  • I ADNAN AT ABİ Ankara'da Brüksel sergisin» cönderilecek clhi selorin defilesi yanılmıştır.Resimde,evvel' gece Kız Teknik OJrrerme Oknlundı*!dt-teşhir PI,büyiik ^kn toplayan biı model «orulmektedır.Brü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1958
  • Katherine Hepburn ve Davit Niven geliyor Amerikalı film yıldızı Katherine Hepburn,Haziran ayı basında şehrimize gelecektir.Ayni günlerde Rktör DavM Nîv#»n Fransız sarkıcıs:Jack dr Fr»"1 istanbul'u ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1958
  • lirkiyc Gazeteciler Sendikası Federasyonunun ilk toplantısında seçilen CHP Hatay mebusu İhsan Ada solda)ve DP Baıkcsır mebusu Mekkl Sait Esen ortada)ve Besim Akımsardan müteşekkil lıcjet mahkûm gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1958
  • ^¦BSE rMİ flp v' Eİ* Şri-Jtîfyr 5m IADNAN ATARJ Ankara'ya gelen Kıbns'lı Türk liderlerden Dr.Fazıl Küçük sağda)ve Rauf solda)dün Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'yu ziyaret ederek kendisine Ada'dakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1958
  • IRÜÇHAN ÜNVER| Şehrimizdekl ilkokullar dünden itibaren yaz tatiline başlamıg ve karnelerini almışlardır.Orta öğretim müesseseleriyle,Üniversiteler ise,tatile önümüzdeki hafta çıkacaklardır.TATİL BAŞLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1958
  • Türk Mukavemet Teşkilâtının sapladığı hançerde «Vatan haini» ibaresi var LEFKOŞE,Hususî muhabirimiz TEKİN YÜKSEL bildiriyor DÜN Kıbrıs'ta,biri Türk olmak üzere 3 kişi öldürülmüştür.Komünistlerle işbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1958
  • Korsika Adasında da dün bir isyan çıktı Hükümet binalarını zabteden âsiler bir "Umumî Selâmet Komitesi,kurdular AYAKLANAN halk Korsika adasının başşehri Ajaccio'da resmî binaları zaptetmiş ve bir Umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1958
  • TENİ ÇIKTI BÜYÜK ISLAN TARİHİ Abdurrahim Zapsunun yazdığı bu eserin iki cildinin Fiatı:20 Lira İSTANBUL KİTABEVİ Beyazıt İstanbul Not:Taşradan isteyenlere posta ile ödemeli olarak gönderilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1958
  • yeni bir sel tine maruz kaldı Yedi metre yükselen sular 10 kişiyi öldürdü.SOO ev ile 2 köprü yıkıldı Asıl sel bölgesi olan Korgun'dan haber alınamadı ÇANKIRI,HUSUSİ Çankırı hiç beklenmeyen bir sırada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1958
  • mm ~j mini" ıi-TKıiM ttnıi»nıWı IA.P.J tll'NTA'NIN ASKERE ŞEFLERİ Cezayir'de,memleketi müstakil olarak idare etmek gayesiyle kurulan T,V«.J,n,a' dün rte faa,1y*t^ devam etmiş ve General De Gaullc ikti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.05.1958
  • LEYLÂ UMAR l REFİA OVUC Taksim'den Beyoğluna doğru yürürken insanın içini açan ve seyretmeden geçemediği çok güzel bir vitrin vardır:Olgunlaşma Enstitüsünün vitrini!Burayı zevkle seyredenlerden pek az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1958
  • PAZAR Bu Hafta 127.610 Adet Basıldı.Bugün Bir PAZAR Almayı Unutmayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr.RECEP DOKSAT ÎSTERÎ DEVAM)17 nci ve 18 inci asırlarda bâzı hekimler islerinin pek bulaşıcı erkeklere de geçen,duman gibi bir hastalık olduğunu iddia etmişlerdir.19 u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1958
  • İSTANBUL E 8.27 Açılış ve program 8.30 E Tatil sabahı için müzik 9.00 Ha-E herler 9.15 Sevilmiş sesler Se-E vilmiş şarkılar 9.43 Dinleyici is-tekleri 10.15 Çocuk saati 10.45 Şehirde bu hafta 11.00 İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1958
  • OĞLAK BURCU ti F |22 Aralık 20 Ocak] işiniz çok.Gevezelerin «izi oyalamamasına dikkat.Mamafih iş uğruna az!a yorulmayınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir hâdise ferahlık verecek.Sinirlerinizi yatışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA 1 Tasalanmak.2 Bir şeyi yapmağa içten teveccülı etmiş;Kazanın büyüğü;Güce giden.3 Haritasını çıkarmak için bir sahayı müselleslere bölmek;Üzülerek düşünme.4 Dikme;Münasebet.5 Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1958
  • 31 Mayıs 1958 Cumartesi saat 21.30 da ATLAS Sinemasında 1958 Türkiye GÜZELLİK KRALİÇESİ SECİMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1958
  • ImÜB bTh J fi ı 1 "i 1 J 1 îı OT s VI nffiu Wm 1\ıl 1 J il J lilij BEYOĞLU ŞUBES HUSUSÎ KEŞİDE PLÂNI 1 Kişiye 120.000 T.L tutarında ÖMÜR BOYUNCA AYLIK GELİR 6 Kişiye 40 ar bin liralık 240.000 I ira tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1958
  • 200 bin dolarlık ilâç ham meddesi getiriliyor 200 bin dolarlık ilâç ham maddesi ithâl edilecektir.Tahsis yapılmıştır.1 milyon dolarlık plâstik ithali için de teşebbüse geçilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1958
  • Bir ırz düşmanı dün 8 seneye mahkûm oldu Halil Osman Karakas adında bir ırz düşmanı dün İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde 8 sene,4 ay ağır hapis cezasına çarptırılmıştır.Halil,uyumakta olan 9 yaşında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1958
  • Beraber kaldığı adamın 4800 lirasını aşırmış İzmir'de baharatçılık yapan Halil Serbest adında biri.Sarıyer polisine müracaat etmiş ve Boğazdaki otellerden birinde brraber kaldığı Sevim adındaki kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1958
  • Komünizm propagandası yapanlar mahkûm oldu Komünizm propagandası yapmak suçu ile ikinci Ağır Ceza mahkemesinde yargılanmakta olan Tanju Cılızoğlu ve Yılmaz Bütün adında İki kişinin duruşmaları dün kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1958
  • Araba vapurlarından üçü kullanılmaz hâle geldi Kabataş ve Üsküdar araba vapuru iskelelerindeki izdiham hâd bir safhaya girdi Üsküdar'la Kabataş arasında çalışan araba vapurlarından üçü bozulmuş ve iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1958
  • LEYLA PİNASİ ile SİMON MAFA Nişanlandılar 24/5/1958 istanbul Vtt.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1958
  • DOLMU Motörler kalkış ve varış yerlerinde isliab haddi bakımından sıkı konlrola tâbi tutulacak Vilâyet dolmuş motorlarının çalışmasına müsaade etmiştir.Ancak sefer yapmak isteyen dolmuş motorlarının,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1958
  • r SİNEMALAR J Sadettin Melek BEYOĞLU ALKAZAS Tel:44 25 62)1 Silâhım ve Aşkın» U'ayne Morris İng.2 Cinayet Makinesi Carlos Craig İng.ATLAS Tel:440S5;j,Yaman Silâhşor Glenn Ford İng.ELHAMRA Tel:44 43 94
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1958
  • BÜYÜK MEVLODU ŞERİF Müessif bir kaza neticesinde şehiden mübarek kadir günü Allaha kavuşan.Bayan Halide Bengü eşi eski Devlet Vekili,Sumcrbank İdare Meclisi Reisi ve D.P.İstanbul İl Başkanı,"Dr.Cemil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1958
  • BUGÜN SAT 20.30 DA İSTANBUL radyosunda Fatih istanbul'u Nasıl Fethetti?PROGRAMINI DİNLEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1958
  • TALEBELER İÇİN Mekteplerin tatilinden sonra sınıfını geçen talebelere en güzel hediye şüphesiz,ADALET'in zarif,sağlam ve her keseye uygun Mısır Çarşısı numara 47 de satılan meşhur kumaşlardır.26846)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1958
  • KİSA HABERLER 0 BIK Alman firması memleketimizden külliyetli miktarda yaban domuzu satın almak istemektedir.Firma devamlı ithalât yapacaktır.BELEDİYE Meclisi Haziran devresi toplantılarına 2 Haziran p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1958
  • YİNE AŞK E "IV İT EĞER okuyucularımız aşk mevzuunda ne ka-E I I dar heyecanlı imikler.Ne güzel mektuplar alı-Ş JL i» yorum.Bilhassa hüviyetini ve adını bildirme-yen hir muhterem zâtın hâtıra defterind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.05.1958
  • 1958 İkramiye Plânı:Apartman Dairesi Bahçeli 2 Ev 1.250.000 lira ceman 2.5 MI LYON tÜRKiYİ BANKASI paranızın,istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1958
  • En faydalı bilgiler En güzel yazılarla 28 Mayısta Çıkıyor!2 MECMUA BİR ARADA 28 Sayfa,4 renh,çift kapak Fiatı 50 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1958
  • 26 Mayıs sabahından itibaren.10000 LİRALIK HUSUSİ ÇEKİLİŞ ı Kıymetli açılış hatıraları Darphane tastikii gümüş madalyonlar Temmuzda 50000 lira Ayrıca bütün umumî çekilişlere iştirak hakkı DOGUBANK Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1958
  • TÜRK TİCÂRET BANKASI Bebek Ajansı 28 MAYIS ÇARŞAMBA Gününden itibaren yeni binasında sayın müşterilerine hizmete devam edeceğini arzeder.Yeni binaya nakil vesilesiyle:Zengin Para İkramiyeleri Zarif He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1958
  • Eisenhovver Kruşçev'e silâhsızlanma mevzuunda yeni bir teklif yaptı WASHİNGTON.A.P.Başkan Eisenhovver Rus Başvekili Kruşçev'e gönderdiği bir mektupta Amerika ve Rusyanın tayin edecekleri mütehassıs il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1958
  • İZMİR LİMANI İSKELESİ TEMMUZ'DA TAMAMLANACAK İZMİR,HUSUSÎ Yeni İzmir,limanının inşaatı tamamlanmak üzeredir.Limanın fuat sezonuna kadar kulanılır hale getürlmesi için çalışılmaktadır.İskele Temmuz ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1958
  • SABIK ÜRDÜN KRALİÇESİ YAZI şehrimizde geçirecek Sabık Ürdün Kraliçesi Dina yaz mevsimini şehrimizde geçirmek üzere 1 Haziran'da İstanbula gelecektir.Dina Balıkesirde bulunan akrabalarını da ziyaret ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1958
  • BOĞAZ KÖPRÜSÜ İÇİN RAPOR VERİLDİ Boğaziçi Asma Köprüsünü inşa edecek olan U.S.Steel Company Köprüler Servisi Umum Müdürü Poddack ve muavini Hunter,evvelki gün Ankaraya giderek hazırlamış oldukları rap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1958
  • TÜRK EKSPRES BANK TADIR Arsa Para Hanımlar Keşidesi işde emniyet ve sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1958
  • Bayar Afganistan'a davet edildi ANKARA,HUSUSÎ Reisicumhur Celâl Bayar,Muhammet Zahir Şah tarafından Afganistana davet edilmiştir.Bayar tarafından kabul edilen Afganistanın Ankara Büyükelçisi Asadullah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1958
  • RUÇHAN ÜNVERİ İncan hakkı Yukim aitmda IIIDC1II liaiVIVI kaybolmuş gibi görünen hamalın çektiği eziyeti hissetmemeye acaba imkân var mı?Memleketimize gelen yabancılar bunların resimlerini çekip de ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1958
  • FRANSA'YA 500 TON ŞARAP SATILIYOR İZMİR,HUSUSÎ İki seneden beri Tariş elinde bulunan şarapların Fransa'ya satılması İçin anlaşmaya varılmıştır.İhraç edilecek şarap miktarı 500 Tondur.Fiatın tatmin edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1958
  • SALİHLİ'DE BİR MEYDAN KAVGASINDA 12 KİŞİ YARALANDI MANİSA,HUSUSÎ Salihli'nin Mevlûtlu köyünde 40-50 kişinin taş ve sopalarla birbirlerine hücum ettikleri bir meydan kavgası olmuştur.İki aile arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1958
  • C.Tarlan'ın tâyinine dair kararname yayınlandı ANKARA,HUSUSÎ Çanakkale Valisi Cemal Tarlan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tâyini hakkındaki kararname,dün yayınlanmıştır.Cemal Tarlan,Hayrettin Nakiboğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1958
  • OTOBÜS SEFERLERİNDE RAZI TADİLÂT YAPILDI İ.E.T.T.İdaresi İstanbul cihetindeki otobüs seterlerinde bâzı tadilât yapmıştır.Yarın sabahtan itibaren Sirkeci ile Bahçelievler.Akılhastahanesi,Zeytinburnu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1958
  • Pakistan'a 50 kilo kolera aşısı gönderiliyor ANKARA,HUSUSÎ Şarki Pakistanda çıkan kolera salgınına karşı bir yardım olmak üzere hükümetimiz 50 kilo kolera aşısı 11c bir miktar çiçek aşısı göndernılye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1958
  • C.H.P.BUGÜN 50 TOPLANTI YAPACAK Kadınlar kolu dün yaptığı toplantıda çarşafla mücadelenin zaruretine işaret etti C.H.P.bugün 50 ayrı yerde ocak kongresi toplamak üzere hazırlıklarını tamamlamıştır.Nur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1958
  • er yüz kişide bir kişi şeker hastası Türk Diabetikler Cemiyeti dünkü toplantısında 24 Mayıs tarihini yıllık Diabet günü ilân etti Türk Diabetikler Cemiyeti üyeleri dün Küçük Sahne salonunda toplanmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1958
  • Soğuk harbin şiddetlenmesi 1 yeniden bekleniyor Moskova konferansından sonra Rusya'nın iktisadî ve siyasî taarruza geçmesi muhtemel VİYANA,A.P.Batılı diplomatlar,Moskovada cereyan etmekte olan büyük D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1958
  • RUÇHAN UNVER] VAf* Rflfi Mısırrarsısında bir bakkal,«piyasada sade yağ yok» söylenti-Y Al)DUL icrini yalanlamaktadır.Bakkal,dükkânında bol miktarda yağ bulunduğunu,ancak yağlar eritilmiş olduğundan al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1958
  • ıııl,Kadınlar ve Tarih ŞU SON asırda kadın,her gün gazete sütunlarını işgal eden en E mühim mevzu oldu.Cins-i-latifin giyimli,mayolu,çıplak re-E simlerini her gün görüyoruz.Ben de bu hafta okuyucuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.05.1958
  • 1 Bİr tek harf yüzünden H ALİ T KIVANÇ HİCRET bey kendi halinde,sessiz bir adamdı.Uzun yıllar Anadoluda memuriyet yaptıktan sonra baba ocağı İstanbula kapağı atamayınca.çareyi «istifa» da buldu.İstifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1958
  • HİÇB'R İŞ W Bu evde tAMANINOA VAPlLMiyOR.Bunun için şunlari getirdim.MUTFAKTA PİS TABAKLARI GÖRMEKTEN BIKTIM,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1958
  • Milliye!Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Vazı l ğ 1 e r ljı i fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1958
  • HİCRÎ PAZAR UUMÎ 1377 25 1374 Zilkade MAYIS Mayıs 6 19 5 8 12 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 4.34 9.06 i Öğle 12.11 4.43 ikindi 16.09 8.42 Akşam 19.28 12.00 Yatsı 21.24 1.56 ı Imsâk 2.27 6.59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1958
  • İŞLETME MÜDÜRÜ ALINACAK Büyük bir Dokuma Fabrikasının İŞLETME MÜ-DÜRLÜĞÜNÜ idare edecek elemana ihtiyaç vardır.Azamî yaş haddi 45 dir.Ehliyet dereeesüıe göre tatminkâr maaş verilecektir.Talip,olanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1958
  • ürk T i c a ı Bankası Hususi sermaye ile kurulan Türkiye'nin en eski milli bankası Haziranda APARTMAN Dairesi 100.000 lira para ikramiyesi:v Her 150 liraya bir kur'a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1958
  • Aranıyor En az 2000 kişilik Avrupa malı çatal,bıçak,kaşık ve düz beyaz tabak servis takımları,100 kişilik takım balık servisi.4 adet Mikrofon,bir seyyar mikrofon.Amplifikatör Projektör 10 adet)bir don
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1958
  • T.M.M.0.B.MİMARLAR ODASI İSTANBUL ŞUBESİNDEN TEBLİĞ EDİLMİŞTİR:Odamız hüviyetlerinin vize edilmesinin uO Mayıs 1958 günü akşamı nihayete ereceğini azalarımıza bildiririz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1958
  • SANTRAL MEMURU ALINACAK Ehliyetli olanların Fermeneciler 90 Galata adresine müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1958
  • ARANIYOR İki adet kuyruklu,Alman malı Kruvaze konser piyanosu acele aranmaktadır.Tel:47 58 42 HER SAAT ı ını p—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1958
  • FIRSAT!Yaz aylarından faydalanarak İngilizce,Fransızca veya Daktilo öğren mele isterseniz:Amerikan Kız Dershanesi Yaz Kurslarını KAÇIRMAYINIZtalebeler için hususi sınıflar açılır.Cihangir,Özoglu Sokak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1958
  • jB.yŞ.m }MM RWI Ş-S&Sj İmmjiğğ:M&M Mjm Saçlarınızı güzel ve sıhhatli olarak muhafaza edebilmek için gecikmeden muntazaman her sabah ^^KTrra kullanım] FERİN saç losyonu saç köklerine nüfuz ederek,saçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1958
  • GRAPHO E.NGLISH NGİLİZCE İtini bir ıne'thod ve pedego.iik ehliyetli İngiliz ÖĞRETMEN lerle en kuvvetli ve en ciddi epitim kampıdır.Ücretsiz broügrürriüzü görmeden taklitçilerimize kapılmayınız Adrese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1958
  • ll|||IIIIIIIMIIIIIİ!lllllllllllltwnıııiHiıiHmıiMiıııııı .g| EROL PEKCANI KUİNTETİ Bl:jjruhu peçen hafta radyodan dinlediğini t»-E man gözlerimin yaşardığını itiraf etmek nice-j buıiyetindcyinı.Demek k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1958
  • YALA 1 T ü K K Ç E S İ S Sonra döndü,muhteşem binaya yürüdü.MAKTULÜN KAKIŞI Kapıyı Mason'a sekreter Richard Vaıd açtı.Avukatı tanıyınca yüzü güldü:Mister Charles geldiğinize memnun olacaktır,dedi.İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1958
  • AY D I NO Ğ L U CÜNEYD BEY TARİHÎ ROMAN,Nizamettin Nazif TEPEDELENLİOĞLU Öncü Anadolu atlılarının ve Azeplerin ansızın yaptıkları ilk baskın esnasında prenslerle şövalyelerin kafa tütsüleyip zevk etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • Sevgili okuyucu Haftalık Yurtta ve dünyada olup bitenleri takip edebilmem» sadece günlük gazeteleri okumanızla mümkün değildir.Günlük gazeteler,tahdit edilmiş sayfalarında sizlere bütün hâdiseleri nak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • İçinde seyahat etmek isteyecekleri mevkie göre bankamıza 8000 lira ile 19000 lira arasında bir sene vadeli mevduatta bulunanlar hattında yapılacak turistik seferlerden birine iştirak edebilirler.DENİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • B|R GÜNÜN YIPRATICI YORGUNLUKLARIN!ANCAK KUŞTOYÜ yatak,yastık ve y organlar muzda v.~0.r jfihra •i,¦X-^mm.&S-w'M:arttüiüs** KÜŞTÜYÜ FABRİKASI SULTAN^AMA^.J^AK SANDALYA.CILAR Sok!18 32 30 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • STAR KAMYONLARI SAHİPLERİNİN NAZARI DİKKATİNE Bol Yedek Parçalarımız Gelmiştir KÜK KOLLEKTİF ŞİRKETİ Halâskârgazi Cad.352.ŞİŞLİ,Telgraf:Kük İstanbul Tel:471214
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • Kıymetli halkımızın çoktanberl bekledikleri Arsaların Tevziine Sayın Vatandaş.Tamamen Vilâyetin ve İmar Müdürlüğünün emirlerine uygun olarak 250 M2 den aşağı olmamak üzere parsellenen ve hiç bir inşaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • DİKKAT Bakırköy Haznedar Bahçeli Evler namı altında H.Tığlı oğlu A.Ziya Özben tarafından arsa satış ilânlarını görmekteyim.Haznedar namı altında böyle bir arsa satışım olmadığını görülen lüzum üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • Traktör Tamircisi,Motor Tamircisi,Oto Tamircisi,Oto Elektrikçisi,Soğuk Demirci,Tesviyeci ve Radyatör Tamircileri Alınacaktır.Şantiyelerimizde çalıştırılmak üzere birinci sınıf ehliyetli yukarıda yazıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • KİMLİK Adalara nazır,güzel manzara,fevkalâde temiz hava,tem konfor,temiz mobilyası İle döşenmiş,istasyon ve plaj önü,her vesaite kolaylık,acele sezonluk olarak kiraya verilecektir.Kat,Kat veyalıut tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • MEMUR ALINACAK Orta Okul mezunu memur alınacaktır.Müracaat:Tel:71 64 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • DOLGUN ÜCRETLE Bir usta polisajcı,bir polisaj yardımcısı,iki usta sıgamacı,bir usta prcsci aranıyor.Ocak Sanayii Kol.Şti-Dolapdere Cad.No.80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • At ly etle içiniz fakat içtikten sonra kaşıkları yıkayacak olanı da düşününüz.Kaşıklar üzerindeki çay,meyva lekelerini en kolay yoldan yalnız FAY ile çıkarabilirsiniz.Islak bir bez parçası üzerine bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • ACEMİ ve İĞNECİ KIZLAR ARANIYOR Fabrikanın muhtelif kollarında yetiştirilmek üzere iyi ücretle acemi kızlar ve Emprime dairesi için iğneci kızlar alınacaktır.Şİ5Iİ Abidel Hürriyet caddesi K;ıı îanca M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • Fasan Dolaı Pır ti Pırıl ışıklı* Ğfote ARÂBIGINI2 BRİYANTİNDİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • ZAYİ:Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası izmir Şubesinden aldığımız 12/12/957 tarih ve 71343 sayılı 3600.dolarlık ve 12/12/957 tarih ve 71342 sayıh 1500.Dolarlık lisanslarımızı zayi ettik.Yenilerini ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • KIBRIS'TA KIZIL BİR TÜRK ÖLDÜRÜLDÜ Baştarafı Birincide ilân etmişler ve EOKA aleyhinde nümayişler tertiplemişlerdir.Dün.Vadili köyünün Türk çiftçileri binasına EOKA cılar tarafından bomba atılmıştır.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • Anasîasia meselesi halledilemiyor HAMBURG,A.P.Anna Andersoıı'ıın Rusyanın son çarının hayatta kalan yegâne kızı olup olmadığı meselesi sonbahara kadar halledilmemiş olarak kalacaktır.Anderson'un Çarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • TUNUS'A İHRAÇ EDİLECEK MADDELER TESBİT EDİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Tıınusla imzalanan bir senelik ticaret anlaşması ile ilgili olarak sirküler yayınlanmıştır.Tunustan fosfat,kurşun çubuk,mantar,alüminyum mut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • BİR LEYLEK 8 KİSİNİN YARALANMASINA SEBEP OLDU İzm in,hususî Soma otorayının içine düşen bir leylek sekiz kişinin yaralanmasına ve otorayın durmasına sebep olmuştur.Leyleğin son sür'atle ön cama çarpar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • ISSIZLAR KBALI B otomobil kazasında öldü 83 YASINDA OLAN ROBERTS MESLEK HAYATI BOYUNCA HİÇ YAKALANMAMIŞTI LONDRA,AA.«Hırsızlar Kralı» Albert Roberts,V'inchester yakınlarında otomobilini bizzat kullanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • Seçimlerde hiç bir partinin iek başına çoğunluğu sağlayamıyacağı tahmin ediliyor ROMA,A.Pitalya'da bugiin yapılacak seçimlerde herhangi bir partinin kendi basma çoğunluğu temin edip hükümet kurması şü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • VEFAT Akhisar eşrafından merhum Hacı Kadirzâde Kâmil Beyin ve merhume Hatice Hanımın oğulları,Leman Ekin'in sevgili eşi,Diştabibi Falih Ekin ve İktisat Fakültesi öğrencilerinden Kâmil Ekin'in babaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • AYA İNSAN 1 MİLYAR Dolara gönderilecek SAN DİEGO,A.P.«Atlas» füzelerini imâl eden şirketin reis muavini Wüliaai «füze imalâtı ve lüzumlu malzeme temini İçin bir milyar dolara yakın bir mobl⣠sarfetnı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • Gazeteciler Sendikaları Federasyonu toplandı t Başlar afi Birincide Ankara'da mahpus gazetecilerin ziyaret edilmesi,İstanbul'da bulunanlara telgraf gönderilmesi mealinde bir takrir kabul edilmiştir.Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • Yetkiner dün çeneral ve Konsolosları kabul etti.Vali ve Belediye Reis Vekili Etlıern Yetkiner dün Vilâyette Birinci Ordu Müfettişi Orgeneral Fazıl Bilge,Boğazlar ve Marmara Kor Kurnandan Vekili Tümami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • İspanya ile bir kültür anlaşması imzalandı ANKAKA.HUSUSÎ Türkiye ile İspanya arasındaki kültür anlaşmasına ait tasdiknameler dün Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu ile İspanya elçisi Juaıı Teixidor ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • Toprak altında kalan bir kadın öldü BİLECİK,HUSUSÎ Balyas köyünde oturan Lâtife adında genç bir kadın,toprak kazarken ânî olarak bir çöküntü olmuş,taş ve toprak altında kalarak ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • Patronunun 10 bin liralık pulunu çaldı İZMİR,HUSUSÎ Patronunun kasasından 10.000 lira değerinde pul koUcksiyonuııu çalmaktan sanık Haindi isminde biri yakalanmıştır.Hamdi'nin taklit bir anahtarla kasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • CLEMENT ATTLEE FITIK AMELİYATI OLDU LONDRA,A.P.Sabık Başvekil Clemont Attlee bugün bir fıtık ameliyatı geçirmiştir.Hâlen 75 yaşında olan Attlee'nin sıhhî durumu memnunluk verici olduğu oildirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • BİR İŞÇİ KAZAN BUHARINDAN ÖLDÜ Dün Bahariye Mensucat fabrikasında rüku bulan kazada bir işçi ölmüştür.Saat 14.30 sıralarında kazan dairesinde çalışan 29 yaşındaki Ali Keskin adındaki işçi temizlik yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • MUŞ'TA AZİL!BİR KAATİL ÖLDÜRÜLDÜ MUŞ,HUSUSÎ İki kijiyi öldüren,iki jandarmayı da yaraliyan bir kaatil 61ü olarak ele geçirilmiştir.Kaatil Fadıl Akdeniz,1956 senesinde iki kişiyi katlettikten sonra Muş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • KAÇAK 53 KADIN SAATİ BULUNDU Emniyet Müdürlüğü yeni bir kaçakçılık hâdisesine el koymuştur.Beşiktaşta saatçilik yapan Serafim Kılman'a giden Erdinç Uyguner adında bir seyyar satıcı elinde saat bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • İNGİLTERE'YE ikazda bulun duk t Bastarajı Birincide »m-bulunması,bir kelime île bu hususta milletçe olan azim ve kararımızdır.Türkiye meselenin bir an evvel halli lüzumu ü/erinde müttefiki Ingiltereıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • CEZAYİR'DE YENİ BİR KOMİTE KURULDU fr Baştarajı Birincide yir'de büyük bir merasimle karşılanmışlardır Pflimlin hükümetinin,âsi J un ta'ya takviye kuvvetleri gönderilmesinin hakiki sebebleri anlaşılam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • KORSİKA ADASINI ÂSİLER ELE GEÇİRDİ t Ba-ştarafı Birincide ğinl bilen düşman bizi geriden vurmaya çalışmaktadır.Bütün dostlarımız bize yardım ederlerse yakında bir uâlçâresi bulunacak tır.Korsikada esa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1958
  • BARO ARSAL'IN İSTİFASIN!KABUL ETTİ Baştarafı Birincide söylemiş,fakat bu talep umumi heyetçe tasvip edilmemiştir.Kongre başkanlığını yapan Cahit Arif Tunger,"Toplantının,Arsalın istifası hakkında umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.05.1958
  • Vİ ıtiiSi^rââîâMh [SAMI ÖNEMLİ] Dün gece üç bin seyircinin önünde takımımızın ilk galibiyetini alan Ahmet Bilek.İsveçli güreşçiye karşı çok süzel güreşti.Resimde Ahmet'in,rakibi AVesterby'nin minderde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1958
  • KIRKPINAR'A "aqa„ aranıyor TEDİRNÇ,HUSUSÎ ARİHİ Kırkpınar güreşleri münasebetiyle teşekkül eden tertip komitesi,bu senekl güreşlerin hakem heyetini ve orta hakemlerini tesbit etmiştir.Yalnız geçen sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1958
  • F.KUPASI MAÇLA!bugün de devam ediliyor t.Spor-Beykoz,Beşiktaş-D.Spor maçları Mithatpaşa'da,F.Bahçe Güneş karşılaşması Ankara'da FEDERASYON Kupası maçlarına bugün de İstanbul ve Ankara'da devanı edilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1958
  • G.Saray fikstüre iiirazda bulundu Galatasaray kulübü,Federasyon Kupasının üçüncü tur fikstürüne yeniden itirazda bulunmuştur.Bir idareci,itirazın mevzuu hakkında su izahatı vermiştir:«14 Ma yi s'ta Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1958
  • Kıbrıs Türk Gücü Sivas'ta galip SİVAS,HUSUSÎ İki karşılaşma yapmak üzere Elâzığ' dan »ehrimiza gelen Kıbrıs Türk Gücü futbol takımı bugün İlk maçını cehrimi* Sümartpor üe yapmış maçı t-i «akait* Mam f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1958
  • İst.Spor,D.Spor'dan revanşını aldı:3-1 Ankaralı 11 daha üstündü.Neticenin farklı oluşuna hakemler tesir etti SEYİRCİ:15.958 Kişi.HÂSILAT:53.702 T.L.HAKEMLER:Hakkı Gürüz Recai Türksever Hüseyin Olcayto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1958
  • YUGOSLAV'LARLA millî güreş temasları Yugoslav Serbest Güreş takımı,haziran ayı içinde,iki milli karşılaşma yapmak üzere memleketimize gelecektir.Bu hususuta taraflar prensip anlaşmasına varmış ve tefe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1958
  • "Altın kafa,yi renk değil,dolar alâkalandırıyor MACAR millî takımının «altın kafalı» sağ içi Sandor Koçsis,Türkiye'de oynayıp oynamayacağı hususunda kendisine çekilen bir telgrafa şu cevabı vermiştir:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1958
  • Kahraman'!K Gümrük transfer etmek istiyor Karagümıük kulübü transfer faaliyetini İzmir'den Ankara'ya çevirmek üzere teşebbüse geçmiştir.Bu cümleden olarak transfer komitesi Gençlerbirliğl haf beklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1958
  • G.Saray Bursa'da Acar'la karşılaşıyor Galatasaray rpofesyonel takımı dün Acar kulübü tarafından Borsaya davet edilmiş ve teklif kabul edilmiştir.Sarı Kırmızılılar bu sabalı tam kadroları ile Bursaya h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1958
  • Ordu Basket Takıım,hugün Nice'e gidiyor DÜNYA Ordulararası Basketbol Şampiyonasına katılacak Ordu basketbol takımımız bu sabah saat 11.45 te uçakla Yeşilköy'den Nice'e hareket edecektir.8 takımın katı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1958
  • Milhalpaşa stadında,dün çirkin bir hâdise cereyan elli Stad Müdürünün zamansız müdahalesi ile,cür'eti küstahlık derecesini bulan bir grup Mahut terane yi,bu defa da foto muhabirlerine karşı tekrarladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ I GALİBİYET GOLÜ A*ir bir temp°y,a devam cdcn bir tek heyecan uyandıran hareketi,Nazml'nin 30 uncu dakikada ceza «ahası dışından sert * lr sutla attığı goldü.Resimde kaleci Necminin elind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor