Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.05.1958
  • j BÎR KONAK TAMDI KİŞ!AÇIKTA KALDI mim [RUÇHAN UNVERİ Tahtakalcdc Siyavüşpaşa caddesinde kabzımal Süleyman Toprakscver'e ait iki ayrı bölümden müteşekkil büyük bir konak,dün gece tamamen yanmıştır.Asl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1958
  • Küçük ve Denktaş ugün geliyor Kıbrıs'lı Türk Liderleri ile "Taksim## e temas etmeyen İngiliz plânı etrafında müzakere yapılacağı anlaşılıyor Kıbrıs'ta Komünist bir Türk'le karısı vuruldu İngiliz İşçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1958
  • ELÂZIĞ'A ÇEKİRGE SÜRÜSÜ GİRDİ ELÂZIĞ,HUSUSÎ Dün saat 15.00 de Kuzey istikametinden Elâzığ'a muazzam bir çekirge Eürüsü gelmiştir.İki kola ayrılan çekirge sürüsünün bir kısmı Malatya,diğer bir kısmı da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1958
  • [SAMI ÖNEMLİ| TAVI A ATTI 70507 numaralı yağlı boya yüklü bir kamyonet,dün Topkapıdan Yeşilköy istikametinde yol alırken arkadan birdenbire önüne ge-I AKLA Alil çen bir vasıtaya çarpmamak için ânî fre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1958
  • N lif» «5=«T di ocu» «7 «w=ALLAHA ŞÜKÜR,SİGARASIZL1KTAN BAŞIM ÇATLAYACAKTI!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1958
  • ANKARA VAPURU para kâğıdı getirdi Marsilyadan dönen «Ankara» vapurunun getirdiği 50 ton tutarındaki muhtelif kâğıt tahliye edilmiştir.Marsilyadan gemiye yüklenen bu kâğıtlar arasında Tekel İdaresinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1958
  • LÜBNAN BİRLEŞİK Arab Cumhuriyetini B.M.e şikâyet etti Beyrut'ta dün de bombalar patladı.Başvekil Sami El Sulh istifa etmek kararında olduğunu açıkladı.IKEYSTONEJ Lübnan'daki Hâdiseler Lübnan'da âsiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1958
  • Bir talebe annesine başarısını bildirirken kamyon altında kaldı ANKARA.HUSUSÎ Lise son sınıfında elde ettiği muvaffakiyeti annesine bildiren bir genç,geri gelen bir kamyonla duvar arasında kalarak ölm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1958
  • Tüccara verilecek seyahat dövizi tesbit edildi Tahsis-tüccar-uv ödemiş ol" duğu vergi ııisbeti gözönünde tutularak bir cetvel dahilinde yapılacak ANKARA,HUSUSÎ Türk parasının kıymetini koruma hakkmdak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1958
  • ransa âsilerle yaptı aşvekilden yetki alan Pinay e Gaulle ile görüşme yapıyor Massu,Paris'te bir Selâmet Komitesi kuruluncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi PARİS,A.P.T.H.A.Eski Başvekill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVER] YUSUF İZZETTINİN KIZI Denizcilik Bankasının «İskenderun» gemisi' dün saat 15 de limanımıza gelmiştir.Gemideki yolcular arasında Yusuf İzzettin'in kızları da bulunmaktadır.Ayrıca Kahire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1958
  • Şantör Çetin Inöntepe ı ve ORKESTRASI BEYAZ PARKTA j BÜYÜKDERE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1958
  • Kabine iktisadî meseleleri din de müzakere Atamariın Devlet Vekilliği tahakkuk ediyor.Turhan Akarcaynın Ziraat Vekilliğine getirileceği söyleniyor ANKARA,HUSUSÎ Beşinci Adnan Menderes kabinesinde vuku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1958
  • İMAMIN HAREMİNDEN KAÇTI [A.P.1 İngiltere'nin GIaskow şehrinde dünyaya gelmiş olan Rita Nasır isimli genç kadın,Yenıcn'de vukua gelen son hâdiseler esnasında Yemen imamı tarafından esir edilerek hareme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1958
  • C.H.P.irtica'a dair bir gensoru veriyor Meclis Grubunun dünkü toplantısında verilmesi kararlaştırılan gensoru takririnin esbabı mucibesinde Nurcuların son hareketleri zikredilecek ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1958
  • ÜNİVERSİTEDEKİ TAHKİKAT BİTİYOR Hukuk Fakültesi öğrencilerinin,Kübalı hakkındaki Senato kararını protesto için yaptığı gösteri ile ilgili Üniversite tahkikatına ait fezleke'nin hazırlanmasına başlanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1958
  • BUGÜN PİYASAYA OTUZ BİN CUMHURİYET ALTINI ÇIKARILIYOR Bugün piyasaya 30 bin cumhuriyet altını çıkarılacaktır.Reşat basmak maksadiyle yapılan çalışmalar da gelişmektedir.Altın fiatları yeniden ortalama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1958
  • Dün Ankara'da temeli atılan 18 inci seker fabrikasına Reisicumhur Celâl Bayar,ilk harcı koyarken.Reisicumhurun sol gerisinde Başvekil Adnan Menderes siyah gözlüklü)Basın Yayın Vekili S.Yırcalı ile kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.05.1958
  • 1 HAFTANIN FİLMLERİ Ok-CUt,ftM ATLI KAKINCA Carousel)1934 de Fritz Lang tarafından filme alınan,Fererıc Molnar'ın Lilu.m.ı adlı piyesi,seneler sonra Amerikanın meşhur revü müzikcileri Rodgers Hammeıst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1958
  • lira pcrra ikramiyesi Her 150 liraya bir Uur'a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırla y Dr.RECEP DOKSAT I İHTİYOS îhtiyo* uchtyosis ichtlyoso)çocukluk çağında başlıyan ve ömür boyunca devam eden bir çeşit deri hastalığıdır.Btl-İRTIU RI Deri yaygın bir şekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1958
  • I Hinim mı Ilımımın I imin lııllllımllııiMilllllıı IMIMIIIIIMI İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Şarkılar 9.00 Valse Musette'ler 9.15 Saz eserleri 9.30 Kapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1958
  • OĞLAK BURCU İ ±2 Atalık 20 Ocak)Yakınlarınızdan birine karsı anlayış göstermeniz lâzım.Sinirlerinizde gerginlik duyarsınız.ÎOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Sizi seven bir İnsana kabalık ederseniz netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Gezinmek için gidilen yer;'Bozulmuş bir şeyi düzeltip faydalı bir hale sokma 2 Eskiden İstanbul'un bir adı;Arap harflerinin bir el yazısı şekil.3 Içl dışı bir olmama;Gönülden çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1958
  • *v 3nE m Z.^^^4^ 4P* ES-KO LİMON CİCEĞİ KOLONYAS ihtiva ettiği yeni FM 6 formülü ile size yepyeni bir kolonya tipi takdim ediyor.Bu formül sayesinde içindeki kokunun geniş bir sahaya yayılması ve uzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1958
  • Belediye Zabıtasının arabası Kaymakamlığın önünden çalındı Hâdiseyi bir prestij meselesi yapan ve polise bildirmeyen Belediyeciler aşırılan Cip'i Güngören köyünde tekerlekleri sökülmüş vaziyette buldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1958
  • Bir laboratuarda ilâç yerine silâh bulundu Arnavutköydeki bir ecza laboratuarında bir mavzerle üç süngü bulunmuştur.Labaratuar sahipleri bunların kime ait olduğunu bilmediklerini söylemişlerdir.Tahkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1958
  • üniversitenin imtihan günleri tesbit edildi İstanbul Üniversitesinde yaz dönemine ait imtihan günleri tesbit ve ilan edilmiştir.Üniversite'de dersler 31/Mayıs cumartesi sona erecektir.Bütün Fakülteler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1958
  • Pulcular da bir banka kurmağa karar verdiler Son yıllar içinde pul koleksiyonu yapan meraklıların sayısı çok artmıştır.Alâkalılara göre bu miktar 35 binin üstündedir.Bazı tanınmış pul tacirleri bir pu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1958
  • AKAY KLİNİĞİ DİNLENME VE TEDAVİ EVİ Sinir ve ruh hastalarını,felçlileri,romatizmalıları,alkolikleri kabul ve tedavi eder.Her türlü elektrik ve fizik tedavi yapılır.Şişmanlatma zayıflatma kürleri,polik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1958
  • Saçlarınızı güzel ve sıhhatli olarak muhafaza edebilmek için gecikmeden* muntazaman her sabah kullanınız.FERİN saç losyonu saç köklerine nüfuz ederek,saçın dökülmesini mani olur bol ve gür saçların mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1958
  • Squibb Teşvik Fonu Faaliyetlerinden Demir Noksanı Symposiumu 30 Mayıs 1958 Cuma saat 14.00 te Üniversite Tıp Fakültesi 6-cı dershanede toplanacaktır.Symposium müzakerelerini dinlemek arzusunda olan sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1958
  • Gümrük kaçakçılığından 8 ay hapse mahkûm oldu Orhan Gürgün adında biri dün Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde 8 ay.10 gün hapse,iki sene müddetle de İğdır'a sürgüne mahkûm olmuştur.Orhan,dıg memleketlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1958
  • Şehir Hattı vapurlarının yaz tarifesi hazırlandı Şehir Hattı vapurlarının 12 hazirandan itibaren başlıyacak olan yaz tarifesi hazırlanmıştır.Hazırlarımı!olan tarifeye nazaran bilhassa Köprü Kadıköy ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1958
  • KISA HABI e YI.SILKÖYDE elbise temizleyiciliği yapan İzzet İridiri'nin dükkânına giren hırsızlar elbise ve gömlek çalarak kaçmışlardır.SEHREMİNİNDE oturan 48 yaşında Naciye Hatoğlu adındaki kadın aile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1958
  • TEŞEKKÜR On seneden beri çekmekte olduğu hastalıktan kurtulamı;yarak 15/Mayıs/1958 günü vefat eden,vok sevdiğimiz,oğlumuz Melih Arsal'ın cenazesine,büyük acımıza fiilen iştirak eden Üsküdar Ortaokul m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1958
  • r |IIIinilllftrillMIMflinilflll1IIIIIM(linilfIfllHIIIIIIIMI1llllll I Aposiol'un yeni mektubu İ TT POSTOL'u hatırladınız mı?Hani bir iki E JÇ*\a.v evvel sarih adresini taşıyan mektubunda,E.O.KA nm koca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1958
  • ~s SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Si lanı in ve Aşkım VVayne Morıis İng.2 Cinayet Makinesi Carlos Craig İng.ATLAS Tel:440853)Yaman Silâhşor Glenn Ford İng.ELHAMRA Tel:44 43 94)1 Burma Sava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.05.1958
  • [SİNASİ BAŞARAN] M KIBRISTA TÜRK KULTURU SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE KURULMUŞTUR.KONETRA KAZASINDA YENİ İNŞA EDİLEN ORTAOKUL BİNASI.1 Yazan:fARUK DEMlRTAŞ Ta urk am temel üzerinde Türkiye den giden öğretm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1958
  • AMERİKA'DA YEDİ FÜZE İNFİLÂK ETTİ MİDDLETOVVN,A.P.Amerikan kara kuvvetlerinin Middlctovvn'daki güdümlü füze üssünde 7 adet Nike güdümlü füzesi infilâk etmiştir.İnfilakin sebebi anlaşılamamıştır.Ölü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1958
  • RUSYA'YA 7000 TON KURU ÜZÜM SATTIK İZMİR,HUSUSÎ Tariş gayet tatmin edici bir iiatla Sovyet Rusya'ya 1000 tonluk yeni bir kuru üzüm partisi satmıştır.Mevsim bağından beri Tariş tarafından Rusya' ya sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1958
  • BOL KERESTE İTHÂL EDİLMESİ İSTENİYOR İZMİR,HUSUSİ Devlet Orman İşletme ve Kereste fabrikalarının tomruk ve kereste satışlarına dair K/1157 sayılı Koordinasyon Heyeti kararı üzerine,D.P.İl İdare Heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1958
  • m Mmmı v.y| V'-v'.vmm İl K %t h *F Jb SÜVARİ SEÇİLİYOR [KEYSTONEl Kraliçe Kupası isimli' müsabaka ile İngiliz,saray süvarileri arasında temizlik ve bakım yarışı yapılır.Resimde Hydc Park'ta bu müsabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1958
  • stk,i İLHAN DEMİREL] Van Gogh'un hayat hikâyesine ait bir kitap kaleme alan meşhur Amerikalı yazar Irving Stone ortada)Van Gogh Operası yazarı genç Türk bestekârı Nüvlt Kodallı solda)ile konuşurken.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1958
  • BARO TOPLANTISI için kulis faaliyeti Riyasetten istifa etmiş olan Orhan Arsalla muarızı İhsan Altay dün Adliyede münakaşa etti Orhan Arsal'ın Baro Başkanlığından istifa etmesi münasebetiyle 24 mayıs't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1958
  • [MİLLİYET)Zavallı Kadınlar filminde bas rolü oymyacak olan Marie Blanchard.TÜRK ALMAN artistleri bir film çeviriyor «Zavallı Kadınlar» isimli filmin dış sahnelerinin Antalyada çekilmesine başlandı.Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1958
  • Zimmetine para geçiren bir mümeyyiz tevkif edildi Boğazlar ve Marmara Deniz Kolordu Kumandanlığında ikinci nıünıeyiz Hasan Tahsin Pekballı,zimmetine para geçirmekten sanık olarak dün adliyeye verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1958
  • BOLU,BANDIRMA VE ADAPAZARINDA DEPREM OLDU ANKARA,HUSUSÎ Dün Marmara bölgesinde dört deprem olmuş fakat bunlardan hiçbiri hasara sebebiyet vermemiştir.Adapazarında biri 10.40' ta diğeri 14 te iki saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1958
  • BİR SUİİSTİMAL ADLİYEYE İNTİKAL ETTİ ANKARA,HUSUSÎ Bazı suiistimal hâdiseleri ile ilgili olarak dün toplanan Ankara Ticaret Odası Meclisi Umumî Kâtibi İzzet Duru'nun vazifesine nihayet vermiştir.Uzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1958
  • FRANSA ÂSİLERLE MÜTAREKE YAPTI t Baştarafı Birincide arasında bir mütarekenin belirdiği anlaşılmaktadır.CEZAYİR'DE DURUM Antoine Pinay'ın teşebbüslerine ve Başvekil Pflimlin'in general Salan'a verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1958
  • Türkiye Turizm,Denizcilik ve Vakıflar Bankaları ile Demiryolları ve Havayollarının Türkiye Turizm Kurumu ve Ege Turizm Cemiyetinin birlikte kurmuş oldukları TURİST SEYAHAT A.Ş BUGÜN AÇILDI içde ve dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1958
  • KÜÇÜK VE DENKT BUGÜN GELİYOR t Bastarafı Birincide I sürülmektedir.Bazı çevreler ise,İnbahis konusu edilen «Türkiye ve Yu-gütere'nin yeni planiyle Kıbrıs isini nanistan'a üs» meselesinin her iki mem-t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1958
  • KIBRIS'A DAİR YENİ TEKLİF LONDRA,A.P.İngiliz Hükümetinin Kıbrıslı temsilcilerle müzakereye girişmesini teklif eden yeni bir önerge dün Avam Kamarasına verilmiştir.İşçi mebuslardan biri tarafından veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1958
  • KOMÜNİST BİR TÜRKLE KARISI VURULDU LEFKOŞE,Hususî muhabirimiz SİNASİ BAŞARAN bildiriyor.Lefkoşe'nin Küçük Kaymaklı mevkiinde «Müfrit bir kızıl» olarak tanınan Ahmet Sadi Erkut ile karısı Leman Erkut,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1958
  • PAPAZIN LONDRA'YA DAVETİ LONDRA,A.P.T.H.A.İngiltere Hariciye Vekâleti,dün yaptığı bir açıklamada,papaz Makarios'un Londra'ya davetinin hiç bir siyasî mâna taşımadığını ve papazın,sırf kilise tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1958
  • FAALİYETE GEÇİŞİNİN 3 ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE SEKERBANK PANGALTI ŞUBESİ 5 HAZİRANCA KADAR YENİ HESAP AÇTIRAN VEYA HESA-BINI ARTIRAN MÜŞTERİLERİNE FEVKALÂDE ZARİF VE "ÂZİP HÂTIRALAR TAKDİME DEVAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1958
  • BlR MÜDDET SOMRA INTRABARIN AHçiS EÜNDE BİR.LûM8WlASAU)MA 6ÎRİ.R.ABDULCAM6A1 İŞ VAR sende;e ŞURAYA 8A*iM A BÎR fAûOALYON'y ŞEYHÎİLrsı petrol'un A ARMA5J i Sı r K İVPJ|4N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1958
  • ALİ SUÂVİ İZİM evdeki duvar takviminin günlük yapraklarında ekseriya ta-İ W* etlebiyat,siyasiyat âlemlerinde tanınmış şahsiyetlerden bah-E E seden fıkralar,kısa hal tercümeleri vardır.Yaprağı kopardığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.05.1958
  • llllllilliililP MİÜ^M QQee-hay,Dilinin döndüğü kadar amerikan subaylar'ka ATOA\UÇAG/N/N BULUNDUĞU V£7P/KABARTMA HARÇTA ÜZERİ^DS GÖS.TElZlYOR.Q7c SÖZLERİSj,v GOĞRuluĞliHu TREV'/N KÜNYE PLAKAS'LE 'SPAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1958
  • 1957 senesinde birçok vatandaşı hiç peşinat almadan ayda 300 TL.TAKSİTLERLE birer yuva sahibi yaparak haklı bir şöhret kazanmış olan şirketimiz,gördüğü rağbet üzerine:FLORYA AHALLESNDE 5000 lirası peş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1958
  • İQŞE:Ş&&NA5iğ;fi^ KLrtJTARMAK:fÇİN BABAMIN İMZASINI^ İS ZAMANINDA TEMİN EDE.RED Rı'ATA SÖZÜ.M FEVKALÂDE.FAKAT I NU TUTAR-J NASIL yAPAG*KSt-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1958
  • CÜN Nizam Bu ku-mız.ı sarığın ucundan sarkan sarı sırma perşem sol kulağına çarpıyordu.İri yapılı,gürbüz bir gençti bu.Yanakları da al aldı.Sanki bir gün önce bu ovada akan kanlara daldırılıp daldırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1958
  • yYALANCI ŞAHİT TÜRKÇE Sİ:SELAMİ İZZET SEDES Çamaşırlarınızı kulübede bırakmışsınız.Bıraktım.Neden'?Çünkü kulübeden âdeta kaçtık.Sebep?Mister Sabin'i biri görmek istiyordu,o da istemedi.Mister Sabin'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1958
  • illl|!lllli!ll!ll!lill||!lll!l!lll!l|l|limillimmilHUlIllimi!iımı:I MEVSİMİN I SON KONSERİ İ TV JT EVSİMİN son konseri 25 Mayıs Parar günü İ J.VI Şan sinemasında verilecektir.KemaJ Giirses'in idaresind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1958
  • RUSLAR AYA ROBOT göndermeye hazırlanıyor 5-10 yıl içinde gönderilecek robotlar yer yüzünden idare edilecek ve Ayda olanları televizyonla bildirecek LONDRA,A.P.Moskova radyosu,Aya robot tanklar vç adam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.05.1958
  • ÛAfjCûA FAY ÇIKARIR Günlük mutfak işleriniz esnasında lekelenen veyemeli kokusu sinen ellerinizi FA"¥ Temizleme Tozu tertemiz ve yumuşacık yapar.Mutfağınızda daima bir kutu FAY bulundurunuz.FAY,bıçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1958
  • Tesiri devamlı en kuvvetli haşarat öldürücü SİNEK,SİVRİSİNEK,GÜVE,TAHTAKURUSU,TATARCIK,AKREP,HAMAM BÖCEĞİ,KENE vesair bütün ltaşeratı yok eder.Toptan Satış Yeri:istanbul,Ankara caddesi Ankara Han No:2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1958
  • ARANIYOR Bisküvi imâl eden bir müessesenin,Levent Esentepe mevkiindeki İ'abrikasının fırmlarmı yakmak üzere sabah 5.30 12 arasında çalışacak San'at Mektebi mezunu,mekanik malûmatı olan elemanlar aranm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1958
  • i SANAYİCİLERİN DİKKAT Ti NAZARINA YOLU İLE BİLÛMUM SANAYİCİ İHTİYAÇLARI İÇİN MAlfÇ ÇÎNfîFP İstanbul Galata Perşembepazar Naci mnrvo oınucn Şinasi Han No:n/1_2 Tel.44 M w Telgraf:EMSİNGER İstanbul,Mek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1958
  • KARTAL ayakkabılarım Her yerde arayınız TOPTAN SATIŞ YERİ:A.AĞCA AĞCALAR Kollektif Ortaklığı Aşir efendi cad.No.14 istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1958
  • istanbul Sular İdaresinden:Ortaköy Muallim Naci caddesiyle,Kuruçeşme ve Arnavutköy abonelerimize ait 1958 yılı birinci devre su makbuzları ziyaa uğramıştır.Herhangi bir yanlış ödemeye meydan verilmeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1958
  • MUTEMET TÂYİNİ HAKKINDA Odamıza 3.000 kilo boyalı Yün İpliği tahsis edilmiştir.21 sayılı sirkülerde belirtilen evsafı haiz firmaların Odamız Sanayi ve Tevzi Şubesine müracaatla bu husustaki şartnameyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1958
  • Bilûmum teshin,havalandırma,Klimatizasiyon,sıhlıî tesisat,asansör,elektrik,yangın söndürme ve hidrofor tesisatı için:MÜHENDİS İŞ GALERİSİ Adres:Tophane Boğazkesen cad.Üçer Han 69/3 Tel:48 50 08 İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1958
  • ELEMAN ARANIYOR Bisküvi imal eden büyük bir Fabrikanın mamullerini Anadoluda tanıtmak,satış teşkilâtını kurmak için tecrübeli elemanlar aranmaktadır.Müracaatların hergün 11-12.30 arasında Sirkeci Mima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1958
  • SANTRAL MEMURU ALİNACAK Ehliyetli olanların Fermeneciler 90 Galata adresine müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1958
  • Friksyon için en iyi kolonya 85° derecelik FREDO Kendiniz İçin FREOO'yu tercih ediniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1958
  • SATILIK COK KIYMETLİ ARSA 5 Suadiyenin en güzel yerinde 780 metre arsa 3 sokağa çok geniş cepheli yeni imar durumuna 3 kata müsaadeli manzaralı köşe başı çift daireli apartman olur.26398)Karaköy Banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1958
  • YASSI PIL Luna Merec marka en az 10 adetlik paketler içinde yurdun her verine gönderilir.Perakende 153 kuruş ATRAS RADYO MÜESSESESİ Meşrutiyet caddesi 32/12 Ankara Tel:2G779
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1958
  • ACEMİ ve İĞNECİ KIZLAR ARANIYOR Fabrikanın muhtelif kollarında yetiştirilmek üzere iyi ücretle acemi kızlar ve Emprime dairesi için iğneci kızlar alınacaktır.Sifli Abldci Hürriyet caddesi Kaplanca Men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1958
  • KARS DEVLET HÂSTAHANESİ BAS TABSBLİĞİNDEN Kara Devlet Hastahanesinde yapılacak inşaat ve tamirat işi yaptırılan keşif mucibi 48024 lira 93 kuruş üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1958
  • İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN 1 İstanbul askerlik dairesine bağlı Beylerbeyi,Eminbnü,Fatih.Galata,Alemdar,Taksim ve Üsküdar Askerlik şubelerinde muvazzaflık hizmetlerini yapmak üzere henüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1958
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1958
  • H1CU1 CUMA p RUMİ 1377 23 1374 Zilkade MAYIS Mayıs 4 19 5 8 10 VAKİ [T VASATÎ EZANÎ Güneş 4.35 9.09 Öğle 12.11 4.45 İkindi 16.09 8.43 Akçprr ı 19.27 12.00 Yatsı 21.21 1.55 imsak 2.30 7.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1958
  • KİRALIK KAMYONET ARANIYOR Pazar hariç sabah ve akşam her gün muntazaman İşçilerin servisini yapabilecek kiralık kamyonet aranıyor.Müracaat:Topkapı,Maltepe,Gümüşsüyü Caddesi,No.14 Antaş Tel ve Çivi Fab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1958
  • KEUMESİ 50 KURUŞ 27 ta 10 SATILIK EMLAK SATILIK AJISA BOSTANCI Bağdat asfaltında,Alt.ıntepe k avşağında dört yol ağzında cephe lfi,derinlik takriben 19,metre 305.5 M2.aksamları Tel:36 38 69.ANKARA asf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.05.1958
  • w%m pmUSUHMN Avusturya BUGÜNE.13 7T vusturya,futbol dünyası Jr^L JÇİn meçhul ve yeni bir isim değildi.«Hârika la-I kim» m ülkesi,futbolda sık sık admı duyurmuş,yıllarca bu sahada hükümran olmuştu.Faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1958
  • Greko Romen son seklini Kolu çıkan Dağıstanlının yerine Metin Bahçeli giriyor.İsveç'tiler bu akşam geliyor YARIM ve öbür gece biri millî,diğeri temsilî İki karşılaşma yapacak olan İsveç milli güreş ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1958
  • Ayhan ve Hüsamettin'e Karagümrük talip Mukavele ücretleri İdare Heyetince fazla bulunduğu için satışa çıkarılmalarına karar verilen Adalet'li futbolculardan Ayhan ve Hüsamettin'^ Karagümrük kulübünün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1958
  • Yeni profesyonellik talimatnamesi bir yıl geri bırakılıyor Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan profesyonellik talimatnamesinin bu mevsim yürürlüğe girmesi şüpheli bir hal almıştır.Buna sebep tran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1958
  • ORDU BASKETBOL TAKIMI GİDİYOR 26 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında Nice'rle yapılacak olan Dünya Ordular arası basketbol şampiyonasına katılacak olan takımımız pazar gü mı tayyare ile Nice'e hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1958
  • Kılıç'la onuştıı Antrenörlük teklifini yenileyen Adalet'in müşaviri neticenin birkaç gün sonra alınacağını söyledi [SAMİ ÖNEMLİ] ECEM İlfî Son senelerin en enteresan görüşmesi,dün akşam ELdM M UUdl Ud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1958
  • t r *t 4 f ZABELİN!İVAKİN'İ MAĞLÛP EDİYOR Ma'In,36 nclTdîJklkasî oynanıyor.Galatasaray 1 0 yenik vaziyette.Sarı Kırmızılılar ilk yarını saatin sür'atli ve sert oyunu ile bira* yorulmuş gibi iken,»nu«i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1958
  • İdareciler,teklifi ağır,üç senelik mukaveleyi lüzumsuz buluyorlar Çan'ın mukavele işini henüz bitiren Fenerbahçe,dün Lefter'in bir talebiyle karşılaşmıştır.Leftcr,idare hey'etine yaptığı müracaatta,3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1958
  • ERCAN Almanyadan transfer F.Bahçe Ercan'ı transfer ediyor ANKARA,HUSUSÎ 2 senedir AlmanyaTda tahsilda bulunan Beşiktaş'm eski santraforlarından Ercan Ertuğ önümüzdeki günlerde memlekete dönecek Fenerb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1958
  • Rusya basketbol maçı istiyor Rusya Basketbol Federasyonu konsolsluk vasıtası ile karşılıklı millî maç teklifinde bulunmuştur.Ruslar,maçların Avrupa şampiyonasından evvel oynanmasını istemektedirler Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1958
  • Beşiktaş Transfer Komitesi toplanıyor Beşiktaş'ın transfer Mali Komitesi,bugün saat 17.00 de kulüp lokalinde toplanarak,yapılacak isleri tesbit edecektir.Dün gece görüştüğümüz kulüp sözcüsü Şahin Güro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1958
  • Kasımpaşa sezonu Haziran'da kapıyor Kasımpaşa profesyonel takımı 1 haziranda futbol sezonunu kapayacaktır.Umumi Kaptan Selim Yetkin,transfer faaliyetin bu tarihten itibaren hızlanacağına temasla,Zühtü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1958
  • MUHALEFET DÜN TOPLANDI Fenerbahçe'nin muhalefet grupu dün akşam Taşlık Gazinosunda mühim bir toplantı yapmış ve 20 hazirandaki kongre hakkında müzakerelerde bulunmuştur.Grup kongreye kadar muntazaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1958
  • F« Bahçe Lokomotiv ile çarşamba günü oynuyor Fenerbahçe Lokomotivle çarşamba günü oynayacaktır.Umumî kaptan Fikret Kırcan dün bu hususta organizasyonu yapan Avni Buldukla konuşmuş ve anlaşmıştır.Fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1958
  • KADRİ DVN İFADE VERDİ Galatasaray Bangu maçının saha müşahidi tarafından ceza heyetine verilen Kadri Aytaç dün akşam ifade vermiştir.Heyet mensupları,milli futbolcunun hareketinde bir suç tesbit edeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor