Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.05.1958
  • Londradcc yapılan Kıbrıs görüşmelerine katılan ii.fi irk Bowker bir plân "Henüz kesinleşmiş olmadığını» söyledi Atina İngiliz plânını kabul etmediği takdirde Birleşmiş M.e başvuracak ANKARA.HUSUSÎ Lon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1958
  • Irak'tan Çekirge Sürüleri Geldi Sürt bölgesine yerleşen çekirgeler imha edildi.Urfa ve Mardinde uçakla mücadele yapılıyor DİYARBAKIR,HUSUSÎ Irak'tan 3 kol halinde memleketimize giren çekirge sürüleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1958
  • Fransa Başvekili asî 0 Salan'a yetki verdi Fevkalâde selâhiyetlerin Cezayir'de tatbikine Salan'ın edildiğini açıklayan Pflimlin sağcılar tarafından alk General De Gaulle meçhul bir istikaraete gitti,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1958
  • Lübnan'da âsiler hükümetle müzakere yapıyor Asiler Başvekil'in derhal değiştirilmesini ve Anayasada değişiklik yapılmasın?İstiyor BEYRUT,A.P.^SJ-A.Lübnan'daki kargaşalıklar yaştığı sırada,Trablusşam'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1958
  • BARO EMZİKLERİ REDDETTİ IRUÇHAN ÜNVEKı Sumsun serbest muhasipleri tarafından gazetemiz vasıtasiylc Baro'ya gönderilen 6 emzik,Baro tarafından kabul edilmemiş vc geriye iadesi istenmiştir.Baro ikinci b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1958
  • ULUS HAKKINDA TAHKİKAT AÇİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Ulus gazetesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı günü Atatürk imzasiyle «Devrimci Genç» başlığı altmda neşredilen bir nutuk pasajı savcılıkça tahkikat mevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1958
  • iraat Bankası bloku yıktırılıyor Yıkılacak 87 binadan sonra Karâköy'ün tanzimine başlanacak.Belediye istimlâk borçlarını ödemek için 70 milyon lira kredi aldı Karaköy'de Ziraat Bankası,Ziraî Donatım K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] SKAZÂ S Kehrıbar a(ında nır İranlı'nın idaresindeki 140 Z 2; fi Alman plâkalı otomobil,dün öğleden sonra fc** Gureba Hastahanesinln önünden geçerken Ali Öksüzkara adında 75 yaşında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1958
  • Yeikiner,Tarhan'm kararlarını inceliyor Vali Vekili temizlik mevzuundaki kararlarda henüz değişiklik yapmadı.Eğlence yerlerinin kapanış saatlerinin ileri alınması muhtemel görülüyor.5 stanbul Vali ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1958
  • Tarhan Denizcilik Bankası İdare Meclisi âzası oldu İstanbul Valiliğinden istifa eden Mümtaz Tarhan.Denizcilik Bankası İdare Meclisi âzâlığına tâyin edilmiştir.Dün ilk toplantıya katılan Mümtaz Tarhan'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1958
  • BİR BEKÇİ ÇİFTE İLE ÖLDÜRÜLDÜ Üsküdar'da Battalı çiftliğinde bekçilik yapan 28 yaşında İbrahim 'Şahin,ayni çiftlikte çalışan Osman Yavuz ismindeki hemşehrisi tarafından dün çifte ile öldürülmüştür.Yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1958
  • Kabine iktisadî ve dış meseleleri görüşlü BAŞVEKÂLETTE MENDERES'İN RİYASETİNDE YAPILAN VE 3,5 SAAT SÜREN TOPLANTIYA BUGÜN DEVAM EDİLECEK ANKARA,HUSUSÎ' Vekiller Hey'eti dün saat 17 de Başvekâlette Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1958
  • BÜYÜK BİR DÖVİZ KAÇAKÇI ŞEBEKESİ MEYDANA ÇIKARILDI İZMİR,HUSUSÎ İş çevrelerinin yakından tanıdığı bir kaç Musevinin de alâkalı bulunduğu büyük biri döviz kaçakçılığı hâdisesine polis elkoymuştur.Dün g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.05.1958
  • İKTİSÂT ve TÎGMET 'Hazırlayan:Dr.Halûk CILLOV HİLLI KORUNMA KANUNU DEĞİŞİYOR 11 Haziran 1956 tarihinde 6731 sayılı kanunla kâr hadleri ve ce-ai hükümler hususunda tâdile ug-•ayan ve 1940 senesind^nber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1958
  • Traktör Tamircisi,Motor Tamircisi,Oto Tamircisi,Oto Elektrikçisi,Soğuk Demirci,Tesviyeci ve Radyatör Tamircileri Alınacaktır.Şantiyelerimizde çalıştırılmak üzere birinci sınıf ehliyetli yukarıda yazıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr.RECEP DOKSAT H HEMOFİLİ Hemofili ıHomophiIiej,kanın pıhtılarına kabiliyetinin azalıp bozulması yâni pıhtılaşma müddetinin uzaması)yüzünden zaman zaman tehlikeli kana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1958
  • İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8-30 Haberler 8.45 Şarkılar 9.00 Ethel Smith orkestrasından sevilmiş dans parçaları 9.15 Saz eserleri 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1958
  • OĞLAK BURCU I iri B [22 Aralık 2» Ocak] Sevilen bir insansınız ama kendinizi fazla hırpalıyorsunuz.Yakınlarınıza dert oluyor bu.KOVA BURCU [21 Oeak 19 Şubat] Geç ve biraz güç inanınız.Hiç değilse bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1958
  • BULMACA 7 8 910 11 «12 r SOLDAN SAĞA:1 Muayyen bir hedefe doğru birbiri ardınca bir takım değişmeler geçirmek;Hem acıklı herr» gülünç tiyatro eseri.2 Meydana getir ıien değerli şey;Kayıplar.3 Yıkılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1958
  • YAPI KREDİ BANKASI 1958?yılmdo 40 APARTMAN i DAİRESİ TC 1 MİLYON Lira para ikramiyesi 3 Ağustos'ta s APARTMAN DAİRESİ ve 150.0 00 Lira para ikramiyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1958
  • KAYIP ARAMIYOR Yanda resmi bulunan Taksim 1 Atatürk lisesi II.Fen.A öğrencilerinden 1942 do-I ğumhı oğlum Kâ Çötelli 11/5/1958 tarihinden beri kayıptır.Annesi çok hastadır,gören duiyan varsa insaniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1958
  • t Saçlarınızı güzel ve sıhhatli olarak muhafaza edebilmek için gecikmeden muntazaman her sabah kullanınız.FERİN saç losyonu saç köklerine nüfuz ederek,saçın dökülmesine mani olur bol ve gür saçların m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1958
  • Beyazıttaki bir kahvede kanlı bir vak'a oldu Beyazıttaki kahvelerden birinde evvelki gece kanlı bir vak'a olmuştur.Kimyager Dervişpaşa caddesinde,40 sayılı kahveye sarhoş olarak gelen Doğan Avunduk ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1958
  • Okullarda imtihanlara 5 Haziranda baslan.yor Her hangi bir suiistimali önlemek için sualler mekteplerde hazırlanacak Okullarda,imtihan hazırlıkları ilerlemektedir.Orta öğretim müesseselerinde imtihanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1958
  • İKİ KADIN YANKESİCİLİK SUÇUNDAN TEVKİF EDİLDİ Derhal mahkemeye sevk olunan kadınlardan biri sekiz ay diğeri ise dört ay hapse mahkûm ofdu Müzeyyen ve Sefa adında iki genç Müzeyyen,Cerrahpaşa Haatahane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1958
  • Su çekerken kazaen kuyuya düşüp boğuldu Tashtarla'da oturan 10 yaşında Ahmet Sarı kuyudan su çekerken muvazenesini kaybederek içine düşmüş ve boğulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1958
  • Boğaz'daki iskeleler yakında tamir edilecek Denizcilik Bankası şehir imar plânına göre bütün iskelelerin yeniden inja veya tamirini kararlaştırmıştır.Tamir edilecek iskelelerin başında boğaz iskeleler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1958
  • İNGİLİZCE Muhabenat için daktilo bilen bay bayan memur aranıyor.Müracaat:Bankalar caddesi 75/77 kat 3,SAKİ CANLISOY'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1958
  • ALTIN FIATLARI Cumhuriyet Reşat Gulden İngiliz Külçe 138.00 161.00 125.00 162.00 20.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1958
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Silâhını ve Aşkım Wayne Morris İng.2 Cinayet Makinesi Carlos Craig İng.ATLAS Tel:440853)Yaman Silâhşor Glenn Ford İng.ELHAMRA Tel:44 43 94)1 Vadiler Aslanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1958
  • SANAYİ MINTAKASINDA 300 metre kare civarmda imalâthaneye elverişli suyu ve trifaze cereyanı mevcut yer aranmaktadır.Zemin kat olması şarttır.Müracaat saat 11 ilâ 13 ve 15 ilâ 17 arası 44 18 71 numarad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1958
  • S MEVSİM dolayısiyle balık İstihsali azalmıştır.Daha ziyade dondurulmuş balık ihraç edilmektedir.Geçen ay içinde 1 milyon 90 bin lira tutarında sevkiyat yapılmıştır.KIZILAY İstanbul Kan Merkezi ekiple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1958
  • MÜHENDİS VE FEN MEMÜRÜ ARANIYOR Yüksek Gerilim Hava hattında ve Hidro-Elektrik Santralı montaj işlerinde çalışacak Elektrik Mühendisi ve Elektrik Fen memuruna ihtiyaç vardır.Müracaat:T U R A S T.A.Şir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1958
  • "İs.0.P.İ.D.İstanbul Otomobil Parçacıları İthalâtçıları Derneğinden;Derneğimizin senelik Umumi hey'et toplantısı 26/Mayıs/1558 tarihinde Taksim Lamartin caddesi 15/1 numarada yapılacaktır.Sayın azalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1958
  • İli II IIIIIIII11 İlli II ı ıım ı Bir aile hikâyesi B İR hanımefendinin su mektubu,Türkiye'de aile ahlâkının aldığı yeni İstikametlerden biri üzerinde bizi düşündürecek mahiyettedir.Mektup sahibi 30 ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.05.1958
  • BRISIMIZ Yazan:FARUK DEMIRTAŞ mlcırın e 65 i Komünisttir Atina'da çıkan bütün gazeteler Kıbrıs'a muntazaman gelir.Tevzi işi onların elindedir.Ücra köylere kadar Yunan gazeteleri sevkedilir Bir tarafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1958
  • Bir Basın Müzesi Basiretçi Ali Bey hakkında Pazar günü yazdığım yazı E üzerine dün «Milliyet» in Bursa muhabirinden bir mek-E tup aldım.Ehemmiyetli gördüğüm bâzı noktalarını alıyo-ğ rum.Meslekdaşım şö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1958
  • İngiliz Elçisi Ankara'ya geldi Baştarafı Birincide İngiliz dostluğunu ve Orta-Doğu sulhunu tehlikeye düşürecektir.BAŞARAN İÇİN SORUŞTURMA Evvelki gün Kıbrıs'ta yapılan nümayişler esnasında resim çeker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1958
  • Bu akşam Jj gg Sinemasında Senenin en neş'eli,en hoş ve en sevimli filmi TOTO HACIAĞA Baş Rolde:TOTO,DORİAN GRAY ve TEDDY RENO Şehirde,güzel kadmlar arasında bu filmde hacıağa gibi eğlenen TOTO'yu bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1958
  • Bu akşam LÜKS İ6 KANLI ELMASLAR DENNİS O'KEEFE MARGARET SHERİDAN Federal Polis ve Scotland Yard.teşkilâtının sun'î elmas imâl eden şebekelere karşı giriştiği amansız mücadelelerle dolu bir Macera film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1958
  • TURİZM ve VAKIFLAR BANKASI ile DEMİR,DENİZ ve HAVA YOLLARININ Birlikte kurmuş oldukları TURİST SEYAHAT A.Ş.23 MAYIS CUMA GÜNÜ AÇILIYOR içde ve dışta Hava,Deniz ve Demiryolu biletleri satışı Pek yakınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1958
  • Bankamız,Hususî Kalem Müdürlüğünü ifa etmek üzere,ticarî muhabere usullerine aşina ve Almanca,İngilizce lisanlarının her ikisine tamamiyle vakıf bir Müdür alınacaktır.Aylık ücret,1500 2000 lira arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1958
  • Fransa Başvekili,âsi Salan'a yetki verdi t Baştarajı Birincide dine tâbi tutulacaklarını,Cezayir hakkında verilecek haberlerin sansüre geçirileceğini bildirmiştir.Başvekilin kararından sonra General S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1958
  • Yazla birlikte orman yangınları da başladı Sıcaklarla birlikte orman yangınları da başlamıştır.Dursunbey'in Alaçam ormanlarında,dekovil lokomotifinin sıçrattığı kıvılcımdan çıkan yangın,3 hektarlık sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1958
  • SUVAK VE SARIYER KAPTANLARININ DURUŞMASI BAŞLIYOR Bilirkişi tarafından alt kısmının tetkiki için şehrimize getirilen Üsküdar vapuru,iki güne kadar Taşkızak'ta havuza alınacaktır.Vapurda yapılacak keşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1958
  • SİJRÜ;ŞUKÜC£2vklEK KAYN/vSlM AK&ULÜMÜN60KÖ» OYNAŞIM 0YMASK4 ATTIN SAMlVE ĞAMAÜNPAPUÇ-IAR1HI BÎZÎM PAMA tüVÛLLÛHı ASIL 80MBA PObRti DEDİH vaSEY £L BOMBASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1958
  • DERİDEN KEYSTONE| BİKİNİ Yaz mevsiminin gelmesi üzerine Paris'te meydana çıkan yeni yaz modelleri arasında bir çok orijinaliteler dikkati ekmektedir.Kaim moda evinin ortaya attığı bu fevkalâde cazip m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1958
  • En iyi film unvanını kazanan Kus filmi «Leylekler Uçarken» in yıldızları,Taliana sağda)ve l MİLLİYET] Alexis Batolov.Cannes film festivali bu yıl çok sönük geçti Rus filminin birinci olduğu festivalde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1958
  • Polonya üzerinden ASMA KİLİT MAKİNE İĞNESİ EL POMPASİ lisansları olan ithalâtçıların firmamıza müracaatları rica olunur.ISAK Y.SALTI Tel:22 63 26 Aşirefendi Cad.Piyasa Han Kat 5.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1958
  • ZOĞRAFYON LİSESİ MÜDÜRÜNE YENİDEN MECBURÎ İZİN VERİLDİ Beyoğlundaki Zoğrafyon Rum Erkek Lisesi Müdürü Vasil Muçoglu'na.15 gün daha mecburî izin verilmiştir.Maarif Vekâletinin bu kararı dün şehrimiz Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1958
  • C.H.P.Meclis Grubunda bir ic tüzük hazırlandı 3 Tüzükte bir meselenin gündeme alınmasına dair selâhiyet Meclis Grub İdare Hey'etine tanınıyor.ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Meclis grupu kendine 52 maddelik bir İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.05.1958
  • HEPL\V CİCICAU\ÖLDÜRECEK GAUBPıf ÖNA BİRAZ d A PAKA N^KÂRS^M TAMAM VJOUÜRÎ HlMN\M!DEMEK 'Sf H& KIZANI BE.'HE~ OKADAR KIZGINSIN rîfe HAYRANINI!KİZ» OĞLANA HA A HERKESTEN ÖNCC.İYİ IYİ #r—TAVUAOlf MüTHıS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1958
  • AYDIN061.Ü CÜNEYD BEY TARİHÎ ROMAN Nizamettin Nazif TEPEDELENLÎOĞLU 44 7-Birini al bunlarm!İçindeki torbalarda altm da var gümüş te.Yolda sarf edersin.Bir azı ile de imparatora bâzı hediyeler alırsın.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1958
  • YALA] TURKCESI Mister Sabinin,daha doğrusu benini için mister Walman'ın yazısı olduğuna eminim.Ama ayın altısında öldürüldüğüne dair elde müsbet deliller var.Ne çıkar?Ben artık anlayacağımı anladım.Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1958
  • Yemek hazırlarken elinize sinen KIYMA FAY oUlAaf ÇIKARIR Günlük yemek işlerinizde lekelenen ve yemek kokusu sinen ellerinizi FAY Temizleme Tozu tertemiz,yumuşacık yapar.Mutfağınızda daima bir kutu FAY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1958
  • AVCILIK-fe^i FİŞEK AV bahsinde son söz fişeğindir.İ i netice ivi fişekle elde edilir.İyi fişek de iyi malzeme ile yapılır.Bu itibarla,evvel emirde fişeği terkip eden elemanları,yani,kovanı,kapsülü,kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1958
  • HALK TİPİ RADYO AGA MARKA 2020 tip Agas möbleli,transformatörlü 5 lâmbalı olup pilliden cereyanlıya tahvil edilmiştir-PEŞİN BEDELLE 360 URADIR.Bedelinin po.sta havalesiyle gönderilmiş olması sartiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1958
  • 36 Ay Vadeli Arsa Satışı Vesaite yakın,manzaralı,muhtelif semtlerde,parsellenmiş arsalar.Tapusu verilir.Görmek ve şartlar için Şirketin Bostancı Bürosuna müracaat.Adres:Bostancı son tramvay durağı No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1958
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1958
  • HİCRÎ Çarşamba RUMÎ 1377 21 1374 Zilkade MAYIS Mayıs 2 19 5 8 8 1 VAKİ T VASATI EZANİ Güneş 4.37 9.13 Öğle 12.10 4.47 ikindi 16.08 8.44 I Aksan l 19.25 12.00 j Yatsı 21.19 1.54 İmsak 2.33 7.09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1958
  • Bilûmum komple makinalar,torna,planya ve sair iş tezgâhları ile,lâstik makinaları,makina aksamı ve motor yedek parçaları imâli ile gemi tamirleri için:MÜHENDİS İŞ GALERİSİ Adres:Tophane Boğazkesen Cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1958
  • VEt-l SKW BAK,GEL.DI YUKACI Ç,VırCAM TELVM'Z EL.BİSENİ GİV SAKu n*^J s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1958
  • It^SPS^İİtPIİBK:O&tZlLD&ZİULER.E&mJt UĞRA.OlKLARJN)SASıRlYORLAR.SOMZA B/fZ OK VAGMURUMA BASU.I,YORLAIZ.£ 0«E.UiıO 4-I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1958
  • Şİİİ11I11Iİİİİİİİ İNİ T/FAKAT İHBAR EDERKEN ODUR.BAŞIN DA EMİNİM BELÂYA Gı'RE.1 Kİ Bıt-itç.Odlr.mümüm.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.05.1958
  • fferkes aynı fikirde/ROJA Briyantininin yeri tutulamaz.Her kedin aaçlırıot modaya,zevkine ve güzelliğinin uczına gore unzim eder.Kısa taçlar gayet praultir.Evet,fakat uzun saçlar iae o kadar güzel ki.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.05.1958
  • ALAKA KESME KAZABLANKA Gazinosiyle hiçbir alâkam kalmadığını,sayın dinleyicilerime görülen lüzum üzerine arzederim.Hamiyet.Yüceses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.05.1958
  • Avrupa Mürekkeplerinden Farksız Olan 3^Mwaa&k l)oİmaka£em' MÜREKKEBİ Bütün Kırtasiyecilerden Israrla Arayınız İmalât:Mustafa Nafiz Delen,903 sokak No.1 İzmir Telefon:22392
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.05.1958
  • KÂRLI İS ARAYANLARA Halen faal ve Ankaraya yakın kalorifer ve tuğla ocaklarında kullanılır evsafta linyit kömür ocağı satılıktır.ANKARA:Kurşunlu çarşı Kat 2,No:29'Tel:14248
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.05.1958
  • PE-REvJA Limon kolonyası Latif kokulu ve ferahlatıcı tabî)esansları ile PE RE JA kolonyası yorgunluk hissinizi izale eder,peşinizde gençliğin ve' saadetin tatlı rayihasını bırakır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.05.1958
  • AFŞARÖĞLU HALI yi kama fabrî KASI KiRlU TOZLU HALILARINIZI YIKAMAK İÇİN BİR TELEFON KAFİDİR.YEDîKULE TH:FabrikaSI2818
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.05.1958
  • siz de cazibe ve sükse* ye ulaşmak istiyorsanız,cildinizin bakımına ihtimam gösteriniz,iyice biliniz ki sivilceler,siyah noktalar,genişlemiş mesameler yüzünden çok ziyan görebilirsiniz.Gündüz Tokalon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.05.1958
  • RAHATUK,ÇABUKLUK,KONFOR.Hepsi mevcut I.rı I I I I I I I u AKSEL ÇAMAŞIR MAKİNELERİ Yarll »»nıjllmlıln bir başarısıdır Büyük titizlik» vt hiç bir ttdıklrlıktın kaçınılmadın hazırlanan AKSEL Avrupa v» A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.05.1958
  • 1958 yi LI MUZ U75.000 JfaMMvU 70.000£ira ûdar/z/AKŞAMINA KADAR İŞTİRAK EDİNİZ MAYIS Her 100 liraya bir kur'» numaranı verilir.Her çekilişe ait olmak üzere gazetelerle ilân edilen son para kabul tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.05.1958
  • TEZGÂHTAR ALINACAKTIR Mensucat Fabrikası A.Ş.den İstanburda Harbiyedeki perrakende mağazamızın hah kısmında çalışmak üzere İngilizce bilen bir tezgâhtar alınacaktır.Alâkadar olanlarm perakende mağazam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.05.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ I W f^k 1 I Jr^% IV TELE FO N 27 42 10 SATILIK EMLÂK OSMANBEYDE,merkezi mevkide sat.apartman,10 daire,altışar odalı,kaloriferli.22 75 56 48 55 30.KÜÇÜKÇEKMECEDE sat.arsalar.Elektrikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.05.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY1 LÛKÛMÛTİV'E HAZIRLIK Rus Hgl yîüncüxü Lokomotiv takımiyle Perşembe Rrüııii bir karsıla5ma yapa-¦«¦¦1BV cak 0ıan Galatasaraylılar,dün stadlarında bir idman yapUlar.Besimde solda)Isfcnd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.05.1958
  • tmusuHMN 11 f^ mm m DÜNYA Kupası'nda kar-Ui-v/l döfinallcrin her biri «fi-^J^J^j^nal maçı» hüviyet ve havasındaydı.Dört kardöfinal maçında elenen dört takımdan üçü,pek çok kimse tarafından «favori» gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.05.1958
  • ZARURİ BİR İKAZ ORHAN TÜREL basınını yakından takip ediyoruz.Güreş Federasyonları I hummalı bir çalışma devresi içinde.Finlandiya,Rusya ve Uç gün evvel de Maçarlar'la Greko-Romen stilinde karşılaştıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.05.1958
  • BALKAN-ŞİMAL KARŞI KARŞIYA Greko Romen ve Serbesr slildeki müsabakalar önümüzdeki Eylül sonunda istanbul'da yapılacak 5 sveç'in,daha doğrusu Şimal'in I en büyük akşam gazetesi,400 bin tirajlı €Express
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.05.1958
  • GÜREŞÇİLER kampa giriyor ANKARA,HUSUSÎ Güreı Federasyonu,Türkiye Güreş Şampiyonasını müteakip geç vakit yaptığı toplantıda,yarın Alpullu'da kampa girecek güreşçileri tesbit etmiştir.Federasyonun tesbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.05.1958
  • Selâhattin Torkal Adalet' le anlaştı Halen Adalet takımını çalıştıran Selâhattin Torkal,kulübü ile anlaşmıştır.Selâhattin,kulübüne futbolcu olarak hizmet edecektir.Bu sebeple takıma yeni bir antrenör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.05.1958
  • Batur F.Bahçe'den ayrılmam dedi Bir müddet evvel bâzı gazetelerde,Fenerbahçe'den ayrılarak,DarUsşafaka'ya transfer edileceği yazılan Fenerbahçeli basketbolcu Batur,söylenenleri kati olarak yalanlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.05.1958
  • Gökay ve Yereşen rapor verdiler Hâdiseli Beşiktaş Lokomotiv maçının hakemleri Faik Gökay ile Osman Yereşen dün raporlarını yazarak Futbol Federasyonuna vermişlerdir.Hâdiseli maçın ilk hakemi Faik Göka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.05.1958
  • FİLİBE ATLETİZM KARMASI GELİYOR Filibe Atletizm Karması Beşiktaş kulübüne karşılıklı olarak müsabaka teklif etmiştir.Anlaşmaya varıldığı takdirde Filibe'll atletler haziran ortasında şehrimize gelecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.05.1958
  • G.Saray Genç Takımı geliyor Sofya galibleri,Sirkecide bugün merasimle karşılanacak ENTERNASYONAL Sofya şampiyonasında kupayı alan Galatasaray Genç takımı bugün saat 15.50 de Bulgaristandan dönecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.05.1958
  • Beşiktaş yarın Kampa giriyor Pazar günü Ankara Demirsporla karşılaşacak olan Beşiktaş takımı,Perşembe akşamı kampa girecektir.Siyah Beyazlılar bugün antrenör Remondini nezaretinde çalışacaklardır.Loko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.05.1958
  • DEMİRSPOR DA Pendik'te kampa girdi Beşiktaş maçından evvel Cumartesi günü Istanbulspor ile karşılaşacak olan Ankara Demlrspor takımı da dün selırimize gelerek Pendik de kamp kurmuştur.Demirsporlular b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.05.1958
  • Beşiktaş Avrupa turnesine çıkıyor Beşiktaş İdare Heyeti,profesyonel takıma,yaz aylarında bir tatil turnesi hazırlamaktadır.Teşebbüslerden müsbet bir netice alındığı takdirde.Siyah Beyazlı kadro Almany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.05.1958
  • İzmir'de rüzgâr yine değişti İZMİR,HUSUSÎ Bu yıl kal'î olarak İzmir'den ayrılmaya karar veren ve İstanbul'da da büyük bir ihtimalle Beşiktaş'ta oynıyacağı açıklanan Altay santrforu Kaya'ya,Milas'ın Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.05.1958
  • Kupa Fikstürü tâdil ediliyor FUTBOL Federasyonu ftüi Orhan Şeref Apak,hafta arası maçlarına müsaade eden İstanbul Vali ve Belediye Reisi Ethem Yetkıner'e gazetemiz vasıtasiyl* teşekkür etmiş ve Kupa f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.05.1958
  • 5L jpor Szobel'î rakıyor Sarı Siyahlılara Kiraz'ın antrenör olması kuvvetle muhtemel Dün toplanan İstanbulspor idare heyeti,antrenör Szobel'in 1 haziranda bitecek olan mukavelesini yenileıncmcye karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.05.1958
  • A il İT II DA 'VA IIA7IRI IK Bu ıalta Ankara'da,Güneşspor'la Fcde-IM iiMfcini»IIV rasyon Kupası maçını oynayacak olan Sarı Lacivertliler,dün antrenörleri Molnur'ıu nezaretinde bir çalışma yaptılar.Aca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.05.1958
  • Genç Millî Ergun F.Bahçe'ye giriyor Genç Millî takımımızın solhafı Ergun,Fenerbahçe kulübü ile anlaşma yolundadır.Ergun'un üç Benelik mukavele karşılığı 15 bin lira istemesi,Sarı Lacivertli idareciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.05.1958
  • Genç takımlara da teşmil edilmek üzere Rusya ile millî maç kat'îleşti Apak,teklifi kabul ettiğini bildirdi.Ruslar müracaatlarını yakında resmen yapacaklar L ANKARA Veli Necdet Arığdan)akomotiv Futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor