Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.05.1958
  • KABİNEDEN istifa şayiaları Devlet Vekili Emin Kalafat ile Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun dün Adnan Menderes ile şehrimizdeki vekiller arasındaki çalışmalara katılmayışları,kabineden istifa etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1958
  • 9\İZ-[RÜÇHAN ÜNVER nnnUA M Mayıs Swor ve Genç,ik Bayramınl"„biiyük pr°-Umumi PROVA v;ısl dün IYIİthatpa5a ve Fenerbahçe stadlannda yanılmıstır Mithatpaşa stadmdaki provada Vali Muavini Nazım Ba5lamıSl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1958
  • Lübnan'a Amerikan SİLÂHLARI GELDİ Üç bölgede duruma hâkim olan âsilere karşı hükümet kuvvetleri çevirme hareketine girişti BEYRUT,A.A.A.P.AMERİKA'nın Lübnan'a gönderdiği hafif silâhlardan iki uçak dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1958
  • [İLHAN DEMİRELI Gj n r İstanbul'da 172 gun valilik yapan Mümtaz Tarhan,dün va-I II t H cifelerini yeni Vali Vekili Ethem Vetkiner'e devretmiş ve vilâyetten ayrılmıştır.Tarhan'ı ortada gözlüklü)memurla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1958
  • [A.P.Paris'i ziyareti esnasında müteveffa modacı Clıristian Dior'un moda sarayını da gezen İtalyan film yıldızı Sophla Loren,başında taşıdığı Paris modasına tıpa tıp uygun şapka ile alâkayı çekmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1958
  • Alim spekülatörleri ile mücadele edilecek Dün Maliye Vekilinin riyasetindeki toplantıda tedbirler tesbit edildi MALİYE Vekili Hasan Polatkan altın pij'asasmda spekülatif hareketlerin kat'î olarak önle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1958
  • IKEYSTONEI Festival güzeli Halen Riviera sahillerinde devanı etmekte olan Cannes film festivali münasebetiyle yapılan güzellik kraliçesi seçimini Juliette ViIno isimli Fransız kızı kazanmıştır.Resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1958
  • SÜHUNET DÜN 31 DERECEYE ÇIKTI Yurdun birçok bölgelerinde şiddetli sıcaklar hüküm sürmektedir.Şehrimizde sühunet dün gölgede 31 dereceye kadar yükselmiştir.Bıırsa'da ise sıcaklık 37 dereceye kadar çıkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1958
  • PORTEKİZ'DE DE HALK AYAKLANDI LİZBON,A.P.Salazar rejimine kargı Portekiz'de ayaklanma başlamıştır.8 Haziran'da yapılacak seçimler dolayısiyle muhalefet,Salazar'a şiddetli bir,mücadele açmıştır.Dünkü n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1958
  • ULUS'UN BİR AY daha kapatılması TALEP EDİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Ulus gazetesi aleyhinde dün yeni bir dâva açılmıştır.Bülent Ecevit'in «Uzmanlar ne yapsın» başlıklı yazısı ile Eaşvekil'in küçük düşürülmek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1958
  • lOZDEMIR GURSOVT TnnillUE nni lAADAUPC Vftl İl Tophane ile Dolmabahçe arasındaki yolun inşasına Salı günü başlanacaktır.Antrepolar seviyesi indiri-TUrHAIlL UULHlADAnYt TULU lecek yolun yeniden inşasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1958
  • DOKSAN GÜN SÜRECEK OLAN FEVKALADE AHVALİN DÜN SABAHA KARŞI İLANINDAN SONRA FRANSADA GENİŞ ÇAPTA TEVKİF,TASFİYE BAŞLADI Genel Kurmay Başkanı istifa etti.Eski Cezayir Valisi olan De Gaulle laraffarı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1958
  • İSTANBUL ŞOFÖR OKULU EHLİYETİ GARANTİ EDER Taksitle kayıt mümkündür Adres:Ankara Cad.107 Sirkeci Tel:22 27 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1958
  • tere Kıbrıs Projenin birer sureti Ankara ve Atina'ya da gönderilecek İngiltere adaya takviye şevketti LONDRA,T.H.Aj NGİLTERE'nın Kıbrıs hak-I kında hazırladığı yeni projenin,yarın Avam Kamarasında açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1958
  • İÎÖUHAÜD] m [A.P.J nCİ IflIMAEUlAIII AD Yeni Frans,z Başvekili Pfimlin'e ve Fransız MOi IvUlilAIllİMİlLAn hükümetine baş kaldıran Cezayirdeki Fransız kumandanlarının bir arada bulundukları bu resim,13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.05.1958
  • *A-ı OZDEMIR GURSOYJ Kalamış'taki Modern Çocuk Yuvasının her tarafını çiçeklerle süsleyen Meral Tuncalı'nın yüzünden hiç bir aman tebessüm eksik olmaz.Meral Tuncalı Oyle bir mektep tasavvur edin ki ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1958
  • BgTir-¦P-Saçlarınızı gilzıl ta sıhhatti olarak muhafaza edabilmtk için gecikmeden muntazaman har sabah FERİN saç losyonu kullanınız.FERİN saç İosyenu saç köklerine nüfuz ederek,saçın dökülmesine mani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr.RECEP DOKSAT Görme Bozuklukları devam)ASTİGMATIZVA Miyopluk ve ipermetroplukta gözün ön arka ekseninde uzunluk veya kısalık mevztuıbahlstir,fakat göz meridiyenleri n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1958
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün yapacağınız teşebbüs muvaffak olabilir.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Değerlerinizi tanıtamıyorsunuz.Her şeyden evvel bunun üzerinde durunuz.BALIK BURCU Şubat 20 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1958
  • BULMACA 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:I Gayesine varmak için silâh kullanan gizli teşekkül;Yelken indirme.2 Sözü geçme hali;Almanyanın Fransa hududuna yakın bir havzası.3 Yardımı dokunmak.4 Nakleden;Müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1958
  • ilintilinin.seri 16.00 Program ve kapanış 16.57 Açılış ve program 17.00 Johny Desmond'dan kalipsolar 17.30 Kitap saati 17.45 İsmet Çe-I vikerden şarkılar 18.00 Dans müziği 18.30 Radyo köy postası 18.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AL KAZ AR Tel:44 25 62)1 Âşık Kaatll Cesar Romero Kay Kendall İng.2 Esrarengiz Canavar Chester Morris Türkçe.ATLAS Tel:449835)Kralsız Kraliçe Bette Davis Todd Renkli İng.EL II AM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1958
  • ZEKİ SUYOLCU HIZIR Hidrolik Yağlan ve kaynakları EŞSİZDİR RAKİPSİZDİR Telgraf:HIZIR İstanbul 25434)i II.I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1958
  • ACAR EMLÂK EMLÂK ALIM SATIMI Tel:22 34 72 Cağaloğlu H.Rasih Han.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1958
  • FAZLA fiatla plâstik ham maddesi satan Davit Sevgi,dün Toplu Milli Korunma Mahkemesinde 3 sene hapis,bu kadar müddetle ticaretten men cezasına mahkûm olmuştur.Mahkeme Davifin ticarî emvaline de ei kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1958
  • Genç bir kadın ablasını sahtekârlıkla itham etti Fatma,ablasının eski kocası ile kendi nüfus kâğıdından istifade ederek evlendiğini ileri sürüyor Nüfus cüzdanında Fatma adını taşıyan genç bir kadın,ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1958
  • M EVLİ D Girit eşrafından kaymakam Rıfat beyin oğlu.Sofiya Kutbayın eşi,Leylâ,Orhan,Sedat ve Adnan Kutbayın babaları,Mazlume Kutbayın büyük babası,Eftalya Kutbayın kayınpederi AHMET FAHRETTİN KUTBAY'I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1958
  • NINET DAYAN İle JAK KOHEN Nişanlandılar istanbul 18/5/1958
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1958
  • I Cezair çıkmazı ve Fransa ğ 'I I HANSA iyinden çıkamayacağı bir buhran Wm içindedir.JL Bu imkânsızlık şekil bakımından değildir.Fransız Başvekili Fierre Parlâmeıuu-dun bir çoğunluk karariyle aldığı f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1958
  • Tam Avrupa ayarında,Her en ve desende s APRELİ ve Kolalı SANCAK marka TÜL PERDELERİMİZİ Muhitinizin tanınmış mefruşatçılarından arayıruz.Sancak Lmcl.Şti.Türkiyenirı ilk tül perde fabrikası Merkez:İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1958
  • İSTİMLÂK SANIKLA TAHLİYE TALEBİ İkinci istimlâk suiistimali duruşmasında şahitlik eden muhbir Takfor'un ortağı İsmail "Avukat Nihat Aksoy,Hulki Birgen'ın maşasıdır,dedi Dün Toplu Miilt Koruruna Mahkem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1958
  • Arnavut Cafer Muş'a sürgün gönderilecek Sabıkalılardan «Arnavut Cafer Muş'a sürgün gönderilecektir.Arnavut tebaası olan Cafer'in evvelce hudut dıçı edimlesi hakkında karar verilmiş,fakat af dilediğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1958
  • Çikolata fiatları 20 liraya yükseldi Bütün gıda maddelerinin fiatları arttığı günlerde,çikolata fiatları da ayarlanmıştır.Hiç kimsenin haberi olmadan yapılan bu ayarlama sonunda bir hafta önce 17 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1958
  • Güzel sanatlar akademisi Üniversite olamıyor Güzel Sanatlar Akademesine.Üniversite hüviyetini verecek statü.Maarif Vekâletince kabul edilmemiştir.Vekâlet,Akademi Yönetim Kurulunca bir müddet önce hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1958
  • Kendilerine polis süsü verenler yakalandı Vahit ve İbrahim adında iki arkadaş evvelki gece Zeytinburnundaki bir kahveye giderek sivil polis olduklarını söylemişlerdir.Kahvedekilerl ayağa kaldırarak üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1958
  • MEVLİDİ ŞERİF Mehmet Karacanın gelini ve hafız Kani Karacanın yengesi,Meyyite Karacanın ağabeysi NEŞET ÖZERMAN'IN l/Mart/958 Cumartesi günü İzmit körfezinde Üsküdar vapurunun batması neticesinde sehid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1958
  • 1958 İkramiye Plânı:Apartman Dairesi Bahçeli 2 Ev 1.250.000 lira cem'an 2.5 M İ LYON BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • Jl ^v HAZİRAN Çekilişi 1 ADET lOO OOO LİRA 1 ADET 25 OOO LİRA 5 ADET 5 OOO LİRA 25 ADET 1 OOO LİRA 2 050 kişiy e 225 OOO LİRA Ayrıca:lO adet 40.000 er Liralık uzun vadeli kredi ikramiyesi şansınız açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • 0 Piyasanın en yöıde GAI OCAĞI GAZ OCAĞIDIR Garantilidir üstün yapıtıdır Dayanıklıdır Ayar tertibatlıdır.Bu tertibatı haiz olmıyan modellerimiz de mevcutturmarkasını arayınız.Türkiye münhasır loptan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • PERSONEL ARANIYOR Türkiye Turizm Bankasının Floryadaki yeni tesisleri için aşağıda yazılı personel alınacaktır:Metrdotel Aşçıbaşı Muhasip Kâtip Garson Famdöşambr Valedösambr Büfeci Komi Temizleyici ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • PUL MERAKLILARINA Yapılacak özel ilk gün damgalı zarflara,aylık pul ve damgalı zarf fiat listesine abone kaydı,pul malzemesi satışları ile pul alı;ve satışlarımız ve bunlara tavassut şartlarını bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı içlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • HİCRÎ 1377 Şevval 29 PAZAR 18 MAYIS 19 5 8 VAKİT VASATÎ EZANİ Güneş Öğle İkindi Aksam Yatsı İmsak 4.39 12.10 16.07 1922 21.14 2.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN 1 İstanbul askerlik dairesine bağlı Beylerbeyi,Eminönü,Fatih.Galata,Alemdar,Taksim ve Üsküdar Askerlik şubelerinde muvazzaflık hizmetini yapmak üzere henüz sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • en büyük,ihtiyaçtı' En rahat ve zevkii uykuları da size i ancak j KUŞTUYÜ Yatak.Yaktık ve YORGANLARIMIZ temin eder KUSTÜYIÎ FABRİKASI SULTANHAMAM ÇAKMAKÇILAR.5anda/da(ar Sofâkğı l& Tel'.223027.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • DİKKAT!Oto boyacılarının nazarı dikkatine:GÜLNAR marka oto tabanca macunu piyasaya arz edilmiştir.Satış yeri:Galata Fermeneciler Caddesi AH Yazıcı sokak No:11.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • KONGRE Anadolu Gençlik Kulübünün senelik kongresi bugüu saat 10 da Şemsipaşa kulüp merkezinde yapılacaktır.Azanın teşrifi rica olunur.Anadolu Kulübü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • Dr.SUPHİ ŞENSES İdrar Yolları ve Tenasül hastalıkları Mütehassısı Galatasaray Lisesi karşısı postane sırası Tel:44 53 67.20723)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • m Âzı z Umum Nakliyat Şirketi Limited İstimlâk dolayısiyle kapatılmış olan GA-LATA Bürosunun,bu defa tekrar açılarak faaliyete geçtiğini sayım müşterilerine arzeder.ADRESİ:Galata,Kalafat yeri caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • 19 Mayıs Pazartesi günü saat 19 da ŞAN SİNEMASINDA CAZ YILDIZLARI GEÇİDİ Ayten GENCER İlhan GENCER Nevzat YALAZ Yalçın ORAJL Özkan KAYMAK Faruk AKEL Nejat CENDELİ Zekâi APAYDIN Vasfı UCAROGLU Turgut S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • SATILIK FABRİKA ARSALARI Yunus İstasyonuna 5 dakikada Sanayi bölgesinde fabrikalara bitişik kıymetli,parselli,uygun fiatla.Kartal Cumhuriyet meydanı 26 Noya Ahmet beye müracaat 25457)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • Yağ Sanayicilerinin Dikkatine "Rose Down„ Pres ve filitreleriyle mücehhez çalışır vaziyette komple nebatî yağ tesisatı satılıktır.Müracaat:İstanbul 44 27 80.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • ROPLUK VE GÖMLEKLİK POPLİNLERİMİZ GELMİŞ 19 Mayıs tarihinde satışa arz edilecektir.YAŞAR Mağazası Şişli camii karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • TEMİZLİK SIHHATİN KAYNAĞIDIR EVİNİZİ BÜRONUZU GÜZELLEŞTİRMEK Pire ve tahtakurusundan kurtarmak isterseniz SENTEKS lâstik muşambalarını tercih ediniz.Temizliği ve bakımı kolaydır.Fabrikamız sipariş kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • ELA Çocuk ve Genç Kız Ter7İhanesi Beyoğlu İstiklâl Cad.İbrahim Eteni Apt.No.280 kat 1 Tecrübeli ve icabında biçebilecek,manto,tayyör kalfası ile büyük terzihanelerde yetişmiş itinalı is yapan atelyede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • Ethem Yetkiner vazifeye başladı Baştarajı Birincide m tetkik ederek vilâyete gelen Başvekili karşılayan Tarhan odasına kadar kendisine refakat etmiştir.Başvekil Adnan Menderes Vilâyette,daha önce gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • Yugoslavya Rusya'yı şiddetle itham etti Borba,Sovyetler Birliğinin Yugoslavya'nın bağımsızlığına son vermek istediğini yazıyor BELGRAD,A.P.Yugoslavya Sovyetler Birliğini,Yugoslavyanın bağımsızlığına s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • Fındık kooperatifleri hakkında Meclise bir takrir verildi A.VKABA,HUSUSÎ Fındık satış kooperatiflerinin durumu dün meclise aksettirilmiştir.C.H.P.Ordu mebusu Atıf Topaloğlu bu hususta Ticaret Vekilini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • Meclisin 2 Haziran'da tatile girmesi muhtemel ANKARA,HUSUSÎ B.Millet Meclisinin 2 Haziran pazartesi günü yaz tatiline gitmesi muhtemeldir.Meclisin tatili 1 Ka3im'a kadar devam edecektir.C.H.P.Meclise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • MEMUR ALINACAK Lise mezunu askerliğini yapmış olanlar tercih edilir.Müracaat:Tel:71 64 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • LÜBNAN'A AMERİKAN SİLÂHLARI GELDİ t Baştarajı Birincide ruma hakim bulunmaktadır.Ördü bunları kuşatmak için harekete geçmiştir Şiî'lerden bir grup Kuzey Batıda Harmel dağı civarında faaliyette bulunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • İNGİLTERE KIBRIS PLÂNINI AÇIKLIYOR fr Baştarajı Birincide 19 Mayıs gençlik ve spor bayramında Türk gençleriyle Türk yüksek tahsil gençliğini temsilen İstanbul Üniversitesi talebe birlisine mensup bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • Kabataş lisesi öğrencisi arkadaşını yaraladı Kabataş Erkek Lisesi talebelerinden Erdoğan Teksi.arkadaşı Mehmet Seyrek'i çakı ile yaralamıştır.İki talebe yatakhanedeki karyolaların yer değiştirmesi yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • Fransa'da geniş çapta tevkif,tasfiye başladı t Baştarajı Birincide 15 kişi ölmüş,25 kişi yaralanmıştır.5 katlı bir bina tamamen harap olmuştur.Zayiatın artmasından korkulmaktadır.İnfilâkin ne şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • Kırşehir'de kız kaçırma yüzünden cinayet işlendi Vilâyetimize bağlı Karalar köyünde kız kaçırma yüzünden bir cinayet işlenmiş,bir kişi de ağır surette yaralanmıştır.Ali Yılmaz adında bir köylü,yanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • D.P.i!kşebbis heyetini jB Salim Burçak il lacak ff SELCUKER h henüz tesbit DP istanbul II E edilmemiştir.Bu v Tarhan'a teklif edil kabul etmemiştir,t DP Genel Başkanı s bulunduğu müddetçe alâkadar olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • CANNES'DA NETİCELER BUGÜN İLÂN EDİLECEK CANNES,Hususî Muhabirimiz ERGUN GÖKSAN Bildiriyor:Cannes film festivali Hindistan ve îaponya tarafından gönderilen filmlerle dün sona ermiştir.Neticeler bugün b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1958
  • Bir kamyon devrildi 32 ağır yaralı 3 ölü var SİİRT,HUSUSÎ Vandan Siirt'e gelmekte olan kamyon Van'a 15 kilometre kala devrilmiş ve içinde bulunan 46 yolcudan 32 si ağır şekilde yaralanmıştır.Yolculard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.05.1958
  • HAFTA ARASI MAÇLAR İsteniyor Profesyonel kulüpler yeni vali Yetkiner'i ziyaretle bu mevzuda ricada bulunacaklar PROFESYONEL kulüp temsilcileri önümüzdeki günler içersinde yeni Vali Ethem Yetkiner'i zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1958
  • Galatasaray Karagümrük maçı oynanmıyacak Bugün Ali Sami Yen Stadında oynanması kararlaştırılan Galatasaray Karagümrük maçı sahanın boş olmaması sebebiyle İptal edilmiştir.Amatör küme maçlarını hesaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1958
  • İstanbul B lakımı Boks seçmeleri dün başladı 3 İstanbul boks takımı seçme müsabakaları dün saat 20 de Mithatpaşa stadındaki boks salonunda başlamıştır.Müsabakalara bugün de devam edilecektir.Ankara İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1958
  • K.Paşa,Cihad Arman'ı tutuyor Antrenörleri Cihat Armanın vazifesine son verecekleri seklinde çıkan haberleri Kasımpaşa idarecileri yalanlamışlardır.Bu mevzuda umumî kaptan Selim Yetkin:«Cihat Armanın k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1958
  • B.Spor bugün Bulgar Lokomotiv ile oynuyor Danimarka'da Fredrikshaven ile oynadığı besinci maçı 3-1 kazanan Beyojjluspor,dün akçam Bulgaristan» gelmiştir.Lokomotiv takımının davetlisi olan Beyoğluspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1958
  • PROFESYONEL İLÂN EDİLECEK [MİLLİYET] Fenerbahçeli basketbolcu Erdoğan Karabelen'in Darüşsafaka ile anlaşması karşısında idareciler bu sporcuyu profesyonel İlân edeceklerini söylemişlerdir.Erdoğan:«E-e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1958
  • 20 Haziran'da yapılacak kongre için Fenerbahçe'de kulis şimdiden canlandı Tebliğin zevahiri kurtarmak için kaleme alındığı iddia ediliyor Fenerbahçe kulübünde kongre faaliyeti daha pek erken sayılan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1958
  • İNGİLTERE'YE MAÇ Teklifimizi yeniledik Orhan Şeıet Apak,S.Rouss'a mektup yazarak bu hususta tavassutunu rica etti.Federasyonda revizyona bizzat başkan da ihtiyaç göıüyoı N E C-M İ TAN YOLA Ç ANKARA'DA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1958
  • Can'h F.Bahçe bugün Bursa'da Acar'la oynuyor FENERBAHÇE profesyonel takımı yarın İstanbul'dan şehrimize gelerek Acar İdman'la bir karşılaşma yapacaktır.Geçen bayramda Valilik Kupası için tertip edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1958
  • G.Saray Rapit final maçı bugün yapılıyor Yarın Bulgarlstanda Rapld İle yapacakları maça takviye göndermek maksadiyle,Ankaraya giden Lütfü Abay gereken müsaadeyi alamadan dönmüştür.Sarı Kırmızılılar ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1958
  • SÜMERSPOR Demirspor ile bugün KARŞILAŞIYOR İstanbul amatör lig şampiyonu Sümerspor Türkiye Şampiyonası gruplar karşılaşmasının İkinci maçını,bugün Eskişehir şampiyonu Demirspor il t yapacaktır.Saat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1958
  • Eskrimi kalkındırmak için tedbir aranıyor İstanbul Eskrim Ajanlığının teşebbüsü üzerine pazartesi günü Bölge Müdürlüğünde bir istişarî toplantı yapılacaktır.Bölge müdürü S.S.Cihanoğlunun da şahsan alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1958
  • Serbest güreş birincilikleri başladı ANKARA,HUSUSÎ Türkiye Serbest güreş birincilikleri dün Ankara kapalı spor salonunda başlamıştır.Salon,bir derneğin gecesine tahsis edildiği için gece müsabakaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1958
  • G-Saray-D-Şafaka finali oynuyor Voleybol Şampiyonasının dünkü karşılaşmalarını Sarı Kırmızılılar ile Yeşil Siyahlılar kazandı Türkiye Voleybol şampiyonasına dün de İstanbul Teknik Ünlvarsitaji salonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1958
  • ATLETİZM AJANLIĞI TERTİP KOMİTESİ Atletizm Ajanı Mustafa Türk,Atletizm ajanlığı tertip komitesini su isimlerden kurmuştur:Nizamettin I£rgun,Talât Kurt,Adnan Ölçer,Pol Pavlidl*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1958
  • "İ ADALET genç takımı 19 Mayısta bir maç yapmak üzere İzmit'e davet edilmiştir.MÜMTAZ Bölmen adında Ankaralı bir maraton yüzücüsü bu sabah saat 10 da Dolmabahçeden Burgaz adasına kadar yüzecektirn ANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1958
  • Il"1 BERABERLİK DÜ" ik' g0' ta" Sokolov-Lokomotiv'in salibi;tinde mühim lıir rol Miadı.Beraberlik golünü su şekilde atmıştı:Top İlhan'da na.llv v« üokolovun onun* düjmüjttL Santrfor vazUcalni yapmıt v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1958
  • Ankara'nın Sarı Kırmızılı takımı en azından beraberliği hak eden güzel ve enerjik bir oyun çıkardı.Karşılaşmayı ancak 3 bin kişi seyreili ""SEYİRCİ:3.085 Kişi.HÂSILAT:30.098.50 T.L HAKEMLER:Cezmi Başa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor