Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.05.1958
  • SUNAY OTO KURSU Ehliyet aldınncaya kadar TAKSİTLE KAYITLAR ÜCRET 250 LİRA Fazla izahat için kursa müracaat edilmesi Nişantaşı Emlâk Cad.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1958
  • Lübnanda İsyan Sona erdi Nasır taraftarı âsiler mağlûbiyete uğradı BEYRUT,A.P.T.H.A.GÜNLERDEN beri devam eden şiddetli kargaşalıklardan sonra dün,ilk defa olarak Lübnan'ın her tarafında sükûnet avdet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1958
  • ingiltere Kıbrıs plânını hazırladı Londra'da yapılan toplantıya Türk ve Yunan elçileri de katıldı.Kıbrıs Türkleri taksim lehinde yeni gösteri yaptılar LONDRA,T.H.A.KIBRIS'ın istikbali ile ilgili olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1958
  • IÖZDEMİR GÜRSOYJ Atatürk'ün Samsuna hareketinin 39 uncu yıldönümü münasebetiyle dün şehrimizde törenler yapılmış ve Atanın büyük bir büstü Şişlideki İnkilâp Müzesine konmuştur.Atatürk'e dair Lâtin har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1958
  • [İLHAN DEMİREL] 12 BİN LİRA TEBERRU TOPLANDI SSKS1^ Kiuılaşma Enstitüsünün hazırladığı kreasyonlar dün Hilton oteli salonlarında,«Çocuk Dostları Derneği» yararına teşhir edilmiştir.Eski Türk kıyafetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1958
  • Mecliste dün de gürültüler oldu Seçimlerden evvel verilen fazla tahsisatın geri alınacağının açıklandığı celsede iki D.P.Ii,Bir C.H.P.li Meb'us ihtar aldı ANKARA,HUSUSÎ Seçimlerden evvel mebusların al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1958
  • GÜLEK'İN İFADESİ ALINACAK İstanbul Savcılığı C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek'in ihbar telâkki edilen bir beyanatı hakkında tahkikat açmıştır.İsviçre Bankalarında Türkiyeden kaçırılmış 100 milyon dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1958
  • Altın için yeni tedbir alınıyor I Defterdarlıkta Polatkanııı başkanbğında toplantılar yapılıyor 7T İtin spekülatörlerine kar-j k-şı mücadele açılacak,fiat-I lan düşürmek için yeni I tedbirler alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1958
  • ADAPAZARİ İKİ GÜNDÜR ELEKTRİKSİZ ADAPAZARI,HUSUSÎ Şehrimize elektrik nakleden yeraltı kablolarında vukubulan arıza dolayısiyle,Adapazarı iki gündür elektriksizdir.Bu yüzden hayat felce uğramıştır.Fırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1958
  • C.H.P.dün Meclis'e bir gensoru önergesi verdi PARTİZAN İDARE VE NÜFUZ SUİİSTİMALİNDEN ŞİKÂYET EDİLEN ÖNERGE İLE BAŞVEKİL İSTİZAH'A DAVET OLUNUYOR ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Meclise,Başvekili istihdaf eden bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1958
  • SAYGUN,SİBELİUS MÜKÂFATINI ALDI LONDRA,A.A.Tanınmış Türk kompozitörü Adnan Saygun 1958 yılı Jean Sibelius madalyası ismini taşıyan madalyasını almak üzere Londraya gelmiştir.Lady Mayer'in ikametgâhınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1958
  • SEKİZ BELEDİYECİ HAKKİNDA DÂVA ACİLDİ 3 Belediye Reis Muavini Sedat Eıkoğlu Belediye Zabıt ve Muamelât Müdürü Necmeddin Arbatlı,Belediye Zabıt ve Muamelât Şefi ibrahim Supçun ile Şehir Meclisi eski üy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1958
  • [A.P.CEZAYİR'DE BAŞVEKİL ALEYHİNE YAPILAN NÜMAYİŞTE HÜKÜMET KONAĞINA HÜCUM EDEN FRANSIZLAR.Fransız Başvekili geniş yetki aldı Meclisten aldığı selâhiyetle aşırı sağcı partileri kapatan Başvekil'in evi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1958
  • YENİ VALİ Yeni Emniyet Müdürü Emniyet Müdürlüğüne tâyin edilen Çanakkale Valisi Cemal Tarlan,dün vazifesine başlamıştır.Başvekil tarafından kabul edildikten sonra mesai arkadaşları ile tanışan Cemal T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1958
  • Afyon'da iki tren çarpıştı Çobanlar istasyonunda vukubulan kazada II kişi öldü 6 sı ağır olmak üzere W kişi de yaralandı K AFYON,HUSUSÎ ONYA ile Afyon arasındaki Çobanlar istasyonunda,bir yük treni il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1958
  • V* ÇANKIRI'DA SEL TAHRİBATI Sellerden Çankırı'da 50 evin hasar gördüğü tesbit edilmiştir.Suların getirdiği çamur,bahçe ve tarlaları kapladığından,mahsule büyük zararı dokunmuştur.Evlere dolan suların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.05.1958
  • HAFTANIN FİLMLERİ l JÜL SEZAR Jıılius Ccasar Rejisör Joseplı I.Mankicuk-z idaresinde çevrilmiş bir Metro Gotimjm Ma.ver Amerikan)filmi.Oynayanlar:Marion Braıulo,Jaıııı-Mason,John Gielguld,l^ouit alben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1958
  • FERİN saç losyonu saç köklerine nüfuz ederek,saçın dökülmesine mani olur.Bol ve gür saçların muhafazasını sağlayarak aym zamanda saçınızı parlatır ve istediğiniz şekli verir.Kepekleri döker,saçı yumuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1958
  • MUBAYAA İLÂNI MOBÎL OÎL T.A.O.dan Ticaret Bakanlığı tarafından ortaklığımıza tahsis edilmiş bulunan 1957 1958 devresi ikinci,TRANŞ İ.CA.Yardım Programına istinaden bu husustaki talimat dairesinde ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1958
  • Kadıköy ikinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden »57/101 Tereke Abdülhamit kızı müteveffiye Naile Osrnanoğluna ait kıymetli ve nadide YATAK ODA TAKIMININ 23/5/958 tarihinde saat 13.30 İstanbul Sandal Bedestanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1958
  • 2".IMMIIH.ı.ıı.ı.mimim,İSTANBUL 7.57 Açılıg ve program 8.00 Katışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Şarkılar 9.00 Los* Panchos triosu 9.15 Saz eserler 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Karışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1958
  • OĞLAK BURCU fc f22 Aralık 20 Ocak] Eğer son günlerde bir rahatsızlık hissettlnizse bugün geçecek.His meselelerinizde de aydınlık var.KOVA BURCU t ll'I Ocak 1!Şubat)Çabucak ümit ve heyecanlara kapılıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1958
  • LM ACA SOLDAN SAĞA:1 Operada baş kadın rolünü oynayan soprano.2 Edirnekapı dışında bir semt;Bîr sayı;Dünya 3 Evin bir kısmı;Kavgalı gürültü.4 Aile;Herkesin malûmu olması için gazetede basılan yazı 5 Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1958
  • ŞEHRE EN YAKIN ARSALARIN SATIŞI SONA ERİYOR İNANILMIYACAK KADAR UCUZ Elektriği,telefonu,Belediye Terkos suyu bulunan,civarında 50.000 100.000 200.000 liralık evler,villâlar,fabrikalar bulunan,Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1958
  • MEVLİDİ ŞERİF Mehmet Karacanın gelini ve Hafız Kani Karacanın yengesi Neyyire Karacanın ağabeysi,NEŞET ÖZARMAN'ın 1 Mart 1958 Cumartesi günü İzmit körfezinde Üsküdar vapurunun batması neticesinde şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1958
  • Avukatı döven berber dün tahliye edildi Kurtulıış'taki berber dükkânında Avukat Ümit Berk'i dövdüğü iddiasiyle Yedinci Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Trasivulos Limoncuoğlu dünkü duruşması sonund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1958
  • Halk Sanatları sergisi Istanbulda açılıyor Turkiye'yi tanıtmak ve turist celbetmek gayesiyle Türkiye Turizm Kurumu el sanatları ve küçük sanatların inkişafı için İstanbul'da 10 Eylül'den 10 ekime kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1958
  • İstanbul da 31 kişiye bir telefon düşüyor YENİ TELEFON ALMAK İSTEYEN MÜRACAAT SAHİPLERİNİN ADEDİ 50 BİNE ULAŞTI.ABONELERİN SAYISI İSE 58.118'e YÜKSELDİ Şehrimizin gün geçtikçe artan nüfusu ile mevcut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1958
  • HAYDARPAŞALILAR ALBÜMÜ Kuruluşundan bu güne kadar Haydarpaşa Lisesinden mezun olanların tamamının isimlerini ve ekserisinin de fotoğraflarını ihtiva eden HAYDARPAŞALILAR ALBÜMÜ neşredilmektedir.Çok ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1958
  • Samsun Kültür Cemiyeti Atatürkü törenle anacak Atatürk'ün millî müacdeleye başladığı günün 39 uncu yıldönümü olan 19 Mayıs pazartesi günü,saat 15.30-da,Eminönü Öğrenci Lokalinde Samsun Kültür Cemiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1958
  • UoVtZ kaçakçılığından yargılanan bir şirketin murakıbı Ahmet Şükrü Konuk ile garson Nikola Vilakos'un duruşmaları dün karara bağlanmıştır.Ahmet Şükrü 25 gün hapis,833 lira para,Nikola da 4 ay,25 gün h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1958
  • PAZAR Bu Hafta 130.900 Adet Basıldı Yarın Bir PAZAR Almayı Unutmayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1958
  • IIP*» Türk Ticaret Bankası Hususi sermaye ile ku rulon Türkiye'nin en eski millî bankası APARTMAN Dairesi 100.000 Lira para ikramiyesi Her 150 liraya bir kura numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1958
  • Kıbrıs alfabesi T T ZUN'CA bir mektubunun delaletiyle kıymetli silisli en hakkında bir fikir edindiğim oku-J yucumuz.Kâzım Demi tarih ve arkeolojice iptilâ derecesinde meraklıdır.Yunan arkeolojisi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1958
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU A Mi AZAK Tel:44 25 62)1 Âşık Kaatil Cesar Romero Kay KendalI İng.2 Esrarengiz Canavar Chester Morris Türkçe.ATLAS Tel:449835)Kralsız Kraliçe Bette Davis Richard Todd Renkli İng.EL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.05.1958
  • 2080 DÖNÜN Sahilde 4.5 kilometre cephesi olan sayfiye mahallinde 7000 dönümlük arazinin 2080 dönümlük hissesi müsait şartlarla satılıktır.Her türlü müracaat için:BASIN REKLÂM BÜROSU Cağaloğhı Vatan ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1958
  • ğf^ KLOROFİLLİ yjMentai TABLETLERİ'ni Kullanınız.Kokulu yemekler,içki,tütün,v.s.dolayisile ağızdan ve vücuttan âdet zamanları dahil)intişar eden bütün kokuları izale eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1958
  • Faaliyete geçişinin 3 üncü yıldönümü münasebetiyle.E PANGALTI ŞUBESİ 16 Mayıs İle 5 Haziran Arasında Yeni Hesap Açtıran Veya Hesabını Arttıran Müşterilerine FEVKALÂDE ZARİF VE CAZİP HÂTIRALAR Takdim e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1958
  • yeli de HAVIUJİNÜ PUDRA-Sl'nut kaıdislndedir.Pudrası Fcııut va modern tırrztüt hast** anan ûntiko û/f ptatoatUv.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1958
  • RAKİPSİZ FENERBAHÇE'NİN ÇOK İŞ YAPAN Tek bakkaliye dükkânı hastalık dolayısiyle acele devren kiralıktır.Görüşmek için F.Bahçe Caddesi 104 Bakkaliyeye müracaat.Tel:36 04 44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1958
  • BÜYÜK BİR FİRMA İÇİN LODER,BULDOZER ve KANAL AÇMA MAKİNESİ OPERATÖRLERİ ALINACAKTIR Büyük bir inşaat firması için Taşra'da ve İstanbul'da çalışmak üzere.4 loder,4 buldozer operatörü ile 2 kanal açma m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1958
  • FRANSIZ BAŞVEKİLİ GENİŞ YETKİ ALDI t Baştarajı Birincidı ro ve benzeri yerleri kapatabilecektir.GENERAL DE GAULLE General De Gaulle'e Fransanın he tarafından teşvik telgrafları gelmekte dir.General De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1958
  • Sekiz Belediyeci hakkında dâva açıldı Baştarafı Birincide sat çıkardıkları iddia edilmektedir.Evvelâ 10 uncu Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dâvanın dosyası vazifesizlik karan ile İkinci Ağır Ceza Mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1958
  • Kapalıçarşı'da bir kuyumcu soyuldu TEZGÂHTARI LAFA TUTARAK 17 BİN LİRALIK BİLEZİK ÇALIP KAÇAN HIRSIZLAR ARANIYOR Meçhul üç kişi Kapalıçarşıdaki bir kuyumcu dükkânından 17 bin lira kıymetinde 68 altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1958
  • ALTIN İÇİN YENİ TEDBİR ALINIYOR t Baştarajı Birincide S Toplantıda Defterdar Şefik I Kâzım Yur,Merkez Bankası Müdürü Emir Sencer,Darphane I Müdürü Nezih Toker hazır bu-lunmuştur.Ankara'dan acele olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1958
  • AFYON'DA İKİ TREN ÇARPIŞTI t Baştarajı Birincide Eskişehir ve Konya'dan gönderilen imdat ekipleri enkazı temizlemeye başlamışlar ve hâdise mahalline ikinci bir ray döşemişlerdir.Müfettiş ve mühendisle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1958
  • İIUllIllllllllMIlllll Ceza tatbikatı hatalıdır BELEDİYE sokaklara öteberi atılmaması,tükUrülnıemesi için sıkı mücadele ediyor.Banda haklı olduğuna şüphe yoktur.İstanbul caddeleri sokakları pisküten,çö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1958
  • KIBRISIMIZ Yazan:FARUK DEMIRTAŞ KIBRIS RUMLARI ÜÇ GRUBA AYRILMIŞTIR SAĞCILARIN KALBİ ATINA,SOLCULARIN İSE MOSKOVA İÇİN ÇARPAR.ÜÇÜNCÜ BLOK İNGİLİZ DOSTUDUR İngilizlerin güvendiği yegâne kuvvet,Türklerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1958
  • MİLLİYET Gazetesi Yazı işleri Müdürlüğüne Şehir Gazetenizin 26/4/1958 tarihli nüshasının 3 üncü sabitesinin altıncı sütunlarında:«İTALYAN UZMAN İZMİR Lİ-MANINI DAR BULDU» başlığı altında batık İZMİR g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1958
  • MECLİSTE DÜN DE GÜRÜLTÜLER OLDU Baştarajı Birincide «Çekilen paraların bankaya iadesi lâzımdır.Meclis riyaseti her mebusun aldığı 25 bin liranın ayda 250 lira olmak üzere 10 senede iidenmemesini karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1958
  • E.Yetkiner oluyor ğ Baştarajı Birincide açıklamış ve şu noktalara temas etmişti:JFU Beyoğlu her vatandasın,günün her saatinde gezebileceği bir yer haline getirilecektir.CJ Talebelerin devam ettikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1958
  • mevzuundaki kararı destekleniyor,ancak izmarit atanların tecziyesi tenkid ediliyordu.Nitekim Belediye zabıta teşkilâtını kuran müdür Turhan Kaptan da istifasını vererek ayrılmıştı.İşte İstanbul'a 172
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1958
  • Topkapı Güngören Köyü İçinde Hem sayfiye,hem de şehir hayatını birleştiren geniş ve ferah manzarası,bol güneş ve yeşillikleri ile su ve Belediye otobüsü bulunmakla rekabet kabul etmez ucuz fiatlariyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.05.1958
  • GUVENEVL CAD,MECIDIYEKOYUNDE AZ PEŞİN,250 TL.TAKSİTLE Q SİZLERDE KONFORLU BİH DAİREYE SAHİP OLABÎLİ RSİNİZ Çftr DAİREYE SAHİP OLABİL!ISINIZ A^.CAi°\BBNZINCI FABO.ÎIC.A OL'KMri C-MZF.T TEPt.t-4 Ofla.Ho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.05.1958
  • Hern sayfiye,hem de şehir hayatını birleştiren geniş ve ferah manzarası,bol güneş ve yeşillikleri ile elektrik,su,telefon ve Belediye otobüsü bulunmakla rekabet kabul etmez ucuz fiatlariyle Metresi 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.05.1958
  • PUL MERAKLILARINA Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden Umumî rağbete mazhar olan Kurumumuz BAHAR serisi pullarından henüz temin edememiş olanlar sipariş edecekleri miktarın bedelini ve posta masraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.05.1958
  • PE-RE-JA Kolonyalarında mevcud hediyelerden BİR hali Levend Eczanesinden bir PE-RE-JA kolonya alan Bay SELÇUK AKSÖY'a isabet etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.05.1958
  • ALLAHLIKALİBEY ıCVVAH SABAm m ÜCÛ OLOu,JALiME' E MÜTHİŞ «ı'ZA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.05.1958
  • CİSCO Kİ D 'mmmmtömfâmBm Ç ATLARI SAHVEREYİM Kİ BİZİ KOVALtVAMASINUAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.05.1958
  • JLu| EWAH.ARABAMI ÇlKAEAı MiyORuW.BuRADA KALDIM.ÜSTEÜ EKMEK VE İ.VECEGİM DE ÇOKAZ KALDI-KÖŞEDE BıR.BAKKAL VAR.AMA i A GCEuK3-EÇ„ 5E KiyÂPETİMÎ DEĞİŞ-TiÇİteSEM KİA\SE SENİ TANiyAMAZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.05.1958
  • çicr CAN BU AŞK Ctt&tlA ÇİKAN/E-EVET ÇİFTLE* TA&ATIY-RINOEN HlÇ 4».^i2a LAN» AYRILMAZ re*-LAKMl^!HEP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.05.1958
  • A Y D İN OĞLU GÜMEYD BEY TARİHÎ ROMAN Nizamettin Nazif TEPEDELENLİOĞLU 40 Hayretten büyümüş gözlerle bir ân Yıldırım'a bakakaldı.Hayır;Bayezid'de hiç de lâtife eden bir adam hali yoktu.Burnundan ateş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.05.1958
  • a?T U.R K Ç E S İ•-Hiç merak etme,papağanın avaz avaz söylediği sözlerin mânasını anlat,tam tı-SELÂMI 25 narhânelik olur.i HELEN MONTEİTH Della elleri direksiyonda,gözleri yolda,arkasına bakmadan konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.05.1958
  • BİR KOCANIN ŞÜKRAN MESAJI 9 E\YYOnK.AA.Newyork'un çok tanınmış,fakat aciı açıklanmayan büyük bir tüccarı,evlenmesinin 15 inci yıldönümü münasebetiyle gazetelere şu şükran mesajını göndermiştir:¦Umumun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.05.1958
  • HİND MEB'USLARI MARS ÖĞRENİYOR YENİ DELHİ,AA.Hindistan Parlâmento reisi,meb'us ve ayan âzalarının mükemmel bir surette «Gana Mana» millî marşını söylemeyi öğrenmeleri gerektiğin] bildirmiştir.Bunu tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.05.1958
  • Gabor'a verilen hediyeler 1 siyasî mesele oldu;Dominik diktatörünün oğlunun j hediyeleri Amerikan kongresinde görüşüldü j WASHİNGTON,A P.ğj 13.Amerika Kongresine Zsa Zsa Gabor'uıı «görıı-nu.şe göre Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.05.1958
  • İSTANBUL Bahçekapı eski çiçek pazarı)Yeni Vakıf İşhan Kat 3 No.1-2 Tel.221518-273159 İstikbalinizin Yuvasını Binbir Çeşit Çiçek Kokulu Modern DUDULLÜ'DA Kurunuz.1 Arsalarımız,Üsküdar'a bağlı modern DU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1958
  • Afiyetle yiyiniz!Bu nefis bir taamdır.Ko lay hazırlanır keseye elve Piyale adu.ağız tadı fi-p» fflaktaş MAKARNACILIK VE TİCARET T.A.Ş.Satış Büroları:ıZMİRDE ı Belediye Karşısı,Erler 901 Sok.No.15/1,Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1958
  • Canlılık ve tabiî bir parlaklık.İşte saçlarınız için ideal bir briyantinin hususiyetleri.PERE JA BRİYANTİNİ Saçlarınızın şekillerini bozulmamasını temin etmek için kullanacağınız yegâne BRİYANTİN Tual
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1958
  • VİNYLEX_Ciltlik pantazötu ve bavulluklan satış yeri.Mercan Fuat Pasa cad.Narfiileci sokak 12 Sivaslıoğlu Han kat 1 İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1958
  • BAKIRKÖYÜNDE SATILIK ARSA 35 metrelik İstanbul Londra asfaltının pek yakınında,Bahçelievler Bakırköy asfaltından 40 metre İçeride,Marmara'ya nazır,imarca 9.5 metre yükseklikte bina inşasına ve istendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1958
  • ÜSTÜN OTO PARÇALARI Çeşitlerine her zaman ilâve olan ve kalitesini Avrupa Ayarına yükseltmeye çalışan Güvenebileceğiniz TÜRK MALI-DIR.TERCİH EDİNİZ.P.K 24 Beşiktaş İstanbul,Tel:Büro:48 79 02.Fabrika:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1958
  • DİKKAT!Oto boyacılarının nazarı dikkatine:GÜLNAR marka oto tabanca macunu piyasaya arz edilmiştir.Satış yeri:Galata Fermeneciler Caddesi Ali Yazıcı sokak No:11.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1958
  • AZİLNÂME Noterlikten tanzim ve tasdik edilmiş olan ve re'sen Nezahat Even'e vermiş olduğum umumî vekâletimden gördüğüm lüzum üzerine Nezahat Ereni azlettiğimi ve bundan böyle,kendi işlerimi kendim gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1958
  • SATILIK Suadiyede 600 metrekarelik arsaların fiatı 20.000 lira,6 odalı,Bahçeli kârgir bina 100.000 lira,ayrıca bir çok katlar da 50.000 liraya satılıktır.Tel:55 11 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1958
  • Oto parçası,Tamircisi tesisat ve bisikletçilerin çeşiti olan PLÂSTİKTEN RENKLİ KORDELA imalâthanesi zengin çeşit miktarlarla emrinizdedir.Tahtakale Büyük Okurhan No.14 Sabahattin Tel:22 80 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Bastldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1958
  • HİCRÎ «377 Şevval 28 Cumartesi 17 MAYIS 19 5 8 RUMİ 1374 Mayıs 4 VAKİT VASATI EZANÎ 4.40 12.10 16.07 19.21 21.18 2.39 0.20 4.50 8.47 12.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1958
  • Han Veya Apartıman Satın Alınacak Tünel,Galatasaray,Taksim,Harbiye,Maçka,Nişantaşı,Teşvikiye,Şişli semtlerinde ve cadde üzerinde bir ilâ üç milyon liraya kindar asgarî %8 iratlı iş hanı veya apartıman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1958
  • «BUKLEME ve NAKLİYE İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Müessesemizin gümrükleme ve Nakliyat işleri bir sene müddetle mukaveleye bağlanmak üzere eksiltmeye konulmuştur.Bu işe ait şartname Müessesemiz Nakliyat Şube
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1958
  • TUZLA İÇMELERİ AÇILMIŞ ve mevsim hususî trenleri de işlemeye başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1958
  • TANINMIŞ BİR FİRMA Şişli Osmanbey civarında halen faal vaziyette ve senelik cirosu bir milyona yakın bilûmum gıda maddeleri satan 30 metre derinlikte ve tam konforlu bir müessese devren satılıktır vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1958
  • DİKKAT Soğuksu turistik lüks otel ve gazinosu için lisan bilir genç ve enerjik müdire ile dört adet famdöşambr alınacaktır.Ücret dolgundur.Acele soğuksu otel ve gazinosu Müdürü Rüştü Bilgine bizzat mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 10 SATILIK EMLAK KİRALIK ev.Ortaköyde,9 odalı.2 büyük hol.büyük,gürel bahçeli.Tel:44 12 36.BÜYÜKÇEKMECEDE,Küçükköpıüde 252 M2.Mür:Mercan Tacirhane Sok.Nuhoğlu han kahveci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.05.1958
  • F.Kupası son turunun ük maçı için iki takım da hazır ve iddialı FEDERASYON Kupasının son turu yarın Ankara'da İstanbulspor Demirspor maçı ile başlayacaktır.Feyyaz Turgul'un idaresinde yapılacak olan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1958
  • "UC İZMİRLİ.DOSTLUK PAKTI KİN TEHLİKE OLDU Kaya,Gönen ve Faik'den biri Galatasaray veya Fenerbahçe'y.e transfer edilirse,Beşiktaş da uçlu anlaşmayı hiçe sayacak BEŞİKTAŞ kulübü.Altay'lı Kaya,Gönen ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1958
  • SERBEST GÜREŞ BİRİNCİLİKLERİ BUGÜN BAŞLIYOR ANKARA,HUSUSÎ Türkiye Serbest Güreş Birincilikle rine bugün saat 14 de Spor Sarayında başlanacaktır.35 bölgeye mensup 100 güreşçinin katılacağı müsabakalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1958
  • Aechen,B e y k o z'u Almanyaya davet etti Beykoz profesyonel takımı Federasyon Kupasından sonra Allemania Aechen kulübünün davetlisi olarak Almanya'ya gidecektir.Bu mevzuda yapılan temaslardan müsbet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1958
  • BEYKOZ'UN SAĞHAFI HASAN DÜN EVLENDİ Beykoz profesyonel takımının sağh;ıfı Hasan Önol ile Yücel Demirta^n nikâh törenleri dün yapılmıştır.Genç futbolcu ve eşini tebrik ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1958
  • Bugün 4 merhum Beşiktaş'tı anılıyor Besiktaş'lılar bugün saat 14 de kulüp lokalinde toplanıp.Abdülkadir Karamürsel.Şeref,Hüsnü ve Çapa Nuri'nin Yahyaefendi dergâhındaki kabirlerini ziyaret edeceklerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1958
  • B,e&s«:S 954 Dünya kupasının baraj maçında ALMANLARA INiCilN VE NASIL 7-2 YENİLDİK?ıo Dünya Kupası'nı kaza-J g\nan sâdece Alman mil-takımı değildi.Bu müstesna başarıda futbolcular kadar,mahirâne takti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1958
  • A d a 1 e l'e bes 3 îzmir'li geliyor İZMİR,HUSUSÎ Adalet Menejeri Sadri Usuuğlu dün çektiği telgraflarla İzmirli C futbolcuyu İstanbul'a davet etmiştir.Bunlar Kültürsporlu Ahmet,Karsıyakalı Yılmaz,Alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1958
  • LOKOMOTIV'in katıldığı 4'lü turnua başlıyor ANKARA,HUSUSÎ Ankarada tertiplenen dörtlü turnuaya katılmak üzere gelen Rus Lokomotiv takımı bugün ilk karşılaşmasını Güneş ile yapacaktır.Dörtlü turnuanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1958
  • ERTAN 10 bin mütevazı bir rakkaıtı Frtan,0.Saray'la mukavele yaptı Ankaragücü takımının santrforu Ertan,dün Galatasaray kulübüyle 3 senelik mukavele imzalamıştır.Genç futbolcuya 10 bin lira transfer ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1958
  • MODASPOR,DENİZ SEZONUNU AÇIYOR Modaspor kulübü Denizcilik Şubesi bugün tertiplenecek bir merasimle sezonu açacaktır.Yüzücüler antrenör nezaret inde bugünden itibaren yeni mevsimde yapılacak müsabakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1958
  • KIRKPINAB BİR Olimpiyatı hâlini alacak Hakkındaki tahkikat haberini tekzib eden Y.Doğu,Dünya Şampiyonasından ümitli şeklinde çıkan haberleri de su seklide cevaplandırmıştır:«Böyle bir şeyin aslı esası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1958
  • Kale İstatistik Hilâl'i 3-2 yendi Gecenin ikinci maçında Altay'a 3-0 galip gelen Darüşşafaka ile G.Saray voleybolcuları kampta Türkiye Voleybol şampiyonasına dün Teknik Üniversite salonunda devanı edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1958
  • Karagümrük,yarın G.Saray ile oynuyor Galatasaray ve Karagümrük profesyonel takımları yarın saat 16 da hususi bir karşılaşma yapacaklardır.Maç Ali Sami Yen stadında oynanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1958
  • G.Saray Genç Takımı finalde Dün Levinsky'yi 1-0 yenen rakıma,Rapil'le yapacağı şampiyonluk maçı için takviye gidiyor Tarih İstanbul Ankara 18 Mayıs Pazar Demirspor İstanbulspor 24 Mayıs Cumartesi İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1958
  • CAN BARTU asker oluyor F.Bahçe'nin genç futbolcusuna ı yaplığı vaidlerde değişiklik yok FENERBAHÇE ile mukavele imzalaması gün meselesi olan Can Bartu'nun askere gideceği bildirilmiştir.Çan'ın vatanî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.05.1958
  • İki Federasyonda değişiklik olacak Futbol ve güreş teşkilâtlarının çok yakın bir gelecekte revizyona tâbi tutulacağı söyleniyor ANKARA,HUSUSÎ güanmamığtır.Aynı çevrelerin kanaatine gö-verileceği ve ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor