Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.05.1958
  • İRÜÇHAN '""t1 ÜNVEKJ QH V AD RÎSl^r^îfîr Bİr lnıul(lct,c" Cn Almanya'da bulunan Reisicunılıur Celal Bayar,dun akşam 1$iAXi»jEi IfVİFSmi lİ/Tİ'rk Hava Yol,ar,m" «SEC» uçağı ile saat 19.10 da memlekete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1958
  • IRÜÇHAN ÜNVER] GonuIIu emşireler Ikâyelçî Şevkiyc Balkır,Yarımburgaz iren kazâsındaki yardım tekliflerine Sağlık Müdürünün «Size ihtiyacımız yok» diye cevap verdiğini söyledi Gönüllü Hemşireler,dün ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1958
  • Beyoğlu dün gece karanlıkta kaldı Levent,Şişli,Harbiye,Nişantaşı,Kurtuluş semtleri,elektrik şebekesinde hâsıl olan bir arıza yüzünden dün gece karanlıkta kalmışlardır.Havagazcıların,Hürriyet tepesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1958
  • C.H.P."Kaçak 3 Dolarlar,işini Meclise getiriyor Savcılık Kasım Gülek'in İddiasını ihbar addederek tahkikata başladı ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Meclis Grupu dünkü toplantısında Avrupa konseyi çalışmalarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1958
  • Diyarbakır ve Urfa'da yedi Nurcu yakalandı DİYARBAKIR,HUSUSİ Dün,Urfa'da yapılan bir baskınla 2 Nurcu yakalanmış ve bunlaı-la beraber de bâzı vesikalar ele geçirilmiştir.Dün Diyarbakır'da da 5 eve bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1958
  • İngilizler Kıbrıslı üç Türk'ü tevkif ettiler Gençler,Leikoşe Kız Lisesine atılan bomba hâdisesinden sanık tatuldu.E.O.K.A.Türk müesseselerine "Adayı terkedin,diye yazıyor LEFKOŞE,Hususî Muhabirimiz TE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1958
  • Yunanlılar Edirne trenine su attılar Edirne'den «şehrimize selmekte olan posta treni,Yunan arazisinden geçerken,meçhul kimselerin su hücumuna uğramıştır.Yunan arazisindeki Neorestiya ve Pition istasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1958
  • ŞEHİT HAVACILARIMIZ DÜN TAZİMLE ANILDI Şehit havacılarımızın hâtıraları,dün saat 11 de Fatih parkında yapılan bir merasimle anılmıştır.Saat 11 de bayraklar yarıya indirilmiş ve bütün fabrikalarla gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1958
  • ALTIN HATLARI dün tekrar yükseldi Altın fiatları dün yeniden yükselmeğe başlamıştır.Artış ortalama 5 liradır.Dün serbest piyasada Cumhuriyet 139.00,Reşat 162.00,Gulden 125.00,külçe 20.70 liradan muame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1958
  • EZELÎ DERT:19 Mayıs davetiyeleri 19 Mayıs Spor gösterileri davetiyelerinin dağıtımı,bu yıl da bir mesele halini almıştır.Vilâyet dün de davetiye temini peşinde koşanlarla dolup taşmıştır.Davetiyelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1958
  • ÇANKIRI'NIN BÂZI semtlerini sel başlı Suların bastığı jandarma karakolundaki 5 er güçlükle kurtarıldı.Alaşehir'de de sel tahribat yaptı ÇANKIRI,HUSUSÎ Yağmurla birlikte yağan dolunun meydana getirdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1958
  • çarpışma dün de devam etti Hükümet de âsiler de duruma hâkim olduklarını iddia ediyorlar Başşehrin diğer şehirlerle irtibatı kesildi.Akdenizdekl Amerikan filosu takviye ediliyoı BEYRUT,A.P.T.H.A.A.A.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1958
  • ElCWJE»T OTO KIJ1BSU EMSAU.ERİNDENJJÇOK fcFAZLAJSAYIDA MOTORi-^TRAFİKi-jDİREKSİYON Derılerinderv imtihana hazırlar.herkes» fehliyef sahibi yapar KAYIT İTLEDİR Adres r$ Beyodlu$Ad«c«mtrf yanında l No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1958
  • Ruslar,üçüncü Sputnik'i attı 1880 kilometre irtifada dünyayı devretmeye başlıyan 1380 kiloluk peyk 920 kilo teçhizat taşıyor MOSKOVA,A.P.Ruslar,üçüncü Sputnik'i fırlatmışlardır.Yeni Sputnik'in ağırlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1958
  • }RIİIf ÇFI 'F fıînFPFIf I! 58 Beynelmilel Brüksel sergisinde teshir anUltOEk E UIUE.UCIV dilmek üzere Olgunlaşma Enstitüsü laraıııtiai!hazırlanan kıyafetler,dün sabah Olgunlaşma Enstitüsünde,Basın Yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1958
  • Mümtaz Tarttan İSTİFA MI ETTİ Dün gece İsrarla dolaşan bir habere göre,İstanbul Valisi Mümtaz Tarhan istifa etmiş veya istifa edecektir.Bu hususta gerek Vali Tarhan gerekse Dahiliye Vekili Nâmık Gedik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1958
  • ezayir'de isyan üratle Hükümetin Cezayir'in idaresini teslim ettiği General Salan da 400 bin kişilik kuvvetiyle âsilere iltihak etti Âsîlerin iş başına gelmesini istediği General De Gaulle «Hizmete ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.05.1958
  • I nİClVIJ^L *Tww 5auf,Okcut FİLM HABERLERİ ÜL hatta.Beyoğlu sinemalarının yavaş yavaş ölü mevsime girmeye hazırlandıkları farkedil:yor.Veııi Melek'Le gdsterilen«Jul Sezar» Juiiııs Ceasar)m dışında sin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1958
  • Nasıl küçük römorkörler büyük tekneleri çekerse Türk Ekspres Bank'a)yatırılan küçük tasarruflar en orijinal ikramiyeleri eker.2 adet çok değerli Arsa 15.000 lira 1 kişiye 10.000 lira Hanımlara 15.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr.KECEP DOKSAT Görme Bozuklukları devam)MİYOPLUK Uzağı i.vi görememek)Miyoptuk,güze gelen ışık demetlerinin,sürmeyi sağlıyaıı hassas sinir uçlarının bulunduğu retina t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1958
  • 111.1.11,1,1.1 İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Şarkılar 9.00 Ray Martin ve Boston Promenade orkestraları 9.15 Saz eserleri 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1958
  • Aüf^rfutii OĞLAK burcu [22 Aralık 20 Ocak] Bir hâdise bir insana olan bağınızı kuvvetlendirecek.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Aklınıza gayet güzel bir fikir gelebilir.Yıldızların zekâruzdaki bu tesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1958
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Ayçrı cinsten bir eşyanın muhtelif t şekille-rini toplayıp bir I araya getıfme.2 Selçukilerin,Os-cnıanlıların mensup olduğu en 3 büyük Türk boyu;Hayvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1958
  • OSMANLI BANKASI.5 TEMMUZ 1958 AİLE SANOl&l HEŞlaESİMDE ooo p^ vcP^ Ten» t or hı 186 GİŞELERİMİZE MÜRACAAT EDİNİZ.V.V.V.V.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1958
  • YEKİ 5 V PAZARTESİ Bozuk para sıkıntısını gidermek maksadiyle 25 kuruşluk ve 2.5 liralıkların basılmasına başlanacak.Yakın bir gelecekte,bozuk para basılacaktır.Darphanede gerekli hazırlıklar tamamlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1958
  • Fenerdeki dayak hâdisesi evrakı Savcılığa geldi Çarşamba'da Gönül Asar adındaki talebeyi döven Rum kız lisesi talebeleri hakkındaki evrak dün Fener Başkomiserliği tarafından Basın Savcılığına verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1958
  • 10 bin liralık çek çalan yankesiciler yakalandı Balıke.sıt tüccarlarından İsmail Döngider'in cebinden 1600 lira para ve 10 bin liralık çek çalan sabıkalı yankesicilerden Ahmet Refik ve Mehmet Hasbakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1958
  • n Eşref Ümlt-SINEMALAR BEYOĞLU ALKAZAB Tel:44 25 62)Âşık Kaatil Cesar Romero Kay Kendall İng 2 Esrarengiz Canavar Chester Morris Türkçe.ATLAS Tel:44B838)Kralsız Kraliçe Bette Davis Riclıard Todd Renkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1958
  • DOKTOR DERVİŞ K.DİRİM Dahilî Mide Barsak Hastalıkları Taksim Suaselviler No:111 Tel:44 0394
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1958
  • IHI' 1111111111111111 I Genç bir hâkimimize cevab İmzanı/müstesna,mektubunum aynen ncşrediyo-E rum:«Gazetenizin 6 Mayıs 958 tarihli sayısındaki mû-E di)başlıklı yazınızı okudum.Gene hakim ve savcıla-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1958
  • Ruhen Asa iki dâvada daha mahkûm oldu Suç ortağı olarak yargılanan Denizcilik Bankası memuru Vâcit Şehsen de üç ay hapis yatacak Döviz kaçakçısı-Ruben Asa hakkında Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde açılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1958
  • SAYLAN BAYGÖL ile ARİF PAKEL Nişanlandılar 15/5/1958
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1958
  • Atatürk'ün izini Dinimizin özünü savunan REFORM dergisinüı 6 ncı sayısı çıktı.Bayilerden isteyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1958
  • AKAY KLİNİĞİ DİNLENME vc TEDAVİ EVİ Sinir ve ruh hastalarım,felçlileri,romatizmalıları,alkolikleri kabul ve tedavi eder.Her türlü elektrik ve fizik tedavi yapılır.Şişmanlatma zayıflatma kürleri,polikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1958
  • KISA HABERLER A 18 yaşından küçük çocuklar iyin inşa edilen kapalı spor salonlarından Cinci meydanındaki,bu ayın nihayetine kadar tamamlanmış olacaktır.BOZULAN asfalt yolların bir kısmının tamiri işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.05.1958
  • KIBRISIMIZ Yazan:FARUK DEMIRTA rıs meselesin en iyük suçlu kilisedir Enosis fikri kara sakallıların kafasında belirmiş,EOKA hayatiyetini onlardan almıştır.Ve hiç şüphesiz bu yolda Kıbrıs kilisesi yaln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1958
  • ÇAMAŞIR SUYU KOLONYA KONSERVE SAÇ LOSYONU TEMİZLEME TOZU DİŞ MACUNU TUVALET SABUNU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1958
  • SAYIN HALKIMIZIN DİKKATİNE 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı için yünden mâmûl her çeşit TÜRK ve bilûmum parti bayrakları,süs,meydan bayraklarmı en müsait fiatlarla müessesemizden temin edebilirsiniz.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1958
  • i Türkiyenin en cazip'mecmuası bugün o Basın Hür Olursa.'CbAiMjCb Menderesin dertleri İnönünün dertleri Milletvekillerinin dertleri ve Vatandaşlar/n dertleri bugünkü AKlS'te^ Yazan 4Metin Toker cp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1958
  • ÇEKMECE ARSALARIN İN SATIŞI SONA ERİYOR DUYULMAMIŞ DERECEDE Ucuz Katlarla HALKA TAHSİS EDİLEN 2931 ARSADAN SON KALAN 180 ARSANIN TEVZİ VE SATIŞLARINDAN İSTİFADE EDİNİZ.Bir evlik arsa 1512 1008 1134 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1958
  • VEFAT Merhum avukat Mehmet Fevzi Bazmanoğlu'nun eşi,Zeki Bazmanoğlu,Mekki Bazmanoğlu,Metin Bazmanoğlu,Semiha Yazan'ın sevgili anneleri Zekiye BAZMANOĞLU 15/5/958 Perşembe gecesi vefat etmiştir.Cenazes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1958
  • Gönüllü hemşireler şikâyetçi t Baştafâjı Birincide da yaralananlara yardım^ etmek arzusuyle Sağlık Müdürlüğüne müracaat ettikleri zaman,Müdürün «Sağlık Vekâleti hastalara bakmaktan âciz değildir.Gönül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1958
  • Cm I ezayır de isyan süratle genişledi ğ Baştarajı Birincide Durumun karıştığı bu anda,yeni kabineyi kuran Pflimlin,teşkilâtını süratle kurmakta ve vaziyete hâkim olabilmek için çalışmaktadır.DE GAULL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1958
  • Tasarruf Sahipleri iş Bankasını neden tercih ediyor 17)"İş Bankasından ev kazandım Meşakkatli hayattan artık kurtuldum.Sevincim sonsuzdur.Adı ve Soyadı Mesleği Şevki Çoruh Hamal 1 Mart çekilişinde bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1958
  • AYAKKABI İMALÂTI VE SATIŞLARINI SANAYİ Vekâleti kontrol edecek ANKAKA,HUSUSÎ Ayakkabı murakabe nizamnamesi ile ilgili kararname,dünkü resmî gazetede intişar etmiştir.Nizamname deriden ve lâstikten mam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1958
  • BOLİVYA'DA DA İSYAN ÇİKTİ LA PAZ,A.P Güney Amerika'da,Bolivya devletinde de büyük bir ihtilâl harekâtı başgöstermiş ve ihtilâlciler,ilk harekât sırasında 150.000 nüfuslu Santa Cruz ile Doğu Bolivya'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1958
  • Ticaret Vekili tevzi işlerini tetkik etti Ticaret Vekili Abdullah Aker,dün vilâyette tahsis ve tevzi işleri ile meşgul olmuştur.Yeni tahsis ve tevzi teşkilâtı 1 Temmuzda faaliyete geçecektir.Yapağı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1958
  • DiKiS MAKİNESİ i kuyruğunda hâdise 600 MAKİNE İÇİN 2 BİN KİŞİ SIRAYA GİRDİ.POLİS HÜCUM EDENLERİ COPLA PÜSKÜRTTÜ Rızapaşa yokuşundaki bir handa dağıtılan 600 adet dikiş makinesi dün polisin müdahalesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1958
  • İngilizler Kıbrıslı üç Türk'ü tevkif ettiler Baştaraft Birincide halanın silmişler,üzerlerine «Pis Türkler,Ada'yı terkediniz» şeklinde yazılar yazmışlardır.E.O.K.A.tedhişçilerinin Türkleri Ada'dan çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1958
  • ÇANKIRI'NIN BÂZI semtlerini sel bastı t Bastarajı Birincide nına uğramış ve sular içinde kalan 5 er kurtarılmıştır.Karaköprü.İstasyon,Spor sahası ve Fesliyen semtleri tamamen su altındadır.Toprak Mahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1958
  • İslâmda Bid'at ve Hurafeler OKUYUCULARIMDAN «Bid'at» m ne olduğu hakkuıda sual mektupları alıyorum.Bu bahisde tenvir edilmelerini arzu ediyorlar.«Bid'at» kitab ve sünnette olmayarak ihdas edilmiş bâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1958
  • DOĞUBANK Mayıs keşidesinin Talihlileri Merkez Şubemizden 60878 hesap No.lu Sayın Bay ALİ RIZA TURAN BAHÇELİ BİR EV Kazanmıştır.AYRICA 1 ANKARA ŞUBEMİZDEN 10669 Hesap No.lu T.ZİRAİ DONATIM KURUMU MEMUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1958
  • Bav MMmurvEu'ûûüi KARABÜK İLrÎFATlAWNlZ4kTE 5EKKÜR EDERİM.SİZ.İ 6L NUİk€Aİi£LE_RİNİ2DEM UZAtaAŞTl-RABİLMEK BEMİM İÇiKİ MurtuujKruR.mîllî-VET HER YÖNÜ İLE GEVİLECEK BİR.6AZ£,K TB OLMUŞTUR.SElAMV£SEy6/l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.05.1958
  • C;İ€İ CAN Pthiı AMA,Z PZiP BANA.StNiNUE:DAİR.KAR-OE^tM'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1958
  • CİSCO Kİ D JOSE SAUNAS,ROD REED ADAAM_APŞ.l/V\LA TEKRAR.SuRAyA DÖNECEĞİM-RARA VERMEZSENİZ ÇjFTÜdîİNi ALACASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1958
  • 9 O Bu SANA VA .PiLAN KÖTÜ MASAJIN TESİRİ SAY/N SEY/RC/LSR,SAYIN DİNLSY/CİLBR.SİMDİ DE yûZME YAR/Ş/BAŞLIYOR.MEŞHUR ATLANTl'S TAKİMİ MUSABA.«AYA HAZIR.Suf^uARıN K'UĞINA 3İRME uAZ!M.8ENÎM İÇİN l'Ç TE^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1958
  • ALLAHUK ALİ BEY OS?5îLEPİNI BİTiRVEDEM B'MEMAVA CS'DEMEZS'N GİT SA,BAS» SANA VARD'M A VA ANÎME «LM 4.30 OA BAS.6uzuu_AR Buyü Buz PARÇALARIDIR.FAUAN PİLAN Bif?SUALİM VAR Wl OfiLUAA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1958
  • mm MALİYE VEKALETİ AMORTİSMA ve SAJN UlCjl v w x jf xn v xjLj1^Jli l* 11 K l I t M T O l T f S r1 4 N K A I A Satığıııa hâlen devam edilen Maliye Vekâleti Amortisman ve Kı-edi Sandığı 5 faizli 1958 yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1958
  • i Alı fi J TÜRKÇESİ Mason resmi aldı:Misi;Vmters,misis Walman'ı,veya kocasını mutlaka görmeliyim,dedi.faka!siz misisi bir saat evvel gördüğünüz için benim kendisini nerede bulabileceğimi söyleşebilirs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1958
  • A Y D I N O Ğ L U CÜNEYD TARİHÎ ROMAN Nizamettin Nazif TEPEDELENLİOĞLU 39 Olmaz,Hayır hayır.Yanlışın var.Gözlerimle gördüm Han bey.Yetişmedeydim hepsini şehid edeceklerdi.Pek azını kurtarabildim.Yıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1958
  • w i *yr(ÂRÎF SÂNI TOKER1 VE tKt ESERİ E^EMKONGAR Bugün okuyucuları-E mızın istediği iki şar-kının güftesini sunu-yoruz.Bunların ikisi ğ de Arif Sami Tokcr'in Ebestesidir.E Arif Sami Tokcr 192K E da Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1958
  • GÖRİNG'E AİT MUAZZAM BİR SERVET BULUNDU BERLİN,A.P.Alman müfettişlerinin Mareşal Herman Göring'e ait büyük bir serveti ortaya çıkardıkları haber verilmektedir.Mitler iktidarında geniş bir nıalî yetkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.05.1958
  • uı/S/l/f/MAMUL sisti DEM CAZocmmtöı PİYASAYA ARZ£DİLMIŞTİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1958
  • ve ARANIYOR Müracaat:Bahcekapı Garanti Han kat 3 No 304 Tel:22 48 65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1958
  • İŞ ELBİSESİ YAPTIRILACAK VE BİSİKLET FANİLESİ SATIN ALINACAKTIR 675 takım i-i elbisesi.80 adet i-j önlüğü yaptırılacak ve 675 adet Bisiklet fanilesi satın alınacaktır Numune ve tekliflerin,Bakırköy Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1958
  • AlfAn-lllHÂlı ORLU DAlREL Elektrik,sıcak ve soğuk su tesisatı,mevzu kanalizasyon yapılmıştır.Mahalle yaz kış işleyen Belediye otobüsleri durağına yayan 6 dakika,normal süratle Bcyazıt'a 15 dakika mesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1958
  • CENNET MAHALLESİNDEN:T.tipi birinci seri blok apartmanlarımızın temel atma merasimi 18 Mayıs Pazar günü saat 11 de yapılacağından sayın dost ve müşterilerimizin teşriileri rica olunur.5.000 LİRASI PEŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1958
  • MAÇKA TA$LIK TENİS KULÜBÜNDEN:PAM-PAN Restoranı Kulübümüzde faaliyete başlamıştır.Her gün öğle ve akşam servisi vardır.Sayın âzâ ve misafirlerine bildiririz.İdare Heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1958
  • TENZİLÂTLI TUĞLA SATIŞI İNŞAAT SAHİPLERİNE Piyasaya yakında arzedeceğimiz tuğlalarımıza şimdiden bağlanacak müşterilerimize tenzilât yapılacaktır.Telefon:27 43 87 den SEYFİ ERDEM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1958
  • ÜSTÜN OTO PARÇALARI Çeşitlerine her zaman ilâve olan ve kalitesini Avrupa Ayarına yükseltmeye çalışan Güvenebileceğiniz TÜRK MALI-DIR.TERCİH EDİNİZ.P.K.24 Beşiktaş İstanbul,Tel:Büro:48 79 02,Fabrika:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdür A B D t İPEKÇİ Basıldıfn Ver MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1958
  • HİCRÎ CUMA RUMÎ 1377 16 1374 Şevval MAYIS M»y« 27 19 5 8 3 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş 4.11 9.22 Öğle 12.10 4.51 İkindi 16.07 8.48 Akşam 19.20 12.00 Yatsı 21.11 1.51 İmsak 2.40 7.21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1958
  • BU AKÜMULATORE GÜVENEBİLİRSİNİZ Uzun ömürlü ve yüksek randımanlı Rabat araba kullanmak için ısrarla GÜNEŞ akünıülâtörlerini arayınız.Akünüzü alırken mufassal izahlı GÜNEŞ akümülâtörleri rehberini iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1958
  • BOSTANCI DENİZ PALAS Yeni teşkilâtiyle açılmış 1 Haziran 1958 den itibaren de programlı olarak sezona girecektir.Tel:55 25 56.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ SATILIK EHLİK İSTİMLAKLE alâkası olmayan.Kasımpaşa,is merkezinde,2 katlı,107 M2.kârgir,fabrika,apartman olmaya elverişli bina sat.Kasımpaşa Allahverdl Pasajı No.51/55 Yunus Çifteoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.05.1958
  • VOLEYBOLDE GALATASARAY GALİP Türkiye voleybol şampiyonasına dün de Teknik Üniversite salonunda devam edilmiştir.Günün ilk maçında Galatasaray Hilâl'i üç sette 15-5)15-6)15-10)diğer müsabakada Darüşşaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.05.1958
  • J^ıM*:v İKİ KAPTAN Galatasara 'ln Rusyada tek mağlûbiyet aldığı Lokomotiv maçından evvel Rus takımının en IHI l\MT IMPI iyi oyuncusu Sokolof San Kırnuzı'hların kaptanı Turgay'ın elini sıkarak «Şans» d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.05.1958
  • ragumrük.Blok Paktlara girmiyor Reis İbrahim Sevin "Kulüplerarası anlaşmaları îcabettiren sebebleri bilmiyoruz.Menfaatlerimizi müstakil yaşamakta bulacağız,dedi Karagümrük birinci profesyonel ligi iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.05.1958
  • Galatasarayın Irak turnesi iptal edildi Galatasaray'ın Irak seyahati,Lübnandaki siyasî hâdiseler yüzünden iptal edilmiştir.Dün bildirdiğimiz gibi,Bağdattan gelen bir telgraf üzerine seyahat yine şüphe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.05.1958
  • c*-r-»*Sr ~1H S *w~«*viîi TfîMf.pişpip* ipi İjff&âE SttS?ffs î?sT^ mm S\lESÎSşp?"fe&~X müMKMtMEBâM SUAT'IN GOLÜ Cenevre stadında ve bomboş tribünler önünde oynanan Türkiye Güney Kore maçı «ip-i tidai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.05.1958
  • Levisky,G.Saray'ı Sofya'ya davet etti SOFYA,HUSUSÎ Levisky kulübü idarecileri.Sofyada bulunan Galatasaray kulübü idarecilerinden Sadun Atığ'la dün görüşerek Galatasaray'ın futbol,basketbol ve voleybol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.05.1958
  • G.Saray Genç Sofya'da galip Lokomoiiv'i 2-1 mağlûp eden Sarı Kırmızılılar bugün Levisky ile ikinci maçlarını oynayacaklar SOFYA,HUSUSÎ Galatasaray genç takımı,Sofya genç takımlar turnuasındaki ilk maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.05.1958
  • BEŞİKTAŞ kulübü Puskas'ın takımı Heimatlos'un 28 mayıstaki maç teklifini,Federasyon kupası münasebetiyle kabul etmemiştir.O FENERBAHÇE ile anlaşan Karşıyaka takımının sağ beki Yılmaz'a Adalet kulübünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.05.1958
  • Enver tst.Sporla 2 yıl için anlaştı Galatasaray'lı Enver'in,İstanbulspor kulübüyle iki sene için anlaştığı dün açıklanmıştır.İdareciler,Enverle sözlü olarak her hususta tam bir mutabakata varıldığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.05.1958
  • Remondini "Taktik Benimdir,dedi Hollanda maçındaki oyun tarzımızı izah eden Beşiktaş antrenörü Federasyon vazife verirse düşünecek Hollandadan İtalyaya giden antrenör Remondini,dün kulübüne gele rek b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.05.1958
  • MILAN,M.UNITED 4 O MAĞLÛP ETTİ REAL MADRİD YE MJLAN 28 MAYISTA BRÜKSEL'DE ŞAMPİYON KULÜPLER FİNALİNİ OYNAYACAKLAR Evvelki gece Milano'da 90 bini mütecaviz bir seyirci kitlesi önünde oynanan Avrupa Şam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.05.1958
  • CAN DÜNKÜ antrenmana çıkmadı Transfer dedikodularına ismi karışan Can Bartu dün Ankaradan otomobille şehrimize gelmiştir!Can dün takımının antrenmanına iştirak etmemiş,sadece umumî kaptan Fikret Kncan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.05.1958
  • F.Bahçede Sert Tedbirler İdare Heybeti bir tebliğ yayınlayarak tesanüdü bozanların cezalandırılacağını bildirdi.Fenerbahçe kulübünde bazı idare heyeti âzalarının günlük hâdiseler üzerinde fikir beyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.05.1958
  • ¦KW» [İLHAN DEMİREL] ESKİ İKİ ARKADAŞ Bİr müddetten b*1-ayağındaki çıbanlardan muziarip olan Lefter,dün Fenerbahçe ant-ll»l MulVMIIH» renmanına çıktı.Kısa bir müddet kültür-fizik ve iki tur yaptı.Kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor