Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.05.1958
  • [İLHAN DEMİHEL] Tekel Umum Müdürü Ömer Refik Yaltkaya clüıde tütün yaprakları olan)Cibali fabrikasında yaptığı basın toplantısında izahat verirken.PUROLARA ZAN SAZLI toplantıda açıklandı Tekel Umum Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOYl Emniyet Müdürlüğüne asaleten tayini beklenen Ferit Sözen,dün vekâleten ise başladığı makamında.FERİT SÖZEN istanbul Emniyet Müdürü oluyor Emniyet Müdürü Hayrettin Nakiboğlu'nun Niğde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1958
  • EKİ KAZADA 9 KİŞİ ÖLDÜ İzmir Bursa yolunda ve Amasya ile Havza arasında iki trafik kazasında 9 kişi ölmüş 29 kişi de yaralanmıştır.İlk kaza Balıkesir Akhisar arasında bir Koç otobüsünün 30 metre derin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1958
  • DAVETİYELER DAĞITILIYOR [OZDEMIR GÜRSOYı 17 ve 19 Mayıs davetiyelerinin tevziine dün sabah başlanmıştır.Vilâyet,Maarif Müdürlüğüne,talebelere dağıtılmak üzere ayrıca davetiye tahsis etmiştir.Merasimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1958
  • BAYAR BUGÜN DÖNÜYOR Menderes dün akşam uçakla Ankara'dan geldi Reisicumhur Celâl Bayar bu akşam Batı Almanya seyahatinden uçakla dönecektir.7 Mayıs'ta Federal Almanya Reisicumhuru Theodore Heuss'un ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1958
  • Hafif geçen zelzele Ankara ve istanbul'a çok büyük olarak aksettiği için heyecan yarattı DÜN gece saat 21.33 de Elâzığ'da 2 saniye devam eden bir zelzele olmuştur.Zelzele gerek şehirde ve gerekse köyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1958
  • ezayir'de o reyi ele Nümayişçi Fransızların başında da bir general bulunuyor.Yeni Başvekil Pflimlin Sağcıları tevkife başladı Paris'te bir hükümet darbesine karşı tedbirler alındı.De Gaulle harekete g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1958
  • Hâkimiyet Gazetesi yazı idleri müdürü Faruk Taşkıran sağda)İle Ankara Telgraf Gazetesi yazı İşleri müdürü Fethi Giray solda)dün cezaevine girmeden evvel arkadaşlariyle bir arada Ankara cezaevinin kapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1958
  • Dün ingilizlerin indirdiği Adnan Menderes caddesindeki levhayı birkaç gün evvelki nümayişte Türkler asarken.[Telefoto MİLLİYET Şinasi BaşaranJ E.O.K.A.Bir Türk lisesine bomba attı Lefkoşe Türk Kız Lis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1958
  • [A.P.I Varamanlie Gc?cn Pazac MBaaü ¦Vaiailiaillia Yunanistan'da yapılan seçimler,sabık Başvekil Konstantin Karamanlis'in mensup olduğu partinin zaferi ile neticelenmiştir.Komünistlerin 78 mebusluk ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1958
  • TOPHANE YOLU KAPATILIYOR Tophane Dolmabahçe yolu inşaatı hazırlıklarına devam edilmektedir.İlk olarak inşa edilecek olan Tophane Akademi yolu Antrepoların seviyesine indirilecektir.Bu indirme bâzı yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1958
  • EN PAHALI YÜNLÜ kumaş 50 lira olacak İZMİR HUSUSİ Tiftik ve yapağı fiyatları hakkında hazırlanmakta olan kararnamenin bugünlerde ilânı beklenmektedirizmir Ticaret gazetesi kararnamenin mahiyeti ile il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1958
  • [Radyo Foto A.P.Kahire'de tahsilde bulunan Lübnanlı talebelerin bir kısmı Lübnanda.Hükümet aleyhtarı hâdiselerin çıkmasını müteakip,Lübnan'ın Kahire elçiliğine giderek,duvarda asılı olan Reisicumhur K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1958
  • 2 nci devre kayıtları aybaşma kadar açıktır GOODENGLISH İNûİÜ2CEİfmKrüPtÂBN İYİ' âÛRETENAKAPEM Birçok Doktor.Avukat,Hâkim,Mahkûm,Öğretmen Öğrenci,Subay Assubay Er,Muhasip,Tüccar ve Ev kadını gibi siz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • I M I Y S E T •Jdünyasimda Konferans BATİ başkentlerinde günün siyasi bilmecesi hâlâ sudur:Zirvede konferan-i yapılabileceK mi?Bilmecenin hallini zorlaştıran nokta.Rus siyasetinin zikzaklı bir istikam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • rA Bu hafta AKİS nefis bir kapak içinde çıkıyor Y/AKİS'in 5.yıl dönümü nüshası binbir emekle hazırlandı Türkiyede hadiselerin içyüzünü bilenler AKİS okuyanlardır basın hadisesi olacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • ÇAMAŞIR SUYU KOLONYA KONSERVE SAÇ LOSYONU TEMİZLEME TOZU OİŞ MACUNU TUVALET SABUNU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • Hazırlayan:Dr.RECEP D OKŞAT GÖRME BOZUKLUKLARI r O r—it v TABıî GÖZ MİYOP GOZ 1 İPEPMf TROP GÖ2 i Gözlerdeki,göz sinirlerindeki ve Deyinde bulunan görme merkezindeki her çeşit arıza,görme bozuklukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • lill.HIH JIMIIIIIIII II.1IIIIIMIIMII İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Şarkılar 9.00 Eddy Calvert ve Sidney Torch orkestraları 9.15 Türküler ve oyun havaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • OĞLAK BURCU U f22 Aralık 20 Ocak] Biraz heyecanlı fakat L iyi bir gün geçireceksi-niz.t m KOVA BURCU T2I Ocak 10 Şubat] Bugün çabucak ümitlenecek o nisbette de çabuk ümitsizliğe düşeceksiniz.BALIK BUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA;1 Bir serseri yüzünden kızı kaatil olan sinema artisti.2 Sıhhat;Bir Çerkez kolu.3 Ayakları ile yürüyerek;Uyma 4 Öldü!5 Münâkaşada mağlûp olma;Katık-c s ı z;Pişmemiş 6 Buğdayın de-z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • NİSSEN BARAKASI ve PORTATİF BARAKALAR ARANIYOR Müracaat:Bahçekapı Garanti Han kat 3 No-304 Tel:22 48 65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • HAZİRAN ÇEKİLİŞİNDE PARA iKRAMıYELERı DEMİRBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • Hong Kong'a tütün ve zuccaciye ihraç edildi Dün limanımızdan Hong-Kong'a ilk defa olarak yaprak tülün ve zuccaciye İhraç edilmiştir.Muhtelif memleketlere sevkedilen diğer mallar taze balık ve erik kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • Ortaköy vapuru haftaya sefere konuyor Seyir tecrübeleri ikmal edilmiş bulunan «Ortaköy* vapuru önümüzdeki hafta içinde Şehir Hatları isletmesi tarafından teslim alınıp sefere konulacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • Kâğıthane'de küçük bir kız trafik kazasında öldü Yeni ehliyet almış olan şoför İsmail geri giden kamyonun direksiyonuna hâkim olamadı Dün sabah Kâğıthane'de 6 yaşında bir kız çocuğunun ölümüyle netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • KOK KÖMÜ 15 HAZİRAN KÖMÜR TEVZİ MÜESSESESİ MÜDÜR MUAVİNLERİ KAT'Î KARARI ALMAK ÜZERE ANKARA'YA GİTTİLER Kok kömürü tevziatına muhtemelen önümüzdeki ayın 15 inde başlanacaktır Tevzi Müessesesi Umum Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • Altın yerine bakır satın aldığını geç anlamış Mehmet Aksu adında biri Taksim Belediye Bahçesinde henüz hüviyeti tesbit edüemiyen bir şahıstan 203 liraya yeni basılan Cumhuriyet altını diye iki altın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • Bundan böyle Tekel kahve ithal etmeyecek Tekel İdaresi bundan sonra kahve ithal etmemek kararını vermiştir.Evvelce bir müteahhidin 4000 ton kahve ithaline dair yaptığı teklif ve yapılmış bulunan mukav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • 0 0* GAZİANTEP PAZARYERİ Şubesi 0 0 Bugün hizmete girdi 15 Mayıs 1958 YAP!ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • Döviz kaçakçıları ve Siemafli Sevkii Bu iki şahısla işbirliği yaptıkları söylenen diğer üç sanık ise gayrı mevkuf olarak yargılanacaklar Saat ve döviz kaçakçılığından adliyeye verilen lokantacı Andon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • İsrail'den yedek parça ithâl edilecek İsrail'den ilâç çimento,plâstik maddeler.Pamuklu mensucat,demir ve çelik,yedek parça,elektrik malzemesi ithal edilecektir.İhraç olunacak maddeler ise taze balık,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • 5000 lira çarpan bir yankesici tevkif edildi Mehmet Çevikpay adında sabıkalı bir yankesici evvelki gece Karaköy otobüs durağında vasıta beklemekte olan Kenan Üstekinin 5000 lirasını çarpmıştır Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • Amerika'dan süt tozu ve tereyağı geldi Amerika'dan ithali kararlaştırılan gıda maddelerinin ilk partisi limanımıza gelmiş ve tahliyesine başlanmıştır.Bunlar 342 ton yağsız.41 ton yağlı süt tozu ve 134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • 1 numaralı Türk dâvası ÜN,İstanbul Üniversitesi Gazetecilik l I J Enstitüsünde bîr konferansım vardı.Daha doğrusu yarının genç meslekdaşları arasında «Gazetecilik» mevzuunda bir hasbisi hal.Onların he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • O GEÇEN a.y içinde şehrimizde ı:i26 çift evlenmiştir.Yıl başından beri evlenen çiftlerin sayısı 4086 yi bulmuştur.GÖNÜLLÜ hemşireler cemiyeti bugün saat 15 de Kızılay İstanbul müdürlüğünde faaliyet pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • ALTIN FIATLARI Cumhuriyet:135.50 Reşat:157.00 Gulden:122.00 ingiliz:157.00 Külçe:20.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • ÖLÜM Refikası Bayan G.Dellasudda,kardeşleri,yeğenleri ve gelinleri en derin teessürleriyle Osmanlı Bankası Umum Müdürlüğü müşavirlerinden BAY GEORGES V.DELLA SUDDA Din vefatını bildirirler.Cenaze mera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • VEFAT Tanınmış İdarecilerimizden Efkâf Reisi merhum Ahmet Saib' in torunu Girit eşrafından ve Belediye Reislerinden merhum Hüseyin Safter ile Cemile Safterin kerimeleri,Saki Safter ve merhum Ahmet Şev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • r SİNEMALAR I v_J BEYOĞLU A İKA Alt Tel;44 25 62)Âğık Kaatil Cesar Ronıero Kay Kendall İng.2 Esrarengiz Canavar Chester Morris Türkçe.ATLAS TeJ:449835)Kralsız Kraliçe Bette Davis Richard Todd Renkli İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1958
  • BUGÜN SON GÜN İSTANBUL ŞUBELERİ HUSUSİ KEŞİDESİ ŞEKERBANK MAYIS SONUNDA HESABINIZI 15 MAYIS PERŞEMBE AKŞAMINA KADAR AÇTIRINIZ HER 100 LİRAYA BİR İŞTİRAK NUMARASI ŞEKERERNK EN YÜKSEK İSABET İHTİMALİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.05.1958
  • KIBRISIMIZ Yazan:FARUK DEMIRTAŞ Türk'ün yarasını ben sarmam diyen doktor!Rumların kahbece öldürdükleri polis Ali Mustafa'nın 6 yelim çocuğu yalnız bir şey düşünüyor "İntikam,Vasilya köyünün bir İftiha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1958
  • Emeklilik mevzuunda yeni bir karar verildi Arzuhal Encümeni hükümetin lüzum göstermeden bir memuru emekliye sevkedemiyeceği neticesine vardı.Murad Ali ülgen'in itirazı reddedildi ANKARA,HUSUSÎ Arzuhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1958
  • I I ğ¦ [A.P.RİR ACIDIIIf Birleşik Amerika'nın Minnesota eyaleti,geçenlerde vü-Şl™ MOlIllillV züncü yıldönümünü kutlamıştır.Bej katlı yas günü pastasının üzerindeki 100 mumu söndürmek için Minnesota va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1958
  • COLLEGIUM Muhabere İle Öğretim Enstitüsiî'nde Amerikan Üniversitelerinin €Extention Course» metodu ile New-York ve Boston İngrilizceslni 6 ayda öğrenmekle İSTİKBALİNİZİ GARANTİLEMİŞ OLURSUNUZ COLLEGIU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1958
  • ĞRAPHO-ENGLISH İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI Türkiye'nin en girin ve modern köyü Abana'da bu sene GRAPHO ENGLİSH'in kendi tesislerinde günde 6 saat derste,denizde,yemekle,oyunda ve gezide İngiliz öğretmenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1958
  • MÜSTESNA KÖŞK SATIŞI Kızıltoprak'da Karakol sokağında,7 numarada büyük çam ve diğer müstesna ağaçlarla süslü,havuzlu bahçe içinde,merhum fabrikatör Raif Beyin meşhur köşkü,şuyuun izalesi için mahkemec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1958
  • Şehit pilotlardan birinin cesedi bulundu İZMİT.HUSUSÎ Karadenize düşen jet uçaklarından birinin pilotu olan Binbaşı Sahabettin Nasuh'un cesedi dün sahile vurmuştur.Binbaşının kaza esnasında paraşütle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1958
  • ÇALDIKLARI OTOMOBİL PARÇALARINI BİR KUYUYA SAKLADILAR İtfaiye,dün Şehremininde bir kuyudan bir hayli otomobil aksamı çıkarmıştır.Bunlar buraya,otomobil hırsızlığı yapan bir şebeke tarafından bırakılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1958
  • İki günde izmir'e 70 yıldırım düştü İZMİR,HUSUSÎ Evvelki gece izmir ve civarında başlayan şiddetli yağmurlar esnasında bölgeye 70syıldırımın düştüğü tesbit edilmiştir.Zaman zaman ceviz iriliğinde düse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1958
  • AK.6UL $0K6UZEL,Ş0KŞA.HAKE RûKKAiEı ŞARK VAR HERfcECE TEMSİL İNTER BARDA.TARZAN,AKĞUL'UNYERıNl BULDUK.BU 6ECE İhTTEK.BûEA 6İDECE6JZ.Y&LNIZ ÖhlCfc ÎİSTÜMÜzDEKÎ ÇULLARI YENİLE-YELÎfA.V-BOYYOKZİYKYAfcMUi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1958
  • TAŞLANAN BAŞKAN YARDIMCISI [A.P.Güney Amerika memleketlerinde bir seyahate çıkan Birleşik Amerika Reisicumhur yardımcısı Richard Nlxon,Bolivya ve Venezüella'da Amerika aleyhtarı nümayişçiler tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1958
  • Ziraî borçlar uzun vadeli taksitlere baglanmıyacak Bir C.H.P.mebusunun yaptığı kanun teklifi dün ziraat Encümeninde reddedildi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Ankara mebusu Ahmet Üstün'ün ziraî borçların uzun vad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1958
  • BOLU'YA YENİ MAARİF TESİSLERİ YAPILIYOR Bolu ve Düzce havalisinde yaptığı tetkik seyahatinden dönen Maarif Vekili Celâl Yardımcı bu vilâyetin Maarif ihtiyaçlarının mühim bir kısmının önümüzdeki ders y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1958
  • Türk Mizahçıları Kolejin "Mizah Gününde,konuştu [NEDRET SELÇUKER] Bebekteki Amerikan Erkek Koleji'nin büyük avlusunda,bir tenis topunun peşinde koşan on kişiyi dün,birkaç küçük Kolejli merakla seyretm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1958
  • İmtihan Suallerini Okullar Hazırlıyacak Geçen yıl postada vukubulan sual hırsızlığı bu tadilâta sebep oldu.[EKREM ALTINKAYNAK] Devlet lise ve ortaokul bitirme imtihanlarına ait sualler,bu yıl okul ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1958
  • Fabrikaların inşa edileceği yerler tahdid edildi Yeniden fabrika,imalâthane,tamir hane ve atölye inşa etmek isteyenler Belediyeye müracaat edecek ve tesisleri ancak Belediyenin gösterdiği yerlerde inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1958
  • VEFAT Faika Bilgin'in zevci,Avukat Arif Bilgin ve Dr.İlter Bilgin'in babaları,Leylâ Bilgin'in kayınpederi,İzmir Yeni Asır gazetesi sahibi Şevket Bilgin'in,İzmir mebusu Behzat Bilgin'in ağabeyleri,Atiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1958
  • Acı bir hâdise "Q ÂZI gazetelerde «Acı bir kayıp» başlıklı vefat ilânları gö-j [j rürüm.Benim de bugün ele alacağım mevzu ölümden çok i daha acı bir hâdisedir.Dünkü gazetelerden birinde şu i havadisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1958
  • arı Hostes sıkıntısı çekiyor Hosteslerin çabuk evlenmeleri bu sıkıntıya sebep oldu.Yeni hostesler alınacak Türk Havayolları hostes sıkıntısı çekmeye başlamıştır.İlgililerin verdiği bilgiye göre uçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.05.1958
  • w*iut»iLA KJNUNl KALKMASINDAN RAMA B&NİM AŞKIMLA NE İlö&İ VAK BUNUN BAV GAFFAR gE-V AAVTA e,ÖZ ETTıM M» c,"l/UDI ZIPZIPLA EV-6AVlMP_B_eN_j-y LeNM\Y6CE VAN"\HURIVEYC AŞlKtMÎ.VOOO' Pî**M ARKAOAÇ.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1958
  • ¦MİHHİ GOK GURULTUSU NE OL.uyQR Bövo-E!SANKİ 8INA yiKlLA.CAK ®UZVUZ 'UN GOK GuRUU.TÜSÜ ZANNETTİĞİ SEV.BİNANIN YANINDAKİ' KAMYONLARDAN GEU^ YORDU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1958
  • 8EN DE KEM GİMİ NEREye DIM.Diye DÜŞÜNÜP DU.•^uyORDuVı.3-22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1958
  • CISCO KİÖ MmMffl^w&&$8m ICAATIU.CANI 8ENI ZORLA kAvğAvA SOKA.MAZ51N DOuORES 5unu a İl.ki SilÂhli MER1FL.E.RL.E ÇİFTLİSİNİ OF2^ t3\TARAMAZSIM W7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1958
  • CyvAM,VEDAT GEuVoR,MuhAkkAk yİNE BORÇ İSTİ.VECEK.MERHABA Ad'OM.VAHU SU DOSTUMUZ GAL.ÎP VAR.SO URA BORÇ İSTEDİM,DE VERMEDİ NE.tcADAR.OMRİ ADAM OEGlL AM ALİ'CİM Hnâlâ Evet.BEN de oyunyi-v.Dic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1958
  • Nilliııef S o h i b i ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür HASAN YILMAER Bdfuldvjı Yer MİLLİYE!MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1958
  • HİCRÎ 1377 Şevval 26 Perşembe 15 MAYIS 19 5 8 Güneş Öğle İkindi Akçan,Yatsı İmsak 4.42 12.10 16.07 19.19 21.10 2.42 RUMÎ 1374 Mayıs 2 VAKİT VASATİ EZANÎ 9.24 4.52 8.48 12.00 1.51 j 7r4-J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1958
  • Sevdiğinize vereceğiniz mücevher hediyelerinizi yalnız *ZQ\ÇEŞİT MÜESSESESİ'nden BB TAKSİTLE rj Alabilirsiniz.Aliksandrit ta$Jı zarif Taşradan sipariş kabul edilir.iracjın yüzüğü,orta Posta ile gönder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1958
  • bilûmum temizlik işlerinizde hari kalar yarattığı gibi ayrıca sizlere,şükran borcunu da ödüyor.FAY Temizleme Tozu kutularının içine 1)liralıklarla 50)liralıklar ve hoş sürprizler rastgele serpiştirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1958
  • m s(YALAl T ÜRKCESI *V Mason hiçbir şey sezdirmeyen babj icarı bir tavırla cevap verdi:Evet,ayaküstü bir şey söyliyecektik.Mason kadına yaklaştı,patronun maksadını anlayan Della Drake'a işaret etti,ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1958
  • A Y D I M O G L U CÜNEYD BEY TARİHİ ROMAN Nizamettin Nazif TEPEDELENLİOGLU Vezir paşa bâzı Hıristiyan beylerine aman verilmesini dilerlerken «Müslüman esirlerden bir kısmım ölümden kurtarmışlardu» buy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1958
  • ummuş edebİyat| 1 SSİ£M!S.«ğâ£A I i=I SKİLERİN «Sanayii edebiyye» dedikleri ha-e {ğ I yellerle teşbih,istiare,teznd,leff-ü-ııcş-jl ri mürettep,müraat-ı nazir.sekt-i melih a E illi.ile)süslü ve oyuncak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1958
  • AZOR'DA ZELZELEDEN HALK PANİĞE KAPILDI AZOIC ADALARI,A P.Faial adasında 48 saattenberi devam eden zelzelelerden paniğe kapılan binlerce köylü,evlerini terkederek kaçmışlardır.Bu Atlantik adasında Pico
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TEtEFON &27 42 10 SATILIK EMLAK ARNAVUTKÖY Dulkadınoğulları Sok.No.82 de.bir bodrum,2 kat,bahçeli,Kız Koleji arazisine bitişik,yokuşu var.Cumartesi Pazar Tel:63 57 96.0 ACIBADEMDE,ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • MÜBâîAâ İLÂNI MOBİL OİL TÜRK A.O.dan Ortaklığımız ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ticaret Vekâletinin talimatı dairesinde LÂSTİK ve YEDEK PARÇA Mubayaa olunacaktır.Bu ihtiyaçlarımızı temine yetkili oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • ELEMAN ARANIYOR San'at veya teknik okullarından mezun istidatlı ve tecrübeli eleman alınacaktır.Müracaat:Tel:71 64 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • ARANIYOR Çınar Oteli için lisan bilen ingilizce,Fransızca)telefon santralı memuru ve Bell-Boy alınacaktır.Yeşilköy ve civarında oturanlar tercih edilir Müracaat:Cumhuriyet caddesi Vifak Palas No.49 ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • MEMUR ARANIYOR Bir toptancı firmanın muamelâtında çalınmak üzere en az orta tahsilli bir memur aranıyor.Arzu edenlerin posta kutusu 222 ye el yazılarile müracaatları rica olunur.23884)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • MEMUR Ticaret mektebi mezunu yapmış bulunan)daktilo ve memur alınacak.Müracaat:Sirkeci Ebu.ssı ALİNACAK Erkek olduğu takdirde askerliğini hesap makinesi kullanmasını bilen ut Cad.No:75 üst kat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • GAZ OCAĞINIZI EMNİYETLE KULLANABİLMEK İÇİN I DIR!Yıldırım ocak başları,tamamepirinçten mamuldür.Yıldırım ocak basları,boyalı değil natürcldir.Yıldırım ocak başlarının kaynacı tan değil,gümüş kaynaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • ŞİFANÛZ'de Triko,Kazmir,Çorap açılır.Tel:716307 23289)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • GÖRÜNDÜĞÜM KADAR GENQ DEĞİLİM Bu Galat i rüyeti ancak KREM PERTEV ile yapdığım muntazam masaja Borçluyum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • İTALYAN LİSESİ ve TİCARET OKULU 1958 1959 ders yılı orta hazırlık sınıfı namzet kaydına başlamıştır.Giriş imtihanı 16.6.1958 günü yapılacaktır.NOT:Kadro olmadığı takdirde kayıtlara Eylül döneminde dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • SATILIK GAYET KIYMETLİ ARSA Suadiyenin en güzel yerinde 780 Metre arsa üç tarafı sokağa nazır,çok geniş cepheli,yeni iınar durumu 3 kata müsadeli,manzaralı,köşebaşı çift daireli apartman inşasına müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • İŞ ELBİSESİ YAPTIRILACAK VE BİSİKLET FANİLESİ SATIN ALINACAKTIR 675 takım iş elbisesi,80 adet is önlüğü yaptırılacak ve 675 adet Bisiklet tanilesi satın alınacaktır.Numune ve tekliflerin,Bakırköy Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • ACELE SATILIK Larıd Rover Jeep arabası çalışır vaziyette,ayrıca her ise elverişli Kamyon ve kamyonetler acele satılıktır.Bir de/a görmeniz menfaatiniz icabıdır.Tediyatta kolaylık gösterilir almak iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • MİMARLAR ODASİ İSTANBUL ŞUBESİNDEN:Şehrimizi ziyaret edecek olan San'at ve Mimarî Münekkidi Mr.John Bctjeman,36 Mayıs 3 958 Cuma günü saat 18.00 de Gümüşsüyü,Kamarot Sokaktaki İngiliz Kültür Heyeti Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • DADI ARANIYOR Yeni doğmuş bir çocuğa Dadı aranıyor.Ecnebi lisan bilenler tercih edilir.MAR)rumuziyle İstanbul P.K.176 No.ya müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • BUGÜN Jeff Rex Leigh Movrov,Reason Snowden İ.AlAfAlı AKAMI#Ibİi UCaAn as W ji jh*.JS-ISc.Jölm(lUk AAıa VBİHhUHISİ a HBHSSüSES BBBHBSRinSaBEc EBw9iaBHSflBF The Cıeature Walksamong us)yarı canavar,yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • müthiş komikler ÖCEKLES1İ Düğün,Balo.Konser programlarınız için yalnız müessesemizden angaje debilirsiniz.Beyoğlu Ağacamii Arkası Öğüt S.8 Tel:44 07 57 TiKOFiS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • TÜRKİYENİN EN MODERN TURİZM EĞLENCE YERİ BURSA KÜLTÜR PARK L 1 Haziranda emsalsiz yeniliklerle hizmetinizdedir.Programı tertip eden:TİKOFİŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • SIRRI ATALAY'IN DURUŞMASINA DEVAM EDİLDİ İZMİR,HUSUSÎ C.H.P.Kars mebuslarından Sırrı Atalay'ın duruşmasına dün Ödemiş Ağır Ceza mahkemesinde devam edilmiştir,iki sene evvel hükümetin maneviyeti sahsiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • İki gazeteci hapse girdi 3 gazeteci mahkûm oldu t Baştarajı Birincide C.M-P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı beraberinde Genel Sekreter Ahmet Bilgin olduğu halde,mahkûm gazetecileri ziyaret etmek için dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • ozan'da büyük îr yangın çıktı ORMAN İŞLETMESİNDE BAŞLAYAN YANGIN 'KISA ZAMANDA GENİŞLEDİ I ADANA,HUSUSÎ Kozan kazasının orman işletme binasında dün gece saat 23 de çıkan bir yangın kısa zamanda yayıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • E.0.K.A.bir Türk Lisesine bomba attı Baştarajı Birincide istemiyoruz»,«Taksim isteriz» yazılı yüzlerce yafta İle caddelerde dolaşan Türkler ihtarlara rağmen dağılmamışlardır.Anavatana karcı bağlılıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • öğretmenler Bankası kanunu dün mecliste kabul edildi ANKARA.HUSUSİ Türkiye Öğretmenler Bankası kuruluşuyla ilgili tasarı,Meclisin dünkü toplantısında kanunlaşmıştır.30 milyon lira sermayeyle çalışacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • 14 Mayss yıldönümüne CHP ve Hür.P.de katrtdı ANKARA.HUSUSÎ D.P.nin iktidara gelişinin 8 inci yıldönümü münasebetiyle,dün Ankara D.P.Gençlik teşkilâtı tarafından tertiplenen toplantıya C.H.P.ve Hür.P.d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • SİVAS D.P.İL HEYETİ KENDİNİ FESHETTİ SİVAS.HUSUSÎ DP İl İdare Heyeti,kendini feshetmiştir.İdare heyeti azalan,toptan istifa kararı almış ve merkeze bildirmişlerdir.Müteşebbis heyete eski milletvekille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • TAYYARE ŞEHİTLERİ BUGÜN ANILIYOR Tayyare şehitleri ihtifali bugün yapılacaktır.Fatih parkında saat 11 deki merasimde şehit düsen havacılarımızın hatıraları anılacaktır.Tayyare şehitleri ihtifali dolay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • PUROLARA ZAM SAZLI toplantıda açıklandı Baştarajı Birincide yılda 5 milyon adede çıkarılmıştır.V'eni puroların şekli,içimi,ambalajı ve gramajı tamamile değişmiştir.Maliyet fiatı artınca satış fiatı da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • CEZAYİR'DE ORDU İDAREYİ ELE ALDI t Baştarajt Birincide Fransa ile Cezayir arasındaki telefon muhavereleri kesilmiş,Fransız ve yabancı uçak şirketleri dün.Fransa'daki bütün uçak seferlerini iptal etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1958
  • AMERİKA LÜBNAN'A SİLÂH GÖNDERİYOR Baştarajı Birincide ve Suriye ile Mısır'ın bu hâdiselere hiç bir şekilde müdahale etmediklerini iddia etmiştir.Kahire.Lübnan tarafından gönderilen protesto notasını d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.05.1958
  • METİN'İN GÜLÜ l maç"ıa hazırlanmakta olan İstanbul Garnizon takımı,dün Şeref stadında Bcsiklular liHnr.h»,T,T i 5,i"1* *ar«llaSina y«Pn»5tu.Metin'ln attığı gollerle devreyi 2 0 galip bitiren Garnizon-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1958
  • Şampiyonası başladı Dün akşamki müsabakalarda Kale İstatistik,Altay'ı dört,Galatasaray da Hilâl'i üç sette yendiler TÜRKİYE Voleybol Birincilikleri dün akşam Teknik Üniversite salonunda başlamıştır.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1958
  • G.Saray'h Enver İsi.Spor'a geçiyor Galatasaray solbeki Enver'in İstanbulspor'a transferi bir gün meselesi haline gelmiştir.Enver,Irak'a gidecek kadroya dahil edildiği halde,dün mazeret beyan etmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1958
  • NİHAYET Can konuştu F.Bahçe'nin yetiştirdiği genç yıldız F.Bahçe'li kalacağını,bunun için K.Fikret'e verilmiş sözü de olduğunu söylüyor AN Bartu'nun İstanbulspora I geçeceği haberi Fenerbahçe kulübü ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1958
  • Sadri Ankara'da temaslar yapıyor ANKARA,HUSUSÎ Transfer mevzuunda gerekli temaslarda bulunmak üzere dün aniden gelirimize gelmiş bulunan Adalet menejeri Sadri Usuuğlu Genç Millî Takım solhaıı Ankaragü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1958
  • BEYKOZ REİSİ İSTİFA ETTİ Beykoz Kulübü Reisi Cevat Taray idare heyetine gönderdiği bir mektupla vazifesinden istifa ettiğini bildirmiştir.Pazar günkü kongı-ede umumî heyetin ittifakı İle İşbaşına geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1958
  • İ.Spor,Toprak Spora 3-2 galip geldi ANKARA,HUSUSÎ İstanbulspor Futbol takımı Demir» sporla yapacağı Federasyon kupasına hazırlık olmak üzere dün şehrimiz ikinci profesyonel lig takımlarından Toprakspo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1958
  • DÖVEN DE TİKSİNDİ İsveç'tiler boksu yasak ettikten sonra,Danimarka da ayni yoldan yürümeye karar vermiştir.Sebep şudur:Danimarka boks şampiyonası münasebetiyle Kopen-Iıang'da tertip edilen maçlarda,ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1958
  • voGusvmm MADRiD'TE HAYAL Roma'dâ hakikat BU6UNE.8 6 OCAK 1954 akşamı bütün İspanya sevinç içindeydi.«Dünya Kupası.ndaki ilk eleme maçlarında Türkleri 4 1 lik farklı mağlûbiyete uğratmış olan İspanyoll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1958
  • EŞFAK AYKAÇ'IIN sakatlığı mühim «MİLLİYET,futbol takımının evvelki gün yaptığı antrenman maçında sakatlanan Eşfak Aykaç'm sol bacak adele liflerinin koptuğu anlaşılmıştır.Kendisine kafi istirahat veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1958
  • Galatasaray bugün IRAK'A GİDİYOR GENÇ TAKIM DA SOFYA'DA BUGÜN İLK MAÇINI LOKOMOTİF'LE OYNUYOR y Galatasaray Profesyonel futbol kadrosu üç maç yapmak üzere bugün saat 19.45 de uçakla Irak'a hareket ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1958
  • F.Bahçe Basket takımı Avrupada maçlar yapacak FENERBAHÇE basketbol takımı,muhtelif karşılaşmalar yapmak üzere Almanya,İtalya,Bulgaristan ve Yııgoslavyadan teklifler almıştır.Basketbol şubesi kaptanı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1958
  • "Ş.Ataman,Genç takım dâvası ele alınacak dedi ANKARA,VELİ NECDET ARIĞ'dan Genç Milli takımımızın kuvvetli tertibine rağmen Bulgarlar kargısında uğradığı mağlûbiyet şehrimizde geniş akislere yol açmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1958
  • alkan karması fikri üsaid karşılandı Bulgar Genç Takımlar Başantrenörü,Avrupa'ya karşı çıkacak takıma,Türkiye'den Turgay,Naci,Lefter,Metin ve Çan'ı namzed gösteriyor F Bulgar genç takımla antrenörünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1958
  • Kaıagümıüke 3 Günde 70 bin lira bağışlandı Transfere 255 bin lira ayıran 1 inci kümenin yeni ve popüler kulübü,îngiltereyi esas tutarak 5 yıllık bir kalkınma plânı hazırlıyor.İdare Heyeti iş bölümü ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.05.1958
  • TURGUT SAKATLANMIŞTI S^SET 5^:sporun ilk maçı olan Allianccn karşılaşmasında,santrfor Ole Madsen'in ayaklarına kapanarak muhakkak bir gole mâni olmuştur.Resimde 3-2 Alliaııccn'iıı galibiyeti İle biten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor