Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.05.1958
  • İZMARİTLER CEBE [RÜÇHAN ÜNVER] Belediye zabıtası sokaklara sigara izmariti atanlarla mücadeleye girişmiş ve son günler zarfında sokakta sigara İçen vatandaşların izmaritleri yere atmalarını önlemek iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1958
  • 101 GÜN AYRILIKTAN SONRA KÜBALI BUGÜN DERSE GİRİYOR Senatonun anayasa profesörü hakkında almış olduğu kararın müddeti sona erdi HUKUK Fakültesi Esas Teşkilât Hukuku Profesörü Hüseyin Nailî Kübalı,101
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1958
  • Ragıp Karaosmanoglu Hür.P.Haysiyet Divanına verildi ANKARA,HUSUSÎ D.P.Zonguldak mebusu iken Hür.Pne giren Cemal Kıpçak bu partideki görevinden de istifa etmiştir.Hür.P.liler bu istifanın yeni olmadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1958
  • ifc İLAl ÜSKÜDAR YANGINI [İLHAN DEMİRELJ 8 evin tamamen yanmasiyle neticelenen Üsküdar yangınının,Selimpaşa caddesindeki 25 numaralı evin,mürekkep imalâthanesi olarak kullanılan odasından çıktığı tahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1958
  • Yurtlardaki Mescitler kütüphane oluyor ANKARA,HUSUSÎ Bâzı talebe yurtlarında irticaî faaliyetlere basamak olduğu anlaşılan mescitler,alâkalılarca kütüphane haline getirilmek üzere kapatılmışlardır.Ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1958
  • BİR APARTMANDA ARAMA YAPILDI Polise vâki bir İhbar üzerine,Sehzadebagı'nda bir apartmanda arama yapılmış ve evvelce ademi takip kararı almış bâzı risaleler bulunmuştur.Arama yapmak üzere apartman dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1958
  • Askerlik müddeti 1.5 yıla indirilmedi Vekil,hükümetin buna taraftar olmadığını açıklayarak askere alınan gençlere okuma yazma öğretileceğini söyledi ANKARA,HUSUSÎ' C.H.P.Tunceli mebusu Arslan Boranın,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1958
  • [COSTERI İNGİLİZ ŞAİRİ İngiltere'nin tanınmış şairlerinden John Betjeman,Ankara'da yapılmakta olan «Türk İngiliz dostluk cemiyeti İlkbahar faaliyeti» ne katılmak İçin Cuma günü şehrimize gelecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1958
  • Sıcaklar birdenbire bastırdı Şehrimizde sühunet dün birden bire artmış ve gölgede 31 dereceye kadar yükselmiştir.Meteoroloji istasyonu sıcakların devam edeceğini bildirmektedir.AKHİSAR'DA S KİŞİ BAYIL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1958
  • Yunan seçimlerini Kar amanlis kazandı Komünistler 7S mebusla 2 nei büyük parti haline geldiler Solculardan az rey alan Venizelos'un partisi ancak 36 mebus çıkarabildi ATİNA,A.P.nin hususî surette gide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1958
  • [MİLLİYET] Korali köyündeki ocaklardan çıkartılıp getirilen taklar beheri 1000 kilo)Odunluk iskelesinde motöre yüklenirken İnşa Komitesi Başkanı E.Nihat Sözeri şapkalı zat)tarafından takip edilirken.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1958
  • İstanbul Savcılığı hakkında tahkikat ANKARA,HUSUSÎ İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliği hakkında Adliye Vekâletince idari tahkikat açılmıştır.Bir gazetede yayınlanacak tefrika ile ilgili olarak,tefrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1958
  • KIBRIS'TA TÜRKLERİN KATLİ DÜN MECLİSE AKSETTİRİLDİ D.P.Mebusu Ağaoğlu bu hususla bir lakrir verdi.E.O.K.A.bülün üyelerini dağa çıkmaya dâvel elli ANKARA,HUSUSÎ KIBRIS'ta Türklerin E.O.K.A.teşkilâtı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1958
  • ilhan demireli YANAN MEYRFLİft DA Itfaiye mudM ,ü Tevfik Hinıalaya'nın ia dahil bulunduğu bir bilirkişi heyeti,dün Heybeliada vapurunda tahkikat yapmıştır.I HHHH riL.I UbLIhUH Yangının pencere önüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1958
  • LÜBNAN'DA ORDU BİRLİKLERİ NÜMAYİŞÇİLERLE ÇARPIŞTILAR Beyrut ve Trablusşam'da ölen ve yaralananların sayısı çok.Nümayişçileî dün de Beyrut'un muhtelif yerlerinde yangınlar çıkardı Silâh kaçakçılığı yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1958
  • SUNAY OTO KURSU Ehliyet aldırıncaya kadar TAKSİTLE KAYITLAR ÜCRET 250 LİRA Fazla izahat için kursa müracaat edilmesi Nişantaşı Emlâk Cad.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1958
  • Bayar'a İktisat Doktorluğu tevcih edildi Bayar şerefine Berlin'de verilen konserde İdil Biret de solist olarak yer aldı BERLİN,A.P.CUMHURREİSİ Celâl Bayar'a dün,Batı Berlin'in Hür Üniversitesinde töre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.05.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr.RECEP DOK S AT GÖZE PERDE İNMESİ Bâzı yerlerde,halk arasında,bu hastalığa Aksu da denir.Göz bebeğinin arka tarafında,göz billuru da denen uzvî bir adese vardır.Şeffa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1958
  • I III I M lil mı ınmı ımııin I İlli Milli l ıllıııııılııuııııı mı İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Şarkılar 9.00 David Rose orkestrasından film melodileri 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1958
  • OĞLAK BURCU fc YENGEÇ BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Yakınlarınızda bâzı rahatsızlıklar olacak.Siz rahat bir gün geçireceksiniz.KOVA BURCU t T21 Ocak 19 Şubat] Şansınız gülüyor ama buna siz kendiniz gayret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1958
  • Doğan Kardeş yayınlarından' Yeni okuyan çocuklar için 4 GÜZEL KİTAP 1-SIHİRLIİSOPA 2 ALTINI SAÇLIf ŞEYTAN 3 BECERlKLti KARDEŞLER 4 KAHRAMAN'TERZICÎK* Renkli,Resimli,Karton Ciltli Fiatı 1 lira.İ BU DA,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Fedai,2 Bayındırına;Geri verme;Nota.3 Tutulacak yeri kal mamacasına yırtık;Bir eşyanın kullanma müddeti Tersi hayvan.4 Direnme;Tepe'nln ortası;Hububatın tarlaya ekilmesinden biçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1958
  • ÇAMAŞIR SUYU KOLONYA KONSERVE SAÇ LOSYONU TEMİZLEME TOZU DİŞ MACUNU TUVALET SABUNU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1958
  • Rahat ve konforlu bir OTOBÜS ile ve izahlı olarak İSTANBUL'U BİR GÜNDE GEZMEK İSTEMEZ MİSİNİZ?Bentler,Boğaz.Camiler,Surlar,Saraylar,Bahçeler,Hisarlar,Müzeler,Zindanlar,TARİHİ ve TURİSTİK birçok mevkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1958
  • SINAÎ TESİS ARANİYOR Elinde randımanlı sınaî tesisi bulunup da en az yüzde 50 sine ortak anyaniarın veya devretmek istiyenlerin İstanbul 984 No.lı posta kurusuna mufassal izahatla birlikte müracaatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1958
  • HEİDİ HAYDİNİN ROMANI)Resimli tam tercümesi çıktı Çeviren Öğret.A.Uğur Küçük ve büyük herkesin zevkle okuyacağı dünya çocuk edebiyatının bir şpheseri.İYİGÜN YAYINEVÎ Ebussuut Cad.88 İstanbul Fiatı 650
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1958
  • Mevcut fındık stokları ihraç edilemiyor Fındık İhracatı durmuş gibidir.Eldeki stoklar tasfiye edilememektedir.Ticaret Vekâleti fındık tacirlerini Ankara'ya davet etmiştir.İhraç İmkânları aranacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1958
  • mim*' GÜNÜN TIBBİ BAHİSLERİ Yangın Çıkarma Deliliği Her hangi bir yangında sebep olarak,ya ihmal ve tedbirsizlik,ya da şuurlu bir kasıt,sabotaj düşünülür.Bir delinin,bir ruh hastasının sebepsiz yere v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1958
  • VEFAT Sevgili esim ve babamız Yovanaki S.Hezencioğlu vefat etmiştir.Cenaze merasimi bugün,13/Mayıs/1958 Salı günü saat 15.30'da Kumkapı Panayia killsesind» İcra edilecektir.Ailesi ve evlâtları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1958
  • Robert Kolej Talebe Birliğinin mizah günü Robert Kolej Türk Talebe Birliği yarın aaat 16.30 da Kolej konferans salonunda bir mizah matinesi tertiplemiştir.Bütün Karikatüristlerin ve mizah yazarlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1958
  • Mütecaviz yanaşma denize atlayan kızı bıçaklamış Mahkemede İsmail'e,Mükerrem "Sersem,diye bağırınca hâkim kendisini dışarı çıkardı Mükerrem İsminde genç bir kızı de-nizde bıçaklıyan İsmail adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1958
  • 19 Mayıs Bayramına BANDOSU DA KAT HALK DAVETİYE BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR.DAVETİYELERİN KARABORSAYA DÜŞMEMESİ İÇİN TEDBİR ALINIYOR 19 Mayıs Gençlik ve Süor Bayramı için hazırlıklar ikmal edilmiştir.Spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1958
  • f Orada ve burada azınlıklar f j ZIVIİRLİ okuyucularımızdan bay Hilmi I I Kadıoğlu,her karış toprağı Türk eserleri ve Türk tarihinin silinmez izleriyle dolu bir Balkan memleketinde doğup büyümüş,tah-s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1958
  • BUĞDAY BU ESKİŞEHİR ŞOBES ÇİLDİ ususi apılıs ikramiyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1958
  • Gönül Aşar'a Kıbrıs'tan «Geçmiş olsun» diyorlar Çarşambada Rum Kız Lisesi talebeleri tarafından dövülen Gönül Aşar,Adlî Tıb Müdürlüğünden bir kafi rapor daha almıştır.On günlük olan bu raporda Gönülün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1958
  • MÜNEVVER SÜRÜCÜ ile Dr.Özkan SANDALCI Nişanlandılar 10/Mayıs/1958
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1958
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)Son Saadet Fikret Hakan Eva Falmer Türk filmi.ATLAS Tel:440835» Kralsız Kraliçe Bette Davis Richard Todd Renkli İng.ELHAMRA Tel 44 43 94)Allah Erkeği Yarattı B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.05.1958
  • KIBRIS!Yazan:FARUK DEMIRTAS ilhak diye bağırmalarına rağmen Yunanlılar bile taksimin rek yol olduğunu kabul ermiş ve işlerini ayarlamaya başlamışlardır KIBRISTA şimdiki halde her iki cemaati meşgul ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1958
  • f Mevkuf Sadeddin'e Nektub TO İRBİRİMİZİ tanımıyoruz ama başınıza gelen vak'ayı ga-IJ zetelerden öğrenince sizi teselli etmeyi düşündüm.Valdeniz eve nişanlı olduklarını söyleyen bir çifti almış,onlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1958
  • ÇARŞIKAPI ŞUBESİ Yeniçeriler Caddesi 65/2 No.lu Yeni Binasında Dün Hizmete Girdi.Yeni binaya nakil vesilesiyle tertip edilen hususî keşidede ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ ve ZARÎF AÇILIŞ HEDİYELERİ Devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1958
  • $£YıRCİLERİN HAYRET NAZÛR.UPa.ÎoWe çöller,aslûmi V/E TARZAN MİNDERE tJOÎRD »LERLHJ*.TAR.7LAN ÇÖUER.A&lANlNl Boş BİR ÇUvAL İİb!S»R.tÛstü mîmderÜstüne ^i^latir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1958
  • TÜRKİYE BANKÂJS üpj^£| 1^1.istikbalinizin,emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1958
  • GALATASARAY LİSESİ 1947 1948 YILI 12 A MEZUNLARI-NIN DİKKATİNE Yıllık anasıevî toplantımız yarın yapılacaktır.Arkadaşların saat 19 da Taksim kapalı durağında hazır bulunmaları rica olunur.NOT:Bundan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1958
  • Altın fiatları 2,5 lira yükseldi Altın fiatları yeniden yükselmeğe başlamıştır.Artış Ortalama 2,5 liradır.Dün serbest piyasada Cumhuriyet 135.25,Reşat 161.00.Gulden 122.50,İngiliz 162.50,külçe 19.75 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1958
  • KIYAMET HASIL KOPâ 51 seçkin elemanın titizlikle hazırladığı ve içerisi renkli tablolar,zengin miinderecatla dolu RADAR'ın 3.SAYISINDA Bugün Çıktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1958
  • HEMŞİRE OKULUNDA MERASİM [RÜÇHAN ÜNVERI Aksaray Kızılay Hemşire Okulunda 27 m-i döneni öğrencileri,dün okulda yapılan merasimle kep giymişlerdir.Merasimde 3S genç kız kep giymiştir.Törende Vali Mümtaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1958
  • Wt IhB Ircffl sn ^M ma sosum ur A W ¦SıBff ıjSf ıw r M na Mantık izdivacımı Dün yapılan münazarada 'Mantık,tezini savunan elcip gaiip geldi [NEDRET SKLÇUKEHİ MAKİNA Fakültesi münazara ekibi,dün,Güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.05.1958
  • A Y D I N O Ğ L.U CÜNEYD BEY TARİHÎ ROMAN Nizamettin Nazif TEPEDELENLTOĞLU 36 Vezirimin zekâsına ben de herkes gibi hayranım ama bu tahminin sebebini kestiremedim.Sultanıma geçen yıl,muhasaradan önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1958
  • PULCU Pamukkale Turistik 1 Serisi Çıkıyor 195S yılı Pul Emisyon Programı'na dahil olan se-rilerden «Pamukkale turistik serisi» 18 Mayısta teda-vüle çıkarılacaktır.Seri biri 25,diğeri 20 kuruşluk iki p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1958
  • İİİİİİlİllilİİİİİİİ WM8mwimmm neden buraya gelip çapandım neden açık HAVADA BİR.YETİDE DuR/V\ADI/V\~srrşu pis hayvanlar:DA BÜSBÜTÜN SıNıRLE-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1958
  • BOUT HUSUSÎ MAÇ VAPAAAZ.ALAMO O ŞAMPİyONDUR,EM ivi BOKSÖR lerle dövüşür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1958
  • IlİİİİlİiİİİİllJİ BU 3ET UÇAKLA.Rl HAVALANIRKEN DAİMA BÖyLE SES ÇIKARIR.KAyiP A-UÇAĞI OA BULUN.MADIKÇA UB.t=BÖyuE SESLER İŞİTECEĞİZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1958
  • SANA DEFOL W' DEDİ J 5 J SEN İŞİMİZE KAfcıŞ-MA ANuAŞiLDı Mi T l!iSİİ';RATRON KA RlŞMA DEDİ ^Tî SEN NE l MİSKİN oluyorsun SURATLI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1958
  • İffl BANA YAPILAN MASAD' İSE YARADI DE.MEK MASA-JIN NETİCE VERECEK Mİ ELBET.BİRAZDAN GÖRECEfcSÎ niz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1958
  • i ı ll ANNEM OlŞARDA İKEN BULAŞIKLARI yiKAVıP ONA SÜRPRİZ APAy\S\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1958
  • Pfilğsi|ef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yor MİLLİYET İM ATIM V\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1958
  • İSALI IUMÎ i3w 13 1374 Şevval MAYIS Nisan 24 19 5 8 30 VAKİT VASATI EZANİ Güneş Öğle ikindi Aksanı Ya'sı 4.44 İ1.28 12.10 4.54 16.0G 8.50 19.17 12.00 21.07 1.50 2,45 7.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1958
  • I III I DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Malzeme Müdürlüğünden Bankamız ihtiyacı için Dövme kara çivi yuvarlak başlı kare kesitli)teklif isteme suretiyle satın alınacaktır.Buna ait şartname Fermeneeilerdeki M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1958
  • CARY GRANT ÎLE ARKADAŞLIĞI DEDİKODULARA SEBEBİYET VEREN Sophia Loren,kocası Ponti'den ayrılmıyor 1957 yılının son aylarından birinde,Meksika PTT idaresinin tevzi memurlarından ikisi,Juarez şehrinin ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1958
  • YALA1 TÜRKÇE Sİ:S Papağan meraklısı bir adamdı.İlerde yine ondan konuşuruz.Şimdilik öğrenmek istediğim bâzı şeyler var.Acaba buralarda başka papağan satıldı mı?Bu sabah mister Drake,papağan hakkında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.05.1958
  • Karamazov Kardeşler GANNES'DA BEĞENİLMEDİ CANNES,A.A.Siyah şeritler işlenmiş beyaz tülden dekolte bir tuvalet giyen Claire Bloom ile beyaz bir smokin giymiş olan Yul Cannes festivalinde baş rollerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.05.1958
  • Yuvanızın emirbaşları.Bunlar arasında FAY Temizleme Tozu yoksa demirbaşınız noksan demektir.Çünkü FAY Temizleme Tozu ev kadını için temizlik işlerinde en lüzumlu malzemeyi teşkil eder.Üstelik FAY Temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1958
  • Î.C.A.ve JAPONYADAN Lisans alan ithalâtçı ve Fabrikatörlerin dikkatine C.İTOH,CO.LTD.OSAKA TOKYO Japon Türkiye Mümessili SAKİ CANLISOY Bankalar caddesi 75/77 Bunge Han kat 3 İHTİYAÇLARINIZ İÇİN EMRİNİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1958
  • Baştanbaşa heyecan dolu muazzam bir eser KERİHTEN SALDIRANLAR SUPERSCOPE)BODY SNATCHERS)KEVJN MC CARTHY DANA WYNTER Perşembe günü matinelerden itibaren LÂLE Sinemasında Mühim ilâve:Her pazar saat 10 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1958
  • Gece Yatmadan evvel yüzünüze sürmüş olduğunuz HAVILLAND COLD kremi cildinizin mesamelerine kadar girerek onu temizler,besler ve yumuşatır.Kurumaya yüz tutan hücreler canlanır,PRO-TOPLAZMALARI)gine faa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1958
  • askerlik müddet indirilmedi Baştarajı Birincide pörmemiş insanların bulunduğunu da ileri sürmüştür.VEKİLİN KONUŞMASİ Hür.P.Burdur mebusu Fethi Çelikbaşın,bu konuda hükümetin noktai nazarının öğrenilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1958
  • Tarsus vapuru Sivas tankeri ile çarpıştı Tarsus yolcu gemisi ile Sivas Tankeri,dün Beşiktaş önlerinde çarpışmışlardır.Hâdise saat 13 sıralarında demirli bulunan her iki geminin suların tesiriyle demir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1958
  • Yarımburgaz tren kazasında işletme sorumlu görüldü Yarımburgaz ile İspartakule arasında cereyan eden ve yüze yakın yolcunun ölümü ile neticelenen iren kazasında,İsletmeyi de sorumlu güren D.Demiryolla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1958
  • Denizcilik Bankası T.A.O.YALOVA KAPLICALARI İŞLETMESİNDEN:1 Termal Oteli ile Lokantası,Termal Banyoları,Sıra Banyosu,Çınar Oteli,Taş Otel ve Küçük Otel ile Küçük Lokanta ve Çınar Büfesi 16/Mayıs/1958
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1958
  • DONDURMA YAPMA MAKİNASI ve 4 veya 6 gözlü DONDURMA MUHAFAZA DOLABI Aranıyor.Müracaat:Levazım Tel:44 47 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1958
  • TELEFON ARANIYOR 22 ve 27 mırnava ile başlayan Telefon devrahnacaktır.Müracaat:Bahçekapı,Garanti Han kat 3 No.304 24026)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1958
  • ŞiFANöZ'de Triko,Kazmir,Çorap açılır.Tel:716307 23289)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1958
  • Lübhanda ordu birlikleri nümayişçilerle çarpıştı t Baştarafı Birincide memleket dahilinde fevkalâde emniyet tedbirleri almıştır.Nümayişçiler,bilhassa Amerikalılara alt binaları ateşe vermişler ve bu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1958
  • Çanakkale âbidesi için taş temin edilemiyor t Baştarajı Birincide rağmen Âbidenin taş İşini üzerine alacak bir müteahhit henüz müracaat etmemiştir.Bundan başka,çakıl temini de bir mesele halini almışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1958
  • Kıbrıs'ta Türklerin katli dün Meclise aksettirildi t Bastarajı Birincide edilecektir.Müracaatlar.30/Mayıs'a kadar kabul edilecektir.EOKA'NIN DAĞITTIĞI BEYANNAME LEFKOŞE,T.H.A.EOKA teşkilâtı Albay Griv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1958
  • Korgan Belediye seçimini Demokrat Parti kazandı FATSA,HUSUSÎ İlçemize bağlı Korgan nahiyesinde yapılan belediye seçimini D.P.kazanmıştır.D.P.507,C.H.P.19,C.M.P.9 rey almıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1958
  • Beynelmilel 3 üncü yol konferansı dün başladı Beynelmilel üçüncü yol konferansı,dün açılmıştır.Açış konuşmasını yapan Vali Mümtaz Tarhan.yol şebekesinin hayalî ehemmiyetinden bahsetmiştir.Amerikanın m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1958
  • YUGOSLAVYA'YA RUS ÜLTİMATOMU LONDRA,A.P.Sovyetler birliği Yugoslavya'ya verdikleri bir ültimatomla,kati durumımu açıklamasını istemiştir.Ultimatom'da,Yugoslavya'ya,karışık bir siyasetten vazgeçmesi,ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1958
  • Personel tasarısının müzakeresine devam edildi ANKARA,HUSUSÎ Devlet Personel Kanunu tasarısının müzakeresine dün de Bütçe Encümeninde devam edilmiştir.Tasarının tümü üzerinde söz alan CHP Sivas mebusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1958
  • Belediyesi Vali Tarhan'ı taklit etmiş Vali ve Belediye Reisi Mümtaz Tarhan,Belediye zabıtası çalınmalarının yalnız temizlik mevzuuna inhisar etmiyecegini iktisadî kontrola da aynı derecede ehemmiyet v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1958
  • TCRÜBELİ İKİ ELEKTRİKÇİ ARANİYOR Bakırköyde Mensucat Fabrikasında çakşmak üzere iki tecrübeli Elektrikçi aranıyor.Adres:Fermeneciler 36 Galata.Tel:44 €7 44 44 10 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1958
  • Memur ve Daktilo Alınacaktır 1 Lise tahsilli askerliğini yapmış memur,2 En az orta tahsilli,temiz yazan bayan daktilo,3 ingilizce konuşan ve temiz yazabilen bayan daktilo,GENEL SİGORTA Yeni Postahane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK 4L A IŞILAR y.yy.X;y TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK TAKSİM Mebusan yokuşunda,3 katlı,konforlu,boş teslim apt.Acele 170.000 liraya sat.inan Emlâk 36 28 27 KADIKÖYÜN her semtinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.05.1958
  • F.Kupası maçlarım geceye alınması Tehir imkânsız görülüyor.Sıcaklara karşı iek çareyi,kulüpler gibi Federasyon azası Sel de,gece tesislerinin bir an önce ikmalinde buluyor G.Saray fikstüre resmen itir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1958
  • Garbis Belarbi Maçı6 Haziranda Millî ve profesyonel boksörümüz Garbis Zaharyan'a bir defa mağlûp olduktan sonra müteaddit defalar Garbis'i defî eden İtalyan boksör Belarbi'nin revanş maçı teklifi niha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1958
  • OĞAN ADALET'i SEÇTİ Beykozlu futbolcunun İS bin lira aldığı söyleniyor BİR müddettenberi kulübü ile ihtilaflı bulunan Beykozlu Erdoğan Adalet kulübü ile 3 senelik bir mukavele imzalamıştır.Bir buçuk a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1958
  • KASIMPAŞA DIŞ TURNEYE ÇIKIYOR Kasımpaşa profesyonel futbol takımı Haziran ayı başında Tarsus vapuru ile uzun sürecek bir turneye çıkacaktır.Mavi Beyazlar karşılaşmalarını Şimal Afrika ve Avrupada yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1958
  • VoleybolŞampiyonası yarın başlıyor Türkiye Voleybol birincilikleri yarın İstanbul Teknik Üniversite Salonunda başlayacak ve 18 haziranda sona erecektir.Müsabakaların programı şöyledir.Çarşamba Galatas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1958
  • G.Saraylı Kadri ceza heyelinde Bölge Müdürü Sait Selâhattin Cihanoğlu,Galatasaray'lı Kndri'yi son Bangu maçındaki hareketleri yüzünden Bölge Ceza Heyetine vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1958
  • MUŞTA Vefalı oldu Jandarma Güçlü santrfordun mukavelesi iki senelik Ankara Jandarmagücü santrforu Mustafa,dün Vefa İle 2 ncl Noterde İki senelik mukavele imzalamıştır.Genç santrfor iki senelik anlaçma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1958
  • t:1930'DAKi ûiBi:Uruguayşampiyon 6 DÖRDÜNCÜ Dünya Kupasında grupların taksimi pek «âdilâne» olmamıştı,ilk iki grupta dörder takım birbiriyle çarpışırken,üçüncü ffrupta üç,sonuncuda ise sadece iki takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1958
  • Beşiktaş bu hafta Âdana'ya gidiyor Beşiktaş Profesyonel takımı bu hafta Âdana'ya giderek iki karşılaşma yapacaktır.Siyah Beyazlılar ilk maçlarını Cumartesi günü Adana Demirsporla oynayacaktır.Pazar gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1958
  • Lefter'e G.Saray maçına kadar izin verildi LİF kopukluğundan muztarip bulunan ve bu hali ile milli maçta oynayan Lefter Küçükandonyadis'e umumî kaptan Fikret Kırcan.Galatasaray'la oynayacakları Federa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1958
  • BASKETBOL Millî takımımız İki maç İçin Polonyaya davet edilmiştir.Bu daveti dini Polonya konsolosluğu mensupları Spor oyunları Federasyonu asbaşkanı Muhtar Sencere yapmışlardır.Varşovada yapılacak bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1958
  • Karagümrük idare hey'eti yemin ve imza ile iş başına geldi Spor tarihimizde ilk defa bir kulübün idare heyeti yemin ve imza Ha işbaşına gelmiştir.Karagümrük'lü dokuz âzâ kulüp menfaatlerini her şeyden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1958
  • t jftÜÎ i«^si^:H w «Hi romenler spor temasi İstiyor [RUÇHAN UNVERJ Dinamo basketbol takımı İle şehrimize gelen Romanyo Dinamo kulüpleri umumî kâtibi Petrosanu Adrian,Türkiye ile spor temaslarının artm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1958
  • POR CAN' teklifini re Sarı-Siyahlı idareciler,Fenerbahçe'n genç futbolcunun ileri sürdüğü şartları "Kabulü imkânsız,buldular DÜN gece geç vakitlerde F.Bahçe'li Can Bartu'nun İstanbulspor kulübüyle muk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1958
  • ERTAN,MUKAVELESİNİ İMZALAMAYA GELİYOR ANKARA,HUSUSÎ Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Ankaraguc'lü Ertan çarşamba günü İstanbul'a giderek mukavele imzalayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1958
  • Asker oyunculara hususî maçlar için izin verilmiyor Holanda maçına hazırlanan ordu takımımızı E.Jones çalıştıracak ORDU takımımızın Hollanda ile yapacağı maçın hazırlıkları bu günden itibaren başlayac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1958
  • ARAYIN 935'DEKİ TREN J.BARR Türkleri çok seviyorum.İyi ve samimi insanlar.Burada fevkalade arkadaşlar buldum.Vatanım Avusturya'ya 1956 da bir defa gittim ve bir aydan fazla kalamadım.Türkiye'den ayrıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor