Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.05.1958
  • Dünyanın en güzel çehreli kadınları!PRENSES MARGAItET GİNA LOLLOBRIGIDA l,ıı lu.u ı.n BRIGITTE BARDOT NE\V-VORK,AA.Birleşik Amerika ressamlar cemiyeti reisi,dünyanın en güzel çehreli kadınlarını şu şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1958
  • SÜHUNET DÜN 26 DERECEYE ÇIKTI j STANBULLULAR dün mesirej leri âdeta istilâ etmişlerdir.Kıştanberi ilkdefa olarak tam mânasiyle bir yaz gününe kavuşan halk,sabahın erken saatlerinden itibaren,bulabildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1958
  • Yunanistan'da seçimi Karamanlis kazanıyor Başvekilin Partisini Venizelos ve Komünistler takip ediyor.Türkler Kızıllara tek rey vermedi.ATİNA,HUSUSÎ Yunanistan'da dün yapılan umumî seçimler akşam güneş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1958
  • Bugün iki gazeteci daha hapsediliyor ANKARA,HUSUSÎ Bugün öğleden sonra iki gazeteci daha merkez cezaevine girecektir.Bunlar,mahkûmiyet kararları temyizce tasdik edilmiş olan Hakimiyet gazetesi yazı iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1958
  • Lübnan'da çıkan kargaşalı gittikçe büyüyor BEYRUT,T.H.A LÜBNAN'da evvelki gün başlayan karışıklıklar dün de devam etmiş ve bâzı şehirlerde sokağa çıkma yasağı konulmuştur.Bâzı Arab radyoları memlekett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1958
  • C.H.P.dün 30 kongre Akietdi İnönü» İnkılâp Ocağına bir mesaj göndererek gençliğin devrimlere bağlılığını övdü ŞEHRİMİZDE dün CHP.nin 30 ocak kongresi yapılmıştır.Hatipler,inkılâplar ve gençlik dâvalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1958
  • [İLHAN DEMİREL Gece yarısına doğru atılan bir sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangında Şehir Hatlarının lleybeliada vapuru Köprü önünde alevler içinde ada opruonunaeyanaı Sigaradan çıktığı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1958
  • KAÇAK [İLHAN DEMİREL] TABANCALAR,ÖLÜME SEBEP OLAN SİLÂH ORTADAKİDİR iSâh kaçakçısı üşteriyi vurdu Taslıtarla'da ölümle biten hâdise satılmak istenen tabancanın muayenesi sırasında oldu AHMET Kansız ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1958
  • Amerikalı ile alenen öpüşen Ankaralı bir kız mahkûm oldu ANKARA,HUSUSİ Evvelki Rece Gençlik parkında halkın önünde öpüşürlerken yakalanan bir Amerikalı gençle bir Türk kızı,dün yapılan muhakemeleri so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1958
  • KIBRIS TÜRKLERİ dün nümayiş yaptı Menderes caddesine Türkler kanla yazılan bir levha astı Londra görüşmeleri MacMillan'ın iştiraki ile devam ediyor LEFKOŞE,Hususî muhabirimiz TEKİN YÜKSEL'den K IBRIS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1958
  • [İLHAN DEMİREL] Sun'î gölde boğulan çocuklardan birini.kurtarmaya çalışan 15 yaşındaki Faruk Yaman çamurlu sudan çıkarken Sunî gölde üç çocu 8 ve 12 yaşında iki kardeşle bir arkadaşları Vatan caddesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.05.1958
  • MMMyelî&n;M.EK&UP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Faruk Dcmirtas meslek hayatının en heyecanlı günlerini yuşadı Bugüne kadar takip ettiği çeşitli hâdiseler karcısında kendini asla unutmamış,daima gazeteci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1958
  • B ÇAMAŞIR SUYU fe I KOLONYA ^1 I SAÇ LOSYONU X^ I^^H RrJ^^M&raİ I TEM,ZLEME tozu f I DİŞ MACUNU HUEr TUVALET SABUNU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:ür.KEttP UOKSAT Göz Adalelerinde Bozukluklar ŞAŞILIK DEVAM)ÇOCUKLARIN ŞAŞILIĞI:Buna tm dilinde Strabisımıs Konkomitan da denir.Ekseriya 4 yaşından evvel,2-3 yadlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1958
  • İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Hağ berler 8.45 Şarkılar 9.00 Hel-E ınufh Zacharias orkestrası 9.15 E Saz eserleri 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Dans müziği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1958
  • 1 OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir seyahat ümidi belirecek.Gerçekleşirse çok güzel bir yolculuk olacak.KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat] Haber alamadığınız birinden İyi bir haber alacaksınız.BALIK BURC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1958
  • BU L M AC A SOLDAN SAĞA:1 Meşhur hattatlarımızdan Üçüncii Selim'in hi-mayesine mazhar olan efendi.2 q Hırsız;Otomobl-lin karoseri ize-rine oturtulan ki-3 «im.3 Dolaş-m ma;Tarak yapı-4 lan bir hayvan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1958
  • Türk Ticaret Bankası Çârşıkapı Şubesi Yeniçeriler Cad-65/2 No.lu yeni binasında müşterilerinin hizmetine BUGÜN GİRMİŞTİR.Yeni binaya nakil vesilesiyle hususî keşide Zengin Para ikramiyeleri Zarif Hedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1958
  • BUĞDAY BANKASI ESKİŞEHİR S W E S ı AÇILDI ususi açılış ikramiyeleri oo z J Xr TL.İM MİLYON nakit EN ELİ Kİ İKRAM İ YEDENDE İSTİFADE gSKR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1958
  • OPON FAYDALIDIR!bas,diş,adale,sinir ve romatizma ağrılarım teskin için faydalıdırbayanların muayyen zamanlardaki «analarında başarı ile kullandır.OPO günde 6 tablete kadar alınabı1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1958
  • KADIKÖY' FAALİYETİ İlk olarak Çatşı'dan Altıyol'a kadar olan yolun sağı yıktırılacak Kadıköy cihetinin imârına önümüzdeki aylarda başlanacaktır.İlk olarak İskele meydanından Altıyola kadar olan kısım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1958
  • Telefon santra İlan takviye ediliyor Telefon Başmüdürü ilk olarak Tahlakale,Beyoğlu ve Kadıköy sanirallarına ilâveler yapılacağını söyledi istanbul telefon fcantrallarının takviye ve tevsii için çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1958
  • Maarifimiz ve muhalefetimiz UMHURİYETİN ilânından sonra,en az choın-I miyet verilen Vekâlet,Maariftir:Bütün Vckâ-letler için yeni ve büyük binalar yaptırıldığı halde.Maarif alışıp ve köhne bir konakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1958
  • KISA HABERLER S SİRKECİ otellerinden birinde kalan Hasan ve Basri adında iki arkadaş dün yıkanmak üzere hamama gitmişlerdir.Hasan,Basrinin cebinde bııoturan 7 yaşında bahçede oynarken komşuiar taraıın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1958
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Yetim Nevin Aypar Türk filmi.2 Kahpe Gülistan Güzey Türk filmi.ALKAZAK Tel:44 25 62)Son Saadet Fikret Hakan Ev* Palmer Türk filmi.ATLAS Tel:440835» İnsanlar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1958
  • ŞANTİYE İÇİN MAKİNE MÜHENDİSİ ARANIYOR Muş Tatvan Demiryolu inşaatı şantiyelerimizde çalıştırılacak makine Y.Mühendisi veya mühendisi alınacaktır.15 mayıs 1958 akşamına kadar her gün öğleden evvel.Bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1958
  • Rahat ve konforlu bir OTOBÜS ile ve izahlı olarak İSTANBUL'U BİR GÜNDE GEZMEK İSTEMEZ MİSİNİZ?Bentler,Boğaz,Camiler,Surlar,Saraylar,Bahçeler,Hisarlar,Müzeler,Zindanlar,TARİHİ ve TURİSTİK birçok mevkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1958
  • MÜHENDİS ARANIYOR Şrketimize ingilizce bilir Elektrik ve Makine Mühendisi alınacaktır.Arzu edenlerin bir hafta içinde bizzat Şirket Merkezine müracaatları ı-ica olunur.Adres:WESTİNGHAUSE AİR BRAKE A.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.05.1958
  • KIBRISIM1Z Yazan:FARUK DEMIRTAŞ Bir Türk Polisini elli İngiliz erine değişmem Adadaki polis teşkilâtının başı Scoli'un bu sözlerine rağmen hükümet mekanizmasının en mühim mevkilerine Rumlar getirilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1958
  • [MİLLİYET] Dİİ*UADIt Cif EI hl IIİİ Gecen sonbahar'da doktorların nlUİIMIlll OIİCLIUI1 ULI/U «ölümden kurtulmaz» damgasını vurdukları,Richard Skelton,aktör Red Skelton'un oğlu,müptelâ olduğu kan kanse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1958
  • Yedek parçacılar resmî ve hususî sektörü itham ediyor ANKARA,HUSUSÎ Yedek parçacılar karaborsayı hususî ve resmî sektörün desteklediğini iddia etmektedir.Türkiye Yedekparça Kooperatifinin kongresinde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1958
  • BİR RESSAM KENDİNİ PİYANGOYA KOYDU NEYV YORK,A.A.Oklahama eyaletinde Telsa şehrinde ressam W.G.Sarrells geçim sıkıntısı içinde bulunduğundan,çıkar yol olarak kendisini piyangoya koymuştur.Piyangoyu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1958
  • Kırşehir'de bir Ermeni Müslüman oldu KIRŞEHİR,HUSUSÎ Şehrimizde Karabet Tütün adında 52 yaşında demircilik yapmakta olan bir Ermeni Müslüman dinini kabul ederek sünnet olmuştur.Evli ve üç kız sahibi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1958
  • ACAR EMLÂK EMLAK ALIM SATIMI TEL:22 34 72 Gağaloğlu H.Rasih Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1958
  • mm I DOĞANLAR DÜNYA gazetesi sahiplerinden 9 Bediî Faik Akın yağı 36)ile eşi S Pırlanta Akın yası 32)m 10 3 Mayıs Cumartesi günü ikiz kız çocukları dünyaya geldi.Bediî 3 Faik,194G yılında evlenmiş 194
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1958
  • PANGALTI ŞUBEMİZ EMRİNIZDEDİR KIYMETLİ AÇILIŞ HÂTIRALARI ve 10.000 LİRALIK HUSUSİ KEŞİDE AYRICA UMUMÎ KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI Her 150 liraya bir kura numarası 11 11 E j K ğ\N 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1958
  • Denizcilik Bankası T.A.O.YALOVA KAPLICALARI İŞLETMESİNDEN:1 Termal Oteli ile Lokantası,Termal Banyoları,Sıra Banyosu,Çınar Oteli,Taş Otel ve Küçük Otel ile Küçük Lokanta ve Çınar Büfesi 16/Mayıs/1958
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1958
  • Bu akşamdan itibaren ATLAS Sinemasında Muazzam tarihî bir hâdise arasmda en sevimli aşk macerası BETTE DAVİS RİCHARD TODD JOAN COLLINS 3 BÜYÜK ARTİSTİN TEMSİL ETTİĞİ KRALSIZ KRALİÇE Virgin Queen)Renkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1958
  • i^—Bugün Suareden itibaren ŞAN Sinemasında Muazzam bir süper film SON KÖPRÜ Le Demier Pont)MARİA SCHELL BERNHARD WICKY Telefon:48 67 92 Kemal Film)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1958
  • Bu akşam Suareden itibaren KÜÇÜK EMEK Sinemasında HACI AĞA PARİS'TE İNNOCENTS İN PARİS)Claire Bloom Alastair Sim Maıa Lana YURD FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1958
  • C.H.P.DÜN 30 KONGRE AKTETDİ t Baştarajı Birincide Gülek,Üniversite talebesinin siyasetle uğraşmaktan menedilmesini de tenkid etmiş ve son hâdiseleri kastederek şunları söylemiştir:Yarının hazırlanması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1958
  • BUGÜN İKİ GAZETECİ DAHA HAPSEDİLİYOR t Baştarafı Birincide neşretmektir.Fethi Giray ve Faruk Taşkıran'ın tevkifleriyle Ankara merkez ceza evindeki mahkûm gazetecilerin sayısı altıya yükselecektir.Hür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1958
  • KIRRIS TÜRKLERİ DÜN NÜMAYİŞ YAPTI t Baştarajı Birincide Başvekil MacMillan'ın evinde evvelki gün başlayan,Kıbrıs'la ilgili müzakereler Müstemlekeler Vekili Lennox Boy d,Hariciye Vekili Selwyn Lloyd ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1958
  • GALATASARAY LİSESİ 1947 1948 YILI 12/A MEZUNLARININ DİKKATİN E Yıllık ananevi toplantımız çarşamba günü yapılacaktır.Arkadaşların o gün saat 19 da Taksim kapalı durağında hazır bulunmaları rica olunur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1958
  • Dr.SUPHİ ŞENSES İdrar Yolları ve Tenasül Hastalıkları Mütehassısı Galatasaray Lisesi karşısı postahane sırası.Tel:44 53 67 20723)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1958
  • SATILIK FIRANCALA FIRINI Müracaat:Sabahları 9-11 arasında.Tel:44 93 06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1958
  • AVRUPAYÂ ile uçunuz Amsterdam,Berlin,Brüksel,Kopenhag,Oslo,Budapeşte,Prag,Varşova,Moskova,Viyana ve diğer bütün Avrupa merkezlerine en müsait irtibatlı tarifeyi SAS istifadenize arzetmektedir KUTUPLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1958
  • Dünkü Konser f*t ARK musikisine ait konserlerin sondan bir evvelki konseri dün E bernuıtad Şan Sinemasında verildi.Konserin daima klâsik eser-i lere hasredilen birinci kısmı bu defa merhum Ali Rifat B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1958
  • TARZAN ÜSTTE ÇOUEK ASİA Nl ÛLTTA BEYHJJTÜ ÜÇÜN.CÛ_KERE l EVREI eR-LBR\MÜCADELE BiRÛZ FAZIA UZADI AMA NE YAPAUM «frÜRE%TW=RtKASI BU,ARADİM tK(SAAT CECMlâriR.SE.7iRcil.ER.ELHiMkû SûLONUNL HÛLA TERkETMEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.05.1958
  • İİMllilİPllll IjÇuÇUK NEE-HAY AAAER/KAN U$SÜNB BU KADAR YAKLAŞTIK-TAN SONRA SAHİLE ÇIKAMIYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1958
  • miîsi asa NAT£| BABAN O KAÛIDI İMZALAMl VAGAK.KEÇİ GİBf İNATÇIDIR O DEFOL.BABA.MA HAKARET EDEMEZSİN A99* İUI1 •fâ^/MSfÂi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1958
  • ALLAHUK Atİ BEY Ah kEŞ«E COCıA OLA-BH-SEVDik ÇOCu- 1KL fstE KADAR TEMİZ.VE SAP" OLUP MARPuERı DÜŞÜN.EZl-ER.OGlum SEN HAVATıNDA EN PAZı_A rsiEVı İSTERSİN» GuZEu.BÛÇ VAT.BABA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1958
  • çekilişi 1 ADET lOO OOO LİRA 1 ADET 25 OOO LİRA S ADET 5 OOO LİRA 25 ADET 1 OOO LİRA 050 kişiye OOO LİRA Ayrıca lO adet 40.000 er Liralık uzun vadeli kredi ikramiyesi şansınız acık olsun!C-ZIP33İ Bank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1958
  • 1;SANAT DÜNYÂ GENÇLİK Sergisine katılıyoruz SERGİLER Altan İLKİN ğ IIIIIIIIIIIIIIIIMMMIMIMM DÜNYA GENÇLİK BİIl-LİĞInin WAY)3.Genel i Kurul toplantısı bu yıl Hin-ş distanın Yeni Delhi şehrin-de yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1958
  • A Y Dİ N OĞLU CÜNEYD BEY TARÎHÎ ROMAN Nizamettin Nazif TEPEDELENLİOĞLU 35 Güzel.Başka?Jan do Viyen dedikleri bir deniz beyi var.Deniz beyi mi?Bu deniz beyinin karada işi neymiş?Burgondıyalı olduğu içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1958
  • Oi YAL Al T Ü R K Ç E S İ Alan ne biçim adamdı?Gözlüklüydü.Yorgun olduğu bakışlarından belliydi.Üstünde eski bir elbise vardı.Pek bitkin görünüyordu ama.pek o kadar da bitkin değildi.Mister Drake'le k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.05.1958
  • SİZE BUGÜN SON BİR FIRSAT DAHA VERİYORUZ Bjl5 Lirayı Sokağa Atmayınız üSÜİ^HÎ TÜRKÇE KT11 r i m K ^rım Bu Kitapları Satın Almanız için Size IVUl alil İVC11111 Beş Liralık Kupon Hediye Ediyoruz!tju ESE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.05.1958
  • Piyale sofraya gelince bütün ev halkının iştah ve neş'esi artar.Küçükler Piyale'yi seve seve yer.Büyükleı Piyale ile iftihar eder.Piyale makarnası besleyici,sıhhi,nefis ve en elverişli gıdadır.Piyale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.05.1958
  • S o 7ı i b i:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.05.1958
  • HİCRÎ Pazartesi RÛMÎ 1377 12 1374 Scvva!MAYIS Nisan 23 19 5 8 29 VAKİ T VASATİ ezan!Güneş 4.45 9.30 Öğle 12.10 4.55 ikindi 16.06 951 Aksattı 19.16 12.00 Yatsı 21.05 1.49 İmsak 2.46 7.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.05.1958
  • •vji J&sS «Fİ ICZ12 "gHJ A—i HEM UCUZ j\mfima ıı» UlZJU m»âlın« M lir» İmi Sı;ıı n îırnonı C i-ı I bftlım tınla Mut»» TfUs %«Smsı»jıııı» ıııtv»(t/»ifMr tuıntüirsM Fabrika Daveofllı» yokujg GÜLER Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.05.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 127 42 10 SATILIK EMLAK OSMANBEYDE.Abide-i Hürriyet caddesinde,4 kat,şahane,telefonlu ev,200.000 lira.Cüz'i tadilâtla senevî 30 bin getirebilir.22 06 80.FATİHTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.05.1958
  • İTALYAN LİSESİ ve TİCARET OKULU 1958-1959 ders yılı orta hazırlık smıfı namzet kaydına başlamıştır.Giriş imtihanı 16/6/1958 günü yapılacaktır.Not:Kadro dolmadığı takdirde kayıtlara Eylül döneminde dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.05.1958
  • TEKNİK ELEMAN ALINACAKTIR 1 ATÜLYE ŞEFLERİ 2—1.Sınıf Tesviyeciler 5 Soğuk Demirciler 3 Makine Tamircileri G Exantrik Presciler 4 Sobacılar 7 Tornacı Çırakları Atölye Şeflerinin asgarî üç sene bilfiil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.05.1958
  • D.8.DENİZ NAKLİYATI T.A.O.MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLÂN OLUNUR Ortaklığımıza ait BOLU şilebi 15/5/958 günü Kontinant limanlarına müteveccihen hareket edecektir.Anvers,Rotterdam,Bremen ve Hamburg limanları için y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.05.1958
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.0.Şehir Hatları işletmesi Müdürlüğünden Teklif İsteme İlâm 1.Aşağıda isimleri,keşif bedelleri,muvakkat teminat miktarları,ihale tarihi ve saatleri yazılı iskelelerin tamir,yağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.05.1958
  • CİLDİNİZ VİTAMİNLİ KREMLERLE OAHA İYİ BESLENİR Cildinizi güzelleştirmek,daima taravetini muhafaza ettirmek için gece ve gündüz NESLON Kremleriyle masa] yapınız.B«ynelmıİBİ güzellik mütehassısı Kimyage
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.05.1958
  • TUZLA İÇMELERİ OTELLERİ KİRALANACAKTIR Taliplerin her gün saat 10-12 arası Galata 6.ncı Vakıf Han 6 numaraya müracaatları.23785)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.05.1958
  • KİMYAGER ARANIYOR Adanada bir Basma Fabrikasına Kimyager alınacaktır.Dolgun ücret ve Lojman verilecektir.Taliplerin 27 28 37 numaralı telefonla müracaatları rica olunur.22906)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.05.1958
  • MAÇIN TENKİDİ GENÇ,milli takımımız dün,Bulgar genç milli takımıyla oynadı ve maçı 1-0 kaybetti.Genç millî takımımıza oyuncu veren piyasayı yakinen takip etmediğini cihetle vücuda getirilen onbir için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1958
  • "¦mı BEŞİKTAŞ'LI FEHMİ DÜN VEFAT ETTİ Beşiktaşa uzun seneler hizmet eden Doktor Fehmi Erok dün vefat etmiştir.Cenazesi bugün öğle namazından sonra Şişli camiinden kaldırılacaktır.Fehmi Erok'un kaybı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1958
  • Atakol,Ordu ile işbirliği yapacak Sportif Oyunlar Federasyonu Başkanı Turgut Atakol,Teknik Müşavere heyeti ve merkez hakem komitesi üyelerinin listesini bugün Ankara'ya gönderecektir.Atakol teknik müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1958
  • BEYKOZ'UN YENİ İDARE HEYETİ Beykoz kulübünün senelik kongresi dun Beykoz'da yapılmıştır.Umumiyetle sakin geçen kongre sonunda idare heyetine şu şahıslar girmiştir:Cevat Taray 179)Cahit Erdoğmus 156)Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1958
  • KALECİ NECMİ BEYKOZ'DA KALDI Dün i?başına getirilen Beykoz idare heyeti,önümüzdeki günlerde kaleci Necml İle yeni bir mukavele yapacaktır.Bu hususta görüştüğümüz bir idareci Necml'nin istediği 20 hin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1958
  • G.Saray ve Hilâl voleybol grup birincisi Dün Ankara ve İstanbul'da oynanan Federasyon Kupası Voleybol maçlarında Galatasaray Harpokulunu 13/8,15/11,15/12,Ankara Hilâl ise Bakırköy'ü 13/15,15/11,15/8.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1958
  • K.Gümrük 1 inci Lig'e 600,000 lira ile.giriyor Transfere 250.000 lira ayrıldı.İ.Sevin Başkan,Fahri Somer de İdare Heyeti Azası seçildi DÜN Aysu sinemasının bahçesine toplanan bine yakın Karagümrüklü t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1958
  • Çobanlı,Canla ilgili söylentiyi dün yalanladı Galatasaray Kulübü Umumî Kâtibi Necdet Çobanlı,Fenerbahçeli Çan'ın Galatasaray'a transfer edeceğine dair haberlerin doğru olmadığına temasla demiştir ki:S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1958
  • Trabzonİdman Ocağı,Giresun Beşiktaş'ını 5-Omağlûpetti İDMANOCAGI:İbrahim Azmi Lülfü Necati Sabahattin Nurhayat Haydar İhsan Celâl Faruk GOLLER:17.dakikada Celâl,24dakikada Celâl,34.dak.Faruk,37.Dak.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1958
  • İngilizler Belgrat'ta Hezimete Yugoslavlar 5 O kazandıkları maçın bilhassa 2 ncl devresinde muhteşemdiler DÜN Belgradda Partizan stadında 56 bin seyirci önünde Yugoslavya İngiltereyi 5-0 yenerek Jaezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1958
  • K%ı ÖL* V i i.1 Uk *W "4N H ÇİİlfRİİ ^IIRTARIYnR İstanbulspor akınlarına başarı ile karşı koyan Güneş kalecisi Şükrü sahanın en OUEVlrtU KUllıHnil Un başarılı adamlarından biri idi.Bir korner atışında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.05.1958
  • Genç Millî Takımım Bulgaristan'a 1-0 yeni Top kontrolü ve birlikden mahrum gençlerimi»,futbol bilgileri üstün rakibleri karşısında beklenen neticeyi alamadılar.Revanş 7 Eylülde Sofya'da [İLHAN DEMJKEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor