Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.05.1958
  • IBRIS İÇİN müzakereler MacMillan'm riyasetinde Foot Lloyd ve Boyd İngiliz plânını iesbiie başladı.6 EOKA cı serbest bırakıldı Türk mukavemet teşkilâtı bir beyanname yayınlayarak,Foot'un Rumların arzus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1958
  • HRİSTOS KİLİSESİ YIKILDI IOZDEMİR GÜRSOY] Tophane Karaköy arasındaki istimlâk sahası irinde bulunan «Hristos» Rum kilisesinin yıktırılmasına dün akşam üzeri başlanmıştır.Bu kiliseyi yıktırmamak İçin P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1958
  • riiksel'de Türk defilesi [İLHAN DEMİRELI tflirsilv.Türkiye San'at Mek-«AUğU" tepleri Mezunları Cemiyetinin dün tertiplediği defilede dikkati çeken modellerden biri de «Kuğu» olmuştur.Bu,Barbaros Akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1958
  • Çanakkale âbidesi eski müteahhidi ihzar en mahkemeye getirilecek NECMİ ONUR CaVıakkale'den bildiriyor:Hisarlık tepede inşa edilmekte olan Şehitlik âbidesinin inşaat malzemesinden bir miktar demir ve ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1958
  • ULUS HAKKINDA KARAR VERİLMEDİ Dünkü nüshamızda Yeni Gün gazetesi ve Akis dergisinin 1 er ay kapatılması ve bunların mes'ullerinin mahkûmiyeti hakkında Ankara toplu Basın mahkemesinin kararını bildirir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1958
  • Bir âmâ ile sakal karısı kamyon altında kaldı VATAN CADDESİNDEKİ KAZADA KADIN ÖLDÜ ÂMÂ ADAM AĞIR YARALANDI.ISTANBUL,İZMİR VE SİVAS'TAKİ KAZALARDA DA 6 KİŞİ ÖLDÜ AMA bir adamla sakat karısı kamyon altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1958
  • Pislikten dün sekiz lokanta kapatıldı Yapılan kontroller sırasında Hıfzıssıhha kanununa aykırı hareketleri görülen 8 lokanta kapatılmıştır.Son günlerde sayıları artan seyyar satıcılarla da mücadeleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1958
  • Yarm piyasaya 50 binReşat çıkarılıyor Yarın piyasaya 50 bin Reşat altını çıkarılacaktır.Dün de 10 bin reşat çıkarılmıştır.Piyasa bir intizar devresindedir Altın bol,fakat alıcı yoktur.Spekülatörler fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1958
  • Dünya Savcılığın mahzurlu gördüğü bir yazı serisinin neşrinden vazgeçti Dünya gazetesi sahiplerinden Bediî Faik ile gazetenin Yazı İşleri Müdürü Yekta Ragıp Önen,dün saat 23.30 da Müddeiumumiliğe dave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1958
  • ÜNİFORMALARI DEĞİŞİYOR [RUÇHAN ÜNVERI Belediye zabıtası memurlarının giydikleri üniformaların rengi ve şekli değiştirilecektir.Başlangıçtan beri beğenilmeyen yeşil rengin yerine hangi rengin seçileceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1958
  • Hürriyet Partisi MAHALLÎ seçimlere girecek ANKARA,HUSUSÎ Üç günden beri toplantı halinde bulunan Hür.P.Genel İdare Kurulu çalışmalarını bitirmiş ve bir tebliğ yayınlamıştır.İktisadi konulara geniş ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1958
  • Yunan seçimleri bugün Yapılıyor İki büyük partinin kazanma şansı müsavi.Propagandada başlıca konuyu Kıbrıs teşkil etti ATİNA,T.H.A.Yunanistan'da umumî seçimler bugün yapılacaktır.Son günlere kadar,müc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1958
  • SITKI Sanayi Basın Yay SaroVun i Sanayi Vekili lan Kabine uzun bir toplantı yaptı.Mecliste suallerin cevaplandırılışı sırasında hâdiseleri önlemek için yeni tedbirler alınacağı söyleniyo r ANKARR,HUSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1958
  • [Radyofoto:A.P.DAYAR'IN GEZİSİ Cumhllrlteisi Bayar,Cumhurreisi Heuss ile birlikte,dün Köln tenezzUh gemisiyle Rhcin nehrinde bir gezinti yapmıştır.Bayar bugün Frankfurt yolu ile Batı Berlin'e gidecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ NEZARET ALTINA ALINAN DÖVİZ KAÇAKÇILARINDAN ÜÇÜ:SOLDAN SAĞA)ANDON ANDONYADIS,A.MİTHAT TEKMAN VE A.NAYMAN.Döviz kaçıran bir şebeke meydana çıkarıldı isviçre'ye kaçırdıkları dövizlerle sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1958
  • İSTANBUL $OFÖR OKULU EHLİYETİ GARANTİ EDER Taksitle Kayıt Mümkündür Adres:Ankara Cad.107 Sirkeci Tel:22 27 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.05.1958
  • ıiı Bursalı,çocuklun arasında Leylâ L'mar'a izahat verivor.Nevin BURSALI ANKARA'da.Yereni Savaş'ın çocuk pavyonu haftanın muayyen günlerinde alkış ve neşe çığlıklarına garkolur.Sanki burası bir hastat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1958
  • JLnrrespunöerıre ^Jnstittıte TCRKIYEDE İLK VE EN TECRÜBELİ KÜLTÜR MÜESSESESİ Tbe *nd most Erperienced Edncatlona!Instiluılon in Tarkey FRANSIZCA ALMANCA İNGİLİZCE İLERİ İNGİLİZCE KURSU Türkiye'nin ner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1958
  • İşte aradığımz:DAKİKADA' makiyaj cS^ Artık uzun'makiyaı külfetinden,y-etrofo ve üstünüze yayılan pudra derdinden kurtulunuz.Hor.ko VARNERjkremli pudrası bırkoc toniyede yepyeni bir güzellik bahseder.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlavan D RECEP DOKSAT Göz Adalelerinde Bozukluklar ŞAŞILIK)Gözler,göz oyuklarına yerleşmiş birer küre gibidirler.Bu kürenin iç ve dış taraflarındaki adalelerin,ahenkli bir şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1958
  • «MIHIMMtllMItlI IMIIIH.IİHIİIIMIN 11 IHIM MI IIIMI MI III11 İlli MIH IH I HUM II MI M İSTANBUL S.27 Açılış ve program &30 Tatil sabahı için müzik 9.00 Haberler 9.15 Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkılar 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1958
  • OĞLAK BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak] Hiç beklemediğinin bir yerden mektup alıyorsunuz.Sevineceksiniz.KOVA BURCU T21 Ocak 19 Şubat] Üzücü bir hâdiseyi geride bırakacaksınız.Meslek hayatında başarılı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1958
  • ŞUBESİ AÇILIŞ 12 M yıs ZENGİN KRAMİYELER caz:HATIRALAR BUĞDAY BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1958
  • k Ticaret B ankass Hususi sermaye ile kurulan Türkiye'nin en eski millî bankası Haziranda APARTMAN Dairesi v,Lira para ikramiyesi Her 150 liraya bir kur'a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Yeni camiyi yaptırtan hayır sahibi,padişah eşi bir sultan.2 Bir sıcak memleket yemişi;Eskiden şairlere,yazdığı şiirle övdüğünden gelen bahşiş.3 Taşıma;Bâzı hastalıklara karşı koy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1958
  • »EVLİ Sevgili Annemiz FATMA GÜVEN 2 i 958 tarihinde çok feci şekilde Taksi kazasında ölen annemizin 40.Gününe Tesadüf eden 12/Mayıs 958 pazartesi günü İkindi namazını müteakip.Bakırköy Kartaltepe Cami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1958
  • NAZAN ÖRKİ ile Gazetemiz Mensuplarından NEJAT KİPKURT Nişanlandılar İst.10/5/1958
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1958
  • MEVLİDİ ŞERİF Hafi/Zeki Altın ve Tahir Altın'ın anneleri salihatı nlvundan merhume ELMAS ALTIN)İN ruhuna ithaf edilmek üzere 11,5/958 Pazar günü ikindi namazından sonra Beyazıt camii şerifinde memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1958
  • BİR GENÇ "ANNEM Randevucudur,dedi KENDİSİNİ BIÇAKLA YARALAMAKTAN SANIK OĞLU HAKKINDA,ANNESİ DAVACI DEĞİL saadettin Yeşilyurt adında bir gene dün Birinci Asliye Ceza Mahkemesinde,annesinin evde randevu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1958
  • ÖĞRENCİ SAYISI BU YIL COK FAZLA OLACAK İ Bir taraftan öğrenci adedinin yüzde 35 artması,diğer taraftan okul binası ve öğretmen kifayetsizliği normal tedrisat yapılmasına engel oluyor Şehrimiz ilk ve o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1958
  • SİNEMALAR BEYOĞLU AKİN Tel:48C5 02)1 Yetim Nevin Aypar Türk filmi.2 Kahpe Gülistan Güzey Türk filmi.Al.KA/AII Tel:44 25 62)Son Saadet Fikret Hakan Eva Palmer Türk filmi.ATLAS Tel:440835)İnsanlar ve Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1958
  • Nasıl küçük römorkörler büyük tekneleri çekerse Türk Ekspres Bank'a)yatırılan küçük tasarruflar en orijinal ikramiyeleri çeker.2 adet çok değerli Arsa 15.000 lira 1 kişiye 10.000 lira Hanımlara 15.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1958
  • Altın ve eşya çalan hırsız mahkûm oldu Altın adında bir kadının evinden altın ve eşya çalan Kâzım Gider Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşması sonunda 1,5 sene hapse,bu kadar müddetJe umumî emniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1958
  • Yapağı fiatları tesbîi edildi Yapağı fiatları tesbit edilmiştir.Trakya inallarının fiatı 14-15,Anadolu tipi 7,5,Bandırma kıvırcık 17,5 liradır.Fiatlar geçen yıln nisbetle yüzde 10 düşürülmüştür.Merino
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1958
  • 0 si.imk Tiyatrosu sanatkarları 19 Mayısta turneye çıkacaklardır Sanatkârlar İzmir,Ankara ve Konyaya giderek temsiller vereceklerdire ATATÜRK Bulvarındaki bir mağazadan 20 bin lira değerinde manifatur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1958
  • I Bir aşk suçlusu delikanlıya cevap MEKTUBUNUZU aldım.İçin* bulunduğunuz korkunç rulı hâli,dünyanın en ehemmiyetli meseleleri arasına alınmağa ve konuşulmağa E değer.E İşlediğiniz,suç büyük mü,küçük m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.05.1958
  • KIBRISIMIZ Yazan:FARUK DEMIRTAŞ uvvaı u taşıyor En modern silâhlara ve 30 bini mütecaviz İngiliz askerine rağmen Yeşil ada için için kaynamakta yer yer yanmaktadır TAŞI ile,toprağı ile ve her şeyi ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1958
  • Düşme Vak'aları DÜŞENİN dostu olmaz,hele bir yol düs de göı derler ama benim bu pazar sohbetimde bahsedeceğim «düşme» mecazî mânada olanı değildir.Ben,bildiğimiz sırtüstü,yüzükoyun,yanüstü düşmelerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1958
  • »AZAR Bu Hafta 133.940 Adet Basıldılugün Bir PAZAR Almayı Unutmayınız.Wi PazaR ¦fM xw;SŞi**-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1958
  • İDEAL NİŞANLILARI ARIYOR i İAITGOZ İDEAL istanbul Radyosunda yayınlanacak programlarında İDEAL NİŞANLI ÇİFTLERİ seçecektir.İştirak etmek isteyen Nişanlı çiftlerin aşağıdaki kuponu doldurarak Posta Kut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1958
  • Sarkıntılık yapan evli iki adam mahkûm oldu İZMİR,HUSUSÎ Kadınların,sarkıntılık hâdiselerinden şikâyeti üzerine Emniyet Müdürü Necdet Uğur tarafından kurulan polis ekipleri,dün bir otobüste,genç bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1958
  • Tasarruf Sahipleri iş Bankasını neden tercih ediyor 15;Adı ve Soyadı SUheylfi Jaji Mesleği Avukat Medeni Hali Evli,1 çocuk annesi URKİYE BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti Bankamızın müfteriler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1958
  • TÜRK TİCARET BANKASI Çarşıkapı Şubesi Yeniçeriler Caddesi 88 No.daki binasını istimlâk dolayısiyle tahliye ederek 12 NAYIS PAZARTESİ gününden itibaren,aynı cadde üzerindeki 65/2 No.lu binada sayın müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1958
  • Hariçte okuyan talebenin durumu inceleniyor [EKREM ALTINKAYNAK] Yabancı memleketlerde tahsilde bulunan Türk öğrencilerinin durumları,ele alınmıştır.Maarif Vekâleti,çeşitli şikâyetleri mahallinde tetki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1958
  • BEBEKTE İSTİMLÂK FAALİYETİ BAŞLADI Geçenlerde yanan Bebek gazinosunun istimlâki sigorta şirketi ile ihtilâfa yol açtı Bebekteki istimlâklere dün başlanmıştır.Bebek gazinosunun yıktırılması işi ise bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1958
  • ÇAMAŞIR SUYU KOLONYA KONSERVE SAÇ LOSYONU TEMİZLEME TOZU DİŞ MACUNU TUVALET SABUNU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Cumhuriyetçi Parti Lideri F.Eren Cumhuriyetçi Parti dövizsiz altın ithalini tavsiye etti «Cumhuriyetçi Parti» Genel Başkanı Fehmi Eren dün bir «basın toplantısı» tertib ederek,iktisadî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1958
  • Seyfi Kurtbek D.P.II Başkanı oluyor Bengü'nün vef atiyle boşalan başkanlığa,Kurtbek'in getirilmesini teşkilâtın da benimsediği bildiriliyor NECMİ ONUR Cemil Bengü'nün vefatı ile boş kalan İstanbul D.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1958
  • Tanınmış bir ailenin oğlu 160 ev soydu İZMİR.HUSUSÎ Şehrin nıarûf bir ailesine mensup genç evvelki gece asansör mevkiinde bir evi soyarken suçüstü ele geçirilmiştir.Tahkikat,18 yaşındaki hırsız Ali'ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1958
  • LÜBNANDA DÜN karışıklıklar oldu Kamil Şem'un aleyhine tertiplenen nümayişde Beyrut'taki Amerikan Haberler Bürosu yakıldı.100 kişi yaralandı BEYRUT,A.P.T.HA.Lübnan'ın muhtelif yerlerinde dün karışıklık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.05.1958
  • TEMMUZ keşidesinde 50.000 ANKARA Şubemizin Hususî keşidesinde 100.000 Ura ASMAALTI Şubemizin Hususî keşidesinde 10.000 Ura DOGUBANK PAN6ALTI Şubemizin Hususî keşidesinde 10.000 Ura Her 150 Liraya bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1958
  • mmmet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldıfıı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1958
  • 1377 Şevval 22 PAZAR 11 MAYIS 19 5 8 RUMÎ 1374 Nisan 28 VAKİT VASATI EZANI Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.4G 12.10 10.06 19.15 21.04 2.48 9.32 4.56 8.51 12.00 1.48 7.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1958
  • ı ı ı f ITT SULTANHAMAM ÇAKMAKÇILAR SANDALVACILA»ASQ MıĞtiie,'yrc)ttl22 30 27^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1958
  • BUGÜNDEN İTİBAREN HALKIMIZIN HİZMETİNDEDİR Tel:62 40 01/125
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1958
  • z^ym\pqm^ OE\ex FOSıL ADASI Bu HA GEMİMİZ BİR kE\VK ıj MI İLE ON^NCc,BABA.GÖ.R'-LMEGE O'^oşoe M-0E3'-x Z k BARONES Z I HANİ BİZ 8E AZ BA.İ.İNA AVINA SETTE.SAT TELAŞ.LAN.VASıN DıyE ÖVı-E T'K.^Çİ/VOı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1958
  • TESVİYECİ ALINACAK Yüksek evsafta ve tecrübeli.Müracaat 71 G4 18 telefona.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1958
  • KAYNAKÇI DÖKÜMCÜ TORNACI TESVİYECİ ARANIYOR Taliplerin en kısa zamanda Kazlıçesme Demirhane caddesinde MEN SUCAT SANTRAL Fabrikası Personel Şefliğine müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1958
  • Kalpsiz hırsız!HALİT KIVANÇ «Şendul Semahat* derlerdi.Biçki Dikiş yurduna giderken «güzel» miş.Fakat seneler,ah o hain seneler onu öylesine yıpratmış ki,doğrusu şimdi hen onu size tarif etmek istemiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1958
  • AYDI N O Ğ L.U CÜNEYD BEY TARİHİ ROMAN Nizamettin Nazif TEPEDELENLİOĞLU Kaç yaşında var bu adam?Nihayet yirmi beş.Daha fazla göstermiyor.Gördün mü?Evet beyim.Yapısı nasıl?İri ve sağlam bir adam.Gördüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1958
  • ALAİ TÜRKÇESI Dükkâna gelince Mason'la Drake indi.Dolla sordu:Ben burada mı bekliye-Evet.Motoru durdurmayın,çabuk geliriz.Gazeteyi kıza verdi:Bütün polis haberlerini okuyun,biz papağandan bahsedeceğiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1958
  • lll!llll!llllllllllllllıiit:I Nejat Cendeli I Triostı I 1 Cüneyt SERMET 1 •IIIIIIIIHlıllııNlllllllllllllllllllll T J n UNDAN evvelki yazımızda okuyucularımıza E E fj kısaca cazın mahiyetinden bahsetmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1958
  • KAZEİN SATIŞI Hususî surette fabrikada yaptırılmış,gayet temiz kazein kilosu 4 liradan satılmaktadır.1 Kg,5 Kg,15 Kgkutularda Tel:No.27 19 43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1958
  • LLOD HANSON PARK OTEL ROOM 109 DRİVER LİECNE U.S.A.AND TÜBKEY)TÜRKEY PAPERS Ü.S.A.PAPERS CARDS 23529)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1958
  • ÇİMENTO NAKLİYESİ Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş.KAVAKLIDERE ANKARA 1 a)Zeytinburnu Çimento Fabrikasından Pmarhisar Şantiyesine 300 ton b)'İzmir Çimento Fabrikasından Söke Şantiyesine 300 tonc)Darıca Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.05.1958
  • MALİYE VEKALETİ AMORTİSMAN KREDİ SANDIĞA vergis:TAHVÎLL I zahk t »sı aroıvısı» an** Bütün Banka şubelerinde satışa arzedilen Maliye Vekâleti Amortisman ve Kredi Sandığı 5 faizli 1958 yılı istikrazı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1958
  • 1 tt H I-AD |9 v A E |8 ıraK-uraun Birııoınin iik Genel seçimlerden sonra dün toplanan Irak Meclisinde Kral Faysal birleşmeyi övdü BAĞDAT.A.P.THA.Yapılan son seçimleri müteakip Irak Parlâmentosu dün i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1958
  • KONYA'DA İLAHİYAT FAKÜLTESİ AÇİLACAK KONYA HUSUSÎ Konya'da bir İlahiyat Fakültesi açılması için hazırlıklara başlanmıştır.Fakültenin temeli önümüzdeki günlerde atılacaktır.17 vilâyetin İmam-Hatip Okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1958
  • BRÜKSEL'DE TÜRK MODASI DEFİLESİ t Baştarafı Birincide kışlamış!ir.Bunun sebebini hanımlar,«¦Konca» nın diğerlerine kıyasla biraz daha «kapalı» olmasında aramışlardır.«Altınsu» son Torba modasını temsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1958
  • SITKI YIRCALI SANAYİ VEKİLİ OLDU t Baştarajı Birimcide metçe bu ı gibi hâdiselerin tekerrürünü ve mii7akerelerin şahsiyat» dökülmesini enlemek için bâzı.tedbirlerin allınacağı söylenmektedir.C:YIRCALI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1958
  • G.SARAY-BANGU KÖRDÖĞÜŞÜ:0-0 t Baştarafı Altıncıda makla önleyecekti.Evet.Galatasaray daha derll toplu oynuyordu.14 üncü dakikada İsfendiyar'ın bir ortası kaleyi karıştırıyordu.Ahmet akıllıca bir harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1958
  • ACELE SATILIK 2 M.vitrin buz dolabı Tel:22 24 34 CEVDET GENÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1958
  • j#t&8âı«rçaPt DENİZCİLİK BANKASI T Denizyolları İşletmesi Her aile bütçesine uygun TURİSTİK seferlerini saym halkımızın hizmetine tahsis etmekle şeref duyar.AKDENİZ Haltında:İSTANBUL ÇANAKKALE İZMİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1958
  • Hem f amaşır ve çamşırcı derdinden kurtaracak Hem çamaşırınızı daha temiz yıkayacak Hem de işinizi çabuk bitirecek,sizi katiyen yormadan,çamaşırlarınızı da hırpalamadan yıkayacaktır."TZjkj6*JEjL w yuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1958
  • Bir âmâ ile saka!karra kamyon alfanda kaldı t Baştarajı Birincide ile duvar arasında sıkışarak yaralanmıştır.Yaralı hastahaneye kaldırılmış,kazada ihmali görülen şoför Mehmet Akdemir yakalanmıştır.Hüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1958
  • ANNELER GÜNÜ BUGÜN KUTLANIYOR Anneler günü bugün kutlanacaktır.Çocuklar kendilerini yetiştirdikleri için bir şükran ifadesi olmak üzere annelerine hediyeler vereceklerdir.Anane haline getirilmesine ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1958
  • Bu yıl gül rekoltesi yüksek olacak Piyasaya gelen haberlere Röre bu yıl gül rekoltesi yüksek olacaktır.Kalite bakımından da ÖstÛT»»Wr.Gülyağı istihsal' m üstünde tahmin edilmekteo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1958
  • Tünel kayışı Londra'da bu sabah yükleniyor Tünel kayışı bu sabah Londraya uğrayacak olan Kütahya şilebine yüklenecektir.Vapurun İstanbul'a gelişi Haziran ayının ilk haftasını bulacaktır.Gümrük muamele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1958
  • KIBRIS İÇİN MÜZAKERELER t Baştarafı Birincide tiği en son Türk ve Yunan görüşlerini de ortaya atacaktır.ALTI E.O.K.A.CI SERBEST BIRAKILDI LEFKOŞE,Hususî Muhabirimiz TEKİ N YÜKSEL Bildiriyor İngiliz id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1958
  • Tecrübeli ev hanımının tavsiyesi:bu gördüğünüz tava daima tertemizdir.Halbuki her kullanışımdan sonra «is içinde kalıyor.ve işte o zaman/FAY imdadıma yetişiyor ki pop* h-v û FAY bıçak,çatal,kaşık,yağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1958
  • D.B.DENİZ NAKLİYATI T.A.O.MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLÂN OLUNUR Ortaklığımıza ait BOLU şilebi 15/5/958 günü Kontinant limanlarına müteveccihen hareket edecektir.Anvers,Rotterdam,Bremen ve Hamburg limanlan için yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1958
  • Jeep;Jeep Pick Up,Jeep Station Wagon Aranıyor Elinde yukarıda yazılı vasıtaları olanların istanbul Bahçekapı,Garanti Han kat 3.No:309 Tel:22 12 58 teklif etmeleri.23708)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1958
  • KASAR USTASİ ve İŞÇİ ALINACAKTIR ÜCRET DOLGUNDUR Adres:Sevsaylar Boyahanesi Kâğıthane Köyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1958
  • KIYMETLİ EV EŞYASI Halılar,Singer dikiş makinası,mobilyalar Japon çay takımları v.s.13/5/958 Salı günü açık arttırma sureüle Kızıltoprak Bağdat Cad.No.82 de satılacaktır.23876)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1958
  • İTALYAN LİSESİ ve TİCARET OKULU 1958-1959 ders yılı orta hazırlık smıfı namzet kaydma başlamıştır.Giriş imtihanı 16/6/1958 günü yapılacaktır.Not:Kadro dolmadığı takdirde kayıtlara Eylül döneminde deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1958
  • OTO ELEKTRİKÇİSİ ve KAYNAKÇI ARANIYOR Şantiyelerimizde çalıştırılmak üzere birinci sınıf ehliyetli oto elektrikçileri ve kaynakçılar alınacaktır.İsteklilerin bonservisleriyle birlikte 20 Mayıs 1958 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1958
  • TEKNİK ELEMAN ALINACAKTIR 1 ATÖLYE ŞEFLERİ 2 I.Sınıf Tesviyeciler 5 Soğuk Demirciler 3 Makine Tamircileri G Exantrlk Presciler 4 Sobacılar 7 Tornacı Çırakları Atölye Şeflerinin asgarî üç sene bilfiil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1958
  • Gümrükleme Ve Nakliye İşleri Yaptırılacaktır.Müessesemizin gümrükleme ve nakliyat işleri bir sene müddetle mukaveleye bağlanmak üzere eksiltmeye konulmuştur.Bu işe ait şartname Müessesemiz Nakliyat Şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.05.1958
  • TURK-BULGAR GENÇ Millîleri bugün oynuyor tyi seçilen,sıkı ve ciddî bir hazırlık devresi geçiren Genç Millî takımımız maçın normal favorisidir Necmi TANYOLAÇ TÜRKİYE Bulgaristan genç millî takımları,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.05.1958
  • Vki E rtlIÜNFlE İstanbulspor,Ankara'-IVMLL UnunUL dak;ilk marında Ankaragücünü 2-1 yendi.Bu maçta sol iç İbrahim durgun bir oyun çıkarmıştır.Resimde İbrahim kale önUnde görülmekte.Kaleci topu kurtarıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.05.1958
  • 12 YIL SONRA İNGİLTERE SAHNEDE.Halil KIVANÇ 2nci Dünya Harbi,Dördüncü Dünya Kupası'nın yapılmasına fırsat vermemişti.Bu bakımdan programa göre 1942 de tertibi gereken şampiyona,12 yıllık gecikme ile a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.05.1958
  • SOMFPSPOR Rii^CiK GENÇLİĞİ 5 1 YENDİ Türkiye şampiyonasında İstanbul Amatör lig şampiyonu Sümersnor dün Bilecik Gençlik'!5-1 mağlûp etti.İzmit Bölgesinden Nurettin Başol' un idaresindeki müsabakanın h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.05.1958
  • *ı**m)İLHAN DEMİREL] ATI |İf YARATAN Dff7İÇVnil Isl,ilk devrenin 39 uncu dakikasında sakatlanarak çıkması Galatasaray hücum hattının ahenw«nft I LIIY I ARA I 1411 r UfalO I UI1 ginin ve sür'atlııin ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.05.1958
  • PSP* [İLHAN DEMİREL] VEFA'NIN İLK GOLÜ Yesil Be 'arf,lar birinci gollerini 59 uncu dakikada kazandıkları penaltıdan attı-ik» wwhw ıar.Kasınıpaşah Ahmet,ceza sahası içinde Ililnıiye şarj yapmıştı.Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.05.1958
  • DÜN OYNANAN VOLEYBOL MAÇLARI İstanbul voleyboi Federasyon Kupası birinciliklerinin ikinci gününde dün Harb Okulu Karantinayı üc sette 15-7)15-12)12-9)yenmiş ve finale kalmıştır.Final maçı bugün saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.05.1958
  • Umum Müdürlük Basketbol Kupası İPTAL EDİLDİ Spor ve Sergi Sarayının G ay müddetle Sanayi Sergisine tahsis edilmesi yüzünden Spor Oyunları Federasyonu Umum Müdürlük Kupası maçları iptal edilmiştir.Önüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.05.1958
  • Lokomoiiv'in yapacağı maçlar Rusya lig üçüncüsü Lokomotiv İstanbul lig birincisi Galatasaray.Ankaragücü ve Güneşsporun iştirakiyle yapılacak 4 lü turnuanın programı tesbit edilmiştir.Buna göre,17 Mayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.05.1958
  • Eski Adaletli Fahri Somer'in idare heyetine girmesi muhtemel Bu sene birinci kümeye terfi eden Karagümrük kulübünün senelik kongresi bugün saat 11 de Ay su sinemasında yapılacaktır.Bütün kulüp çevrele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor