Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.05.1958
  • JiZi!s i-J 1 î;T.HEUSS'UN TÜRK MİLLETİNE MESAJI Alman Reisicumhuru mesajında Türk Alman dostluğunun Hükümetlerin değil,Milletlerin malı olduğunu söyledi BONN,A.A.BATI Almanya Reisicumhuru Teoder Heuss
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1958
  • SİVİL SAVUNMA TATBtKATtYLE İLGİLİ Temsilî bir Atom ombası atıldı Metristepe'de yapılan denemede 300 lise öğrencisine atom bombasının tesirleri izah edildi l İLHAN DEMİRELJ •Aiı M A UTA Dİ S»mdi e kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1958
  • Senato,Kübalı hakkında bugün karar verecek Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku profesörü Hüseyin Nailî Kübalı hakkındaki «Bir ay müddetle derse girmeme» kararuıın uzatılıp uzatılamayacağı,senatonun bugünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1958
  • Elektrikli tren seferleri arttırıldı ANKARA.HUSUSÎ Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü İstanbul'da nakil vasıtası sıkıntısını kısmen hafifletici bâzı yeni kararlar almıştır.Umum Müdürlük,Sirkeci Halkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1958
  • Heuss'un ziyaretini iade elmek üzere ALMANYA'DA Reisicumhuru,Heuss,hütün habine üyeleri Adenauer ve harşıladılar Almanya'nın Kıbrıs ihtilâfında arabuluculuğu muhtemel BONN,A.P:A.A.TÜRKİYE Reisicumhuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1958
  • Ş.Nahii Berker de dün tevkif edildi Ulus fıkra yazarı evine girerken polisler tarafından yakalandı,inönü 5 C.H.P.li mebusla beraber hapishaneye piderek gazetecilerle görüştü Şinasi Nahit Berker şapkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1958
  • 2 nci Devre Kayıtları aybaşma kadar açıktır GDODENGLISH İN6IUZCEYIMEKTÜPlA EN İYİ'ÖĞRETEN AKADEMİ Birçok Doktor,Avukat,Hâkim Mahkûm,Öğretmen öğrenci.Subay Assubay Er,Muhasip,Tüccar ve Ev kadını gibi f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1958
  • Boğaz Köprüsü İnşası Tahakkuk Ediyor Köprüyü inşâ edecek Amerikan şirketine mensup heyet,mukaveleyi imzalamak üzere dün geldi |OĞUZ ONGEN] î Kİ kıt'ayı bağlayacak Boğaz köprüsünün inşâsı tahakkuk safh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1958
  • ^v V 1 1 1 ı 1 T'kikal'l P'«l ırıtıf F-«âdiJ I l/1 I 'in 1 tfll P V^_YAZIMIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1958
  • N1LL1 TAKIN YURDA DÖNDÜ Hollandayı 2-1 mağlûp eden Milli futbol takımımız,gece yarısından sonra saat 1.30 da yurda dönmüştür.Kafile hava alanında Futbol Federasyonu,Bölge ve kulüp temsilcileri ile bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1958
  • Türk belediyelerinin toplantıda Dr.Fazıl teşkili Kütük için yapılan konuşurken.I SİNASİ BAŞARANI Kıbrıs Turklur Partisi ve Kıbrıs Tiyk Kurumları İcra Heyetinin,Türk belediyelerinin kurulması İçin yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1958
  • Kıbrıs'tan Âbidesi için gönderilen toprak.Âbide için Kıbrıs'tan toprak gönderildi VATANIMIZIN bütünlüğü ve istiklâlini muhafaza için döğüşürken ölen Çanakkale şehidleri için Kıbrıs'dan gönderilen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1958
  • Lloyd Kıbrıs için temaslar yapıyor İngiliz Hariciye Vekili Kopenhag'da Yunan Hariciye Vekili ile görüştü.İngiltere'nin kararı Ekim'de açıklanacak Rum belediyeler,vergi ödemeyen Türklerin elektriğini k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.05.1958
  • SİYASET DÜNYASINDA Nâsır'ın Rusya Seyahati Rusya seyahatinden sonra Nasır Moskovaya daha da meyledecek mi?Birleşik Arap Cumhuriyeti Başkanının Kremlinde gördüğü fevkalâde hüsnukabul karşısında bâzı Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1958
  • M E V L İ D Kıymetli Büyüğümüz,Makbule Ertem ETEM PERTEV)in vefatuıın kırkıncı gününe müsadif 9 Mayıs yarınki Cuma günü öğle namazını müteakip Şişli Camiinde okunacak Mevlide arzu buyuranların teşrifi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1958
  • CnrrcGpunöcnre Jnsti|ute TURKIYFDF.İLK VE EN TECRÜBEM KÜLTtR MÜESSESESİ The Fini and most Ksperienced Educttlonal Instüutton tu Tarkcy Metoduyla siz de muhabere yoluyla evinizde okuyarak,yazarak,dinle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1958
  • Sevdiğinize vereceğiniz mücevher hediyelerinizi vıynı* ÇEŞİT MÜESSESESİ'nden TAKSİTLE alabilirsiniz.Taşradan sipariş kabul edilirposta ile gönderilir.Adres:Büyük Postahane karşısı Muh/iıbasj sokak Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr.RECEP DOKSAT Göz Kapağı Kenarı İltihapları Göz kapaklarının serbest kenarlarında ufacık bezcikler vardır kibunların müzmin sürüncemeli)iltihaplarına BLEFARIT denir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1958
  • mııiiiıılııııımı IUIIlllMIIIM.il İSTANBUL 7.57 Açılış ve program S.ı* Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Şarkılar 9.00 Lee Paul ve Mary Ford'dan sevilnus şarkılar 9.15 Türküler ve oyun havaları 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1958
  • OĞLAK BURCU fc T22 Aralık 20 Ocakl Bugün tatlı,oyalayıcı isler çıkacak.Akşamüstü sevdiğiniz bir insanla berabersiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat)Birden karar değiştirecek,etrafınızı şaşırtacaksınız.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1958
  • BU LMACA 9 10-11M2 SOLDAN SAĞA 1 Numuneleri çoğaltılmış b ı r eserin ilk yazıl-mışı;Madenlerin sathî oksitlenme-O sinden doğan kir.2 Halat çekme,O Kanada'ya komşu Mr devletin ru-muzu.3 Rev:Yalan dolan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1958
  • Hususi sermaye ile kurulan Tur kıyenm en eski millî bankası Türk Ticaret Bankası 1914' de Hizmete girdiği sırada bugünün harika uçakları uçurtmadan pek farklı değildi 1914 tipi uçak i f i Uzun yılları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1958
  • Trafik sıkıntısı hakkında B.M.M.ne rapor gönderildi İstanbulun vasıta sıkıntısı için İstanbul Meb'uslarından Necla Tekinel ve Selim Erengil'in Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdikleri sözlü sorunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1958
  • Bir bahçe yüzünden üç kişi birbirine girdi Feriköy'deki,Bulgar mezarlığı civarındaki gecekondularda oturan Hasan Kayır ile kardeşi Yunus,bahçe meselesinden dolayı komşuları Kemal Bıçkıcı ile kavgaya t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1958
  • Resmî Amerikan kolejleri imtihanla öğrenci alacak 1958-59 öğretim yılı için Resmî Kadıköy,izmir,Eskişehir,Konya,Samsun ve Diyarbakır Amerikan kolejleriyle,Galatasaray lisesine test imtihanı yapılarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1958
  • 25 liralık belediye cezası peşin alınmaya başlandı Belediye suçu işliyenlerden alınacak cezaların peşin olarak tahsiline başlanmıştır.Suçun rnahiyeline Köre 25 liraya kadar olan cezalar derhal alınmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1958
  • zmirden 45 ton zeytinyağı gelecek BU MlKDAR,AYDA VASATÎ 20 TON ZEYTİNYAĞI SARFEDEN İSTANBUL'UN 2,5 AYLIK İHTİYACINI KARŞILAYABİLECEK Şehrin zeytinyağı ihtiyacını karşı-miktar,ayda vasatı 20 ton zeytin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1958
  • Şehir Tiyatrosu artistleri turneye çıkabilecekler Bahar ve Çiçek bayramı devamınca Gülhane parkında temsil verecek Şehir Tiyatrosu ekibi seçildiğinden Valisan'atkârların yurt içi turneye çıkmasına müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1958
  • 25 SENEDİR KAPALI BULUNAN ALTIN KUM ve GÜMÜŞ KUM Plaj ve Gazinosu açılmak üzere Hazırlıklarına başladığını müşterilerine müjdeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1958
  • Yeniden kahvehane açmak yasak edildi Oyun kâğıdı ve âleti bulundurmamak şartiyle,sadece gazino açılmasına izin veriliyor Yeniden kahvehane açılmaması için' bir karar verilmiştir.Bu hususta yapılan büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1958
  • IbtfUllHlIlU,I BUĞDAY BANKASI YAZ İKRAMİYESİ AYIŞ S O İM Goo UM BUĞDAY BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1958
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48650:1 Yetim Nevin Ay par Türk filmi.2 Kahpe Gülistan Güzey Türk filmi ALKAZAR Tel 44 23 62)Son Saadet Fikret Hakan Ev» Palmer Türk film)ATLAS Tel:440835)İnsanlar ve Kurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1958
  • ^«111.M III IHI j Marika bir buçuk asırdan beri ekilenlerin mahsulüdür XJ ER fırsatta Türklüğe ve kızlarımıza hail J.J.karct eden.Gönül Aşar'ımızı döven Ma-E rika diyormuş ki:İstanbul «Konstanünopl» o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1958
  • KISA HABERLER FATİH,Akdeniz caddesinde oturan 26 yasında Sevinç Özyiğit fazla uıiktafsinir ilâcı aldığından zehirlenmiş,hastahaneye kaldırılmıştır.KIZILAY Hemşire Okulunu bitiren 37 hemşire.Pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1958
  • 600 bin dolarlık inşaat malzemesi gelecek Fransa'dan 600 bin dolarlık inşaat demiri ithâl edilecektir.Anlaşmaya varılmıştır.Memleketimiz ile Fransa arasındaki ticaret anlaşması da yenilenecektir.Yürür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1958
  • Sinema teknisyenleri ücret azlığından şikâyetçi Sinema teknisyenleri ücretlerinin azlığından şikâyet etmektedirler.Bunların ifâdesine göre sinema sahiplerinin kazancına nisbetle aldıkları ücret çok dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1958
  • Dün limanımıza 9 ton muhtelif içki geldi Dün Hollanda bandralı Alceta isimli gemi ile limanımıza 9 ton çeşitli içki getirilmiştir.Bundan başka muhtelif cemilerle çelen mnllar arasında 40 ton oto kablo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.05.1958
  • Minareden başına taş düşen işçi yaralandı Tophane camiinin minaresini tamir ien İzzet Gülağa adında bir isçi,baçıa düşen tas ile yaralanmıştır.Tedavi iilen isçi tekrar isinin basma dönmüsir.Hâdise Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1958
  • lenizcilik Bankası kaza inleyici ekipler kurdu Denizcilik Bankası tersanelerinde vuubulan iş kazalarını önlemek maksaiyle «Kazaları önleyici ekipler» ihdas bilmiştir.Bu ekipler tersaneleri dolaırak iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1958
  • Uğrunda cinayet işlenen şerife Naz [Telefofo MİLLİYET:Adnan Atar]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1958
  • HOLLYWOODDA YENİ BİR SKANDAL 25 yaşında genç bir kadın,Bing Crosby'nin Dğlundan kızı olduğunu açıkladı HOLLYWOOD,A.P.Hollyvvood'un esmer dilberlerinden biri,altı aylık kızının babasının,anınmış şarkıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1958
  • Fürkiye Turizm Kurumu büyük bir sergi açıyor Hükümetçe umumi menfaatlere hâlim olarak tanınan ve Türkiye'yi tautmak ve turist celbetrnek gayeleriyle burulmuş olan Türkiye Turizm Kurunu,Anadolu'da yaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1958
  • ERDOĞAN ÖZALTAŞ BARDA ÇALIŞMAK İÇİN VESİKA ALMAK İSTİYOR Kadın kılığına girerek barlarda oryantal danslar yapan 18 yaşındaki Erdoğan Özaltaş,dün Vilâyete gelmiştir.Barlardaki ismi Çiler Gül olan delik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1958
  • 13 HARB MALÛLÜNE MÜKÂFAT VERİLECEK ANKARA,HUSUSÎ Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısında iki lâyiha kanunlaşmış,bir lâyihanın da birinci müzakeresi tamamlanmıştır.İmar ve İskân Vekâleti kuruluşu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1958
  • Hür.P.Genel İdare Kurulu bugün toplanıyor ANKARA,HUSUSÎ Hür.P.Genel İdare Kurulu bugün saat 10 da Fevzi Lütfi Karaosmanoğlunun başkanlığında toplanacak ve mahallî İdare,muhtar ve Belediye seçimleri me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1958
  • [A.P.Michael Kelly adında Londra'h bir iş adamı,işine gidip gelirken karşılaştığı nâkil vasıtası sıkıntısını bertaraf edebilmek için Thanıes nehri üzerinde kullanılmak üzere bir su motosikleti almıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1958
  • Montesi dâvasını ortaya atanlar mahkûm oldu ROMA,A.A.Maria Montesi'nin ölümü hâdisesi etrafında açılmıj olan dâvaların sonuncusu da neticelenmiştir.Montesi'nin,uyuşturucu madde ile zehirlenmiş olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1958
  • Trafik dâvasını halletmek için rapor hazırlanıyor İstanbul'un trafik dâvasını halletmek üzere.Amerika'da bir şirketçe hazırlanan bir rapor dün ilgililere verilmiştir.İstanbuldaki istimlâklerden evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1958
  • 6 C.H.P.li Mebusun teşriî masuniyetinin kaldırılması istendi ANKARA,HUSUSÎ Yeniden 6 C.H.P.mebusunun teşriî masuniyetlerinin kaldırılmasını isteyen Başvekâlet tezkereleri dün Meclis Başkanlığına gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1958
  • Bir adam içki parası için evin tavanını sattı İZMİR.HUSUSÎ Bir boşanma dâvasının dünkü duruşmasında davacı kadın,kocasının,içki uğruna evinin döşemesini ve tavanını sattığını söylemiştir.Koca bu iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1958
  • izmir Fuarı için Amerika ile Rusya arasında şimdiden yarış başladı İZMİR,HUSUSÎ 20 Agustos'ta ağılacak İzmir Enternasyonal Fuarı için.Birleşik Amerika ile Sovyet Rusya arasında şimdiden kuvvet gösteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1958
  • Manisa'da sıcaklar fidanlara zarar verdi MANİSA.HUSUSÎ Birdenbire bastıran sıcaklar,sebzeler ve meyva fidanlarına büyük zarar yapmıştır.Sühunet gölgede 27.güneşte 46 dereceye kadar yükselmiştir.Mektep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1958
  • Maarif,Rum îkullarının lurumunu nceliyor Yunanistan'dan gelen hocaların Türklük aleyhinde telkinler yaptığı anlaşılıyor TEKEEM ALTINKAYNAK] Son zamanlarda Rum okullarında kua gelen bazı hâdiseler şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1958
  • KAATİL KEBAPÇI REMZİ GÜLSEN,KARAKOLDA İl ADE VERİRKEN.Telefoto MİLLİYET Adnan Atar:Ankara istanbul| Bir kebapçı sevgilisinin nişanlısını öldürdü Ankara'da rakibini 6 yerinden bıçaklayarak öldüren keba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1958
  • SAHTE BİR DOKTOR izmirlileri dolandırdı Hastane açacağını vaad ederek 100 bin lira alan sahte doktor aranıyor İZMİR,HUSUSÎ Şehrimizde,ender rastlanan bir dolandırıcılık hâdisesi meydana çıkarılmıştu'.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1958
  • [İLHAN DEMİRELI BENZİN DEPOSUNUN KAPAĞININ AÇIK KALMASİYLE BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATAN UÇAK,YEŞİLKÖY HAVA ALANINDA.BİR UÇAK BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI Yeşilköy'den havalanan yabancı bir uçak,benzin deposu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1958
  • ÇEKMECE ARSALARININ SATIŞI SONA ERİYOR DUYULMAMIŞ DERECEDE Ucuz Hatlarla HALKA TAHSİS EDİLEN 2931 ARSADAN SON KALAN 180 ARSANIN TEVZİ VE SATIŞLARINDAN İSTİFADE EDİNİZ.Bir evlik arsa 882 1008 1134 1260
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1958
  • IRÜÇHAN ÜNVERI Köpekçi Halil Karakuş,köpekleri nasıl aldattığını anlatırken.Anadan doğma ev soyan hırsız Acıbadem ve Bebek'te 11 evi soyan Karakuş köpekleri korkutmak için soyunduğunu söyledi Acıbadem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1958
  • TARZAN GÖSTER.V KEBABIN kemdim'.iooalti.üstüne bJr.Mi AliRSAN SAMA I KÎLO DA.YOOUKTU)K£BAP,y BAKLAVA İSTERİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1958
  • Beş yıl içinde Merih ve Venüse gidilecek AMERİKA'NIN YAKINDA ÎÇINDE İNSAN BULUNAN PEYKLERİ FEZAYA ATACAĞI AÇIKLANDI WASHİNGTON,A.P.A.A.Amerikalı bilginler,fezayı fetetme yolunda geniş çapta çalışmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1958
  • 4iııımmıımuuıuıııııı.II HU III im ııı ¦Millimi Helan ve Gazı KAÇ gündür gazetelerin Silâhtarağa'da çıkan Metan» gazından bahsetmeleri bana Avrupa'da ziraat ve smâî ziraat tahsil eden bir dostumun ziya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.05.1958
  • her.an sizinle karşl laş/v\a £4 da hazırım tt s ak\a görüyorsunuz ki HİÇ.ILÛlLENMıVOR.DAHA 1 DOĞRUSU ORKuVORSUNu2 $AMPiyoN.y BıR.DERS VERSENE BOLT.NE DURUYORSUN Böyi-E KONUSV\ASlNA NASıu mü_SAADE ED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1958
  • EĞER Ol_İMPr A"n_ARDA AMjvAPFAk:OLSAYDIK,VENı PıYASALAR kü4ZA NABİLECEKTİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1958
  • veli kutudaki Butun şekei?ueb;sen mî YEDİN wm t-CAVıt?şu KUTUNUN Sıt?J IcıNDE ON T4NE TANE'SıNE\VAÇDl TEK S 'I?EL V TANE KALAMŞ I O i AA 331 m&M c57 ıV(YA.El_ÎMİ süe.MfeptöİM ŞEKERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1958
  • Milliyet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yarı İslerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ BntıUhğı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1958
  • HİCRÎ Perşembe RUMÎ 1377 8 1374 ŞevraJ MAYIS Nisan İS 19 5 8 25 VAKİ T VASATÎ EZANİ Güne?4.50 9.39 Öğle 12.11 4.59 ikindi 1.6.05 8.53 Akşarr 19.12 12.00 Yatsı 20.59 1.47 Imsâk 2.53 7.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1958
  • TİCARET VEKÂLETİ İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Türkiye'de yangın,nakliyat,kaza ve hayat sigorta işlerile iştigal etmek üzere kanuni hükümler dairesinde tescil ve ilân olunan Anadolu Anonim Sigorta Şir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1958
  • Jeep;Jeep Pick Up,Jeep Station Wagon Aranıyor Elinde yukarıda yazılı vasıtaları olanların İstanbul Bahçekapı,Garanti Han kat 3.No:309 Tel:22 12 58 teklif etmeleri.22728)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1958
  • KONGREYE DAVET Türk Kültür Ocakları İstanbul Merkez Şubesinden Cemiyetimizin yıllık kongresi 16 Mayıs Cuma günü saat 17.30 da Kızılay Beyoğlu merkezi salonlarında yapılacağından,muhterem üyelerimizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1958
  • İDEAL NİŞANLILARI ARIYOR LAITGOZ İDEAL İstanbul Radyosunda yayınlanacak programlarındı İDEAL NİŞANLI ÇİFTLERİ seçecektir.İştirak etmek isteyen Nişanlı çiftlerin' aşağıdaki kuponu doldurarak Posta Kutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1958
  • ŞANTİYE İÇİN MAKİNE MÜHENDİSİ ARANIYOR Muş Tatvan Demiryolu inşaatı şantiyelerimizde çalıştırılacak makine Y.Mühendisi veya mühendisi alınacaktır.15 mayıs 1958 akşamına kadar her gün öğleden evvel.Bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1958
  • I RÇ-BALANCESİ işte suyun yapamıyacağı bir temizlik/uMaâlia,POND'S COLD Gece)kremi cildinizin mesamelerine kadar nüfuz ederek orada sindirilmiş makyaj kalıntıları ile foz,ter ve diğer tahripkâr maddel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1958
  • 120 Amerika'lı kız Paris'te koca arıyacak PARİS,AA Yakında Paris'e New York ve Washington'daı 18 21 yaşları arasında 120 Amerikalı genç kız gelecektir.Bunlar 12 Temmuzda Versailles'de tertiplenecek «B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1958
  • BELÇİKA'DA OTOMOBİLDE KADIN ÖPÜLMİYECEK BRUXELLES,AA Belçika'da otomobille dolaşacak olanlar bmıdar böyle yanlarında yer almış kadınları öpemeyeceklerdir.Bruxclles İstinaf Mahkemesi bir otomobil kazâs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1958
  • YALANCI ŞAHİT TÜRKÇESI:SELÂMI 16 İZZET S E DES VSabin'in kulübesine gelince amatör gardiyan Fred Waner önlerine çıkıp yolu kesti.Mason:Şerifi görmek istiyorum,dedi.Öyleyse burada bekleyin,haber vereyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1958
  • IHIİIhHİ Bütün 6un ARka VOU_ARDAN DOLAŞTI A.V IVİKİ POL.İSL.ER.BENİ GÖRMEDİLER.EWAM KÖÇEOB BİR PO-US ARABASI DuRuYOR.SU KiRik TAHTALARIM AKASINDAN İÇERİYE BıR,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1958
  • AY Dİ NO Ğ L U CÜNEYD BEY TARİHÎ ROMAN Nizamettiıı Nazif TEPEDELENLİOĞLU 31 Ama Paşacık baba.dedi Bugün büyük bir zafer kazandık.Biraz neşelenmeğe hakkımız yok mu?Hem çok yorulduk.Şarap da kuvvet veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1958
  • I Edebiyat Çevreleri STIDATLARIV gelişmesi fideliklere muhtaçtır:Edebiyat kulüpleri,salonlar,nıalıfeller,kah-e EE ve toplantıları.liıınlar bizde yetersiz ve dü-Ş EE zensiz bir halde zaman zaman vardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1958
  • DOHNNV,NEE-HAV'iN ÇOCUK OLDUSUNU UNUTUyOR.MUSUN YAZIK DEĞİL AAÎ £TO 60 KİLOMETRELİK yOLU.NASIL.KATEDE.BlLİR.r BİLİYORUM.PAKAT ATOM UÇAĞINI KURTARMAK İÇİN ELİMİZDE TEK P1RŞAT BU.TABU* ÇOCuGu ZOR UYACAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1958
  • İI:ğ/SCO,PANÇO'NUN BAŞINA GE".L.ENLERİ BİLMİYORjöse saunas,JpANÇO,AZ SONRA KENDİNE GELİYOR.OOOH O.UYA M| GÖRUyORuM BANA NE OLDU BÖYLE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • içiniz fakat içtikten sonra kaşıkları yıkayacak olanı da düşününüz.Kaşıklar üzerindeki çay,meyva lekelerini en kolay yoldan yalnız FAY ile çıkarabilirsiniz.Islak bir bez parçası üzerine biraz FAY dökü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • TİCARET VEKÂLETİ İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Türkiye'de yangın,nakliyat,kaza ve hayat sigorta islerile iştigal etmek üzere kanuni hükümler dairesinde tescil ve ilân olunan Anadolu Anonim Sigorta Şir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • ^H U-I W" YUVANIN JT SAADETİNİ 1 KADIN.KADININ '6 A ADETİNİ 1 n$ı KREM Iİ& PERTEV Y}W(sağlar/J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • BELEDİYE BAŞKANLARI NAZARI DİKKATİNE Elektrik santrallarınızda mevcut SKODA markalı 110 ve 160 tipindeki dizel motorları bilûmum yedek parçaları ithâl edilmiş olduğundan ihtiyaçlarınız için müessesemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • PEREJA Limon Kolonyası ile Sıhhi bir friksiyon,faal ve neş'eli b|r güne en iyi başlangıçtır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • TİCARET VEKÂLET!İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Türkiye'de yangın,nakliyat,kaza ve hayat sigorta islerile iştigal etmek üzere kanunî hükümler dairesinde tescil ve Uân olunan Anadolu Anonim Sigorta Şirke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • TİCARET VEKÂLETİ İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Türkiye'de yangın,nakliyat,kaza ve hayat sigorta işlerile iştigal etmek üzere kanunî hükümler dairesinde tescil ve ilân olunan Anadolu Anonim Sigorta Şir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • AFŞAPOĞIU HALI YIKAMA FABRİKASI KiRli vt TOIIU HALILARINIZI YIKAMAK İÇİN BİR TELEFON KÂFİDİR.YEDİKULE TELİ Fabrika £12 818
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • ILL!PİYANGODA azanan Numaralar IVIİl î Piyangonun 7/Mayıs/1958 çe-019527 020181 023324 025255 029959 kilişi dün Ankarada saat 13.30 da ya-032975 035874 040874 041434 043274 pılmışt r.İkramiye kazanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • ALTIN HATLARI TEKRAR DÜŞÜYOR Altın fiatları dün yeniden düşmeye başlamıştır.Cumhuriyet altını 2 lira düşmüştür.Reşad'dakl iniş 100.külçedeki ise 5 kuruştur.Gulden ve İngiliz ise seviyesini muhafaza et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • izmir Belediye Reisi ESHOT U.Müdürünü istifaya davet etti İZMİR,HUSUSİ Belediye Reisi Faruk Tunca Belediye'yc bağlı fakat hususi kanunla İdare olunan ESHOT «Elektrik,Su,Havagazı,Otobüs,Troleybüs» Umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • AMERİKA TÜRKİYE'YE yeni tip uçaklar veriyor NEW YORK,T.H.A.Amerika Hükümeti Türkiye'ye Thunderbırds Yıldırım Kuşlar)tepkili uçaklarından vermeyi kararlaştırmıştır.Son model tepkili uçaklar serisinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • BAYAR ALMANYA'DA t Baştarajı Birincide man bayrakları ile donatılmış ve evlere bayraklar asılmıştır.Bilhassa Ren üzerindeki büyük köprünün ve tarihi üniversite kapısının donatımı muhteşem bir manzara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • Âbide için Kıbrıs'tan toprak gönderildi t Baştarafı Birincide Sinde köyü gençleri toprakla birlikte aşağıdaki mesajı göndermişlerdir:«Saygı değer Türk Gençliği,ağabeylerimiz,Sayısız Türk menkıbeleri a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • Ş.Nahit Berker de dün tevkif edildi t Baştarajı Birincide Mebusu Suphi Baykam olduğu halde dün saat 14 de Cezaevine giderek mahkûm gazetecilerle görüşmüş ve kendilerine «geçmiş olsun» demiştir.Ayrıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • T.HEUSS'UN TÜRK MİLLETİNE MESAJI t Bastarafı Birincide BAYAR'IN ZİYARETLERİ Heuss,Bayar'ın Alman halkından da ayni yakınlığı göreceğine emin olduğunu kaydeden Heuss,Bayar'ın Bonn'u beğeneceğini,Rhen'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • İNÖNÜ BUGÜN Polatlı'da konuşacak ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü,bu sabah,İlçe kongresinde bulunmak üzere Polatlıya gidecektir.Burada tair konuşma yapacak İnönü'ye Genel Sekreter yardımc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • Bir kunduracı iki kişiyi bıçakladı Dün gece saat 21.30 da Çarşı kapıda çıkan kavgada Rıdvan Sonikte adında bir kunduracı,iki kişiyi kundura bıçağı ile yaralamıştır.Turgut Yılmaz adında bir genç,yanınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • SATILIK KAT İstanbul Aşirefendi caddesinde 9 odalı,kaloriferli bir kat satılıktır.Tel:27 32 29.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • LLOYD KIBRIS İÇİN TEMASLAR YAPIYOR t Baştarafı Birincide serbest bırakılmasına devam edilmektedir.Geniş bir caddeye yerleştirilen «Adnan Menderes Caddesi» levhası,polis tarafından kaldırılmıştır.Rumla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • DENİZLİ'DE 6 EVDE ARAMA YAPILDI Emniyet Genel Müdürlüğünün emri üzerine dün Nurculuk hadisesiyle ilgili olarak Denizli'de fi evde polisçe aramalar yapılmıştır.Neticede bazı risalelerle Said-î Nursi'ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • NÂIO VE TOPLANT LLER KONSEYİ I SONA ERDİ iişierek tebliğde Rusya'nın,mutasavver yüksek seviyedeki toplantıyı baltaladığı bildirildi KOPENHAG,A.P.NATO'ya dahil 13 devlet Hariciye Vekilleri dün yaptıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ARANIYOR Bir eğitim müessesesinde saat 13-21 arası ingilizce dersleri verecek bir öğretmen aranıyor.Müracaatlar İngilizce olarak el yazısı ile P.K.959 Sirkeci,İstanbul adresine 228
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • TİCARET VEKÂLETİ İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Türkiye'de yangın,nakliyat,kaza ve hayat sigorta işlerile iştigal etmek üzere kanuni hükümler dairesinde tescil ve ilân olunan Anadolu Anonim Sigorta Şir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • TİCARET VEKÂLETİ İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Türkiye'de yangın,nakli at,kaza ve hayat sigorta Işlerile iştigal etmek üzere* kanunî hükümler dairesinde tescil ve ilân olunan Anadolu Anonim Sigorta Şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • BELEDİYE SEÇİMLERİNİ İŞÇİ PARTİSİ KAZANIYOR ALINAN NETİCELERDEN MUHAFAZAKÂRLARIN EKALLİYETTE KALACAĞI ANLAŞILIYOR LONDRA,A.P.İngiltere'de yapılan mahallî seçimlerin,gelmeğe baslıyan neticeleri,İngilte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK 11 ANİ AR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK İZMİTTE,yazlık Çiçek Sineması yeri 630 M2.bahçe satılıktır.36 49 83 ÜSKÜDAR,5 kat,dörder oda.hollü,denize tam 100 metre mesafede.2 katı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.05.1958
  • [İLHAN DEMİRELJ Özer,dünkü maçta iyi bir santrfor gibi çalıktı ve wMll İPİ» namzetlere ilk golü kazandırdı.Bir devrelik oyunu dcvamınca rakip kaleye tehlikeli anlar yaşattırdı.Kesimde Kasımpaşa kaleci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1958
  • F.Bahçe Irak'tan garanti bekliyor Fenerbahçe profesyonel takımı,İstenen garanti geldiği takdirde,cumartesi günü uçak'la Irak'a gidecektir.Umumî Kaptan Fikret Kırcar* «Cevap bekliyoruz.Hareket gününü c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1958
  • i.jt.i;i:W: JX-x:Kupa9da ilk şampi ron:Urugua BU6UNB.30 Temmuz 1930 Uruguaylılaı İçin unutulmayacak bir tarihti.Montevideo stadını dolduran binlerce Uruguaylı elleri kızarıncaya kadar alkışlıyor,sesle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1958
  • K.Paşa Bülendi SATMIYACAK Kasımpaşa Kulübü,izinsiz olarak Beyoğluspor'la Danimarka'ya giden kaleci Bülend'e bir sene müsabaka boykotu vermiş ve kararı Futbol Federasyonuna bildirmiştir.Federasyonun da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1958
  • IRUÇHAN UNVER!Altan son'saniyede attığı basketle Moda'.vı yendi.Kesimde soldan:Muvaffak,Gündüz,Altan'ın «Jump Slıot» una bakıyorlar.Turhan ve Güney çaresizlik içinde yanda,Erdoğan Ahmctteıı topu alıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1958
  • IF.BAHÇE İLE G.SARAYİ |BU AKŞAM KARŞILAŞIYOR] I şampiyonunu iâyin edecek maçta favori Sarı lacivertlilerdir.Moda da Dinamo ile oynıyacak ORTL'Ü Basketbol turnuasının son günün-3 I J de iki ezelî rakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1958
  • YENİ S.0.F.İLK TOPLANTISINI BUGÜN YAPIYOR Dün basına açıklanan Sportif Oyunlar Federasyonunun yeni kadrosu ilk toplantısını bugün Ankara'da yapacaktır.Heyet,Beden Terbiyesi Umum Müdürünü ziyaret edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1958
  • Galatasaray takımı Romanya'ya gidecek Galatasaray kulübü,Dinamo idarecileri tarafından yapılan maç teklifini kabul etmiştir.Sarı Kırmızılılar 15 Haziran ile 30 Ağustos ayları içinde herhangi bir tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1958
  • KAPLAN seçmelerde Ankara'ya alınan Türkiye Serbest Güreş Birinciliklerine M.Dağıstanlı da katılıyor Evvelce 17-18 Mayıs tarihlerinde Spor ve Sergi Sarayında yapılmasına karar verilen Türkiye Serbest G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1958
  • BİR GENÇ KIZ futbol hakemi olmak isliyor İZMİR,HUSUSÎ İzmir Beden Terbiyesi Bölgesi çok müşkül bir vaziyette kalmış ve durum,acele olarak Ankara'ya aksettirilmiştir.Bölgeyi beklenmedik bir müşkülâta s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1958
  • isveç Greko Romen ekibi Belli oldu İSVEÇ,Hususi Muhabirimiz YNGVE FEUK Bildiriyot MAYISTA Stokholm'den Türkiye'ye hareket edecek olan isveç milli grcko-romen takımı belli olmuştur.Ruslara 5-3 mağlûp o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1958
  • NAMZETLER TATMİNKÂR ÖEGİIBÎ Bu sözleri «MİLLİYET» futbol takımının Vefa stadındaki dünkü ilk antrenmanından sonra Eşfak Aykaç söylüyordu.«MİL-LİYET» futbolcuları gazeteler arası maçlarda iyi netice al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1958
  • Sadri,artık Beşiktaşlı değil Usuuğlu,saha içindeve dışında 37 yıl emek verdiği kulübünden istifa etti Sadri,Beşiktaş'a zararım dokunmıyacak,diyor SADRİ Usuuğlu,dün Beşiktaş'a bir mektup göndererek 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor