Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.05.1958
  • KIZILAY KAHVEYİ 80 LİRADAN SATACAK Vilâyet Tevzi Bürosu Müdürlüğü,turistik belgeyi haiz müesseselerin kahve İhtiyaçlarını tesbite başlamıştır.Kızılay kahveleri kilosu 80 liradan «atacaktır.Kahvelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1958
  • Altın fiatları tekrar yükseliyor Altın fiallan dün bir miktar yükselmiştir.Serbest piyasada Cumhuriyet 131.50.Reşad 145.00.İngiliz 145.00.Gulden 118.külçe 19.30 livadan muamele görmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1958
  • İstifa eden kadın hâkim hakkında bir takrir verildi Selini Soley,Başvekilin seyahatleri,İhsan Ada da Basın suçluları hakkında izahat istediler ANKARA.HUSUSÎ İzmit Sulh Ceza Hâkimi bayan Süreyya Erol'u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1958
  • Zararı kapatmak için çare:ZAM Havagazınian sonra Denizyolları vapurlarına da zam yapılacağı dun Umum Müdür tarafından açıklandı Belediye rüsum ve payları arttırılıyor d;^NİZCİLÎK Bankası Umura Müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1958
  • i [MİLLİYET)Lisan bilen taksi ^nffîrlorî 'stanbul Şoförler ve »UlUMCIl otomobilciler Cemiyeti tarafından açılan İngilizce kursunu bitiren 8 şoför,dün merasimle diplomalarını almışlardır.Şehrimizi ziya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1958
  • ÜSKÜDAR VAPURU BUGÜN GELİYOR İZMİT.HUSUSÎ Üsküdar vapuru bugün İstanbul'da olacaktır.Vapur,dün saat 18 de kurtarma gemisine yedeklenerek yola çıkarılmıştır.Vapurun İstanbul'a götürülmesine bilirkişi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1958
  • İdarî aksaklıklardan mebuslar da müşteki Personel Lâyihasının müzakeresi sırasında muhalif ve muvafık mebuslar tasarının,derdi halledecek tek çâre olmadığını belirttiler ANKARA,HUSUSÎ DEVLET Personel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1958
  • SUNAY OTO KURSU Ehliyet aldırmcaya kadar TAKSİTLE KAYITLAR ÜCRET 250 LİRA Fazla izahat için kursa müracaat edilmesi Nişantaşı Emlâk Cad.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1958
  • y-S xa .i [İLHAN DEMİKEL.Müslüman olan Amerikalı Harris Ayşe)dün Sultanahmet camiine gitmiştir.'Allaha en yakın din Islamiyellır,Şehrimize gelen Amerikalı Müslüman Ayşe Harris)insanlar Islâmiyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1958
  • Kanunların kazaî murakabesi hakkında bir teklif yapıldı ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Hatay Mebusu Ahsen Aral,kanunların Anayasaya uygunluğunun kazaî murakabesi hakkında bir kanun teklifini Meclis Başkanlığına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1958
  • u ADLİYEDE KRİZ GEÇİRDİ [RUÇHAN ÜNVER] Celâlettin Iğnak adında 28 yaşında bir esrarkeş,dün Adliyede kriz ge-'irmiştir.Esrar taşımak sucundan sorgusu yapılan Celalettiıı tevkif edildikten sonra Bakırkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1958
  • BAYAR YARIN BATI ALMANYA'YA HAREKET EDİYOR BONN.A.P.Türkiye Reisicumhuru Celâl Bayar yarın buraya gelecektir.Bu bir Türk Devlet Reisinin Batı Almanyaya yapacağı ilk ziyarettir.Bayar saat 19 da Bonn'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1958
  • I Telef oto MİLLİYET:Ankara istanbul!T Al EDE VIID İt Ankara Hukuk Fakültesi talebe yurdunda meydana çıkarılan mescid.Ankara'daki talebe yurtlarından daha iiçü-I ALEDÇ TUKUUNUA mtOVİl nün böyle mescit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1958
  • bot Türklere seçim için müsaade verdi Müstakil Belediye için seçimler 1 Haziran Pazar günü yapılıyor Bugün Londra'ya gidecek olan Vali,İngiliz askerlerine,Türklere ve Türk bayrağına fecavüz etmemeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1958
  • Çocuk kaçırmış İki sene evvel Sarıyer'de kaybolan Erdoğan adında 5,5 yasında bir çocuğu kaçırdığı iddia edilen Mehmet Mcral'in duruşmasına,dün devam edilmiştir.Aradan Keçen zamana rağmen çocuk hâlâ bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1958
  • BEBEK GAZİNOSU YANDI IÖZDEMİR GÜRSOY1 Dün saat 11 de benzin bidonlarının tutuşmasiyle alev alan Bebek gazinosu yanmıştır.Mutfak kısmında çıkan yangın 105 bin lira zarara sebebiyet vermiş,ayrıca 60 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1958
  • Mecliste İmâr Vekâleti tasarısı görüşülürken Bir C.H.P.li Mebus kürsüyü terketti Hâdiseye,Asım Eren ile İmâr Vekili arasındaki tartışma sebep oldu ANKARA,HUSUSÎ BÜYÜK Millet Meclisinin dünkü toplantıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • ivfaMimm^KteMıi Mevsimler ve Hastalıklar ESKİ zamanlardanberi mevsimlerle hastalıklar arasındaki sıkı ilgi dikkati çekmiştir.Hele.bazı salgın hastalıkların,muayyen mevsimlerde baş kaldırıp,hayli telef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • AGLOMERE MANTAR'A İHTİYACI OLANLARA Tevziata ait malûmatın 8.Mayıs.1958 tarihli İstanbul Ticaret Odası gazetesinden takip edilmesi tebliğ olunur.22122 İstanbul Ticaret Odası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • E OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bu gününüzü sevdiklerinizle alâkadar olarak geçirmeniz hakkınızdaki yanlış düşünceleri silecek *OVA BURCU [21 Ocak 19 Şuball Yakınlarınızla alâkan z iyi bir yola gire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr.RECEP DOKSAT Göz Kapaklarında Biçimsizlik Göz kapaklarırun normal bir aralığı ve kirpiklerin intizamlı dizilişi vardır.Bâzı göz ve kapak hastalıkları,bu aralığın dar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • ıııı ımnıt III IIKI II III I I lilI I II I I II I I I II I I İti IlIII I I III IlIII IlII.I I 11 I I I 11 I I I I.11 I I I•11 I I I 11 11 I I 111 I I I 11 I I 11 11 I I I I I 11 I I.I.I I 11 1111 I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • B ULMACA SOLDAN SAĞA.1 Kendini gösterme Haydut 2 Edepsiz Bağışlama 3 Ev yıkıntıları bulunan yer;Nota.4 Ege denlzi'nde 12 tane var;Halk;Bir renk.S Bir takım şeylere bakarak âtiden haber verme;Ümit et;İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • VEFAT Selçuk Sultan ahfadından merhume Behire Selçukerin ve merhum Sami Selçukerin kızı,Nurettin Selçuker ve Milliyet muharrirlerinden Nedret Selçukerin ablası,Melâhnt ve Selma Selçukerin göı-ümceleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • TEŞEKKÜR Gerede'nin Yunuslar karyesinden.İstanbul'da Tarakçılar çarşısının ellibeş senelik tarakçılarından ve 2/5/19.tarihine müsadif Cuma günü vefat eden,sevgili babamız ve aile reisimiz,Ercivanoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • TÜRK DÜŞÜNCESİ DERGİSİNİN ÖZEL SAYISI ÇIKTI KIBRIS,KIBRIS!ÇIKARAN:PEYAMİ SAFA Her Türk mühevveri «Türk Düşüncesi» nin bu zengin sayısını okumalı ve kütüphanesinde bulundurmalıdır.PEYAMİ SAFA KIBRIS,DA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • Kadıköy-Köprü vapurları siir'atten düşüyor Kadıköy ile Köprü arasında çalışmakta olan vapurların sür'atl Riinden güne azalmaktadır.Bu sebeple,aradaki mesafenin 20 dakikada katedilmesi esasına göre haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • AYBEL IŞINAY ile ZAHİT ÖZAK Evlendiler 5/5/1958 Beşiktaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • Savcı,Arnavut Zaier'in 24 yıl hapsini istedi Mahkemede tercüman vasıtasiyle ifadesi alınan kaatil,arkadaşının kazaen öldüğünü iddia etti Ramı de Topçular'da bir dökümhanede arkadaşı Hayrl Kahraman'ı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • CHP.GENÇLİK TOPLANTİSİ SEMİNERİ YAPACAK OLAN ADANA MEBUSU Dr.SUPHİ BAYKAM "İKTİDAR ZİHNİYETİNİN TİPİK BİR ÖRNEĞİNİ DAHA GÖRÜYORUZ,DEDİ Cumhuriyet Halk Partisi Adana mebusu Suphi Baykam'ın dün kadıkov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • 500 aboneye daha telefon verilecek İstanbul Telefon Başmüdürü Fikret Çelikoğlunun verdiği izahata röge 1958 yılı içinde İstanbulun muhtelif semtlerine 500 yeni aboneye telefon verilecektir.Nişantaşınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • 10 bin inşaat kalfası kursa tabi tutulacak İnşaat kalfaları kursa tâbi olacaklardır.Şehrimizde nevcut 10 bin kalfanın ehliyetsiz olduğu anlaşılmıştır.Kalfalar 6 ay müddetle kurs görecekler,ve kendiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • İki Nurcu daha İstanbul'da aranıyor Şehrimize kaçtıkları tahmin edilen iki nurcu hakkında Ankara Sorgu Hakimliğ'mce gıyabi tevkif müzekkeresi kesilmiştir.Nurcular Emniyet müdürlüğü tarafından aranmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • f SİNEMALAR J Bardot BEYOĞLU AKIN Tel:48C5 02)1 Şimal Yıldızı Ay han Işık Nurhan Nıu Türk filmi.2 Ka dinin Fendi Reşn Baran Orhan Ercin Türk filmi.A L K A Z A R Tel 44 25 62)Toto Zorlu Damat Toto tsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • Fen memuru Nizameddin' in tahliye talebi reddedildi Fındıklı'da cereyan eden üçüncü istimlâk yolsuzluğu sanıklarından fen memuru Nizameddin Evliya,dün İkinci Asliye Ceza Mahkemesine müracaat ederek,te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • Hindistan'dan kanaviçe ve çuval ithâl edilecek Hindistan'dan 2500 balya çuval ve kanaviçe ithal edilecektir.İlk parti önümüzdeki ay içinde limanımıza gelmiş olacaktır.ICA yardımından da 7 milyon metre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • «2 Nisan» gemisinin makinaları takılıyor Van gölünde çalıştırılmak üzere inşa edilen «2 Nisan» gemisinin makinaları takılmaya başlanmıştır.«2 Nisan»,400 yolcu ve 450 ton yük taşıyabilecek kapasitede b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • Demir dağıtımı ile alâkalı hazırlıklar devam ediyor Demir dağıtımı ile alâkalı hazırlıklar devam etmektedir.Halen 700 ton demir stoku vardır.İhtiyaç 24 bin tondur.İhtiyaç sahiplerinin vermiş oldukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • CUMARTESİ gecesi Atikali istasyonunda tramvay altında kalarak ölen tiyar kadının 75 yaşında Emine Çileli olduğu tesbit edilmiştir.BAKİ Ülker bisikletle Sarıyer.Su-lar caddesinden geçerken 7 yaşında Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • Otobüslere ön kapıdan kimse binemiyecek Otobüslerin ön kapılarından,istisnasız hiç kimsenin binmemesi İçin İ.E.T.T.Umum Müdürlüğünce bir tamim yapılmıştır.Umum Müdür:«Resmi elbiseli olsun olmasın poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • Vapurlara dadanan bîr hırsız daha yakalandı Orhan Asan adında bir hırsız evvelki gece rıhtımda duran «Akdeniz» vapuruna girerek yangın musluklarının kapaklarını söküp kaçarken yakalanmıştır.Yapılan ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • Polis döven iki kardeş tevkif ediidi Nail ve Mahir Çalışkan adında ilci kardeş evvelki gece Kartaldaki gazinolardan birinde içki içtikten sonra rezalet çıkarmışlar ve sağa,sola sataşmağa başlamışlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1958
  • Mudi hikâyesi E ECEN gün «Mudi» kelimesine ait tenkid-E V^yf lerimde bir hatâya düşmüşüm.Bu kelime,if'al babından «iyda'» masdarmm E ism-i-fâili olarak eskiden Mecelle'de,bugün de Borçlar Kanunumuzda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.05.1958
  • VASITA SIKINTISI had safhaya girdi Zaıaköydeki istimlâk sebebiyle yolun kapatılması füzünden dün tramvaylar uzun müddet işlemedi [İLHAN DEMİRELJ Karaköy'deki adanın yıkılmasına,dün sür'atle devam edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1958
  • 5 MAYIS 1958 ÇEKİLİŞİ TALİHLİLERİ YESİLKÖY'de BÎR APARTMAN DAİRESİ KAZANAN 312 No.lu hesap sahibi Malatya)15.000 LİRA KAZANAN 24958 No.lu hesap sahibi Yenicami İSTANBUL)10 Müşteri 1000 er AYRICA:20 mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1958
  • Turistik yerlerin kapanış saatleri ileriye alınıyor Turistik belgeyi haiz eğlence yerlerinin,kapanış saatlerinin ileriye alınması mevzuubahistir.Belediye bu mev-•zuda evvelce alınan kararı tâdil edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1958
  • Şapka satışını aütıımak için.PARİS Meşhur Amerika'h ilân mütehassısı Orlando,bütün gayretini sarfederek Papa tarafından kabul edilmesini sağlamış ve Papa'dan,kiliselerde kadınların şapka taşımaları le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1958
  • Kübalı,idarî işlere başladı İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından hakkında «Bir ay müddetle derslere girmekten men» kararı verilen,Prof.Hüseyin Nailî Kübalı,dün Üniversiteye gelmiş ve Müdürü bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1958
  • LİMON FIATLARI TESBİT EDİLDİ İri boy limonun perakende satış fiatı 30 kuruştan fazla olmayacak ANKARA,HUSUSÎ* Ticaret Vekâleti limon fiatlarım yeniden tesbit etmiştir.En iri boy limon,memleketin her t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1958
  • İSTANBUL ŞUBELERİ HUSUSÎ KEŞİDESİ ŞEKERBANK MAYIS SONUNDA IÇOOO/HESABINIZI 15 MAYIS PERŞEMBE AKŞAMINA KADAP AÇTIRINIZ HER 100 LİRAYA BİR İŞTİRAK NUMARASI ŞEKERBANK EN YDKSEK İSABET İHTİMALİ BASIN REKL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1958
  • ABDULCAN BAZ LA TARLAM aç BİLûç bevrut sokakla.RINDATDOLAŞlRKfiN*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1958
  • Aydında bir belediye seçimini D.P.kazandı İZMİR,HUSUSÎ Aydın'ın Köşk nahiyesinde ilk def'u yapılan Belediye meclisi seçimini D.Pkazanmıştır.Seçime bütün partiler girmiş ve iştirak nisbeti yüzde 82 olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1958
  • Reyhanlı'da Suriyeli bir kaçakçı öldürüldü ANTAKYA,HUSUSÎ Halep'in Cebeliaman köyünde oturan Süveydan adında bir Suriyeli,kaçakçılık maksadiyle topraklarımıza girmek isterken birliklerimizin pususuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1958
  • Belediye Zabıtası Müdürü istifa etti Belediye Zabıta müdürü Turhan Kaptan dün istifa etmiştir.Müstafi müdüre müdür muavini İzzet İşcan vekâlet edecektir.Belediye zabıta müdürü.Belediye meclisinin bütç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1958
  • Bayraklı müşteriler ROMA Roma'nın büyük tuhafiye ve elbise mağazalarından biri,Romaya gelen müşterilere kapıdan içeri girdikleri sırada birer bayrak vermektedir.Verilen bayraklara göre,içeri giren müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1958
  • Şehir Tiyatrosuna Rejisör aranıyor Şehir tiyatrosu için yeni bir rejisör aranmaktadır.Bu mevzuda yapılan çalışmalar sırasında şu iki nokta üzerinde durulmaktadır:Evvelce olduğu gibi,ecnebi bir rejisör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1958
  • IBASIN-YAYIN1 Tİİpif PAVİYCINII Bc lu,n,i,cl Brüksel sergisinde,paviyonıımuza kar-"IIIV rMVlIUHU gösterilen alâka günden güne artmaktadır.Paviyonumuzda en fazla alâka çeken köselerden biri Türkiye'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1958
  • Derby fabrikasındaki yangın sigaradan çıkmış Evvelki gün Derby Lâstik fabrikasında meydana gelen yangının sigaradan çıktığı anlaşılmıştır.Dün hâdise yerinde tetkikat yapan bilirkişi heyeti,bu hususta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1958
  • izmir D.P.il Başkanı F.Tuncanın mahkemeye verilmesi istendi İZMİR,HUSUSÎ Bir Viski kaçakçılığının Asliye Ceza Mnhkemesindeki dünkü duruşması esnasında hazine vekili,İzmir-Belediye Reisi ve D.P.İl Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1958
  • 10 milyon dolarlık ithalât yapılacak Getirtilecek maddelerin mühim bir kısmı ilâç ham maddesi ile yedek parçalar teşkil ediyor ANKARA,HUSUSÎ TİCARET Vekâleti piyasada şiddetle ihtiyaç duyulan bâzı mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1958
  • Bir Yunan motörü imdat istedi Evvelki gece yarısı S.O.S.işareti vererek yardım talebinde bulunan bir Yunan motoru gemi kurtarma işletmemizi sabaha kadar oyalamıştır.Halen akibeti hakkında hiç bir malû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1958
  • Kocalarına sâdık Kadınlar Kulübü PARİS,Paris'te,«Kocalarına sadık kadınlar kulübü» adında bir kulüb kurulmuştur.Bu kulübe aza olabilmek için,adaylar hakkında 3 aylık bir tahkikatta bulunulacak ve koca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1958
  • Memleket serisi pullarının C grubu tedavüle çıktı PTT idaresi tarafından 5 Ocak tarihinde çıkarılmaya başlanmış olan memleket serisi pullarının üçüncü grupu da dün satışa arzedilmiştir.Bu defa ki grup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1958
  • Naio Konseyi dün toplandı Konsey,yüksek kademe konferansı ve Orta-Doğu meselesini ele alacak KOPENHAG,A.P.NATO Hariciye Vekilleri Konseyi dün,Kopenhag'da başlıyan toplantılarda Doğu-Batı arasında,yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1958
  • Şehir Tiyatrosu ve Rejisörü E 7T LTI senedenberi Şelıir Tiyatrosu Rejisörlüğünde bulunan E E J^ Mösyö Maks Meyneke'nin kontratı hitam bulduğu cihetle E E bu vazifeden ayrılacağına dair rivayetler var.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.05.1958
  • O KAWDE SiZE FİKRİNİZ» DEĞlŞTİRTECE.ĞİAA NASIL ÖyLE Mİ?KESİN ŞU KAVĞAyi 91 AHHAA İNTıKAM Al_A\AK ISTİYEN SAMPİ ON-^1 BuyRuN SİZ DE C BıR DENEyİN 1 İSTERSENİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.05.1958
  • &rf FJ 2 IUIH JîJ ÜI^İMİ;&IRA-Z L.ERDE NEE-HAY KA.YAt-IKLAR ARASINDA SOĞUK.TAN TİTRlYEREK AAAE&KAL.JOHNN/Y HAZARDAN ISU£/NI DUYUYOR.HEMEAf KOŞARAK PENCEREYE GEUYOR.NE OLDU MİSTER?HAY ALLAH RAZ OLSUN N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.05.1958
  • BlRSEV VAPlLOıGı ZA/VVAN ONÜ IVı VAPMAK LÂZlM UNUTMA SEN KENDıNI REZİL.EDER KErM ÖVUE VAPlVOKSUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.05.1958
  • 5 Apartman Dairesinin Talihlileri İstanbul İkinci Noteri,Maliye Murakıbı ve İkramiyeli Aile Cüzdanı sahipleri,huzurunda 4 Mayısta Atlas Sinemasında yapılan çekilişte 5 Apartman Dairesini aşağıda isiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.05.1958
  • Bu pudra harikalar yaratır Pudrası Cildinizi matlaştı-ır ve ona sihirli bir cazibe bahş-eder' 2J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.05.1958
  • YALA!T Ü R K Ç E S İ Biraz daha düşünüp:Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim,d e d i.Holcomb çavuş surat ediyor.Verdiğiniz izahata teşekkür ederim.Durumu iyi kavradığımı sanıyorum.Dışarı çıkıp kulübenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.05.1958
  • AYDINOĞLU CÜNEYD BEY TARİHİ ROMAN Nizamettin Nazif TEPEDELNIİOĞLU 29 Ve gözlerini Cüneyd'e dikip sağ elinin şahadet parmağı ile göğsüne vura vura bağırdı:Yâni ben kazanacağım İzmiroğlu!Ben!Ben,hem bab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.05.1958
  • PULCU PULLARINIZIN BUGÜNKÜ KIYMETİ Okuyucularımız zaman zaman ellerindeki pulların halihazır kıymetlerini sormaktadırlar.Her şeyden evvel şurasını belirtmek faydalı olur ki,bu «kıymet» meselesi sık sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.05.1958
  • Mekke Radyosunun inşaatı hızlandı MUNİCH,AA Batı Almanya mimar ve mühendisleri tarafından kurul makta olan «Mekke Kadyosu» binasının inşası ilerlemiş va ziyettedir.Antenler ve bütün elektrik motor ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • ALLAHA EN YAKIN DİN ISLÂMİYETTİR Baştarafı Birincide vâkıf olduğum için bu gibi propagandaya kapılmadım.13 seııedenherı evli bulunduğum zevcime,Müslümanlığa,karşı duyduğum imânı hissettirmiş,ve bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • T.M.T.F.18 inci turda da sepilemedi Türkiye Millî Talebe Federasyonu Başkanı,dün de belli olmamıştır.Seçimlere gece yarısına kadar devam edilmiş,fakat 18 inci turda da başkan namzetlerinden hiç biri g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • idarî aksaklıklardan mebuslarda müşteki Baştarajı Birincide memur,62 memur ve tok memur iddiasında idik.Bugün hıınların hiçbirinden eser kalmadı.Ömer Özen D.P.ise memur adedin de yüzde otuz nisbetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • KÖY KANUNUNUN MÜZAKERESİ BAŞLADI ANKARA,HUSUSÎ Köy Kanunu tasarısının müzakeresine dün Dahiliye Encümeninde başlanmıştır.Hükümet sözcüsünün tasarıyı kısaca izah etmesinden sonra söz alan mebuslar,tasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • KÜÇÜK KÜÇÜK KTI HALDUN SAHNE ygj DORMEN SAHNfc ANKARA BEŞİNCİ TİYATRODA KAMP17 Komedi 3 Perde)5 Mayıstan 20 Mayısa kadar Her gece saat 21 de.Matineler Çarşamba,Cumartesi,Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • YENİ MELEK'!s bu akşam saat 9.15 te Bir san'at ve GÜZELLİK ÂBİDESİ DANSA DAVET Renkli İnvitation to the Danse)Renkli Bağlıca Yaratıcıları Tamara Tounıanova îgor Youskevitch Gene Kelly Ayrıca:FOX Jouma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • EMNİYET SANDIĞINDAN MEMUR ARANIYOR Askerlikle ilgisi olmıyan en az lise tahsilli stajyer memur alınacaktır.İsteklilerin Cağaloğlu merkezinde Personel Servisine müracaatları.21758)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • DENİZCİLİK BANKASİ T.A.O.DENİZYOLLARI İŞLETMESİ Bunaltıcı yaz mevsiminde İÇ HATLARDA Devamlı Olarak TURİSTİK SEFERLER YAPACAĞINI SAYIN YOLCULARINA MÜJDELER AKDENİZ'DE İLK SEFER:AKSU VAPURU İLE 12 HAZİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • OT SATIŞI İSTANBUL SULAR İDARESİNDEN Bakırköyünde Çırpıcı çayırında İdareye ait arazı dahilinde mevcut biçilmemiş otlar açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.Şartnamesi bedeli mukabilinde İdare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • TESVİYECİ ALINACAK Yüksek evsafta ve tecrübeli.Müracaat 71 64 18 telefona.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • YARIN AKŞAM Herkesin beğeneceği yeni ÇEKİ KOGAN TİM ü CHARLTON JULİE HOVEY HESTON ADAMS RENKLİ KADERİN CİLVESİ THE PRİVATE WAR OF MAYOR BENSON)Size 2 saat hoş vakit geçirtecektir,NOT:KIRMIZI BALON,BEY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • 'Türkler şahane oynadı,t Baştarafı Altıncıda yer almış:«Hakemin verdiği penaltı,çok ağır bir ceza idi.İngiliz hakemi Leafe ise ayni gazeteye şu beyanatı vermiş:nBenim düdüğüm çaldığı zaman doğruyu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • Bütün YAPIŞTIRMA işlerinizde NİŞKOZ DEKSTRİN'!KULLANINIZ İSTANBUL BÜROSU:Tomruk Sok.No.10 TAHTAKALE Tlf:22 78 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • ipi i fco»ay FAY Temizleme Tozu bulaşık kaplarını tertemiz yapar FAY Temizleme Tozu otomobil lâstiklerini tertemiz yapar FAY Temizleme Tozu yağlanıp kirlenen elleri tertemiz vaDar ky herşeyi daha iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • ZARARI KAPATMAK İÇİN ÇARE:ZAM t Baştarajı Birincide «Dünya gemi piyasasındaki ucuzluk sebebiyle yük ve yolcu gemileri almak için teşebbüslere girişmiş bulunuyoruz.İnşallah yakın bir gelecekte gemileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • BAŞVEKİL DÜN İMAR İŞLERİNİ TETKİK ETTİ BSşvekil Adnan Menderes,dün saban bir müddet Park Otelde çalışmış ve şehrimizde bulunan vekillerle görüşmüştür Başvekil öğleden sonra Beşiktaş Yıldız yolunu.Boğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • Foot Türklere seçim için müsaade verdi t Baştarap Birincide 28 gün hapis yatacaklardır.Vali Foot,bugün Londra'ya gidecektir.Foot'un adaya Genel Vali olarak dönmesi çok Şüphelidir.FOOT'UN YAPACAĞI TEMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • ASMA KÖPRÜYE BAĞLANACAK YOLLARIN PLÂNI HAZIRLANIYOR E'u ay içinde mukavelesi imzalanacak Boğaz köprüsünün şehir yolları ile irtibatını sağlayacak yol şebekesi üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.Karayol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • Türkiye,Asya'da anti-komünist bir pakta taraftar SEUL-DONG YANG Ajansı bildiriyor Türk Başvekili Menderes'in Kore'yi ziyaretini müteakip bir basın toplantısı yapan Kore Hariciye Vekili Cho Chung Hwan.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • MÜFETTİŞLER,FENER RUM KIZ LİSESİNDE TAHKİKATA BAŞLADI Fener Rum Kız Lisesi talebelerinin Türk kızlarına tecavüz ederek bunlardan birini dövmeleri ve Türklüğü tahkir edici sözler sarfetmeleri üzerine ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • Irak'la seçimler dün yapıldı Nuri Sait Paşa ezici bir e o mı ıı I ıı k kazandı BAĞDAD.A.P.T.H.A.Irak-Ürdün Federal Birliğinin kurulmasından sonra,Irak'ta ilk umumî seçimler dün yapılmış ve Başvekil Nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • Meclîste İmâr Vekâleti tasarısı görüşülürken ğ Baştarajı Birincide j vor)diyerek kürsüden inmiştir.Buncıan sonra memurların,başka i Tasarının meriyet maddesine kadar yerlere nakledilmesinde Vekile yet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 0 SAT.arsa.Karta» cevizlikte.Tel:22 52 71 KADIKÖY'DE 300 M2.arsa,100 M2inşaat üzerinde,3 kat,dörder oda.mutfak,banyo,havagazı deniz görür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • Denizyollarının Akdeniz ve Karadeniz iç turistik seferlerinden BEDAVA Faydalanmak isteyen sayın müşterilerimizin Bankamız Şube ve Ajanslarından tamamlayıcı malûmat almayı ihmal etmemeleri menfaatleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • KİRALIK 22 Dükkân ve Lüks Lokal-Lokanta Pangaltı Kurtuluş Caddesi AKIN SİNEMASI yıkılarak yerine inşa edilecek LÜKS PASAJ'daki dükkânlar ve ayrı bir katı tamamiyle LÜKS LOKAL LOKANTA kiraya verilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • TELEFON ARANIYOR Baştarafı 44 veya 49 numara ile başlıyan telefonları olup devretmek istiyenlerin 27 34 56 ya telefonla bildirmeleri rica olunur.20332)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Yazı İslerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • HİCRÎ SALI BUMÎ 1=77 6 1374 Şevval MAYIS Ntsan 1957 23 VAKİ T VASATİ EZANİ Güne;4.52 9.42 Ogle 12.11 5.02 ikindi 16.04 8.55 Akşnrr 10.10 12.00 Yatsı 20.56 1.46 7.48 İmsak 2.57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1958
  • AFŞAROĞIU HALI YIKAMA FABRİKASI KiRli*.TOZLU HALILARINIZI YIKAMAK İÇİN BİR TELEFOM KÂFİDİR.YEDİKULE TIL:frckria 212 818
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.05.1958
  • rjj Butun kale ağları onu tanıyor:Sağı solundan,kafası sağından kuvvetli.Metin,golleri atışını anlatıyor NAMIK SEVİK Amsterdam'dan bildiriyor 5 OLLANDA'ya karşı 2-1' lik galibiyetimizi temin eden goll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.05.1958
  • MİLLÎ LiG'iN Programı hazır Bu yıl,6 İstanbul,4 Ankara,2 İzmir takımıyla başlayacak olan lig,zamanla gelişecek Futbol Federasyonu,millî lig programını transfere kadar ilân edecektir.Uzun zamandır üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.05.1958
  • Sadrı Usuuglu İzmirden döndü Dün şehrimize dönen Adalet'in Teknik Müşaviri Sadri Usuuglu,İzmir'de kaldığı müddetçe İzmir'in kalburüstü bir kaç futbolcusu ile temas etmiştir.Prensip olarak Beşiktaş'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.05.1958
  • FENERBAHÇE IRAK'DAN YENİ BİR TEKLİF ALDI Irak seyahati mes'elesi tekrar taze lenmiştir.Bu defa da Irak Sefaretimiz vasıtasiyle Fenerbahçe kulübüne bir teklif gelmiştir.Sefaretimiz,birinci sınıf bir İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.05.1958
  • G.Saray Bangu ile oynayacak Galatasaray Cumartesi günü şehrimizde misafir bulunan Brezilya liginden Bangu ile hususî bir karşılaşma yapacaktır.Sarı-Kırmızılar Organizatör Vefa Kulübünden bu maç için 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.05.1958
  • fÖZDEMİR GÜRSOY] M T T R IIİM RAYRACI FeT erbahçe ve Galatasaray ile iki nıar yapan Kıbrıs Türk Takımlar Karmasının I I ıDı nlll DM I IİMUI son grupu dün uçakla şehrimizden ayrılmıştır.Gazetemizi ziya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.05.1958
  • CELÂL YARDIMCI İLE Ş.ATAMAN sevinçten ağladılar ANKARA.HUSUSÎ Millî takımımızın Hollanda'daki galibiyeti bütün yurdda sevinç uyandırmıştır.Basarının en fazla tesir ettiği çevrelerden biri de,hiç şüphe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.05.1958
  • Moda Romanya'da turnuaya davetli Türkiye şampiyonu Modaspor basketbol takımı,Bükreş'te 23 Ağustosta başlayacak bir turnuaya davet edilmiştir.Turnuaya Tiflis,Varşova ve Bükreş Dimano takımları ile Yugo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.05.1958
  • SIMPAŞA KULÜBÜ Spor'u dâva ediyor Karara,kaleci Bülend'in,izin verilmediği halde Danimarka'ya götürülmesi sebep oldu Kalecileri Biilenti izinsiz Dnnimarkn.va götüren Beyoğluspor'u,Kasımpaşa kulübü mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.05.1958
  • Lokomotif takımı Türkiye'ye geliyor Rus lokomotif takımı 15 mayısda 'îclerek Galatasarayla şehrimizde re-anş maçını oynıyacaktır.Lokomotifi nkara Güneşspor'u davet etmiştir.Maçlarının ekseriyetini Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.05.1958
  • APAK,DÜN GECE GELDİ Futbol Federasyonu reisi Orhan Şeref Apak dün akşam saat 22.50 de uçakla Hollandadan İstanbul'a dönmüş ve Terminal binasında kısa bir istirahatten sonra Ankaraya hareket etmiştir.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.05.1958
  • Dünya Kupa sı yaklaşırken.«MİLLİYET»,Haziran ayında İsveç'te yapılacak «DÜNYA FUTBOL KUPASI» maçlarını okuyucularına en iyi şekilde aksettirmek için hazırlıklarını tamamlamaktadır.Bu cümleden olarak «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.05.1958
  • BALKAN VEBAĞDAD furnualarına doğru Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan teklif için temaslar başlıyor NAMIK SEVİK Amsterdam'dan bildiriyor)Futbol Federasyonu pek yakın bir tarihte iki büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.05.1958
  • Zarurî bir ceva Eşfalc AYKAÇ FUTBOL Federasyonu Reisi,Hollanda'ya hareketinden evvel.Yeşil-Ş köy hava alanında,basına bir beyanat verdi.Şahsımı,bütün meni-leket efkârı huzurunda şaibe altında bırakmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.05.1958
  • işte Maçtan Sonra,Bütün Hollandalıların Söylediği Cümle:"TÜRKLER ŞAHANE OYNADI!NACİ Hollanda basını ondan «her şeye muktedir bir futbolcu» diye bahsediyor TURGAY Amsterdam maçının «kalesi»-Hollanda'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.05.1958
  • [İLHAN DEMİREL] DİNAMO'LULÂR Spor Sarayında "bir antrenman w|(vı »v,u ı gı ouıajr ıııun uir il II l İt 11111 il n daha yapmıştır.Misafir takım dörtlü tıımuadakl İlk maçını bu gece F.Batice ile yapacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor