Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.05.1958
  • »««ta yeni hâdiseler Türkler,solcu Rumlarla işbirliği yapan altı Türk'ün kurduğu Komünist yuvasını yaktı Grivas'ın sağ kolu olan bir tedhişçi üçüncü defa dün hapishaneden kaçtı LEFKOŞE,FARUK DEMİRTAŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1958
  • MENDERES DUN KARAŞİ'YE GİTTİ Başvekil,D e 1 h i d e n hareketinden evvel Nehru ile tekrar görüştü KARACI,A.P.AA.Başvekil Adnan Menderes ile beraberindeki Türk heyeti dün,Yeni Delhi'den Karaçi'ye gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1958
  • Özalp hâdisesinde İnönü mesul bulundu Meclis Komisyonu G.H.P,ile devrin Devlet Reisinin manevî sorumluluğu olduğunu bildirdi ANKARA,HUSUSÎ ÖZALP hâdisesini tahkik ile vazifeli komisyon,bu husustaki so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1958
  • TRAMVAYA ZAM İSTENDİ İstanbul'un vasıta derdi de Meclise aksettirildi İ.E.T.T.İdaresinin,tramvay ücretlerinin arttırılması için,Nafıa Vekâletine müracaat ettiği anlaşılmaktadır,idarenin,bilet başına 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1958
  • Reşat beşibirlik bir günde 400 lira birden düştü Altın fiatlarındaki düşüş devam etmektedir,ingiliz ve bilhassa Reşat altınındaki düşüş çok sür'atli olmaktadır.Reşat beşibirlikleri bir günde üçte bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1958
  • C.H.P.Meclisi bugün toplanıyor ANKARA.HUSUSÎ CHP meclisi,Genel Başkan İnönü'nün riyasetinde bu sabah saat 10 da çalışmalarına başlıyacaktır.Parti meclisinin mesaisi iki gün sürecek ve yarın akşam bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1958
  • Bedriye'nin intihar sebebi araştırılıyor Maarif Müfettişleri dün Cibali Kız Orta Okulunda soruşturma yaparak ifade aldılar EKREM ALTINKAYNAK Cibali Kız Ortaokulu son sınıf öğrencisi Bedriye Ergin'in i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1958
  • PERSONEL KANUNU Encümende müzakeresine başlanan tasarıyı izah e d e n Polatkan,memur tensikatı yapılmayacağını söyledi ANKARA,HUSUSÎ 350 bin memuru ilgilendiren Devlet Personel Kanun tasarısı,Bütçe Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1958
  • J .i.HAPİSHANE ARABASI YANDI [İLHAN DEMIRELI Deniz Kuvvetleri Ceza ve Tevkifevine ait 705007 plâka sayılı kamyonet,dün Vilâyetin önünde yanmıştır.İçinde iki mevkufun bulunduğu kamyonet yokuşu çıkarken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1958
  • Şinaşi X.Berker Nihat Subaşı Erdoğan Tokatlı Faruk Taşkıran Fethi Giray Gazetecilerin yer olmadığı azeteciden hapsedildi konulduğu Hilton adı verilen koğuşta için diğerleri peyderpey tevkif edilecek A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1958
  • Akis bir ay kapatılıyor Dergi Mes'ul Müdürü Tarık Holulu 16 ay hapse mahkûm oldu.Metin Toker beraat etti ANKARA,HUSUSÎ ANKARA Toplu Basın Mahkemesi dün Akis dergisi mesul müdürü Tarık Halulu'nun 16 ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1958
  • MİLLİYET 9 yaşında 3 Mayıs 1950 de neşir havalına atılmış bulunan.«MİLLİYET»,siz aziz okuyucularının teveccüh ve alâkası ile bugün 8 yaşını bitirip 9 yaşma basmaktadır.Bir insan ömrü için pek kısa say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1958
  • KIZILCAHAMAMDA BULUNAN' RUSÇA BROŞÜRÜN' YAZILI YUZU üstte)V& BROŞÜRÜN DİĞER YÜZÜNDEKİ 100 RUBLELİK RKS1M al(ta)Telefoto MİLLİYET:Ankara İstanbul)İKİ YERDE RUSÇA 1 broşür bulundu Söke ve Kızılcahamam'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1958
  • Kübalı 13 Mayıs'ta dersine girecek Profesör Kübalı hakkında verilen 1 ay derslere girmeme kararının uzatılmıyacağı anlaşılmaktadır.Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Hıfzı Timur,«Senatonun ikinci bir karar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1958
  • AMMAN VALİSİ BİR SARİSİN TÜRK KIZI İLE EVLENMEK İSTİYOR Birkaç günden beri şehrimizde bulunan Amman Valisi Sait Cuma,«Tiirkiyede,sarışın bir kızla evlenmek istediğini» söylemiştir.35 yaşında,uzun boyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1958
  • •*iu,«i IA.P.IIA II AT Oü f*EI İlli ÖR Asrın en garip evlenmelerinden biri,ge-U Alil A I £«Jş UtLIrBı 09 tenlerde Amerika'da,İndiana eyaletinin Bloomington şehrinde vııkııbulmustur.29 yaşında,sağlam,p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1958
  • Çetin Altan,Turhan Selçuk ve ilhan Selçuk haklarında dâva açıldı Dolmuş mecmuasında neşredilen «Ankaranın taşına bak» başlıklı yazı dolay isiyle Savcılık,yazının sahibi Çetin Altan ile mecmuanın sahib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1958
  • İYİ İNGİLİZCE PARLAK İSTİKBAL GDDDENGLISH 4NÛILIZCEYI MEKTUPLA EN İYİ ÖĞRETEN AKADEMİ İngilizceyi MEKTUPLA en iyi öğreten Akademi Ankara Cad.107 İst.adresinden parasız broşür isteyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • iri ir ir **iriciriric ic1rk**-k+ir ir+iririe it1 SİNEMA lU44.e X4C ^kjOUİ,FİLM DÜNYASINDAN 19.18 Milletlerarası Cannes Film Festivali dün başlamıştır.İH Mayıs tarihine kadar devam edecek olan bu yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • ONLAR KAZANDI,SİZ DE KAZANABİLİRSİNİZ DEMİRBANK'm 30 NİSAN 1958 ÇEKİLİŞİNDE AYLIK GELİRLİ HESAPLARINI KAZANAN TALİHLİLER 1000 Liralık Gruptan AYLIK GELİR KAZANAN SAFRANBOLU BÜROSU:Hesap No:5015 500 Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ hazırlayan Dr RECEP DOKSAT TrtAHOMUH-BAŞLANGIÇ"OCVMCSI FlOOİO OCVPİ GÖZDE TRAHOM Trahom hastalığı,elbelteki yalnız gözde olur.Binaenaleyh,gözde trahom demek,gözden gayrı yerlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • i.•¦••ııaıtıifttııııtt ¦itsıiiiıtıaıtsaaııı*^ İSTANBUL E 7.57 Açılış ve program 8.00 E Karışık sabah müziği 8.30 Ha-E berler 8.45 Şarkılar 9.00 Bili E Haley grubuyla onbeş dakika E 9.15 Saz eserleri 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • OĞLAK BURCU B |22 Aralık 20 Ocak] Tahammülünüzü aşan bir güçlük karşısında kalsanız da sabrediniz.Sonu iyi.WVA BURCU [21 Ocak 19 Şubaı] Bir vaziyeti düzeltmen lüzumunu duyacak ve buna muvaffak olacaks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • Hint şâiri Tagore törenle anılacak Büyük Hint şair ve filozofu Rabindranath Tagore'un 300 üncü doğum yıldönümü münasebetiyle Türkiye Hindistan Kültür Cemiyeti Salı günü Küçük Sahne'de Hint dansları ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • Üsküdar vapuru Taşkızağa çekilecek İzmit'te bulunan Üsküdar vapurunun şehrimize getirilmesi için Denizcilik Bankasına yazı yazılmıştır.Gemi limanımıza getirildikten sonra tekrar askerî makamlara tesli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • Çocuklara sataşan ırz düşmanı tevkif edildi Kuledibinde şekercilik yapan İstrail Mennşe,çocuklara tasallut etmek suçundan dün Adliyeye verilmiş ve Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tevkif edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • Gerhard Moditz ile ilgili tahkikat devam ediyor Alman tabalı Gerhard Moditz'in kaatili Johann Golkovski hakkındaki tahkikat der inleşt irilmektedir.Tahkikata elkoyan Kadıköy Savcılığı,karanlık kalmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • Bu Hafta PAZAR 134.640 Adet Basıldı.Yarın Bir PAZAR Almayı Unutmayınız.7ıW£km
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • HER BOY ÇİVİ inşaat küreği dikenli tel Siparişleri kabul olunur.ÖZ-AK Ticaret Kontuan Bankalar Okçumusa cad.20 Kat 1 Galata.20777)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • BİR RÖNTGENCİ DİREK tepesinde yakalandı Dürbünle,bir kadını seyreden Hasan "Dikiz hastalıktır,bu yüzden evlenemiyorum,dedi Hasan adında bir röntgenci evvelki dedir.Bu yüzden evlenemiyorum da,gece Bakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • Kuma oturan Fenerbahçe vapuru tamir edildi Lodos fırtınası sebebiyle bir müddet önce Yalovada kuma oturarak hasar gören ve tersaneye nhnmıs bulunan "Fenerbahçe» vapurunun tamiri bitirilmiştir.«Fenerba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • 4000 TON KAHVE İT İÇİN TEŞEBBÜSE GEÇİLDİ Bu kahvelerin ithali muamelelerine,hükümetin kahve ithâl edilmemesi kararından evvel başlandığı için,getirtilmes'inde mahzur görülmüyor Temmuz 1957 tarihinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • Mazotlu lokomotifler Ankara'ya gönderildi Ualştırma Vekâleti taralından Amerikaya sipariş edilmiş bulunan 90 mazotlu lokomotiften 5 tanesi şehrimize gelmiş ve montaj isleri ikmal edilerek dün Ankaraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • Sansar Feridun 2 ay daha hapse mahkûm oldu «Sansar» nâmiyle mâruf 18 yaşındaki Feridun Sezgin dün ikinci Asliye Ceza Mahkemesinde 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.Feridun bu dâvada,bir bakkalın 97.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • Şehir Hatları personelinin ücretli izni kaldırıldı Şehir Hatları İsletmesinde Rişe.iskele ve kapı memuru olarak çalışmakta olan personelin ücretli senelik izinleri elde bulunan talimatnameye zıd olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • Liselerde bitirme imtihan tarihleri tesbit edildi Resmî liselerle,azınlık ve yabancı liselerinde 1957-58 ders yılı yaz dönemi «Devlet Bitirme» imtihan tarihleri tesbit edilmiştir.Resmî liselerle,Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz SABRI ILGAZ'm vefatı münasebetiyle mektup,telgraf,telefon veya cenazemize bizzat gelerek acımıza katılan akrabalarımıza,dostlarımıza,kurul,müessese ve okullara,İlgaz ailesi şük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • MEVLİDİ NEBEVİ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörlerinden MUVAFFAK AKBAY'm ruhuna ithaf edilmek üzere 4 Mayıs Pazar günü öğle namazını müteakip Beyoğlunda Agacamide Mevlidi nebevi okutturula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • SOLDAN SAĞA:1 Bilgi taslayan.2 Açıkça;Jül Sezar'ın idare ettiği imparatorluk.3 Dil;Çiçekleri beyaz veya kırmızı renkli gösterimli olan bir ağaç.4 Tahlil:Alıp verme.5 Yüzün bir kısmı;Gemi yapılan veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Şimal Yıldızı Ayhan Içık Nurhan Nur Türk filmi.2 Kadının Fendi Reşit Baran Orhan Ercin Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 G2)Toto Zorlu Damat Toto İsa Barzizza Türkçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • SON GÜN Bugün Öğleye kadar hesap açarak,Mayıs keşidesine iştirak ediniz.Mayıs sonunda Otuzbin lira ve bahçeli bir ev.DOĞUBANK 21655)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • O İSTANBUL Şoförler ve Otomobilciler Cemiyetinin,şoförlere açtığı İngilizce kursu sona ermiştir.Bu münasebetle kursu bitiren şoförlere Pazartesi günü yapılacak merasimle diplomaları verilecektir.FATİH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1958
  • jl IIIllllllllIII11 Radyolarımızı!başıboşluğu BİR ay kadar evvel,bir telefon:Yakında İsmail Safa hakkında bir konuşma yapacağım.Ziyaretinize gelsem,E pederinize dair bana bilgi verir misiniz?Nâzik ses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • İSTANBUL-FRANKFURT arası 2,5 saate iniyor Basın mensuplarına bir kokteyl veren Alman hava yolları şirketinin Türkiye temsilcisi,memleketimizin,Orta Şark'ta en çok bileı satışı yapan ülke olduğunu söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • Tramvaya zam istendi t Baştarafı Birincide Otobüs fiatlarına da zam yapılması bahis konusudur.Yakın mesafeler için 5,uzak mesafeler için 10 kuruş olarak düşünülen zamlar hakkında,Umum Müdür kesin birş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • mm i ZENAAT ÖĞREHİYORLARMIŞ nıijLı Nurettin Erkut,Selâhattin Kan-suveren ve NccÜet Saymaner adında üç yankesici çocuk yakalanmıştır.Kalabalık yerlerde dolaşan bu çocuklar,boylarının kısalığından istif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • İZMİT'TE BİR CESET DAHA BULUNDU İZMİT,HUSUSÎ Üsküdar faciası kurbanlarından birinin cesedi daha bulunmuştur.Baş iskele ile Karaköprü arasında çıkan ve hüviyeti tesbit edilemiven ceset defnedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • İKİ YERDE RUSÇA BROŞÜR BULUNDU İ Baştarajı Birincide rafında da 100 ruble resmi bulunması bunların anti komünist maksatla atılmadıklarını göstermektedir.Emniyet makamları,beyannameler komünizmin lehin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • ORHAN KÖPRÜLÜ "MUHALEFET CEPHESİ KURULMALI,DİYOR «Muhalefetin kaderi müşterektir.Muhalefet cephesinin kurulması şarttır.Nisbî seçim mevzuu birleşmiş muhalefetin müşterek parolası olmalıdır.Hür.P.nin İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • PERSONEL KANUNU t Baştarajı Birincide ren yüzde altmış zamlı verilecektir.Altı ay içersinde personel dairesi kurulacak ve yine bu safhada ikramiyeler hariç,diğer kanunlar yürürlükte kalacaktır.Altı ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • Puro fiatlarinin arttırılacağı anlaşılıyor İnhisarlar İdaresi tarafından islâh edildiği bildirilen ve fakat piyasaya çıkarılmayan yeni puroların fiatları arttırılacaktır.İlgililer puroların içim ve şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • Yozgat'taki duruşmaya dün devam edildi YOZGAT,HUSUSÎ Gaziantep hâdiselerinde,hükümetin ve adliyenin manevî şahsiyetini tahkirle İtham edilen 21 sanığın duruşmasına dün devam edilmiştir.Bunlardan 3 ü m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • Topkapı Yedikule vo!n 7 milyona çıkacak Topkapı,İnşa edilecek bir yol ile Yedikuleye de bağlanacaktır.Bu yolun genişliği 36 metre olacaktır.Beton asfalt olarak inşa edilecek yol için 7.100.000 lira.ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • Özalp hâdisesinde İnönü mesul bulundu t Baştarajı Birincide cereyan etmiştir.O zamanın Ordu kumandanının emri ile asayişi ihlâl eden ve kaçakçılık yapan 33 vatandaş mahallin Kaymakamı tarafından yakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • [RUÇHAN ÜN VERİ İstimlâk yolsuzluğu sanıklarından Hulki Birgen,dünkü duruşmasında İkinci istimlâk yolsuzluğu sanıklarının dâvası başladı Şehir Meclisi üyesi Hulki Birgen ve Avukat Nihat Aksoy rüşvet i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • LINGUAFILM INSTITUTE Gördüğü büyük alâkaya teşekkür eder.Türkiye'de ilk defa,dünyanın her tarafında kullanılan en son ve en modem metod,SİNEMA İLE İNGİLİZCE öğreten LINGUA-FİLM,açtığı yeni sınıfta 6 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • istanbul İflâs Memurluğundan:1957/35 Müflis Mustafa Hamit Tosuna ait olup Şişlide Abide-i Hürriyet caddesi Amerikan Garajında bulunan Whaite marka iki ve M.A.Nmarka bir adet otobüs ile her iki marka o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • [A.P.Marylin Monroe ve çuval modası Monroe,tenkld edilen çuval modasının,güzel olan bir kadının hatlarını «Hiç de gizlemediğini» iddia etmektedir.Güzel vücutlu yıldız,çuval modasına rağmen,«Güzel'in,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • YUNUS EMRE AYIN 25 İNDE ANILACAK ANKARA,HUSUSÎ Büyük Türk şairi Yunus Emre bu yıl 25 Mayıs Pazar günü Eskişehirin Sarıköy kasabasındaki anıtında merasimle anılacaktır.Büyük şairin hemşehrileri tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • 11 inci Cannes film festivali başladı CANNES,AJV.36 memleketin İştirak ettiği 11 İnci Cannes film festivali dün gece açılmıştır.Bu senekl festivalin,sinema âleminde şöhret yapmış sarılı,esmerli birçok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • TİCARET BANKASI ŞİLEP İŞLETİYOR Türk Ticaret Bankası şilep işletmek kararını vermiş ve çalışmalara başlamıştır.Bir müddet önce Amerikada haciz edilmiş bulunan Sadıkoğulları firmasına ait «C.Sadıkoğlu»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • KIBRIS'TA yeni hâdiseler t Baştarajı Birincide dan olan ve Grivas'ın sağ kolu olarak tanınan Karpos Yorgakls,müebbeden hapis bulunduğu Lefkoşe cezaevinden kaçmağa muvaffak olmuştur.Tedhişçi-Karpos,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOYl Sivil savunma tatbikatı çerçevesi içinde dün Mahmutpaşa ilkokulunda talebeye gaz maskesinin esasları,faydaları ve kullanılması öğretilmiştir SİVİL SAVUNMA DERSLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • Mecliste dün 7 sözlü soru cevaplandırıldı Bartın çimento fabrikasının inşa edildiği arazinin fabrikayı taşımadığı açıklandı ANKARA,HUSUSİ *a ECLİSTE dün 7 sözlü soru,|Vfl Vekiller tarafından cevap-t l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • [İLHAN DEMİREL] 29 MAYISTA ACILIYOR gmB*»WwTinin 29 Mayısta açılabilmesi tf T "Un için «alışılmakta ve civarının tanzimi İt uğraşılmaktadır.Kesimde ziyaretçilerin,burcun tepesine kolaylıkla çıkabilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • ADİL GÜNEŞOĞLU'NUN CENAZESİ KALDIRILDI ANKARA,HUSUSÎ İki gün evvel kalb krizi neticesinde vefat eden Ankara Toplu Basın mahkemesi reisi Adil Güneşoğlu'nun cenazesi dün öğle namazından sonra kald rılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • Ayak bastı parası vermeyen 21 kişi yaralandı Afyon'da da bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü İZMİR,HUSUSÎ Ayakbastı parası yüzünden dün Menemende kanlı hâdiseler olmuştur.Muradiye'den gelin getiren o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1958
  • I Haliç isimli tarih î STANBULUN imârı başlamadan evvel köprüden geçerken ne zaman Halice doğru baksam yüreğim sızlardı.Kendi e kendime:«Burasını mezbelelikten kurtaracak,ona eski gü-jj E zelliğini ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.05.1958
  • I A Y D I M O Ğ L U CÜNEYD BEY TARİHÎ ROMAN Nizamettin Nazif TEPEDELENLİOĞLU 26 Buyurduğunuz gibi yola on atlı ile çıktım.Lâkin bir konak ötede büyük bir tehlike sezdim.Neymiş o tehlike?Niğbolu'da ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1958
  • CİCİ CAN AHft-AIltfONMg CıO 2.BUOSN" SAS^t-ı,ZıPZıP SVtEMıMCEVE KA04K SERVETıNl BANA EMANET ETTÎ i.M'AfftRıM SU V OSU KIZ EVLENİŞE.^y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1958
  • İQS£ S&UNAS,RÖ£ ftgJED amigo-Bunlar KALABALIK SONRA çıtcAMAyrz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1958
  • mmm EvET AZ'ZIM «ARlW V\£t_EK GİBı B'C KADINDIR.ÛOST^ERİŞ CAı^A SEVMEZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1958
  • *A ^v V HAZİRAN Çekilişi 1 ADET lOOOOO LİRA 1 ADET 25 000 LİRA 5 ADET 5 OOO LİRA 25 ADET 1 OOO LİRA 050 kişiye OOO LİRA Ayrıca lO adet 40.000 er Liralık uzun vadeli kredi ikramiyesi şansınız açık olsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1958
  • YA L A1 TURKCESİ:«Bâzan de eski bir esvap giyip belediye kütüphanelerini dolaşıyor,okuyor,bir iki hafta durmadan.Bunları biliyorum,gazetelerde okudum.Peki bunları geçelim.Oğluna ve sekreteri Richard W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1958
  • E VJ KLASİK BATI MÜZİĞİ 1 SUNA KAN'm Konseri BÜLEND TARCAN MİLLİYET sütunlarına yazmağa başladığım mü-i zik hasbıhallerinden ilkinin Suna'nın konse-i rine rastlayışı hana tatlı hir heyecan ve se-i vin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.05.1958
  • BAKIRKÖY GÜNGÖREN KÖYÜ İÇİNDE Hem Sayfiye hem de Şehir hayatını birleştiren geniş ve ferah manzarası bol güneş ve yeşillikleri ile,su ve Belediye otobüsü bulunmakla Rekabet kabul etmez ucuz fiatlariyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1958
  • Bardağı ran v y InSfiS* ym rs Münakaşa bir hiç yüzündendi.Yorgunluklarla geçen bir gün asapları iyice germiş.münakaşaya zemin hazırlamıştı.HALBUKİ sayın bayan!Sizin yorulmanıza hiç sebep yok.Yeter ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1958
  • Tesiri devamlı,en kuvvetli haşarat öldürücü SİNEK,SİVRİSİNEK.GÜVE,TAHTAKURUSU,TATARCIK,AKREP,HAMAM BÖCEĞİ.KENE ve sair bütün haşaratı yokeder-Toptan satış yeri:İstanbul,Ankara caddesi Ankara Han No.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1958
  • MALİYE VEKALETf A If^O R T t S M A'flj KREDVANDI1* KllSİ UOinSI,A N A Maliye Vekâleti Amortisman ve Kredi Sandığı r'o S faizli 1958 yılı istikrazı tahvilleri her türlü Vergi ve Resimden muaftır.Her an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1958
  • PEREJA BRİYANTİNİ ku*fürOnu î?p/ar""«n 3ÖSS ""fû/e/trf W *Ofüf nmu(laf,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1958
  • Hiâlliııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basîldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1958
  • HİCRÎ Cumartesi RUMÎ 1377 3 1374 Şevval MAYIS Nisan 14 19 5 8 20 VAKİ T vasat!EZANÎ Güneş 4.56 9.50 Öğle 12.11 5.05 İkindi 16.03 8.57 Aksam 39.07 12.00 Yatsı 20.52 1.44 İmsak 3.02 7.56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1958
  • MiGROS Halkımızın meyve ihtiyacını KOMPOSTO TANZİM SAT1SLARİYLE karşılıyor ŞEFTALİ ARMUT VİŞNE KOMPOSTOLARI Satış Kamyonlarımızla,Beyoğlu,Hâl ve Bakırköy Mağazalarımız Emrinizdedir.MİGROS TÜRK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1958
  • İSTANBUL EKSPRES SEYAHAT VE TURİZM ACENTELiĞi'nin BÜYÜK GEZİ PROGRAMI 1 Cenup vilâyetlerinin incisi ANTALYA'da 4 gece Alanya,Manavgat cezileri)2 Lüks gemilerle 10 günlük büyük deniz turu İzmir Antalya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1958
  • Bakırköy Bahçeli Evlerde Hem sayfiye,hem de şehir hayatını birleştiren geniş ve ferah manzarası,bol güneş ve yeşillikleri ile,metresi 15 ilâ 20 lira)elektrik,su,telefon ve Belediye otobüsü bulunmakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1958
  • BELEDİYE BAŞKANLARI NAZARI DİKKATİNE Elektrik «santrallarmızda mevcut SKODA markalı 110 ve 160 tipindeki dizel motörleri bilûmum yedek parçaları ithâl edilmiş olduğundan ihtiyaçlarınız için müessesemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1958
  • KELİMESİ' 50 KURUŞ KUÇUJf İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK İDEALTKPEDE,yeni Ankara asfaltı üzerinde ve 40 metre yakınında,vasati 500 er M2.lik,8 arsa,teker teker veya toptan,ehven fiatla satılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.05.1958
  • Fenerbahçe Bangu ile karşılaşıyor Şehrim izde bulunan Brezilya'nın Bangu takımı.bugün saat 1C.30 da Mithatpaşa stadında Fenerbahçe ile karşılaşacaktır.Brighton'un,gelişini bir hafta sonraya tehir etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1958
  • B.Spor Danimarka'ya yarın sabah gidiyor Beyoğluspor yarın saat 11.30 da bir «ŞAŞ» uçağı ile Danimarka'ya müteveccihen şehrimizden ayrılacaktır.Kulüp reisi Napolyon'un başkanlığı altında gidecek olan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1958
  • Beşiktaşlı Ercan Türkiye'ye dönüyor AMSTERDAM,HUSUSÎ Almanya'nın Karlsruhe takımında oynayan Beşiktas/lı santrfor Ercan 1-2 ay sonra memlekete dönecek ve tekrar Siyah Beyaz renkli formayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1958
  • F.BAHÇE G.SARAY ringde karşı karşıya Ezelî rakiplerin mücadelesi boksumuz için faydalı olacaktır ORHAN TÜREL Fenerbahçe Kulübü,boks şubesini kurup İstanbul şampiyonu olduğu zaman,gözler ezelî rakip Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1958
  • Dinamo'lular bugün geliyor Modaspor'un davetlisi Romen Dinamo Basketbol takımı bugün saat 16.30 da beklenmektedir.Dinamo,İstanbul'da Modaspor,Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iştirak edecekleri dörtlü tur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1958
  • BASKETBOL'DE millî temaslar Paris'te yapılan F.İ.B.A.antrenör ve hakem kurslarına iştirak eden millî basketbol takım antrenörü Samim Göreç dün uçakla İstanbul'a dönmüştür.Paris'te,muhtelif memleketler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1958
  • Türkiye Lig'ine erken başlanacak Futbol Federasyonu,futbol sezonunun gecikmesi sebebiyle gelecek seneki futbol faaliyetini erken tarihte başlatacaktır.Bir Federasyon âzası bu mevzuda demiştir ki «Futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1958
  • M«üB APn jk ^tiİfl.^iâ 1 ¦B BUGÜN FİNAL)OYNUYORLAR Münih civarındaki korkunç uçak kazasında oyuncularından pek çoğunu kaybeden IVIanchester United takımı,iki ay içinde yeniden canlanmış ve inanılmaz b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1958
  • ağıstanlı ile Ayvaz Peşte'ye davet edildi Güreşçilerimiz Şöhretler T urnuasına iştirak edecekler.Hâmit Kaplan İsveç maçına hazırlanıyor Dünya ve Olinıpiyad şampiyonu Mustafa Dağıstanlı ve Millî Güreşç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1958
  • Türkiye Hollanda Millî Maçı yarın Lefter oynayamıyor.Fakat Apak gene de nikbin.Biletler tamamen satıldı.Anlaşmaya göre,oyunda kaleci hariç,iki oyuncu değiştirilebilecek Namık E VIK ÛLİMPİK STAElYOftl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1958
  • FUTBOLCULAR YILDA EN COK 60 maç yapacak Futbol Federasyonu,profesyonel futbolcuları koruyucu tedbirler alacak ve senede ancak 60 maça müsaade edecektir.Aşırı mesainin yarattığı tehlikelere temas eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1958
  • MİLLİ TAKIMIMIZ,DÜN AMSTERDAM'DA SIKI BİR ANTRENMAN YAPMIŞTIR.RESİMDE,KAYA,ALİ VE CAN.fTelefoto:A.P.REMONDİNİ Antrenör mü,malzemecl mi?ondini,her an istifa edebilir Malzemeciliklen hoşlanmadığını söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1958
  • ORDULAR BASKETBOL Şampiyonası 26 Mayıs'da ANKARA,HUSUSÎ 958 yılı Dünya Ordulararası Basketbol şampiyonası 20 mayıs 3 haziran tarihleri arasjtnda Fransa'nın Nice şehrinde yapılacaktır.Türkiye,Fransa,Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1958
  • Galatasaray İrak'a kat'î olarak gitmiyor Galatasaray profesyonel takımının İrak'a gittniyeceği dün gece kulüp sözcüsü Necdet Çobanlı tarafından bildirilmiştir.Dün,organizatörle yapılan müzakereler son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1958
  • Tarihimizin en büyük turnesi G.Saray Baskerbol rakımı üç ay sürecek bir Dünya Turuna çıkıyor Galatasaray basketbol takımı önümüzdeki ay içinde dünya turuna çıkacaktır.Mc Gregorun hazırladığı tur üç ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor